"Жер қойнауын пайдалануға арналған үлгілік келісімшарттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 11 маусымдағы № 233 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2023 жылғы 24 қаңтардағы № 29 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 25 қаңтарда № 31772 болып тіркелді

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексі 36-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жер қойнауын пайдалануға арналған үлгілік келісімшарттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 11 маусымдағы № 233 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17140 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      бұйрықтың 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған үлгілік келісімшарт;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшарт;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес уран өндіруге арналған үлгілік келісімшарт;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған үлгілік келісімшарт;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшарт бекітілсін;".

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған үлгілік келісімшартта:

      кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:

      "Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабына сәйкес жер қойнауы Қазақстан Республикасының халқына тиесілі, халықтың атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асыратындығын;

      2) Қазақстан Республикасы жер қойнауы учаскесін "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) көзделген негіздермен, талаптармен және шекте пайдалануға беретіндігін;

      3) жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді ұтымды және тиімді барлауды және өндіруді жүргізу ниеті, қаржылық және техникалық мүмкіндіктерінің болуын;

      4) Қазақстан Республикасы Үкіметі құзыретті органды белгілегендігін және оған Келісімшартты жасасу және орындау құқығын бергендігін;

      5) жер қойнауын пайдалану Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      6) Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мазмұны, орындалуы және тоқтатылуы Кодексте сәйкес айқындалатын шарт болып табылады;

      7) Қазақстан Республикасы атынан құзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарт көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандығын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы атынан құзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы төмендегілер туралы уағдаласады:";

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Келісімшарттың 5-тармағында көрсетілген Келісімшарттың қолданылу мерзімі Тараптардың Келісімшартқа қосымшаны жасасуы немесе жер қойнауы учаскесі (учаскелері) бойынша өндіру кезеңі (кезеңдері) ұзартылған жағдайда оны жаңа редакцияда жазу арқылы Кодексте ұзарту күніне белгіленген тәртіппен және талаптармен ұзартылуы мүмкін.

      Егер Келісімшарт үлгілік келісімшартқа сәйкес келетін болса, өндіру кезеңін ұзарту кезінде жер қойнауын пайдаланушы мен Құзыретті орган арасында ұзарту туралы шешім қабылданған күннен бастап бір айдың ішінде өндіру кезеңін ұзартуды және жер қойнауын пайдаланушының Кодекстің 120-бабының 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген және Келісімшартқа оның ажырамас бөлігі ретінде қоса берілетін жұмыс бағдарламасын орындау жөніндегі міндеттемесін көздейтін Келісімшартқа толықтыру жасалады.

      Егер Келісімшарт үлгілік келісімшартқа сәйкес келмейтін болса, өндіру кезеңін ұзарту кезінде жер қойнауын пайдаланушы және құзыретті органның арасында ұзарту туралы шешім қабылданған күннен бастап екі айдың ішінде көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа сәйкес әзірленген жаңа редакциядағы көмірсутектерді өндіруге арналған келісімшарт жасалады.";

      27-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "27. Жер қойнауын пайдаланушы тартылған шетелдік персоналға қатысты тең еңбек жағдайларын, оның ішінде қазақстандық персонал үшін еңбекақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы уәкілетті ұйым жариялайтын инфляция деңгейінен төмен емес қазақстандық персонал үшін жыл сайынғы жалақыны индекстеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы негізделген нарықтық жағдайларға сәйкес олар көрсететін мұнай сервистік жұмыстарға/қызметтерге тартылған мердігер ұйымдар үшін әділ тарифтерді айқындауды қамтамасыз етеді.";

      4-параграф. Жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою және жер қойнауы учаскесін консервациялау жаңа редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою:

      1) Кодекстің 107-бабы 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған жер қойнауы учаскесінде;

      2) жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 114-бабында көзделген тәртіппен мемлекетке қайтаруға ниет білдірген жер қойнауы учаскесінде (оның бөліктерінде) жүргізіледі.

      66. Жер қойнауын пайдаланушының барлау кезеңінде жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындауы мынадай тәсілдердің бірімен қамтамасыз етіледі:

      1) кепілдік;

      2) сақтандыру;

      3) банктік салым кепілімен.

      67. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттемелерді орындауы банк салымының кепілімен қамтамасыз етіледі.

      67-1. Барлау және (немесе) өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету Кодексте және (немесе) келісімшартта айқындалған мөлшерде, мерзімдер мен тәртіппен қалыптастырылады.

      67-2. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етудің кез келген ұсынылатын тәсілі осындай қамтамасыз етуді беру күнінде қолданылатын Кодекстің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      Егер жер қойнауын пайдаланушыға байланысты емес себептер бойынша оларға берілген қамтамасыз ету Кодекстің талаптарына сәйкес келмесе немесе тоқтатылса, жер қойнауын пайдаланушы күнтізбелік алпыс күн ішінде осындай қамтамасыз етуді ауыстыруға міндетті. Егер көрсетілген мерзім ішінде мұндай ауыстыруды жер қойнауын пайдаланушы жүргізбесе, соңғысы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды дереу тоқтата тұруға міндетті. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қалпына келтіргеннен немесе қамтамасыз етуді ауыстырғаннан кейін ғана қайта бастауға жол беріледі.

      68. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру кепілге қойылған банк салымы бойынша құқықтарды қайта ресімдеудің (берудің) сөзсіз негізі болып табылады.

      69. Жер қойнауы учаскесін консервациялау Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүргізіледі.";

      71-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) құзыретті органға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 19 сәуірдегі № 255 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17009 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген және "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудитор болып табылатын тұлға растаған нысан бойынша Өндіруші салалар ашықтығының бастамалары стандартында көзделген есептілікті ұсынуға міндетті.";

      91-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "91. Кодекске сәйкес Келісімшарттың 8-бөлімінде көзделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттарының, сондай-ақ өзге де Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының бұзылуы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке алып келеді.";

      92-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) тиісті мөлшерде тұрақсыздық айыбы:

      "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тиісті жылдың 1 қаңтарына белгіленетін айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) белгіленген мөлшеріне;

      есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының пайыздарына;

      бұзушылық сомасының пайыздарына;";

      93-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарттың 7-бөлімінде белгіленген міндеттемелерін бұзған өзге де жағдайларда жер қойнауын пайдаланушыны жазбаша түрде хабардар етеді.";

      94-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "94. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелердің физикалық көлемі бойынша Келісімшарт талаптарын бұзушылықтарды жою мерзімі жазбаша хабарлама алынған күннен бастап – алты айдан, Келісімшарттың 93-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген міндеттемелер бойынша – үш айдан, Келісімшарттың 7-тарауында көзделген өзге де міндеттемелер бойынша бір айдан аспауға тиіс.";

      98-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "98. Жер қойнауын пайдаланушы өзі қабылдаған төмендегі міндеттемелерді орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін:

      1) жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының 10 % мөлшерінде;

      2) тиісті жылдың кез келген есепті тоқсанында кадрлардағы елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін – 2000 АЕК мөлшерінде, бірақ жылына бір реттен артық емес;

      3) Келісімшарттың 21 және 22-тармақтарында көзделген қаржылық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін есепті кезеңде орындалмаған міндеттеме сомасының 10% мөлшерінде тұрақсыздық төлемі ретінде жауап береді. Бұл ретте, егер нарықтағы қолданыстағы бағалардың өзгеруі салдарынан, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушының еркіне тәуелсіз басқа да жағдайлардың себебінен жер қойнауын пайдаланушының нақты шығыстары Келісімшартты жасау кезінде ескерілгеннен кем болып шықса, бірақ бұл ретте Келісімшарттың 21-тармағында көрсетілген жер қойнауын пайдаланушы міндеттемелерінің физикалық көлемі толық көлемде орындалса, жер қойнауын пайдаланушының нақты шығыстарының осылай азаюы Келісімшарт бойынша міндеттемелерді бұзу болып табылмайды;

      4) Келісімшарттың 41-тармағына сәйкес графиктерде белгіленген көлемде мұнайды Қазақстан Республикасының аумағына және одан тыс жерге қайта өңдеу үшін жеткізу жөніндегі міндетті орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін – 10 000 АЕК мөлшерінде;

      5) жер қойнауын пайдаланушының және (немесе) оның мердігерлерінің Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгіленген көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың тәртібін сақтау жөніндегі міндеттемелерді бұзғаны үшін – мынадай түрде жасалған бұзушылық сомасының 5% мөлшерінде:

      көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінде көзделмеген тәсілдермен, яғни сатып алу тәсілін таңдау тәртібінің талаптарын бұза отырып, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      конкурстық құжаттаманы көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінің талаптарын бұза отырып жасау;

      әлеуетті жеткізушілерге көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінде көзделмеген талаптарды қою;

      әлеуетті жеткізушілердің конкурстық өтінімдерін негізсіз түрде қабылдамау және/немесе негізсіз түрде қатыстыру;

      көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінің талаптарын бұза отырып шарт жасасу;

      көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінің талаптарын бұза отырып, бір көзден алу тәсілімен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу.

      Ескертпе: дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын ұлттық басқарушы холдинг тікелей немесе жанама иеленетін заңды тұлғалармен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алатын жер қойнауын пайдаланушылармен келісімшарт жасасқан кезде осы тармақша қолданылмайды;

      6) Келісімшарттың 24 және 70-тармақтарына сәйкес бағдарламаларды, ақпаратты және есептерді ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін – 100 АЕК мөлшерінде;

      7) төмендегі тармақтарға сәйкес хабарламаларды жолдамағаны немесе уақтылы жолдамағаны үшін:

      Келісімшарттың 29 және 31-тармақтарына сәйкес – 5000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 20 және 30-тармақтарына сәйкес – 2000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 32-тармағына сәйкес – 100 АЕК мөлшерінде;

      8) Келісімшарттың 44-тармағында көрсетілген жобалау құжаттары көрсеткіштерінің бірін орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін, – _________ АЕК.

      Ескертпе: егер Келісімшарт бойынша бастапқы геологиялық қорлар болса:

      жүз миллион тонна мұнай немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан аспайтын айыппұл 10 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді;

      бастапқы геологиялық қорлардың жүз миллион тонна мұнайынан немесе елу миллиард текше метр табиғи газынан асатын айыппұл мөлшері 20 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді.";

      100-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "100. Құзыретті орган жер қойнауын пайдаланушы белгіленген мерзімде:

      1) Кодекстің 133-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген бұзушылықтардың біреуін;

      2) Келісімшарттың 7-тарауында белгіленген өзге де міндеттемелерді екіден артық бұзуын жоймаған кезде Келісімшарттың қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.";

      Көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа 1 және 2-қосымшалар осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшартта:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабына сәйкес жер қойнауы Қазақстан Республикасының халқына тиесілі, халықтың атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асыратындығын;

      2) Қазақстан Республикасы жер қойнауы учаскесін "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) көзделген негіздермен, талаптармен және шекте пайдалануға беретіндігін;

      3) жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді ұтымды және тиімді барлауды және өндіруді жүргізу ниеті, қаржылық және техникалық мүмкіндіктерінің болуын;

      4) Қазақстан Республикасы Үкіметі құзыретті органды белгілегендігін және оған Келісімшартты жасасу және орындау құқығын бергендігін;

      5) жер қойнауын пайдалану Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      6) Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мазмұны, орындалуы және тоқтатылуы Кодексте сәйкес айқындалатын шарт болып табылады;

      7) Қазақстан Республикасы атынан құзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандығын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы атынан құзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы төмендегілер туралы уағдаласады:";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Келісімшарттың 5-тармағында көрсетілген Келісімшарттың қолданылу мерзімі Тараптардың Келісімшартқа қосымшаны жасасуы немесе жер қойнауы учаскесі (учаскелері) бойынша өндіру кезеңі (кезеңдері) ұзартылған жағдайда оны жаңа редакцияда жазу арқылы Кодексте ұзарту күніне белгіленген тәртіппен және талаптармен ұзартылуы мүмкін.

      Егер Келісімшарт үлгілік келісімшартқа сәйкес келетін болса, өндіру кезеңін ұзарту кезінде жер қойнауын пайдаланушы мен Құзыретті орган арасында ұзарту туралы шешім қабылданған күннен бастап бір айдың ішінде өндіру кезеңін ұзартуды және жер қойнауын пайдаланушының Кодекстің 120-бабының 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген және Келісімшартқа оның ажырамас бөлігі ретінде қоса берілетін жұмыс бағдарламасын орындау жөніндегі міндеттемесін көздейтін Келісімшартқа толықтыру жасалады.

      Егер Келісімшарт үлгілік келісімшартқа сәйкес келмейтін болса, өндіру кезеңін ұзарту кезінде жер қойнауын пайдаланушы және құзыретті органның арасында ұзарту туралы шешім қабылданған күннен бастап екі айдың ішінде көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа сәйкес әзірленген жаңа редакциядағы көмірсутектерді өндіруге арналған келісімшарт жасалады.";

      23-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "23. Жер қойнауын пайдаланушы тартылған шетелдік персоналға қатысты тең еңбек жағдайларын, оның ішінде қазақстандық персонал үшін еңбекақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы уәкілетті ұйым жариялайтын инфляция деңгейінен төмен емес қазақстандық персонал үшін жыл сайынғы жалақыны индекстеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы негізделген нарықтық жағдайларға сәйкес олар көрсететін мұнай сервистік жұмыстарға/көрсетілетін қызметтерге тартылған мердігер ұйымдар үшін әділ тарифтерді айқындауды қамтамасыз етеді.";

      4-параграф. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою және жер қойнауы учаскесін консервациялау жаңа редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою:

      1) Кодекстің 107-бабы 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған жер қойнауы учаскесінде;

      2) жер қойнауын пайдаланушы Кодексте көзделген тәртіппен мемлекетке қайтаруға ниет білдірген жер қойнауы учаскесінде (оның бөліктерінде) жүргізіледі.

      59. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттемелерді орындауы банк салымының кепілімен қамтамасыз етіледі.

      60. Өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету Кодексте айқындалған мөлшерде, мерзімдер мен тәртіппен қалыптастырылады.

      Егер жер қойнауын пайдаланушыға байланысты емес себептер бойынша оларға берілген қамтамасыз ету Кодекстің талаптарына сәйкес келмесе немесе тоқтатылса, жер қойнауын пайдаланушы күнтізбелік алпыс күн ішінде осындай қамтамасыз етуді ауыстыруға міндетті. Егер көрсетілген мерзім ішінде мұндай ауыстыруды жер қойнауын пайдаланушы жүргізбесе, соңғысы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды дереу тоқтата тұруға міндетті. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қалпына келтіргеннен немесе қамтамасыз етуді ауыстырғаннан кейін ғана қайта бастауға жол беріледі.

      61. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру кепілге қойылған банк салымы бойынша құқықтарды қайта ресімдеудің (берудің) сөзсіз негізі болып табылады.

      62. Жер қойнауы учаскесін консервациялау Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және (немесе) Келісімшартта белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүргізіледі.";

      64-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) құзыретті органға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 19 сәуірдегі № 255 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17009 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген және "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудитор болып табылатын тұлға растаған нысан бойынша Өндіруші салалар ашықтығының бастамалары стандартында көзделген есептілікті ұсынуға міндетті.";

      83-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "83. Кодекске сәйкес Келісімшарттың 8-тарауында көзделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттарының, сондай-ақ өзге де Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының бұзылуы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке алып келеді.";

      84-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) тиісті мөлшерде тұрақсыздық айыбы:

      "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тиісті жылдың 1 қаңтарына белгіленетін айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) белгіленген мөлшеріне;

      есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының пайыздарына;

      бұзушылық сомасының пайыздарына;";

      85-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарттың 7-тарауында белгіленген міндеттемелерін бұзған өзге де жағдайларда жер қойнауын пайдаланушыны жазбаша түрде хабардар етеді";

      86-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "86. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелердің физикалық көлемі бойынша Келісімшарт талаптарын бұзушылықтарды жою мерзімі жазбаша хабарлама алынған күннен бастап – алты айдан, Келісімшарттың 85-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген міндеттемелер бойынша – үш айдан, Келісімшарттың 7-бөлімінде көзделген өзге де міндеттемелер бойынша бір айдан аспауға тиіс.";

      90-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "90. Жер қойнауын пайдаланушы өзі қабылдаған мынадай міндеттемелерді орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін:

      1) жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының 10 % мөлшерінде;

      2) тиісті жылдың кез келген есепті тоқсанында кадрлардағы елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін – 2000 АЕК мөлшерінде, бірақ жылына бір реттен артық емес;

      3) Келісімшарттың 18-тармағында көзделген қаржылық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін есепті кезеңде орындалмаған міндеттеме сомасының 10% мөлшерінде тұрақсыздық төлемі ретінде жауап береді.

      4) Келісімшарттың 35-тармағына сәйкес графиктерде белгіленген көлемде мұнайды Қазақстан Республикасының аумағына және одан тыс жерге қайта өңдеу үшін жеткізу жөніндегі міндетті орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін – 10 000 АЕК мөлшерінде;

      5) жер қойнауын пайдаланушының және (немесе) оның мердігерлерінің Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгіленген көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың тәртібін сақтау жөніндегі міндеттемелерді бұзғаны үшін – мынадай түрде жасалған бұзушылық сомасының 5% мөлшерінде:

      көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінде көзделмеген тәсілдермен, яғни сатып алу тәсілін таңдау тәртібінің талаптарын бұза отырып, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      конкурстық құжаттаманы көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінің талаптарын бұза отырып жасау;

      әлеуетті жеткізушілерге көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінде көзделмеген талаптарды белгілеу;

      әлеуетті жеткізушілердің конкурстық өтінімдерін негізсіз түрде қабылдамау және/немесе негізсіз түрде қатыстыру;

      көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінің талаптарын бұза отырып шарт жасасу;

      көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібінің талаптарын бұза отырып, бір көзден алу тәсілімен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу.

      Ескертпе: Келісімшарт жасасу кезінде дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын ұлттық басқарушы холдинг тікелей немесе жанама иеленетін заңды тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алатын жер қойнауын пайдаланушыларға осы тармақша қолданылмайды;

      6) Келісімшарттың 22 және 63-тармақтарына сәйкес бағдарламаларды, ақпаратты және есептерді ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін – 100 АЕК мөлшерінде;

      7) төмендегі тармақтарға сәйкес хабарламаларды жолдамағаны немесе уақтылы жолдамағаны үшін:

      Келісімшарттың 25-тармағына сәйкес – 5000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 17 және 26-тармақтарына сәйкес – 2000 АЕК мөлшерінде;

      8) Келісімшарттың 38-тармағында көрсетілген жобалау құжаттары көрсеткіштерінің бірін орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін, – _________ АЕК.

      Ескертпе: егер Келісімшарт бойынша бастапқы геологиялық қорлар болса:

      жүз миллион тонна мұнай немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан аспайтын айыппұл 10 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді;

      бастапқы геологиялық қорлардың жүз миллион тонна мұнайынан немесе елу миллиард текше метр табиғи газынан асатын айыппұл мөлшері 20 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді.";

      92-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "92. Құзыретті орган жер қойнауын пайдаланушы белгіленген мерзімде жоймаған кезде Келісімшарттың қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы:

      1) Кодекстің 133-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген бұзушылықтардың біреуін;

      2) Келісімшарттың 7-тарауында белгіленген өзге де міндеттемелерді екіден артық бұзу.";

      Көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа 1 және 2-қосымшалар осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Уран өндіруге арналған үлгілік келісімшартта:

      Кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:

      "Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабына сәйкес жер қойнауы Қазақстан Республикасының халқына тиесілі, халықтың атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асыратындығын;

      2) Қазақстан Республикасы жер қойнауы учаскесін "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) көзделген негіздермен, талаптармен және шекте пайдалануға беретіндігін;

      3) жер қойнауын пайдаланушыда жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді ұтымды және тиімді барлауды және өндіруді жүргізу ниеті, қаржылық және техникалық мүмкіндіктерінің болуын;

      4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті органды белгілегендігін және оған Келісімшартты жасасу және орындау құқығын бергендігін;

      5) жер қойнауын пайдалану Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      6) Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мазмұны, орындалуы және тоқтатылуы тәртібі Кодексте сәйкес айқындалатын шарт болып табылады;

      7) Қазақстан Республикасы құзыретті орган атынан және жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандығын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы құзыретті орган атынан және жер қойнауын пайдаланушы төмендегілер туралы уағдаласады:";

      26-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "26. Жер қойнауын пайдаланушы тартылған шетелдік персоналға қатысты тең еңбек жағдайларын, оның ішінде қазақстандық персонал үшін еңбекақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы уәкілетті ұйым жариялайтын инфляция деңгейінен төмен емес қазақстандық персонал үшін жыл сайынғы жалақыны индекстеуді қамтамасыз етуге міндетті.";

      50-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) құзыретті органға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 19 сәуірдегі № 255 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17009 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген және "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудитор болып табылатын тұлға растаған нысан бойынша Өндіруші салалар ашықтығының бастамалары стандартында көзделген есептілікті ұсынуға міндетті.";

      65-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "65. Кодекске сәйкес Келісімшарттың 8-бөлімінде көзделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу талаптарының бұзылуы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке алып келеді.";

      66-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) тиісті мөлшерде тұрақсыздық айыбы:

      "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тиісті жылдың 1 қаңтарына белгіленетін айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) белгіленген мөлшеріне;

      есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының пайыздарына;

      бұзушылық сомасының пайыздарына;";

      67-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарттың 7-тарауында белгіленген міндеттемелерін бұзған өзге де жағдайларда жер қойнауын пайдаланушыны жазбаша түрде хабардар етеді.";

      68-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "68. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт талаптарын бұзушылықтарды жою мерзімі жазбаша хабарлама алынған күннен бастап үлгілік Келісімшарттың 67-тармағының 1) және 2), 3) тармақшаларында көзделген шарттар бойынша – үш айдан, үлгілік Келісімшарттың 7-бөлімінде көзделген өзге де міндеттемелер бойынша бір айдан аспауға тиіс.";

      71-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "71. Келісімшартта көзделген міндеттемелердің бұзушылықтарын Келісімшарттың 68-тармағында айқындалған мерзімде жоюдың мүмкін еместігі анық болған жағдайда, Құзыретті орган осындай бұзушылықты жою мүмкін болатын өзге мерзімді белгілеуге құқылы.";

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес "Күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған үлгілік келісімшарт" 4-қосымшамен толықтырылсын;

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес "Күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді өндіруге арналған үлгілік келісімшарт" 5-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
Б. Акчулаков

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ғылым және жоғары білім министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Оқу-ағарту министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Экология және табиғи

      ресурстар министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2023 жылғы 24 қаңтардағы
№ 29 Бұйрығына
1-қосымша
Көмірсутектерді барлауға
және өндіруге арналған
үлгілік келісімшартқа
№ 3-қосымша

Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2023 жылғы 24 қаңтардағы
№ 29 Бұйрығына
2-қосымша
Көмірсутектерді барлауға
және өндіруге арналған
үлгілік келісімшартқа
№ 1-қосымша

Барлау кезеңінде Келісімшарт бойынша жұмыстардың ең аз көлемі мен түрлері

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен

  Көмірсутектерді барлауға
және өндіруге арналған
Үлгілік келісімшартқа
№ 2-қосымша

Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) кеңістіктік шекаралары

      Өңір атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің бұрыштық координаттары (блоктардың атауы).

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2023 жылғы 24 қаңтардағы
№ 29 Бұйрығына
3-қосымша
Көмірсутектерді өндіруге
арналған үлгілік
келісімшартқа
№ 3-қосымша

Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2023 жылғы 24 қаңтардағы
№ 29 Бұйрығына
4-қосымша
Көмірсутектерді өндіруге
арналған үлгілік келісімшартқа
№ 1-қосымша

Қосымша міндеттемелер

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен

  Көмірсутектерді өндіруге
арналған Үлгілік
келісімшартқа
№ 2-қосымша

Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) кеңістіктік шекаралары

      Өңір атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің бұрыштық координаттары.

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2023 жылғы 24 қаңтардағы
№ 29 Бұйрығына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2022 жылғы 11 маусымдағы
№ 233 бұйрығына
4-қосымша

КҮРДЕЛІ ЖОБАЛАР БОЙЫНША КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ӨНДІРУ ТУРАЛЫ ҮЛГІЛІК КЕЛІСІМШАРТ

      Бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатын, құзыретті орган ретінде Қазақстан

      Республикасының атынан әрекет ететін ("Құзыретті орган" деп аталады)

      _____________________________________________________________________ мен

      (мемлекеттік органның атауы)

      Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланудың ____ үлесін иеленуші

      __________________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды тұлғаның атауы), егер келісімшарт бойынша жер

      қойнауын пайдаланушылар екі және одан да көп тұлға болып табылған жағдайда, онда

      әрбір тұлғаның Т. А. Ә. (атауы) және осындай адамдардың әрқайсысына тиесілі жер

      қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің мөлшері көрсетіледі) бұдан әрі бірлесіп

      "Жер қойнауын пайдаланушы" деп аталатындар)

      арасындағы күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді өндіру туралы келісімшарт.

      Ескертпе: егер жер қойнауын пайдалану құқығы бір адамға берілген жағдайда, "бұдан

      әрі бірлесіп ...... аталатындар" деген сөздер "бұдан әрі ...... аталатын" деген сөздермен

      ауыстырылсын.

      Осы Келісімшартқа Тараптар мыналарға

      __________________________________________________________________________

      (көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге аукциондар өткізу

      жөніндегі комиссияның хаттамасы немесе келісімшарт жасасу үшін негіз болып

      табылатын көмірсутектер саласындағы ұлттық компаниямен жер қойнауын

      пайдалануға арналған келісімшарт жасасу туралы Құзыретті органның шешімі) сәйкес

      "____" ____________ 20__ж. (бұдан әрі - "Қол қойылған күні") қол қойды.

Мазмұны

      Кіріспе

      1-тарау. Келісімшарттың мәні

      2-тарау. Келісімшарттың қолданылу мерзімі

      3-тарау. Жер қойнауы учаскесінің шекаралары

      4-тарау. Құзыретті органның құқықтары

      5-тарау. Құзыретті органның міндеттері

      6-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының құқықтары

      7-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттері

      8-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары

      1-параграф. Жалпы шарттар

      2-параграф. Көмірсутектерді өткізу және (немесе) экспорттау

      3-параграф. Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану

      4-параграф. Салық салу және кедендік төлемдер

      5-параграф. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу

      6-параграф. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою және жер қойнауы учаскесін консервациялау

      7-параграф. Есепке алу және есеп беру

      8-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығының және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы және ауыртпалығы

      9-параграф. Мүлікке және ақпаратқа меншік құқығы

      10-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кездегі жер қойнауы учаскесі және мүлік

      11-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт талаптарын сақтауын қадағалау

      12-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемесі

      13-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының жауапкершілігі

      9-тарау. Еңсерілмейтін күш

      10-тарау. Құпиялылық

      11-тарау. Дауларды шешу тәртібі

      12-тарау. Келісімшартты өзгерту және тоқтату

      13-тарау. Қорытынды ережелер

      Көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған Келісімшартқа қосымша

      1-қосымша – Барлау кезеңінде Келісімшарт бойынша жұмыстардың ең аз көлемдері мен түрлері

      2-қосымша – Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) кеңістікті шекаралары

      3-қосымша – Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері

Кіріспе

      Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабына сәйкес жер қойнауы халыққа тиесілі, халықтың атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асыратындығын;

      2) Қазақстан Республикасы жер қойнауы учаскесін "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) көзделген негіздермен, талаптармен және шекте пайдалануға беретіндігін;

      3) жер қойнауын пайдаланушыда жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді ұтымды және тиімді барлауды және өндіруді жүргізу ниеті, қаржылық және техникалық мүмкіндіктерінің болуын;

      4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті органды белгілегендігін және оған Келісімшартты жасасу және орындау құқығын бергендігін;

      5) жер қойнауын пайдалану Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      6) Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мазмұны, орындалуы және тоқтатылуы Кодексте сәйкес айқындалатын шарт болып табылады;

      7) Қазақстан Республикасы құзыретті орган атынан және жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандығын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы атынан құзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы төмендегілер туралы уағдаласады:

1-тарау. Келісімшарттың мәні

      1. Құзыретті орган Қазақстан Республикасы атынан Жер қойнауын пайдаланушыға Келісімшартта белгіленген мерзімге Келісімшартқа № 1 қосымшада айқындалған (айқындалған) жер қойнауы учаскесінде (учаскелерінде) жер қойнауын пайдалану құқығын береді, ал Жер қойнауын пайдаланушы өз есебінен және тәуекелімен Келісімшарт талаптары мен Кодекске сәйкес Жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыруға міндеттенеді.

      2. Жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдалану құқығы Келісімшарт күшіне енген күннен бастап – Келісімшарт Құзыретті органда тіркелген күннен бастап (бұдан әрі – "Күшіне енген күн") туындайды.

      3. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және Келісімшартта көзделген ережелерді сақтаған жағдайда, Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді барлауды және өндіруді жүзеге асыруға құқылы.

2- тарау. Келісімшарттың қолданылу мерзімі

      4. Келісімшарттың қолданылу мерзімі біріктірілген болып табылады және ұзақтығы он сегіз (18) жыл барлау кезеңінен және ұзақтығы: ірі болып табылмайтын кен орны үшін жиырма бес (25) жыл; ірі болып табылатын кен орны үшін қырық бес (45) жыл өндіру кезеңінен тұрады. Келісімшарттың қолданылу мерзімі 20__ жылғы "___" ______________ бастап есептеледі.

      Барлау кезеңі тоғыз (9) жылға тең бастапқы барлау кезеңінен, алты (6) жылға тең бағалау кезеңінен және үш (3) жылға тең сынақ пайдалану кезеңінен тұрады.

      5. Жер қойнауын пайдаланушы барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша оның пікірінше бағалауды талап ететін кен орындарын (кен орындарын) барлаудың бастапқы кезеңі ішінде анықтаған және табылған кен орындарын (кен орындарын) бағалау бойынша мұндай жұмыстарды бастапқы барлау кезеңінде аяқтау мүмкін емес жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы бастапқы барлау кезеңінің мерзімі өткенге дейін Құзыретті органға берілетін өтініш негізінде бағалау кезеңіне өтуге құқылы. Бағалау кезеңіне өту Кодекстің 116-бабында белгіленген тәртіппен Келісімшартқа қосымша келісімге қол қою арқылы жүзеге асырылады.

      Егер Жер қойнауын пайдаланушы бағалау кезеңіне өтпесе, бұл жағдайда Келісімшарт бойынша барлау кезеңі бағалау кезеңін және сынамалық пайдалану кезеңін қамтымайды және ұзақтығы тоғыз (9) жылдан аспайтын барлаудың бастапқы кезеңінен ғана тұрады. Бұл жағдайда барлау кезеңі Келісімшарт күшіне енген күннен бастап есептелетін Келісімшарттың қолданылу мерзімінің тоғызыншы жылдығында аяқталады.

      6. Егер Жер қойнауын пайдаланушының пікірі бойынша анықталған тыңайған жерлерді (тыңайған жерлерді) бағалау мақсатында бағалау кезеңі ішінде аяқталуы мүмкін емес осындай тыңайған жерлерді (тыңайған жерлерді) сынамалық пайдалануды жүргізу талап етілсе, жер қойнауын пайдаланушы бағалау кезеңінің мерзімі өткенге дейін құзыретті органға берілетін өтініш негізінде сынамалық пайдалану кезеңіне өтуге құқылы. Сынақтық пайдалану кезеңіне өту Кодекстің 116-бабында белгіленген тәртіппен Келісімшартқа қосымша келісімге қол қою арқылы жүзеге асырылады.

      Егер Жер қойнауын пайдаланушы сынамалық пайдалану кезеңіне өтпесе, бұл жағдайда Келісімшарт бойынша барлау кезеңі сынамалық пайдалану кезеңін қамтымайды және тек он бес (15) жылға тең сомада барлаудың бастапқы кезеңінен және бағалау кезеңінен тұрады. Бұл жағдайда барлау кезеңі Келісімшарт күшіне енген күннен бастап есептелетін Rелісімшарттың қолданылу мерзімінің он бес жылдығында аяқталады.

      Сынақ пайдалану кезеңіне өткен жағдайда барлау кезеңі Келісімшарт күшіне енген күннен бастап есептелетін Rелісімшарттың қолданылу мерзімінің он сегізінші жылдығында аяқталады.

      7. Егер барлау кезеңінде жер қойнауын пайдаланушы қорларды есептеу туралы есебі жер қойнауын мемлекеттік сараптаудың оң қорытындысын алған көмірсутектер кен орнын тапса, ол Кодекстің 119-бабында белгіленген тәртіппен Келісімшартқа қосымша келісім жасасу жолымен барлау кезеңі аяқталғанға дейін Құзыретті органға берілетін өтініш негізінде өндіру кезеңіне көшуге құқылы.

      Өндіру кезеңіне көшкен кезде Келісімшарт бойынша өндіру кезеңінің мерзімі:

      1) егер кен орны жер қойнауы мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған өндіру учаскесіндегі геологиялық қорларды есептеу жөніндегі есепке сәйкес ірі кен орындары санатына жататын болса, қырық бес (45) жыл не болмаса

      2) басқа кен орындары үшін жиырма бес (25) жыл.

      Егер Rелісімшарт бойынша Кодекстің 110-бабына сәйкес бірнеше өндіру учаскелері қалыптастырылған жағдайда, өндіру кезеңі әрбір осындай учаске үшін жеке белгіленеді.

      8. Егер Келісімшарт бойынша барлау кезеңі аяқталғанға дейін өндіру кезеңіне өту туралы өтініш берілмесе және Келісімшарттың 7-тармағына сәйкес Келісімшартқа толықтыру жасалмаса, ол мерзімінен бұрын тоқтатылады.

      9. Келісімшарт бойынша өндіру кезеңі Тараптардың Кодекстің 120-тармағында белгіленген тәртіппен және шарттарда Келісімшартқа толықтыру жасасуы арқылы ұзартылуы мүмкін.

      10. Ұзарту мерзімі Келісімшартқа тиісті толықтыру жасалған күннен бастап есептеледі.

3-тарау. Жер қойнауы учаскесінің шекаралары

      11. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшартқа сәйкес көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізуге құқылы жер қойнауы учаскесінің кеңістіктік шекаралары оның ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімшартқа қосымшада белгіленеді.

      Көрсетілген қосымшаны дайындау мақсатында барлау немесе өндіру учаскесінің кеңістіктік шекаралары Кодекстің 110-бабына сәйкес айқындалады.

      12. Барлаудың бастапқы кезеңі аяқталғаннан кейін, Келісімшарттың 5-тармағына сәйкес бағалау кезеңіне өткен жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы бағалауды жүргізуге құқылы учаскені (учаскелерді) қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы барлаудың барлық учаскесін қайтаруға міндеттенеді.

      13. Барлау кезеңі аяқталғаннан кейін, Келісімшарттың 7-тармағына сәйкес өндіру кезеңіне өткен жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы өндіру учаскесін (учаскелерін) қоспағанда, сынамалық пайдалануды қоса алғанда, ағалау жөніндегі жұмыстар жүргізілген барлау учаскесін толығымен қайтаруға міндеттенеді.

      Жер қойнауы учаскесін түрлендіру келісімшартқа толықтыру жасасу арқылы Кодекстің 113, 114, 115-баптарында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша жүргізіледі.

      14. Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) барлығын немесе бір бөлігін қайтару Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

4-тарау. Құзыретті органның құқықтары

      15. Құзыретті орган:

      1) Кодексте және (немесе) Келісімшартта көзделген жағдайларда және тәртіппен Келісімшарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға;

      2) Кодексте және (немесе) Келісімшартта көзделген жағдайларда және тәртіппен Келісімшарт талаптарын өзгертуді және (немесе) толықтыруды талап етуге;

      3) Жер қойнауын пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Келісімшарт талаптарын сақтауын қадағалауды жүзеге асыруға;

      4) Кодексте көзделген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан Республикасында тиісті халықаралық шарттар жоқ мемлекетпен келісімге қол жеткізгенге дейін жер қойнауының шекара маңындағы учаскесінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

5-тарау. Құзыретті органның міндеттері

      16. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және Келісімшартта көзделген ережелерді сақтаған жағдайда, Құзыретті орган Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда, тәртіппен және талаптармен:

      1) Кодексте көзделген тәртіппен және шарттарда Келісімшарттың қолданылу мерзімін ұзартуға;

      2) Кодексте көзделген тәртіппен жер қойнауы учаскесін түрлендіруді жүзеге асыруға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндеттенеді.

6-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының құқықтары

      17. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және Келісімшартта көзделген ережелер сақталған кезде, Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) кәсіпкерлік мақсатта бөлінген жер қойнауы учаскесі шегінде жер қойнауын өтеулі негізде пайдалануға;

      2) егер Кодексте және (немесе) Келісімшартта өзгеше көзделмесе, өз қызметінің нәтижелерін, оның ішінде өндірілген көмірсутектерді өз қалауы бойынша пайдалануға;

      3) жер қойнауы учаскесінің аумағында, ал қажет болған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушыға белгіленген тәртіппен берілген өзге де жер учаскелерінде жұмыстарды жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік және әлеуметтік сала объектілерін салу, сондай-ақ шарттар негізінде жер қойнауы учаскесінің аумағында да, оның шегінен тыс жерлерде де ортақ пайдаланылатын объектілер мен коммуникацияларды пайдалануға;

      4) Келісімшарт бойынша операторды тағайындауға;

      5) Кодексте белгіленген тәртіппен және шарттарда барлаудың немесе өндірудің бүкіл учаскесін қайтару арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды мерзімінен бұрын тоқтатуға;

      6) барлау кезеңі ішінде және Кодексте белгіленген шектеулерді ескере отырып, Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) аумағында көмірсутектерді барлау жөніндегі жұмыстардың кез келген түрін жүргізуге;

      7) өндіру кезеңі ішінде жер қойнауы учаскесінің шекаралары шегінде көмірсутектер кен орнының геологиялық құрылымы мен қорларын нақтылау мақсатында көмірсутектерді өндіруді жүзеге асыруға, сондай-ақ өндіру учаскесін жете зерделеуді (жете барлауды) жүргізуге;

      8) барлау кезеңі немесе өндіру кезеңі өткенге дейін кез келген уақытта құрылыстарды, жабдықтарды, ұңғымаларды және өзге де мүлікті қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын жекелеген технологиялық объектілерді консервациялауды немесе жоюды жүргізуге;

      9) бағалау кезеңіне, сынамалық пайдалану кезеңіне және өндіру кезеңіне өту туралы өтініш беруге;

      10) өндіру кезеңін ұзартуға өтініш беруге;

      11) жер қойнауы учаскесін түрлендіруге өтініш беруге;

      12) арнайы рұқсаттар немесе лицензиялар алмай, көмірсутектерді өндіру кезінде жер асты суларын ілеспе алуды жүзеге асыруға құқылы. Ілеспе өндірілген жер асты суларын одан әрі пайдалану Қазақстан Республикасының су және экологиялық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      13) Келісімшарттың 11-тарауында көзделген дауларды шешу тәртібіне сәйкес дауларды шешу рәсімін бастауға;

      14) Кодекстің 28-1-бабына сәйкес жергілікті өндірушілерді қолдауға бағытталған ерікті негізде көмірсутектер саласындағы кәсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім жасасуға;

      15) қажет болған жағдайда заңнамада белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға;

      16) Кодекске сәйкес құзыретті органның Келісімшарттың қолданысын мерзімінен бұрын тоқтатуына дау айтуға;

      17) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

7-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттері

      18. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесін Келісімшартта көзделген мақсаттарда ғана пайдалануға міндетті.

      19. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшартқа № 1 Қосымшаға сәйкес барлау кезеңінде жұмыстарды орындау түрлері, көлемі мен мерзімдерін қамтитын жұмыс бағдарламасын орындауға міндетті.

      20. Келісімшарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Жер қойнауын пайдаланушы технологиялық объектілерді консервациялауға немесе жоюға және жер қойнауын пайдалану салдарына байланысты операцияларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі кез келген операцияларды тоқтатуға міндетті.

      21. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап Жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алдыңғы жылдың қорытындылары бойынша Жер қойнауын пайдаланушының көмірсутектерді өндіру кезеңінде өндіру үшін шеккен шығындарының бір пайызы мөлшерінде қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыруды жүзеге асыруға;

      2) өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын және оның инфрақұрылымын дамытуды қаржыландыруды өткен жылдың қорытындылары бойынша келісімшарт бойынша инвестициялардың бір пайызы мөлшерінде жүзеге асыруға міндетті. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға арналған шығыстарды қаржыландыруға жер қойнауын пайдаланушының өңірдің әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін дамытуға және қолдауға арналған шығыстары, сондай-ақ ол осы мақсаттарға мемлекеттік бюджетке аударатын қаражат жатады;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткен жылдың қорытындылары бойынша көмірсутектерді өндіру кезеңінде жер қойнауын пайдаланушының өндіруге жұмсаған шығындарының бір пайызы мөлшерінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыруды жүзеге асыруға міндетті.

      Осы тармаққа сәйкес жүзеге асырылған, белгіленген минимумнан асатын қаржыландыру көлемі келесі жылы Жер қойнауын пайдаланушының тиісті міндеттемелерін орындау есебіне ескеріледі.

      22. Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияны жүргізу мақсатында кадрлардағы елішілік құндылықты айқындау кезінде жер қойнауын пайдаланушы мыналарды басшылыққа алуға міндетті:

      1) жер қойнауын пайдаланушының басқарушылық және әкімшілік мұқтаждықтарына қарай шетелдік немесе қазақстандық кадрларға қажеттіліктері;

      2) Қазақстан Республикасының нарығында жер қойнауын пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес келетін белгілі бір санат бойынша білікті қазақстандық персоналдың болуы;

      3) тағылымдамадан өтуді қоса алғанда, қазақстандық кадрларды кезең-кезеңмен оқытуға және кейіннен шетелдік кадрларды басқарушы санаттар бойынша қазақстандық кадрлармен біртіндеп ауыстыру.

      Кадрлардағы елішілік құндылықтың ең аз үлесі: басшылар мен олардың орынбасарлары бойынша___%, құрылымдық бөлімшелердің басшылары бойынша___%, ал мамандар мен білікті жұмысшылар бойынша___%, бірақ 70% - дан кем болмауы тиіс

      Бұл ретте Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту және халықтың көші-қоны туралы заңнамасына сәйкес корпоративішілік ауыстыру шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыратын басшылар, менеджерлер мен мамандардың саны әрбір тиісті санат бойынша басшылар, менеджерлер мен мамандардың жалпы санының елу пайызынан аспауға тиіс.

      Кадрлардағы елішілік құндылық үлесін есептеу Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 193 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17021 болып тіркелген) бекітілген Кадрлардағы елішілік құндылық үлесін есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескертпе: 22-тармақта аукционға қатысуға өтінімде немесе тікелей келіссөздер жүргізу туралы өтініште көрсетілген кадрлар бойынша басшылар мен олардың орынбасарлары, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер басшылары бойынша пайыздар көрсетіледі.

      23. Жер қойнауын пайдаланушы елішілік құндылық үлесін қамтамасыз етуге және Келісімшарттың 8-тарауының 5-параграфына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға міндетті.

      24. Жер қойнауын пайдаланушы құзыретті органмен Келісімшарттың 8-тарауының 5-параграфына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жергілікті жеткізушілердің дамыту бағдарламасын келісуге міндетті.

      25. Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнамасына сәйкес ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық құндылығы бар геологиялық, геоморфологиялық және гидрогеологиялық объектілер табылған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы учаскедегі жұмыстарды дереу тоқтатуға және бұл туралы жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      26. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану бойынша жүргізілетін операциялардың есебін жүргізуге және Келісімшарттың 8-тарауының 7-параграфында көзделген есептерді ұсынуға міндетті.

      27. Жер қойнауын пайдаланушы тартылған шетелдік персоналға қатысты қазақстандық персонал үшін тең еңбек жағдайларын, оның ішінде еңбекақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      28. Жер қойнауын пайдаланушы уәкілетті ұйым жариялайтын инфляция деңгейінен төмен емес қазақстандық персонал үшін жыл сайынғы жалақыны индекстеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      29. Жер қойнауын пайдаланушы негізделген нарықтық жағдайларға сәйкес олар көрсететін мұнай сервистік жұмыстарға/қызметтерге тартылған мердігер ұйымдар үшін кемсітпейтін тарифтерді айқындауды қамтамасыз етеді.

      30. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану құқығын берген мемлекеттік органды жер қойнауын пайдаланушының қызметін тікелей немесе жанама бақылайтын адамдардың және (немесе) ұйымдардың құрамының өзгергені туралы осындай өзгеріс болған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде хабардар етуге міндетті.

      31. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша оператордың өкілеттігін тоқтату туралы құзыретті органды дереу хабардар етуге міндетті.

      32. Жер қойнауын пайдаланушы жаңа кен орны (кен орындарының жиынтығы) әрбір ашылған кезде осындай ашылу күнінен бастап бір ай ішінде жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға анықталғанын растау туралы өтініш жібереді.

      33. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган анықтағанын растаған күннен бастап бір ай ішінде бұл туралы құзыретті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      34. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесінің аумағында бұрын бұрғыланған барлық ұңғымаларды теңгерімге қабылдауға, олар бойынша мониторинг жүргізуге міндетті.

      35. Жер қойнауын пайдаланушы заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен жер қойнауы учаскесінде (учаскелерінде) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын өз есебінен жоюға міндетті. Келісімшарттың қолданылуын тоқтату Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соқпайды.

      36. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың 8-тарауының 6-параграфына сәйкес тарату жөніндегі өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті. Мұндай қамтамасыз етуді ұсыну жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындаудан босатпайды.

      37. Өндіру кезеңі ішінде жер қойнауын пайдаланушы техникалық және (немесе) геологиялық себептер бойынша таратылуға жататын және кен орнын игеру жобасына сәйкес өзге де мақсаттарда пайдаланылмайтын ұңғымаларды жоюға міндетті.

      38. Кодексте көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесін консервациялау жобасында белгіленген мерзімдерде консервациялауды аяқтауға міндетті.

      Жер қойнауы учаскесін консервациялау жөніндегі міндеттемелер жер қойнауын пайдаланушының қаражаты есебінен орындалады. Кодекстің 107-бабы 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда міндеттемелердің сомалары орындалғаннан кейін жер қойнауын пайдаланушыға қамтамасыз ету қаражаты есебінен өтеледі.

      39. Барлау кезеңі ішінде Жер қойнауын пайдаланушы өзінің технологиялық мұқтаждарына тұтынылатын немесе Кодекс талаптарына сәйкес жағылатын көмірсутектерді қоспағанда, барлау кезеңінде өндірілген өзіне тиесілі көмірсутектерді Қазақстан Республикасының ішкі нарығына толық көлемде жеткізуге міндетті.

      40. Егер есептеу бойынша есебі Кодекске сәйкес жер қойнауына мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған көмірсутектер кен орнының бастапқы геологиялық қорларының көлемі жүз миллион тонна мұнайдан немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан асса, Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшартттың 8-тарауының 12-параграфына сәйкес қосымша міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

      41. Кодекстің 146-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жер қойнауын пайдаланушы шикі газды жағуға жол бермеуге міндетті.

      42. Ішкі нарықтың қажеттіліктерін мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеу үшін мұнай жеткізуді жүзеге асыруға, ал мұнай өңдеу зауыты авариялық жағдайға байланысты тоқтаған жағдайда- Келісімшарттың 8-тарауының 2-параграфына сәйкес жеткізу графиктеріне сәйкес одан тыс жерлерде жүзеге асыруға міндетті.

      43. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт бойынша міндеттемесі ретінде оның жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген жобалық құжаттарға сараптамалардың оң қорытындыларын алған келесі ықтимал түзетулерді ескере отырып, мынадай көрсеткіштерді орындауы белгіленеді:

      1) пайдалану ұңғымалары торының тығыздығы;

      2) әрбір пайдалану объектісі бойынша өндіруші және айдау ұңғымаларының арақатынасы;

      3) кенжатындар бойынша өтемақы коэффициенті;

      4) қабаттық және кенжарлық қысымның қанығу қысымына немесе конденсация қысымына қатынасы;

      5) қабат қысымының кенжар қысымына қатынасы;

      6) ұңғымалар бойынша газ факторының барынша жол берілетін шекті шамасы;

      7) көмірсутектерді өндіру көлемдері;

      8) қабат қысымын арттыру үшін кері айдалатын жұмыс агентінің көлемдері;

      9) пайдалану ұңғымаларын іске қосу көрсеткіштері.

      Бұл ретте осы тармақта көрсетілген көрсеткіштердің мәні келісімшартқа енгізілмейді және жобалау құжаттары негізге алына отырып айқындалады.

      44. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарт бойынша өндіру кезеңіне көшкен күннен бастап екі жылдан кешіктірмей кен орнын (кен орындарын) игеру жобасын Кодекске сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы базалық жобалау құжаттарын бекітуге және мемлекеттік сараптамадан өту үшін ұсынуға міндеттенеді.

      45. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары

1-параграф. Жалпы шарттар

      46. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар өнеркәсіптік қауіпсіздік пен Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      47. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген оң қорытындыларды алған сараптамаларға сәйкес барлау жұмыстарының жобасына, көмірсутектер кен орнын игеру жобасына, сынамалық пайдалану жобасына сәйкес жүргізілуге тиіс.

      48. Жобалау құжаттарында көзделмеген, сондай-ақ жобалау құжаттары болмаған кезде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салынады.

      49. Жобалау құжаттарында көзделген көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу әдістері мен тәсілдері жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесіне сәйкес келуге тиіс.

      50. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі тиісті операцияларды жүргізу үшін қажетті жобалау құжаттарының түрлері, құрамы және мазмұнына қойылатын талаптар Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі бірыңғай қағидаларда айқындалады.

      51. Барлау мен өндіруді жүзеге асыру кезінде Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесіне негізделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің неғұрлым тиімді әдістері мен технологияларын таңдауға тиіс.

      Ескертпе: егер Келісімшарт бойынша жер қойнауы учаскесі Каспий немесе Арал теңізінің қазақстандық секторы шегінде толық немесе ішінара орналасса, Келісімшарттың 51-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "51. Барлау мен өндіруді жүзеге асыру кезінде Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің ең үздік тәжірибесіне негізделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің неғұрлым тиімді әдістері мен технологияларын таңдауға тиіс.".

      52. Өндіру жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесіне сәйкес базалық жобалау құжатында көзделмеген көмірсутектердің жоғалуын болдырмайтын әдістермен және тәсілдермен жүргізілуі тиіс.

      53. Кодекстің 24-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы, егер бұл ерекше қауіпсіздік жағдайларына байланысты болмаса және мұндай қызмет жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге кедергі жасамаса, жер қойнауын пайдаланушы басқа тұлғалардың жер қойнауы учаскесінің аумағы шегінде еркін жүріп-тұруына, ортақ пайдаланылатын объектілер мен коммуникацияларды пайдалануға кедергі жасамауға міндеттенеді.

2-параграф. Көмірсутектерді өткізу және (немесе) экспорттау

      54. Қазақстан Республикасының көлік шығыстары мен көмірсутектерді өткізуге арналған шығындарды шегергенде мәмілелер жасау кезінде жер қойнауын пайдаланушы қолданатын, мәміле жасалған күні қалыптасқан бағадан аспайтын бағалар бойынша көмірсутектерді сатып алуға басқа тұлғалар алдында басым құқығы бар.

      Бұл ретте мемлекет өндірілген көмірсутектер көлемін сатып алуға басым құқықты іске асырған кезде Жер қойнауын пайдаланушыдан сатып алынатын көмірсутектердің көлемі өңірлердің қажеттіліктерін ескере отырып, мемлекеттің жалпы қажеттілігін негізге ала отырып айқындалатын болады және өңірдегі және Қазақстан Республикасындағы көмірсутектер өндірудің жалпы көлемінен жер қойнауын пайдаланушының орналасқан өңірінің өндіру үлесіне барабар болады.

      Сатып алынатын көмірсутектердің құнын төлеу теңгемен жүзеге асырылады.

      Мәмілелер жасау кезінде жер қойнауын пайдаланушы қолданатын көмірсутектердің бағалары туралы ақпарат болмаған жағдайда, көлік шығыстары мен көмірсутектерді өткізуге арналған шығындарды шегергенде, мемлекет көмірсутектерді сатып алу жөніндегі мәмілені жасау күніне әлемдік нарықтарда қалыптасқан бағадан аспайтын бағалар қолданылады.

      55. Қазақстан Республикасының жер қойнауы туралы заңнамасына және Келісімшартқа сәйкес Жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі иеліктен шығарылатын шикі газды, сондай-ақ Жер қойнауын пайдаланушылар өндірген шикі газды қайта өңдеу процесінде өндірген және Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына және Келісімшартқа сәйкес оған тиесілі тауарлық газды басқа адамдар алдында басым құқыққа ие.

      56. Төтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген жағдайда Қазақстан Республикасының Үкіметі Жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі көмірсутектердің бір бөлігін немесе барлығын реквизициялауға құқылы. Реквизициялау төтенше немесе соғыс жағдайының қолданылу мерзімі ішінде Қазақстан Республикасының мұқтажы үшін қажетті мөлшерде жүзеге асырылуы мүмкін.

      Қазақстан Республикасы реквизицияланған көмірсутектер үшін заттай нысанда немесе жер қойнауын пайдаланушымен жазбаша нысанда келісілген олардың құнын төлеу арқылы Жер қойнауын пайдаланушы реквизициялау күніне көмірсутектермен мәмілелер жасау кезінде қолданылатын бағадан аспайтын бағалар бойынша, көлік шығыстары мен өткізуге арналған шығындарды шегергенде өтемақыға кепілдік береді.

      57. Қазақстан Республикасының аумағында өндіру кезеңінде өндірілген мұнайды жеткізу графиктеріне сәйкес өңдеу үшін жеткізу көлемі жеткізудің есепті айында осы Келісімшарт бойынша жоспарланып отырған мұнай өндірудің жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан аспауға тиіс, бұл ретте өз мұқтаждарына пайдаланылатын көмірсутектердің көлемі ескерілмейді. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы өз мұқтаждарына пайдаланылатын көмірсутектердің көлемін есепке алмағанда, жеткізудің есепті айында осы Келісімшарт бойынша жоспарланатын мұнай өндірудің жалпы көлемінің 25% - нан асатын көлемде Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеу үшін мұнай беруге құқылы.

      Ескертпе: егер көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған Келісімшарт жасалатын жер қойнауы учаскесі Кодекстің 36-бабы 1-2-тармағының 1) тармақшасына және (немесе) 3) тармақшасына сәйкес күрделі жобалар санатына жататын болса, Келісімшарттың 57-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "57. Қазақстан Республикасының аумағында жеткізу графиктеріне сәйкес өңдеу үшін Келісімшарт бойынша өндіру кезеңінде өндірілген мұнайды жеткізу туралы Кодекстің талаптары Келісімшартқа қолданылмайды. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында өңдеу үшін мұнай жеткізуге құқылы.".

      58. Жер қойнауын пайдаланушы өзі өндірген жеңіл көмірсутектердің кең фракциясын иеліктен шығаруды не процессингке беруді ниеттенген жағдайда мұндай иеліктен шығару немесе процессингке беру өндірістік қуаттары Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан сұйытылған мұнай газын өндірушілерге ғана жүзеге асырылуға тиіс.

3-параграф. Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану

      59. Көмірсутектерді, оның ішінде теңізде барлау мен өндіруді жүргізудің міндетті шарттары:

      1) жер қойнауын қорғауды қамтамасыз ету;

      2) жоғары технологияларды қолдану және жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесі негізінде жер қойнауын ұтымды және экономикалық тиімді пайдалану;

      3) Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік және экологиялық заңнамасының талаптарын сақтау;

      4) өндірістік объектілерді шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алу аспаптарымен жарақтандыру және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.

      60. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауының жай-күйіне мониторинг жүргізуді және кен орнын игеруді бақылауды ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

      61. Теңізде операциялар жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы оларды теңізде операциялар жүргізудің ең озық тәжірибесіне сәйкес жүргізуге міндетті.

      62. Мынадай шикі газдың көлемін қоспағанда, өндірілетін шикі газдың барлық көлемін өңдеусіз көмірсутектерді өндіруге тыйым салынады:

      1) Кодекстің 146-бабында белгіленген жағдайларда және шарттарда жағылатын;

      2) жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындыларын алған жобалық құжатта көзделген көлемдерде жер қойнауын пайдаланушы өзінің технологиялық қажеттіліктеріне пайдаланатын;

      3) жер қойнауын пайдаланушы өзге тұлғаларға қайта өңдеу және (немесе) кәдеге жарату мақсатында өткізетін.

4-параграф. Салық салу және кедендік төлемдер

      63. Осы Келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемелерін орындау, Келісімшартқа қол қойылған күні қолданыста болатын "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 722-1-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жер қойнауын пайдаланушы оларды төлеу жөніндегі міндеттемелер туындаған күні қолданылатын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      64. Жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт жасасқанға дейін "__" ______ 20__ ж. № _____ банк тапсырмасына сәйкес төлеген, қол қойылған бонустың мөлшері ________ (сомасы теңгемен көрсетіледі) болды.

      65. Жер қойнауын пайдаланушыға Қазақстан Республикасының күшіне енген күнгі қолданыстағы заңнамасына сәйкес Келісімшарт бойынша өндірілген шикі мұнайға әкетілетін кедендік баждарды төлеуден уақытша босату беріледі.

5-параграф. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

      66. Келісімшарт бойынша көмірсутекті барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде Жер қойнауын пайдаланушының тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы жер қойнауын пайдаланушы белгілеген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте мұндай тәртіп мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

      1) өндіру кезеңінде Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және құзыретті органмен келісілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламаларын орындау;

      2) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді барлық мүдделі жеткізушілерге тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған конкурсқа қатысу үшін толық және кемсітпейтін мүмкіндіктер беру;

      3) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді әлеуетті жеткізушілерді алдын ала іріктеудің объективті өлшемшарттарын қолдану;

      4) барлық мүдделі тұлғалар үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жоспарланып отырған сатып алу туралы ақпаратқа, сондай-ақ әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптарға, оның ішінде Жер қойнауын пайдаланушының ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы ашық қолжетімділік.

      67. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың 66-тармағының ережелеріне сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін әзірлеуге міндеттенеді.

      68. Осы Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін сатып алынатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық үлесі ___________% құрауға тиіс, бірақ күнтізбелік жыл ішінде сатып алынған жұмыстар мен қызметтердің жалпы көлемінің елу пайызынан (50%) кем емес. Осы тармақ Кодекстің 36-бабы 1-2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген күрделі жобаларға қатысты қолданылмайды.

      Тауарлардағы, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық үлесін есептеу Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16942 болып тіркелген) Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде елішілік құндылықты есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      69. Жер қойнауын пайдаланушы осы тараудың -7-параграфына сәйкес Құзыретті органмен келісілген өндіру кезеңінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламасын орындау бойынша есептерді ұсынуға міндеттенеді.

6-парагараф. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою және жер қойнауы учаскесін консервациялау

      70. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою:

      1) Кодекстің 107-бабы 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған жер қойнауы учаскесінде;

      2) Жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 114-бабында көзделген тәртіппен мемлекетке қайтаруға ниеттенетін жер қойнауы учаскесінде (оның бір бөлігінде) жүргізіледі.

      71. Жер қойнауын пайдаланушының барлау кезеңінде жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындауы мынадай тәсілдердің бірімен қамтамасыз етіледі:

      1) кепілдік;

      2) сақтандыру;

      3) банктік салымды кепілге қою арқылы.

      72. Жер қойнауын пайдаланушының көмірсутектерді өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындауы банк салымының кепілімен қамтамасыз етіледі.

      73. Барлау және (немесе) өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету Кодексте айқындалған мөлшерде, мерзімде және тәртіппен қалыптастырылады.

      74. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етудің кез келген ұсынылатын тәсілі осындай қамтамасыз етуді беру күнінде қолданылатын Кодекстің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      75. Егер Жер қойнауын пайдаланушыға байланысты емес себептер бойынша оларға берілген қамтамасыз ету Кодекстің талаптарына сәйкес келмесе немесе тоқтатылса, Жер қойнауын пайдаланушы күнтізбелік алпыс күн ішінде осындай қамтамасыз етуді ауыстыруға міндетті. Егер көрсетілген мерзім ішінде мұндай ауыстыруды Жер қойнауын пайдаланушы жүргізбесе, соңғысы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды дереу тоқтата тұруға міндетті. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қалпына келтіруге қамтамасыз ету қалпына келтірілгеннен немесе ауыстырылғаннан кейін ғана жол беріледі.

      76. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру кепілге салынған банк салымы бойынша құқықтарды қайта ресімдеудің (берудің) сөзсіз негізі болып табылады.

      77. Жер қойнауы учаскесін консервациялау Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және (немесе) Келісімшартта белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүргізіледі.

7-параграф. Есепке алу және есеп беру

      78. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану бойынша жүргізілетін операциялардың есебін жүргізуге және мынадай есептерді:

      1) геологиялық есепті;

      2) лицензиялық-келісімшарттық талаптардың орындалуы туралы есепті;

      3) сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ олардағы елішілік құндылық көлемі туралы есепті;

      4) кадрлардағы елішілік құндылық туралы есепті;

      5) қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру жөніндегі шығыстар туралы есепті;

      6) ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған шығыстар туралы есепті;

      7) Жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама бақылайтын адамдардың және (немесе) ұйымдардың құрамы туралы есепті беруге міндеттенеді.

      Осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген есеп жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 мамырдағы № 418 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17069 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша ұсынылады.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген есеп құзыретті органға Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 23 мамырдағы № 203 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17036 болып тіркелген) бекітілген нысанда және тәртіппен ұсынылады.

      Осы тармақтың 3) – 7) тармақшаларында көзделген есептер көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 23 мамырдағы № 203 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17036 болып тіркелген) бекітілген нысандарда және тәртіппен ұсынылады.

      79. Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік міндеттерін орындаған кезде Қазақстан Республикасының бақылаушы органдарының лауазымды адамдарына қажетті құжаттарды, ақпаратты беруге және жұмыс орындарына кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге;

      2) Құзыретті органның жазбаша сұрау салуы бойынша тексеру үшін жүргізілген жұмыстар мен жер қойнауын пайдалану жөніндегі шығыстарды растайтын құжаттаманы осындай сұрау салуды алған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудитор болып табылатын тұлға растаған өндіруші салалардың ашықтығы бастамасының стандартында көзделген есептілікті Құзыретті органға ұсынуға міндеттенеді.

8-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығының және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы және оларға салынатын ауыртпалық

      80. Келісімшарт негізінде туындаған жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) ауысуы, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы Кодексте белгіленген тәртіппен құзыретті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

      81. Жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) ауысуы келісімшартқа өзгеріс енгізу жолымен жүргізіледі.

      82. Жер қойнауын пайдалану құқығын сенімгерлік басқаруға беруге, сенімгерлік басқаруға беру туралы талап Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, тыйым салынады.

      83. Мемлекеттің Қазақстан Республикасы заңдарының немесе шарттың негізінде басым құқықтарға ие тұлғаларды және ұйымдарды қоса алғанда, кез келген тұлғалар мен ұйымдар алдында стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын пайдаланудың иеліктен шығарылатын құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті), сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға шығарылатын, стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілер болып табылатын акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға арналған басым құқығы болады.

      84. Кодексте тыйым салынбаған жер қойнауын пайдалану құқығына (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестерге) ауыртпалық салу, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама бақылайтын ұйымдардың акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) ауыртпалық салу Кодексте белгіленген тәртіппен берілетін құзыретті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

      85. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге алған қарыз жер қойнауын пайдалану мақсатына не келісімшартта көзделген Қазақстан Республикасының аумағында Жер қойнауын пайдаланушының өзі немесе жер қойнауын пайдаланушының жарғылық капиталына қатысуының жүз пайыз үлесі бар еншілес ұйым кейіннен қайта бөлуді ұйымдастыру үшін пайдаланылуға тиіс.

9-параграф. Мүлікке және ақпаратқа меншік құқығы

      86. Жер қойнауын пайдаланушы өндірген көмірсутектер және оларды өндіру барысында алынатын компоненттер Жер қойнауын пайдаланушының меншігі болып табылады.

      87. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін Жер қойнауын пайдаланушы сатып алған мүлік Жер қойнауын пайдаланушының меншігі болып табылады.

      88. Жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кезде мүлікке меншік құқығының ауысу жағдайлары мен тәртібі, сондай-ақ жер қойнауы учаскесінің аумағынан мүлікті әкету жөніндегі құқықтар мен міндеттер Кодексте белгіленеді.

      89. Жер қойнауын пайдаланушының қаражаты есебінен алынған геологиялық ақпарат жеке меншікте (жеке геологиялық ақпарат) болады.

      Кодексте көзделген тәртіппен мемлекеттік органдарға ұсынылатын геологиялық есептілікте және өзге де құжаттамада қамтылған жеке геологиялық ақпарат мемлекетке мерзімсіз иеленуге және пайдалануға беріледі.

      90. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу нәтижесінде алынған геологиялық ақпараттың және оның жеткізгіштерінің болуын, есепке алынуын және сақталуын, сондай-ақ зерттеу немесе тексеру үшін жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органның өкілдеріне оларға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      91. Кодекстің 75-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың қолданылу кезеңінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу нәтижесінде алынған геологиялық ақпараттың табиғи жеткізгіштерін иеліктен шығаруға құқылы емес.

      92. Жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 75-бабында белгіленген тәртіппен зерттеу және талдау мақсатында ғана жынысөзектер, тау жыныстары мен минералдардың үлгілері, сынамалар, тас материалдарының, шлифтердің, аншлифтердің, минералды ерітінділер мен ұнтақтардың коллекциялары түріндегі геологиялық ақпараттың табиғи жеткізгіштерін Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкетуге құқылы.

      93. Жер қойнауын пайдаланушының геологиялық ақпараттың табиғи жеткізгіштерін сынамалар түрінде иеліктен шығаруы және (немесе) олардың сынамаларды Қазақстан Республикасынан тыс жерге әкетуі Кодексте белгіленген тәртіппен жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

      94. Жер қойнауын пайдаланушының өзіне тиесілі жынысөзектерді иеліктен шығаруды немесе жоюды жүргізу ниеті болған жағдайда, ол бір айдан кешіктірмей жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органды осындай ниет туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. Жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын пайдаланушыдан аталған жынысөзектерді талапта көзделген мерзімде оның меншігіне өтеусіз беруді жазбаша талап етуге құқылы. Бұл мерзім бір айдан кем болмауы керек.

      95. Тиісті жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар болжамды тоқтатылғанға дейін үш ай бұрын Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органды өзінің бар далалық байқаулар, сынамаларды сынау, сынамаларды талдау журналдары, геофизикалық байқауларды тіркеу, геологиялық ақпараттың бастапқы далалық деректерінің қағаз және электрондық жеткізгіштері немесе бұрғылау ұңғымаларының жынысөзектері туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.

      Осындай хабарламаны алғаннан кейін бір ай ішінде жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган Жер қойнауын пайдаланушыдан геологиялық ақпаратты көрсетілген жеткізгіштердің меншігіне өтеусіз беруді жазбаша талап етуге құқылы. Бұл талап оны алған күннен бастап бір ай ішінде орындалуы тиіс.

      96. Жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі және мемлекет жер қойнауын пайдаланушыдан келісімшартқа және (немесе) Кодекске сәйкес алған геологиялық ақпарат оны жариялау немесе оған ашық қолжетімділік беру жолымен мынадай жағдайларда ашылуға тиіс:

      Келісімшарт тоқтатылғаннан кейін;

      Жер қойнауын пайдаланушының жазбаша келісімімен;

      басқа мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша олар алынатын мәліметтердің құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдаған жағдайда;

      бұрын осындай мәліметтер алынған жер қойнауының тиісті учаскесі қайтарылған күннен бастап үш ай өткен соң;

      егер мәліметтер жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу нәтижесінде алынған болса.

10-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кездегі жер қойнауы учаскесі және мүлік

      97. Жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою не кейіннен өзге тұлғаға беру үшін жер қойнауы учаскесін консервациялауды жүргізу шешімі туралы Құзыретті органның хабарламасын алған Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) дереу тоқтатылуы төтенше жағдайлардың туындау қаупімен байланысты операцияларды қоспағанда, жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтатуға міндетті. Мұндай операцияларды тоқтату хабарлама алынған күннен бастап екі ай ішінде жүзеге асырылуға тиіс;

      2) Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген оң қорытындылар бекітілгеннен және алынғаннан кейін Жою немесе консервациялау жобасының сараптамалары Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес жер қойнауын пайдалану немесе жер қойнауы учаскесін консервациялау салдарын жою жөніндегі жұмыстарды дереу бастауға міндетті;

      3) хабарламаны алған күннен бастап алты (6) ай ішінде жер қойнауы учаскесінің аумағынан өзі өндірген көмірсутектерді, сондай-ақ оның меншігі болып табылатын жабдықтар мен өзге де мүлікті әкетуге құқылы. Көрсетілген мерзімде әкетілмеген жабдық пен өзге де мүлік Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес таратылуға немесе консервациялауға жатады.

      98. Жер қойнауы учаскесін көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияға сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім туралы Құзыретті органның хабарламасын алған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) хабарламаны алған күннен бастап бір ай мерзімде жер қойнауы учаскесінде технологиялық процестің үздіксіздігін және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдық пен өзге де мүлікті көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияның сенімгерлік басқаруына мүлікті жаңа жер қойнауын пайдаланушыға бергенге дейінгі мерзімге беруге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы болмаған не ол көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияға мүлікті беруден жалтарған жағдайда құзыретті орган осындай мүлікке қатысты оның сенім білдірілген өкілі ретінде әрекет етеді және берілетін мүліктің жай-күйі туралы нұсқауды көздейтін тізбесі бар акт бойынша оны көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияға береді;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілерді қоспағанда, хабарламаны алған күннен бастап алты (6) ай ішінде жер қойнауы учаскесінің аумағынан өзі өндірген көмірсутектерді, сондай-ақ өзінің меншігі болып табылатын жабдық пен өзге де мүлікті әкетуге құқылы.

11-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт талаптарын сақтауын бақылау

      99. Жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт талаптарын сақтауын қадағалауды Құзыретті орган Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында көзделген тәртіпке сәйкес жүзеге асырады.

      100. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындауына мониторингті Құзыретті орган Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес Жер қойнауын пайдаланушы ұсынатын есептерді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де көздерден алынған мәліметтерді талдау арқылы жүзеге асырады.

12-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемесі

      101. Егер санау бойынша есебі жер қойнауын мемлекеттік сараптау кодексінде көзделген оң қорытындыны алған көмірсутектер кен орнының бастапқы геологиялық қорларының көлемі жүз миллион тонна мұнайдан немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан асып кетсе, Келісімшарт бойынша өндірілген көмірсутектер экспорты басталған күннен бастап күнтізбелік жиырма жыл өткен соң, Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі мынадай міндеттемелердің бірін іске асырады:

      1) жаңа заңды тұлға құру арқылы немесе басқа тұлғалармен бірлесіп қайта өңдеу өндірістерін дербес құру;

      2) қолданыстағы өндіруші өндірістерді жаңғырту немесе қайта жаңарту;

      3) қолданыстағы қайта өңдеу өндірістерін жаңғырту немесе қайта жаңарту;

      4) Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеу кәсіпорындарына (өндірісіне) қайта өңдеу үшін өндірілетін көмірсутектерді шарт талаптарымен беру;

      5) өзге инвестициялық жобаны немесе өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған жобаны жаңа заңды тұлға құру арқылы немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес іске асыру.

      102. Келісімшарттың 101-тармағында көрсетілген жиырма жылдық мерзім өткенге дейін он екі айдан кешіктірмей Тараптар Келісімшарттың 101-тармағында аталған міндеттемелердің бірін айқындау мақсатында келіссөздер жүргізеді.

      Бұл ретте Жер қойнауын пайдаланушы Құзыретті органға қажетті қаржылық есептер мен негіздемелерді қоса бере отырып, Келісімшарттың 101-тармағында аталған бір немесе бірнеше міндеттемелер бойынша ұсыныстар жіберуге міндеттенеді.

      Келіссөздердің нәтижелері бойынша Тараптар жер қойнауын пайдаланушының іске асыру мерзімдері мен оның болжамды құнын көрсете отырып, тиісті жобаны іске асыру жөніндегі міндеттемелері көзделетін келісімшартқа толықтыруға қол қояды.

13-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының жауаптылығы

      103. Келісімшартта және (немесе) Кодексте көзделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке алып келеді.

      104. Құзыретті орган Келісімшарт талаптарының жол берілген бұзушылықтары туралы, сондай-ақ белгіленген мерзімде оның тұрақсыздық айыбын төлеу және (немесе) осындай бұзушылықты жою жөніндегі міндеттері туралы мынадай:

      1) Келісімшартта көзделген қаржылық міндеттемелерді Жер қойнауын пайдаланушының есепті жылы отыз пайыздан кем орындаған;

      2) қамтамасыз ету мөлшерін қалыптастырудың белгіленген графигіне сәйкес не графикті бұза отырып, жер қойнауын пайдалану салдарын жоюды қамтамасыз етуді ұсынбай, жер бетінің тұтастығын бұзумен байланысты көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізген;

      3) Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшартта белгіленген міндеттемелерді бұзған өзге де жағдайларда жер қойнауын пайдаланушыны жазбаша түрде хабардар етеді.

      105. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелердің нақты көлемі бойынша Келісімшарт талаптарын бұзуын жою мерзімі Келісімшарттың 104-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген міндеттемелер бойынша – алты айдан, өзге міндеттемелер бойынша – жазбаша хабарлама алған күннен бастап бір айдан аспауға тиіс.

      106. Жер қойнауын пайдаланушы жасаған бұзушылықты хабарламада көрсетілген мерзімде жоюға және бұл туралы жоюды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Құзыретті органға жазбаша хабарлауға міндетті.

      107. Жер қойнауын пайдаланушы Құзыретті органға осындай ұзартудың себептерін негіздей отырып, Келісімшартта көзделген міндеттемелерді бұзуды жою мерзімін ұзарту туралы ұсыныс жіберуге құқылы. Жол берілген бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы ұсынысты қарау нәтижелері бойынша Құзыретті орган оны алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Жер қойнауын пайдаланушыны мерзімді ұзартуға келісім туралы хабардар етеді немесе мұндай ұзартудан уәжді бас тартуын ұсынады.

      108. Келісімшарттың 105-тармағында айқындалған мерзімде Келісімшартта көзделген міндеттемелерді бұзуды жою мүмкін болмаған жағдайда, Құзыретті орган мұндай бұзушылықты жою мүмкін болатын өзге мерзім белгілеуге құқылы.

      109. Жер қойнауын пайдаланушы өзі қабылдаған мынадай міндеттемелерді орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін:

      1) жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін -есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының 10% мөлшерінде;

      2) кез келген есепті жылы кадрлардағы елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін-2 000 АЕК мөлшерінде, бірақ жылына бір реттен артық емес;

      3) Келісімшарттың 21-тармағында көзделген қаржылық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін -есепті кезеңде орындалмаған міндеттеме сомасының 10% мөлшерінде;

      4) Келісімшартқа 2-қосымшада көзделген жұмыс бағдарламасында көзделген жұмыс көлемдерін орындамағаны үшін-міндеттеменің есепті кезеңінде орындалмаған жұмыс көлемдерінің құнының 10% мөлшерінде;

      5) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде қайта өңдеу үшін мұнай беру міндетін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Келісімшарттың 42-тармағына сәйкес графиктерде айқындалған көлемде-10 000 АЕК мөлшерінде;

      6) Кодексте көзделген хабарламаларды, оның ішінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жергілікті жеткізушілерді дамыту бағдарламасын құзыретті органға келісуге жібермегені немесе уақтылы жібермегені үшін – 2000 АЕК;

      7) есепті жылы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламасын орындамағаны үшін-орындалмаған міндеттеме сомасының 10% мөлшерінде;

      8) Келісімшарттың 26-тармағына сәйкес бағдарламаларды, ақпаратты және есептерді ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін – 100 АЕК мөлшерінде;

      9) мыналарға сәйкес хабарламаларды жібермегені немесе уақтылы жібермегені үшін:

      Келісімшарттың 30 және 30-тармақтары бойынша – 5 000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 23 және 31-тармақтары мен тармақтары бойынша – 2 000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 33-тармағы бойынша – 100 АЕК мөлшерінде;

      10) Келісімшарттың 43-тармағында көрсетілген жобалау құжаттары көрсеткіштерінің бірін орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін – _____ АЕК мөлшерінде айыпұл төлеу түрінде жауапты болады.

      Ескертпе: бастапқы геологиялық жиынтық қорлары Келісімшарт бойынша аспайтын жер қойнауы (кен орындары) учаскелері үшін:

      жүз миллион тонна мұнайдан немесе елу миллиард тонна текше метр табиғи газдан мұнайдан (немесе мұнай баламасынан) аспаса айыппұл мөлшері 10 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді;

      бастапқы геологиялық қорлардың жүз миллион тонна мұнайынан немесе елу миллиард тонна текше метр табиғи газынан мұнайдан (немесе мұнай баламасынан) асатын болса айыппұл мөлшері 20 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді.

      Келісімшарттың 66-тармағына сәйкес белгіленген тәртіпті бұза отырып, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алғаны үшін – осындай бұзушылықпен жүргізілген сатып алу сомасының 30%.

      110. Жер қойнауын пайдаланушы белгіленген мерзімде мыналарды:

      1) Кодекстің 133-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген бұзушылықтардың біреуін;

      2) Келісімшартта белгіленген өзге де міндеттемелерді екіден көп бұзушылықтарын жоймаған кезде Құзыретті орган Келісімшарттың қолданысын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

      111. Жер қойнауын пайдаланушылардың Келісімшарт талаптарын сақтауына бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы талаптардың бұзылғандығын білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап үш жыл ішінде Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Жер қойнауын пайдалану құқығының ауысуы оны есептеу мерзімі мен тәртібінің өзгеруіне әкелмейді.

9-тарау. Еңсерілмейтін күш

      112. Келісімшарт бойынша қандай да болмасын міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер бұл орындамаушылық немесе тиісінше орындамаушылық еңсерілмейтін күшке байланысты болса, Тараптардың ешқайсысы ешқандай жауапкершілікке тартылмайды.

      113. Еңсерілмейтін күштің мән-жайларына мынадай мән-жайдың жағдайлары кезіндегі төтенше және күтпеген жағдайлар жатады, мысалы: төтенше жағдай, әскери жанжалдар, табиғи апаттар, табиғи зілзалалар (өрт және т.б.). Келтірілген тізбе толық болып табылмайды.

      114. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, одан зардап шегуші Тарап бұл туралы еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталған күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны тапсыру немесе поштамен жіберу арқылы екінші Тарапқа дереу хабарлайды.

      115. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде Тараптар қалыптасқан жағдайдан шығудың шешімін іздеу үшін дереу кеңес өткізеді және мұндай мән-жайлардың салдарын барынша азайту үшін барлық құралдарды пайдаланады.

      116. Келісімшарттың қолданылу мерзімі еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне, Тараптар келісімшарттың 114 және 115-тармақтарын сақтаған жағдайда, Келісімшартқа өзгерістер енгізу жолымен ұзартылады.

10-тарау. Құпиялылық

      117. Келісімшартты орындау процесінде Тараптар алған немесе иеленген ақпарат құпия болып табылады және Кодексте және (немесе) Келісімшартта белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес қорғалуға тиіс. Тараптар құпия ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қажетті есептерді жасау үшін пайдалана алады.

      118. Тараптардың екінші тараптың келісімінсіз мынадай:

      1) егер бұл ақпарат сот немесе төрелік талқылауды жүргізу барысында пайдаланылған жағдайды;

      2) мұндай үшінші тұлға мұндай ақпаратты құпия деп қарауға және оны тек жоғарыда көрсетілген мақсаттарда және тараптар белгілеген мерзімге пайдалануға міндеттеме алған жағдайда, ақпарат Жер қойнауын пайдаланушыға қызмет көрсететін, жұмыстарды орындайтын немесе жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті немесе жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні келісімшарт бойынша сатып алуды жоспарлайтын үшінші тұлғаларға ұсынылған жағдайды;

      3) ақпарат Жер қойнауын пайдаланушы қаржылық қаражат алатын банкке немесе басқа қаржылық ұйымға, мұндай банк немесе басқа қаржылық ұйым бұл ақпаратты құпия ретінде қарап және оны тек көрсетілген мақсаттарда пайдалануға міндеттеме алу шартымен берілген жағдайды;

      4) ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына берілген жағдайды;

      5) Жер қойнауын пайдаланушының үлестес тұлғаларына немесе Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестерді иеленушілерге құпия негізде берілген жағдайды;

      6) ақпарат Қазақстан Республикасының бақылаушы органдарының лауазымды тұлғаларына олардың қызметтік міндеттерін орындауы барысында берілген жағдайды;

      7) Тараптардың келісімі бойынша ақпаратты ашу;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

      119. Егер Кодексте немесе Тараптардың келісімімен өзгеше белгіленбесе, осы тарауда көзделген құпиялылық туралы ережелер Келісімшарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

      120. Осы тараудың ережелері Келісімшарттың 96-тармағына сәйкес ашылатын геологиялық ақпаратқа қатысты қолданылмайды.

      121. Елішілік құндылық бөлігінде келісімшарттық және лицензиялық міндеттемелердің орындалуына қатысты, Жер қойнауын пайдаланушының тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жоспарлауы және өткізуі туралы, қазақстандық мамандарды оқытуға арналған шығыстар туралы Қазақстан Республикасының аумағында ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға, сондай-ақ өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға арналған шығыстар көлемдері туралы ақпарат құпия болып танылмайды.

11-тарау. Дауларды шешу тәртібі

      122. Тараптар арасында осы Келісімшарттың негізінде не оған байланысты туындаған дау, келіспеушілік немесе наразылық (бұдан әрі – "Дау") жағдайында дауды шешуге беруге ниет білдірген Тарап екінші Тарапқа даудың бар екендігі туралы жазбаша хабарлама (бұдан әрі – "Дау туралы хабарлама") жібере отырып, дауды шешу процесін бастауы тиіс. Дау туралы хабарламада даудың тараптары көрсетілуі керек, сондай-ақ даудың сипатының қысқаша мазмұны болуы керек.

      Егер дау дау туралы хабарланғаннан кейін күнтізбелік отыз (30) күн ішінде келіссөздер жолымен шешілмесе, онда Тараптардың кез келгені Келісімшарттың 123-тармағына сәйкес дауларды шешу рәсіміне бастамашылық жасауға құқылы. Көрсетілген мерзім Тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      123. Келіссөздер арқылы шешілмеген дау қарауға берілуі мүмкін __________________ [дауды шешу тәсілін көрсету: (А) Қазақстан Республикасының соттарында немесе (b) төрелікте].

      124. Төрелік талқылаудың орны [төреліктің орнын көрсету: (a) "Астана" халықаралық қаржы орталығы (АХҚО), Қазақстан Республикасы; (b) Лондон қ., Ұлыбритания; (c) Женева қ., Швейцария; (d) Сингапур қ., Сингапур] болып табылады.

      Төрелік құрамы ЮНСИТРАЛ регламентіне сәйкес тағайындалатын 3 (үш) төрешіден тұрады (бұдан әрі – "Төрелік құрамы"). Әрбір Тарап төрелік туралы хабарламада және Төрелік туралы хабарламаға жауапта тиісінше бір төрешіні тағайындайды және оның кандидатурасын көрсетеді. Осылайша тағайындалған екі төреші төреші-төрелік құрамының төрағасы ретінде қызмет ететін үшінші төрешіні сайлайды. ЮНСИТРАЛ регламентін орындау мақсатында _________________________________________________________________тағайындаушы орган болып табылады [(а) Лондон, Женева, Стокгольм немесе Сингапур қалаларының төрелік талқылау орны ретінде таңдалған жағдайда Гаагадағы аралық соттың Тұрақты палатасының Бас хатшысы; (b) төрелік талқылау орны ретінде АХҚО-ны таңдаған жағдайда АХҚО халықаралық төрелік орталығының төрағасы көрсетілсін] Төрелік құрамына тағайындалған әрбір төреші ағылшын тілін жетік білуі тиіс.

      Егер Тараптар өзгеше келіспесе не төрелік құрамы басқа жерде тыңдаулар өткізуді талап етпесе, төрелік талқылаулар өткізілетін орын төрелік талқылаулар өткізілетін жеке орын болып табылады.

      Ескертпе: 124-тармақ Келісімшартқа дауды шешу тәсілі ретінде төрелікті таңдаған жағдайда енгізіледі.

12-тарау. Келісімшартты өзгерту және оның қолданысын тоқтату

      125. Келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар Кодекстің 37-бабында көзделген жағдайларда жасалатын Келісімшартқа толықтырумен ресімделеді. Көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар Келісімшарттың ережелерін ескере отырып, Кодексте көзделген тәртіппен және шарттарда енгізіледі.

      Толықтыру Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Келісімшартқа толықтырулар құзыретті органда тіркелуі тиіс.

      126. Егер Келісімшарт бойынша барлау кезеңі ішінде жер қойнауы учаскесінде бір немесе бірнеше кен орындары анықталса, олардың ешқайсысы Кодекстің 36-бабының 1-2-тармағында көрсетілген өлшемшарттардың кез келгеніне сәйкес келмесе, өндіру кезеңіне көшу туралы өтініш берілген күні қолданыста болатын өндіру кезеңіне көшкен кезде өндіру кезеңіне жататын келісімшарт талаптары өндіруге арналған үлгілік келісімшарт талаптарына сәйкес келтірілуге тиіс.

      127. Егер келісімшарт бойынша барлау кезеңі ішінде бір бөлігі Кодекстің 36-бабының 1-2-тармағында көзделген өлшемшарттардың кем дегенде біреуіне сәйкес келетін, ал екінші бөлігі көрсетілген өлшемшарттардың ешқайсысына сәйкес келмейтін бірнеше кен орындары анықталса, Кодекстің 36-бабының 1-2-тармағында көзделген өлшемшарттардың ешқайсысына сәйкес келмейтін кен орындарына қатысты өндіру кезеңіне өту кезінде, мұндай кен орындары тиісті кен орындары бойынша өндіру кезеңіне көшу туралы өтініш берген күні өндіруге арналған үлгілік келісімшарт талаптарында осындай кен орындарына қатысты өндіруге арналған келісімшарт (келісімшарттар) жасасу жолымен жеке келісімшартқа (жекелеген келісімшарттарға) бөлінуге тиіс. Осы тармақ Кодекстің 36-бабының 1-2-тармағында көзделген өлшемшарттардың ешқайсысына сәйкес келмейтін кен орындарына қатысты, Кодекстің 36-бабының 1-4-тармағында көрсетілген жағдайларда қолданылмайды.

      128. Жер қойнауын пайдалануға арналған Келісімшарттың қолданылуы Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өз қолданысын сақтайтын Келісімшарттың 6, 8 және 10-тарауының 8, 10 және 11-параграфтарында көзделген ережелерді қоспағанда, Кодекстің 38-бабында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

      129. Келісімшарт жасалған күннен бастап үш жыл ішінде және Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланушы орындаған сейсмикалық жұмыстардың және (немесе) бұрғылау жұмыстарының нәтижелері бойынша геологиялық ақпарат алған жағдайда, Жер қойнауын пайдаланушы Жер қойнауын пайдаланушы осындай қайтару сәтіне жүргізілген барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша алған геологиялық ақпарат негізінде кейінгі бұрғылау жұмыстарын және олармен байланысты өзге де жұмыстарды қоса алғанда, көрсетілген жұмыстардың кез келген түрі аяқталғаннан кейін жер қойнауының барлық (барлық) учаскесін (учаскелерін) қайтаруға және жұмыс бағдарламасында көрсетілген (көрсетілген) жұмыстардың кейінгі (соңғы) түрін (түрлерін) орындаудан бас тартуға құқылы. Жер қойнауы учаскесі (учаскелері) осылай қайтарылған және Келісімшарт тоқтатылған жағдайда Келісімшарттың 8-тарауының 6-параграфына сәйкес жер қойнауын пайдалану салдарын консервациялау және (немесе) жою жөніндегі міндеттемелерді қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы осындай жұмыс бағдарламасы бойынша жұмыстарды орындауды тоқтатуға және (немесе) келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты қандай да бір тұрақсыздық айыбын төлеуді қоса алғанда, жұмыс бағдарламасын орындау бойынша қандай да бір міндеттемелерді көтермейді.

      130. Келісімшарт мынадай жағдайларда:

      1) егер Келісімшарт бойынша барлау кезеңі аяқталғаннан кейін жер қойнауын пайдаланушы қорларды есептеу жөніндегі есепті заңнамада көзделген сараптамалардың оң қорытындыларын алған кен орнын анықтамаса;

      2) құзыретті орган жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданысын біржақты тәртіппен, Келісімшарттың 51 және (немесе) 131-тармақтарында көзделген жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайларда;

      3) Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың қолданылу мерзімі өткенге дейін жер қойнауының барлық учаскесін қайтарса;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады.

      131. Құзыретті орган мынадай жағдайларда:

      1) Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметке тыйым салу туралы сот шешімі күшіне енсе;

      2) Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және заңнамада көзделген жобалау құжаттарына оң қорытындылар алған тиісті сараптамаларсыз жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізсе;

      3) Кодекстің ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретін салдарларға әкеп соқтырған, 44-бабының 1-тармағының талаптары бұзылса;

      4) Кодекстің 106-бабында көзделген жағдайларда және тәртіппен Үкіметтің шешімі бойынша Келісімшарттың қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.

      132. Келісімшарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылады, ал Келісімшартта бекітілген (бекітілген) жер қойнауы учаскесі (учаскелері) мемлекетке қайтарылған болып табылады.

13-тарау. Қорытынды ережелер

      133. Келісімшарт бойынша қолданылатын құқық Қазақстан Республикасының құқығы болып табылады.

      134. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі мәмілелерге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

      135. Келісімшарт қазақ және орыс тілдерінде, заң күші бірдей Тараптардың әрқайсысы үшін қазақ және орыс тілдерінде бір данадан жасалды.

      Ескертпе: егер Келісімшарттың тарапы (Келісімшарттағы үлестің иесі) шетелдік заңды тұлға не шетелдік қатысуы бар заңды тұлға болып табылған жағдайда, Келісімшарттың 135-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "135. Келісімшарт ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысы үшін ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде бір данадан жасалды, Келісімшарттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіні басым күшке ие.".

      136. Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қатысты техникалық құжаттама мен ақпарат қазақ және (немесе) орыс тілдерінде жасалады.

      Ескертпе: егер Келісімшарттың тарабы (Келісімшарттағы үлестің иесі) шетелдік заңды тұлға не шетелдік қатысуы бар заңды тұлға болып табылған жағдайда, Келісімшарттың 136-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "136. Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қатысты техникалық құжаттама мен ақпарат қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады, техникалық құжаттама Жер қойнауын пайдаланушының таңдауы бойынша шет тілінде де жасалуы мүмкін.".

      137. Келісімшарт бойынша пошталық мекенжайы өзгерген кезде Тараптардың әрқайсысы жеті (7) күн ішінде екінші Тарапқа жазбаша хабарлама беруге міндетті. Осы тармақта көзделген талапты орындамаған тарап екінші Тараптан хабарламаларды алмағаны туралы сілтеме жасау құқығынан айырылады.

      138. Келісімшартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Қосымшалардың ережелері мен Келісімшарттың өзі арасында қандай да бір алшақтықтар болған кезде Келісімшарттың ережелері басым күшке ие болады.

      139. Келісімшартта пайдаланылатын анықтамалар мен терминдердің олар үшін Кодексте және (немесе) Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған мағыналарға ие.

      140. Келісімшартта реттелмеген Тараптардың қарым-қатынастары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      141. Осы Келісімшартты 20 ___ жылғы ________ (күні), _______ (айы) ___________ қ. (Қазақстан Республикасы, Тараптардың уәкілетті өкілдері жасасты.

      142. Тараптардың заңды мекенжайлары мен қолдары:

  Күрделі жобалар бойынша
көмірсутектерді барлауға және
өндіруге арналған үлгілік
келісімшартқа
1-қосымша

Барлау кезеңінде Келісімшарт бойынша жұмыстардың ең аз көлемі мен түрлері

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен

  Күрделі жобалар бойынша
көмірсутектерді барлауға және
өндіруге арналған үлгілік
келісімшартқа
2-қосымша

Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) кеңістікті шекаралары

      Өңір атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің бұрыштық координаттары (блоктардың атауы).

  Күрделі жобалар бойынша
көмірсутектерді барлауға және
өндіруге арналған үлгілік
келісімшартқа
3-қосымша

Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі
2023 жылғы 24 қаңтардағы
№ 29 Бұйрығына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2022 жылғы 11 маусымдағы
№ 233 бұйрығына
5-қосымша

КҮРДЕЛІ ЖОБАЛАР БОЙЫНША КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ӨНДІРУ ТУРАЛЫ ҮЛГІЛІК КЕЛІСІМШАРТ

      Бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатын, құзыретті орган ретінде

      Қазақстан Республикасының атынан әрекет ететін ("Құзыретті орган" деп аталады)

      _______________________________________________________________________мен

      (мемлекеттік органның атауы)

      Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланудың ____ үлесін иеленуші

      __________________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды тұлғаның атауы), егер келісімшарт бойынша жер

      қойнауын пайдаланушылар екі және одан да көп тұлға болып табылған жағдайда, онда

      әрбір тұлғаның Т. А. Ә. (атауы) және осындай адамдардың әрқайсысына тиесілі жер

      қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің мөлшері көрсетіледі) бұдан әрі бірлесіп

      "Жер қойнауын пайдаланушы" деп аталатындар)

      арасындағы күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді өндіру туралы келісімшарт.

      Ескертпе: егер жер қойнауын пайдалану құқығы бір адамға берілген жағдайда, "бұдан

      әрі бірлесіп аталатындар" деген сөздер "бұдан әрі аталатын" деген сөздермен

      ауыстырылсын.

      Осы Келісімшартқа Тараптар мыналарға _______________________________________

      (көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге аукциондар өткізу

      жөніндегі комиссияның хаттамасы немесе келісімшарт жасасу үшін негіз болып

      табылатын көмірсутектер саласындағы ұлттық компаниямен жер қойнауын

      пайдалануға арналған келісімшарт жасасу туралы Құзыретті органның шешімі) сәйкес

      "____" ____________ 20__ж. (бұдан әрі - "Қол қойылған күні") қол қойды.

Мазмұны

      Кіріспе

      1-тарау. Келісімшарттың мәні

      2-тарау. Келісімшарттың қолданылу мерзімі

      3-тарау. Жер қойнауы учаскесінің шекаралары

      4-тарау. Құзыретті органның құқықтары

      5-тарау. Құзыретті органның міндеттері

      6-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының Құқықтары

      7-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттері

      8-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары

      1-параграф. Жалпы шарттар

      2-параграф. Көмірсутектерді өткізу және (немесе) экспорттау

      3-параграф. Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану

      4-параграф. Салық салу және кедендік төлемдер

      5-параграф. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

      6-параграф. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою және жер қойнауы учаскесін консервациялау

      7-параграф. Есепке алу және есеп беру

      8-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығының және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы және ауыртпалығы

      9-параграф. Мүлікке және ақпаратқа меншік құқығы

      10-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кездегі жер қойнауы учаскесі және мүлік

      11-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт талаптарын сақтауын қадағалау

      12-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемесі

      13-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының жауапкершілігі

      9-тарау. Еңсерілмейтін күш

      10-тарау. Құпиялылық

      11-тарау. Дауларды шешу тәртібі

      12-тарау. Келісімшартты өзгерту және тоқтату

      13-тарау. Қорытынды ережелер

      Көмірсутектерді өндіруге арналған келісімшартқа қосымшалар:

      1-қосымша – жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) кеңістікті шекаралары

      2-қосымша – жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері

Кіріспе

      Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабына сәйкес жер қойнауы халыққа тиесілі, халықтың атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асыратындығын;

      2) Қазақстан Республикасы жер қойнауы учаскесін "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) көзделген негіздермен, талаптармен және шекте пайдалануға беретіндігін;

      3) жер қойнауын пайдаланушыда жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді ұтымды және тиімді өндіруді жүргізу ниеті, қаржылық және техникалық мүмкіндіктерінің болуын;

      4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті органды белгілегендігін және оған Келісімшартты жасасу және орындау құқығын бергендігін;

      5) жер қойнауын пайдалану Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      6) Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мазмұны, орындалуы және тоқтатылуы Кодексте сәйкес айқындалатын шарт болып табылады;

      7) Қазақстан Республикасы құзыретті орган атынан және жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт көмірсутектерді өндіру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандығын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы атынан құзыретті орган жер қойнауын пайдаланушы төмендегілер туралы уағдаласады:

1-тарау. Келісімшарттың мәні

      1. Құзыретті орган Қазақстан Республикасы атынан Жер қойнауын пайдаланушыға Келісімшартта белгіленген мерзімге Келісімшартқа 1-қосымшада айқындалған (айқындалған) жер қойнауы учаскесінде (учаскелерінде) жер қойнауын пайдалану құқығын береді, ал Жер қойнауын пайдаланушы өз есебінен және тәуекелімен Келісімшарт талаптары мен Кодекске сәйкес Жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыруға міндеттенеді.

      2. Жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдалану құқығы Келісімшарт күшіне енген күннен бастап – Келісімшарт Құзыретті органда тіркелген күннен бастап (бұдан әрі – "Күшіне енген күн") туындайды.

      3. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және Келісімшартта көзделген ережелерді сақтаған жағдайда, Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді өндіруді жүзеге асыруға құқылы.

2-тарау. Келісімшарттың қолданылу мерзімі

      4. Келісімшарт _____ жылға тең мерзімге жасалған және "___" _______________ жылға дейін қолданыста болады

      Ескерту: өндіру кезеңі жиырма бес жылды құрайды, егер кен орны ірі болса – қырық бес жыл.

      5. Келісімшарт бойынша өндіру кезеңі Тараптардың Кодекстің 120-бабында белгіленген тәртіппен және шарттарда Келісімшартқа толықтыру жасасуы арқылы ұзартылуы мүмкін

      6. Ұзарту мерзімі Келісімшартқа тиісті толықтырулар Құзыретті органда тіркелген күннен бастап есептеледі.

3-тарау. Жер қойнауы учаскесінің шекаралары

      7. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшартқа сәйкес көмірсутектерді өндіру жөніндегі операцияларды жүргізуге құқылы жер қойнауы учаскесінің кеңістіктік шекаралары оның ажырамас бөлігі болып табылатын келісімшартқа қосымшада белгіленеді.

      Көрсетілген қосымшаны дайындау мақсатында өндіру учаскесінің кеңістіктік шекаралары Кодекстің 110-бабына сәйкес айқындалады.

      8. Жер қойнауы учаскесін түрлендіру келісімшартқа толықтыру жасасу арқылы Кодекстің 113, 114, 115-баптарында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша жүргізіледі.

      9. Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) барлығын немесе бір бөлігін қайтару Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

4-тарау. Құзыретті органның құқықтары

      10. Құзыретті орган:

      1) Кодексте және (немесе) Келісімшартта көзделген жағдайларда және тәртіппен Келісімшарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға;

      2) Кодексте және (немесе) Келісімшартта көзделген жағдайларда және тәртіппен Келісімшарт талаптарын өзгертуді және (немесе) толықтыруды талап етуге;

      3) Жер қойнауын пайдаланушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Келісімшарт талаптарын сақтауын қадағалауды жүзеге асыруға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан Республикасында тиісті халықаралық шарттар жоқ мемлекетпен келісімге қол жеткізгенге дейін жер қойнауының шекара маңындағы учаскесінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

5-тарау. Құзыретті органның міндеттері

      11. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және Келісімшартта көзделген ережелерді сақтаған жағдайда, Құзыретті орган Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда, тәртіппен және талаптармен:

      1) Кодексте көзделген тәртіппен және шарттарда Келісімшарттың қолданылу мерзімін ұзартуға;

      2) Кодексте көзделген тәртіппен жер қойнауы учаскесін түрлендіруді жүзеге асыруға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндеттенеді.

6-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының құқықтары

      12. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және Келісімшартта көзделген ережелер сақталған кезде, Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) кәсіпкерлік мақсатта бөлінген жер қойнауы учаскесі шегінде жер қойнауын өтеулі негізде пайдалануға;

      2) егер Кодексте және (немесе) Келісімшартта өзгеше көзделмесе, өз қызметінің нәтижелерін, оның ішінде өндірілген көмірсутектерді өз қалауы бойынша пайдалануға;

      3) жер қойнауы учаскесінің аумағында, ал қажет болған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушыға белгіленген тәртіппен берілген өзге де жер учаскелерінде жұмыстарды жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік және әлеуметтік сала объектілерін салу, сондай-ақ шарттар негізінде жер қойнауы учаскесінің аумағында да, оның шегінен тыс жерлерде де ортақ пайдаланылатын объектілер мен коммуникацияларды пайдалануға;

      4) Келісімшарт бойынша операторды тағайындауға;

      5) Кодексте белгіленген тәртіппен және шарттарда өндірудің барлық учаскесін қайтару арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды мерзімінен бұрын тоқтатуға;

      6) өндіру кезеңі ішінде жер қойнауы учаскесінің шекаралары шегінде көмірсутектер кен орнының геологиялық құрылымы мен қорларын нақтылау мақсатында көмірсутектерді өндіруді жүзеге асыруға, сондай-ақ өндіру учаскесін жете зерделеуді (жете барлауды) жүргізуге;

      7) өндіру кезеңі өткенге дейін кез келген уақытта құрылыстарды, жабдықтарды, ұңғымаларды және өзге де мүлікті қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын жекелеген технологиялық объектілерді консервациялауды немесе жоюды жүргізуге;

      8) өндіру кезеңін ұзартуға өтініш беруге;

      9) жер қойнауы учаскесін түрлендіруге өтініш беруге;

      10) арнайы рұқсаттар немесе лицензиялар алмай, көмірсутектерді өндіру кезінде жер асты суларын ілеспе алуды жүзеге асыруға құқылы. Ілеспе өндірілген жер асты суларын одан әрі пайдалану Қазақстан Республикасының су және экологиялық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      11) Келісімшарттың 11-тарауында көзделген дауларды шешу тәртібіне сәйкес дауларды шешу рәсімін бастауға;

      12) Кодекстің 28-1-бабына сәйкес жергілікті өндірушілерді қолдауға бағытталған ерікті негізде көмірсутектер саласындағы кәсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім жасасуға;

      13) қажет болған жағдайда заңнамада белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға;

      14) Кодекске сәйкес құзыретті органның Келісімшарттың қолданысын мерзімінен бұрын тоқтатуына дау айтуға;

      15) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 

7-тарау. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттері

      13. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесін Келісімшартта көзделген мақсаттарда ғана пайдалануға міндетті.

      14. Келісімшарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Жер қойнауын пайдаланушы технологиялық объектілерді консервациялауға немесе жоюға және жер қойнауын пайдалану салдарына байланысты операцияларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі кез келген операцияларды тоқтатуға міндетті.

      15. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап Жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алдыңғы жылдың қорытындылары бойынша Жер қойнауын пайдаланушының көмірсутектерді өндіру кезеңінде өндіру үшін шеккен шығындарының бір пайызы мөлшерінде қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыруды жүзеге асыруға;

      2) өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын және оның инфрақұрылымын дамытуды қаржыландыруды өткен жылдың қорытындылары бойынша келісімшарт бойынша инвестициялардың бір пайызы мөлшерінде жүзеге асыруға міндетті. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға арналған шығыстарды қаржыландыруға жер қойнауын пайдаланушының өңірдің әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін дамытуға және қолдауға арналған шығыстары, сондай-ақ ол осы мақсаттарға мемлекеттік бюджетке аударатын қаражат жатады;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткен жылдың қорытындылары бойынша көмірсутектерді өндіру кезеңінде жер қойнауын пайдаланушының өндіруге жұмсаған шығындарының бір пайызы мөлшерінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыруды жүзеге асыруға міндетті.

      Осы тармаққа сәйкес жүзеге асырылған, белгіленген минимумнан асатын қаржыландыру көлемі келесі жылы Жер қойнауын пайдаланушының тиісті міндеттемелерін орындау есебіне ескеріледі.

      16. Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияны жүргізу мақсатында кадрлардағы елішілік құндылықты айқындау кезінде жер қойнауын пайдаланушы мыналарды басшылыққа алуға міндетті:

      1) жер қойнауын пайдаланушының басқарушылық және әкімшілік мұқтаждықтарына қарай шетелдік немесе қазақстандық кадрларға қажеттіліктері;

      2) Қазақстан Республикасының нарығында жер қойнауын пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес келетін белгілі бір санат бойынша білікті қазақстандық персоналдың болуы;

      3) тағылымдамадан өтуді қоса алғанда, қазақстандық кадрларды кезең-кезеңмен оқытуға және кейіннен шетелдік кадрларды басқарушы санаттар бойынша қазақстандық кадрлармен біртіндеп ауыстыру.

      Кадрлардағы елішілік құндылықтың ең аз үлесі: басшылар мен олардың орынбасарлары бойынша___%, құрылымдық бөлімшелердің басшылары бойынша___%, ал мамандар мен білікті жұмысшылар бойынша___%, бірақ 70% - дан кем болмауы тиіс.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту және халықтың көші-қоны туралы заңнамасына сәйкес корпоративішілік ауыстыру шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыратын басшылар, менеджерлер мен мамандардың саны әрбір тиісті санат бойынша басшылар, менеджерлер мен мамандардың жалпы санының елу пайызынан аспауға тиіс.

      Кадрлардағы елішілік құндылық үлесін есептеу Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 193 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17021 болып тіркелген) бекітілген Кадрлардағы елішілік құндылық үлесін есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескертпе: 16-тармақта аукционға қатысуға өтінімде немесе тікелей келіссөздер жүргізу туралы өтініште көрсетілген кадрлар бойынша басшылар мен олардың орынбасарлары, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер басшылары бойынша пайыздар көрсетіледі.

      17. Жер қойнауын пайдаланушы елішілік құндылық үлесін қамтамасыз етуге және Келісімшарттың 8-тарауының 5-параграфында сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға міндетті.

      18. Жер қойнауын пайдаланушы құзыретті органмен Келісімшарттың 8-тарауының 5-параграфына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жергілікті жеткізушілердің дамыту бағдарламасын келісуге міндетті.

      19. Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнамасына сәйкес ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық құндылығы бар геологиялық, геоморфологиялық және гидрогеологиялық объектілер табылған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы учаскедегі жұмыстарды дереу тоқтатуға және бұл туралы жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      20. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану бойынша жүргізілетін операциялардың есебін жүргізуге және Келісімшарттың 8-тарауының 7-параграфында көзделген есептерді ұсынуға міндетті.

      21. Жер қойнауын пайдаланушы тартылған шетелдік персоналға қатысты қазақстандық персонал үшін тең еңбек жағдайларын, оның ішінде еңбекақы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      22. Жер қойнауын пайдаланушы уәкілетті ұйым жариялайтын инфляция деңгейінен төмен емес қазақстандық персонал үшін жыл сайынғы жалақыны индекстеуді қамтамасыз етуге міндетті.

      23. Жер қойнауын пайдаланушы негізделген нарықтық жағдайларға сәйкес олар көрсететін мұнай сервистік жұмыстарға/қызметтерге тартылған мердігер ұйымдар үшін кемсітпейтін тарифтерді айқындауды қамтамасыз етеді.

      24. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану құқығын берген мемлекеттік органды жер қойнауын пайдаланушының қызметін тікелей немесе жанама бақылайтын адамдардың және (немесе) ұйымдардың құрамының өзгергені туралы осындай өзгеріс болған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде хабардар етуге міндетті.

      25. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша оператордың өкілеттігін тоқтату туралы құзыретті органды дереу хабардар етуге міндетті.

      26. Жер қойнауын пайдаланушы жаңа кен орны (кен орындарының жиынтығы) әрбір ашылған кезде осындай ашылу күнінен бастап бір ай ішінде жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға анықталғанын растау туралы өтініш жібереді.

      27. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган анықтағанын растаған күннен бастап бір ай ішінде бұл туралы құзыретті органды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      28. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесінің аумағында бұрын бұрғыланған барлық ұңғымаларды теңгерімге қабылдауға, олар бойынша мониторинг жүргізуге міндетті.

      29. Жер қойнауын пайдаланушы заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен жер қойнауы учаскесінде (учаскелерінде) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын өз есебінен жоюға міндетті. Келісімшарттың қолданылуын тоқтату Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соқпайды.

      30. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың 8-тарауының 6-параграфында сәйкес тарату жөніндегі өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті. Мұндай қамтамасыз етуді ұсыну жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындаудан босатпайды.

      31. Өндіру кезеңі ішінде жер қойнауын пайдаланушы техникалық және (немесе) геологиялық себептер бойынша таратылуға жататын және кен орнын игеру жобасына сәйкес өзге де мақсаттарда пайдаланылмайтын ұңғымаларды жоюға міндетті.

      32. Кодексте көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы учаскесін консервациялау жобасында белгіленген мерзімдерде консервациялауды аяқтауға міндетті.

      Жер қойнауы учаскесін консервациялау жөніндегі міндеттемелер жер қойнауын пайдаланушының қаражаты есебінен орындалады. Кодекстің 107-бабы 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда міндеттемелердің сомалары орындалғаннан кейін жер қойнауын пайдаланушыға қамтамасыз ету қаражаты есебінен өтеледі.

      33. Кодекстің 146-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы шикі газды жағуға жол бермеуге міндетті.

      34. Жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт бойынша міндеттемесі ретінде оның жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген жобалау құжаттарына оң қорытындылар алған мынадай көрсеткіштерді орындауы белгіленеді:

      1) пайдалану ұңғымалары торының тығыздығы;

      2) әрбір пайдалану объектісі бойынша өндіруші және айдау ұңғымаларының арақатынасы;

      3) кенжатындар бойынша өтемақы коэффициенті;

      4) қабаттық және кенжарлық қысымның қанығу қысымына немесе конденсация қысымына қатынасы;

      5) қабат қысымының кенжар қысымына қатынасы;

      6) ұңғымалар бойынша газ факторының барынша жол берілетін шекті шамасы;

      7) көмірсутектерді өндіру көлемдері;

      8) қабат қысымын арттыру үшін кері айдалатын жұмыс агентінің көлемдері;

      9) пайдалану ұңғымаларын іске қосу көрсеткіштері.

      Бұл ретте осы тармақта көрсетілген көрсеткіштердің мәні келісімшартқа енгізілмейді және жобалау құжаттары негізге алына отырып айқындалады.

      35. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың 8-тарауының 12-параграфына сәйкес қосымша міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескертпе: егер көмірсутектер кен орнының бастапқы геологиялық қорларының көлемі жүз миллион тонна мұнайдан немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан асатын болса, 35-тармақ Келісімшартқа енгізіледі.

      36. Ішкі нарықтың қажеттіліктерін мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеу үшін мұнай жеткізуді жүзеге асыруға, ал мұнай өңдеу зауыты авариялық жағдайға байланысты тоқтаған жағдайда Келісімшарттың 8-тарауының 2-параграфына сәйкес жеткізу графиктеріне сәйкес одан тыс жерлерде жүзеге асыруға міндетті.

      37. Жер қойнауын пайдаланушы келісімшарт күшіне енген күннен бастап екі жылдан кешіктірмей кен орнын (кен орындарын) игеру жобасын Кодекске сәйкес жер қойнауын пайдалану саласындағы базалық жобалау құжаттарын әзірлеуге, бекітуге және мемлекеттік сараптамадан өту үшін ұсынуға міндеттенеді.

      38. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары

1-параграф. Жалпы шарттар

      39. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар өнеркәсіптік қауіпсіздік пен Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      40. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген оң қорытындылар алған көмірсутектер кен орнын игеру жобасына, сынамалық пайдалану жобасына сәйкес жүргізілуге тиіс.

      41. Жобалау құжаттарында көзделмеген, сондай-ақ жобалау құжаттары болмаған кезде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салынады.

      42. Жобалау құжаттарында көзделген көмірсутектерді өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу әдістері мен тәсілдері жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесіне сәйкес келуге тиіс.

      43. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі тиісті операцияларды жүргізу үшін қажетті жобалау құжаттарының түрлері, құрамы және мазмұнына қойылатын талаптар Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі бірыңғай Қағидаларда айқындалады.

      44. Өндіруді жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесіне негізделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің неғұрлым тиімді әдістері мен технологияларын таңдауға тиіс.

      Ескертпе: егер Келісімшарт бойынша жер қойнауы учаскесі Каспий немесе Арал теңізінің қазақстандық секторы шегінде толық немесе ішінара орналасса, Келісімшарттың 44-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "44. Өндіруді жүзеге асыру кезінде Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің ең үздік тәжірибесіне негізделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізудің неғұрлым тиімді әдістері мен технологияларын таңдауға тиіс.".

      45. Өндіру жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесіне сәйкес базалық жобалау құжатында көзделмеген көмірсутектердің жоғалуын болдырмайтын әдістермен және тәсілдермен жүргізілуі тиіс.

      46. Кодекстің 24-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы, егер бұл ерекше қауіпсіздік жағдайларына байланысты болмаса және мұндай қызмет жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге кедергі жасамаса, жер қойнауын пайдаланушы басқа тұлғалардың жер қойнауы учаскесінің аумағы шегінде еркін жүріп-тұруына, ортақ пайдаланылатын объектілер мен коммуникацияларды пайдалануға кедергі жасамауға міндеттенеді.

2-параграф. Көмірсутектерді өткізу және (немесе) экспорттау

      47. Қазақстан Республикасының көлік шығыстары мен көмірсутектерді өткізуге арналған шығындарды шегергенде мәмілелер жасау кезінде жер қойнауын пайдаланушы қолданатын, мәміле жасалған күні қалыптасқан бағадан аспайтын бағалар бойынша көмірсутектерді сатып алуға басқа тұлғалар алдында басым құқығы бар.

      Бұл ретте мемлекет өндірілген көмірсутектер көлемін сатып алуға басым құқықты іске асырған кезде Жер қойнауын пайдаланушыдан сатып алынатын көмірсутектердің көлемі мемлекеттің жалпы қажеттіліктерін ескере отырып, мемлекеттің жалпы қажеттілігін негізге ала отырып айқындалатын болады және өңірдегі және Қазақстан Республикасындағы көмірсутектер өндірудің жалпы көлемінен жер қойнауын пайдаланушының орналасқан өңірінің өндіру үлесіне барабар болады.

      Сатып алынатын көмірсутектердің құнын төлеу теңгемен жүзеге асырылады.

      Мәмілелер жасау кезінде жер қойнауын пайдаланушы қолданатын көмірсутектердің бағалары туралы ақпарат болмаған жағдайда, көлік шығыстары мен көмірсутектерді өткізуге арналған шығындарды шегергенде, мемлекет көмірсутектерді сатып алу жөніндегі мәмілені жасау күніне әлемдік нарықтарда қалыптасқан бағадан аспайтын бағалар қолданылады.

      48. Қазақстан Республикасының жер қойнауы туралы заңнамасына және Келісімшартқа сәйкес жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі иеліктен шығарылатын шикі газды, сондай-ақ Жер қойнауын пайдаланушылар өндірген шикі газды қайта өңдеу процесінде өндірген және Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына және Келісімшартқа сәйкес оған тиесілі тауарлық газды басқа адамдар алдында басым құқыққа ие.

      49. Төтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген жағдайда Қазақстан Республикасының Үкіметі Жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі көмірсутектердің бір бөлігін немесе барлығын реквизициялауға құқылы. Реквизициялау төтенше немесе соғыс жағдайының қолданылу мерзімі ішінде Қазақстан Республикасының мұқтажы үшін қажетті мөлшерде жүзеге асырылуы мүмкін.

      Қазақстан Республикасы реквизицияланған көмірсутектер үшін заттай нысанда немесе олардың құнын теңгемен төлеу арқылы реквизициялау күніне көмірсутектермен мәмілелер жасау кезінде Жер қойнауын пайдаланушы қолданатын бағадан аспайтын бағалар бойынша, көлік шығыстары мен өткізуге арналған шығындарды шегергенде өтемақыға кепілдік береді.

      50. Қазақстан Республикасының аумағында өндіру кезеңінде өндірілген мұнайды жеткізу графиктеріне сәйкес өңдеу үшін жеткізу көлемі жеткізудің есепті айында осы Келісімшарт бойынша жоспарланып отырған мұнай өндірудің жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан аспауға тиіс, бұл ретте өз мұқтаждарына пайдаланылатын көмірсутектердің көлемі ескерілмейді. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы өз мұқтаждарына пайдаланылатын көмірсутектердің көлемін есепке алмағанда, жеткізудің есепті айында осы Келісімшарт бойынша жоспарланатын мұнай өндірудің жалпы көлемінің 25%-нан асатын көлемде Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеу үшін мұнай беруге құқылы.

      Осы тармақтың талаптары Каспий немесе Арал теңізінің қазақстандық секторы шегінде толық немесе ішінара орналасқан жер қойнауы учаскелеріне, сондай-ақ кен орнының жалпы көлемінен жиырма бес пайыз және одан аз мұнай қаныққан бөлігі көлемінің үлесі бар кен орындарына қолданылмайды. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында өңдеу үшін мұнай жеткізуге құқылы.

      51. Жер қойнауын пайдаланушы өзі өндірген жеңіл көмірсутектердің кең фракциясын иеліктен шығаруды не процессингке беруді ниеттенген жағдайда мұндай иеліктен шығару немесе процессингке беру өндірістік қуаттары Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан сұйытылған мұнай газын өндірушілерге ғана жүзеге асырылуға тиіс.

3-параграф. Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану

      52. Көмірсутектерді, оның ішінде теңізде өндіруді жүргізудің міндетті шарттары:

      1) жер қойнауын қорғауды қамтамасыз ету;

      2) жоғары технологияларды қолдану және жер қойнауын пайдаланудың оң тәжірибесі негізінде жер қойнауын ұтымды және экономикалық тиімді пайдалану;

      3) Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік және экологиялық заңнамасының талаптарын сақтау;

      4) өндірістік объектілерді шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алу аспаптарымен жарақтандыру және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.

      53. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауының жай-күйіне мониторинг жүргізуді және кен орнын игеруді бақылауды ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

      54. Теңізде операциялар жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы оларды теңізде операциялар жүргізудің ең озық тәжірибесіне сәйкес жүргізуге міндетті.

      55. Мынадай шикі газдың көлемін қоспағанда, өндірілетін шикі газдың барлық көлемін өңдеусіз көмірсутектерді өндіруге тыйым салынады:

      1) Кодекстің 146-бабында белгіленген жағдайларда және шарттарда жағылатын;

      2) жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген сараптамалардың оң қорытындыларын алған жобалық құжатта көзделген көлемдерде жер қойнауын пайдаланушы өзінің технологиялық қажеттіліктеріне пайдаланатын;

      3) жер қойнауын пайдаланушы өзге тұлғаларға қайта өңдеу және (немесе) кәдеге жарату мақсатында өткізетін.

4-параграф. Салық салу және кедендік төлемдер

      56. Осы Келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемелерін орындау, Келісімшартқа қол қойылған күні қолданыста болатын "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 722-1-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жер қойнауын пайдаланушы оларды төлеу жөніндегі міндеттемелер туындаған күні қолданылатын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      57. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарт жасасқанға дейін "__" ______ 20__ ж. № _____ банк тапсырмасына сәйкес төлеген, қол қойылған бонустың мөлшері ________ (сомасы теңгемен көрсетіледі) болды.

      58. Жер қойнауын пайдаланушыға Қазақстан Республикасының күшіне енген күнгі қолданыстағы заңнамасына сәйкес Келісімшарт бойынша өндірілген шикі мұнайға әкетілетін кедендік баждарды төлеуден уақытша босату беріледі.

5-параграф. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

      59. Келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыру кезінде Жер қойнауын пайдаланушының тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Жер қойнауын пайдаланушы белгілеген тәртіпке сәйкес жүргізіледі. Бұл ретте мұндай тәртіп мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

      1) өндіру кезеңінде Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және құзыретті органмен келісілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламаларын орындау;

      2) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді барлық мүдделі жеткізушілерге тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған конкурсқа қатысу үшін толық және кемсітпейтін мүмкіндіктер беру;

      3) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді әлеуетті жеткізушілерді алдын ала іріктеудің объективті өлшемшарттарын қолдану;

      4) барлық мүдделі тұлғалар үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жоспарланып отырған сатып алу туралы ақпаратқа, сондай-ақ әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптарға, оның ішінде Жер қойнауын пайдаланушының ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы ашық қолжетімділік.

      60. Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың 59-тармағының ережелеріне сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін әзірлеуге міндеттенеді.

      61. Жер қойнауын пайдаланушы тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру кезеңінде жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламасын Құзыретті органмен Келісімшарт жасалған күннен бастап алты ай ішінде келісуге міндеттенеді.

      62. Осы Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін сатып алынатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық үлесі ___________ құрауға тиіс, бірақ күнтізбелік жыл ішінде сатып алынған жұмыстар мен қызметтердің жалпы көлемінің елу пайызынан (50%) кем емес. Осы тармақ Кодекстің 36-бабы 1-2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген күрделі жобаларға қатысты қолданылмайды.

      Тауарлардағы, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық үлесін есептеу Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16942 болып тіркелген) Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде елішілік құндылықты есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      63. Жер қойнауын пайдаланушы осы Тараудың 7-параграфына сәйкес Құзыретті органмен келісілген өндіру кезеңінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламасын орындау бойынша есептерді ұсынуға міндеттенеді.

6-параграф. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою және жер қойнауы учаскесін консервациялау

      64. Жер қойнауын пайдалану салдарын жою:

      1) Кодекстің 107-бабы 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған жер қойнауы учаскесінде;

      2) Жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 114-бабында көзделген тәртіппен мемлекетке қайтаруға ниеттенетін жер қойнауы учаскесінде (оның бір бөлігінде) жүргізіледі.

      65. Жер қойнауын пайдаланушының көмірсутектерді өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындауы банк салымының кепілімен қамтамасыз етіледі.

      66. Өндіру салдарын жою жөніндегі міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ететін кепіл нысанасы болып табылатын банк салымы қамтамасыз етуді беру күніне Кодексте айқындалған мөлшерде, мерзімдер мен тәртіппен қалыптастырылады.

      67. Егер Жер қойнауын пайдаланушыға байланысты емес себептер бойынша оларға берілген қамтамасыз ету Кодекстің талаптарына сәйкес келмесе немесе тоқтатылса, Жер қойнауын пайдаланушы күнтізбелік алпыс күн ішінде осындай қамтамасыз етуді ауыстыруға міндетті. Егер көрсетілген мерзім ішінде мұндай ауыстыруды Жер қойнауын пайдаланушы жүргізбесе, соңғысы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды дереу тоқтата тұруға міндетті. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қалпына келтіруге қамтамасыз ету қалпына келтірілгеннен немесе ауыстырылғаннан кейін ғана жол беріледі.

      68. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру кепілге салынған банк салымы бойынша құқықтарды қайта ресімдеудің (берудің) сөзсіз негізі болып табылады.

      69. Жер қойнауы учаскесін консервациялау Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында және (немесе) Келісімшартта белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүргізіледі.

7-параграф. Есепке алу және есеп беру

      70. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану бойынша жүргізілетін операциялардың есебін жүргізуге және мынадай есептерді:

      1) геологиялық есепті;

      2) лицензиялық-келісімшарттық талаптардың орындалуы туралы есепті;

      3) сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ олардағы елішілік құндылық көлемі туралы есепті;

      4) кадрлардағы елішілік құндылық туралы есепті;

      5) қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру жөніндегі шығыстар туралы есепті;

      6) ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған шығыстар туралы есепті;

      7) Жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама бақылайтын адамдардың және (немесе) ұйымдардың құрамы туралы есепті беруге міндеттенеді.

      Осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген есеп жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 мамырдағы № 418 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17069 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша ұсынылады.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген есеп құзыретті органға Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 23 мамырдағы № 203 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17036 болып тіркелген) бекітілген нысанда және тәртіппен ұсынылады.

      Осы тармақтың 3) – 7) тармақшаларында көзделген есептер көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 23 мамырдағы № 203 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17036 болып тіркелген) бекітілген нысандарда және тәртіппен ұсынылады.

      71. Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік міндеттерін орындаған кезде Қазақстан Республикасының бақылаушы органдарының лауазымды адамдарына қажетті құжаттарды, ақпаратты беруге және жұмыс орындарына кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге;

      2) Құзыретті органның жазбаша сұрау салуы бойынша тексеру үшін жүргізілген жұмыстар мен жер қойнауын пайдалану жөніндегі шығыстарды растайтын құжаттаманы осындай сұрау салуды алған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудитор болып табылатын тұлға растаған өндіруші салалардың ашықтығы бастамасының стандартында көзделген есептілікті Құзыретті органға ұсынуға міндеттенеді.

8-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығының және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы және оларға салынатын ауыртпалық

      72. Келісімшарт негізінде туындаған жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) ауысуы, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы Кодексте белгіленген тәртіппен құзыретті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

      73. Жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) ауысуы келісімшартқа өзгеріс енгізу жолымен жүргізіледі.

      74. Жер қойнауын пайдалану құқығын сенімгерлік басқаруға беруге, сенімгерлік басқаруға беру туралы талап Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, тыйым салынады.

      75. Мемлекеттің Қазақстан Республикасы заңдарының немесе шарттың негізінде басым құқықтарға ие тұлғаларды және ұйымдарды қоса алғанда, кез келген тұлғалар мен ұйымдар алдында стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын пайдаланудың иеліктен шығарылатын құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті), сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға шығарылатын, стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілер болып табылатын акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға арналған басым құқығы болады.

      76. Кодексте тыйым салынбаған жер қойнауын пайдалану құқығына (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестерге) ауыртпалық салу, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама бақылайтын ұйымдардың акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) ауыртпалық салу Кодексте белгіленген тәртіппен берілетін құзыретті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

      77. Көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге алған қарыз жер қойнауын пайдалану мақсатына не келісімшартта көзделген Қазақстан Республикасының аумағында Жер қойнауын пайдаланушының өзі немесе жер қойнауын пайдаланушының жарғылық капиталына қатысуының жүз пайыз үлесі бар еншілес ұйым кейіннен қайта бөлуді ұйымдастыру үшін пайдаланылуға тиіс.

9-параграф. Мүлікке және ақпаратқа меншік құқығы

      78. Жер қойнауын пайдаланушы өндірген көмірсутектер және оларды өндіру барысында алынатын компоненттер Жер қойнауын пайдаланушының меншігі болып табылады.

      79. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін Жер қойнауын пайдаланушы сатып алған мүлік Жер қойнауын пайдаланушының меншігі болып табылады.

      80. Жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кезде мүлікке меншік құқығының ауысу жағдайлары мен тәртібі, сондай-ақ жер қойнауы учаскесінің аумағынан мүлікті әкету жөніндегі құқықтар мен міндеттер Кодексте белгіленеді.

      81. Жер қойнауын пайдаланушының қаражаты есебінен алынған геологиялық ақпарат жеке меншікте (жеке геологиялық ақпарат) болады.

      Кодексте көзделген тәртіппен мемлекеттік органдарға ұсынылатын геологиялық есептілікте және өзге де құжаттамада қамтылған жеке геологиялық ақпарат мемлекетке мерзімсіз иеленуге және пайдалануға беріледі.

      82. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу нәтижесінде алынған геологиялық ақпараттың және оның жеткізгіштерінің болуын, есепке алынуын және сақталуын, сондай-ақ зерттеу немесе тексеру үшін жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органның өкілдеріне оларға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      83. Кодекстің 75-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың қолданылу кезеңінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу нәтижесінде алынған геологиялық ақпараттың табиғи жеткізгіштерін иеліктен шығаруға құқылы емес.

      84. Жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 75-бабында белгіленген тәртіппен зерттеу және талдау мақсатында ғана жынысөзектер, тау жыныстары мен минералдардың үлгілері, сынамалар, тас материалдарының, шлифтердің, аншлифтердің, минералды ерітінділер мен ұнтақтардың коллекциялары түріндегі геологиялық ақпараттың табиғи жеткізгіштерін Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкетуге құқылы.

      85. Жер қойнауын пайдаланушының геологиялық ақпараттың табиғи жеткізгіштерін сынамалар түрінде иеліктен шығаруы және (немесе) олардың сынамаларды Қазақстан Республикасынан тыс жерге әкетуі Кодексте белгіленген тәртіппен жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

      86. Жер қойнауын пайдаланушының өзіне тиесілі жынысөзектерді иеліктен шығаруды немесе жоюды жүргізу ниеті болған жағдайда, ол бір айдан кешіктірмей жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органды осындай ниет туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. Жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын пайдаланушыдан аталған жынысөзектерді талапта көзделген мерзімде оның меншігіне өтеусіз беруді жазбаша талап етуге құқылы. Бұл мерзім бір айдан кем болмауы керек.

      87. Тиісті жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар болжамды тоқтатылғанға дейін үш ай бұрын Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органды өзінің бар далалық байқаулар, сынамаларды сынау, сынамаларды талдау журналдары, геофизикалық байқауларды тіркеу, геологиялық ақпараттың бастапқы далалық деректерінің қағаз және электрондық жеткізгіштері немесе бұрғылау ұңғымаларының жынысөзектері туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.

      Осындай хабарламаны алғаннан кейін бір ай ішінде жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган Жер қойнауын пайдаланушыдан геологиялық ақпаратты көрсетілген жеткізгіштердің меншігіне өтеусіз беруді жазбаша талап етуге құқылы. Бұл талап оны алған күннен бастап бір ай ішінде орындалуы тиіс.

      88. Жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі және мемлекет жер қойнауын пайдаланушыдан келісімшартқа және (немесе) Кодекске сәйкес алған геологиялық ақпарат оны жариялау немесе оған ашық қолжетімділік беру жолымен мынадай жағдайларда ашылуға тиіс:

      Келісімшарт тоқтатылғаннан кейін;

      Жер қойнауын пайдаланушының жазбаша келісімімен;

      басқа мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша олар алынатын мәліметтердің құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдаған жағдайда;

      бұрын осындай мәліметтер алынған жер қойнауының тиісті учаскесі қайтарылған күннен бастап үш ай өткен соң;

      егер мәліметтер жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу нәтижесінде алынған болса.

10-параграф. Жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кездегі жер қойнауы учаскесі және мүлік

      89. Жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою не кейіннен өзге тұлғаға беру үшін жер қойнауы учаскесін консервациялауды жүргізу шешімі туралы Құзыретті органның хабарламасын алған Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) дереу тоқтатылуы төтенше жағдайлардың туындау қаупімен байланысты операцияларды қоспағанда, жер қойнауы учаскесінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтатуға міндетті. Мұндай операцияларды тоқтату хабарлама алынған күннен бастап екі ай ішінде жүзеге асырылуға тиіс;

      2) Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген оң қорытындылар бекітілгеннен және алынғаннан кейін Жою немесе консервациялау жобасының сараптамалары Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес жер қойнауын пайдалану немесе жер қойнауы учаскесін консервациялау салдарын жою жөніндегі жұмыстарды дереу бастауға міндетті;

      3) хабарламаны алған күннен бастап алты (6) ай ішінде жер қойнауы учаскесінің аумағынан өзі өндірген көмірсутектерді, сондай-ақ оның меншігі болып табылатын жабдықтар мен өзге де мүлікті әкетуге құқылы. Көрсетілген мерзімде әкетілмеген жабдық пен өзге де мүлік Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес таратылуға немесе консервациялауға жатады.

      90. Жер қойнауы учаскесін көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияға сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім туралы Құзыретті органның хабарламасын алған жағдайда Жер қойнауын пайдаланушы:

      1) хабарламаны алған күннен бастап бір ай мерзімде жер қойнауы учаскесінде технологиялық процестің үздіксіздігін және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдық пен өзге де мүлікті көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияның сенімгерлік басқаруына мүлікті жаңа жер қойнауын пайдаланушыға бергенге дейінгі мерзімге беруге міндетті.

      Жер қойнауын пайдаланушы болмаған не ол көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияға мүлікті беруден жалтарған жағдайда құзыретті орган осындай мүлікке қатысты оның сенім білдірілген өкілі ретінде әрекет етеді және берілетін мүліктің жай-күйі туралы нұсқауды көздейтін тізбесі бар акт бойынша оны көмірсутектер саласындағы ұлттық компанияға береді;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілерді қоспағанда, хабарламаны алған күннен бастап алты ай ішінде жер қойнауы учаскесінің аумағынан өзі өндірген көмірсутектерді, сондай-ақ өзінің меншігі болып табылатын жабдық пен өзге де мүлікті әкетуге құқылы.

11-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт талаптарын сақтауын бақылау

      91. Жер қойнауын пайдаланушының келісімшарт талаптарын сақтауын қадағалауды Құзыретті орган Қазақстан Республикасының Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында көзделген тәртіпке сәйкес жүзеге асырады.

      92. Жер қойнауын пайдаланушының Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындауына мониторингті Құзыретті орган Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес Жер қойнауын пайдаланушы ұсынатын есептерді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де көздерден алынған мәліметтерді талдау арқылы жүзеге асырады.

12-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемесі

      93. Егер санау бойынша есебі жер қойнауын мемлекеттік сараптау кодексінде көзделген оң қорытындыны алған көмірсутектер кен орнының бастапқы геологиялық қорларының көлемі жүз миллион тонна мұнайдан немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан асып кетсе, Келісімшарт бойынша өндірілген көмірсутектер экспорты басталған күннен бастап күнтізбелік жиырма жыл өткен соң, Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі мынадай міндеттемелердің бірін іске асырады:

      1) жаңа заңды тұлға құру арқылы немесе басқа тұлғалармен бірлесіп қайта өңдеу өндірістерін дербес құру;

      2) қолданыстағы өндіруші өндірістерді жаңғырту немесе қайта жаңарту;

      3) қолданыстағы қайта өңдеу өндірістерін жаңғырту немесе қайта жаңарту;

      4) Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңдеу кәсіпорындарына (өндірісіне) қайта өңдеу үшін өндірілетін көмірсутектерді шарт талаптарымен беру;

      5) өзге инвестициялық жобаны немесе өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған жобаны жаңа заңды тұлға құру арқылы немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес іске асыру.

      94. Келісімшарттың 93-тармағында көрсетілген жиырма жылдық мерзім өткенге дейін он екі айдан кешіктірмей Тараптар Келісімшарттың 93-тармағында аталған міндеттемелердің бірін айқындау мақсатында келіссөздер жүргізеді.

      Бұл ретте Жер қойнауын пайдаланушы келіссөздер басталған күнге дейін алты айдан кешіктірмей қажетті қаржылық есептер мен негіздемелерді қоса бере отырып, Құзыретті органға Келісімшарттың 93-тармағында аталған бір немесе бірнеше міндеттемелер бойынша ұсыныстар жіберуге міндеттенеді.

      Келіссөздердің нәтижелері бойынша Тараптар Жер қойнауын пайдаланушының іске асыру мерзімдері мен оның болжамды құнын көрсете отырып, тиісті жобаны іске асыру жөніндегі міндеттемесі көзделетін келісімшартқа толықтыруға қол қояды.

13-параграф. Жер қойнауын пайдаланушының жауаптылығы

      95. Келісімшартта және (немесе) Кодексте көзделген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке алып келеді.

      96. Құзыретті орган Келісімшарт талаптарының жол берілген бұзушылықтары туралы, сондай-ақ белгіленген мерзімде оның тұрақсыздық айыбын төлеу және (немесе) осындай бұзушылықты жою жөніндегі міндеттері туралы мынадай:

      1) Келісімшартта көзделген қаржылық міндеттемелерді Жер қойнауын пайдаланушының есепті жылы отыз пайыздан кем орындағаны;

      2) қалыптастырудың белгіленген графигіне сәйкес не графикті бұза отырып, жер қойнауын пайдалану салдарын жоюды қамтамасыз етуді ұсынбай, жер бетінің тұтастығын бұзумен байланысты көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізген;

      3) Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшартта белгіленген міндеттемелерді бұзған өзге де жағдайларда жер қойнауын пайдаланушыны жазбаша түрде хабардар етеді.

      97. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелердің нақты көлемі бойынша Келісімшарт талаптарын бұзуын жою мерзімі Келісімшарттың 96-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген міндеттемелер бойынша – алты айдан, өзге міндеттемелер бойынша – жазбаша хабарлама алған күннен бастап бір айдан аспауға тиіс.

      98. Жер қойнауын пайдаланушы жасаған бұзушылықты хабарламада көрсетілген мерзімде жоюға және бұл туралы жоюды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Құзыретті органға жазбаша хабарлауға міндетті.

      99. Жер қойнауын пайдаланушы Құзыретті органға осындай ұзартудың себептерін негіздей отырып, Келісімшартта көзделген міндеттемелерді бұзуды жою мерзімін ұзарту туралы ұсыныс жіберуге құқылы. Жол берілген бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы ұсынысты қарау нәтижелері бойынша Құзыретті орган оны алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Жер қойнауын пайдаланушыны мерзімді ұзартуға келісім туралы хабардар етеді немесе мұндай ұзартудан уәжді бас тартуын ұсынады.

      100. Келісімшарттың 97-тармағында айқындалған мерзімде Келісімшартта көзделген міндеттемелерді бұзуды жою мүмкін болмаған жағдайда, Құзыретті орган мұндай бұзушылықты жою мүмкін болатын өзге мерзім белгілеуге құқылы.

      101. Жер қойнауын пайдаланушы өзі қабылдаған мынадай міндеттемелерді орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін:

      1) Жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін – есепті кезеңде орындалмаған міндеттемелер сомасының 10% мөлшерінде;

      2) кез келген есепті жылы кадрлардағы елішілік құндылық бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін – 2 000 АЕК мөлшерінде, бірақ жылына бір реттен артық емес;

      3) Келісімшарттың 15-тармағында көзделген қаржылық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін – есепті кезеңде орындалмаған міндеттеме сомасының 10% мөлшерінде;

      4) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде қайта өңдеу үшін мұнай беру міндетін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Келісімшарттың 36-тармағына сәйкес графиктерде айқындалған көлемде – 10 000 АЕК мөлшерінде;

      5) Кодексте көзделген хабарламаларды, оның ішінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жергілікті жеткізушілерді дамыту бағдарламасын құзыретті органға келісуге жібермегені немесе уақтылы жібермегені үшін – 2000 АЕК;

      6) есепті жылы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жергілікті өнім берушілерді дамыту бағдарламасын орындамағаны үшін – орындалмаған міндеттеме сомасының 10% мөлшерінде;

      7) Келісімшарттың 20-тармағына сәйкес бағдарламаларды, ақпаратты және есептерді ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін – 100 АЕК мөлшерінде;

      8) мыналарға сәйкес хабарламаларды жібермегені немесе уақтылы жібермегені үшін:

      Келісімшарттың 24 және 26-тармақтары бойынша – 5 000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 17 және 25-тармақтары мен тармақтары бойынша – 2 000 АЕК мөлшерінде;

      Келісімшарттың 27-тармағы бойынша – 100 АЕК мөлшерінде;

      9) Келісімшарттың 34-тармағында көрсетілген жобалау құжаттары көрсеткіштерінің бірін орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін – __________ АЕК мөлшерінде айыпұл төлеу түрінде жауапты болады.

      Ескертпе: егер Келісімшарт бойынша бастапқы геологиялық қорлар:

      жүз миллион тонна мұнай немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан аспаса, айыппұл 10 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді;

      жүз миллион тонна мұнайдан немесе елу миллиард текше метр табиғи газдан асатын болса, айыппұл 20 000 АЕК мөлшерінде белгіленеді.

      10) Келісімшарттың 59-тармағына сәйкес белгіленген тәртіпті бұза отырып, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алғаны үшін – осындай бұзушылықпен жүргізілген сатып алу сомасының 30%.

      102. Жер қойнауын пайдаланушы белгіленген мерзімде мыналарды:

      1) Кодекстің 133-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген бұзушылықтардың біреуін;

      2) Келісімшартта белгіленген өзге де міндеттемелерді екіден көп бұзушылықтарын жоймаған кезде Құзыретті орган Келісімшарттың қолданысын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

      103. Жер қойнауын пайдаланушылардың Келісімшарт талаптарын сақтауына бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы талаптардың бұзылғандығын білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап үш жыл ішінде Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Жер қойнауын пайдалану құқығының ауысуы оны есептеу мерзімі мен тәртібінің өзгеруіне әкелмейді.

9-тарау. Еңсерілмейтін күш

      104. Келісімшарт бойынша қандай да бір болмасын міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін егер бұл орындамаушылық немесе тиісінше орындамаушылық еңсерілмейтін күшке байланысты болса, Тараптардың ешқайсысы ешқандай жауапкершілікке тартылмайды.

      105. Еңсерілмейтін күштің жағдайларына мынадай мән-жайдың жағдайлары кезіндегі төтенше және күтпеген жағдайлар жатады, мысалы: төтенше жағдай, әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, табиғи зілзалалар (өрт және т.б.). Келтірілген тізбе толық болып табылмайды.

      106. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, одан зардап шегуші Тарап бұл туралы еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталған күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны тапсыру немесе поштамен жіберу арқылы екінші Тарапқа дереу хабарлайды.

      107. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде Тараптар қалыптасқан жағдайдан шығудың шешімін іздеу үшін дереу кеңес өткізеді және мұндай мән-жайлардың салдарын барынша азайту үшін барлық құралдарды пайдаланады.

      108. Келісімшарттың қолданылу мерзімі еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне, Тараптар келісімшарттың 106 және 107-тармақтарын сақтаған жағдайда, Келісімшартқа өзгерістер енгізу жолымен ұзартылады.

10-тарау. Құпиялылық

      109. Келісімшартты орындау процесінде Тараптар алған немесе иеленген ақпарат құпия болып табылады және Кодексте және (немесе) Келісімшартта белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес қорғалуға тиіс. Тараптар құпия ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қажетті есептерді жасау үшін пайдалана алады.

      110. Тараптардың екінші тараптың келісімінсіз мынадай:

      1) егер бұл ақпарат сот немесе төрелік талқылауды жүргізу барысында пайдаланылған жағдайды;

      2) мұндай үшінші тұлға мұндай ақпаратты құпия деп қарауға және оны тек жоғарыда көрсетілген мақсаттарда және тараптар белгілеген мерзімге пайдалануға міндеттеме алған жағдайда, ақпарат Жер қойнауын пайдаланушыға қызмет көрсететін, жұмыстарды орындайтын немесе жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті немесе жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні келісімшарт бойынша сатып алуды жоспарлайтын үшінші тұлғаларға ұсынылған жағдайды;

      3) ақпарат Жер қойнауын пайдаланушы қаржылық қаражат алатын банкке немесе басқа қаржылық ұйымға, мұндай банк немесе басқа қаржылық ұйым бұл ақпаратты құпия ретінде қарап және оны тек көрсетілген мақсаттарда пайдалануға міндеттеме алу шартымен берілген жағдайды;

      4) ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына берілген жағдайды;

      5) ақпарат Қазақстан Республикасының бақылаушы органдарының лауазымды тұлғаларына олардың қызметтік міндеттерін орындауы барысында берілген жағдайды;

      6) Жер қойнауын пайдаланушының үлестес тұлғаларына немесе Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестерді иеленушілерге құпия негізде берілген жағдайды;

      7) Тараптардың келісімі бойынша ақпаратты ашу;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Келісімшартта көзделген өзге де жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

      111. Егер Кодексте немесе Тараптардың келісімімен өзгеше белгіленбесе, осы тарауда көзделген құпиялылық туралы ережелер Келісімшарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

      112. Осы тараудың ережелері Келісімшарттың 88-тармағына сәйкес ашылатын геологиялық ақпаратқа қатысты қолданылмайды.

      113. Елішілік құндылық бөлігінде келісімшарттық және лицензиялық міндеттемелердің орындалуына қатысты, Жер қойнауын пайдаланушының тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жоспарлауы және өткізуі туралы, қазақстандық мамандарды оқытуға арналған шығыстар туралы Қазақстан Республикасының аумағында ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға, сондай-ақ өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға арналған шығыстар көлемдері туралы ақпарат құпия болып танылмайды.

11-тарау. Дауларды шешу тәртібі

      114. Тараптар арасында осы Келісімшарттың негізінде не оған байланысты туындаған дау, келіспеушілік немесе наразылық (бұдан әрі – "Дау") жағдайында дауды шешуге беруге ниет білдірген Тарап екінші Тарапқа даудың бар екендігі туралы жазбаша хабарлама (бұдан әрі – "Дау туралы хабарлама") жібере отырып, дауды шешу процесін бастауы тиіс. Дау туралы хабарламада даудың тараптары көрсетілуі керек, сондай-ақ даудың сипатының қысқаша мазмұны болуы керек.

      Егер дау дау туралы хабарланғаннан кейін күнтізбелік отыз (30) күн ішінде келіссөздер жолымен шешілмесе, онда Тараптардың кез келгені Келісімшарттың 115-тармағына сәйкес дауларды шешу рәсіміне бастамашылық жасауға құқылы. Көрсетілген мерзім Тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      115. Келіссөздер арқылы шешілмеген дау қарауға берілуі мүмкін __________________ [дауды шешу тәсілін көрсету: (А) Қазақстан Республикасының соттарында немесе (b) төрелікте].

      116. Төрелік талқылаудың орны [төреліктің орнын көрсету: (a) "Астана" халықаралық қаржы орталығы (АХҚО), Қазақстан Республикасы; (b) Лондон қ., Ұлыбритания; (c) Женева қ., Швейцария; (d) Сингапур қ., Сингапур] болып табылады.

      Төрелік құрамы ЮНСИТРАЛ регламентіне сәйкес тағайындалатын 3 (үш) төрешіден тұрады (бұдан әрі – "Төрелік құрамы"). Әрбір Тарап төрелік туралы хабарламада және Төрелік туралы хабарламаға жауапта тиісінше бір төрешіні тағайындайды және оның кандидатурасын көрсетеді. Осылайша тағайындалған екі төреші төреші-төрелік құрамының төрағасы ретінде қызмет ететін үшінші төрешіні сайлайды. ЮНСИТРАЛ регламентін орындау мақсатында _________________________________________________________ тағайындаушы орган болып табылады[(а) Лондон, Женева, Стокгольм немесе Сингапур қалаларының төрелік талқылау орны ретінде таңдалған жағдайда Гаагадағы аралық соттың Тұрақты палатасының Бас хатшысы; (b) төрелік талқылау орны ретінде АХҚО-ны таңдаған жағдайда АХҚО халықаралық төрелік орталығының төрағасы көрсетілсін] Төрелік құрамына тағайындалған әрбір төреші ағылшын тілін жетік білуі тиіс.

      Егер Тараптар өзгеше келіспесе не төрелік құрамы басқа жерде тыңдаулар өткізуді талап етпесе, төрелік талқылаулар өткізілетін орын төрелік талқылаулар өткізілетін жеке орын болып табылады.

      Ескертпе: 116-тармақ Келісімшартқа дауды шешу тәсілі ретінде төрелікті таңдаған жағдайда енгізіледі.

12-тарау. Келісімшартты өзгерту және оның қолданысын тоқтату

      117. Келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар Кодекстің 37-бабында көзделген жағдайларда жасалатын Келісімшартқа толықтырумен ресімделеді. Көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар Келісімшарттың ережелерін ескере отырып, Кодексте көзделген тәртіппен және шарттарда енгізіледі.

      Толықтыру Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Келісімшартқа толықтырулар құзыретті органда тіркелуі тиіс.

      118. Жер қойнауын пайдалануға арналған Келісімшарттың қолданылуы Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өз қолданысын сақтайтын Келісімшарттың 8-тарауының, 10-тарауының, 11-тарауының 6, 8 және 10-параграфтарында көзделген ережелерді қоспағанда, Кодекстің 38-бабында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

      119. Келісімшарт мынадай жағдайларда:

      1) құзыретті орган жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданысын біржақты тәртіппен, Келісімшарттың 102 және (немесе) 120-тармақтарында көзделген жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайларда;

      2) Жер қойнауын пайдаланушы Келісімшарттың қолданылу мерзімі өткенге дейін жер қойнауының барлық учаскесін қайтарса;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады.

      120. Құзыретті орган мынадай жағдайларда:

      1) Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметке тыйым салу туралы сот шешімі күшіне енсе;

      2) Жер қойнауын пайдаланушы бекіткен және заңнамада көзделген жобалау құжаттарына оң қорытындылар алған тиісті сараптамаларсыз жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізсе;

      3) Кодекстің ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретін салдарларға әкеп соқтырған, 44-бабының 1-тармағының талаптары бұзылса;

      4) Кодекстің 106-бабында көзделген жағдайларда және тәртіппен Үкіметтің шешімі бойынша Келісімшарттың қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.

      121. Келісімшарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылады, ал Келісімшартта бекітілген (бекітілген) жер қойнауы учаскесі (учаскелері) мемлекетке қайтарылған болып табылады.

13-тарау. Қорытынды ережелер

      122. Келісімшарт бойынша қолданылатын құқық Қазақстан Республикасының құқығы болып табылады.

      123. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі мәмілелерге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

      124. Келісімшарт қазақ және орыс тілдерінде, заң күші бірдей Тараптардың әрқайсысы үшін қазақ және орыс тілдерінде бір данадан жасалды.

      Ескертпе: егер Келісімшарттың тарапы (Келісімшарттағы үлестің иесі) шетелдік заңды тұлға не шетелдік қатысуы бар заңды тұлға болып табылған жағдайда, Келісімшарттың 124-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "124. Келісімшарт ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысы үшін ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде бір данадан жасалды, Келісімшарттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіні басым күшке ие.".

      125. Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қатысты техникалық құжаттама мен ақпарат қазақ және (немесе) орыс тілдерінде жасалады.

      Ескертпе: егер Келісімшарттың тарабы (Келісімшарттағы үлестің иесі) шетелдік заңды тұлға не шетелдік қатысуы бар заңды тұлға болып табылған жағдайда, Келісімшарттың 125-тармағы мынадай редакцияда жазылады:

      "125. Келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қатысты техникалық құжаттама мен ақпарат қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады, техникалық құжаттама Жер қойнауын пайдаланушының таңдауы бойынша шет тілінде де жасалуы мүмкін.".

      126. Келісімшарт бойынша пошталық мекенжайы өзгерген кезде Тараптардың әрқайсысы жеті (7) күн ішінде екінші Тарапқа жазбаша хабарлама беруге міндетті. Осы тармақта көзделген талапты орындамаған тарап екінші Тараптан хабарламаларды алмағаны туралы сілтеме жасау құқығынан айырылады.

      127. Келісімшартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Қосымшалардың ережелері мен Келісімшарттың өзі арасында қандай да бір алшақтықтар болған кезде Келісімшарттың ережелері басым күшке ие болады.

      128. Келісімшартта пайдаланылатын анықтамалар мен терминдердің олар үшін Кодексте және (немесе) Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған мағыналарға ие.

      129. Келісімшартта реттелмеген Тараптардың қарым-қатынастары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      130. Осы Келісімшартты 20 ___ жылғы ________ (күні), _______ (айы) ___________ қ. (Қазақстан Республикасы, Тараптардың уәкілетті өкілдері жасасты.

      131. Тараптардың заңды мекенжайлары мен қолдары:

  Күрделі жобалар бойынша
көмірсутектерді өндіруге
арналған үлгілік келісімшартқа
1-қосымша

Жер қойнауы учаскесінің (учаскелерінің) кеңістікті шекаралары

      Өңір атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің атауы.

      Жер қойнауы учаскесінің бұрыштық координаттары.

  Күрделі жобалар бойынша
көмірсутектерді өндіруге
арналған үлгілік келісімшартқа
2-қосымша

Жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері

Атауы

Сипаттамасы

Іске асыру мерзімі

Құны теңгемен


О внесении изменений и дополнений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июня 2018 года № 233 "Об утверждении типовых контрактов на недропользование"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 января 2023 года № 29. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 января 2023 года № 31772

      В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июня 2018 года № 233 "Об утверждении типовых контрактов на недропользование" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17140) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 приказа изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые:

      1) типовой контракт на разведку и добычу углеводородов согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) типовой контракт на добычу углеводородов согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) типовой контракт на добычу урана согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) типовой контракт на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      5) типовой контракт на добычу углеводородов по сложным проектам согласно приложению 5 к настоящему приказу;".

      в Типовом контракте на разведку и добычу углеводородов, утвержденного указанным приказом:

      преамбулу изложить в новой редакции:

      "Принимая во внимание, что:

      1) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан недра принадлежат народу Республики Казахстан, от имени народа право собственности осуществляет государство;

      2) Республика Казахстан предоставляет участок недр в пользование на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (далее – Кодекс);

      3) недропользователь имеет намерение, финансовые и технические возможности рационально и эффективно проводить разведку и добычу углеводородов на участке недр;

      4) Правительство Республики Казахстан определило компетентный орган и наделило его правом на заключение и исполнение Контракта;

      5) пользование недрами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

      6) Контракт на недропользование является договором, содержание, исполнение и прекращение которого определяются в соответствии с Кодексом;

      7) Республика Казахстан в лице Компетентного органа и недропользователь договорились о том, что Контракт будет регулировать их взаимные права и обязанности при разведке и добыче углеводородов,

      Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договариваются о нижеследующем:";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Срок действия Контракта, указанный в пункте 5 Контракта, может быть продлен посредством заключения Сторонами дополнения к Контракту или его изложения в новой редакции в случае продления периода (периодов) добычи по участку (участкам) недр в порядке и на условиях, установленных Кодексом на дату такого продления.

      В случае, если Контракт соответствует типовому контракту, при продлении периода добычи между недропользователем и Компетентным органом в течение одного месяца со дня принятия решения о продлении заключается дополнение к Контракту, предусматривающее продление периода добычи и обязательство недропользователя по выполнению программы работ, указанной в подпункте 1) пункта 4 статьи 120 Кодекса и прилагаемой к Контракту в качестве его неотъемлемой части.

      В случае, если контракт не соответствует типовому контракту, при продлении периода добычи между недропользователем и компетентным органом в течение двух месяцев со дня принятия решения о продлении заключается контракт на добычу углеводородов в новой редакции, разработанный в соответствии с типовым контрактом на добычу углеводородов.";

      пункт 27 изложить в новой редакции:

      "27. Недропользователь обязан обеспечить равные условия труда, в том числе оплаты труда для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному персоналу.

      Недропользователь обязан обеспечить ежегодную индексацию заработной платы для казахстанского персонала не ниже уровня инфляции, публикуемого уполномоченной организацией.

      Недропользователь в соответствии с обоснованными рыночными условиями обеспечивает определение справедливых тарифов для задействованных подрядных организаций на оказываемые ими нефтесервисные работы/услуги.";

      параграф 4. Ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр изложить в новой редакции:

      "Ликвидация последствий недропользования производится:

      1) на участке недр, право недропользования по которому прекращено, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 4 статьи 107 Кодекса;

      2) на участке недр (его части), который (которую) недропользователь намеревается вернуть государству в порядке, предусмотренном статьей 114 Кодекса.

      66. Исполнение недропользователем обязательства по ликвидации последствий недропользования на этапе разведки обеспечивается одним из следующих способов:

      1) гарантией;

      2) страхованием;

      3) залогом банковского вклада.

      67. Исполнение недропользователями обязательства по ликвидации последствий добычи углеводородов обеспечивается залогом банковского вклада.

      67-1. Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации последствий разведки и (или) добычи, формируется в размере, сроки и порядке, определенными Кодексом.

      67-2. Любой предоставляемый способ обеспечения исполнения недропользователем обязательства по ликвидации последствий недропользования должен соответствовать требованиям Кодекса, действующим на дату предоставления такого обеспечения.

      Если по не зависящим от Недропользователя причинам предоставленное им обеспечение перестало соответствовать требованиям Кодекса или прекратилось, недропользователь обязан в течение шестидесяти календарных дней произвести замену такого обеспечения. Если в течение указанного срока такая замена не будет произведена недропользователем, последний обязан незамедлительно приостановить операции по недропользованию. Возобновление операций по недропользованию допускается только после восстановления или замены обеспечения.

      68. Передача права недропользования является безусловным основанием переоформления (передачи) прав по заложенному банковскому вкладу.

      69. Консервация участка недр производится в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.";

      подпункт 3) пункта 71 изложить в следующей редакции:

      "3) представлять компетентному органу отчетность, предусмотренную стандартом Инициативы прозрачности добывающих отраслей, по форме, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 апреля 2018 года № 255 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17009) и подтвержденную лицом, являющимся аудитором в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности".";

      пункт 91 изложить в новой редакции:

      "91. Нарушение условий проведения операций по недропользованию, предусмотренных главой 8 Контракта в соответствии с Кодексом, а также иных требований законодательства Республики Казахстан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.";

      подпункт 1) пункта 92 изложить в следующей редакции:

      "1) неустойка в размере, соответствующем:

      определенному количеству месячного расчетного показателя (МРП), устанавливаемого в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на 1 января соответствующего года;

      процентам от суммы не исполненных за отчетный период обязательств;

      процентам от суммы нарушения.";

      подпункт 3) пункта 93 изложить в новой редакции:

      "3) в иных случаях нарушения недропользователем обязательств, установленных главой 7 Контракта.";

      пункт 94 изложить в новой редакции:

      "94. Срок устранения нарушения недропользователем условий Контракта по физическому объему обязательств не должен превышать шесть месяцев, по обязательствам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 93 Контракта, – три месяца, по иным обязательствам, предусмотренным главой 7 Контракта, – один месяц со дня получения письменного уведомления.";

      пункт 98 изложить в новой редакции:

      "98. Недропользователь несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых им следующих обязательств:

      1) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в работах и услугах – в размере 10% от суммы не исполненных за отчетный период обязательств;

      2) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в кадрах в любом из отчетных кварталов соответствующего года – в размере 2 000 МРП, но не более одного раза в год;

      3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовых обязательств, предусмотренных пунктами 21 и 22 Контракта, – в размере 10% от суммы неисполненного за отчетный период обязательства. При этом если фактические расходы недропользователя вследствие изменения цен, действующих на рынке, а также по другим обстоятельствам, не зависящим от воли недропользователя, оказались меньше тех, которые учитывались при заключении Контракта, но при этом физический объем обязательств недропользователя, указанных в пункте 21 Контракта, исполнен в полном объеме, такое уменьшение фактических расходов недропользователя не является нарушением обязательств по Контракту;

      4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами в объемах, определенных графиками, в соответствии с пунктом 41 Контракта – в размере 10 000 МРП;

      5) за нарушение обязательства по соблюдению недропользователем и (или) его подрядчиками установленного законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов – в размере 5% от суммы нарушения, совершенного в виде:

      приобретения товаров, работ и услуг способами, не предусмотренными порядком приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов, а равно с нарушением требований порядка к выбору способа закупа;

      составления конкурсной документации с нарушением требований порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      установления к потенциальным поставщикам требований, не предусмотренных порядком приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      необоснованного отклонения и/или необоснованного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков;

      заключения договора с нарушением требований порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      закуп товаров, работ и услуг способом из одного источника с нарушением требований порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов.

      Примечание: при заключении Контракта с юридическим лицом, пятьюдесятью и более процентами акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет национальный управляющий холдинг, а также для недропользователей, приобретающих товары, работы и услуги в соответствии законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, данный подпункт не применяется;

      6) за непредоставление или несвоевременное предоставление программ, информации и отчетов в соответствии с пунктами 24 и 70 Контракта – в размере 100 МРП;

      7) за ненаправление или несвоевременное направление уведомлений в соответствии с:

      пунктами 29 и 31 Контракта – в размере 5 000 МРП;

      пунктами 20 и 30 Контракта – в размере 2 000 МРП;

      пунктом 32 Контракта – в размере 1000 МРП;

      8) за неисполнение, ненадлежащее исполнение одного из показателей проектных документов, указанных в пункте 44 Контракта, – _________ МРП.

      Примечание: если начальные геологические запасы по Контракту:

      не превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа штраф устанавливается размере 10 000 МРП;

      превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа начальных геологических запасов размер штрафа устанавливается размере 20 000 МРП.";

      пункт 100 изложить в новой редакции:

      "100. Компетентный орган вправе досрочно прекратить действие Контракта в одностороннем порядке при неустранении недропользователем в установленный срок:

      1) одного из нарушений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 133 Кодекса;

      2) более двух нарушений иных обязательств, установленных главой 7 Контракта.";

      приложение к Типовому контракту на разведку и добычу углеводородов изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      дополнить приложениями 1 и 2 к Типовому контракту на разведку и добычу углеводородов, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      в Типовом контракте на добычу углеводородов, утвержденного указанным приказом:

      Преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Принимая во внимание, что:

      1) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан недра принадлежат народу Республики Казахстан, от имени народа право собственности осуществляет государство;

      2) Республика Казахстан предоставляет участок недр в пользование на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (далее – Кодекс);

      3) недропользователь имеет намерение, финансовые и технические возможности рационально и эффективно проводить разведку и добычу углеводородов на участке недр;

      4) Правительство Республики Казахстан определило компетентный орган и наделило его правом на заключение и исполнение Контракта;

      5) пользование недрами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

      6) Контракт на недропользование является договором, содержание, исполнение и прекращение которого определяются в соответствии с Кодексом;

      7) Республика Казахстан в лице Компетентного органа и недропользователь договорились о том, что Контракт будет регулировать их взаимные права и обязанности при разведке и добыче углеводородов,

      Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договариваются о нижеследующем:";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Срок действия Контракта, указанный в пункте 5 Контракта, может быть продлен посредством заключения Сторонами дополнения к Контракту или его изложения в новой редакции в случае продления периода (периодов) добычи по участку (участкам) недр в порядке и на условиях, установленных Кодексом на дату такого продления.

      В случае, если Контракт соответствует типовому контракту, при продлении периода добычи между недропользователем и Компетентным органом в течение одного месяца со дня принятия решения о продлении заключается дополнение к Контракту, предусматривающее продление периода добычи и обязательство недропользователя по выполнению программы работ, указанной в подпункте 1) пункта 4 статьи 120 Кодекса и прилагаемой к Контракту в качестве его неотъемлемой части.

      В случае, если контракт не соответствует типовому контракту, при продлении периода добычи между недропользователем и компетентным органом в течение двух месяцев со дня принятия решения о продлении заключается контракт на добычу углеводородов в новой редакции, разработанный в соответствии с типовым контрактом на добычу углеводородов.";

      пункт 23 изложить в новой редакции:

      "23. Недропользователь обязан обеспечить равные условия труда, в том числе оплаты труда для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному персоналу.

      Недропользователь обязан обеспечить ежегодную индексацию заработной платы для казахстанского персонала не ниже уровня инфляции, публикуемого уполномоченной организацией.

      Недропользователь в соответствии с обоснованными рыночными условиями обеспечивает определение справедливых тарифов для задействованных подрядных организаций на оказываемые ими нефтесервисные работы/услуги.";

      Параграф 4. Ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр изложить в новой редакции:

      "Ликвидация последствий недропользования производится:

      1) на участке недр, право недропользования по которому прекращено, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 4 статьи 107 Кодекса;

      2) на участке недр (его части), который (которую) недропользователь намеревается вернуть государству в порядке, предусмотренном статьей 114 Кодекса.

      59. Исполнение недропользователями обязательства по ликвидации последствий добычи углеводородов обеспечивается залогом банковского вклада.

      60. Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации последствий добычи, формируется в размере, сроки и порядке, определенными Кодексом.

      Если по не зависящим от Недропользователя причинам предоставленное им обеспечение перестало соответствовать требованиям Кодекса или прекратилось, недропользователь обязан в течение шестидесяти календарных дней произвести замену такого обеспечения. Если в течение указанного срока такая замена не будет произведена недропользователем, последний обязан незамедлительно приостановить операции по недропользованию. Возобновление операций по недропользованию допускается только после восстановления или замены обеспечения.

      61. Передача права недропользования является безусловным основанием переоформления (передачи) прав по заложенному банковскому вкладу.

      62. Консервация участка недр производится в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и (или) Контрактом.";

      подпункт 3) пункта 64 изложить в следующей редакции:

      "3) представлять компетентному органу отчетность, предусмотренную стандартом Инициативы прозрачности добывающих отраслей, по форме, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 апреля 2018 года № 255 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17009) и подтвержденную лицом, являющимся аудитором в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности".";

      пункт 83 изложить в новой редакции:

      "83. Нарушение условий проведения операций по недропользованию, предусмотренных главой 8 Контракта в соответствии с Кодексом, а также иных требований законодательства Республики Казахстан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.";

      подпункт 1) пункта 84 изложить в следующей редакции:

      "1) неустойка в размере, соответствующем:

      определенному количеству месячного расчетного показателя (МРП), устанавливаемого в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на 1 января соответствующего года;

      процентам от суммы не исполненных за отчетный период обязательств;

      процентам от суммы нарушения.";

      подпункт 3) пункта 85 изложить в следующей редакции:

      "3) в иных случаях нарушения недропользователем обязательств, установленных главой 7 Контракта.";

      пункт 86 изложить в новой редакции:

      "86. Срок устранения нарушения недропользователем условий Контракта по физическому объему обязательств не должен превышать шесть месяцев, по обязательствам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 85 Контракта, – три месяца, по иным обязательствам, предусмотренным главой 7 Контракта, – один месяц со дня получения письменного уведомления.";

      пункт 90 изложить в новой редакции:

      "90. Недропользователь несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых им следующих обязательств:

      1) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в работах и услугах – в размере 10% от суммы не исполненных за отчетный период обязательств;

      2) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в кадрах в любом из отчетных кварталов соответствующего года – в размере 2 000 МРП, но не более одного раза в год;

      3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовых обязательств, предусмотренных пунктом 18 Контракта, – в размере 10% от суммы неисполненного за отчетный период обязательства.

      4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами в объемах, определенных графиками, в соответствии с пунктом 35 Контракта – в размере 10 000 МРП.;

      5) за нарушение обязательства по соблюдению недропользователем и (или) его подрядчиками установленного законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов – в размере 5% от суммы нарушения, совершенного в виде:

      приобретения товаров, работ и услуг способами, не предусмотренными порядком приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов, а равно с нарушением требований порядка к выбору способа закупа;

      составления конкурсной документации с нарушением требований порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      установления к потенциальным поставщикам требований, не предусмотренных порядком приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      необоснованного отклонения и/или необоснованного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков;

      заключения договора с нарушением требований порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      закуп товаров, работ и услуг способом из одного источника с нарушением требований порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов.

      Примечание: при заключении Контракта с юридическим лицом, пятьюдесятью и более процентами акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет национальный управляющий холдинг, а также для недропользователей, приобретающих товары, работы и услуги в соответствии законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, данный подпункт не применяется;

      6) за непредоставление или несвоевременное предоставление программ, информации и отчетов в соответствии с пунктами 22 и 63 Контракта – в размере 100 МРП;

      7) за ненаправление или несвоевременное направление уведомлений в соответствии с:

      пунктом 25 Контракта – в размере 5 000 МРП;

      пунктами 17 и 26 Контракта – в размере 2 000 МРП;

      8) за неисполнение, ненадлежащее исполнение одного из показателей проектных документов, указанных в пункте 38 Контракта, – _________ МРП.

      Примечание: если начальные геологические запасы по Контракту:

      не превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа штраф устанавливается размере 10 000 МРП;

      превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа начальных геологических запасов размер штрафа устанавливается размере 20 000 МРП.";

      пункт 92 изложить в новой редакции:

      "92. Компетентный орган вправе досрочно прекратить действие Контракта в одностороннем порядке при неустранении недропользователем в установленный срок:

      1) одного из нарушений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 133 Кодекса;

      2) более двух нарушений иных обязательств, установленных главой 7 Контракта.";

      приложение к Типовому контракту на добычу углеводородов изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      дополнить приложениями 1 и 2 к Типовому контракту на добычу углеводородов, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      в Типовом контракте на добычу урана, утвержденного указанным приказом:

      Преамбулу изложить в новой редакции:

      "Принимая во внимание, что:

      1) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан недра принадлежат народу Республики Казахстан, от имени народа право собственности осуществляет государство;

      2) Республика Казахстан предоставляет участок недр в пользование на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (далее – Кодекс);

      3) недропользователь имеет намерение, финансовые и технические возможности рационально и эффективно проводить разведку и добычу углеводородов на участке недр;

      4) Правительство Республики Казахстан определило компетентный орган и наделило его правом на заключение и исполнение Контракта;

      5) пользование недрами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

      6) Контракт на недропользование является договором, содержание, исполнение и прекращение которого определяются в соответствии с Кодексом;

      7) Республика Казахстан в лице Компетентного органа и недропользователь договорились о том, что Контракт будет регулировать их взаимные права и обязанности при разведке и добыче углеводородов,

      Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договариваются о нижеследующем:";

      пункт 26 изложить в новой редакции:

      "26. Недропользователь обязан обеспечить равные условия труда, в том числе оплаты труда для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному персоналу.

      Недропользователь обязан обеспечить ежегодную индексацию заработной платы для казахстанского персонала не ниже уровня инфляции, публикуемого уполномоченной организацией.";

      подпункт 3) пункта 50 изложить в следующей редакции:

      "3) представлять компетентному органу отчетность, предусмотренную стандартом Инициативы прозрачности добывающих отраслей, по форме, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 апреля 2018 года № 255 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17009) и подтвержденную лицом, являющимся аудитором в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности".";

      пункт 65 изложить в новой редакции:

      "65. Нарушение условий проведения операций по недропользованию, предусмотренных главой 8 Контракта в соответствии с Кодексом, а также иных требований законодательства Республики Казахстан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.";

      подпункт 1) пункта 66 изложить в следующей редакции:

      "1) неустойка в размере, соответствующем:

      определенному количеству месячного расчетного показателя (МРП), устанавливаемого в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на 1 января соответствующего года;

      процентам от суммы не исполненных за отчетный период обязательств;

      процентам от суммы нарушения.";

      подпункт 4) пункта 67 изложить в следующей редакции:

      "4) в иных случаях нарушения недропользователем обязательств, установленных главой 7 Контракта.";

      пункт 68 изложить в новой редакции:

      "68. Срок устранения нарушения недропользователем условий Контракта указанным в подпунктах 1),2) и 3) пункта 67 типового Контракта, – три месяца, по иным обязательствам, предусмотренным главой 7 типового Контракта, – один месяц со дня получения письменного уведомления.";

      пункт 71 изложить в новой редакции:

      "71. В случае очевидной невозможности устранения нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, определенный в пункте 68 Контракта, Компетентный орган вправе установить иной срок, в течение которого возможно устранение такого нарушения.";

      дополнить приложением 4 "Типовой контракт на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам", согласно приложению 5 к настоящему приказу;

      дополнить приложением 5 "Типовой контракт на добычу углеводородов по сложным проектам", согласно приложению 6 к настоящему приказу.

      2. Департаменту недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр энергетики
Республики Казахстан
Б. Акчулаков

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство науки и высшего образования
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство труда и социальной
Защиты населения Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство просвещения
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан

  Приложение 2 к приказу
Министр энергетики
Республики Казахстан
от 24 января 2023 года № 29

  Приложение № 3
к Типовому контракту на
разведку и добычу
углеводородов

Дополнительные обязательства недропользователя

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге

  Приложение 2 к приказу
Министр энергетики
Республики Казахстан
от 24 января 2023 года № 29

  Приложение № 1
к Типовому контракту на
разведку и добычу
углеводородов

Минимальные объемы и виды работ по Контракту в период разведки

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге

  Приложение № 2
к Типовому контракту на
разведку и добычу
углеводородов

Пространственные границы участка (участков) недр

      Наименование региона.

      Наименование участка недр.

      Угловые координаты участка недр (наименование блоков).

  Приложение 3 к приказу
Министр энергетики
Республики Казахстан
от 24 января 2023 года № 29

  Приложение № 3
к Типовому контракту
на добычу углеводородов

Дополнительные обязательства недропользователя

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге

  Приложение 4 к приказу
Министр энергетики
Республики Казахстан
от 24 января 2023 года № 29

  Приложение № 1
к Типовому контракту на
добычу углеводородов

Дополнительные обязательства

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге

  Приложение № 2
к Типовому контракту
на добычу углеводородов

Пространственные границы участка (участков) недр

      Наименование региона.

      Наименование участка недр.

      Угловые координаты участка недр.

  Приложение 5 к приказу
Министр энергетики
Республики Казахстан
от 24 января 2023 года № 29

  Приложение 4
к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан
от 11 июня 2018 года № 233

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО СЛОЖНЫМ ПРОЕКТАМ

      Контракт на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам (далее –
"Контракт") между Республикой Казахстан, от имени которой действует
____________________________________________________ как компетентный орган далее
            (наименование государственного органа)
именуемый "Компетентный орган") и _______________________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица),
владеющий _________ доли в праве недропользования по Контракту
___________________________________________________________________________

      В случае если недропользователями по Контракту являются два и более лиц, то
указывается Ф.И.О. (наименование) каждого лица и размер доли в праве недропользования,
принадлежащей каждому из таких лиц)

      далее совместно именуемые – "Недропользователь", далее совместно с
Компетентным органом именуемые "Стороны".

      Примечание: в случае, если право недропользования предоставлено одному лицу,
слова "далее совместно именуемые" заменить словами "далее именуемый"

      Настоящий Контракт подписан Сторонами "____" ____________ 20__года (далее –
"Дата подписания") в соответствии с
_______________________________________________________________________________
      (протоколом комиссии по проведению аукционов на предоставление права
недропользования по углеводородам или решением Компетентного органа о заключении
контракта на недропользование с национальной компанией в области углеводородов,
являющимися основанием для заключения контракта)

Содержание

      Преамбула

      Глава 1. Предмет Контракта

      Глава 2. Срок действия Контракта

      Глава 3. Границы участка недр

      Глава 4. Права Компетентного органа

      Глава 5. Обязанности Компетентного органа

      Глава 6. Права Недропользователя

      Глава 7. Обязанности Недропользователя

      Глава 8. Условия проведения операций по недропользованию

      Параграф 1. Общие условия

      Параграф 2. Реализация и (или) экспорт углеводородов

      Параграф 3. Охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр

      Параграф 4. Налогообложение и таможенные платежи

      Параграф 5. Приобретение товаров, работ и услуг

      Параграф 6. Ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр

      Параграф 7. Учет и отчетность

      Параграф 8. Переход и обременение права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования

      Параграф 9. Право собственности на имущество и информацию

      Параграф 10. Участок недр и имущество при прекращении права недропользования

      Параграф 11. Контроль за соблюдением Недропользователем условий Контракта

      Параграф 12. Дополнительное обязательство Недропользователя

      Параграф 13. Ответственность Недропользователя

      Глава 9. Непреодолимая сила

      Глава 10. Конфиденциальность

      Глава 11. Порядок разрешения споров

      Глава 12. Изменение и прекращение действия Контракта

      Глава 13. Заключительные положения

      Приложения к Контракту на разведку и добычу углеводородов:

      Приложение 1 – Минимальные объемы и виды работ по Контракту в период разведки

      Приложение 2 – Пространственные границы участка (участков) недр

      Приложение 3 – Дополнительные обязательства недропользователя

Преамбула

      Принимая во внимание, что:

      1) в соответствии со статьей 6 Конституции Республики Казахстан недра принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.

      2) Республика Казахстан предоставляет участок недр в пользование на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (далее – Кодекс);

      3) Недропользователь имеет намерение, финансовые и технические возможности рационально и эффективно проводить разведку и добычу углеводородов на участке недр;

      4) Правительство Республики Казахстан определило компетентный орган и наделило его правом на заключение и исполнение Контракта от имени Республики Казахстан;

      5) пользование недрами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

      6) Контракт на недропользование является договором, содержание, исполнение и прекращение которого определяются в соответствии с Кодексом;

      7) Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договорились о том, что Контракт будет регулировать их взаимные права и обязанности при разведке и добыче углеводородов,

      Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договариваются о нижеследующем:

Глава 1. Предмет Контракта

      1. Республика Казахстан в лице Компетентного органа предоставляет на установленный Контрактом срок Недропользователю право недропользования на участке (участках) недр, определенном (определенных) в Приложении № 1 к Контракту, а Недропользователь обязуется за свой счет и на свой риск осуществлять недропользование в соответствии с условиями Контракта и Кодексом.

      2. Право недропользования на участке недр возникает с даты вступления в силу Контракта – даты регистрации Контракта в Компетентном органе (далее – "Дата вступления в силу").

      3. При условии соблюдения Недропользователем положений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом, Недропользователь вправе на участке недр осуществлять разведку и добычу углеводородов.

Глава 2. Срок действия Контракта

      4. Срок действия Контракта является совмещенным и состоит из периода разведки продолжительностью восемнадцать (18) лет и периода добычи продолжительностью: двадцать пять (25) лет для месторождения, не являющегося крупным; сорок пять (45) лет для месторождения, являющегося крупным. Срок действия Контракта исчисляется с "___" ______________ 20__года.

      Период разведки состоит из первоначального этапа разведки, равного девяти (9) годам, этапа оценки, равного шести (6) годам, и этапа пробной эксплуатации, равного трем (3) годам.

      5. В случае обнаружения Недропользователем по результатам разведочных работ в течение первоначального этапа разведки залежи (залежей), которая (которые) требует оценки и такие работы по оценке обнаруженной залежи (залежей) не могут быть завершены в течение первоначального периода разведки, Недропользователь вправе перейти к этапу оценки на основании заявления, подаваемого в Компетентный орган до истечения срока первоначального этапа разведки путем подписания дополнительного соглашения к Контракту в порядке, установленном статьей 116 Кодекса.

      Если недропользователь не перешел к этапу оценки, в этом случае период разведки по Контракту не включает этап оценки и этап пробной эксплуатации, и состоит только из первоначального этапа разведки продолжительностью не более девяти (9) лет. В этом случае период разведки истекает в девятую годовщину срока действия Контракта, исчисляемую с Даты вступления в силу Контракта.

      6. Если для целей оценки выявленной залежи (залежей) требуется проведение пробной эксплуатации такой залежи (залежей), которая не может быть завершена в течение этапа оценки, Недропользователь вправе перейти к этапу пробной эксплуатации на основании заявления, подаваемого в Компетентный орган до истечения срока этапа оценки путем подписания дополнительного соглашения к Контракту в порядке, установленном статьей 116 Кодекса.

      Если недропользователь не перешел к этапу пробной эксплуатации, период разведки по Контракту не включает этап пробной эксплуатации и состоит только из первоначального этапа разведки и этапа оценки, в сумме равным пятнадцати (15) годам. В этом случае период разведки истекает в пятнадцатую годовщину срока действия Контракта, исчисляемую с Даты вступления в силу Контракта.

      В случае перехода к этапу пробной эксплуатации период разведки истекает в восемнадцатую годовщину срока действия Контракта, исчисляемую с Даты вступления в силу Контракта.

      7. Если в течение периода разведки Недропользователь обнаружил месторождение углеводородов, отчет по подсчету запасов, по которому получил положительное заключение государственной экспертизы недр, он вправе перейти к периоду добычи на основании заявления, подаваемого в Компетентный орган до завершения периода разведки, путем заключения дополнительного соглашения к Контракту в порядке, установленном статьей 119 Кодекса.

      При переходе к периоду добычи срок периода добычи по Контракту составляет:

      1) сорок пять (45) лет, если месторождение относится к категории крупных месторождений согласно получившему положительное заключение государственной экспертизы недр отчету по подсчету геологических запасов на участке добычи, либо

      2) двадцать пять (25) лет для других месторождений.

      Срок периода добычи исчисляется с даты заключения дополнения к Контракту.

      В случае, если по Контракту сформировано несколько участков добычи согласно статье 110 Кодекса, период добычи устанавливается отдельно для каждого такого участка.

      8. Если до завершения периода разведки по Контракту не было подано заявление о переходе к этапу добычи и не было заключено дополнение к Контракту в соответствии с пунктом 7 Контракта, он досрочно прекращается.

      9. Период добычи по Контракту может быть продлен посредством заключения Сторонами дополнения к Контракту в порядке и на условиях, установленных статьей 120 Кодекса.

      10. Срок продления исчисляется с даты заключения соответствующего дополнения к Контракту.

Глава 3. Границы участка недр

      11. Пространственные границы участка недр, на котором Недропользователь вправе проводить операции по разведке или добыче углеводородов в соответствии с Контрактом, устанавливаются в приложении к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.

      Для целей подготовки указанного приложения пространственные границы участка разведки или добычи определяются согласно статье 110 Кодекса.

      12. После завершения первоначального этапа разведки, в случае перехода к этапу оценки в соответствии с пунктом 5 Контракта, недропользователь обязуется возвратить весь участок разведки, за исключением участка (участков) на котором Недропользователь вправе проводить оценку.

      13. После завершении периода разведки, в случае перехода к этапу добычи в соответствии с пунктом 7 Контракта, недропользователь обязуется возвратить весь участок разведки, на котором проводились работы по оценке, включая пробную эксплуатацию, за исключением участка (участков) добычи.

      Преобразование участка недр производится в порядке и по основаниям, установленным в статьях 113, 114, 115 Кодекса, посредством заключения дополнения к Контракту.

      14. Возврат всего или части участка (участков) недр осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Кодексом.

Глава 4. Права Компетентного органа

      15. Компетентный орган имеет право:

      1) на досрочное прекращение действия Контракта в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом и (или) Контрактом;

      2) потребовать изменение и (или) дополнение условий Контракта в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом и (или) Контрактом;

      3) на осуществление контроля за соблюдением Недропользователем условий Контракта в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) принять решение о приостановлении операций по недропользованию на приграничном участке недр до достижения соглашения с таким государством, с которым у Республики Казахстан отсутствуют соответствующие международные договоры в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом;

      5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом.

Глава 5. Обязанности Компетентного органа

      16. При условии соблюдения недропользователем положений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом, Компетентный орган обязуется в случаях, порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании:

      1) продлевать срок действия Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Кодексом;

      2) осуществлять преобразование участка недр в порядке, предусмотренном Кодексом;

      3) исполнять иные обязанности, предусмотренные в законодательстве Республики Казахстан.

Глава 6. Права Недропользователя

      17. При условии соблюдения положений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом, недропользователь вправе:

      1) на возмездной основе пользоваться недрами в пределах выделенного участка недр в предпринимательских целях;

      2) использовать по своему усмотрению результаты своей деятельности, в том числе добытые углеводороды, если иное не предусмотрено Кодексом и (или) Контрактом;

      3) сооружать на территории участка недр, а в случае необходимости на иных земельных участках, предоставленных Недропользователю в установленном порядке, объекты производственной и социальной сферы, необходимые для осуществления работ, а также на основании договоров пользоваться объектами и коммуникациями общего пользования как на территории участка недр, так и вне ее пределов;

      4) назначить оператора по Контракту;

      5) досрочно прекратить операции по недропользованию посредством возврата всего участка разведки или добычи в порядке и на условиях, установленных Кодексом;

      6) в течение периода разведки и с учетом ограничений, установленных Кодексом, проводить на территории участка (участков) недр любые виды работ по разведке углеводородов;

      7) в течение периода добычи осуществлять добычу углеводородов, а также проводить доизучение (доразведку) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения углеводородов, в пределах границ участка недр;

      8) в любое время до истечения периода разведки или периода добычи производить консервацию или ликвидацию отдельных технологических объектов, используемых при проведении операций по недропользованию, включая сооружения, оборудование, скважины и иное имущество;

      9) подавать заявления о переходе на этап оценки, этап пробной эксплуатации и период добычи;

      10) подавать заявления на продление периода добычи;

      11) подавать заявления на преобразование участка недр;

      12) осуществлять попутное извлечение подземных вод при добыче углеводородов без получения специальных разрешений или лицензий. Дальнейшее использование попутно добытых подземных вод осуществляется в соответствии с водным и экологическим законодательством Республики Казахстан;

      13) начать процедуру разрешения споров в соответствии с порядком разрешения споров, предусмотренным в Главе 11 Контракта;

      14) заключить соглашение о стимулировании предпринимательства в области углеводородов на добровольной основе, направленное на поддержку местных производителей в соответствии со статьей 28-1 Кодекса.

      15) привлекать при необходимости иностранную рабочую силу для ведения операций по недропользованию в установленном законодательством порядке;

      16) оспорить досрочное прекращение действия Контракта компетентным органом в соответствии с Кодексом;

      17) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом. 

Глава 7. Обязанности Недропользователя

      18. Недропользователь обязан использовать участок недр только в целях, предусмотренных Контрактом.

      19. Недропользователь обязан выполнять программу работ, содержащую виды, объемы и сроки выполнения работ по годам в период разведки в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

      20. При прекращении действия Контракта Недропользователь обязан прекратить любые операции по недропользованию, за исключением операций, связанных с консервацией или ликвидацией технологических объектов и последствий недропользования.

      21. В течение периода добычи, начиная со второго года, Недропользователь обязан ежегодно:

      1) осуществлять финансирование обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных Недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) осуществлять финансирование социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры в размере одного процента от инвестиций по Контракту, по итогам предыдущего года. К финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры относятся расходы Недропользователя на развитие и поддержание объектов социальной инфраструктуры региона, а также средства, перечисляемые им на эти цели в государственный бюджет;

      3) осуществлять финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Объем финансирования, осуществленного в соответствии с настоящим пунктом, превышающий установленный минимум, учитывается в счет исполнения соответствующих обязательств Недропользователя в следующем году.

      22. При определении внутристрановой ценности в кадрах в целях проведения операции по недропользованию по Контракту недропользователь обязан руководствоваться следующим:

      1) потребностями недропользователя в иностранных или казахстанских кадрах в зависимости от его управленческих и административных нужд;

      2) наличием на рынке Республики Казахстан квалифицированного казахстанского персонала по определенной категории, соответствующего потребностям недропользователя;

      3) поэтапным обучением, включая стажировку, казахстанских кадров и последующей постепенной замены иностранных кадров казахстанскими кадрами по руководящим категориям.

      Минимальная доля внутристрановой ценности в кадрах будет составлять: ___ % по руководителям и их заместителям, ___ % по руководителям структурных подразделений, а по специалистам и квалифицированным рабочим должна составлять ___% но не менее 70 %.

      При этом количество руководителей, менеджеров и специалистов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения и миграции населения, должно быть не более пятидесяти процентов от общей численности руководителей, менеджеров и специалистов по каждой соответствующей категории.

      Расчет доли внутристрановой ценности в кадрах осуществляется в соответствии с Методикой расчета доли внутристрановой ценности в кадрах, утвержденной приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 193 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17021).

      Примечание: в пункте 22 указываются проценты по кадрам по руководителям и их заместителям, а также по руководителям структурных подразделений, указанные в заявке на участие в аукционе или в заявлении о проведении прямых переговоров.

      23. Недропользователь обязан обеспечить долю внутристрановой ценности и приобретать товары, работы и услуг в соответствии с Параграфом 5 Главы 8 Контракта.

      24. Недропользователь обязан согласовать с компетентным органом программу развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с Параграфом 5 Главы 8 Контракта.

      25. В случае обнаружения геологических, геоморфологических и гидрогеологических объектов, представляющих в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, недропользователь обязан незамедлительно прекратить работы на участке и письменно уведомить об этом уполномоченный орган по изучению недр и уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

      26. Недропользователь обязан вести учет проводимых операций по недропользованию и предоставлять отчеты, предусмотренные Параграфом 7 Главы 8 Контракта.

      27. Недропользователь обязан обеспечить равные условия труда, в том числе оплаты труда, для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному персоналу.

      28. Недропользователь обязан обеспечить ежегодную индексацию заработной платы для казахстанского персонала не ниже уровня инфляции, публикуемого уполномоченной организацией.

      29. Недропользователь в соответствии с обоснованными рыночными условиями обеспечивает определение недискриминурющих тарифов для задействованных подрядных организаций на оказываемые ими нефтесервисные работы/услуги.

      30. Недропользователь обязан уведомлять государственный орган, предоставивший такое право недропользования, об изменении состава лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих деятельность недропользователя, в течение тридцати календарных дней со дня такого изменения.

      31. Недропользователь обязан незамедлительно уведомлять Компетентный орган о прекращении полномочий оператора по контракту на недропользование.

      32. При каждом открытии новой залежи (совокупности залежей) недропользователь в течение месяца со дня такого открытия направляет в уполномоченный орган по изучению недр заявление о подтверждении обнаружения.

      33. Недропользователь в течение месяца со дня подтверждения обнаружения уполномоченным органом по изучению недр обязан письменно уведомить об этом компетентный орган.

      34. Недропользователь обязан принять на баланс все ранее пробуренные скважины, находящиеся на территории участка недр, проводить по ним мониторинг.

      35. Недропользователь обязан за свой счет ликвидировать последствия операций по недропользованию на участке (участках) недр в случаях и в порядке, установленных законодательством. Прекращение действия Контракта, не влечет прекращения обязательств Недропользователя по ликвидации последствий недропользования.

      36. Недропользователь обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по ликвидации в соответствии с Параграфом 6 Главы 8 Контракта. Предоставление такого обеспечения не освобождает от исполнения обязательства по ликвидации последствий недропользования.

      37. В течение периода добычи недропользователь обязан ликвидировать скважины, которые подлежат ликвидации по техническим и (или) геологическим причинам и не могут быть использованы в иных целях в соответствии с проектом разработки месторождения.

      38. В случаях, предусмотренных Кодексом, недропользователь обязан завершить консервацию участка недр в сроки, установленные в проекте консервации.

      Обязательства по консервации участка недр исполняются за счет средств Недропользователя. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 4 статьи 107 Кодекса, суммы обязательств после их исполнения компенсируются недропользователю за счет средств обеспечения.

      39. В течение периода разведки недропользователь обязан поставлять принадлежащие ему углеводороды, добытые в период разведки, в полном объеме на внутренний рынок Республики Казахстан, за исключением углеводородов, потребляемых на собственные технологические нужды или сжигаемых в соответствии с требованиями Кодекса.

      40. Если объемы начальных геологических запасов месторождения углеводородов, отчет по подсчету которых получил положительное заключение государственной экспертизы недр в соответствии с Кодексом, превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа, Недропользователь обязан обеспечить выполнение дополнительного обязательства в соответствии с Параграфом 12 Главы 8 Контракта.

      41. Недропользователь обязан не допускать сжигания сырого газа, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 146 Кодекса.

      42. В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами Недропользователь обязан осуществлять поставку нефти для переработки на территории Республики Казахстан, а в случае остановки нефтеперерабатывающего завода из-за аварийной ситуации - и за ее пределами, в соответствии с графиками поставки согласно Параграфу 2 Главы 8 Контракта.

      43. В качестве обязательства Недропользователя по Контракту устанавливается выполнение им следующих показателей, утвержденных Недропользователем и получивших положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектных документов:

      1) плотность сетки эксплуатационных скважин;

      2) соотношение добывающих и нагнетательных скважин по каждому эксплуатационному объекту;

      3) коэффициент компенсации по залежам;

      4) отношение пластового и забойного давления к давлению насыщения или давлению конденсации;

      5) отношение пластового давления к забойному давлению;

      6) максимально допустимая величина газового фактора по скважинам;

      7) объемы добычи углеводородов;

      8) объемы обратной закачки рабочего агента для повышения пластового давления;

      9) показатели ввода эксплуатационных скважин.

      При этом значения показателей, указанных в настоящем пункте, не включаются в Контракт и определяются исходя из проектных документов.

      44. Недропользователь обязуется не позднее двух лет с даты перехода к периоду добычи по Контракту утвердить и представить для прохождения государственной экспертизы базовых проектных документов в сфере недропользования в соответствии с Кодексом проект разработки месторождения (месторождений).

      45. Недропользователь обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом.

Глава 8. Условия проведения операций по недропользованию

Параграф 1. Общие условия

      46. Операции по недропользованию должны соответствовать требованиям промышленной безопасности и экологического законодательства Республики Казахстан.

      47. Операции по недропользованию должны проводиться в соответствии с утвержденными Недропользователем и получившими положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектом разведочных работ, проектом разработки месторождения углеводородов, проектом пробной эксплуатации.

      48. Запрещается проведение операций по недропользованию, не предусмотренных проектными документами, а также при отсутствии проектных документов.

      49. Методы и способы проведения работ по разведке и добыче углеводородов, предусмотренных проектными документами, должны соответствовать положительной практике пользования недрами.

      50. Виды, состав и требования к содержанию проектных документов, необходимых для проведения соответствующих операций по недропользованию, определяются Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр.

      51. При осуществлении разведки и добычи Недропользователь должен выбирать наиболее эффективные методы и технологии проведения операций по недропользованию, основанные на положительной практике использования недр.

      Примечание: если участок недр по Контракту полностью или частично расположен в пределах казахстанского сектора Каспийского или Аральского моря пункт 51 Контракта излагается в следующей редакции:

      "51. При осуществлении разведки и добычи Недропользователь должен выбирать наиболее эффективные методы и технологии проведения операций по недропользованию, основанные на наилучшей практике проведения операций по недропользованию."

      52. Добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов, не предусмотренные базовым проектным документом, в соответствии с положительной практикой пользования недрами.

      53. С учетом положений, предусмотренных статьей 24 Кодекса, при проведении операций по недропользованию недропользователь обязуется не препятствовать другим лицам свободно передвигаться в пределах территории участка недр, пользоваться объектами и коммуникациями общего пользования, если это не связано с особыми условиями безопасности и такая деятельность не мешает проведению операций по недропользованию.

Параграф 2. Реализация и (или) экспорт углеводородов

      54. Республика Казахстан имеет преимущественное перед другими лицами право на приобретение углеводородов по ценам, не превышающим цены, применяемые Недропользователем при совершении сделок, сложившиеся на дату совершения сделки, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию углеводородов.

      При этом объем приобретаемых у Недропользователя углеводородов при реализации государством преимущественного права на приобретение добытого объема углеводородов будет определяться исходя из общей потребности государства с учетом потребностей регионов и пропорционален доле добычи региона нахождения недропользователя от общего объема добычи углеводородов в регионе и Республике Казахстан.

      Оплата стоимости приобретаемых углеводородов осуществляется в тенге.

      В случае отсутствия информации о ценах углеводородов, применяемых недропользователем при совершении сделок, применяются цены, не превышающие сложившиеся на мировых рынках цены на дату совершения сделки по приобретению государством углеводородов, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию углеводородов.

      55. Республика Казахстан имеет преимущественное перед другими лицами право на приобретение отчуждаемого сырого газа, принадлежащего Недропользователю в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и Контрактом, а также товарного газа, произведенного Недропользователями в процессе переработки добытого им сырого газа и принадлежащего ему в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом.

      56. В случае введения чрезвычайного или военного положения Правительство Республики Казахстан имеет право реквизиции части или всех углеводородов, принадлежащих Недропользователю. Реквизиция может осуществляться в размерах, необходимых для нужд Республики Казахстан, в течение всего срока действия чрезвычайного или военного положения.

      Республика Казахстан гарантирует компенсацию за реквизированные углеводороды в натуральной форме или посредством выплаты их стоимости в тенге по ценам, не превышающим цены, применяемые Недропользователем при совершении сделок с углеводородами на дату реквизиции, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию.

      57. Объем поставки нефти, добытой в период добычи, для переработки на территории Республики Казахстан в соответствии с графиками поставки не может превышать двадцати пяти процентов от общего объема добычи нефти, планируемой по настоящему Контракту в отчетный месяц поставки, без учета объемов углеводородов, используемых на собственные нужды. При этом Недропользователь вправе поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан, в объемах, превышающих 25% от общего объема добычи нефти, планируемого по настоящему Контракту в отчетный месяц поставки, без учета объемов углеводородов, используемых на собственные нужды.

      Примечание: в случае, если участок недр, по которому заключается контракт на разведку и добычу углеводородов, относится к категории сложных проектов в соответствии с подпунктом 1) и (или) подпунктом 3) пункта 1-2 статьи 36 Кодекса, пункт 57 Контракта излагается в следующей редакции:

      "57. Требования Кодекса о поставках нефти, добытой в период добычи по Контракту, для переработки на территории Республики Казахстан в соответствии с графиками поставки, не применяются к Контракту. При этом Недропользователь вправе поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан.".

      58. В случае намерения недропользователя произвести отчуждение либо передать на процессинг произведенную им широкую фракцию легких углеводородов такое отчуждение или передача на процессинг должны осуществляться исключительно производителям сжиженного нефтяного газа, производственные мощности которых расположены на территории Республики Казахстан.

Параграф 3. Охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр

      59. Обязательными условиями проведения разведки и добычи углеводородов, в том числе на море, являются:

      1) обеспечение охраны недр;

      2) рациональное и экономически эффективное использование недр на основе применения высоких технологий и положительной практики пользования недрами;

      3) соблюдение требований промышленной безопасности и экологического законодательства Республики Казахстан;

      4) оснащение производственных объектов приборами учета сырой нефти и газового конденсата и обеспечение их функционирования.

      60. Недропользователь обязан обеспечивать организацию проведения мониторинга состояния недр и контроля за разработкой месторождения.

      61. При проведении операций на море Недропользователь обязан проводить их в соответствии с наилучшей практикой проведения операций на море.

      62. Запрещается добыча углеводородов без переработки всего объема добываемого сырого газа, за исключением объемов сырого газа:

      1) сжигаемых в случаях и на условиях, установленных статьей 146 Кодекса;

      2) используемых недропользователем на собственные технологические нужды в объемах, предусмотренных в утвержденном недропользователем и получившем положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан Республики Казахстан экспертиз проектном документе;

      3) реализуемых недропользователем иным лицам в целях переработки и (или) утилизации.

Параграф 4. Налогообложение и таможенные платежи

      63. Исполнение налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Контракта, осуществляется Недропользователем в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату возникновения обязательств по их уплате, за исключением случаев, предусмотренных статьей 722-1 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", действующей на дату подписания Контракта.

      64. Размер подписного бонуса, уплаченного Недропользователем до заключения Контракта согласно банковскому поручению за № _____ от "__" ______ 20__ года, составляет_____ (указать сумму в тенге).

      65. Недропользователю предоставляется временное освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, добытую по Контракту, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на Дату вступления в силу.

Параграф 5. Приобретение товаров, работ и услуг

      66. Приобретение Недропользователем товаров, работ и услуг при осуществлении по Контракту осуществляется в соответствии с порядком, установленным Недропользователем. При этом такой порядок должен обеспечивать:

      1) выполнение утвержденных Недропользователем и согласованных с Компетентным органом программ развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в период добычи;

      2) предоставление всем заинтересованным поставщикам товаров, работ и услуг полных и недискриминурющих возможностей для участия в конкурсе на приобретение товаров, работ и услуг;

      3) применение объективных критериев предварительного отбора потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг;

      4) открытый доступ к информации для всех заинтересованных лиц о планируемых закупках товаров, работ и услуг, а также требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам, в том числе посредством размещения на официальных интернет-ресурсах недропользователя.

      67. Недропользователь обязуется разработать порядок закупа товаров, работ и услуг, в соответствии положениями пункта 66 Контракта.

      68. Доля внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию по настоящему Контракту, должна составлять ____%, но не менее пятидесяти процентов (50%) от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года. Настоящий пункт не применяется в отношении сложных проектов, указанных в подпункте 1) пункта 1-2 статьи 36 Кодекса.

      Расчет доли внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах осуществляется в соответствии с Единой методикой расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16942).

      69. Недропользователь обязуется предоставлять отчеты по выполнению программы развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в период добычи, согласованной с компетентным органом, в соответствии с Параграфом 7 настоящей главы.

Параграф 6. Ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр

      70. Ликвидация последствий недропользования производится:

      1) на участке недр, право недропользования по которому прекращено, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 4 статьи 107 Кодекса;

      2) на участке недр (его части), который (которую) Недропользователь намеревается вернуть государству в порядке, предусмотренном статьей 114 Кодекса.

      71. Исполнение недропользователем обязательства по ликвидации последствий недропользования на этапе разведки обеспечивается одним из следующих способов:

      1) гарантией;

      2) страхованием;

      3) залогом банковского вклада.

      72. Исполнение недропользователями обязательства по ликвидации последствий добычи углеводородов обеспечивается залогом банковского вклада.

      73. Обеспечение исполнения обязательства по ликвидации последствий разведки и (или) добычи, формируется в размере, сроки и порядке, определенными Кодексом.

      74. Любой предоставляемый способ обеспечения исполнения Недропользователем обязательства по ликвидации последствий недропользования должен соответствовать требованиям Кодекса, действующим на дату предоставления такого обеспечения.

      75. Если по не зависящим от Недропользователя причинам предоставленное им обеспечение перестало соответствовать требованиям Кодекса или прекратилось, Недропользователь обязан в течение шестидесяти календарных дней произвести замену такого обеспечения. Если в течение указанного срока такая замена не будет произведена Недропользователем, последний обязан незамедлительно приостановить операции по недропользованию. Возобновление операций по недропользованию допускается только после восстановления или замены обеспечения.

      76. Передача права недропользования является безусловным основанием переоформления (передачи) прав по заложенному банковскому вкладу.

      77. Консервация участка недр производится в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и (или) Контрактом.

Параграф 7. Учет и отчетность

      78. Недропользователь обязуется вести учет проводимых операций по недропользованию и предоставлять следующие отчеты:

      1) геологический отчет;

      2) отчет об исполнении лицензионно-контрактных условий;

      3) отчет о приобретенных товарах, работах и услугах, а также объеме внутристрановой ценности в них;

      4) отчет о внутристрановой ценности в кадрах;

      5) отчет о расходах по финансированию обучения казахстанских кадров;

      6) отчет о расходах на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы;

      7) отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих Недропользователя.

      Отчет, предусмотренный подпунктом 1) настоящего пункта, представляется уполномоченному органу по изучению недр по форме, утвержденном приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 418 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17069).

      Отчет, предусмотренный подпунктом 2) настоящего пункта, представляется Компетентному органу по форме и порядку, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 203 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17036).

      Отчеты, предусмотренные подпунктами 3) – 7) настоящего пункта, представляются уполномоченному органу в области углеводородов по формам и порядку, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 203 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17036).

      79. Недропользователь обязуется:

      1) предоставлять необходимые документы, информацию и обеспечивать беспрепятственный доступ к местам работ должностным лицам контролирующих органов Республики Казахстан при выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) по письменному запросу Компетентного органа представлять для проверки документацию, подтверждающую произведенные работы и расходы по недропользованию, в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения такого запроса;

      3) представлять Компетентному органу отчетность, предусмотренную стандартом Инициативы прозрачности добывающих отраслей, подтвержденную лицом, являющимся аудитором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Параграф 8. Переход и обременение права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования

      80. Переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании Контракта, а также переход объектов, связанных с правом недропользования, осуществляются с разрешения Компетентного органа в порядке, установленном Кодексом.

      81. Переход права недропользования (доли в праве недропользования) производится путем внесения изменения в Контракт.

      82. Передача права недропользования в доверительное управление запрещена, за исключением случаев, когда требование о передаче в доверительное управление установлено законами Республики Казахстан.

      83. Государство имеет приоритетное право перед любыми лицами и организациями, включая лиц и организации, которые обладают преимущественными правами на основании законов Республики Казахстан или договора, на приобретение отчуждаемого права недропользования (доли в праве недропользования) по Контракту по стратегическому участку недр, а также выпускаемых в обращение на организованном рынке ценных бумаг акций и других ценных бумаг, являющихся объектами, связанными с правом недропользования, по стратегическому участку недр.

      84. Обременение права недропользования (доли в праве недропользования), а также обременение акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих Недропользователя, не запрещенные Кодексом, осуществляются с разрешения Компетентного органа, выдаваемого в порядке, установленном Кодексом.

      85. Полученный под залог права недропользования по углеводородам заем должен быть использован на цели недропользования либо для организации последующих переделов на территории Республики Казахстан, предусмотренных Контрактом, самим Недропользователем или дочерней организацией со стопроцентной долей участия недропользователя в ее уставном капитале.

Параграф 9. Право собственности на имущество и информацию

      86. Добытые Недропользователем углеводороды и извлекаемые в ходе их добычи компоненты являются собственностью Недропользователя.

      87. Имущество, приобретенное Недропользователем для проведения операций по недропользованию, является собственностью Недропользователя.

      88. Случаи и порядок перехода права собственности на имущество при прекращении права недропользования, а также права и обязанности по вывозу имущества с территории участка недр устанавливаются Кодексом.

      89. Геологическая информация, полученная за счет средств Недропользователя, находится в частной собственности (частная геологическая информация).

      Частная геологическая информация, содержащаяся в геологической отчетности и иной документации, представляемой государственным органам в порядке, предусмотренном Кодексом, передается государству в бессрочное владение и пользование.

      90. Недропользователь обязуется обеспечить наличие, учет и сохранность геологической информации и ее носителей, полученных в результате проведения операций по недропользованию, а также беспрепятственный доступ к ним представителям уполномоченного органа по изучению недр для исследования или проверки.

      91. Недропользователь не вправе отчуждать природные носители геологической информации, полученные в результате проведения операций по недропользованию, в период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 75 Кодекса.

      92. Недропользователь вправе вывозить природные носители геологической информации в виде кернов, образцов пород и минералов, проб, коллекций каменного материала, шлифов, аншлифов, минеральных растворов и порошков за пределы Республики Казахстан исключительно в целях исследования и анализа в порядке, установленном статьей 75 Кодекса.

      93. Отчуждение Недропользователем природных носителей геологической информации в виде проб и (или) вывоз им проб за пределами Республики Казахстан осуществляется с разрешения уполномоченного органа по изучению недр в порядке, установленном Кодексом.

      94. В случае намерения Недропользователя произвести отчуждение или уничтожение принадлежащих ему кернов, он обязан не позднее чем за один месяц письменно уведомить о таком намерении уполномоченный орган по изучению недр. Уполномоченный орган по изучению недр вправе письменно потребовать от Недропользователя безвозмездной передачи ему в собственность указанных кернов в срок, предусмотренный требованием. Данный срок не может быть менее одного месяца.

      95. За три месяца до предполагаемого прекращения операций по недропользованию на соответствующем участке недр Недропользователь обязан письменно уведомить уполномоченный орган по изучению недр об имеющихся у него журналах полевых наблюдений, опробования, анализов проб, регистрации геофизических наблюдений, бумажных и электронных носителях первичных полевых данных геологической информации или кернах буровых скважин.

      В течение месяца после получения такого уведомления уполномоченный орган по изучению недр вправе письменно потребовать от Недропользователя безвозмездной передачи ему в собственность указанных носителей геологической информации. Данное требование должно быть исполнено в течение месяца со дня его получения.

      96. Геологическая информация, принадлежащая Недропользователю и полученная государством от Недропользователя в соответствии с Контрактом и (или) Кодексом, подлежит раскрытию путем ее опубликования или предоставления к ней открытого доступа в следующих случаях:

      после прекращения действия Контракта;

      с письменного согласия Недропользователя;

      по требованию других государственных органов при условии принятия ими мер к охране конфиденциальности получаемых сведений;

      по истечении трех месяцев со дня возврата соответствующего участка недр, в отношении которого ранее были получены такие сведения;

      если сведения получены в результате государственного геологического изучения недр.

Параграф 10. Участок недр и имущество при прекращении права недропользования

      97. Недропользователь, получивший уведомление Компетентного органа о решении ликвидировать последствия недропользования на участке недр либо произвести консервацию участка недр для последующего его предоставления иному лицу:

      1) обязан прекратить операции по недропользованию на участке недр, за исключением операций, незамедлительное прекращение которых связано с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций. Прекращение таких операций должно быть осуществлено в течение двух месяцев со дня получения уведомления;

      2) обязан незамедлительно после утверждения и получения положительных заключений, предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проекта ликвидации или консервации начать работы по ликвидации последствий недропользования или консервации участка недр в соответствии с требованиями, установленными Кодексом;

      3) вправе в течение шести (6) месяцев со дня получения уведомления вывезти с территории участка недр добытые им углеводороды, а также оборудование и иное имущество, являющиеся его собственностью. Оборудование и иное имущество, не вывезенные в указанный срок, подлежат ликвидации или консервации в соответствии с требованиями, установленными Кодексом.

      98. В случае получения уведомления Компетентного органа о решении передать участок недр в доверительное управление национальной компании в области углеводородов Недропользователь:

      1) обязан в месячный срок со дня получения уведомления передать оборудование и иное имущество, обеспечивающие непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, в доверительное управление национальной компании в области углеводородов на срок до передачи имущества новому недропользователю.

      В случае отсутствия Недропользователя либо его уклонения от передачи имущества национальной компании в области углеводородов Компетентный орган выступает в качестве его поверенного в отношении такого имущества и передает его национальной компании в области углеводородов по акту, содержащему перечень, предусматривающий указание о состоянии передаваемого имущества;

      2) вправе в течение шести месяцев со дня получения уведомления вывезти с территории участка недр добытые им углеводороды, а также оборудование и иное имущество, являющиеся его собственностью, за исключением объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

Параграф 11. Контроль за соблюдением Недропользователем условий Контракта

      99. Контроль за соблюдением недропользователем условий Контракта осуществляется Компетентным органом в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

      100. Мониторинг выполнения Недропользователем обязательств по Контракту осуществляется Компетентным органом посредством анализа отчетов, представляемых Недропользователем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, и сведений, полученных из иных источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Параграф 12. Дополнительное обязательство Недропользователя

      101. Если объемы начальных геологических запасов месторождения углеводородов, отчет по подсчету которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр, превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа, по истечении двадцати календарных лет с даты начала экспорта углеводородов, добытых по Контракту, Недропользователь реализует одно из следующих обязательств по:

      1) созданию перерабатывающих производств самостоятельно посредством создания нового юридического лица или совместно с другими лицами;

      2) модернизации либо реконструкции действующих добывающих производств;

      3) модернизации либо реконструкции действующих перерабатывающих производств;

      4) предоставлению добываемых углеводородов для переработки на перерабатывающие предприятия (производства) на территории Республики Казахстан на договорных условиях;

      5) реализации иного инвестиционного проекта или проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона, самостоятельно посредством создания нового юридического лица или совместно с другими лицами.

      102. Не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения двадцатилетнего срока, указанного в пункте 101 Контракта, Стороны проведут переговоры с целью определения одного из обязательств, перечисленных в пункте 101 Контракта.

      При этом Недропользователь обязуется направить в Компетентный орган предложения по одному или нескольким обязательствам, перечисленным в пункте 101 Контракта, с приложением необходимых финансовых расчетов и обоснований.

      По результатам переговоров Стороны подпишут дополнение к Контракту, в котором будет предусмотрено обязательство Недропользователя по реализации соответствующего проекта с указанием сроков реализации и его предполагаемой стоимости.

Параграф 13. Ответственность Недропользователя

      103. Нарушение условий проведения операций по недропользованию, предусмотренных Контрактом и (или) Кодексом, а также иных требований законодательства Республики Казахстан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      104. Компетентный орган письменно уведомляет Недропользователя о допущенном нарушении условий Контракта, а также о его обязанности по уплате неустойки и (или) устранению такого нарушения в установленный срок в следующих случаях:

      1) выполнения Недропользователем финансовых обязательств, предусмотренных Контрактом, менее чем на тридцать процентов за отчетный год;

      2) проведения операций по недропользованию по углеводородам, связанных с нарушением целостности земной поверхности, без предоставления обеспечения в соответствии с установленным графиком либо в нарушение графика формирования размера обеспечения;

      3) в иных случаях нарушения Недропользователем обязательств, установленных Контрактом.

      105. Срок устранения нарушения Недропользователем условий Контракта по физическому объему обязательств не должен превышать шесть месяцев, по обязательствам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 104 Контракта, – три месяца, по иным обязательствам – один месяц со дня получения письменного уведомления.

      106. Недропользователь обязан устранить допущенное нарушение в срок, указанный в уведомлении, и письменно сообщить об этом Компетентному органу с приложением документов, подтверждающих устранение.

      107. Недропользователь вправе направить в Компетентный орган предложение о продлении срока устранения нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, с обоснованием причин такого продления. По результатам рассмотрения предложения о продлении срока устранения допущенных нарушений Компетентный орган в течение десяти рабочих дней со дня его получения уведомляет Недропользователя о согласии на продление срока или предоставляет мотивированный отказ в таком продлении.

      108. В случае очевидной невозможности устранения нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, определенный в пункте 105 Контракта, Компетентный орган вправе установить иной срок, в течение которого возможно устранение такого нарушения.

      109. Недропользователь несет ответственность в виде уплаты штрафа за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых им следующих обязательств:

      1) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в работах и услугах – в размере 10% от суммы неисполненных за отчетный период обязательств;

      2) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в кадрах в любой отчетный год – в размере 2 000 МРП, но не более одного раза в год;

      3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовых обязательств, предусмотренных пунктом 21 Контракта, – в размере 10% от суммы неисполненного за отчетный период обязательства.

      4) за неисполнение объемов работ, предусмотренной программой работ, предусмотренной Приложением 2 к Контракту, – в размере 10% от стоимости невыполненных объемов работ за отчетный период обязательства;

      5) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами в объемах, определенных графиками, в соответствии с пунктом 42 Контракта – в размере 10 000 МРП;

      6) за ненаправление или несвоевременное направление уведомлений, предусмотренных в Кодексе, в том числе программы развития местных поставщиков товаров, работ и услуг на согласование в Компетентный орган – 2000 МРП;

      7) за неисполнение программы развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в отчетном году – в размере 10% от суммы неисполненного обязательства;

      8) за непредоставление или несвоевременное предоставление программ, информации и отчетов в соответствии с пунктом 26 Контракта – в размере 100 МРП;

      9) за ненаправление или несвоевременное направление уведомлений в соответствии с:

      пунктами 30 и 32 Контракта – в размере 5 000 МРП;

      пунктами 23 и 31 Контракта – в размере 2 000 МРП;

      пунктом 33 Контракта – в размере 100 МРП;

      10) за неисполнение, ненадлежащее исполнение одного из показателей проектных документов, указанных в пункте 43 Контракта – _____ МРП.

      Примечание: если начальные геологические запасы по Контракту:

      не превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа штраф устанавливается размере_10 000 МРП;

      превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа начальных геологических запасов размер штрафа устанавливается размере_20 000 МРП;

      за приобретение товаров, работ и услуг в нарушение порядка, установленного в соответствии с пунктом 66 Контракта – 30% от суммы закупок, произведенных с таким нарушением.

      110. Компетентный орган вправе досрочно прекратить действие Контракта в одностороннем порядке при неустранении недропользователем в установленный срок:

      1) одного из нарушений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 133 Кодекса;

      2) более двух нарушений иных обязательств, установленных Контрактом.

      111. За нарушение обязательств по Контракту недропользователь может быть привлечен к ответственности в течение трех лет со дня, когда государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением недропользователями условий Контракта, узнал или должен был узнать о нарушении данных условий. Переход права недропользования не влечет изменения срока и порядка его исчисления.

Глава 9. Непреодолимая сила

      112. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

      113. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, как например: чрезвычайное положение, военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия (пожары и т.п.). Приведенный перечень не является исчерпывающим.

      114. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону путем вручения либо отправки по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы.

      115. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят совещание для поиска решения выхода из сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.

      116. Срок действия Контракта продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения Сторонами пунктов 114 и 115 Контракта, путем внесения изменений в Контракт.

Глава 10. Конфиденциальность

      117. Информация, полученная или приобретенная Сторонами в процессе выполнения Контракта, является конфиденциальной и подлежит защите в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных Кодексом и (или) Контрактом. Стороны могут использовать конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      118. Стороны не имеют права передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев:

      1) если такая информация используется в ходе ведения судебного или арбитражного разбирательства;

      2) когда информация предоставляется третьим лицам, оказывающим услуги, выполняющим работы Недропользователю, или планирующим приобрести право недропользования, долю в праве недропользования или объект, связанный с правом недропользования, по Контракту, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в указанных выше целях и на определенный сторонами срок;

      3) когда информация предоставляется банку или другой финансовой организации, у которой Недропользователь получает финансовые средства, при условии, что такой банк или другая финансовая организация берут на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в указанных целях;

      4) предоставления информации государственным органам Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан;

      5) аффилированным лицам Недропользователя или обладателей долей в праве недропользования по Контракту на конфиденциальной основе;

      6) предоставления информации должностным лицам контролирующих органов Республики Казахстан при выполнении ими служебных обязанностей;

      7) раскрытия информации по соглашению Сторон;

      8) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом.

      119. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей главой, действуют в течение срока действия Контракта, если иное не установлено Кодексом или соглашением Сторон.

      120. Положения настоящей главы не распространяются в отношении геологической информации, раскрываемой в соответствии с пунктом 96 Контракта.

      121. Информация, касающаяся исполнения контрактных и лицензионных обязательств в части внутристрановой ценности, о планировании и проведении недропользователем закупок товаров, работ и услуг, о расходах на обучение казахстанских специалистов и об объемах расходов на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, а также на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры не признается конфиденциальной.

Глава 11. Порядок разрешения споров

      122. В случае спора, разногласия или претензии, возникших на основании либо в связи с настоящим Контрактом, (далее – "Спор") между Сторонами, Сторона, которая намерена передать Спор на разрешение, должна начать процесс разрешения Спора, направив другой Стороне письменное уведомление о наличии Спора (далее – "Уведомление о споре"). В Уведомлении о споре должны быть указаны Стороны Спора, а также должно содержаться краткое изложение характера Спора.

      Если Спор не разрешен путем переговоров в течение тридцати (30) календарных дней после Уведомления о споре, то любая из Сторон вправе инициировать процедуру разрешения споров в соответствии с пунктом 123 Контракта. Указанный срок может быть продлен по соглашению Сторон.

      123. Спор, не разрешенный путем переговоров, может быть передан на рассмотрение в __________________ [указать способ разрешения спора: (а) судах Республики Казахстан или (b) арбитраже]

      124. Местом арбитражного разбирательства будет являться [указать место арбитража: (a) Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), Республика Казахстан; (b) г. Лондон, Великобритания; (c) г. Женева, Швейцария; (d)г.Сингапур, Сингапур].

      Состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров, которые назначаются в соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ (далее – "Состав арбитража"). Каждая сторона назначает по одному арбитру и указывает его кандидатуру в уведомлении об арбитраже и ответе на уведомление об арбитраже, соответственно. Назначенные таким образом два арбитра избирают третьего арбитра, который выступает в качестве арбитра-председателя Состава арбитража. Для целей исполнения Регламента ЮНСИТРАЛ назначающим органом будет являться ________________________________________________________________ [указать (a) Генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда в Гааге в случае выбора местом арбитражного разбирательства гг. Лондона, Женевы, Стокгольма или Сингапура; (b) Председатель Международного арбитражного центра МФЦА в случае выбора местом арбитражного разбирательства МФЦА]. Каждый арбитр, назначенный в Состав арбитража, должен свободно владеть английским языком.

      Физическим местом проведения арбитражных слушаний будет являться место арбитражного разбирательства, если иное не согласовано Сторонами либо Состав арбитража не потребует проведение слушаний в другом месте.

      Примечание: пункт 124 включается в Контракт в случае выбора арбитража в качестве способа разрешения спора.

Глава 12. Изменение и прекращение действия Контракта

      125. Изменения и дополнения в Контракт оформляются дополнением к Контракту, заключаемым в случаях, предусмотренных статьей 37 Кодекса. Указанные изменения и дополнения вносятся в порядке и на условиях, предусмотренных Кодексом с учетом положений Контракта.

      Дополнение является неотъемлемой частью Контракта. Дополнения к Контракту подлежат регистрации в Компетентном органе.

      126. Если в течение периода разведки по Контракту на участке недр будет выявлено одно или несколько месторождений, ни одно из которых не соответствует какому-либо из критериев, указанных в пункте 1-2 статьи 36 Кодекса, при переходе к периоду добычи условия Контракта, относящиеся к периоду добычи должны быть приведены в соответствие с условиями типового контракта на добычу, действующему на дату подачи заявления о переходе к периоду добычи.

      127. Если в течение периода разведки по Контракту на участке недр будет выявлено несколько месторождений, часть из которых соответствует хотя бы одному из критериев, предусмотренных пунктом 1-2 статьи 36 Кодекса, а другая часть не соответствует ни одному из указанных критериев, то при переходе к периоду добычи в отношении месторождений, не соответствующих ни одному из критериев, предусмотренных пунктом 1-2 статьи 36 Кодекса, такие месторождения должны быть выделены в отдельный контракт (отдельные контракты) путем заключения контракта (контрактов) на добычу в отношении таких месторождений на условиях типового контракта на добычу на дату подачи заявления о переходе к этапу добычи по соответствующим месторождениям. Настоящий пункт не применяются в отношении месторождений, не соответствующих ни одному из критериев, предусмотренных пунктом 1-2 статьи 36 Кодекса, в случаях указанных в пункте 1-4 статьи 36 Кодекса.

      128. Действие Контракта на недропользование прекращается в случаях предусмотренных статьей 38 Кодекса, за исключением положений, предусмотренных в параграфах 6, 8 и 10 Главы 8, Главы 10 и Главы 11 Контракта, которые сохраняют свое действие до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

      129. В течение трех лет с даты заключения Контракта и при условии, что Недропользователь получил геологическую информацию по результатам сейсмических работ и (или) буровых работ, выполненных Недропользователем по Контракту, Недропользователь вправе возвратить весь (все) участок (участки) недр после окончания любого вида из указанных работ и отказаться от исполнения последующего (последующих) вида (видов) работ, указанного (указанных) в программе работ, включая последующие буровые работы и иные связанные с ними работы, на основании геологической информации, полученной недропользователем по результатам проведенных к моменту такого возврата разведочных работ. В случае такого возврата участка (участков) недр и прекращения Контракта Недропользователь не несет каких-либо обязательств по выполнению программы работ, включая оплату какой-либо неустойки, связанной с прекращением исполнения работ по такой программе работ и (или) досрочным прекращением Контракта, за исключением обязательств по консервации и (или) ликвидации последствий недропользования согласно Параграфу 6 Главы 8 Контракта.

      130. Контракт досрочно прекращает свое действие в следующих случаях:

      1) если по завершении периода разведки по Контракту Недропользователем не было выявлено месторождение, отчет по подсчету запасов которого получил положительные заключения экспертиз, предусмотренных законодательством;

      2) досрочного прекращения действия Контракта на недропользование компетентным органом в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктами 51 и (или) 131 Контракта;

      3) возврата Недропользователем всего участка недр до истечения срока действия Контракта;

      4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      131. Компетентный орган досрочно прекращает действие Контракта в одностороннем порядке в случаях:

      1) вступления в силу решения суда о запрете деятельности по недропользованию по Контракту;

      2) проведения операций по недропользованию без соответствующих утвержденных Недропользователем и получивших положительные заключения предусмотренных законодательством экспертиз проектных документов;

      3) нарушения требований пункта 1 статьи 44 Кодекса, повлекшего угрозу национальной безопасности;

      4) по решению Правительства в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 106 Кодекса.

      132. Со дня прекращения действия Контракта право недропользования прекращается, а участок (участки) недр, закрепленный (закрепленные) в Контракте, является возвращенным (являются возвращенными) государству.

Глава 13. Заключительные положения

      133. Применимым правом по Контракту является право Республики Казахстан.

      134. К сделкам по переходу права недропользования применяется право Республики Казахстан.

      135. Контракт составлен на казахском и русском языках, по одному экземпляру на казахском и русском языках для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

      Примечание: в случае, если стороной Контракта (обладателем доли в Контракте) является иностранное юридическое лицо либо юридическое лицо с иностранным участием, пункт 135 Контракта излагается в следующей редакции:

      "135. Контракт составлен на английском, казахском и русском языках, по одному экземпляру на английском, казахском и русском языках для каждой из сторон, преимущественную силу имеет текст Контракта на казахском и русском языках.".

      136. Техническая документация и информация относительно проведения операций по недропользованию по Контракту составляются на казахском и (или) русском языках.

      Примечание: в случае, если стороной Контракта (обладателем доли в Контракте) является иностранное юридическое лицо либо юридическое лицо с иностранным участием, пункт 136 Контракта излагается в следующей редакции:

      "136. Техническая документация и информация относительно проведения операций по недропользованию по Контракту составляются казахском или русском языках, техническая документация также может составляться на иностранном языке по выбору Недропользователя.".

      137. При изменении почтового адреса по Контракту каждая из Сторон обязана представить письменное уведомление другой Стороне в течение семи (7) дней. Сторона, не исполнившая требование, предусмотренное настоящим пунктом, утрачивает право ссылаться на неполучение уведомлений от другой Стороны.

      138. Все приложения к Контракту рассматриваются как его неотъемлемые части. При наличии каких-либо расхождений между положениями приложений и самим Контрактом, положения Контракта имеют преимущественную силу.

      139. Определения и термины, используемые в Контракте, имеют значения, определенные для них в Кодексе и (или) в соответствующих нормативных правовых актах Республики Казахстан.

      140. Отношения Сторон, их права и обязанности, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

      141. Настоящий Контракт заключен ____ (дня), __________________ (месяца) 20___ года в г. ___________ (Республика Казахстан), уполномоченными представителями Сторон.

      142. Юридические адреса и подписи Сторон:

  Приложение № 1
к Типовому контракту на
разведку и добычу углеводородов
по сложным проектам

Минимальные объемы и виды работ по Контракту в период разведки

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге

  Приложение № 2
к Типовому контракту на
разведку и добычу углеводородов
по сложным проектам

Пространственные границы участка (участков) недр

      Наименование региона.

      Наименование участка недр.

      Угловые координаты участка недр (наименование блоков).

  Приложение № 3
к Типовому контракту на
разведку и добычу углеводородов
по сложным проектам

Дополнительные обязательства недропользователя

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге

  Приложение 6
к приказу Министр энергетики
Республики Казахстан
от 24 января 2023 года № 29
  Приложение 5
к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан
от 11 июня 2018 года № 233

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО СЛОЖНЫМ ПРОЕКТАМ

      Контракт на добычу углеводородов по сложным проектам (далее – "Контракт")
между Республикой Казахстан, от имени которой действует
_____________________________________________________ как компетентный орган далее
            (наименование государственного органа)
именуемый "Компетентный орган") и ______________________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица),
владеющий _________ доли в праве недропользования по Контракту в случае если
недропользователями по Контракту являются два и более лиц, то указывается Ф.И.О.
(наименование) каждого лица и размер доли в праве недропользования, принадлежащей
каждому из таких

      далее совместно именуемые – "Недропользователь", далее совместно с
Компетентным органом именуемые "Стороны".

      Примечание: в случае, если право недропользования предоставлено одному лицу,
слова "далее совместно именуемые" заменить словами "далее именуемый"

      Настоящий Контракт подписан Сторонами "____" ____________ 20__года (далее –
"Дата подписания") в соответствии с
________________________________________________________________________________
      (протоколом комиссии по проведению аукционов на предоставление права
недропользования по углеводородам или решением Компетентного органа о заключении
контракта на недропользование с национальной компанией в области углеводородов,
являющимися основанием для заключения контракта)

Содержание

      Преамбула

      Глава 1. Предмет Контракта

      Глава 2. Срок действия Контракта

      Глава 3. Границы участка недр

      Глава 4. Права Компетентного органа

      Глава 5. Обязанности Компетентного органа

      Глава 6. Права Недропользователя

      Глава 7. Обязанности Недропользователя

      Глава 8. Условия проведения операций по недропользованию

      Параграф 1. Общие условия

      Параграф 2. Реализация и (или) экспорт углеводородов

      Параграф 3. Охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр

      Параграф 4. Налогообложение и таможенные платежи

      Параграф 5. Приобретение товаров, работ и услуг

      Параграф 6. Ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр

      Параграф 7. Учет и отчетность

      Параграф 8. Переход и обременение права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования

      Параграф 9. Право собственности на имущество и информацию

      Параграф 10. Участок недр и имущество при прекращении права недропользования

      Параграф 11. Контроль за соблюдением Недропользователем условий Контракта

      Параграф 12. Дополнительное обязательство Недропользователя

      Параграф 13. Ответственность Недропользователя

      Глава 9. Непреодолимая сила

      Глава 10. Конфиденциальность

      Глава 11. Порядок разрешения споров

      Глава 12. Изменение и прекращение действия Контракта

      Глава 13. Заключительные положения

      Приложения к Контракту на добычу углеводородов:

      Приложение 1 – Пространственные границы участка (участков) недр

      Приложение 2 – Дополнительные обязательства недропользователя

Преамбула

      Принимая во внимание, что:

      1) в соответствии со статьей 6 Конституции Республики Казахстан недра принадлежат народу Республики Казахстан, от имени народа право собственности осуществляет государство;

      2) Республика Казахстан предоставляет участок недр в пользование на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (далее – "Кодекс");

      3) Недропользователь имеет намерение, финансовые и технические возможности рационально и эффективно проводить добычу углеводородов в рамках сложного проекта;

      4) Правительство Республики Казахстан определило Компетентный орган и наделило его правом на заключение и исполнение Контракта от имени Республики Казахстан;

      5) пользование недрами осуществляется в порядке, на условиях и в пределах, установленных Кодексом;

      6) Контракт является договором, содержание, порядок заключения, исполнения и прекращения которого определяются Кодексом и условиями Контракта;

      7) Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договорились о том, что Контракт будет регулировать их взаимные права и обязанности при добыче углеводородов по сложному проекту,

      Республика Казахстан в лице Компетентного органа и Недропользователь договариваются о нижеследующем:

Глава 1. Предмет Контракта

      1. Республика Казахстан в лице Компетентного органа предоставляет на установленный Контрактом срок Недропользователю право недропользования на участке (участках) недр, определенном (определенных) в Приложении № 1 к Контракту, а Недропользователь обязуется за свой счет и на свой риск осуществлять недропользование в соответствии с условиями Контракта и Кодексом.

      2. Право недропользования на участке недр возникает с даты вступления в силу Контракта – даты регистрации Контракта в Компетентном органе (далее – "Дата вступления в силу").

      3. При условии соблюдения Недропользователем положений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом, Недропользователь вправе на участке недр осуществлять добычу углеводородов.

Глава 2. Срок действия Контракта

      4. Контракт заключен на срок, равный _____ лет, и действует до "___" __________ 20___ года.

      Примечание: период добычи составляет двадцать пять лет, если месторождение является крупным – сорок пять лет.

      5. Период добычи по Контракту может быть продлен посредством заключения Сторонами дополнения к Контракту в порядке и на условиях, установленных статьей 120 Кодекса.

      6. Срок продления исчисляется с даты с даты регистрации в Компетентном органе соответствующего дополнения к Контракту.

Глава 3. Границы участка недр

      7. Пространственные границы участка недр, на котором Недропользователь вправе проводить операции по добыче углеводородов в соответствии с Контрактом, устанавливаются в приложении к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.

      Для целей подготовки указанного приложения пространственные границы участка добычи определяются согласно статье 110 Кодекса.

      8. Преобразование участка недр производится в порядке и по основаниям, установленным в статьях 113, 114, 115 Кодекса, посредством заключения дополнения к Контракту.

      9. Возврат всего или части участка (участков) недр осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Кодексом.

Глава 4. Права Компетентного органа

      10. Компетентный орган имеет право:

      1) на досрочное прекращение действия Контракта в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом и (или) Контрактом;

      2) потребовать изменение и (или) дополнение условий Контракта в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом и (или) Контрактом;

      3) на осуществление контроля за соблюдением Недропользователем условий Контракта в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) принять решение о приостановлении операций по недропользованию на приграничном участке недр до достижения соглашения с таким государством, с которым у Республики Казахстан отсутствуют соответствующие международные договоры в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом.

Глава 5. Обязанности Компетентного органа

      11. При условии соблюдения недропользователем положений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом, Компетентный орган обязуется в случаях, порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании:

      1) продлевать срок действия Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Кодексом;

      2) осуществлять преобразование участка недр в порядке, предусмотренном Кодексом;

      3) исполнять иные обязанности, предусмотренные в законодательстве Республики Казахстан и (или) Контракте.

Глава 6. Права Недропользователя

      12. При условии соблюдения положений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом, недропользователь вправе:

      1) на возмездной основе пользоваться недрами в пределах выделенного участка недр в предпринимательских целях;

      2) использовать по своему усмотрению результаты своей деятельности, в том числе добытые углеводороды, если иное не предусмотрено Кодексом и (или) Контрактом;

      3) сооружать на территории участка недр, а в случае необходимости на иных земельных участках, предоставленных Недропользователю в установленном порядке, объекты производственной и социальной сферы, необходимые для осуществления работ, а также на основании договоров пользоваться объектами и коммуникациями общего пользования как на территории участка недр, так и вне ее пределов;

      4) назначить оператора по Контракту;

      5) досрочно прекратить операции по недропользованию посредством возврата всего участка добычи в порядке и на условиях, установленных Кодексом;

      6) в течение периода добычи осуществлять добычу углеводородов, а также проводить доизучение (доразведку) участка добычи с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения углеводородов, в пределах границ участка недр;

      7) в любое время до истечения периода добычи производить консервацию или ликвидацию отдельных технологических объектов, используемых при проведении операций по недропользованию, включая сооружения, оборудование, скважины и иное имущество;

      8) подавать заявления на продление периода добычи;

      9) подавать заявления на преобразование участка недр;

      10) осуществлять попутное извлечение подземных вод при добыче углеводородов без получения специальных разрешений или лицензий. Дальнейшее использование попутно добытых подземных вод осуществляется в соответствии с водным и экологическим законодательством Республики Казахстан;

      11) начать процедуру разрешения споров в соответствии с порядком разрешения споров, предусмотренным в Главе 11 Контракта;

      12) заключить соглашение о стимулировании предпринимательства в области углеводородов на добровольной основе, направленное на поддержку местных производителей в соответствии со статьей 28-1 Кодекса.

      13) привлекать при необходимости иностранную рабочую силу для ведения операций по недропользованию в установленном законодательством порядке;

      14) оспорить досрочное прекращение действия Контракта компетентным органом в соответствии с Кодексом;

      15) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом. 

Глава 7. Обязанности Недропользователя

      13. Недропользователь обязан использовать участок недр только в целях, предусмотренных Контрактом.

      14. При прекращении действия Контракта Недропользователь обязан прекратить любые операции по недропользованию, за исключением операций, связанных с консервацией или ликвидацией технологических объектов и последствий недропользования.

      15. В течение периода добычи, начиная со второго года, Недропользователь обязан ежегодно:

      1) осуществлять финансирование обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных Недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) осуществлять финансирование социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры в размере одного процента от инвестиций по Контракту, по итогам предыдущего года. К финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры относятся расходы Недропользователя на развитие и поддержание объектов социальной инфраструктуры региона, а также средства, перечисляемые им на эти цели в государственный бюджет;

      3) осуществлять финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Объем финансирования, осуществленного в соответствии с настоящим пунктом, превышающий установленный минимум, учитывается в счет исполнения соответствующих обязательств Недропользователя в следующем году.

      16. При определении внутристрановой ценности в кадрах в целях проведения операции по недропользованию по Контракту недропользователь обязан руководствоваться следующим:

      1) потребностями недропользователя в иностранных или казахстанских кадрах в зависимости от его управленческих и административных нужд;

      2) наличием на рынке Республики Казахстан квалифицированного казахстанского персонала по определенной категории, соответствующего потребностям недропользователя;

      3) поэтапным обучением, включая стажировку, казахстанских кадров и последующей постепенной замены иностранных кадров казахстанскими кадрами по руководящим категориям.

      Минимальная доля внутристрановой ценности в кадрах будет составлять: ___ % по руководителям и их заместителям, ___ % по руководителям структурных подразделений, а по специалистам и квалифицированным рабочим должна составлять ___% но не менее 70 %.

      При этом количество руководителей, менеджеров и специалистов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения и миграции населения, должно быть не более пятидесяти процентов от общей численности руководителей, менеджеров и специалистов по каждой соответствующей категории.

      Расчет доли внутристрановой ценности в кадрах осуществляется в соответствии с Методикой расчета доли внутристрановой ценности в кадрах, утвержденной приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 193 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17021).

      Примечание: в пункте 16 указываются проценты по кадрам по руководителям и их заместителям, а также по руководителям структурных подразделений, указанные в заявке на участие в аукционе или в заявлении о проведении прямых переговоров.

      17. Недропользователь обязан обеспечить долю внутристрановой ценности и приобретать товары, работы и услуг в соответствии с Параграфом 5 Главы 8 Контракта.

      18. Недропользователь обязан согласовать с Компетентным органом программу развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с Параграфом 5 Главы 8 Контракта.

      19. В случае обнаружения геологических, геоморфологических и гидрогеологических объектов, представляющих в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, недропользователь обязан незамедлительно прекратить работы на участке и письменно уведомить об этом уполномоченный орган по изучению недр и уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

      20. Недропользователь обязан вести учет проводимых операций по недропользованию и предоставлять отчеты, предусмотренные Параграфом 7 Главы 8 Контракта.

      21. Недропользователь обязан обеспечить равные условия труда, в том числе оплаты труда, для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному персоналу.

      22. Недропользователь обязан обеспечить ежегодную индексацию заработной платы для казахстанского персонала не ниже уровня инфляции, публикуемого уполномоченной организацией.

      23. Недропользователь в соответствии с обоснованными рыночными условиями обеспечивает определение недискриминурющих тарифов для задействованных подрядных организаций на оказываемые ими нефтесервисные работы/услуги.

      24. Недропользователь обязан уведомлять государственный орган, предоставивший такое право недропользования, об изменении состава лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих деятельность недропользователя, в течение тридцати календарных дней со дня такого изменения.

      25. Недропользователь обязан незамедлительно уведомлять Компетентный орган о прекращении полномочий оператора по контракту на недропользование.

      26. При каждом открытии новой залежи (совокупности залежей) недропользователь в течение месяца со дня такого открытия направляет в уполномоченный орган по изучению недр заявление о подтверждении обнаружения.

      27. Недропользователь в течение месяца со дня подтверждения обнаружения уполномоченным органом по изучению недр обязан письменно уведомить об этом компетентный орган.

      28. Недропользователь обязан принять на баланс все ранее пробуренные скважины, находящиеся на территории участка недр, проводить по ним мониторинг.

      29. Недропользователь обязан за свой счет ликвидировать последствия операций по недропользованию на участке (участках) недр в случаях и в порядке, установленных законодательством. Прекращение действия Контракта, не влечет прекращения обязательств Недропользователя по ликвидации последствий недропользования.

      30. Недропользователь обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по ликвидации в соответствии с Параграфом 6 Главы 8 Контракта. Предоставление такого обеспечения не освобождает от исполнения обязательства по ликвидации последствий недропользования.

      31. В течение периода добычи недропользователь обязан ликвидировать скважины, которые подлежат ликвидации по техническим и (или) геологическим причинам и не могут быть использованы в иных целях в соответствии с проектом разработки месторождения.

      32. В случаях, предусмотренных Кодексом, недропользователь обязан завершить консервацию участка недр в сроки, установленные в проекте консервации.

      Обязательства по консервации участка недр исполняются за счет средств Недропользователя. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 4 статьи 107 Кодекса, суммы обязательств после их исполнения компенсируются недропользователю за счет средств обеспечения.

      33. Недропользователь обязан не допускать сжигания сырого газа, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 146 Кодекса.

      34. В качестве обязательства Недропользователя по Контракту устанавливается выполнение им следующих показателей, утвержденных Недропользователем и получивших положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектных документов:

      1) плотность сетки эксплуатационных скважин;

      2) соотношение добывающих и нагнетательных скважин по каждому эксплуатационному объекту;

      3) коэффициент компенсации по залежам;

      4) отношение пластового и забойного давления к давлению насыщения или давлению конденсации;

      5) отношение пластового давления к забойному давлению;

      6) максимально допустимая величина газового фактора по скважинам;

      7) объемы добычи углеводородов;

      8) объемы обратной закачки рабочего агента для повышения пластового давления;

      9) показатели ввода эксплуатационных скважин.

      При этом значения показателей, указанных в настоящем пункте, не включаются в Контракт и определяются исходя из проектных документов.

      35. Недропользователь обязан обеспечить выполнение дополнительного обязательства в соответствии с Параграфом 12 Главы 8 Контракта.

      Примечание: пункт 35 включается в Контракт если объемы начальных геологических запасов месторождения углеводородов превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа

      36. В целях обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами Недропользователь обязан осуществлять поставку нефти для переработки на территории Республики Казахстан, а в случае остановки нефтеперерабатывающего завода из-за аварийной ситуации - и за ее пределами, в соответствии с графиками поставки согласно Параграфу 2 Главы 8 Контракта.

      37. Недропользователь обязуется не позднее двух лет с Даты вступления в силу Контракта разработать, утвердить и представить для прохождения государственной экспертизы базовых проектных документов в сфере недропользования в соответствии с Кодексом проект разработки месторождения (месторождений).

      38. Недропользователь обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом.

Глава 8. Условия проведения операций по недропользованию

Параграф 1. Общие условия

      39. Операции по недропользованию должны соответствовать требованиям промышленной безопасности и экологического законодательства Республики Казахстан.

      40. Операции по недропользованию должны проводиться в соответствии с утвержденными Недропользователем и получившими положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектом разработки месторождения углеводородов, проектом пробной эксплуатации.

      41. Запрещается проведение операций по недропользованию, не предусмотренных проектными документами, а также при отсутствии проектных документов.

      42. Методы и способы проведения работ по добыче углеводородов, предусмотренных проектными документами, должны соответствовать положительной практике пользования недрами.

      43. Виды, состав и требования к содержанию проектных документов, необходимых для проведения соответствующих операций по недропользованию, определяются Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр.

      44. При осуществлении добычи Недропользователь должен выбирать наиболее эффективные методы и технологии проведения операций по недропользованию, основанные на положительной практике использования недр.

      Примечание: если участок недр по Контракту полностью или частично расположен в пределах казахстанского сектора Каспийского или Аральского моря пункт 44 Контракта излагается в следующей редакции:

      "44. При осуществлении добычи Недропользователь должен выбирать наиболее эффективные методы и технологии проведения операций по недропользованию, основанные на наилучшей практике проведения операций по недропользованию.".

      45. Добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов, не предусмотренные базовым проектным документом, в соответствии с положительной практикой пользования недрами.

      46. С учетом положений, предусмотренных статьей 24 Кодекса, при проведении операций по недропользованию недропользователь обязуется не препятствовать другим лицам свободно передвигаться в пределах территории участка недр, пользоваться объектами и коммуникациями общего пользования, если это не связано с особыми условиями безопасности и такая деятельность не мешает проведению операций по недропользованию.

Параграф 2. Реализация и (или) экспорт углеводородов

      47. Республика Казахстан имеет преимущественное перед другими лицами право на приобретение углеводородов по ценам, не превышающим цены, применяемые Недропользователем при совершении сделок, сложившиеся на дату совершения сделки, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию углеводородов.

      При этом объем приобретаемых у Недропользователя углеводородов при реализации государством преимущественного права на приобретение добытого объема углеводородов будет определяться исходя из общей потребности государства с учетом потребностей регионов и пропорционален доле добычи региона нахождения недропользователя от общего объема добычи углеводородов в регионе и Республике Казахстан.

      Оплата стоимости приобретаемых углеводородов осуществляется в тенге.

      В случае отсутствия информации о ценах углеводородов, применяемых недропользователем при совершении сделок, применяются цены, не превышающие сложившиеся на мировых рынках цены на дату совершения сделки по приобретению государством углеводородов, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию углеводородов.

      48. Республика Казахстан имеет преимущественное перед другими лицами право на приобретение отчуждаемого сырого газа, принадлежащего Недропользователю в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и Контрактом, а также товарного газа, произведенного Недропользователями в процессе переработки добытого им сырого газа и принадлежащего ему в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Контрактом.

      49. В случае введения чрезвычайного или военного положения Правительство Республики Казахстан имеет право реквизиции части или всех углеводородов, принадлежащих Недропользователю. Реквизиция может осуществляться в размерах, необходимых для нужд Республики Казахстан, в течение всего срока действия чрезвычайного или военного положения.

      Республика Казахстан гарантирует компенсацию за реквизированные углеводороды в натуральной форме или посредством выплаты их стоимости в тенге по ценам, не превышающим цены, применяемые Недропользователем при совершении сделок с углеводородами на дату реквизиции, за вычетом транспортных расходов и затрат на реализацию.

      50. Объем поставки нефти, добытой в период добычи, для переработки на территории Республики Казахстан в соответствии с графиками поставки не может превышать двадцати пяти процентов от общего объема добычи нефти планируемой по настоящему Контракту в отчетный месяц поставки, без учета объемов углеводородов, используемых на собственные нужды. При этом Недропользователь вправе поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан, в объемах, превышающих 25% от общего объема добычи нефти, планируемого по настоящему Контракту в отчетный месяц поставки, без учета объемов углеводородов, используемых на собственные нужды.

      Требования настоящего пункта не распространяются на участки недр полностью или частично расположенные в пределах казахстанского сектора Каспийского или Аральского моря, а также на месторождения с долей объема нефтенасыщенной части двадцать пять процентов и менее от общего объема месторождения. При этом Недропользователь вправе поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан.".

      51. В случае намерения недропользователя произвести отчуждение либо передать на процессинг произведенную им широкую фракцию легких углеводородов такое отчуждение или передача на процессинг должны осуществляться исключительно производителям сжиженного нефтяного газа, производственные мощности которых расположены на территории Республики Казахстан.

Параграф 3. Охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр

      52. Обязательными условиями проведения добычи углеводородов, в том числе на море, являются:

      1) обеспечение охраны недр;

      2) рациональное и экономически эффективное использование недр на основе применения высоких технологий и положительной практики пользования недрами;

      3) соблюдение требований промышленной безопасности и экологического законодательства Республики Казахстан;

      4) оснащение производственных объектов приборами учета сырой нефти и газового конденсата и обеспечение их функционирования.

      53. Недропользователь обязан обеспечивать организацию проведения мониторинга состояния недр и контроля за разработкой месторождения.

      54. При проведении операций на море Недропользователь обязан проводить их в соответствии с наилучшей практикой проведения операций на море.

      55. Запрещается добыча углеводородов без переработки всего объема добываемого сырого газа, за исключением объемов сырого газа:

      1) сжигаемых в случаях и на условиях, установленных статьей 146 Кодекса;

      2) используемых недропользователем на собственные технологические нужды в объемах, предусмотренных в утвержденном недропользователем и получившем положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан Республики Казахстан экспертиз проектном документе;

      3) реализуемых недропользователем иным лицам в целях переработки и (или) утилизации.

Параграф 4. Налогообложение и таможенные платежи

      56. Исполнение налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Контракта, осуществляется Недропользователем в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату возникновения обязательств по их уплате, за исключением случаев, предусмотренных статьей 722-1 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", действующей на дату подписания Контракта.

      57. Размер подписного бонуса, уплаченного Недропользователем до заключения Контракта согласно банковскому поручению за № _____ от "__" ______ 20__ года, составляет_____ (указать сумму в тенге).

      58. Недропользователю предоставляется временное освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, добытую по Контракту, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на Дату вступления в силу.

Параграф 5. Приобретение товаров, работ и услуг

      59. Приобретение Недропользователем товаров, работ и услуг при осуществлении деятельности по Контракту производится в соответствии с порядком, установленным Недропользователем. При этом такой порядок должен обеспечивать:

      1) выполнение утвержденных Недропользователем и согласованных с Компетентным органом программ развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в период добычи;

      2) предоставление всем заинтересованным поставщикам товаров, работ и услуг полных и недискриминирующих возможностей для участия в конкурсе на приобретение товаров, работ и услуг;

      3) применение объективных критериев предварительного отбора потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг;

      4) открытый доступ к информации для всех заинтересованных лиц о планируемых закупках товаров, работ и услуг, а также требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам, в том числе посредством размещения на официальных интернет-ресурсах недропользователя.

      60. Недропользователь обязуется разработать порядок закупа товаров, работ и услуг, в соответствии положениями пункта 59 Контракта.

      61. Недропользователь обязуется согласовать программу развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в период добычи с Компетентным органом в течение шести месяцев с даты заключения Контракта.

      62. Доля внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию по настоящему Контракту, должна составлять _____, но не менее пятидесяти процентов (50%) от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года. Настоящий пункт не применяется в отношении сложных проектов, указанных в подпункте 1) пункта 1-2 статьи 36 Кодекса.

      Расчет доли внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах осуществляется в соответствии с Единой методикой расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16942) .

      63. Недропользователь обязуется предоставлять отчеты по выполнению программы развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в период добычи, согласованной с компетентным органом, в соответствии с Параграфом 7 настоящей главы.

Параграф 6. Ликвидация последствий недропользования и консервация участка недр

      64. Ликвидация последствий недропользования производится:

      1) на участке недр, право недропользования по которому прекращено, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 4 статьи 107 Кодекса;

      2) на участке недр (его части), который (которую) Недропользователь намеревается вернуть государству в порядке, предусмотренном статьей 114 Кодекса.

      65. Исполнение недропользователем обязательства по ликвидации последствий добычи углеводородов обеспечивается залогом банковского вклада.

      66. Банковский вклад, являющийся предметом залога, обеспечивающего исполнение обязательства по ликвидации последствий добычи, формируется в размере, сроки и порядке, определенными Кодексом на дату предоставления обеспечения.

      67. Если по не зависящим от Недропользователя причинам предоставленное им обеспечение перестало соответствовать требованиям Кодекса или прекратилось, Недропользователь обязан в течение шестидесяти календарных дней произвести замену такого обеспечения. Если в течение указанного срока такая замена не будет произведена Недропользователем, последний обязан незамедлительно приостановить операции по недропользованию. Возобновление операций по недропользованию допускается только после восстановления или замены обеспечения.

      68. Передача права недропользования является безусловным основанием переоформления (передачи) прав по заложенному банковскому вкладу.

      69. Консервация участка недр производится в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании и (или) Контрактом.

Параграф 7. Учет и отчетность

      70. Недропользователь обязуется вести учет проводимых операций по недропользованию и предоставлять следующие отчеты:

      1) геологический отчет;

      2) отчет об исполнении лицензионно-контрактных условий;

      3) отчет о приобретенных товарах, работах и услугах, а также объеме внутристрановой ценности в них;

      4) отчет о внутристрановой ценности в кадрах;

      5) отчет о расходах по финансированию обучения казахстанских кадров;

      6) отчет о расходах на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы;

      7) отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих Недропользователя.

      Отчет, предусмотренный подпунктом 1) настоящего пункта, представляется уполномоченному органу по изучению недр по форме, утвержденном приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 418 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17069).

      Отчет, предусмотренный подпунктом 2) настоящего пункта, представляется компетентному органу по форме и порядку, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 203 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17036).

      Отчеты, предусмотренные подпунктами 3) – 7) настоящего пункта, представляются уполномоченному органу в области углеводородов по формам и порядку, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 203 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17036).

      71. Недропользователь обязуется:

      1) предоставлять необходимые документы, информацию и обеспечивать беспрепятственный доступ к местам работ должностным лицам контролирующих органов Республики Казахстан при выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) по письменному запросу Компетентного органа представлять для проверки документацию, подтверждающую произведенные работы и расходы по недропользованию, в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения такого запроса;

      3) представлять Компетентному органу отчетность, предусмотренную стандартом Инициативы прозрачности добывающих отраслей, подтвержденную лицом, являющимся аудитором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Параграф 8. Переход и обременение права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования

      72. Переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании Контракта, а также переход объектов, связанных с правом недропользования, осуществляются с разрешения Компетентного органа в порядке, установленном Кодексом.

      73. Переход права недропользования (доли в праве недропользования) производится путем внесения изменения в Контракт.

      74. Передача права недропользования в доверительное управление запрещена, за исключением случаев, когда требование о передаче в доверительное управление установлено законами Республики Казахстан.

      75. Государство имеет приоритетное право перед любыми лицами и организациями, включая лиц и организации, которые обладают преимущественными правами на основании законов Республики Казахстан или договора, на приобретение отчуждаемого права недропользования (доли в праве недропользования) по Контракту по стратегическому участку недр, а также выпускаемых в обращение на организованном рынке ценных бумаг акций и других ценных бумаг, являющихся объектами, связанными с правом недропользования, по стратегическому участку недр.

      76. Обременение права недропользования (доли в праве недропользования), а также обременение акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих Недропользователя, не запрещенные Кодексом, осуществляются с разрешения Компетентного органа, выдаваемого в порядке, установленном Кодексом.

      77. Полученный под залог права недропользования по углеводородам заем должен быть использован на цели недропользования либо для организации последующих переделов на территории Республики Казахстан, предусмотренных Контрактом, самим Недропользователем или дочерней организацией со стопроцентной долей участия недропользователя в ее уставном капитале.

Параграф 9. Право собственности на имущество и информацию

      78. Добытые Недропользователем углеводороды и извлекаемые в ходе их добычи компоненты являются собственностью Недропользователя.

      79. Имущество, приобретенное Недропользователем для проведения операций по недропользованию, является собственностью Недропользователя.

      80. Случаи и порядок перехода права собственности на имущество при прекращении права недропользования, а также права и обязанности по вывозу имущества с территории участка недр устанавливаются Кодексом.

      81. Геологическая информация, полученная за счет средств Недропользователя, находится в частной собственности (частная геологическая информация).

      Частная геологическая информация, содержащаяся в геологической отчетности и иной документации, представляемой государственным органам в порядке, предусмотренном Кодексом, передается государству в бессрочное владение и пользование.

      82. Недропользователь обязуется обеспечить наличие, учет и сохранность геологической информации и ее носителей, полученных в результате проведения операций по недропользованию, а также беспрепятственный доступ к ним представителям уполномоченного органа по изучению недр для исследования или проверки.

      83. Недропользователь не вправе отчуждать природные носители геологической информации, полученные в результате проведения операций по недропользованию, в период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 75 Кодекса.

      84. Недропользователь вправе вывозить природные носители геологической информации в виде кернов, образцов пород и минералов, проб, коллекций каменного материала, шлифов, аншлифов, минеральных растворов и порошков за пределы Республики Казахстан исключительно в целях исследования и анализа в порядке, установленном статьей 75 Кодекса.

      85. Отчуждение Недропользователем природных носителей геологической информации в виде проб и (или) вывоз им проб за пределами Республики Казахстан осуществляется с разрешения уполномоченного органа по изучению недр в порядке, установленном Кодексом.

      86. В случае намерения Недропользователя произвести отчуждение или уничтожение принадлежащих ему кернов, он обязан не позднее чем за один месяц письменно уведомить о таком намерении уполномоченный орган по изучению недр. Уполномоченный орган по изучению недр вправе письменно потребовать от Недропользователя безвозмездной передачи ему в собственность указанных кернов в срок, предусмотренный требованием. Данный срок не может быть менее одного месяца.

      87. За три месяца до предполагаемого прекращения операций по недропользованию на соответствующем участке недр Недропользователь обязан письменно уведомить уполномоченный орган по изучению недр об имеющихся у него журналах полевых наблюдений, опробования, анализов проб, регистрации геофизических наблюдений, бумажных и электронных носителях первичных полевых данных геологической информации или кернах буровых скважин.

      В течение месяца после получения такого уведомления уполномоченный орган по изучению недр вправе письменно потребовать от Недропользователя безвозмездной передачи ему в собственность указанных носителей геологической информации. Данное требование должно быть исполнено в течение месяца со дня его получения.

      88. Геологическая информация, принадлежащая Недропользователю и полученная государством от Недропользователя в соответствии с Контрактом и (или) Кодексом, подлежит раскрытию путем ее опубликования или предоставления к ней открытого доступа в следующих случаях:

      после прекращения действия Контракта;

      с письменного согласия Недропользователя;

      по требованию других государственных органов при условии принятия ими мер к охране конфиденциальности получаемых сведений;

      по истечении трех месяцев со дня возврата соответствующего участка недр, в отношении которого ранее были получены такие сведения;

      если сведения получены в результате государственного геологического изучения недр.

Параграф 10. Участок недр и имущество при прекращении права недропользования

      89. Недропользователь, получивший уведомление Компетентного органа о решении ликвидировать последствия недропользования на участке недр либо произвести консервацию участка недр для последующего его предоставления иному лицу:

      1) обязан прекратить операции по недропользованию на участке недр, за исключением операций, незамедлительное прекращение которых связано с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций. Прекращение таких операций должно быть осуществлено в течение двух месяцев со дня получения уведомления;

      2) обязан незамедлительно после утверждения и получения положительных заключений, предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проекта ликвидации или консервации начать работы по ликвидации последствий недропользования или консервации участка недр в соответствии с требованиями, установленными Кодексом;

      3) вправе в течение шести (6) месяцев со дня получения уведомления вывезти с территории участка недр добытые им углеводороды, а также оборудование и иное имущество, являющиеся его собственностью. Оборудование и иное имущество, не вывезенные в указанный срок, подлежат ликвидации или консервации в соответствии с требованиями, установленными Кодексом.

      90. В случае получения уведомления Компетентного органа о решении передать участок недр в доверительное управление национальной компании в области углеводородов Недропользователь:

      1) обязан в месячный срок со дня получения уведомления передать оборудование и иное имущество, обеспечивающие непрерывность технологического процесса и промышленную безопасность на участке недр, в доверительное управление национальной компании в области углеводородов на срок до передачи имущества новому недропользователю.

      В случае отсутствия Недропользователя либо его уклонения от передачи имущества национальной компании в области углеводородов Компетентный орган выступает в качестве его поверенного в отношении такого имущества и передает его национальной компании в области углеводородов по акту, содержащему перечень, предусматривающий указание о состоянии передаваемого имущества;

      2) вправе в течение шести месяцев со дня получения уведомления вывезти с территории участка недр добытые им углеводороды, а также оборудование и иное имущество, являющиеся его собственностью, за исключением объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

Параграф 11. Контроль за соблюдением Недропользователем условий Контракта

      91. Контроль за соблюдением недропользователем условий Контракта осуществляется Компетентным органом в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

      92. Мониторинг выполнения Недропользователем обязательств по Контракту осуществляется Компетентным органом посредством анализа отчетов, представляемых Недропользователем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, и сведений, полученных из иных источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Параграф 12. Дополнительное обязательство Недропользователя

      93. Если объемы начальных геологических запасов месторождения углеводородов, отчет по подсчету которых получил положительное заключение предусмотренной Кодексом государственной экспертизы недр, превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа, по истечении двадцати календарных лет с даты начала экспорта углеводородов, добытых по Контракту, Недропользователь реализует одно из следующих обязательств по:

      1) созданию перерабатывающих производств самостоятельно посредством создания нового юридического лица или совместно с другими лицами;

      2) модернизации либо реконструкции действующих добывающих производств;

      3) модернизации либо реконструкции действующих перерабатывающих производств;

      4) предоставлению добываемых углеводородов для переработки на перерабатывающие предприятия (производства) на территории Республики Казахстан на договорных условиях;

      5) реализации иного инвестиционного проекта или проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона, самостоятельно посредством создания нового юридического лица или совместно с другими лицами.

      94. Не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения двадцатилетнего срока, указанного в пункте 93 Контракта, Стороны проведут переговоры с целью определения одного из обязательств, перечисленных в пункте 93 Контракта.

      При этом Недропользователь не позднее шести месяцев до даты начала переговоров обязуется направить в Компетентный орган предложения по одному или нескольким обязательствам, перечисленным в пункте 93 Контракта, с приложением необходимых финансовых расчетов и обоснований.

      По результатам переговоров Стороны подпишут дополнение к Контракту, в котором будет предусмотрено обязательство Недропользователя по реализации соответствующего проекта с указанием сроков реализации и его предполагаемой стоимости.

Параграф 13. Ответственность Недропользователя

      95. Нарушение условий проведения операций по недропользованию, предусмотренных Контрактом и (или) Кодексом, а также иных требований законодательства Республики Казахстан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      96. Компетентный орган письменно уведомляет Недропользователя о допущенном нарушении условий Контракта, а также о его обязанности по уплате неустойки и (или) устранению такого нарушения в установленный срок в следующих случаях:

      1) выполнения Недропользователем финансовых обязательств, предусмотренных Контрактом, менее чем на тридцать процентов за отчетный год;

      2) проведения операций по недропользованию по углеводородам, связанных с нарушением целостности земной поверхности, без предоставления обеспечения в соответствии с установленным графиком либо в нарушение графика формирования размера обеспечения;

      3) в иных случаях нарушения Недропользователем обязательств, установленных Контрактом.

      97. Срок устранения нарушения Недропользователем условий Контракта по физическому объему обязательств не должен превышать шесть месяцев, по обязательствам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 96 Контракта, – три месяца, по иным обязательствам – один месяц со дня получения письменного уведомления.

      98. Недропользователь обязан устранить допущенное нарушение в срок, указанный в уведомлении, и письменно сообщить об этом Компетентному органу с приложением документов, подтверждающих устранение.

      99. Недропользователь вправе направить в Компетентный орган предложение о продлении срока устранения нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, с обоснованием причин такого продления. По результатам рассмотрения предложения о продлении срока устранения допущенных нарушений Компетентный орган в течение десяти рабочих дней со дня его получения уведомляет Недропользователя о согласии на продление срока или предоставляет мотивированный отказ в таком продлении.

      100. В случае очевидной невозможности устранения нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, определенный в пункте 97 Контракта, Компетентный орган вправе установить иной срок, в течение которого возможно устранение такого нарушения.

      101. Недропользователь несет ответственность в виде уплаты штрафа за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых им следующих обязательств:

      1) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в работах и услугах – в размере 10% от суммы неисполненных за отчетный период обязательств;

      2) за невыполнение обязательств по внутристрановой ценности в кадрах в любой отчетный год – в размере 2 000 МРП, но не более одного раза в год;

      3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение финансовых обязательств, предусмотренных пунктом 15 Контракта, – в размере 10% от суммы неисполненного за отчетный период обязательства;

      4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности поставлять нефть для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами в объемах, определенных графиками, в соответствии с пунктом 36 Контракта – в размере 10 000 МРП;

      5) за ненаправление или несвоевременное направление уведомлений, предусмотренных в Кодексе, в том числе программы развития местных поставщиков товаров, работ и услуг на согласование в Компетентный орган – 2000 МРП;

      6) за неисполнение программы развития местных поставщиков товаров, работ и услуг в отчетном году – в размере 10% от суммы неисполненного обязательства;

      7) за непредоставление или несвоевременное предоставление программ, информации и отчетов в соответствии с пунктом 20 Контракта – в размере 100 МРП;

      8) за ненаправление или несвоевременное направление уведомлений в соответствии с:

      пунктами 24 и 26 Контракта – в размере 5 000 МРП;

      пунктами 17 и 25 Контракта – в размере 2 000 МРП;

      пунктом 27 Контракта – в размере 100 МРП;

      9) за неисполнение, ненадлежащее исполнение одного из показателей проектных документов, указанных в пункте 34 Контракта – __________ МРП;

      Примечание: если начальные геологические запасы по Контракту:

      не превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа, штраф устанавливается в размере 10 000 МРП;

      превышают сто миллионов тонн нефти или пятьдесят миллиардов кубических метров природного газа, штраф устанавливается в размере 20 000 МРП

      10) за приобретение товаров, работ и услуг в нарушение порядка, установленного в соответствии с пунктом 59 Контракта, – 30% от суммы закупок, произведенных с таким нарушением.

      Компетентный орган вправе досрочно прекратить действие Контракта в одностороннем порядке при неустранении недропользователем в установленный срок:

      1) одного из нарушений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 133 Кодекса;

      2) более двух нарушений иных обязательств, установленных Контрактом.

      103. За нарушение обязательств по Контракту недропользователь может быть привлечен к ответственности в течение трех лет со дня, когда государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением недропользователями условий Контракта, узнал или должен был узнать о нарушении данных условий. Переход права недропользования не влечет изменения срока и порядка его исчисления.

Глава 9. Непреодолимая сила

      104. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

      105. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, как например: чрезвычайное положение, военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия (пожары и т.п.). Приведенный перечень не является исчерпывающим.

      106. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону путем вручения либо отправки по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы.

      107. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят совещание для поиска решения выхода из сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.

      108. Срок действия Контракта продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения Сторонами пунктов 106 и 107 Контракта, путем внесения изменений в Контракт.

Глава 10. Конфиденциальность

      109. Информация, полученная или приобретенная Сторонами в процессе выполнения Контракта, является конфиденциальной и подлежит защите в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных Кодексом и (или) Контрактом. Стороны могут использовать конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      110. Стороны не имеют права передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев:

      1) если такая информация используется в ходе ведения судебного или арбитражного разбирательства;

      2) когда информация предоставляется третьим лицам, оказывающим услуги, выполняющим работы Недропользователю, или планирующим приобрести право недропользования, долю в праве недропользования или объект, связанный с правом недропользования, по Контракту, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в указанных выше целях и на определенный сторонами срок;

      3) когда информация предоставляется банку или другой финансовой организации, у которой Недропользователь получает финансовые средства, при условии, что такой банк или другая финансовая организация берут на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в указанных целях;

      4) предоставления информации государственным органам Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан;

      5) предоставления информации должностным лицам контролирующих органов Республики Казахстан при выполнении ими служебных обязанностей;

      6) аффилированным лицам Недропользователя или обладателей долей в праве недропользования по Контракту на конфиденциальной основе;

      7) раскрытия информации по соглашению Сторон;

      8) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) Контрактом.

      111. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей главой, действуют в течение срока действия Контракта, если иное не установлено Кодексом или соглашением Сторон.

      112. Положения настоящей главы не распространяются в отношении геологической информации, раскрываемой в соответствии с пунктом 88 Контракта.

      113. Информация, касающаяся исполнения контрактных и лицензионных обязательств в части внутристрановой ценности, о планировании и проведении недропользователем закупок товаров, работ и услуг, о расходах на обучение казахстанских специалистов и об объемах расходов на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, а также на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры не признается конфиденциальной.

Глава 11. Порядок разрешения споров

      114. В случае спора, разногласия или претензии, возникших на основании либо в связи с настоящим Контрактом, (далее – "Спор") между Сторонами, Сторона, которая намерена передать Спор на разрешение, должна начать процесс разрешения Спора, направив другой Стороне письменное уведомление о наличии Спора (далее – "Уведомление о споре"). В Уведомлении о споре должны быть указаны Стороны Спора, а также должно содержаться краткое изложение характера Спора.

      Если Спор не разрешен путем переговоров в течение тридцати (30) календарных дней после Уведомления о споре, то любая из Сторон вправе инициировать процедуру разрешения споров в соответствии с пунктом 115 Контракта. Указанный срок может быть продлен по соглашению Сторон.

      115. Спор, не разрешенный путем переговоров, может быть передан на рассмотрение в __________________ [указать способ разрешения спора: (а) судах Республики Казахстан или (b) арбитраже]

      116. Местом арбитражного разбирательства будет являться [указать место арбитража: (a) Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), Республика Казахстан; (b) г. Лондон, Великобритания; (c) г. Женева, Швейцария; (d) г.Сингапур, Сингапур].

      Состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров, которые назначаются в соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ (далее – "Состав арбитража"). Каждая сторона назначает по одному арбитру и указывает его кандидатуру в уведомлении об арбитраже и ответе на уведомление об арбитраже, соответственно. Назначенные таким образом два арбитра избирают третьего арбитра, который выступает в качестве арбитра-председателя Состава арбитража. Для целей исполнения Регламента ЮНСИТРАЛ назначающим органом будет являться ________________________________________________________________ [указать (a) Генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда в Гааге в случае выбора местом арбитражного разбирательства гг. Лондона, Женевы, Стокгольма или Сингапура; (b) Председатель Международного арбитражного центра МФЦА в случае выбора местом арбитражного разбирательства МФЦА]. Каждый арбитр, назначенный в Состав арбитража, должен свободно владеть английским языком.

      Физическим местом проведения арбитражных слушаний будет являться место арбитражного разбирательства, если иное не согласовано Сторонами либо Состав арбитража не потребует проведение слушаний в другом месте.

      Примечание: пункт 116 включается в Контракт в случае выбора арбитража в качестве способа разрешения спора.

Глава 12. Изменение и прекращение действия Контракта

      117. Изменения и дополнения в Контракт оформляются дополнением к Контракту, заключаемым в случаях, предусмотренных статьей 37 Кодекса. Указанные изменения и дополнения вносятся в порядке и на условиях, предусмотренных Кодексом с учетом положений Контракта.

      Дополнение является неотъемлемой частью Контракта. Дополнения к Контракту подлежат регистрации в Компетентном органе.

      118. Действие Контракта на недропользование прекращается в случаях предусмотренных статьей 38 Кодекса, за исключением положений, предусмотренных в параграфах 6, 8 и 10 Главы 8, Главы 10 и Главы 11 Контракта, которые сохраняют свое действие до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

      119. Контракт досрочно прекращает свое действие в следующих случаях:

      1) досрочного прекращения действия Контракта на недропользование компетентным органом в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктами 102 и (или) 120 Контракта;

      2) возврата Недропользователем всего участка недр до истечения срока действия Контракта;

      3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      120. Компетентный орган досрочно прекращает действие Контракта в одностороннем порядке в случаях:

      1) вступления в силу решения суда о запрете деятельности по недропользованию по Контракту;

      2) проведения операций по недропользованию без соответствующих утвержденных Недропользователем и получивших положительные заключения предусмотренных законодательством экспертиз проектных документов;

      3) нарушения требований пункта 1 статьи 44 Кодекса, повлекшего угрозу национальной безопасности;

      4) по решению Правительства в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 106 Кодекса.

      121. Со дня прекращения действия Контракта право недропользования прекращается, а участок (участки) недр, закрепленный (закрепленные) в Контракте, является возвращенным (являются возвращенными) государству.

Глава 13. Заключительные положения

      122. Применимым правом по Контракту является право Республики Казахстан.

      123. К сделкам по переходу права недропользования применяется право Республики Казахстан.

      124. Контракт составлен на казахском и русском языках, по одному экземпляру на казахском и русском языках для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

      Примечание: в случае, если стороной Контракта (обладателем доли в Контракте) является иностранное юридическое лицо либо юридическое лицо с иностранным участием, пункт 124 Контракта излагается в следующей редакции:

      "124. Контракт составлен на английском, казахском и русском языках, по одному экземпляру на английском, казахском и русском языках для каждой из сторон, преимущественную силу имеет текст Контракта на казахском и русском языках.".

      125. Техническая документация и информация относительно проведения операций по недропользованию по Контракту составляются на казахском и (или) русском языках.

      Примечание: в случае, если стороной Контракта (обладателем доли в Контракте) является иностранное юридическое лицо либо юридическое лицо с иностранным участием, пункт 125 Контракта излагается в следующей редакции:

      "125. Техническая документация и информация относительно проведения операций по недропользованию по Контракту составляются казахском или русском языках, техническая документация также может составляться на иностранном языке по выбору Недропользователя.".

      126. При изменении почтового адреса по Контракту каждая из Сторон обязана представить письменное уведомление другой Стороне в течение семи (7) дней. Сторона, не исполнившая требование, предусмотренное настоящим пунктом, утрачивает право ссылаться на неполучение уведомлений от другой Стороны.

      127. Все приложения к Контракту рассматриваются как его неотъемлемые части. При наличии каких-либо расхождений между положениями приложений и самим Контрактом, положения Контракта имеют преимущественную силу.

      128. Определения и термины, используемые в Контракте, имеют значения, определенные для них в Кодексе и (или) в соответствующих нормативных правовых актах Республики Казахстан.

      129. Отношения Сторон, их права и обязанности, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

      130. Настоящий Контракт заключен ____ (дня), __________________ (месяца) 20___ года в г. ___________ (Республика Казахстан), уполномоченными представителями Сторон.

      131. Юридические адреса и подписи Сторон:

  Приложение № 1
к Типовому контракту
на добычу углеводородов
по сложным проектам

Пространственные границы участка (участков) недр

      Наименование региона.

      Наименование участка недр.

      Угловые координаты участка недр.

  Приложение № 2
к Типовому контракту
на добычу углеводородов
по сложным проектам

Дополнительные обязательства недропользователя

Наименование

Описание

Сроки реализации

Стоимость в тенге