"Денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданысын растау қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауға жіберу шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-274/2020 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 18 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 30 қаңтарда № 31805 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданысын растау қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауға жіберу шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-274/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21818 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданысын растау, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауға жіберу қағидалары;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидада мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) әкімшілік құжаттың нөмірі мен коды (бұдан әрі – ӘҚНК) – электрондық құжатқа рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесімен берілетін нөмір;

      2) денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау - денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің біліктілігінің Денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарт талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында жүргізілетін білім мен дағдыларды бағалау рәсімі;

      3) денсаулық сақтау саласындағы маман сертификаты (бұдан әрі – маман сертификаты) - жеке тұлғаның біліктілігін және клиникалық немесе фармацевтикалық практикаға немесе халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметке дайындығын қоса алғанда, оның денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік қызметке дайындығын растайтын, белгіленген үлгідегі құжат;

      4) денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттау (бұдан әрі - сертификаттау) - жеке тұлға біліктілігінің денсаулық сақтау саласындағы салалық біліктілік шеңберінде және кәсіптік стандарттарда белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау рәсімі, сондай-ақ клиникалық немесе фармацевтикалық практикаға немесе халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметке дайындықты қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік қызметке дайындықты айқындау;

      5) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) - Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық қызметтер (көмек) көрсетудің сапасы саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      6) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман – санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг, санитариялық-эпидемиологиялық сараптама, гигиеналық оқыту, санитариялық-эпидемиологиялық аудит, дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізу, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ұйымда халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы тәуекелдерінің дәрежесін бағалау бойынша функцияларды жүзеге асыруды қамтитын еңбек міндеттерін орындайтын жеке тұлға.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Маман сертификаты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-218/2020 "Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауға жататын мамандықтар мен маманданулардың тізбесін бекіту туралы" бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21699 болып тіркелген) (бұдан әрі - Мамандықтар мен маманданулардың тізбесі) сәйкес беріледі.";

      мынадай мазмұндағы 5-тараумен толықтырылсын:

      "5-тарау. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман сертификатын беру, қайта ресімдеу, қолданысын растау тәртібі

      41. Білім мен дағдыларды бағалау қағидаларына сәйкес бағалау жөніндегі ұйым жүргізетін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалаудан, мамандардың кәсіптік даярлығын бағалаудан өткен жеке тұлға халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маманды сертификаттауға жіберіледі.

      42. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандарды сертификаттау Мамандықтар мен мамандандырулар тізбесіне сәйкес жүргізіледі.

      43. Қазақстан Республикасынан тыс медициналық білім алған жеке тұлға Тану қағидаларына сәйкес оның білімі және (немесе) біліктілігі танылған жағдайда сертификаттауға жіберіледі.

      44. Мамандығы бойынша еңбек қызметінде 5 (бес) жылдан астам үзілісі бар мамандар маман сертификатын алу үшін "Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидаларын, денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ қосымша және формальды емес білім беру арқылы денсаулық сақтау саласындағы мамандар алған оқудың нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21847 болып тіркелген) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығына (бұдан әрі – Қосымша білім беру қағидалары) сәйкес өтініш берілген мамандану бойынша жалпы көлемі кемінде 180 сағат (6 кредит) біліктілікті арттырудан өтеді, Білім мен дағдыларды бағалау қағидаларына сәйкес денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалаудан өтеді.

      45. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, орта (техникалық және кәсіптік) білімі бар мамандар сертификаттың қолданысын растау үшін Қосымша білім беру қағидаларына сәйкес өтініш берілген мамандану бойынша жалпы көлемі кемінде 120 сағат (4 кредит) біліктілікті арттырудан өтеді.

      46. "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман сертификатын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық департаменттері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz, www.elicense.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырады.

      47. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман сертификатын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет тізбесінде (бұдан әрі – №3 тізбе) келтірілген.

      48. Осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілетін сертификатты алу үшін жеке тұлға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) №3 тізбенің 8-тармағына сәйкес құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге портал арқылы жібереді.

      49. Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар келіп түскен күні оларды қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырады.

      Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      50. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттар тіркелген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

      Көрсетілетін қызметті беруші басшысының ЭЦҚ қойылған өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті алушыға электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      51. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар пакетін толық ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде №3 тізбенің 8-тармағында көрсетілген құжаттардың осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігін қарайды.

      Оң қорытынды болған кезде көрсетілетін қызметті беруші сертификат ресімдейді және береді.

      52. Қорытындысы теріс болған кезде көрсетілетін қызметті беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тарту туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіру мүмкіндігі туралы хабарламаны ресімдейді және жібереді.

      Хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамы көрсетілетін қызметті берушінің алдын ала шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн бұрын Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 73-бабы бойынша жібереді. Көрсетілетін қызметті алушы хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде көрсетілетін қызметті берушінің алдын ала шешіміне қарсы пікір ұсынуға немесе білдіруге құқылы.

      Тыңдау жүргізу нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті беруші шешімді ресімдейді және береді не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты жібереді.

      53. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі сертификат немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тарту болып табылады, ол электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен расталады және көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" сақталады.

      54. Көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден:

      1) жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің бар боулы туралы;

      2) орта (техникалық және кәсіптік) білімінің болуы туралы;

      3) білім туралы құжаттарды алғаннан кейін атын, әкесінің атын (ол бар болса), тегін өзгерткен көрсетілетін қызметті алушылар үшін атын, әкесінің атын (ол бар болса), тегін ауыстыру немесе неке (ерлі-зайыптылық) туралы немесе некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы;

      4) өтінім берілген мамандық бойынша қолданыстағы сертификаттың болуы туралы мәліметтерді алады.

      55. Сертификатты растау үшін көрсетілетін қызметті берушіге № 3 тізбесінің 8-тармағына сәйкес құжаттарды портал арқылы жібереді.

      Көрсетілетін қызметті беруші осы Қағидалардың 48-52 тармақтарында көзделген осыған ұқсас рәсімдерді жүзеге асырады.

      56. Сертификатты қайта ресімдеу мынадай:

      1) құжатта қателер (қате жазулар) анықталған;

      2) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) өзгерген;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талаптар болған жағдайларда жүзеге асырылады.

      57. Осы Қағидалардың 54-тармағында көзделген негіздер бойынша сертификатты қайта ресімдеу кезінде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге осы Қағидаларға 10-қосымшада көзделген нысан бойынша өтінішті және № 3 тізбенің 8-тармағына сәйкес құжаттарды портал арқылы жібереді.

      Көрсетілетін қызметті беруші осы Қағидалардың 48-52 тармақтарында көзделген осыған ұқсас рәсімдерді жүзеге асырады.

      58. Осы Қағидалардың 56-тармағында көзделген жағдайларда сертификатты қайта ресімдеу бұрын берілген сертификат туралы мәліметтерді міндетті түрде көрсете отырып жүргізіледі.

      59. Көрсетілетін қызметті беруші растайтын құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген жағдайда осы Қағидалардың 56-тармағында көзделген негіздер бойынша бастамалық жасалған сертификатты қайта ресімдеуден бас тартады.";

      осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларына сәйкес 8, 9, 10, 11 және 12-қосымшаларымен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Ғиният

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар

      және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2023 жылғы 27 қаңтардағы
№ 18 Бұйрыққа
1-қосымша
Денсаулық сақтау
саласындағымаманды
сертификаттауды жүргізу,
шетелдік мамандарды қоса
алғанда, денсаулық сақтау
саласындағы маман
сертификатының қолданысын
растау қағидалары, сондай-ақ
Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерде денсаулық сақтау
саласында медициналық және
(немесе) фармацевтикалық білім
алған мамандарды денсаулық
сақтау саласындағы
мамандысертификаттауға
жіберу шарттарына
8-қосымша

"Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман сертификатын беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Републикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық департаменттері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)

2

Мемлекеттік қызметті беру тәсілдері

"электрондық үкімет" (ww.egov.kz, www.elicense.kz) веб-порталы арқылы (бұдан әрі - Портал)

3

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі

10 (он) жұмыс күні

4

Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нысаны

электрондық (толық автоматтандырылған)

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Маман сертификаты немесе мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап

6

Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақының мөлшері және Қазақстан Републикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.

7

Көрсетілетін қызметті берушінің және ақпарат объектілерінің жұмыс кестесі

Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі-жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;
2) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

Сертификатты бастапқы беру үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылған, осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысаны бойынша өтініш;
2) осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны;
3) ақпараттық жүйелерде мәліметтер болмаған жағдайда, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, орта (техникалық және кәсіптік білім туралы дипломның электрондық көшірмесі;
4) Қазақстан Республикасынан тыс медициналық білім алған жағдайда "Білім туралы құжаттарды тану қағидаларын, сондай-ақ білім туралы құжаттары Қазақстан Республикасының аумағында танылатын шетелдік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23626 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 19 шiлдедегі № 352 бұйрығына сәйкес берілген басқа мемлекеттерде және халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында (олардың филиалдарында) білім алған көрсетілетін қызметті алушының білім туралы құжаттарын тану және (немесе) нострификациялау туралы құжаттың электрондық көшірмесі;
5) сертификаттық курс туралы куәліктің электрондық көшірмесі;
6) ақпараттық жүйелерде мәліметтер болмаған жағдайда еңбек кітапшасының электрондық көшірмесі;
7) ақпараттық жүйелерде мәліметтер болмаған жағдайда (оның ішінде шетелде медициналық білім алған адамдар үшін) бағалау жөніндегі ұйым берген кәсіптік даярлығын бағалау нәтижесінің электрондық көшірмесі.
Маман сертификатын қолдасын растау үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылған, осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысаны бойынша өтініш;
2) Мәлімделген мамандандыру бойынша соңғы 5 (бес) жылда біліктілігін арттыру туралы куәлігінің электрондық көшірмесі.
Маман сертификатын қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылған, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысаны бойынша өтініш;
2) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда сертификатты қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмесі.
Шетелде берілген құжатқа қазақ және орыс тіліндегі аудармасы наториальды расталған электрондық көшірмесі қосымша ұсынылады.
"Биология", "Химия" (жаратылыстану ғылымы, математика және статистика бағыты), "Биотехнология", "Органикалық заттардың химиялық технологиясы", "Органикалық емес заттардың химиялық технологиясы", "Ветеринариялық медицина", "Ветеринариялық санитария" мамандықтары бойынша жоғары, жоғары орнынан кейінгі білімі бар жеке адамдарды сертификаттауға жіберу.
"Зертханалық диалностика", "Ветеринария", "Мейіргер ісі", "Емдеу ісі", "Акушерия ісі" мамандықтары бойынша техникалық және кәсіптік медициналық білімі бар үміткер өтінім берілген мамандану бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маманды сертификаттауға жіберіледі.
Сертификаттың бастапқы берілуіне сертификаттық курс туралы куәліксіз және бағалау жөніндегі ұйым берген кәсіптік даярлығын бағалау нәтижесінсіз халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы еңбек міндеттерін жүзеге асыратын маман жатады.

9

Қазақстан Републикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, деректер мен мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты өтініш беріліп отырған мамандық немесе мамандану бойынша тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы;
4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген сот шешімінің болуы, оның негізінде мемлекеттік қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылуы.

10

Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар

1. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары gov.egov.kz. интернет-ресурсында орналастырылған
2. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі болады.
3. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы "жеке кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі болады.
4. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көзі нашар көретіндерге арналған нұсқа қолжетімді.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары gov.egov.kz интернет-ресурсында көрсетілген.
Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.

  Бұйрыққа 2-қосымша
Денсаулық сақтау
саласындағымаманды
сертификаттауды жүргізу,
шетелдік мамандарды қоса
алғанда, денсаулық сақтау
саласындағы маман
сертификатының қолданысын
растау қағидалары, сондай-ақ
Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерде денсаулық сақтау
саласында медициналық және
(немесе) фармацевтикалық білім
алған мамандарды денсаулық
сақтау саласындағы
мамандысертификаттауға
жіберу шарттарына
9-қосымша
  Нысан

Денсаулық сақтау саласындағы маман сертификаты

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      __________________________________________________________________________

      (бойынша мамандығы)

      __________________________________________________________________________

      (мамандану бойынша)

      __________________________________________________________________________

      мамандығы, мамандануы бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық

      саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін шын мәнінде осы маман

      сертификатын алды

      Берілген күні 20 ____ жылғы "____" ___________.

      Сертификаттың растлған күні 20 ____ жылғы "____" ___________.

      Сертификат расталған/қайта рәсәмдеу кезде ӘҚНК № _______ көрсетіледі.

  Бұйрыққа 3-қосымша
Денсаулық сақтау
саласындағымаманды
сертификаттауды жүргізу,
шетелдік мамандарды қоса
алғанда, денсаулық сақтау
саласындағы маман
сертификатының қолданысын
растау қағидалары, сондай-ақ
Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерде денсаулық сақтау
саласында медициналық және
(немесе) фармацевтикалық білім
алған мамандарды денсаулық
сақтау саласындағы
мамандысертификаттауға
жіберу шарттарына
10-қосымша

Маман сертификатын қайта ресімдеу үшін өтініш

      ______________________________________________________________________ -ге

      (көрсетілетін қызметі берушінің атауы)

      _____________________________________________________________________ - ден

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі)

      __________________________________________________________________________

      (берілген күні, ӘҚНК №, көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

      берген 20__жылғы "__"____№_____ маман сертификатын қайта ресімдеуді сұраймын.

      (Х ұяшыққа сәйкес келетін мынадай (мына) негіз (негіздер) бойынша:

      1) _________________________________құжатта қателер (қате жазулар) анықталған;

      2) _________________________________көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты,

      әкесінің аты (ол бар болса) өзгерген;

      3) ________________________________Қазақстан Республикасының заңдарында қайта

      ресімдеу туралы талаптар болған.

      Көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы__________________________________

      Электрондық почта ________________________________________________________

      Телефондар_______________________________________________________________

      Қызметті немесе әрекетті (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің

      мекенжайы________________________________________________________________

      (почталық индексі, облыс, қала, аудан, елдімекен, көшенің атауы, Үйдің/ғимараттың

      (стационарлық үй-жайдың нөмірі)

      ______ парақта қоса беріледі.

      Мен дұрыс мәліметтер мен құжаттарды ұсынамын.

      Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге

      келісім беремін.

      Қолы күні, айы, жылы

  Бұйрыққа 4-қосымша
Денсаулық сақтау
саласындағымаманды
сертификаттауды жүргізу,
шетелдік мамандарды қоса
алғанда, денсаулық сақтау
саласындағы маман
сертификатының қолданысын
растау қағидалары, сондай-ақ
Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерде денсаулық сақтау
саласында медициналық және
(немесе) фармацевтикалық білім
алған мамандарды денсаулық
сақтау саласындағы
мамандысертификаттауға
жіберу шарттарына
11-қосымша
Нысан
  ___________________________
(мемлекеттік органның атауы)
__________________________
басшысы
_______________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар
болса), ЖСН)
Тұрғылықты жері __________

Өтініш

      Сізден, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы

      кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін

      _______________________________________________________________________

      маман (мамандықтың атауы)

      ________________________________________________________________________

      сертификатын беруді/растауды маман (маманданудың атауы)

      (қажетінің астын сызу) сұраймын (расталған кезде сертификаттың ӘҚНК нөмірі

      көрсетіледі).

      Мен дұрыс мәліметтер мен құжаттарды ұсынамын.

      Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

      Қолы күні, айы, жылы

  Бұйрыққа 5-қосымша
Денсаулық сақтау
саласындағымаманды
сертификаттауды жүргізу,
шетелдік мамандарды қоса
алғанда, денсаулық сақтау
саласындағы маман
сертификатының қолданысын
растау қағидалары, сондай –ақ
Қазақстан Республикасынан тыс
жерлерде денсаулық сақтау
саласында медициналық және
(немесе) фармацевтикалық білім
алған мамандарды денсаулық
сақтау саласындағы
мамандысертификаттауға
жіберу шарттарына
12-қосымша

Мәліметтер нысаны

      1. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандар үшін мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау және біліктілігінің сәйкестігін растау нәтижесі.

      1.1.Өтінім берілген мамандықтың атауы________________________________________

      1.2. Өтінім берілген мамандандырудың атауы___________________________________

      1.3. Бағалау қорытындысын берген орган_______________________________________

      1.4. Бағалау қорытындысын алған жылы, айы, күні_______________________________

      2. Білім____________________________________________________________________

      2.1. Білімі (орта білім, орта білімнен кейінгі білім, техникалық және кәсіби білім,

      жоғары білім) (дипломның сканерленген көшірмесі)

      2.2. Диплом нөмірі__________________________________________________________

      2.3. Диплом сериясы________________________________________________________

      2.4. Білім беру ұйымының толық атауы_________________________________________

      2.5. Оқитын елі_____________________________________________________________

      2.6. Түскен жылы___________________________________________________________

      2.7. Бітірген жылы__________________________________________________________

      2.8. Диплом бойынша мамандығы_____________________________________________

      2.9. Диплом бойынша біліктілігі_______________________________________________

      2.10. Нострификация және дипломды тану (Қазақстан Республикасынан тыс жерде

      білім алған тұлғалар үшін) (нострификация туралы құжаттың сканерленген көшірмесі)

      Оқитын елі________________________________________________________________

      Білім беру ұйымының толық атауы____________________________________________

      Нострификация туралы куәлік берген орган_____________________________________

      Нострификация бұйрығының нөмірі___________________________________________

      Нострификацияның тіркеу нөмірі_____________________________________________

      Нострификация куәлігінің берілген күні________________________________________

      3. Өтініш берілген мамандық бойынша жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім

      (магистратура) (бар болғанда) туралы мәліметтер (жоғары медициналық білімі бар

      мамандар үшін) (құжаттың сканерленген көшірмесі)

      3.1. Магистратура мамандығы________________________________________________

      3.2. Түскен жылы___________________________________________________________

      3.3. Бітірген жылы__________________________________________________________

      3.4. Оқу ұзақтығы___________________________________________________________

      3.5. Оқудың сағат бойынша көлемі_____________________________________________

      3.6. Ұйымның толық атауы___________________________________________________

      3.7. Магистратура өткен орны_________________________________________________

      4. Өтініш берілген мамандық бойынша қайта даярлау жөніндегі куәлік туралы

      мәліметтер (құжаттың сканерленген көшірмесі)

      4.1. Қайта даярлау бойынша куәліктің нөмірі____________________________________

      4.2. Қайта даярлау мамандығы________________________________________________

      4.3. Оқытатын ұйымның атауы________________________________________________

      4.4. Оқу көлемі сағатпен_____________________________________________________

      4.5. Оқудың басталуы_______________________________________________________

      4.6. Оқудың аяқталуы_______________________________________________________

      5. Қазіргі жұмыс орны туралы мәліметтер_______________________________________

      5.1. Өтініш берілген мамандық бойынша жұмыс өтілі (жыл, ай, күн)_________________

      5.2. Қазіргі уақыттағы жұмыс орны____________________________________________

      5.3. Атқаратын лауазымы____________________________________________________

      5.4. Өтініш берілген мамандық бойынша еңбек қызметі

Қабылданған күні

Жұмыстан босатылған күні

Жұмыс орны

Атқаратын лауазымы

Бұйрықтың №

Бұйрықтың шығарылған күні      6. Өтініш берілген мамандық бойынша соңғы 5 жылда біліктілігін арттыру:

      1) өтініш берілген мамандық бойынша біліктілікті арттыру куәлігі туралы

      мәліметтер____________________________________________________________

      2) біліктілікті арттыру туралы куәліктің нөмірі _____________________________

      3) цикл атауы _________________________________________________________

      4) оқытатын ұйымның атауы _____________________________________________

      5) оқудың басталуы ____________________________________________________

      6) оқудың аяқталуы ____________________________________________________

      7) оқыту көлемі сағатпен________________________________________________

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 "Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское и (или) фармацевтическое образование в области здравоохранения за пределами Республики Казахстан"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 18. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 января 2023 года № 31805

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие см. п. 4.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 "Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское и (или) фармацевтическое образование в области здравоохранения за пределами Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21818) следующие изменения и дополнения:

      Правила проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское и (или) фармацевтическое образование в области здравоохранения за пределами Республики Казахстан, утвержденные указанным приказом:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) номер и код административного документа (далее – НИКАД) – номер, присваиваемый электронному документу государственной информационной системой разрешений и уведомлений;

      2) оценка профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения (далее – оценка профессиональной подготовленности) – процедура оценки знаний и навыков, проводимая в целях определения соответствия квалификации выпускника образовательных программ в области здравоохранения требованиям профессионального стандарта в области здравоохранения;

      3) сертификат специалиста в области здравоохранения (далее – сертификат специалиста) – документ установленного образца, подтверждающий квалификацию физического лица и его готовность к профессиональной деятельности в области здравоохранения, включая готовность к клинической или фармацевтической практике, или деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

      4) сертификация специалиста в области здравоохранения (далее – сертификация) – процедура определения соответствия квалификации физического лица квалификационным требованиям, установленным отраслевой рамкой квалификаций и профессиональными стандартами в области здравоохранения, а также определение готовности к профессиональной деятельности в области здравоохранения, включая готовность к клинической или фармацевтической практике, или деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

      5) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

      6) специалист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – физическое лицо, выполняющее трудовые обязанности, включающие в себя осуществление функции по санитарно-эпидемиологическому мониторингу, санитарно-эпидемиологической экспертизе, гигиеническому обучению, санитарно-эпидемиологическому аудиту, проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, оценке степени рисков санитарно-эпидемиологического благополучия населения в организации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или претендующий на получение сертификата.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Сертификат специалиста выдается в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-218/2020 "Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21699) (далее – Перечень специальностей и специализаций)";

      дополнить главой 5 следующего содержания:

      "Глава 5. Порядок выдачи, переоформления, подтверждение действия сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

      41. Физическое лицо, прошедшее оценку профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, оценку профессиональной подготовленности специалистов, проводимой организацией по оценке, в соответствии с Правилами оценки знаний и навыков, допускается к сертификации специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      42. Сертификация специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится согласно Перечню специальностей и специализаций.

      43. Физическое лицо, получившие медицинское образование за пределами Республики Казахстан, допускается к сертификации, при условии признания его образования и (или) квалификации в соответствии с Правилами признания.

      44. Специалисты, имеющие перерыв трудовой деятельности по специальности более 5 (пяти) лет, для получения сертификата специалиста проходят повышение квалификации по заявляемой специализации в общем объеме не менее 180 часов (6 кредитов) в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21847) (далее – Правила дополнительного образования), проходят оценку профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранении в соответствии с Правилами оценки знаний и навыков.

      45. Для подтверждения действия сертификата, специалисты с высшим, послевузовским, средним (техническим и профессиональным) образованием, проходят повышение квалификации по заявляемой специализации в общем объеме не менее 120 часов (4 кредита) в соответствии с Правилами дополнительного образования.

      46. Государственная услуга "Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (далее – государственная услуга) оказывается территориальными департаментами Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – услугодатель) через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz (далее – портал).

      47. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (далее – Перечень №3) согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

      48. Для получения сертификата, выдаваемого по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам, физическое лицо (далее – услугополучатель) направляет услугодателю через портал документы согласно пункту 8 Перечня №3.

      49. Услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием и регистрацию.

      При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

      50. При представлении услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации представленных документов готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя, направляется услугополучателю в форме электронного документа.

      51. При предоставлении услугополучателем полного пакета документов услугодатель в течении 5 (пяти) рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 8 Перечня №3, на соответствие требованиям настоящих Правил.

      При положительном заключении услугодатель оформляет и выдает сертификат специалиста.

      52. При отрицательном заключении услугодатель в течение 1 (одного) рабочего дня подготавливает и направляет уведомление услугополучателя о мотивированном отказе в оказании государственной услуги, а также о возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

      Уведомление направляется должностным лицом услугодателя в соответствии со статьей 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания услуги. Услугополучатель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления.

      По результатам проведения заслушивания услугодатель оформляет и выдает разрешение либо направляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

      53. Результатом оказания государственной услуги является сертификат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, который оформляется в электронной форме, удостоверяется ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, направляется на портал и хранится в "личном кабинете" услугополучателя.

      54. Услугодатель из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" получает сведения о:

      1) наличии высшего и (или) послевузовского образования;

      2) наличии среднего (технического и профессионального) образования;

      3) изменении имени, отчества (при его наличии), фамилии или о заключении брака (супружества) или о расторжении брака (супружества), для услогополучателей, изменивших имя, отчество (при его наличии), фамилию после получения документов об образовании;

      4) наличии действующего сертификата по заявляемой специальности.

      55. Для подтверждения сертификата, направляет услугодателю через портал документы согласно пункту 8 Перечня №3.

      Услугодатель осуществляет аналогичные процедуры, предусмотренные пунктами 48 – 52 настоящих Правил.

      56. Переоформление сертификата осуществляется, в следующих случаях:

      1) выявления в документе ошибок (опечаток);

      2) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии);

      3) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.

      57. По основаниям, предусмотренным пунктом 54 настоящих Правил, при переоформлении сертификата услугополучатель направляет услугодателю через портал заявление по форме, предусмотренной приложением 10 к настоящим Правилам, и документы согласно пункту 8 Перечня №3.

      Услугодатель осуществляет аналогичные процедуры, предусмотренные пунктами 48 – 52 настоящих Правил.

      58. При предусмотренных в пункте 56 настоящих Правил, переоформление сертификата специалиста проводится с обязательным указанием сведений о ранее выданном сертификате специалиста.

      59. Услугодатель отказывает в переоформлении сертификата специалиста, инициированном по основаниям, предусмотренным пунктом 56 настоящих Правил, при непредставлении или ненадлежащего оформления подтверждающих документов.";

      дополнить приложениями 8, 9, 10, 11 и 12 согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему приказу.

      2. Комитету санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Ғиният

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан

  Приложение 1 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 27 января 2023 года № 18
  Приложение 8
к правилам проведения
сертификации специалиста
в области здравоохранения,
подтверждения действия сертификата
специалиста в области здравоохранения,
включая иностранных специалистов, а
также условия допуска к сертификации
специалиста в области
здравоохранения лица, получившего
медицинское и (или) фармацевтическое
образование в области здравоохранения
за пределами Республики Казахстан

Перечень
основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

1

Наименование услугодателя

Территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – услугодатель)

2

Способы предоставления государственной услуги

через веб-портал "электронного правительства": ww.egov.kz, www.elicense.kz (далее – Портал)

3

Срок оказания государственной услуги

10 (десять) рабочих дней

4

Форма оказания государственной услуги

электронная (полностью автоматизированная)

5

Результат оказания государственной услуги

Сертификат специалиста либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги

6

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Государственная услуга оказывается физическим лицам (далее – услугополучатель) на бесплатной основе.

7

График работы услугодателя и объектов информации

График работы:
1) услугодателя: с понедельника по пятницу включительно, с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.
2) портала: круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ). При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания услуги осуществляется следующим рабочим днем.

8

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

Для первоначальной выдачи сертификата:
1) заявление по форме электронного документа согласно приложению 11 к настоящим Правилам, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;
2) форма сведений согласно приложению 12 к настоящим Правилам;
3) электронная копия диплома о высшем, послевузовском, среднем (техническом и профессиональном образовании, при отсутствии сведений в информационных системах;
4) электронная копия документа о признании и (или) нострификации документов об образовании услугополучателя, получившего образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах), выданный в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 352 "Об утверждении Правил признания документов об образовании, а также перечня зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, документы об образовании которых признаются на территории Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23626), при получении медицинского образования за пределами Республики Казахстан;
5) электронная копия свидетельства о сертификационном курсе;
6) электронная копия трудовой книжки, при отсутствии сведений в информационных системах;
7) электронная копия результата оценки профессиональной подготовленности выданный организацией по оценке (в том числе для лица получившего медицинское образование за рубежом), при отсутствии сведений в информационных системах.
Для подтверждения сертификата специалиста:
1) заявление по форме электронного документа согласно приложению 11 к настоящим Правилам, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;
2) электронная копия свидетельства о повышении квалификации за последние 5 (пять) лет по заявляемой специализации.
Для переоформления сертификата специалиста:
1) заявление по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;
2) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления сертификата, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.
К документу, выданному на иностранном языке, дополнительно предоставляется электронная копия нотариально заверенного перевода на казахском или русском языке.
Допускаются к сертификации физические лица с высшим, послевузовским образованием по специальности "Биология", "Химия" (направление Естественные науки, математика и статистика), "Биотехнология", "Химическая технология органических веществ, "Химическая технология неорганических веществ", "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная санитария".
Претендент с техническим и профессиональным медицинским образованием по специальности "Лабораторная диагностика", "Ветеринария", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" допускается к сертификации специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по заявляемой специализации.
Первоначальной выдаче сертификата подлежит специалист, осуществляющий трудовые обязанности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения без наличия свидетельства о сертификационном курсе и оценки профессиональной подготовленности, выданной организацией по оценке.

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности по заявляемой специальности или специализации;
4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого он лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

10

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

1. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе gov.egov.kz.
2. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.
3. Услугополучатель имеет возможность получения информации о статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.
4. При оказании государственной услуги через портал доступна версия для слабовидящих.
5. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на интернет-ресурсе: gov.egov.kz.
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777.

  Приложение 2 к приказу
Приложение 9
к правилам проведения
сертификации специалиста
в области здравоохранения,
подтверждения действия
сертификата специалиста в
области здравоохранения,
включая иностранных специалистов,
а также условия
допуска к сертификации специалиста
в области здравоохранения лица,
получившего медицинское
и (или) фармацевтическое
образование в области
здравоохранения за пределами
Республики Казахстан
  Форма

                  Сертификат специалиста в области здравоохранения

      _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) действительно получил (получила) настоящий
сертификат специалиста для осуществления деятельности в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по специальности, специализации
______________________________________________________________________________
                                    (специальность)
______________________________________________________________________________
                                    (специализация)

      Дата выдачи "____" ___________ 20 ___ года.

      Дата подтверждения сертификата "____" ___________ 20 ___ года.

      При подтверждении/переоформлении сертификата указывается № _______НИКАД

  Приложение 3 к приказу
Приложение 10
к правилам проведения
сертификации специалиста
в области здравоохранения,
подтверждения действия
сертификата специалиста в
области здравоохранения,
включая иностранных
специалистов, а также условия
допуска к сертификации специалиста
в области здравоохранения лица,
получившего медицинское
и (или) фармацевтическое
образование в области
здравоохранения за пределами
Республики Казахстан

                  Заявление для переоформления сертификата специалиста

      В ________________________________________________________________________
                              (полное наименование услугодателя)
от _____________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуальный
                        идентификационный номер)

      Прошу переоформить сертификат специалиста №_______ от "___" ______20___ года,
выданную______________________________________________________________________
                  (дата выдачи, № НИКАД, наименование услугодателя)
по следующему(им) основанию(ям) (укажите в соответствующей ячейке Х):

      1) наличие в документе ошибок (опечаток)____________________________________

      2) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) услугополучателя ________

      3) наличие требования о переоформлении в законах Республики Казахстан _________

      Адрес услугополучателя ____________________________________________________

      Электронная почта _________________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________________

      Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций) ______________

      ________________________________________________________________________________
      (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
                        номер дома/здания (стационарного помещения)

      Прилагается ______ листов.

      Я предоставляю достоверные сведения и документы.

      Даю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания
государственной услуги.

      Подпись число, месяц, год

  Приложение 4 к приказу
  Приложение 11
к правилам проведения
сертификации специалиста
в области здравоохранения,
подтверждения действия
сертификата специалиста в
области здравоохранения,
включая иностранных специалистов,
а также условия
допуска к сертификации
специалиста в области
здравоохранения лица,
получившего медицинское
и (или) фармацевтическое
образование в области
здравоохранения за пределами
Республики Казахстан
  Форма
Руководителю
____________________________
(наименование государственного органа)
от _______________________
(фамилия, имя, отчество
(при его наличии),ИИН)
  Место проживания____________

                                    Заявление

      Прошу Вас выдать/подтвердить (нужное подчеркнуть) сертификат специалиста для
осуществления деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения _____ (при подтверждении, указывается номер НИКАД сертификата специалиста)
______________________________________________________________________________,
                        (наименование специальности)
_____________________________________________________________________________,
                        (наименование специализация)

      Я предоставляю достоверные сведения и документы.

      Даю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания
государственной услуги.

      Подпись число, месяц, год

  Приложение 5 к приказу Приложение 12
к правилам проведения
сертификации специалиста
в области здравоохранения,
подтверждения действия
сертификата специалиста в
области здравоохранения,
включая иностранных специалистов,
а также условия
допуска к сертификации
специалиста в области
здравоохранения лица,
получившего медицинское
и (или) фармацевтическое
образование в области
здравоохранения за пределами
Республики Казахстан

Форма сведений

      1. Результат оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов для специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      1.1. Наименование заявляемой специальности__________________________

      1.2. Наименование заявляемой специализации__________________________

      1.3. Орган выдавший заключение оценки______________________________

      1.4. Число, месяц, год получения заключения оценки____________________

      2. Образование_________________________________________

      2.1. Образование (среднее образование, после среднее образование, техническое и профессиональное образование, высшее образование) (сканированная копия диплома)

      2.2. Номер диплома_________________________________________________

      2.3. Серия диплома__________________________________________________

      2.4. Полное наименование организации образования_____________________

      2.5. Страна обучения________________________________________________

      2.6. Год поступления________________________________________________

      2.7. Год окончания__________________________________________________

      2.8. Специальность по диплому_______________________________________

      2.9. Квалификация по диплому________________________________________

      2.10. Нострификация и признание диплома (для лиц получивших образование за пределами Республики Казахстан) (сканированная копия документа о нострификации)

      Страна обучения___________________________________________________

      Полное наименование организации образования________________________

      Орган выдавший удостоверение о нострификации_______________________

      Номер приказа нострификации_______________________________________

      Регистрационный номер нострификации_______________________________

      Дата выдачи удостоверения нострификации____________________________

      3. Сведения о послевузовском образовании (магистратуры) (при наличии) по заявляемой специальности (для специалистов с высшим образованием) (сканированная копия документа)

      3.1. Специальность магистратуры______________________________________

      3.2. Год поступления________________________________________________

      3.3. Год окончания__________________________________________________

      3.4. Продолжительность обучения_____________________________________

      3.5. Объем обучения в часах__________________________________________

      3.6. Полное наименование организации_______________________________

      3.7. Место прохождения магистратуры________________________________

      4. Сведения о свидетельстве о сертификационном курсе по заявляемой специализации (сканированная копия документа)

      4.1. Номер свидетельства о сертификационном курсе _____________________

      4.2. Специализация сертификационного курса___________________________

      4.3. Название обучающей организации__________________________________

      4.4. Объем обучения в часах___________________________________________

      4.5. Начало обучения_________________________________________________

      4.6. Окончание обучения______________________________________________

      5. Сведения о настоящем месте работы_______________________________

      5.1. Стаж работы по заявляемой специальности (лет, месяцев, дней) __________

      5.2. Место работы в настоящее время____________________________________

      5.3. Занимаемая должность____________________________________________

      5.4. Трудовая деятельность по заявляемой специальности

Дата приема

Дата увольнения

Место работы

Занимаемая должность

№ приказа

Дата издания приказа      6. Повышение квалификации за последние 5 лет по заявляемой специализации:

      1) сведения о свидетельстве о повышении квалификации по заявляемой специальности_______________________________________________________

      2) номер свидетельства о повышении квалификации_______________________

      3) наименование цикла________________________________________________

      4) название обучающей организации_____________________________________

      5) начало обучения____________________________________________________

      6) окончание обучения_________________________________________________

      7) объем обучения в часах_____________________________________________