Түркістан облысы Қазығұрт ауданының Сарапхана, Жаңабазар және Жігерген ауылдық округтері елді мекендерінің шекараларын өзгерту және белгілеу туралы

Түркістан облысы Қазығұрт аудандық мәслихатының 2022 жылғы 13 шілдедегі № 29/129-VII бірлескен шешiмi және Түркістан облысы Қазығұрт ауданы әкiмдiгiнiң 2022 жылғы 13 шілдедегі № 1 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 20 шілдеде № 28852 болып тiркелдi

      Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 108-бабының 1, 5-тармақтарына, "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 3) тармақшасына сәйкес, Қазығұрт ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қазығұрт аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Түркістан облысы Қазығұрт ауданының Сарапхана, Жаңабазар және Жігерген ауылдық округтерінің келесі елді мекендерінің шекаралары өзгертілсін және белгіленсін:

      1) Сарапхана ауылдық округінің Сарапхана елді мекенінің шекараларына Қазығұрт ауданының ауылшаруашылығы мақсатындағы 4,9 гектар жерлерді қосу арқылы, Сарапхана ауылдық округінің Сарапхана елді мекенінің шекаралары өзгертіліп, шекаралардың жалпы көлемі 356,86 гектар болып белгіленсін;

      2) Сарапхана ауылдық округінің Майлыошақ елді мекенінің шекараларына Қазығұрт ауданының ауылшаруашылығы мақсатындағы 0,24 гектар жерлерді қосу арқылы, Сарапхана ауылдық округінің Майлыошақ елді мекенінің шекаралары өзгертіліп, шекаралардың жалпы көлемі 113,14 гектар болып белгіленсін;

      3) Жаңабазар ауылдық округінің Жаңаталап елді мекенінің шекараларына Қазығұрт ауданының ауылшаруашылығы мақсатындағы 75,0 гектар жерлерді қосу арқылы, Жаңабазар ауылдық округінің Жаңаталап елді мекенінің шекаралары өзгертіліп, шекаралардың жалпы көлемі 278,0 гектар болып белгіленсін;

      4) Жігерген ауылдық округінің Айнатас елді мекенінің шекараларына Қазығұрт ауданының ауылшаруашылығы мақсатындағы 0,7523 гектар жерлерді қосу арқылы, Жігерген ауылдық округінің Айнатас елді мекенінің шекаралары өзгертіліп, шекаралардың жалпы көлемі 210,7823 гектар болып белгіленсін.

      2. Осы бірлескен Қазығұрт ауданы әкімдігінің қаулысы мен Қазығұрт аудандық мәслихаты шешімінің орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы бірлескен Қазығұрт ауданы әкімдігінің қаулысы мен Қазығұрт аудандық мәслихатының шешімі оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазығұрт ауданының әкімі А. Абдуллаев
      Аудандық мәслихаттың хатшысы У. Копеев

Об изменении и установлении границ населенных пунктов сельских округов Сарапхана, Жанабазар и Жигерген Казыгуртского района Туркестанской области

Совместные решение Казыгуртского районного маслихата Туркестанской области от 13 июля 2022 года № 29/129-VII и постановление акимата Казыгуртского района Туркестанской области от 13 июля 2022 года № 1. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 июля 2022 года № 28852

      В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 108 Земельного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 3) статьи 12 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" акимат Казыгуртского района ПОСТАНОВЛЯЕТ и Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Изменить и установить границы следующих населенных пунктов сельских округов Сарапхана, Жанабазар и Жигерген Казыгуртского района Туркестанской области:

      1) изменить границы населенного пункта Сарапхана сельского округа Сарапхана путем включения 4,9 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района в границы населенного пункта Сарапхана сельского округа Сарапхана, установив границы общей площадью 356,86 гектаров;

      2) изменить границы населенного пункта Маилыошак сельского округа Сарапхана путем включения 0,24 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района в границы населенного пункта Маилыошак сельского округа Сарапхана, установив границы общей площадью 113,14 гектаров;

      3) изменить границы населенного пункта Жанаталап сельского округа Жанабазар путем включения 75,0 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района в границы населенного пункта Жанаталап сельского округа Жанабазар, установив границы общей площадью 278,0 гектаров;

      4) изменить границы населенного пункта Айнатас сельского округа Жигерген путем включения 0,7523 гектара земель сельскохозяйственного назначения Казыгуртского района в границы населенного пункта Айнатас сельского округа Жигерген, установив границы общей площадью 210,7823 гектаров.

      2. Контроль за исполнением настоящего совместного постановления акимата Казыгуртского района и решения Казыгуртского районного маслихата возложить на курирующего заместителя акима района.

      3. Настоящее совместное постановление акимата Казыгуртского района и решение Казыгуртского районного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Казыгуртского района А. Абдуллаев
      Секретарь районного маслихата У. Копеев