"Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 10 шiлдедегi № 125 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 14 шiлдеде № 33079 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21399 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамы көрсетілген бұйрыққа қосымшамен бекітілген жаңа редакцияда жазылсын;

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Ғиният

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2023 жылғы 10 шілдедегі
№ 125 бұйрығына
қосымша

Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамы

Атауы

Саны

1.

Дәкелі бинттер 5 м х 10 см (стерильденген)

2 дана

2.

Дәкелі бинттер 5 м х 10 см (стерильденбеген)

2 дана

3.

Дәкелі бинттер 7 м х 14 см (стерильденбеген)

2 дана

4.

Таңу пакеті (стерильденген)

1 дана

5.

Бактерицидті жапсырма

5 дана

6.

Медициналық жапсырма

1 дана

7.

Серпімді құбырлы бинт № 1

1 дана

8.

Серпімді құбырлы бинт № 3

1 дана

9.

Серпімді құбырлы бинт № 6

1 дана

10.

Медициналық қолғаптар (стерильденбеген)

6 дана

11.

Доғал ұшты, металл қайшылар

1 дана

12.

"Ауыз - құрылғы - ауыз" жасанды тыныс алуға арналған құрылғы ("Ауыз - маска" өкпені жасанды желдетуге арналған қалта маскасы)

1 дана

13.

Таңуға арналған косынка-бандаж

1 дана

14.

Құтқару көрпесі (термиялық көрпе)

1 дана

15.

Жылдам мұзы бар пакет - гипотермиялық бір реттік пайдалануға арналған

1 дана

16.

Ысқырғыш

1 дана

17.

Фонарь (2 қосалқы батареямен)

1 дана

18.

Қобдишаға арналған футляр (былғары алмастырғыш)

1 дана

19.

Блокнот

1 дана

20.

Қарындаш

1 дана

21.

Ылғал майлықтар (антисептикалық)

1 бума

22.

Қысқыш

1 дана

      Ескертпе: Жеке алғашқы медициналық көмек қобдишалары жеке қажеттіліктер мен тілектерге сәйкес пайдаланушының қалауы бойынша толықтырыла алады.

      Өнеркәсіптік объектілерде дәрі қобдишасының құрамы қолдану жөніндегі нұскаулықты қоса бере отырып, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторларға (қышқыл, сілті, фосфор, әк және басқалар) байланысты зардеп шеккен адамның денесінің зардап шеккен аймағын шұғыл өңдеуге арналған құралдармен (антидоттармен) толықтырылады.

О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 "Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2023 года № 33079

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 "Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21399) следующее изменение:

      состав аптечки для оказания первой помощи, утвержденный приложением к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Ғиният

  Приложение к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 10 июля 2023 года № 125

Состав аптечки для оказания первой помощи

Наименование

Количество

1.

Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные)

2 штуки

2.

Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные)

2 штуки

3.

Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные)

2 штуки

4.

Перевязочный пакет (стерильный)

1 штука

5.

Бактерицидный лейкопластырь

5 штук

6.

Медицинский лейкопластырь

1 штука

7.

Эластичный трубчатый бинт № 1

1 штука

8.

Эластичный трубчатый бинт № 3

1 штука

9.

Эластичный трубчатый бинт № 6

1 штука

10.

Перчатки медицинские (нестерильные)

6 штук

11.

Ножницы тупоконечные, металлические

1 штука

12.

Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" (карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска")

1 штука

13.

Косынка-бандаж для перевязки

1 штука

14.

Спасательное одеяло (термическое покрывало)

1 штука

15.

Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый

1 штука

16.

Свисток

1 штука

17.

Фонарь (с 2 запасными батарейками)

1 штука

18.

Футляр для аптечки (кожезаменитель)

1 штука

19.

Блокнот

1 штука

20.

Карандаш

1 штука

21.

Влажные салфетки (антисептические)

1 упаковка

22.

Жгут

1 штука

      Примечание:
Индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям.

      На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки пораженного участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов (кислота, щелочь, фосфор, известь и другие) с приложением инструкции по применению.