"Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын білім беру ұйымдары типтерінің және түрлерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 503 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2023 жылғы 15 тамыздағы № 260 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 22 тамызда № 33319 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын білім беру ұйымдары типтерінің және түрлерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 503 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17453 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары типтерінің және түрлерінің тізбесін бекіту туралы";

      кіріспе және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 107) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары типтерінің және түрлерінің тізбесі бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрыққа қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Бюджеттік жоспарлау департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
Г. Бейсембаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
2023 жылғы 15 тамыздағы
№ 260 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 503 бұйрығына
қосымша

Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске асырылатын мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары типтерінің және түрлерінің тізбесі

Білім беру ұйымы типінің атауы

Білім беру ұйымы түрлерінің атауы

1.

Мектепке дейінгі ұйымдар

1. Бөбекжай-бақша

2. Балабақша

3. Отбасылық бөбекжай-бақша

4. Санаторлық бөбекжай-бақша

5. "Мектеп-бөбекжай-бақша" кешені

6. Мектепке дейінгі шағын орталық

2.

Шағын жинақты мектептерден, ауылдық жерде орналасқан орта білім беру ұйымдарынан, түзету мекемелері жанындағы, денсаулық сақтау ұйымдары жанындағы, мәдениет және дене шынықтыру-спорт ұйымдары жанындағы орта білім беру ұйымдарынан, республикалық орта білім беру ұйымдарынан басқа орта білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта)

1. Бастауыш мектеп

2. Негізгі орта мектеп

3. Жалпы білім беретін мектеп

4. Гимназия

5. Лицей

6. Бейінді мектеп

7. Мектеп-гимназия

8. Мектеп-лицей

9. Қосымша білім беретін мектеп-орталық

10. Оқу-тәрбие орталығы (кешен)

3.

Медициналық, әскери, арнайы оқу орындарынан, мәдениет және дене шынықтыру-спорт саласындағы білім беру ұйымдарынан басқа техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары

1. Колледж

2. Кәсіптік даярлау оқу орталығы

3. Жоғары колледж

4.

Медициналық, әскери, арнайы оқу орындарынан, мәдениет және дене шынықтыру-спорт саласындағы білім беру ұйымдарынан басқа орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

Жоғары колледж


О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 503 "Об утверждении Перечня типов и видов организаций образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование"

Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 15 августа 2023 года № 260. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 августа 2023 года № 33319

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 503 "Об утверждении Перечня типов и видов организаций образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17453) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Перечня типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование";

      преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 107) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить Перечень типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, согласно приложению к настоящему приказу.";

      приложение к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту бюджетного планирования Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр просвещения
Республики Казахстан
Г. Бейсембаев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
Министр просвещения
Республики Казахстан
от 15 августа 2023 года № 260
  Приложение к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 27 сентября 2018 года № 503

Перечень типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование

№ п/п

Наименование типа организаций образования

Наименование видов организаций образования

1.

Дошкольные организации

1. Ясли-сад

2. Детский сад

3. Семейный ясли-сад

4. Санаторный ясли-сад

5. Комплекс "школа-ясли-сад"

6. Дошкольный мини-центр

2.

Организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего) за исключением малокомплектных школ, организаций среднего образования, расположенных в сельской местности, организаций среднего образования при исправительных учреждениях, организациях здравоохранения, организаций среднего образования в области культуры, физической культуры и спорта, республиканских организаций среднего образования

1. Начальная школа

2. Основная средняя школа

3. Общеобразовательная школа

4. Гимназия

5. Лицей

6. Профильная школа

7. Школа-гимназия

8. Школа-лицей

9. Школа-центр дополнительного образования

10. Учебно-воспитательный центр (комплекс)

3.

Организации технического и профессионального образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта

1. Колледж

2. Учебный центр профессиональной подготовки

3. Высший колледж

4.

Организации послесреднего образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта

Высший колледж