"Байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 22 қарашадағы № 410 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 18 мамырдағы № 182/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 18 мамырда № 32517 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 22 қарашадағы № 410 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16064 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген байланыс қызметтері сапасының көрсеткіштері осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген іс-шараларының орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министріне жүктелсiн.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрі
Б. Мусин

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика

      министрлігі

  2023 жылғы 18 мамырдағы
№ 182/НҚ бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар
министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы
№ 410 бұйрығымен
бекітілген

Байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштері

Ұялы байланыс қызметтерінің сапа көрсеткішінің атауы

Көрсеткіштің мәні

Дауыс байланысы қызметтерінің сапа көрсеткіштері

1

Ұялы байланыс желісінің абонентімен қосылуды орнату кезінде шақырулардың жалпы санынан сәтсіз шақырулардың үлесі

3%

2

Тіркелген телефон байланысы желісінің абонентімен қосылуды орнату кезінде шақырулардың жалпы санынан сәтсіз шақырулардың үлесі

2.5%

3

Абоненттің бастамасынсыз орнатылған қосылулардың ажырауымен аяқталған шақырулардың үлесі

3%

4

Сөздерді беру сапасы бойынша нормативтерді қанағаттандырмайтын шақырулардың үлесі (MOS POLQA < 2,8)

8%

5

Ұялы байланыс желісінде сол өңірдегі ұялы байланыс желісімен телефон қосылуын орнатуды аяқтаудың орташа уақыты

8 сек

Жылжымалы байланыс желілері арқылы Интернетке қол жеткізу қызметтерінің сапа көрсеткіштері

1

HTTP серверінен деректерді жүктеудің сәтті сессияларының үлесі

95%і

2

"Төмен" бағыты бойынша FTР серверінен деректерді жүктеудің сәтті сессияларының үлесі

95%1

3

HTTP WEB-парақшасын жүктеу сессияларының сәтті әрекеттерінің үлесі

95%іі

4

FTP серверінен деректерді жүктеудің орташа жылдамдығы көрсеткіш мәндерінің үлесі "төмен" желісі бойынша 2 Мбит/с кем (лицензиялық міндеттемелерге сәйкес Д0, Д1, Д2, Д3 классы үшін)ііі

10%

5

FTP серверінен деректерді жүктеудің орташа жылдамдығы көрсеткіш мәндерінің үлесі 3G технологиясындағы "төмен" желісі бойынша 1 Мбит/с кем (С1С, О1С классы үшін)

10%

6

FTP серверінен деректерді жүктеудің орташа жылдамдығы көрсеткіш мәндерінің үлесі 4G технологиясындағы "төмен" желісі бойынша 5 Мбит/с кем (С1С, О1С классы үшін)

10%

Байланысты қамтудың сапа көрсеткіштері

Көрсеткіш

Елді мекеннің тип

1

2

3

4

1

RSSІ (Receіved Sіgnal Strength Іndіcator) - 2G технологиясындағы сигнал деңгейінің көрсеткіші, dBm.

Бастапқы мәніv

≤-75

≤-85

≤-95

≤-95

Рұқсат етілген пайыз, %

5

10

10

10

2

CPІCH RSCP – 3G технологиясындағы сканерлеуші қабылдағышының кіруінде қабылданатын пайдалы сигналдың деңгейі, dBm.

Бастапқы мәні

≤ -80

≤-90

≤-105

≤-105

Рұқсат етілген пайыз, %

10

10

10

10

3

Ec/Іo – 3G технологиясындағы шуға пайдалы сигналдың қатысы, dB

Бастапқы мәні

<15

<15

<15

<15

Рұқсат етілген пайыз, %

10

10

15

15

4

RSRP-4G технологиясының сканерлеуші қабылдағышының кіруіндедегі қабылданған тірек сигналдар күшінің орташа мәні, dBm

Бастапқы мәні

≤ -100

≤ -105

Нормаланбайды

Нормаланбайды

Рұқсат етілген пайыз, %

5

10

15

Нормаланбайды

Тіркелген байланыс желілері арқылы интернетке қол жеткізу қызметтерінің сапа көрсеткіштері

Қосылу түрі

Байланыс арнасының өткізу қабілеті, Мбит/с

ІP-пакеттердің кідіру уақыты, артық емес

ІP-пакеттердің кідіру вариациясы, артық емес

ІP пакеттерін жоғалту, артық емес

ТОБЖ бойынша ұйымдастырылған байланыс арналары бойынша деректерді өлшеу объектісі мен оператордың деректерді беру желісінде орналасқан тест сервері/бақылаудың аппараттық құралы арасында беру кезінде

тарифтік жоспарда, шартта белгіленген мәннен кемінде 80%

20 мс

10 мс

0,20%

Оператордың деректерді беру желісінде орналасқан деректерді ТОБЖ+өрілген жұп, РРЖ+өрілген жұп өлшеу объектісі мен тест сервері/бақылаудың аппараттық құралы арасындағы байланыстың құрамдас арналары бойынша беру кезінде

150 мс

50 мс

0,30%

Оператордың деректерді беру желісінде орналасқан өлшеу объектісі мен тест сервері/бақылаудың аппараттық құралы арасындағы бір жерсеріктік учаскемен байланыстың құрамдас арналары бойынша деректерді беру кезінде

800 мс

100 мс

0,50%


О внесении изменения в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи"

Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 18 мая 2023 года № 182/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 мая 2023 года № 32517

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16064) следующее изменение:

      Показатели качества услуг связи, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету телекоммуникации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
Б. Мусин

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
от 18 мая 2023 года № 182/НҚ
  Утверждены
приказом Министра
информации и коммуникаций
Республики Казахстан
от 22 ноября 2017 года № 410

Показатели качества услуг связи

Наименование показателя качества услуг сотовой связи

Значение показателя

Показатели качества услуг голосовой связи

1

Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи

3 %

2

Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи

2.5 %

3

Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента

3 %

4

Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи (MOS POLQA < 2,8)

8 %

5

Среднее время установления соединения в сети сотовой связи, завершающемся на сеть сотовой связи в том же регионе

8 сек

Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи

1

Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP

95 %i

2

Доля успешных сессий загрузки данных с сервера FTP по линии "вниз"

95 %1

3

Доля успешных попыток сессий загрузки WEB-страницы HTTP

95 %ii

4

Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 2 Мбит/с по линии "вниз" (для классов Д0, Д1, Д2, Д3 в соответствии с лицензионными обязательствами) iii

10 %

5

Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 1 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 3G (для классов С1С, О1С)

10 %

6

Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 5 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 4G (для классов С1С, О1С)

10 %

Показатели качества покрытия связи

Показатель

Тип местности

1

2

3

4

1

RSSI (Received Signal Strength Indicator) - показатель уровня сигнала в технологии 2G, dBm

Пороговое значение

≤-75

≤-85

≤-95

≤-95

Допустимый процент, %

5

10

10

10

2

CPICH RSCP - уровень принимаемого полезного сигнала на входе сканирующего приемника в технологии 3G, dBm

Пороговое значение

≤ -80

≤-90

≤-105

≤-105

Допустимый процент, %

10

10

10

10

3

Ec/Io – отношение полезного сигнала к шуму в технологии 3G, dB

Пороговое значение

<15

<15

<15

<15

Допустимый процент, %

10

10

15

15

4

RSRP - cреднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе сканирующего приемника технологии 4G, dBm

Пороговое значение

≤ -100

≤ -105

не нормируется

не нормируется

Допустимый процент, %

5

10

15

не нормируется

Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством фиксированных сетей связи

Тип подключения

Пропускная способность канала связи, Мбит/с

Время задержки IP-пакетов, не более

Вариация задержки IP-пакетов, не более

Потери IP-пакетов, не более

При передаче данных по каналам связи, организованным по ВОЛС между объектом измерения и тестовы м сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора

не менее 80% от значения, установленного тарифным планом, договором

20 мс

10 мс

0,20 %

При передаче данных по составным каналам связи типа ВОЛС+витая пара, РРЛ+витая пара между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора

150 мс

50 мс

0,30 %

При передаче данных по составным каналам связи с одним спутниковым участком между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора

800 мс

100 мс

0,50 %