"Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiндегi аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарттар жасау құқығы конкурсын өткiзу туралы Ереженi бекiту туралы"

Қазақстан Республикасының Жекешелендiру жөнiндегi мемлекеттiк комитетi 1996 жылғы 19 наурыздағы N 106 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1996 жылғы 28 маусым N 178 тіркелді. Қолданылуы тоқтатылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен.

      ЕСКЕРТУ. Мәтiнiндегi сөздер ауыстырылды - ҚР Қаржы министрлiгiнiң Жекешелендiру жөнiндегi 1997.08.04. N 386 қаулысымен .

     Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылдың 23 желтоқсандағы заң күшi бар "Жекешелендiру туралы" Жарлығына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Жекешелендiру жөнiндегi департаментiнiң 1996 жылдың 7 ақпанындағы N 37 қаулысымен бекiтiлген акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн аукциондарда сату тәртiбi туралы Ережеге сәйкес және акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарттар жасау құқығы конкурстарын өткiзудiң бiрыңғай тәртiбiн белгiлеу мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Жекешелендiру жөнiндегi департаментi қаулы етеді:
     1. "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарттар жасау құқығы конкурсын өткiзу тәртiбi туралы ұсынылған Ереже" бекiтiлсiн.
     2. Аукциондарды ұйымдастырушыларды iрiктеу акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарттар жасау құқығы конкурсын өткiзу тәртiбi туралы Ережемен белгiленген процедураға сәйкес жүзеге асырылуы керектiгi белгiленсiн.
     3. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау акционерлiк қоғамдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiндегi Басқарма бастығы Қ.С. Құттыбаеваға және әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiн жекешелендiру Басқармасының бастығы Н.Ж.Махимовқа жүктелсiн.

      Төраға

Қазақстан Республикасының  
Жекешелендiру жөнiндегi  
мемлекеттiк комитетiнiң  
1996 жылдың 19 наурызындағы
N 106 Қаулысымен     
Бекітілген        

Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiндегi
аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарттар
жасау құқығы конкурсын өткiзу тәртiбi туралы
ЕРЕЖЕ

I. Жалпы ережелер

     1. Ереже акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiндегi аукциондар ұйымдастыру мен өткiзуге шарттар жасау құқығы үшiн конкурстар өткiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Жекешелендiру жөнiндегi департаментi (бұдан әрi текст бойынша ЖМК) арқылы анықтайды.<*>
     2. Конкурстың мәнi болып шарты алдын-ала анықталған акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарт жасау болып табылады.
     Акциялардың мемлекеттiк пакетiн сату жөнiнде аукцион ұйымдастыру мен өткiзу шартын орындау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Жекешелендiру жөнiндегi департаментiнiң 1996 жылдың 7 ақпанындағы N 37 қаулысымен бекiтiлген акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн аукциондарда сату тәртiбi туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
     3. Конкурсқа жеке тұлғалар, құнды қағаздар жөнiндегi Ұлттық комиссия арқылы берiлетiн құнды қағаздар рыногының бiрiншi санатты (дилерлiк-брокерлiк) кәсiби қатысушысы лицензиясы бар және әрi қарай конкурс Қатысушылары аталатын осы Ереженiң 8-тармағында анықталған тәртiпке тiркеуден өткен мемлекеттiк емес заңды және шетелдiк заңды тұлғалар жiберiледi.

II. Конкурсты дайындау

     4. Қазақстан Республикасының облыстар бойынша жекешелендiру жөнiндегi (әрi қарай облыстар бойынша ЖМК) мемлекеттiк комитеттерi конкурс өткiзу туралы шешiм қабылдайды, конкурс барысында шешiмге ұсынылатын шарттар санын және аукционға шығарылатын акциялардың мемлекеттiк пакеттерiнiң тiзiмiн, сондай-ақ оларды сатуды жүзеге асыру үшiн қажеттi ақпаратты қамтитын әрбiр шартқа Аукциондық тапсырма белгiлейдi.
     5. Облыс бойынша ЖМК конкурс өткiзу туралы шешiм қабылданғаннан кейiн:
     а) комитет жұмысшыларынан конкурс өткiзу жөнiнде комиссия құрады;
     ә) әрбiр Аукциондық тапсырмаға шешiм құқығымен конкурсқа ұсынылатын акциялардың мемлекеттiк пакетiн сату жөнiнде аукцион ұйымдастыру және өткiзуге шарт дайындайды;
     б) конкурсқа қатысу үшiн кепiлдiк жарна төлеудiң бiрыңғай көлемiн және оны енгiзу тәртiбiн белгiлейдi;
     в) жарнамалық компанияны өткiзедi;
     г) конкурс қатысушыларының тiркеуiн жүргiзедi;
     д) акциялардың мемлекеттiк пакетiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу жөнiнде шарт жасасу құқығы үшiн конкурс жүргiзедi;
     е) конкурс жеңiмпаздарымен шарт жасасады.
     6. Жарнамалық компания бiрiншi санатты БҚҰК (дилерлiк-брокерлiк) лицензиясы бар фирмалар мекен-жайларына ақпараттық хабар тарату жолымен жүргiзiледi.
     Ақпараттық хабарлау мына мазмұнды қамтиды:
     а) конкурс өткiзiлетiн күн, уақыты және орны;
     ә) шешiм құқығымен конкурсқа ұсынылатын шарттар саны;
     б) шартты орындау үшiн сыйақы берудiң алғашқы процентi;
     в) конкурсқа Қатысушы ретiнде тiркелу үшiн қажеттi құжаттар тiзiмi;
     г) кепiлдiк жарна көлемi және енгiзу тәртiбi;
     д) конкурсқа қатысушыларды тiркеудi жүргiзу орны мен мерзiмдерi;
     е) келiсiмдер мен Аукциондық тапсырмалар шарттарымен танысуға болатын мекен-жайлар;
     ж) шарттардың орындаудың шектi мерзiмдерi;
     з) басқа да қосымша ақпараттар.
     7. Кепiлдiк жарна конкурста жеңiмпаз болған Қатысушы мiндеттемесiн, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiндегi аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу шартына қол қоюды қамтамасыз етедi.
     Кепiлдiк жарналар Қатысушыларға конкурс өткiзiлген күннен бастап 5 банктiк күн iшiнде кешiктiрiлмей қайтарылады, егер кепiлдiк жарна ЖМК есебiне конкурс өткiзiлген күннен кейiн түссе, онда олардың түскен күнiнен кейiнгi 5 банктiк күн iшiнде қайтарылады.
     Конкурста жеңiске жеткен және акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукцион ұйымдастыру мен өткiзу шартына қол қоюдан бас тартқан жағдайда кепiлдiк жарна қайтарылмайды.
     8. Қатысушыларды тiркеу ақпараттық хабарлама таратылған күннен басталады да, конкурстық процедура өткiзуге бiр сағат қалғанда аяқталады.
     Конкурсқа Қатысушы ретiнде тiркелу үшiн:
     а) конкурсқа қатысу үшiн арыз;
     ә) төлқұжат немесе жекебасын куәландыратын құжат;
     б) кепiлдiк жарна енгiзудi растайтын түпнұсқа немесе төлем құжатының көшiрмесi;
     в) өкiлдiң өкiлеттiгiн куәландыратын құжат;
     г) құнды қағаздар жөнiндегi Ұлттық комиссия арқылы берiлетiн бiрiншi санаттағы кәсiби қатысушы лицензиясының көшiрмесi;
     д) құрылтайшылық құжаттар немесе заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi туралы куәлiктi нотариалды куәландыратын көшiрмелер;
     е) аукционды дайындау мен өткiзудiң күнтiзбелiк жоспары болуы керек.
     9. Конкурсқа қатысушы:
     - акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн сатуға шығарылатын кәсiпорындар туралы қосымша ақпарат сұрауға;
     - кәсiпорында қарауға;
     - конкурсқа қатысудан бас тартуға құқылы.
     10. Аукционды ұйымдастыру мен өткiзу жөнiндегi жұмыстың негiзгi кезеңдерiнiң орындалу мазмұны мен мерзiмдерi, конкурсқа Қатысушы ретiнде тiркелу арызымен бiрге ұсынылатын аукционды өткiзу мен дайындаудың күнтiзбелiк жоспары негiзiнде анықталады. Конкурста жеңiске жеткен жағдайда және акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiндегi аукцион ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шарт жасау жағдайында күнтiзбелiк жоспар шарттың ажырамас бiр бөлiгi болып табылады және конкурс Жеңiмпазы аукционды ұйымдастыру мен өткiзуде күнтiзбелiк жоспарда көрсетiлген барлық мерзiмдi сақтауға мiндеттi.
     11. Конкурс жеңiмпаздарын анықтау үшiн ЖМК комитет қызметкерлерiнен акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру мен өткiзу үшiн шартқа қол қоюға өкiлеттi төрағасы бар конкурстық комиссия құрады.
     Конкурстық комиссия мынадай қызметтердi жүзеге асырады:
     - акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукциондар ұйымдастыру және өткiзу шартын жасау үшiн конкурс өткiзедi;
     - конкурс қорытындылары туралы хаттамалар дайындайды және оларға қол қояды;
     - конкурс өткiзу барысында туған дауларды қарайды.

III. Конкурс өткiзу және шарт жасау

     12. Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукцион ұйымдастыру және өткiзуге шарт жасау құқығы үшiн конкурсы "бiр сауда - бiр шарт" схемасы бойынша өткiзiледi. Конкурсты өткiзу конкурс Қатысушыларының шартты орындау үшiн ұсынылатын сыйақы көлемiнiң әрi қарайғы төмендеуiне негiзделедi.
     13. Конкурсты конкурс комиссиясының төрағасы жүргiзедi.
     Конкурс оны өткiзу тәртiбiн хабарлаудан басталады. Әрбiр шарт бойынша конкурстық сауда шарт нөмiрiн, аукциондық тапсырманың қысқаша мазмұнынан және шарты орындау үшiн ең алғашқы сыйақы көлемiнiң 5%-тен аспауы керектiгiн хабарлаудан басталады.
     14. Конкурс қатысушылары жеке нөмiрлерiн көтерiп, осы шартты орындауға өздерi келiскен сыйақы процентiн ауызша айтады. Сыйақының проценттiк ставкасының өзгеруi 0,05%-тен кем болмауы керек. Конкурсқа Қатысушылар арқылы берiлген сыйақы проценттерiнiң ең азын ұсынушы конкурс жеңiмпазы болып табылады. Конкурстық сауда қорытындылары хаттамамен рәсiмделедi.
     15. Егер конкурстық процедура өткiзу басталғанша осы Ереженiң 6 тармағының талаптарын сақтаумен жарнамалық конкурс өткiзу шартында тек бiр ғана Қатысушы тiркелсе, шарт жасасу бәсекелессiз түрде жүргiзiледi.
     16. Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукцион ұйымдастыру мен өткiзу шарты шарт бойынша конкурстық сауда бiтiсiмен бiрден жасалады. Егер сауда жеңiмпазы акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн сату жөнiнде аукционды ұйымдастыру мен өткiзу шартына қол қоюдан бас тартса, онда ол конкурсқа қатысу құқын жоғалтады және конкурстық сауда осы шарт бойынша жаңартылады.

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса за право заключения договоров на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций

Постановление Государственного комитета Республики Казахстан по приватизации от 19 марта 1996 г. N 106. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28.06.1996 г. N 178. Отменено - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 года N 124 (P050124)

      Согласно Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона "О приватизации" от 23 декабря 1995 года, Положения о порядке продажи государственных пакетов акций на аукционах, утвержденного постановлением Государственного комитета РК по приватизации N 37 от 7 февраля 1996 г. и в целях установления единого порядка проведения конкурсов за право заключения договоров на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций Государственный комитет РК по приватизации постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемое "Положение о порядке проведения конкурса за право заключения договоров на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций". 

      2. Установить, что подбор организаторов аукционов должен осуществляться в соответствии с процедурой, установленной Положением "О порядке проведения конкурса за право заключения договоров на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций". 

      3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальников Управления продажи государственных пакетов акций акционерных обществ Куттыбаеву К.С. и Управления приватизации объектов социальной инфраструктуры Махимова Н.Ж. 

 
      Председатель 

                                          Утверждено
                                 Постановлением Государственного
                                 комитета Республики Казахстан по
                              приватизации N 106 от 19 марта 1996г.

 
                              Положение 
                    о порядке проведения конкурса 
                   на право заключения договоров на 
                организацию и проведение аукционов по 
                продаже государственных пакетов акций<*> 

 
      Сноска. В текст Положения внесены следующие изменения согласно постановлению Департамента по приватизации Минфина Республика Казахстан от 4 августа 1997 г. N 386: 
      а) слова "Государственный комитет Республики Казахстан по приватизации" заменить словами "Департамент по приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"; 
      б) слова "далее - Комитет" заменить словами " далее - Департамент"; 
      в) слова "Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом" заменить словами "Департамент управления государственным имуществом и активами Министерства финансов Республики Казахстан"; 
      г) слова "Государственный комитет Республики Казахстан по земельным отношениям и землеустройству" заменить словами "Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства"; 
      д) слова "Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по приватизации" заменить словами "Директор Департамента по приватизации Министерства финансов Республики Казахстан". 

 
                          I. Общие положения 

 
      1. Положение определяет порядок проведения Департаментом по приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее по тексту 
ДП) конкурса за право заключения договоров на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций. 
      2. Предметом конкурса является право на заключение договора на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций, условия которого заранее определены. 
      Исполнение договора на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций осуществляется в соответствии с Положением "О порядке продажи государственных пакетов акций на аукционах", утвержденным постановлением Государственного комитета Республики Казахстан по приватизации от 7 февраля 1996 года N 37. 
      3. К участию в конкурсе допускаются физические лица, негосударственные юридические и иностранные юридические лица, имеющие лицензию первой категории (дилерско-брокерскую) профессионального участника рынка ценных бумаг, выдаваемую Национальной комиссией по ценным бумагам, и прошедшие регистрацию в порядке, определенном в пункте 8 настоящего Положения, именуемые в дальнейшем Участники конкурса. 

 
                       II. Подготовка конкурса 

 
      4. Департаменты по приватизации Министерства финансов Республики Казахстан по областям (далее - ДП по областям) принимают решение о проведении конкурса, устанавливают количество договоров, предлагаемых к заключению в ходе конкурса, и Аукционное задание к каждому договору, содержащее перечень государственных пакетов акций, выставляемых на аукцион, а также информацию, необходимую для осуществления их продажи. 
      5. После принятия решения о проведении конкурса ДП по области: 
      а) создает комиссию по проведению конкурса из работников комитета; 
      б) на каждое Аукционное задание подготавливает договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций, право на заключение которого выставляется на конкурс; 
      в) устанавливает единый размер гарантийного взноса для участия в конкурсе и порядок его внесения;
     г) проводит рекламную кампанию;
     д) производит регистрацию Участников конкурса;
     е) проводит конкурс за право заключения договоров на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций;
     е) заключает договоры с победителями конкурса.

      6. Рекламная кампания проводится путем адресной рассылки информационных сообщений фирмам, имеющим лицензию НКЦБ первой категории (дилерско-брокерскую).
     Информационное сообщение должно содержать:
     а) дату, время и место проведения конкурса;
     б) количество договоров, право на заключение которых выставляется на конкурс;
     в) стартовый процент вознаграждения за исполнение договора;
     г) перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Участников конкурса;
     д) размер гарантийного взноса и порядок его внесения;
     е) место и сроки проведения регистрации Участников конкурса;
     ж) адреса, по которым можно ознакомиться с условиями договоров и Аукционными заданиями;
     з) предельные сроки исполнения договоров;
     и) другая дополнительная информация. 
      7. Гарантийный взнос является обеспечением обязательства Участника, победившего в конкурсе, подписать договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций. 
      Гарантийные взносы возвращаются Участникам в срок не позднее 5 банковских дней со дня проведения конкурса, а если гарантийный взнос поступил на счет ДП после дня проведения конкурса, то в течение 5 банковских дней со дня их поступления. 
      В случае победы в конкурсе и отказа подписать договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций гарантийный взнос не возвращается. 
      8. Регистрация Участников начинается со дня рассылки информационного сообщения и заканчивается за час до начала проведения конкурсной процедуры. 
      Для регистрации в качестве Участника конкурса необходимо представить: 
      а) заявку на участие в конкурсе; 
      б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ; 
      в) подлинник и копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса; 
      г) документ, удостоверяющий полномочия представителя; 
      д) копию лицензии первой категории профессионального участника рынка ценных бумаг, выдаваемую Национальной комиссией по ценным бумагам; 
      е) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
      ж) календарный план подготовки и проведения аукциона. 
      9. Участник конкурса имеет право: 
      - запросить дополнительную информацию о предприятиях, государственные пакеты акций которых выставляются на продажу; 
      - осмотреть предприятие; 
      - отказаться от участия в конкурсе. 
      10. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ по организации и проведению аукциона определяются календарным планом подготовки и проведения аукциона, который представляется вместе с заявкой при регистрации в качестве Участника конкурса. В случае победы на конкурсе и заключения договора на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций календарный план становится неотъемлемой частью договора и Победитель конкурса обязан соблюдать все сроки, указанные в календарном плане, при организации и проведении аукциона. 
      11. Для определения Победителей конкурса ДП создает конкурсную комиссию из работников комитета, председатель которой уполномочен подписывать договоры на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций. 
      Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
      - проводит конкурс за право заключения договора на организацию и проведение аукционов по продаже государственных пакетов акций; 
      - оформляет и подписывает протоколы о результатах конкурса; 
      - рассматривает споры, возникающие в ходе проведения конкурса. 

 
                      III. Проведение конкурса и 
                         заключение договора 

 
      12. Конкурс за право заключения договоров на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций проводится по схеме "один торг - один договор". Проведение конкурса основывается на последовательном понижении Участниками конкурса величины вознаграждения, предлагаемого за исполнение договора. 
      13. Конкурс проводит председатель конкурсной комиссии. Конкурс начинается с объявления правил его проведения. Конкурсный торг по каждому договору начинается с объявления номера договора, краткого содержания аукционного задания и стартовой цены вознаграждения за исполнение договора, которая не может быть более 5 %. 
      14. Участники конкурса поднимают индивидуальные номера и устно заявляют процент вознаграждения, за которое они согласны исполнить данный договор. Шаг изменения процентной ставки вознаграждения не может быть менее 0,05 %. Победителем становится Участник конкурса, предложивший наименьший из заявленных Участниками конкурса процентов вознаграждения. Результаты конкурсного торга оформляются протоколом. 
      15. Допускается бесконкурентное заключение договора, если к началу проведения конкурсной процедуры зарегистрирован только один Участник при условии проведения рекламной кампании с соблюдением требований пункта 6 настоящего Положения. 
      16. Договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций заключается сразу по окончании конкурсного торга по договору. Если победитель торга отказался подписать договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций, он теряет право на дальнейшее участие в конкурсе и конкурсный торг по этому договору возобновляется.