Қуғын-сүргiн кезеңiнде Қазақстан Республикасы аумағына күштеп көшiрiлген Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттарындағы ұлты туралы жазбаны өзгерту тәртiбi туралы

Қазақстан Республикасы Iшкi Iстер Министрлiгi 1995 жылғы 20 қараша N 263. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1996 жылғы 18 қаңтарда N 143 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 9 қазандағы № 830 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрінің 09.10.2015 № 830 бұйрығымен.

     "Қуғын-сүрген кезеңiнде бұрынғы Кеңес Одағының түрлi аймақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына күштеп көшiрiлген Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен азаматтық хал актiлерiндегi ұлты туралы жазбаны өзгерту тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы қаңтардың 12-iндегi N 31  қаулысын орындау мақсатында  БҰЙЫРАМЫН
     1-4. <*>
      Ескерту: 1-4-тармақтардың қолданылуы тоқтатылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124   қаулысымен .
     5. Қазақстан Республикасы IIМ 1993 жылғы ақпанның 9-ындағы "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы қаңтардың 12-iндегi N 31 қаулысын жариялау туралы" N 64 бұйрығы күшiн жойды деп саналсын.

    МИНИСТР
    IШКI ҚЫЗМЕТ
    ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЫ

                                       Қазақстан Республикасы IIМ
                                       1995 жылғы 20 қараша N 263
                                                N 1 қосымша

Нұсқау
Қуғын-сүргiн кезеңiнде Қазақстан Республикасы
аумағына күштеп көшiрiлген Қазақстан Республикасы
азаматтарының паспорттарындағы ұлты туралы жазбаны
өзгерту тәртiбi туралы

      Ескерту: Нұсқаудың қолданылуы тоқтатылды - N 263 бұйрықтың 1-4-тармақтарын қараңыз. 

Об утверждении Инструкция о порядке изменения записи о национальности в паспортах граждан Республики Казахстан, насильственно переселенных в период репрессий на территорию Республики Казахстан

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 ноября 1995 г. N 263. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.01.1996 г. N 143. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2015 года № 830

      Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 09.10.2015 № 830.

      Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Казахстан "О порядке изменений записи о национальности в паспортах и актах гражданского состояния граждан Республики Казахстан, насильственно переселенных в период репрессий из различных регионов бывшего Советского Союза на территорию Республики Казахстан" от 12 января 1993 г. N 31 P930031_ приказываю:
      1-4. (Пункты отменены - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 года N 124 ).

      5. Считать утратившим силу Приказ МВД Республики Казахстан N 64 от 9 февраля 1993 года "Об объявлении постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 12 января 1993 года N 31".

      Министр

                                        Приложение N 1
                                        к приказу МВД
                                     Республики Казахстан
                                     N 263 от 20.11.1995г.

                             ИНСТРУКЦИЯ
                         О порядке изменения
                       записи о национальности
                    в паспортах граждан Республики
               Казахстан, насильственно переселенных в
         период репрессий на территорию Республики казахстан <*>

      Сноска. Инструкция отменена (см. выше п.2 приказа N 263).