"Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 қыркүйектегі № 72 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 3 қазанда № 33493 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларында және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарда:

      28 және 29-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Қаржы ұйымының қаржылық жағдайы ықтимал нашарлауы жағдайларында қаржы ұйымын қайта капиталдандыру жоспары мынадай ақпараттан тұрады:

      қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

      қаржы ұйымының қаржылық жай-күйінің болжамды нашарлауының есебі және нашарлауына әсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

      қаржы ұйымын қаржылық қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету бойынша шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын шамаға дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

      қаржы ұйымын қаржылық қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

      қалпына келтіру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі).

      Егер өтініш беруші банк немесе сақтандыру холдингі не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болса, онда уәкілетті органға ұсынылатын қайта капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспарына сәйкес өтініш берушінің міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

      Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауы жағдайында қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспары:

      1) өтініш беруші жеке тұлғаның;

      2) өтініш беруші заңды тұлғаның бірінші басшысының, сондай-ақ, егер өтініш беруші заңды тұлғаның ірі акционерінің (акционерлерінің) қаржы ұйымының, банк немесе сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алуы талап етілмеген жағдайда, өтініш беруші заңды тұлғаның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолдармен расталады.

      29. Бизнес-жоспар мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты қамтиды:

      қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерін және көрсетілетін қызметтер түрлерін сипаттау;

      қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы және ішкі ортаны талдау);

      қаржы ұйымы қызметінің таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылындағы даму стратегиясы және ауқымы;

      таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылға арналған толық жылдық қаржылық жоспар (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда мен зиян туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);

      тәуекелдерді басқару жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипаты және алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылында оларды басқару тәсілдері);

      таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылында еңбек ресурстарын тарту жоспары;

      өтініш берушінің және қаржы ұйымының болжалды есеп айырысу балансын қоса алғанда, қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк немесе сақтандыру холдингі мәртебесін алғаннан кейін иеленудің қаржылық салдарын талдау, егер мұндайлар бар болса, іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымын қоса алғанда, қаржы ұйымының активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе қаржы ұйымының қызметіне немесе басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстары және жоспарлары.

      Егер өтініш берушінің банк немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуі тиісінше банк конгломератының немесе сақтандыру тобының қалыптасуына әкелген жағдайда, банк немесе сақтандыру холдингінің қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдау банк конгломератының немесе сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерді сақтауын тексеруді қамтиды.

      Осы тармақшаның тоғызыншы абзацында және Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағының он бірінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сәйкес келмеу қаржы ұйымының қаржылық жай-күйінің нашарлауына әкеледі;

      егер өтініш берушінің банк немесе сақтандыру холдингінің мәртебесін иеленуі тиісінше банк конгломератының немесе сақтандыру тобының қалыптасуына әкелген жағдайда, банк конгломератының немесе сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің болжамды есебі;

      2) мына:

      өтініш беруші жеке тұлғаның;

      өтініш беруші заңды тұлғаның бірінші басшысының, сондай-ақ, егер өтініш беруші заңды тұлғаның ірі акционерінің (акционерлерінің) қаржы ұйымының, банк немесе сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алуы талап етілмеген жағдайда, өтініш беруші заңды тұлғаның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолдармен расталады.".

      2. Банктерді реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар және

      аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 сентября 2023 года № 72. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2023 года № 33493

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие см. п. 4.

      Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552) следующие изменения:

      в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанным постановлением:

      пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

      "28. План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации содержит следующую информацию:

      оценка текущего состояния финансовой организации;

      расчет предполагаемого ухудшения финансового состояния финансовой организации и критерии, влияющие на ухудшение (динамика изменения пруденциальных нормативов, изменения размера собственного капитала финансовой организации, изменения финансовых и иных показателей финансовой организации в сторону ухудшения);

      подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленных на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

      календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

      предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменения размера собственного капитала финансовой организации, изменения финансовых и иных показателей финансовой организации).

      Если заявитель является банковским или страховым холдингом либо крупным участником другой финансовой организации, то представляемый в уполномоченный орган план рекапитализации составляется с учетом обязательств заявителя в соответствии с планом рекапитализации этой финансовой организации.

      План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации заверяется подписями:

      1) заявителя - физического лица;

      2) первого руководителя заявителя - юридического лица, а также крупного (крупных) акционера (акционеров) заявителя - юридического лица, в случае если получение статуса крупного участника финансовой организации, банковского или страхового холдинга крупным (крупными) акционером (акционерами) заявителя - юридического лица не требуется.

      29. Бизнес-план соответствует следующим требованиям:

      1) не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

      описание цели и задач финансовой организации и виды предоставляемых услуг;

      анализ деятельности финансовой организации (анализ внешней и внутренней среды);

      стратегия развития и масштабы деятельности финансовой организации на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

      детализированный годовой финансовый план на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и объемы финансирования бизнес-плана);

      план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением деятельности финансовой организации, и способы управления ими на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

      план привлечения трудовых ресурсов на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

      анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника финансовой организации, банковского или страхового холдинга, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и финансовой организации после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов финансовой организации, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление финансовой организацией, включая план мероприятий и организационную структуру.

      Анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса банковского или страхового холдинга включает проверку на соблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом или страховой группой в случае, если приобретение заявителем статуса банковского или страхового холдинга приведет к формированию банковского конгломерата или страховой группы соответственно.

      Несоответствие требованиям, указанным в абзаце девятом настоящего подпункта и в части одиннадцатой пункта 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги, предполагает в том числе ухудшение финансового состояния финансовой организации;

      предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата или страховой группы в случае, если приобретение заявителем статуса банковского или страхового холдинга приведет к формированию банковского конгломерата или страховой группы;

      2) заверяется подписями:

      заявителя - физического лица;

      первого руководителя заявителя - юридического лица, а также крупного (крупных) акционера (акционеров) заявителя - юридического лица, в случае если получение статуса крупного участника финансовой организации, банковского или страхового холдинга крупным (крупными) акционером (акционерами) заявителя - юридического лица не требуется.".

      2. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
М. Абылкасымова

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан