Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидаларын, денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ қосымша және формальды емес білім беру арқылы денсаулық сақтау саласындағы мамандар алған оқудың нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 22 желтоқсанда № 21847 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 221-бабының 6-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидалары және қосымша және бейресми білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары.

      2. Осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ғылым және адами ресурстар департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Цой

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы

      Білім және ғылым министрлігі

      "____"________________2020 жыл

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 21 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-303/2020 Бұйрығына
1 қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидалары және қосымша және бейресми білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 221-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларын іске асыру және қосымша және бейресми білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) бағалау жөніндегі ұйым - денсаулық сақтау саласындағы білім алушылардың, кәсіптік даярлық түлектерінің және мамандардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган аккредиттеген ұйым;

      2) біліктілікті арттыру - бұрын алған кәсіптік білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдетуге және жетілдіруге, сондай-ақ негізгі мамандық ішінде жаңа (қосымша) құзыреттерді игеруге мүмкіндік беретін қосымша білім беру нысаны;

      3) білім беру бағдарламасы - оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені;

      4) білім беру бағдарламалары каталогының ақпараттық жүйесі - осымша білім берудің барлық бағдарламаларын есепке алудың бірыңғай ақпараттық ортасын қалыптастыруға және өзектендіруге арналған автоматтандырылған ақпараттық платформа;

      5) денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру (бұдан әрі – қосымша білім беру) – кәсіптік білімді, машықтар мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттерді игеру үшін денсаулық сақтау кадрларының білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын оқыту процесі;

      6) денсаулық сақтау саласындағы маман - кәсіптік медициналық және (немесе) фармацевтикалық білімі бар және медициналық және (немесе) фармацевтикалық практиканы немесе халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;

      7) оқу нәтижелерін тану – мемлекеттік органның қосымша және формальды емес білім беру нәтижелерінің оның иесін кәсіби қызметте пайдалану мақсатында маңыздылығын растауы;

      8) оқыту нәтижелері - қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламасы шеңберінде меңгерілген кәсіптік құзыреттердің білімі мен дағдыларын оң бағалаумен расталған;

      9) сараптау ұйымы – білім беру ұйымдары мен ғылыми ұйымдар іске асыратын денсаулық сақтау саласындағы біліктілікті арттыру бағдарламаларына сараптаманы жүзеге асыру үшін медициналық және фармацевтикалық білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ұйым;

      10) сертификаттау курсы – негізгі мамандық шеңберінде тар мамандану бойынша қосымша кәсіптік білімді, машықтар мен дағдыларды кеңейтуге, тереңдетуге және қалыптастыруға бағытталған қосымша білім беру нысаны;

      11) тағылымдама – теориялық дайындық нәтижесінде алынған кәсіптік білімді, іскерлік пен дағдыны практикада қалыптастыруға және бекітуге, сондай-ақ одан әрі кәсіптік қызмет үшін жұмыстың өзіндік ерекшелігін, озық тәжірибені зерделеуге бағытталған бейресми білім беру нысаны;

      12) тыңдаушы – қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымға оқуға қабылданған тұлға;

      13) формальды емес білім беру – оқу орны, мерзімі мен нысаны есепке алынбай көрсетілетін білім беру қызметтерін көрсететін ұйымдарымен жүзеге асыралатын және оқыту нәтижелерін растайтын құжат берілетін білім беру түрі.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.05.2021 № ҚР ДСМ-46 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      3. Кодексінің 221-бабының 6-тармағына сәйкес қосымша және формальды емес білім беруді жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары, ұлттық және ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу институттары, жоғары медициналық колледждер аккредиттелген клиникалық базалардың, денсаулық сақтау саласындағы білім беру және ғылым ұйымдары клиникаларының, қосымша және (немесе) формальды емес білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын және танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген аккредиттеу органдарында институционалдық аккредиттеуден өткен университет ауруханаларының (бұдан әрі - білім беру ұйымдары) базасында жүзеге асырады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.05.2021 № ҚР ДСМ-46 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      4. Қосымша білім беру бюджет, жұмыс беруші қаражаты және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады.

      Республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен шетелдік ұйымдарға қосымша білім беруге мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында және коммерциялық емес медициналық білім беру ұйымдарының клиникаларында жұмыс істейтін денсаулық сақтау саласындағы мамандар жіберіледі.

      5. Қосымша білім беру бағдарламаларын игеру тыңдаушының жұмыстан қол үзіп немесе жартылай қол үзіп оқу арқылы жүргізіледі. Жұмыстан жартылай қол үзіп игеру жағдайында кадрлар жұмысын толық емес жұмыс уақытында орындай алады және сонымен қатар қосымша білім беру нысандарының бірі бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10768 болып тіркелген) қашықтықтан білім беру оқытуды бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларымен белгіленген тәртіпте қашықтықтан білім беру оқытуды қолдана отырып, оқиды.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.05.2021 № ҚР ДСМ-46 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру тәртібі

      6. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру қосымша білім берудің білім беру бағдарламалары каталогының ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – каталог) жарияланған білім беру бағдарламаларының тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Каталогты сараптама ұйымы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық түрде қалыптастырады, жариялайды және өзектендіреді.

      Қосымша білім берудің білім беру бағдарламасын (бұдан әрі – бағдарлама) каталогқа енгізу және жариялау төрт кезеңде жүргізіледі:

      1) каталогтың ақпараттық жүйесінде денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымынан өтінім беру;

      2) өтінімді қарау және бағдарламаға сараптама тағайындау;

      3) бағдарламаны сараптау;

      4) каталогта бағдарламаны жариялау және өзектендіру

      7. Қосымша білім беру бағдарламалары мазмұны мен бағытына (мақсатына) қарай:

      1) біліктілікті арттыру бағдарламалары салалық біліктілік шеңберіне және денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарға сәйкес кәсіптік құзыреттерді қолдауға, тереңдетуге және жетілдіруге бағытталған;

      2) сертификаттау курсы негізгі мамандық бағыты бойынша жаңа кәсіби құзыреттерді кеңейтуге және (немесе) игеруге бағытталған.

      8. Біліктілікті арттыру бағдарламалары осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес төрт деңгейге бөлінеді.

      9. Қосымша білім беру бағдарламаларының ұзақтығы біліктілікті арттыру үшін 2 кредиттен (60 сағат) 9 кредитке (270 сағат) дейін, сертификаттау курстары үшін 10 (300 сағат) және одан да көп кредитті құрайды. Бір кредит 30 академиялық сағатқа тең.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.05.2021 № ҚР ДСМ-46 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      10. Қосымша білім беру бағдарламалары тыңдаушыларының бастапқы (бастапқы) білім деңгейін анықтау үшін базистік, оқыту кезінде - ағымдағы, оқу аяқталғаннан кейін - қорытынды бақылау жүргізіледі.

      Тыңдаушыларды базистік және ағымдағы бақылауды Білім беру ұйымдары жүргізеді. Тыңдаушыларды қорытынды бақылауды Кодекстің 223-бабының 6-тармағына сәйкес айқындалған тәртіппен сертификаттау курстарының бағдарламалары бойынша бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйым жүргізеді.

      11. Бағдарламаны меңгерген тыңдаушыларға қорытынды бақылаудың оң нәтижесі бойынша (шекті балдан жоғары) :

      1) біліктілікті арттыру – осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік беріледі;

      2) сертификаттау курстарында – осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша маман меңгерген білім мен дағдылардың тізбесін қамтитын қосымшасы (транскрипт) бар сертификаттау курсы туралы куәлік беріледі.

      Қосымшасыз сертификаттық курс туралы куәлік (транскрипт), оның ішінде шетелде алынғандар да жарамды емес.

      3) шекті балдан төмен қорытынды бақылау нәтижесі бар тыңдаушыларға қайталама қорытынды бақылау тағайындалады. Қорытынды бақылаудың шекті балдан төмен нәтижесін қайта алған кезде тыңдаушыларға осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша игерілген бағдарламаның көлемін көрсете отырып, қосымша білім алғандығы туралы анықтама беріледі.

      12. Шетелде қосымша білім беру бағдарламаларынан өткен денсаулық сақтау саласындағы мамандар қосымша білім туралы құжатты қосымшасымен (транскрипт) ұсынады.

      Шет тілінде берілген құжатқа мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасы қосымша ұсынылады.

      13. Тыңдаушыны біліктілігін арттыру циклдеріне қабылдауға өтініштерді қабылдауды, сондай-ақ біліктілікті арттырудан өту туралы құжаттарды беруді қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық форматта (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде жүзеге асырады

      14. "Денсаулық сақтау саласы кадрларының біліктілігін арттырудан өткені туралы құжаттарды беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) денсаулық сақтау саласындағы білім ұйымдарымен (бұдан әрі – қызмет беруші) көрсетіледі.

      Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік көрсетілетін қызметке қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында келтірілген.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін қағаз жеткізгіште беру көрсетілетін қызметті берушіге тікелей жүгіне жолымен не көрсетілетін қызметті алушының электрондық сұрау салуы негізінде "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық форматта жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы веб-портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қыметтің нәтижесі туралы хабарлама көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтанбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында "жеке кабинетке" жіберіледі.

      15. Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартады стандарттың 9-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша қызмет.

      16. Ақпараттық жүйе істен шыққан жағдайда, қызмет беруші бір жұмыс күні ішінде "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторын хабардар етеді.

      Бұл ретте оператор Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім ішінде техникалық проблема туралы хаттаманы толтырады және оған қызмет берушімен бірге қол қояды.

      17. Көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралуға жатады.

      Көрсетілетін қызметті беруші шешімінің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы нәтижелерге сот тәртібімен шағымдануға құқылы.

3-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға формальды емес білім беру тәртібі

      18. Медицина қызметкерлеріне тағылымдамалар нысанында формальды емес білім беруді жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары, ұлттық және ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу институттары, жоғары медициналық колледждер аккредиттелген клиникалық база, денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникалары, университеттік ауруханалар базасында жүзеге асырады.

      19. Формальды емес білім беру келесі нысандарда жүзеге асырылады: семинарлар, тренингтер, мастер-кластар, тағылымдамалар, вебинарлар, онлайн курстар.

      20. Тағылымдаманың, семинардың, тренингтің, мастер-класстың, вебинардың, онлайн курстың ұзақтығын денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымы дербес айқындайды.

      21. Бейресми білім алуды аяқтаған денсаулық сақтау саласындағы мамандарға бейресми білім алу туралы куәлік беріледі.

4-тарау. Қосымша және формальды емес білім беру арқылы денсаулық сақтау саласындағы мамандар алған оқудың нәтижелерін тану қағидалары

      22. Денсаулық сақтау саласындағы маманның қосымша және бейресми білім беру арқылы алған оқу нәтижесі:

      1) қосымша білім беру:

      біліктілікті арттыру туралы куәлік;

      қосымшасы бар сертификаттық курс туралы куәлік (транскрипт);

      2) формальды емес білім беру:

      тағылымдаманың жеке жоспарының орындалуы туралы есеп, тағылымдама барысында алған білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы ақпарат, тағылымдама қорытындысы бойынша құрылымдық бөлімше басшысының денсаулық сақтау саласындағы маманға пікірі;

      семинар, тренинг, мастер-класс, вебинар, онлайн курстан өткені туралы куәлік;

      аккредиттелген бағалау ұйымының өзін-өзі бағалауының оң нәтижесі.

      23. Қосымша білім беру құжаты біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламаларын және (немесе) сертификаттық курсты қорытынды бақылаудың оң нәтижесі (шекті балдан жоғары) негізінде беріледі.

      24. Шетелдік қосымша және бейресми білім беру ұйымы берген қосымша және формальды емес білім туралы құжат мынадай талаптар сақталған кезде Қазақстан Республикасында жарамды деп танылады:

      Қосымша білім беру үшін:

      1) қосымша білім беру атауының мәлімделген мамандыққа сәйкестігі;

      2) қосымша білім беру бағдарламалары ұзақтығының денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру қағидаларының 9-тармағына сәйкес келуі;

      3) игерілген бағдарламаның кредиттерін (сағаттарын) және құзыреттер тізбесін көрсете отырып, қосымша білім беру куәлігіне (транскрипт) қосымшаның болуы.

      Формальды емес білім беру үшін:

      1) тағылымдама қорытындысы бойынша денсаулық сақтау саласындағы маманға құрылымдық бөлімше басшысының сертификаты немесе пікірі.

      25. Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабының 41) тармақшасына сәйкес қосымша және формальды емес білім беруді оқытудың расталған нәтижелерін таниды.

  Денсаулық сақтау саласындағы
мамандарға қосымша және
формальды емес білім беру
қағидаларына
1-қосымша

Қосымша білім беру бағдарламаларының каталогы

Ұйымның атауы

Бағдарламаның атауы

Бағдарламаның мақсаты

Бағдарламаның ұзақтығы (кредитпен)

Нысаналы топ

Бағдарлама сәйкес келетін салалық біліктілік шеңберіндегі біліктілік деңгейі

Бағдарлама сәйкес келетін салалық біліктілік шеңберіндегі біліктілік деңгейі.

1
2
3
  Денсаулық сақтау саласындағы
мамандарға қосымша және
формальды емес білім беру
қағидаларына
2-қосымша

Біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламаларының деңгейлері


Мамандығы бойынша жұмыс өтілі, жылдармен

0-1

1-2

2-3

3-5


5-7

7-10


10-13

13-15


15-16

16-20


20-25


25-тен жоғары,
әрі қарай әр 5 жыл сайын

Біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламаларының деңгейлері (базалық, орта, жоғары, мамандандырылған)

Базалық деңгей:
кәсіптік қызметтің жалпы мәселелеріне сәйкес келетін біліктілікті арттыру циклдері

 
Орташа деңгей:
кәсіби қызметтің тереңдетілген мәселелеріне сәйкес келетін біліктілікті арттыру

 
Жоғары деңгейі:
кәсіптік қызметтің инновациялық, озық технологияларының тереңдетілген мәселелеріне сәйкес келетін біліктілікті арттыру

 
Жоғары деңгейі:
кәсіптік қызметтің инновациялық, озық технологияларының тереңдетілген мәселелеріне сәйкес келетін біліктілікті арттыру

 
Мамандандырылған деңгей: халықаралық немесе шетелдік оқыту
кәсіптік қызметтің инновациялық, озық жоғары технологиялық медициналық қызметтеріне

 
Мамандандырылған деңгей:
халықаралық немесе шетелдік оқыту
кәсіптік қызметтің инновациялық, озық жоғары технологиялық медициналық қызметтеріне

  Денсаулық сақтау саласындағы
мамандарға қосымша және
формальды емес білім беру
қағидаларына
3-қосымша
  нысан

Біліктілікті арттыру туралы куәлік № ______

      Осымен _________________________________________________,

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      20 ___ жылғы "____" __________ бастап "____" ____________ дейін

      _________________________________________________ мамандығы бойынша

      ______________________________________________________ циклі бойынша

      _____________ сағат көлемінде біліктілікті арттырудан өткенін куәландырады

      біліктілік деңгейі _____________________________________________________

      (бірінші,екінші,үшінші - көрсету)

      ___________________________________________________________________

      (оқытқан ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

      (басшының Т.А.Ә. (бар болса), қолы)

      Біліктілікті арттыру бағдарламасы сәйкес келетін Салалық біліктілік шеңберіндегі

      біліктілік деңгейі _____________

      Мөрдің орны Берілген күні 20___ жылғы "____" ______________

  Денсаулық сақтау саласындағы
мамандарға қосымша және
формальды емес білім беру
қағидаларына
4-қосымша
  нысан

Сертификаттау курсы туралы куәлік № ______

      Осымен _________________________________________________,

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      20 ___ жылғы "____" __________ бастап "____" ____________ дейін

      сертификаттау курсынан өтті

      _________________________________________________ мамандығы

      бойынша

      көлемінде ____________ сағат

      ___________________________________________________________________

                        (оқытқан ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

                        (басшының Т.А.Ә. (бар болса), қолы)

      Біліктілікті арттыру бағдарламасы сәйкес келетін Салалық біліктілік шеңберіндегі

      біліктілік деңгейі _____________

      Мөрдің орны

      Берілген күні 20___ жылғы "____" ______________

  Куәлікке қосымша
сертификаттау курсы туралы

Оқытқан ұйымының атауы_________________________________________________ ________________________________________________________________________

ТРАНСКРИПТ

      Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____________________________________

      Оқу күні ___________________________________________________________

      Цикл атауы ________________________________________________________

      Мамандығы _______________________________________________________

      Мамандандыру ____________________________________________________

      Кредиттер саны (сағат)______________________________________________

Шифр

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бағалау

Қорытынды баға

Әріптер.

Балл

      Тіркеуші __________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ______________________

      (қолы)

      Тіркеу нөмірі № ________________

      Берілген күні ________________

  Денсаулық сақтау саласындағы
мамандарға қосымша және
формальды емес білім беру
қағидаларына
5-қосымша
  нысан

Қосымша білім алу туралы анықтама № ______

      Осымен _________________________________________________,

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      20 ___ жылғы "____" __________ бастап "____" ____________ дейін

      _________________________________________________ мамандығы бойынша

      ______________________________________________________ циклі бойынша

      _____________ сағат көлемінде біліктілікті арттырудан өткенін куәландырады

      _____________________________________ қосымша білім беру бағдарламасы

      ___________________________________________________________________

      (біліктілікті арттыру немесе сертификаттау курсы-көрсету)

      ___________________________________________________________________

      (оқытқан ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

      (басшының Т.А.Ә. (бар болса), қолы)

      Біліктілікті арттыру бағдарламасы сәйкес келетін Салалық біліктілік шеңберіндегі

      біліктілік деңгейі ________________________________________

      Мөрдің орны

      Берілген күні 20___ жылғы "____" ______________

  Денсаулық сақтау саласындағы
мамандарға қосымша және
формальды емес білім беру
қағидаларына
6-қосымша

"Денсаулық сақтау саласы кадрларының біліктілігін арттыру және сертификаттау курстарынан өткені туралы құжаттар беру "мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты"

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.05.2021 № ҚР ДСМ-46 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1

Қызмет берушінің атауы

Денсаулық сақтау саласындағы білім және ғылым ұйымдары

2

Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері

1) қызмет беруші (қызметті алушы тікелей жүгінген кезде);
2) "Электрондықүкіметтің" веб-порталы www. egov. kz (бұдан әрі – портал) арқылы көрсетіледі.

3

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

қызметті берушіге жүгінген кезде:
1) оқу бағдарламасын толық меңгерген сәттен бастап біліктілікті арттыру және сертификаттау курстарының ұзақтығына қарамастан, оқуды аяқтағаннан кейін біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткені туралы құжаттарды беру – 1 (бір) жұмыс күні (оқу бағдарламасын толық меңгерген жағдайда);
2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты-30 (отыз) минуттан аспайды;
3) қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 30 (отыз) минут:
1) қызметті алушы қызметті берушіге құжаттарды тапсырған сәттен бастап – 30 (отыз) минуттан аспайды.

4

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны

Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағазтүрінде.

5

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

1) біліктілікті арттырудан өткені туралы: денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша біліктілікті арттырудан өткені туралы куәлік немесе біліктілікті арттырудан өткені туралы анықтама;
2) сертификаттық курстан өткені туралы: денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сертификаттық курс туралы куәлік немесе сертификаттық курстан өткені туралы анықтама.

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызмет алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

Тегін-жеке тұлғаларға
көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс (жексенбі) және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі аралығында (дүйсенбі – жұма үзіліссіз сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, сенбі күні сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін); 2) порталда-жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік

7

Жұмыс кестесі

1) қызмет беруші – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс (жексенбі) және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден сенбіге дейін (дүйсенбі – жұма сағат 8.00 – ден 18.00-ге дейін үзіліссіз, сенбіде сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін); 2) портал-жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда (қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштер қабылданады және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелері келесі жұмыс күні жүзеге асырылады) тәулік бойы.

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі (немесе сенімхат бойынша оның өкілі)

1) қызмет берушіге:
тікелей жүгінген кезде сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжат;
2) порталға:
электрондық түрдегі сұрау салу.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1. қызмет алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) сенімсіздігі анықталса;
2. қызмет алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) толық емес екендігі анықталса.

10

Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

Қызмет берушілердің мекенжайлары мен байланыс телефондары денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының интернет-ресурстарында немесе қызмет берушінің үй-жайларында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.
Қызмет алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметті орындаудың кез келген сатысында алуға мүмкіндігі бар.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 21 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-303/2020 Бұйрығына
2 қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары (бұдан әрі – Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 221-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені;

      2) денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру (бұдан әрі – қосымша білім беру) – кәсіптік білімді, машықтар мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттерді игеру үшін денсаулық сақтау кадрларының білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын оқыту процесі;

      3) симуляциялық технологиялар – дағдыларды пысықтау және тапсыру үшін жасанды ортадағы клиникалық жағдайлардың статикалық және динамикалық процестерін имитациялауға және жаңғыртуға мүмкіндік беретін инновациялық технологиялар (манекендер, муляждар, Симуляторлар, стандартталған пациенттер, виртуалды шындықтар, компьютерлік бағдарламалар және т.б.).

      4) формальды емес білім беру – оқу орны, мерзімі мен нысаны есепке алынбай көрсетілетін білім беру қызметтерін көрсететін ұйымдарымен жүзеге асыралатын және оқыту нәтижелерін растайтын құжат берілетін білім беру түрі.

2 - тарау. Денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары

      3. Денсаулық сақтау саласындағы қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға мынадай біліктілік талаптары қойылады:

      1) Кодекстің 221-бабының 6-тармағына сәйкес институционалдық аккредиттеу туралы куәліктің болуы;

      2) кадрлық қамтамасыз етуге:

      қосымша білім беруді (оның ішінде қашықтықтан оқытуды пайдалана отырып және көшпелі циклдерде) ғылым докторы немесе ғылым кандидаты дәрежесі, философия докторы немесе магистр академиялық дәрежесі бар адамдар өткізеді. Практикалық сабақтарды өткізу үшін профессорлық-оқытушылар құрамының жалпы санының 50% - ынан аспайтын ғылыми дәрежесі жоқ, практикалық денсаулық сақтау мамандары оқутышыларды тарту рұқсат етіледі.

      денсаулық сақтау саласындағы қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқытушылардың мамандық бейіні бойынша кемінде 10 жыл жұмыс тәжірибесі және кемінде 3 жыл ғылыми-педагогикалық тәжірибесі, оқытылатын бейіні бойынша соңғы 5 жыл ішінде кемінде 4 кредит (120 сағат) біліктілігін арттыру бар;

      3) оқу-әдістемелік қамтамасыз етуге:

      біліктілікті арттыру бағдарламасының болуы;

      бейінді халықаралық ақпараттық желілерге, электрондық дерекқорларға, кітапхана қорларына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерге қолжетімділіктің болуы;

      оқытудың инновациялық, симуляциялық технологиялары мен интерактивті әдістерінің болуы;

      базистік, ағымдағы және қорытынды бақылауды бағалаудың бақылау-өлшеу құралдарының болуы;

      4) материалдық-техникалық қамтамасыз етуге:

      меншік құқығында не жедел (сенімгерлік) басқару, жалдау туралы шарттар бойынша аудиториялық қордың, тыңдаушылар контингентінің көлеміне, санитарлық-техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келетін сыныптардың, зертханалардың болуы;

      меншік құқығында қосымша білім беру бағдарламаларын тыңдаушылар контингентінің көлеміне, интернет желісіне қол жеткізе отырып, баспа, аудио, бейне-материалдарды көрсетуге арналған компьютерлік жабдықтың, кітапхана қорының, симуляциялық жабдықтың (манекендердің, муляждардың, тренажерлердің) санитариялық - техникалық нормалары мен ережелеріне сәйкес болуы;

      5) денсаулық сақтау саласындағы қосымша білім беру бағдарламаларын басқаруға:

      қосымша білім беру бағдарламаларын тыңдаушылардың контингентіне сәйкес қосымша білім беру процесін басқаруды қамтамасыз ететін қажетті әкімшілік құрылымның және әкімшілік-басқару персоналының штатының болуы.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 26.05.2021 № ҚР ДСМ-46 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      4. Денсаулық сақтау саласындағы бейресми білім беру ұйымдарына білім алушылардың, кәсіптік даярлық түлектерінің және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүзеге асыруға институционалдық аккредиттеу немесе аккредиттеу туралы куәліктің болуы талап етіледі.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 21 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-303/2020 Бұйрығына
3 қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндет атқарушының 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5904 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланды, 2010 жылғы № 2).

      2. "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 433 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11448 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 шілдедегі "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды).

      3. "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау қағидаларын және қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 18 наурыздағы № 76 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14954 болып тіркелген, 2017 жылғы 10 сәуірдегі Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

      4. "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 25 тамыздағы № ҚР ДСМ-7 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17436 болып тіркелген, 2018 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

      5. "Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қағидаларын, сондай-ақ қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 11 қарашадағы № 691 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 26 мамырдағы № ҚР ДСМ-57/2020 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20733 болып тіркелген, 2020 жылғы 27 мамырдағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады