Семей қаласы мәслихатының 2020 жылғы 17 шілдедегі № 54/394-VI "Семей қаласы бойынша бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, оларды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, оларды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 16 ақпандағы № 21/119-VIII шешімі. Абай облысының Әділет департаментінде 2024 жылғы 28 ақпанда № 225-18 болып тіркелді.

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Семей қаласы мәслихатының "Семей қаласы бойынша бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, оларды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, оларды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы" 2020 жылғы 17 шілдедегі № 54/394-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7450 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 4 - қосымшасы осы шешімінің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы
      Д. Шакаримов

  Абай облысы
Семей қаласының мәслихаты
2024 жылғы 16 ақпандағы
№ 21/119-VIII шешіміне
4 - қосымша

Пикет өткізуге тыйым салынған Семей қаласындағы іргелес аумақтардың шекаралары

      1. Семей қаласының келесі объектілерінің іргелес аумақтарынан кемінде 800 метр қашықтықта пикет өткізу шекаралары айқындалсын:

      1) жаппай жерлеу орындары;

      2) теміржол, су, әуе және автомобиль көлігі объектілерінің;

      3) мемлекеттің қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігін және халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдар;

      4) қауіпті өндірістік объектілер және пайдаланылуы арнайы қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауды талап ететін өзге де объектілер;

      5) магистральдық теміржол желілері, магистральдық құбыржолдар, ұлттық электр желісі, магистральдық байланыс желілері.

О внесении изменения в решение маслихата города Семей от 17 июля 2020 года № 54/394-VI "Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка их использования, норм их предельной заполняемости, требований к их материально-техническому и организационному обеспечению, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования по городу Семей"

Решение маслихата города Семей области Абай от 16 февраля 2024 года № 21/119-VIII. Зарегистрировано Департаментом юстиции области Абай 28 февраля 2024 года № 225-18.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей от 17 июля 2020 года № 54/394-VI "Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка их использования, норм их предельной заполняемости, требований к их материально-техническому и организационному обеспечению, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования по городу Семей" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7450) следующее изменение:

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель маслихата города Семей
      Д. Шакаримов

  Приложение 4 к решению
Маслихат города Семей области
Абай
от 16 февраля 2024 года
№ 21/119-VIII

Границы прилегающих территорий в городе Семей, в которых запрещено проведение пикетирования

      1. Определить границы проведения пикетирования на расстоянии не менее 800 метров от прилегающих территорий следующих объектов города Семей:

      1) мест массовых захоронений;

      2) объектов железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта;

      3) организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;

      4) опасные производственные объекты и иные объекты, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

      5) магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи.