"2000 жылға арналған бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 8 қараша N 95-II


   1-бап. "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 1999 жылғы 
11 қарашадағы 

Z990473_

 Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 23, 917-құжат) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
   1) 1-баптың бірінші бөлігінде:
   "286422985" деген сан "291529747" деген санмен ауыстырылсын;
   "52581962" деген сан "52037336" деген санмен ауыстырылсын;
   "1272464" деген сан "3947607" деген санмен ауыстырылсын;
   "376041338" деген сан "380870318" деген санмен ауыстырылсын;
   "28036073" деген сан "29034146" деген санмен ауыстырылсын;
   "63800000" деген сан "62389774" деген санмен ауыстырылсын;
   "3" деген сан "2,7" деген санмен ауыстырылсын;
   2) 2-бапта:
   бірінші абзацтағы "салыққа жатпайтын" деген сөздер алып тасталсын;
   мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
   "әкетілетін тауарларға салынатын кеден баждары;";
   3) 3-бапта:
   бірінші абзацтағы "салыққа жатпайтын" деген сөздер алып тасталсын;
   мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:
   "лотереяларды өткізуден алынатын акциздер;
   Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 

Z941000_

 көзделген 
жағдайларда коммуналдық меншікке өткен мүлікті өткізуден түсетін 
түсімдер;";
   4) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "4-бап. 2000 жылы "Өнімдерді бөлу туралы" келісім-шарттар бойынша 
алынатын өнімдерді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі, 
республикалық бюджетке - 90 %, жергілікті бюджетке - 10 % есептелетін 
Батыс Қазақстан облысын қоспағанда, 100 % мөлшерінде республикалық 
бюджетке есепке алынатын болып белгіленсін.";
   5) 9-бапта:
   "51011962" деген сан "50467336" деген санмен ауыстырылсын;
   "9727269" деген сан "13227269" деген санмен ауыстырылсын;
   "4881316" деген сан "1590000" деген санмен ауыстырылсын;
   "22619915" деген сан "21866605" деген санмен ауыстырылсын;
   6) 13-бапта:
   "27870938" деген сан "27117628" деген санмен ауыстырылсын;
   "6808567" деген сан "6055257" деген санмен ауыстырылсын;
   7) 17-баптың бірінші бөлігіндегі "5000000" деген сан "2339305" деген 
санмен ауыстырылсын;
   8) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:


      "17-1-бап. 2000 жылға арналған республикалық бюджетте өткен жылдардың міндеттемелерін орындау үшін 989600 мың теңге көзделсін, оның ішінде:
      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің зейнеткерлеріне санаториялық-курорттық емделуге өтемақы төлеу үшін 46100 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне - ішкі істер

органдары мен ішкі әскерлердің зейнеткерлеріне санаториялық-курорттық 
емделуге өтемақы төлеу үшін 575000 мың теңге;
   Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігіне - Семей сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан 
зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақы төлеу үшін 368500 
мың теңге көзделсін.";
   9) 18-бапта:
   "3600000" деген сан "5757403" деген санмен ауыстырылсын;
   "2900000" деген сан "4957403" деген санмен ауыстырылсын;
   "100000" деген сан "200000" деген санмен ауыстырылсын;
   10) 19-баптағы "655000000" деген сан "592000000" деген санмен 
ауыстырылсын;
   11) 20-баптағы "16642653" деген сан "19592303" деген санмен 
ауыстырылсын;
   12) "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан 
Республикасы Заңының қосымшасы жаңа редакцияда жазылсын (қоса тіркеліп 
отыр).
   2-бап. Осы Заң жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   


                  "2000 жылға арналған республикалық 

бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 8 қарашадағы N 95-ІI ҚРЗ Заңына қосымша

                  "2000 жылға арналған республикалық 

бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 қарашадағы N 473-I Заңына қосымша


  Қазақстан Республикасының 2000 жылға арналған республикалық бюджеті 
   
                               мың теңге 
 _________________________________________________________________________
|Санат               Атауы            | Сомасы
| Сынып                            |
|  Ішкі сынып                         |
|    Ерекшелік                        |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3 
|________|______________________________________________________|_________
|    |I. Кірістер                      |291529747
|1    |Салық түсімдері                    |237726174
| 1   |Кірістерге салынатын табыс салығы           | 61266777
|  1  |Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы        | 60111391 
|   1 |Резидент заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы   | 46392057
|   2 |Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы | 2034359
|   3 |Резидент заңды тұлғалардан алынатын төлем көзінен   | 2487435
|    |ұсталатын табыс салығы                |
|   4 |Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын төлем көзінен| 9197540
|    |ұсталатын табыс салығы                |
|  2  |Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы        | 1155386
|   1 |Жеке тұлғалардан алынатын төлем көзінен ұсталатын   | 1133807
|    |табыс салығы                     |
|   2 |Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалардан  |  21579
|    |алынатын табыс салығы                 |
| 3   |Әлеуметтік салық                   | 19844886
|  1  |Әлеуметтік салық                   | 19844886
|   1 |Заңды тұлғалар 26 және 25,5 процент ставка бойынша,  | 19844886
|    |сондай-ақ шаруа (фермер) қожалықтарынан басқа,    |
|    |патентсіз кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке   |
|    |тұлғалар төлейтін әлеуметтік салық          |
| 4   |Меншікке салынатын салықтар              |  742797
|  1  |Мүлікке салынатын салықтар              |  411905
|   1 |Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар     |  383150
|   2 |Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар      |  28755
|  2  |Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу үшін және    |  141531
|    |мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссияларына |
|    |ұлттық бірдейлендіру нөмірін бергені үшін алым    |
|   1 |Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу үшін және    |  141531
|    |мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссияларына |
|    |ұлттық бірдейлендіру нөмірін бергені үшін алым    |
|  3  |Жер салығы                      |  115300
|   1 |Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын жер  |   750
|    |салығы                        |
|   2 |Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы    |   4000
|   3 |Өнеркәсіп, байланыс, көлік және өзге де        |  110550
|    |ауылшаруашылық емес мақсаттағы жерлерге салынатын   |
|    |жер салығы                      |
|  4  |Көлік құралдарына салынатын салық           |  74061
|   1 |Заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық  |  36739
|   2 |Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық  |  37322
| 5   |Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетулерге    |136731477
|    |салынатын ішкі салықтар                |
|  1  |Қосылған құнға салынатын салық            |102290988
|   1 |Ішкі өндіріс тауарларына, жұмыстар мен қызмет     | 65597488
|    |көрсетулерге салынатын қосылған құн салығы      |
|   2 |Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін     | 36693500
|    |тауарларға салынатын қосылған құн салығы       |
|  2  |Акциздер                       | 17186642
|   1 |Спирттің барлық түрлері                | 1156005
|   2 |Арақ                         | 2584995
|   3 |Ликер-арақ бұйымдары                 |  785950
|   4 |Шараптар                       |  112065
|   5 |Коньяктар                       |   8535
|   6 |Шампан шараптары                   |   7410
|   7 |Сыра                         |  289172
|   8 |Күшейтілген сусындар, күшейтілген шырындар мен    |  107400
|    |бальзамдар                      |
|   9 |Бекіре және албырт балықтар, бекіре және албырт    |  76600
|    |балықтың уылдырығы, бекіре және албырт балықтар мен  |
|    |олардың уылдырығынан дайындалған жеңсік тағамдар   |
|   10|Темекі бұйымдары                   | 2302526
|   16|Импортталатын тауарлар                | 1066598
|   18|Шарап материалдары                  |  27300
|   19|Бензин (авиациялықты қоспағанда)           | 1000000
|   20|Дизель отыны                     |  170000
|   23|Құмар ойындар бизнесі                 |   7500
|   28|Электр энергиясы                   | 1493235
|   29|Газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнай        |  925691
|   30|Мұнай өңдейтін зауыттарда сатылатын бензин      | 3500000 
|   31|Бөлшек саудада сатылатын бензин            |  429610
|   32|Мұнай өңдейтін зауыттарда сатылатын дизель отыны   | 1050996
|   33|Бөлшек саудада сатылатын дизель отыны         |  85054 
|  3  |Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін    | 16115432
|    |түсетін түсімдер                   |
|   3 |Суға төлем                      |   1285
|   5 |Бонустар                       |  692890
|   6 |Роялтилер                       | 12613135
|   8 |Жасалған келісім-шарттар бойынша өнімдер бөлу     | 1981000
|    |жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі       |
|   9 |Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық |  729190
|    |құралдар мен жоғары жиілік құрылғыларын пайдалануға  |
|    |беруге байланысты төлемдерді қоса алғанда, Қазақстан |
|    |Республикасының радиожиілік ресурстарын пайдалану   |
|    |ақысы                         |
|   11|Жануарлар дүниесін пайдалану ақысы          |  97932
|  4  |Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін   | 1138415
|    |алынатын алымдар                   |
|   1 |Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғаларды  |   3887
|    |тіркегені үшін алынатын алым             |
|   2 |Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін   |  53276
|    |лицензиялық алым                   |
|   3 |Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын |   9519
|    |алым                         |
|   4 |Аукциондық сатудан алынатын алым           |   113
|   5 |Базарларда тауар сату құқығы үшін алым        |  70570
|   6 |Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік  | 1001050
|    |құралдарының жүргені үшін алынатын алымдар      |
| 6   |Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын | 16800932
|    |салықтар                       |
|  1  |Кеден төлемдері                    | 12684932
|   1 |Импорттық кеден баждары                | 12599932
|   2 |Әкетілетін тауарларға кеден баждары          |  85000
|  2  |Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да| 4116000
|    |салықтар                       |
|   1 |Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге  | 4066000
|    |асырудан түсетін түсімдер               |
|   2 |Отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде  |  50000
|    |салынатын баждар                   |
| 7   |Басқа да салықтар                   | 2339305
|  1  |Басқа да салықтар                   | 2339305
|   1 |Берешектің республикалық бюджетке түсімі       | 2339305
|2    |Салыққа жатпайтын түсімдер              | 30594979
| 1   |Кәсіпкерлік қызмет пен меншіктен түсетін кірістер   | 8937099
|  1  |Ведомстволық кәсіпорындардың тауарлар өткізу мен   |  55700
|    |қызметтер көрсетуді пайдамен жүргізуден түскен іс   |
|    |жүзіндегі табысы                   |
|   1 |Мемлекеттік кәсіпорындар пайдасының үлесі       |  55700
|  2  |Заңды тұлғалардан және қаржы мекемелерінен түсетін  | 8851399
|    |салыққа жатпайтын түсімдер              |
|   1 |Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің кірісінен  | 3201905
|    |алынатын түсімдер                   |
|   2 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің депозиттері бойынша | 1275000
|    |алынған сыйақылар (мүдделер)             |
|   3 |Мемлекет меншігі болып табылатын акциялардың пакетіне | 1142200
|    |дивидендтерден түсетін түсімдер            |
|   4 |Мемлекеттік сыртқы займдарды екінші деңгейдегі банктер|  100000 
|    |шоттарында орналастырудан түсетін сыйақылар      |
|    |(мүдделер)                      |
|   5 |Тәркіленген, иесіз мүліктерді, қымбат металдар мен  |  235316
|    |шетел валютасы түріндегі көмбелер мен олжаларды,   |
|    |сондай-ақ Азаматтық кодексте көзделген жағдайларды  |
|    |қоспағанда, мемлекетке мұрагерлік құқық бойынша өткен |
|    |мүліктердіі сатудан алынатын түсімдер         |
|   6 |Республика ішіндегі берілген несиелер үшін алынатын  |  616691
|    |сыйақылар (мүдделер)                 |
|   7 |Шет мемлекеттердің үкіметтеріне мемлекеттік несиелер |  261661
|    |берілгені үшін алынған сыйақылар (мүдделер)      |
|   8 |Жер учаскелерін жалға беруден түскен түсімдер     |  64150
|   11|Жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға берген үшін |  64252
|    |төлем                         |
|   12|Мемлекеттік мекемелердің мүлкін сатудан алынатын   | 1806050
|    |түсімдер                       |
|   13|Лотереялар өткізгені үшін түсетін кірістер      |  40170
|   19|Басқа да түсімдер                   |  14004
|   20|Республикалық бюджеттен төменгі деңгейдегі бюджеттерге|  15000
|    |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |
|   21|Республикалық бюджеттен заңды және жеке тұлғаларға  |  15000
|    |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |   
|  3  |Меншіктен түсетін басқа да кірістер          |  30000
|   1 |Ауылшаруашылық және орман алқаптарын ауыл және орман |  30000 
|    |шаруашылықтарына байланысты емес мақсаттарға пайдалану|
|    |үшін алған кезде ауылшаруашылығы және орман      | 
|    |шаруашылығы өндірістерінің зияндарын өтеуден алынатын |
|    |түсімдер                       |
| 2   |Әкімшілік алымдар мен төлемдер, коммерциялық емес және| 3405265
|    |ілеспе саудадан алынатын кірістер           |
|  1  |Әкімшілік алымдар                   | 2178213
|   3 |Әкімшілік қамауға алынған адамдар орындаған жұмыстар, |    8
|    |көрсеткен қызметтері үшін ұйымдардан түсетін түсімдер |
|   4 |Жылжымайтын мүлік және онымен жасалатын мәмілелер   |  11100
|    |құқығын мемлекеттік тіркелегені үшін ақы       |   
|   7 |Қазақстан Республикасының азаматтарының төлқұжаттары |  661950
|    |мен жеке куәліктерін бергені үшін ақы         |
|   8 |Мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан |  15000 
|    |түскен түсімдер                    |  
|   9 |Қылмыстық-атқару инспекцияларының қызметтерінен    |   100
|    |алынатын кірістер                   |
|   11|Қаруды тіркеу ақысы                  |   115
|   12|Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер        | 1489880
|   19|Басқа да әкімшілік алымдар              |    60
|  2  |Баждар                        |  45747
|   1 |Мемлекеттік баж                    |  25747
|   2 |Халықаралық баж                    |  20000
|  3  |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
|    |саудадан алынатын кірістер              | 1181305
|   1 |Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін |   7340
|    |түсімдер                       |
|   2 |Консулдық алымдардан түсетін түсімдер         | 1162909
|   3 |Мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып|  11050
|    |алуды өткізуден түсетін ақша түсімі          |
|   9 |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
|    |саудадан алынатын кірістер              |    6
| 3   |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер     |  179615
|  1  |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер     |  179615
|   1 |Мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар мен|  33074
|    |санкциялар                      |
|   2 |Медициналық айықтырғыштарда орналастырылған адамдардан|   4600
|    |түсетін төлемдер түсімі                |
|   3 |Стандарттар мен сертификаттау ережелерінің талаптарына|    3
|    |сәйкес келмейтін өнімдерді, жұмыстарды және қызмет  |
|    |көрсетулерді сатудан алынатын табыстар сомасының түсімі     
|   4 |Оған қатысты лицензиялық тәртіп белгіленген      |   9000 
|    |лицензиясыз қызметтен түскен кірістерді алудан түсім |
|   5 |Өнімді лицензиясыз әкеткені үшін айыппұлдар сомасының |   590
|    |түсімі                        |
|   6 |Орындаушылық санкция                 |  47024
|   7 |Экономикалық нормативтерді және статистикалық есеп  |   2305
|    |берудің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі    |
|    |белгілеген мерзімдерін бұзғаны үшін екінші деңгейдегі |
|    |банктерге қолданылатын санкция сомаларының түсімі   |
|   9 |Басқа да санкциялар мен айыппұлдар          |  74496
|   10|Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін  |   8523
|    |төленетін айыппұлдар                 |
| 5   |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18073000
|  1  |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18073000
|   5 |Табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын |   2000
|    |толтыру туралы талаптар бойынша алынған қаражат,   |
|    |аңшылықтың және балық аулаудың тәркіленген құралдарын,|
|    |заңсыз олжаланған өнімдерді сатудан түскен қаражат  |   
|   9 |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18071000
|3    |Капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер | 23208594
| 1   |Негізгі капиталды сату                | 22183594
|  1  |Негізгі капиталды сату                | 22183594
|   4 |Мемлекеттік меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер| 22183594
| 2   |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату          |  25000
|  1  |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату          |  25000
|   1 |Мемлекеттік резервтерден алынған тауарлар мен     |  25000
|    |мемлекеттік қорлардан сатылған астық үшін берешектерді|
|    |өтеуден түсетін түсімдер               |
| 3   |Жерді және материалдық емес активтерді сату      | 1000000
|  1  |Жерді және материалдық емес активтерді сату      | 1000000
|   1 |Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер       | 1000000
|    |   II. Алынған ресми трансферттер (гранттар)    | 52037336
|4    |Алынған ресми трансферттер (гранттар)         | 52037336
| 1   |Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан   | 50467336
|    |алынатын трансферттер                 |
|  2  |Бюджеттік алулар                   | 50467336
|   4 |Ақтөбе облысының бюджетінен бюджеттік алу       | 1829846
|   6 |Атырау облысының бюджетінен бюджеттік алу       | 13227269
|   7 |Шығыс Қазақстан облысының бюджетінен бюджеттік алу  | 1278802
|   10|Қарағанды облысының бюджетінен бюджеттік алу     | 5819902
|   12|Қостанай облысының бюджетінен бюджеттік алу      |  592786
|   13|Маңғыстау облысының бюджетінен бюджеттік алу     | 4262126
|   14|Павлодар облысының бюджетінен бюджеттік алу      | 1590000
|   17|Алматы қаласының бюджетінен бюджеттік алу       | 21866605
| 9   |Өзге де көздерден                   | 1570000
|  9  |Өзге де трансферттер                 | 1570000
|   1 |Ағымдағы                       | 1570000
|    |   III. Өтеу                    | 3947607 
|5    |Бюджеттен берілген несиелерді өтеу          | 3947607
| 1   |Бұрын берілген несиелерді өтеу            | 2420307
|  1  |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі  |  643177 
|   1 |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі  |  643177 
|  4  |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1777130
|    |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі           |
|   1 |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1489670
|    |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі           |
|   2 |Ауыл шаруашылық жобаларын бірлесіп қаржыландыру    |  230000
|    |бағдарламасы бойынша өтеу               |
|   3 |Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй сатып алу      |  57460
|    |бағдарламасы бойынша өтеу               |
| 2   |Төленген үкіметтік кепілдіктер бойынша талаптарды өтеу| 1527300
|  2  |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1527300
|    |жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, ұйымдардың өтеуі|
|   1 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік     | 1527300
|    |кепілдігі бар заемдары бойынша өтеу          |
|________|______________________________________________________|_________
   
   
                               мың теңге 
__________________________________________________________________________
|Функционалдық топ         Атауы            | Сомасы
|  Әкімші                           |
|    Бағдарлама                       |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3
|________|______________________________________________________|_________
|    |IV. Шығыстар                     |380870318
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     | 26355065
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  391554
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  322272
|   30|Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық |  20622
|    |аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету    |
|   31|Мемлекеттік наградаларды және олардың құжаттарын   |  20000
|    |әзірлеу                        |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  28660
| 102  |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық    | 1125555
|    |басқармасы                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1075555
|   30|Европарламентпен жұмыс жасау жөніндегі комитеттің   |  50000
|    |қызметін қамтамасыз ету                |
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |  193894
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  193894
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |   9735
|   37|Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін  |   9735
|    |қамтамасыз ету                    |
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  | 4416527
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 3128285
|   30|Елдің саяси, сауда-экономикалық мүдделерін қамтамасыз |  201086
|    |ету                          |
|   31|Халықаралық ұйымдарға қатысу             |  488184
|   32|Интернационалист-жауынгерлердің мемлекетаралық кешенді|   1280
|    |медициналық-әлеуметтік бағдарламасы          |
|   33|Мемлекетаралық радионавигациялық бағдарлама      |   1452
|   34|"Қаһарман Брест қамалы" мемориалдық кешені      |   3690
|   35|Құжаттарды рәсімдеу бойынша консулдық қызметтер    |   8000
|   36|Астана қаласындағы дипломатиялық қалашықтың құрылысы |  501550 
|   39|Мемлекеттік шекараны межелеу             |  28000
|   40|Мемлекеттік шекараға қада қағу            |  25000
|   44|Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс орнату   |  30000
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  20115
|   36|Елдің қорғаныс саласындағы саяси мүдделерін      |  20115
|    |қамтамасыз ету                    |
| 216  |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі    |  120991
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  48608
|   42|Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  50000
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   888
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 4784464
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1419384
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  377416
|   35|Клиринг байланысын, электрондық почтаны, байланыстың |  744227
|    |ішкі аймақтық арналарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу  |
|   36|Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және    |  359890
|    |мемлекеттік жекешелендіруден кейінгі қызметі     |
|   37|Қаржы органдарын нормативтік құқықтық актілермен   |  14558
|    |қамтамасыз ету                    |
|   38|Қазынашылықты жаңғырту                | 1089080
|   47|Қолма-қол ақшаны бюджет кірісіне қабылдауды және   |  599316
|    |мемлекеттік мекемелерге беруді қамтамасыз ететін   |
|    |банк-агенттердің қызметіне ақы төлеу         |
|   48|Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |  50155
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  127537
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   2901
| 219  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс      | 9958981
|    |министрлігі                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 4788867
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  279000
|   30|Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргізу |  39000
|   31|Акциздік маркаларды басып шығару           |  200000
|   32|Салық әкімшілігін жүргізуді жаңғырту         |  905852
|   33|Фискальдық органдарды нормативтік құқықтық актілермен |  30000
|    |қамтамасыз ету                    |
|   34|"Ірі кәсіпорындардың мониторингі" ақпараттық-телеком. |  139826
|    |муникациялық жүйесі                  |
|   35|"Акциздік өнімдердің айналымы мен өндірісін бақылау" |  13500
|    |ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі         |
|   36|"Кеден қызметі" ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі |  897167
|   37|Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында лотерея   |  14810
|    |өткізуді ұйымдастыру және өткізу (мемлекеттік, ұлттық |
|    |лотереяларды қоспағанда)               |
|   38|Тәркіленген мүлікті есепке алу, бағалау, сақтау және |  200000
|    |сату                         |
|   40|"Салық төлеушілердің тізілімін жүргізу" ақпараттық-те.| 1000000
|    |лекоммуникациялық жүйесі               |
|   41|Кеден бекеттерінің, Кеден комитетінің инфрақұрылымының| 
|    |және объектілерінің құрылысы             |  519997
|   42|Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі |  824954
|    |органдарын материалдық-техникалық жағынан       |  
|    |қамтамасыз ету                    |
|   43|Қаржы секторын және кәсіпорындар секторын дамыту   |  42990
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  63018
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 1646189
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  83888
|   30|Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер       | 1376776
|   32|Ғылыми-техникалық информацияның жетімділігін     |  95000
|    |қамтамасыз ету                    |
|   33|Республикалық деңгейде ғылыми-тарихи құндылықтарды  |   1900
|    |сақтау                        |
|   34|Ғылыми кадрларды аттестациялау            |  34000
|   35|Ғылымның жай-күйін талдау және оның дамуын болжамдау |   9000
|   36|Ғылым, техника және білім салаларындағы мемлекеттік  |  29000
|    |сыйлықтар мен стипендиялар              |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  11810
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   4815
| 311  |Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі   |  63275
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  25480
|   30|Инвестицияларды тарту жөніндегі жарнамалық-ақпарат  |  14000
|    |жұмыстарын жүргізу                  |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   2000
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   300
| 406  |Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі |  35666
|    |есеп комитеті                     |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  35666
| 604  |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау   |  34028
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  12152
|   30|Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы    |   290
|    |қолданбалы ғылыми зерттеулер             |
|   31|Мемлекеттік билік органдарының ұлттық геоақпараттық  |  13500
|    |жүйесін құру                     |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |   7882
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   204
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    | 1144182
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  145152
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  20000
|   30|Санақ өткізу                     |  59361
|   31|Республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайы     |  850062
|    |туралы деректердің ақпараттық-статистикалық      |
|    |базаларын құру                    |
|   32|Ақпарат жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми     |   9010
|    |зерттеулер                      |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  42990
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  17607
|    |бағдарламаны іске асыру                |  
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |  210182
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  72200
|   30|Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  31056
|   31|Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын ақпараттан.|  42441
|    |дыру және сынақтан өткізу жүйесінің жұмыс істеуі   |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  64485
| 610  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу    |  19560
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |   9016
|   30|Мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу жөніндегі  |
|    |іс-шаралар                      |  10000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   544
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 637  |Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі    |  31071
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  31071
| 660  |Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі  |  41603
|    |ұлттық комиссиясы                   |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  19608
|   30|Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   500
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 690  |Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы  |  100829
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  31451
|   30|Сайлаулар өткізу                   |  69378
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  | 2006664
|   1 |Әкімші
лік шығыстар                  |  58408
|   34|Литерлік рейстерді қамтамасыз ету           |  845217
|   35|Мемлекеттік резиденциялардың жұмыс істеуін қамтамасыз |  593200
|    |ету                          |
|   36|Үкімет үйлерін күтіп ұстау              |  400159
|   38|Ресми делегацияларға қызмет көрсету          |  100000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   9680
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|2    |Қорғаныс                       | 16747425
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |  235137
|   31|Артық қару-жарақ пен әскери техниканы сату бойынша  |  235137
|    |мемлекеттік тапсырысқа ақы төлеу           |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    | 15017976
|   30|Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер мен |  21600
|    |тәжірибелік конструкторлық жұмыстар          |
|   76|Елдің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету        | 14996376
| 308  |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі | 1040900
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  335943
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  13172
|   30|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар  |   4056
|    |саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер       |
|   31|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |  213315
|    |жою                          |
|   32|Селден қорғау объектілерін пайдалану және дамыту   |  268479
|   33|Арнайы мақсаттағы объектілердің құрылысын салу    |  150000
|   34|Тікұшақтарды пайдалану                |  41000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  13435
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   1500
| 678  |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     |  453412
|   5 |Әскери бөлімдерді күтіп ұстау             |  420412
|   76|Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге |  33000
|    |және ресми рәсімдерді орындауға қатысу        |
|3    |Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік           | 36433722
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 17440857
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 5168225
|   4 |Тергеу ісінде адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу    |  16402
|   21|Республикалық деңгейде қоғамдық тәртіпті қорғау және | 2643810
|    |қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету         |
|   31|Сотталғандарды және тергеудегі тұтқынға алынған    | 6391882
|    |адамдарды күтіп ұстау                 |
|   32|Нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарлама     |   4600
|   34|Мемлекеттік жоба 3                  |  429900
|   35|Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен |  295075
|    |жеке куәліктерін дайындау               |
|   36|Материалдық-техникалық базаны нығайту         |  822000
|   39|Жедел-іздестіру қызметі                |  668963
|   41|Есірткімен және есірткі бизнесімен күресудің     |  130000
|    |мемлекеттік бағдарламасы               |
|   42|Тергеу изоляторларын салу, оларды қайта құру және   |  870000
|    |күрделі жөндеуден өткізу               |
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     | 2763720
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  502104
|   31|Әділет сот төрелігін жүзеге асыру           | 1696346
|   32|Сот сараптамаларын жүргізу              |  150150
|   33|Халыққа азаматтық хал актілерін тіркеу жөнінде заң  |  131735
|    |қызметін көрсету                   |
|   34|Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету          |   9827
|   36|Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау         |   2000
|   37|Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу   |  110000
|   38|Жылжымайтын мүлікке және онымен мәмілелер жасауға   |  17306
|    |құқықты тіркеу жөніндегі пилоттық жоба        |
|   39|Құқықтық реформа                   |  101743
|   43|Авторлық құқық туралы заңдарды, интеллектуалдық меншік|  20000
|    |жөніндегі халықаралық шарттар мен конвенцияларды іске |
|    |асыру жөніндегі жиынтық бағдарлама          |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  20062
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   2447
| 410  |Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті | 12683713
|   34|Мемлекеттік жоба 2                  |  874130
|   37|Мемлекеттік жоба 5                  | 1489815
|   50|Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          | 10319768
| 501  |Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты        |  415521
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  290521
|   31|Әкімшілік ғимараттың құрылысын аяқтау         |  125000
| 502  |Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы      | 2576571
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1592459
|   30|Қылмыстық және жедел есептерді жүргізу        |  234112
|   31|Әкімшілік ғимараттың құрылысы             |  750000 
| 609  |Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы |  43000
|    |күрес жөніндегі мемлекеттік комиссиясы        |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  29667
|   31|Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі шаралар     |   3000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  10333
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 611  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |  34768
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  12544
|   30|Мемлекеттік органдарда ақпараттарды техникалық    |   6000
|    |қорғауды ұйымдастыру                 |
|   31|Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  16224
| 680  |Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі  |  475572
|   76|Мемлекет басшыларының және жекелеген лауазымды    |  475572
|    |тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету       |
|4    |Білім беру                      | 14187560
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |   276
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   276
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  880269
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  278550
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  581781
|    |кадрлар даярлау                    |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  19938
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |  20848
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  20848
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  729483
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  129215
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  516668
|    |кадрлар даярлау                    |
|   37|Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде республикалық     |  83600
|    |деңгейде жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау   |
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|   387
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   387
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |   1829
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   1829
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |  210999
|    |министрлігі                      |
|   30|Республикалық деңгейде жалпы білім беруді       |  210999
|    |субсидиялау                      |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |    99
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |    99
| 219  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс      |  25380
|    |министрлігі                      |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар |  25380
|    |даярлау                        |
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     |   796
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   796
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 10872484
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  235702
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     | 5804867
|    |кадрлар даярлау                    |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  20000
|   31|Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         |  319304
|   37|Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  25000
|   38|Республикалық мектеп эксперименттерін және      |  43425
|    |олимпиадаларын өткізу                 |
|   39|Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |  25530
|   44|Арнайы білім бағдарламаларын іске асыру        |  20846
|   49|Музыка өнері саласында үздіксіз білім беруді     |  297000
|    |қамтамасыз ету                    |
|   50|Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша ел ішіндегі |  934469
|    |жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау        |
|   51|Шетел жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау    |  384392
|   61|Жалпы білім беру мекемелерінің оқушыларын оқулықпен  | 1016899
|    |қамтамасыз ету                    |
|   62|Республикалық деңгейде орта білім беру жүйесін    | 1745050
|    |ақпараттандыру                    |
| 308  |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі |  78561
|    |агенттігі                       |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  74491
|    |кадрлар даярлау                    |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   4070
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    |   5160
|    |агенттігі                       |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   5160
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |  32258
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  32258
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 1086802
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  64760
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар |  862749
|    |даярлау                        |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  72924
|   49|Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |   1004
|   50|Мемлекеттік білім гранттары бойынша жоғары оқу    |  85365
|    |орындарында кадрлар даярлау              |
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |  241929
|    |агенттігі                       |
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  41636
|    |кадрлар даярлау                    |
|   31|Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         |  142210
|   33|Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлігі    |  58083
|    |мектептерін субсидиялау                |
|5    |Денсаулық сақтау                   | 8156516
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  97215
|   12|Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |  97215
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  261466
|   12|Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |  261466
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 7368524
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  25480
|   30|Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми    |  150000
|    |зерттеулер                      |
|   31|Медициналық жабдықтар мен санитарлық көлікті     |  30000
|    |орталықтандырылған түрде сатып алу          |
|   32|Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын талдау және|  78000
|    |бағалау                        |
|   33|"В" вирусы гепатитіне қарсы вакциналарды орталықтанды.|  162000
|    |рылған түрде сатып алу                |
|   34|Денсаулық сақтау ісін ақпараттық қамтамасыз ету    |  12000
|   35|Ауруларды шетелде емдеу                |  30000
|   36|Мамандандырылған медициналық көмек көрсету      |  610267
|   37|Сот-медициналық сараптама               |  300000
|   38|Республикалық деңгейде орындалатын "Туберкулез"    |  988824
|    |бағдарламасы                     |
|   39|Диабетке қарсы препараттарды орталықтандырылған түрде |  350000
|    |сатып алу                       |
|   40|Иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналарды     |  183847
|    |орталықтандырылған түрде сатып алу          |
|   42|Халықтың салауатты өмір салтын насихаттау       |   9200
|   43|Республикалық деңгейде індеттерге қарсы күрес жүргізу |  15622
|   45|Медициналық консультациялық көмек көрсету       |  11000
|   46|Балаларды оңалту                   |  277719
|   47|Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштарды) өндіру |  145790
|   48|Арнайы медициналық резервті сақтау          |   3900
|   51|Республикалық деңгейде қатерлі жұқпалы аурулардың   |  524213
|    |алдын алу және оларға қарсы күрес жүргізу       |
|   63|Астана қаласындағы медициналық мекемелерді дамыту   | 1908756
|   65|Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу      |  837979
|    |институттарында мамандандырылған медициналық көмек  |
|    |көрсету                        |
|   71|Денсаулық сақтау секторын реформалау         |  692139
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   2963
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  18825
| 678  |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     |   8000
|   12|Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |   8000
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |  421311
|   31|Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек |  378300
|    |көрсету                        |
|   32|Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық   |  16767
|    |қамтамасыз ету                    |
|   39|Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық  |  26244
|    |бақылау                        |
|6    |Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек    |151339841
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 1712385
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  575000 
|   44|Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық  | 1137385
|    |ішкі істер органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді  |
|    |ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған |
|    |шығыстарға ақшалай өтемақы төлеу           |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  46100
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  46100 
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |149046665
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  87816
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  368500
|   30|Зейнетақы бағдарламалары               |101113885
|   31|Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар          | 27663203
|   32|Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар            | 16122600
|   33|Бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы         |  300000
|   34|Ақталған азаматтардың - жаппай саяси қуғын-сүргін   |  14645
|    |құрбандарының шығындарын өтеу             |
|   35|Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту          |  31000
|   37|Протездеу бойынша медициналық көмек көрсету,     |  135861
|    |протездік-ортопедиялық бұйымдармен және естуді    |
|    |жақсарту бұйымдарымен қамтамасыз ету         |
|   39|Мүгедектердің қоғамдық ұйымдары үшін сурдо-тифлотехника  46000
|    |құралдарын сатып алу                 |
|   40|Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру және қолдау |  35786
|   41|Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың   | 1167757
|    |зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу жөнінде көрсеткен |
|    |қызметіне ақы төлеу                  |
|   45|Жерлеуге берілетін жәрдемақы             | 1357941
|   46|Міндетті әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі кепілдік. |  100000
|    |тер бойынша берешектерді өтеу             |
|   47|Жер астындағы ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектің   |  300000
|    |ерекше зиян және ерекше ауыр жағдайларындағы     |
|    |жұмыстарда жұмыс істеген адамдарға мемлекеттік арнайы |
|    |жәрдемақылар                     |
|   48|Зейнетақы жүйесін реформалауға техникалық қолдау   |  170957
|   51|Зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау жөніндегі облыстық |  23550
|    |өкілдіктерді жабдықтау                |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   6664
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   500
| 605  |Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография  |  534691
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  34192
|   30|Репатрианттарды (оралмандарды) тарихи отанына     |  463338
|    |қоныстандыру және оларды әлеуметтік қорғау      |
|   31|Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  37161
|8    |Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік       | 4655391
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  27947
|   15|Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын    |  27947
|    |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде   |
|    |арнайы пайдалану                   |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  32868
|   24|Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|   8619
|    |қамтамасыз ету                    |
|   41|Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |   2100
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |
|   42|Республикалық деңгейде балалармен мәдени шаралар   |  22149
|    |өткізу                        |
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   | 3773875
|    |қоғамдық келісім министрлігі             |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  120248
|   15|Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын    |  29800
|    |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде   |
|    |арнайы пайдалану                   |
|   24|Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|  100400
|    |қамтамасыз ету                    |
|   31|Республикалық деңгейде газеттер мен журналдар арқылы |  300000
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        |
|   32|Республикалық деңгейде телерадио хабарлары арқылы   | 2070081
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        |
|   33|Әдебиеттің әлеуметтік-маңызды түрлері бойынша баспа  |  100000
|    |бағдарламаларын қалыптастыру             |
|   35|Жастар саясатын жүргізу                |  51000
|   37|"Қазақстан-2030" стратегиясын насихаттау жөнінде   |  10000
|    |конференциялар, семинарлар мен кеңестер ұйымдастыру  |
|   38|Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту     |  99500
|   39|Республикалық деңгейде театр-концерт ұйымдарын    |  291000
|    |субсидиялау                      |
|   40|Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |   2500
|   41|Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |  450000
|    |сақтау                        |
|   43|Жазатайым оқиғалар бойынша кепілдігі бар жәрдемақы  |   4392
|    |төлеу                         |
|   50|Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау     |  30205
|   52|Ұлттық фильмдерді шығару               |  100000
|   53|Мемлекеттік сыйлықтар                 |   9749
|   56|Мемлекет қайраткерлерін мәңгілік есте қалдыру     |   5000
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |   4257
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   24|Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|   1357
|    |қамтамасыз ету                    |
|   41|Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |   2900
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |  816444
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  20384
|   30|Мемлекеттік сыйлықтар                 |   192
|   32|Жоғары жетістікті спорт                |  790641
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   1139
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   4088
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және айналадағы  | 10012173
|    |ортаны қорғау                     |
|  212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 6049620
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  852904
|   30|Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми    |  26800
|    |зерттеулер                      |
|   31|Республикалық деңгейдегі малдәрігерлік қызмет көрсету |   9200
|   32|Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау  |  21355
|   33|Өсімдіктерді қорғау                  | 1861190
|   34|Мал ауруларының диагностикасы             |  105480
|   35|Эпизоотияға қарсы шаралар               |  280237
|   37|Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және  |  36307
|    |себу сапаларын анықтау                |
|   39|Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді субсидиялау |  200000
|   47|Мемлекеттік резервтегі астықты сақтау         |  740000
|   48|Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау       |  45911
|   49|Карантинге жататын өнімдерді фитосанитариялық     |   2066
|    |зертханалық талдау                  |
|   50|Карантинге жататын импорттық материалдарды      |   1380
|    |интродукциялық-карантиндік бақылау          |
|   54|Жер суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру     | 1244561
|   55|Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді     |  286600
|    |қалпына келтіру                    |
|   57|Ауылшаруашылығын жекешелендіруден кейінгі       |  181991
|    |қолдаудың пилоттық жобасы               |
|   66|Ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың туберкулез  |  44300
|    |және бруцеллез ауруларымен күрес           |
|   67|Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларының ошақтарын |  20000
|    |жою                          |
|   69|Аса қауіпті зиянкестердің және өсімдік ауруларының  |  53700
|    |таралу ошақтарын жою                 |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  20763
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  14875
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    | 3603912
|    |айналадағы қоршаған ортаны қорғау министрлігі     |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  490072
|   30|Қоршаған ортаны қорғау, су, орман шаруашылығы және жер|  142023
|    |қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы |
|    |ғылыми зерттеулер                   |
|   32|"Табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары"     |  30000
|    |деректерінің автоматтандырылған ақпараттық базасын  |
|    |жасау                         |
|   40|Шаруашылық мұқтаждарға су беруге байланысты емес су  |  53575
|    |шаруашылығы объектілерін пайдалану          |
|   41|Мемлекетаралық су шаруашылығы объектілерін пайдалану |  160500
|   43|Су қорғауды кешенді пайдаланудың, су шаруашылығы   |   1000
|    |баланстарының тәсімін әзірлеу             |
|   44|Суағарларды қайта құру және олардың құрылысы     |  201000
|   45|Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп ұстау    |  109108
|   46|"Қазақстан ормандары" бағдарламасы          |  802136
|   49|Балық өнеркәсібі кемелерінің жүзу қауіпсіздігін    |   2200
|    |қамтамасыз ету                    |
|   50|Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу    |  59174
|   51|Балық қорларын (балық шабақтарын) көбейту       |  100466
|   52|Қызылорда облысында сумен жабдықтауды жақсарту    |  151182
|   54|Мырғалымсай сарқынды су экологиялық қатерін тежеу   |  722000
|   56|Қоршаған ортаны қорғауды республикалық деңгейде    |  124491
|    |ұйымдастыру                      |
|   57|Республикалық деңгейде табиғат қорғау объектілерін  |  200000
|    |салуға және қайта құруға қатысу            |
|   70|"Химпром" АҚ-ның сынаппен ластану ошағын жою жөніндегі|  229280
|    |жобасы                        |   
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   4210
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 614  |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару   |  331641
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  84176
|   30|Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми |   2010
|    |зерттеулер                      |
|   36|Жерге орналастыру жөніндегі шаралар          |  189767
|   43|Топографиялық-геодезиялық және картографиялық     |  53423
|    |өнімдермен қамтамасыз ету және оларды сақтау     |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   2265
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |  27000
|   37|Орман мен жануарлар әлемін сақтау, қорғау және ұлғайту|  27000
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   | 5220165
|    |пайдалану                       |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |  83000
|   59|"Қарағандыкөмір" ЖҮАҚ-ның жабылған шахталардың    |  83000
|    |жұмысшыларының денсаулығына келтірген зиянды өтеу   |
|    |жөніндегі міндеттемелерін орындау           |
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    | 2205665
|    |айналадағы қоршаған ортаны қорғау министрлігі     |
|   33|Геологиялық ақпаратты қалыптастыру          |  69065
|   34|Жер қойнауының және жер қойнауын пайдаланудың     |  35000
|    |жай-күйіне мониторинг жүргізу             |
|   35|Жер асты суларының және қауіпті экзогендік процестердің  224000
|    |мониторингін жүргізу                 |
|   36|Мемлекеттік геологиялық зерделеу           | 1838500
|   38|Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы  |  39100
|    |ақпараттық базаны жасау және автоматтандыру      |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  88457
|   40|Сейсмологиялық ақпарат мониторингі          |  88457
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және | 2843043
|    |сауда министрлігі                   |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  236696
|   30|Энергетика, индустрия және құрылыс салаларындағы   |  32060
|    |қолданбалы зерттеулер                 |
|   31|Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа   |  12680
|    |жүйеле
рі салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |
|   32|Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу      |  807000
|   33|Республикалық деңгейдегі жобалау-іздестіру,      |  30000
|    |конструкторлық және технологиялық жұмыстар      |
|   34|Халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды    |  27511
|    |жасау және сатып алу                 |
|   35|Республиканың нақты шамалар бөліністерінің ұлттық   |  111669
|    |эталонды базасын қолдау және жасау          |
|   36|Мемлекеттік резервті қалыптастыру және сақтау     |  500000
|   39|Жұмылдыру әзірлігі                  |  30000
|   40|Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер       |  47211
|   41|Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |  890781
|   44|Ұзақ мерзімге арналған Қазақстан Республикасының   |  100000
|    |қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және конверсиялаудың  |
|    |мемлекеттік бағдарламасы               |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |   2150
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   4605
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  10680
|12   |Көлік және байланыс                  | 16523035
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 16419765
|    |министрлігі                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  306624
|   33|Су жолдарын кеме жүретін жағдайда қамтамасыз ету және |  211547
|    |шлюздерді күтіп ұстау                 |
|   34|Республикалық деңгейде жол жүйесін пайдалану     | 5163895
|   35|Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерінің, әуе   |   8047
|    |жолдарының және аэродромдардың мемлекеттік тізілімін |
|    |жүргізу жөніндегі құжаттарды дайындау         |
|   36|Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының    | 1853809
|    |құрылысы және жаңарту                 |
|   37|Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысы    |  879862
|   38|Бірыңғай есептік-ақпараттық орталық құру       |  100000
|   39|Гүлшат-Ақшатау учаскесінде Алматы-Бурабай автомобиль | 4499620
|    |жолын жақсарту                    |
|   40|Алматы-Гүлшат және Ақшатау-Қарағанды учаскелерінде  | 3125373
|    |Алматы-Қарағанды-Астана-Бурабай автомобиль жолын   |
|    |жаңарту                        |
|   41|Көлік пен коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми |  26357
|    |зерттеулер                      |
|   50|Аумақтық органдарды бақылау-өлшеу құралдарымен    |  160163
|    |жабдықтау                       |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  84468
| 611  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |  103270
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |
|   32|Арнайы байланыспен қамтамасыз ету           |  103270
|13   |Басқалар                       | 10179845
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  | 4957403
|   45|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды | 4957403
|    |жою және өзге де тосын шығыстар бойынша Қазақстан   |
|    |Республикасы Үкіметінің резерві            |
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |  315487
|   41|Шетелдік іссапарлар                  |  206576
|   42|Өкілдік шығыстар                   |  108911
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 4290899
|   43|Сыртқы гранттарға қызмет көрсету           |   995
|   45|Үкіметтің және орталық атқарушы органдардың соттардың |  200000
|    |шешімдері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі  |
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       |
|   57|Республикалық бюджеттен төленген жалақылар мен басқа | 1750599
|    |да әлеуметтік төлемдер бойынша 1999 жылы республикалық|
|    |бюджеттен қаржыландырылған мемлекеттік мекемелердің  |
|    |кредиторлық берешегін өтеу              |
|   58|Ұйымдардың республикалық бюджет қаражаты есебінен   | 2339305
|    |орындалған міндеттемелері бойынша өткен жылдарда   |
|    |қалыптасқан кредиторлық берешектерін өтеу       |
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |  381954
|    |айналадағы қоршаған ортаны қорғау министрлігі     |
|   39|Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу        |  371954
|   42|Гидрометеорологиялық байқау қызметтерін техникалық  |  10000
|    |жағынан қайта жарақтандыру              |
| 615  |Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды    |  234102
|    |реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті   |
|    |қолдау жөніндегі агенттігі              |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  183436
|   30|Шағын бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік    |  50000
|    |бағдарламасы                     |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   666
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|14   |Борышқа қызмет көрсету                | 37830531
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 37830531
|   42|Үкіметтік борышқа қызмет көрсету           | 37830531
|15   |Ресми трансферттер                  | 43229049
| 111  |Ақмола облысының әкімі                | 4353028
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 4353028
| 113  |Алматы облысының әкімі                | 6055257
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 6055257
| 115  |Шығыс Қазақстан облысының әкімі            | 12213889
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 12231889
| 116  |Жамбыл облысының әкімі                | 3158324
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 3158324
| 118  |Батыс Қазақстан облысының әкімі            |  254410
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |  254410
| 119  |Қарағанды облысының әкімі               |  200000
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |  200000
| 120  |Қызылорда облысының әкімі               | 2402675
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 2402675
| 124  |Павлодар облысының әкімі               |  135766
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |  135766
| 125  |Солтүстік Қазақстан облысының әкімі          | 3192003
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 3192003
| 129  |Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі          | 8213697
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 8213697
| 130  |Алматы қаласының әкімі                | 1050000
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 1050000
| 131  |Астана қаласының әкімі                | 2000000 
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 2000000 
|________|______________________________________________________|_________
   
__________________________________________________________________________
|  1  |             2              |  3
|________|______________________________________________________|_________
|    |V. Несиелендіру                    | 29034146
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     |  124000
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |  124000
|   84|Халықаралық ұйымдарда акциялар сатып алу       |  124000
|4    |Білім беру                      |  747020
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  731210
|   91|Мемлекеттік білім несиелендіруі бойынша елдегі жоғары |  731210
|    |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау       |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |  15810
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   91|Мемлекеттік білім несиелендіруі бойынша елдегі жоғары |  15810
|    |оқу орындарында кадрларды даярлау           |
|7    |Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық           |  644850
| 132  |Атырау қаласының әкімі                |  644850
|   80|Атырау қаласының экономикалық дамуына, сумен     |  644850
|    |жабдықталуына және канализация жүйелеріне арналған  |
|    |жағдайларды қамтамасыз ету              |
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және айналадағы  | 3185364
|    |қоршаған ортаны қорғау                |
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 3185364
|   82|Жер суландыру және дренаж жүйесін жетілдіру      | 2212552
|   83|Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді   |  399612
|    |қалпына келтіру                    |
|   86|Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдаудың |  573200
|    |пилоттық жобасы                    |
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |  170850
|    |пайдалану                       |
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |  170850
|    |сауда министрлігі                   |
|   80|Мұнай саласын дамытуды қолдау             |  170850
|12   |Көлік және байланыс                  | 3468209
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 3468209
|    |министрлігі                      |
|   80|Ақтау сауда айлағын қайта құру            |  868747
|   82|Теміржол көлігінің қуатын арттыру (Достық станциясы - | 2393110
|    |1 фаза)                        |
|   84|Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың құрылысы   |  206352
|13   |Басқалар                       | 20693853
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 20192303
|   81|Үкіметтік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді     | 19592303
|    |орындауға байланысты несиелендіру           |
|   86|Төмен тұрған бюджеттерді несиелендіруге арналған   |  600000
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       |
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |  501550
|    |сауда министрлігі                   |
|   81|Шағын және орта бизнестің өндірістік және       |  501550
|    |өнеркәсіптік-ұқсату кәсіпорындарына қолдау көрсету  |
|    |                           |
|    |VI. Тапшылық                     |-62389774
|    |VII. Қаржыландыру                   | 62389774
|________|______________________________________________________|_________


Оқығандар:
   Багарова Ж.А.
   Икебаева А.Ж.
   
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2000 год"

Закон Республики Казахстан от 8 ноября 2000 года N 95-II ЗРК


   Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 11 ноября 1999 г. 
 

Z990473_

 "О республиканском бюджете на 2000 год" (Ведомости Парламента 
Республики Казахстан, 1999 г., N 23, ст. 917) следующие изменения и 
дополнения:
   1) в части первой статьи 1:
   цифру "286422985" заменить цифрой "291529747";
   цифру "52581962" заменить цифрой "52037336";
   цифру "1272464" заменить цифрой "3947607";
   цифру "376041338" заменить цифрой "380870318";
   цифру "28036073" заменить цифрой "29034146";
   цифру "63800000" заменить цифрой "62389774";
   цифру "3" заменить цифрой "2,7";
   2) в статье 2:
   в абзаце первом слово "неналоговых" исключить;
   дополнить абзацем вторым следующего содержания:
   "таможенных пошлин на вывозимые товары;";
   3) в статье 3:
   в абзаце первом слово "неналоговых" исключить;
   дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
   "акциза от проведения лотерей;


      поступлений от реализации имущества, перешедшего в случаях,

предусмотренных 

K941000_

 Гражданским кодексом Республики Казахстан, в 
коммунальную собственность;";
   4) статью 4 изложить в следующей редакции:
   "Статья 4. Установить, что в 2000 году доля Республики Казахстан по 
разделу продукции, получаемая по контрактам "О разделе продукции", 
зачисляется в республиканский бюджет в размере 100%, кроме 
Западно-Казахстанской области, в которой в республиканский бюджет 
зачисляется 90%, в местный бюджет - 10%.";
   5) в статье 9: 
   цифру "51011962" заменить цифрой "50467336"; 
   цифру "9727269" заменить цифрой "13227269"; 
   цифру "4881316" заменить цифрой "1590000"; 
   цифру "22619915" заменить цифрой "21866605"; 
   6) в статье 13: 
   цифру "27870938" заменить цифрой "27117628"; 
   цифру "6808567" заменить цифрой "6055257"; 
   7) в части первой статьи 17 цифру "5000000" заменить цифрой 
"2339305"; 
   8) дополнить статьей 17-1 следующего содержания: 


      "Статья 17-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2000 год для выполнения обязательств прошлых лет 989600 тыс.тенге, из них:
      Министерству обороны Республики Казахстан - 46100 тыс.тенге для

выплаты компенсации за санаторно-курортное лечение пенсионерам 
Министерства обороны Республики Казахстан; 
   Министерству внутренних дел Республики Казахстан - 575000 тыс.тенге 
для выплаты компенсации за санаторно-курортное лечение пенсионерам органов 
внутренних дел и внутренних войск; 
   Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан - 368500 тыс.тенге для выплаты надбавок к пенсиям граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 
полигоне."; 
   9) в статье 18: 
   цифру "3600000" заменить цифрой "5757403"; 
   цифру "2900000" заменить цифрой "4957403"; 
   цифру "100000" заменить цифрой "200000"; 
   10) в статье 19 цифру "655000000" заменить цифрой "592000000"; 
   11) в статье 20 цифру "16642653" заменить цифрой "19592303"; 
   12) приложение к Закону Республики Казахстан 

Z990473_

 "О 
республиканском бюджете на 2000 год" изложить в новой редакции 
(прилагается).
  
   Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его 
опубликования.

   Президент
Республики Казахстан


                  Приложение

к Закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2000 год" от 8 ноября 2000 года N 95-II ЗРК

                  Приложение

к Закону республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2000 год" от 11 ноября 1999 года N 473-I ЗРК


          Республиканский бюджет Республики Казахстан на 2000 год
                                 тыс.тенге__________________________________________________________________________ 
Категория
   Класс 
     Подкласс      Наименование            Сумма 
       Специфика
___________________________________________________________________________
 1                2                3
___________________________________________________________________________
         І. Доходы                  291 529 747

 1        Налоговые поступления             237 726 174
   1      Подоходный налог на доходы           61 266 777 
     1    Подоходный налог с юридических лиц       60 111 391 
       1  Подоходный налог с юридических лиц-резидентов 46 392 054 
       2  Подоходный налог с юридических 
         лиц-нерезидентов                2 034 359 
       3  Подоходный налог с юридических лиц-резидентов,
         удерживаемый у источника выплаты        2 487 435 
       4  Подоходный налог с юридических лиц-нерезидентов,
         удерживаемый у источника выплаты        9 197 540
     2    Подоходный налог с физических лиц        1 155 386 
       1  Подоходный налог с физических лиц, удерживаемый 
         у источника выплаты               1 133 807
       2  Подоходный налог с физических лиц, занимающихся 
         предпринимательской деятельностью         21 579 
   3      Социальный налог                19 844 886
     1    Социальный налог                19 844 886
       1  Социальный налог, уплачиваемый юридическими
         лицами по ставке 26 и 25,5 процента,
         а также физическими лицами, занимающимися
         предпринимательской деятельностью без патента,
         кроме крестьянских (фермерских) хозяйств    19 844 886
   4      Налоги на собственность              742 797 
     1    Налоги на имущество                411 905 
       1  Налог на имущество юридических лиц        383 150 
       2  Налог на имущество физических лиц         28 755 
     2    Сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг и
         присвоение национального идентификационного
         номера эмиссии акций, не подлежащей
         государственной регистрации            141 531 
       1  Сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг и
         присвоение национального идентификационного
         номера эмиссии акций, не подлежащей
         государственной регистрации            141 531 
     3    Земельный налог                  115 300 
       1  Земельный налог на земли сельскохозяйственного
         значения                       750
       2  Земельный налог на земли населенных пунктов     4 000
       3  Земельный налог на земли промышленности, связи,
         транспорта и иного несельскохозяйственного 
         назначения                    110 550 
     4    Налог на транспортные средства           74 061 
       1  Налог на транспортные средства с юридических лиц  36 739
       2  Налог на транспортные средства с физических лиц  37 322
   5      Внутренние налоги на товары, работы и услуги 136 731 477
     1    Налог на добавленную стоимость        102 290 988 
       1  Налог на добавленную стоимость на товары 
         внутреннего производства, работы и услуги   65 597 488 
       2  Налог на добавленную стоимость на товары, 
         ввозимые на территорию Республики Казахстан  36 693 500
     2    Акцизы                     17 186 642
       1  Все виды спирта                 1 156 005
       2  Водка                      2 584 995 
       3  Ликеро-водочные изделия              785 950 
       4  Вина                       112 065
       5  Коньяки                       8 535
       6  Шампанские вина                   7 410
       7  Пиво                       289 172
       8  Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы   107 400
       9  Осетровая и лососевая рыбы, икра осетровых и
         лососевых рыб, деликатесы, приготовленные из 
         осетровых и лососевых рыб и икры          76 600
       10 Табачные изделия                2 302 526
       16 Импортируемые товары              1 066 598
       18 Виноматериалы                   27 300 
       19 Бензин (за исключением авиационного)      1 000 000
       20 Дизельное топливо                 170 000
       23 Игорный бизнес                   7 500 
       28 Электроэнергия                 1 493 235 
       29 Сырая нефть, включая газовый конденсат      925 691 
       30 Бензин, реализуемый нефтеперерабатывающими
         заводами                    3 500 000
       31 Бензин, реализуемый в розничной торговле     429 610
       32 Дизельное топливо, реализуемое
         нефтеперерабатывающими заводами         1 050 996
       33 Дизельное топливо, реализуемое в розничной
         торговле                      85 054
     3    Поступления за использование природных 
         и других ресурсов               16 115 432
       3  Плата за воду                    1 285 
       5  Бонусы                      692 890 
       6  Роялти                     12 613 135 
       8  Доля Республики Казахстан по разделу 
         продукции по заключенным контрактам       1 981 000
       9  Плата за использование радиочастотного ресурса
         Республики Казахстан, включая платежи, связанные
         с вводом в эксплуатацию радиоэлектронных средств 
         и высокочастотных устройств на территории 
         Республики Казахстан               729 190
       11 Плата за пользование животным миром        97 932
     4    Сборы за ведение предпринимательской и
         профессиональной деятельности          1 138 415 
       1  Сбор за регистрацию физических лиц, 
         занимающихся предпринимательской деятельностью   3 887 
       2  Лицензионный сбор за право занятия отдельными 
         видами деятельности                53 276 
       3  Сбор за государственную регистрацию   
         юридических лиц                   9 519 
       4  Сбор с аукционных продаж               113 
       5  Сбор за право реализации товаров на рынках     70 570 
       6  Сбор за проезд автотранспортных средств 
         по территории Республики Казахстан       1 001 050
   6      Налоги на международную торговлю и внешние 
         операции                    16 800 932 
     1    Таможенные платежи               12 684 932 
       1  Импортные таможенные пошлины          12 599 932 
       2  Таможенные пошлины на вывозимые товары       85 000
     2    Прочие налоги на международную торговлю и 
         операции                    4 116 000 
       1  Поступления от осуществления таможенного 
         контроля и таможенных процедур         4 066 000
       2  Пошлины, взимаемые в качестве защитных мер
         отечественных товаропроизводителей         50 000
   7      Прочие налоги                  2 339 305
     1    Прочие налоги                  2 339 305
       1  Поступление задолженности в республиканский 
         бюджет                     2 339 305
 2       Неналоговые поступления            30 594 979 
   1      Доходы от предпринимательской деятельности 
         и собственности                 8 937 099 
     1    Фактическая прибыль ведомственных предприятий 
         от реализации товаров и услуг с прибылью      55 700
       1  Доля прибыли государственных предприятий      55 700 
     2    Неналоговые поступления от юридических лиц и 
         финансовых учреждений              8 851 399 
       1  Поступления от дохода Национального Банка 
         Республики Казахстан              3 201 905
       2  Вознаграждения (интересы), полученные по 
         депозитам Правительства Республики Казахстан  1 275 000
       3  Поступление дивидендов на пакеты акций, 
         являющихся государственной собственностью    1 142 200
       4  Вознаграждения (интересы) за размещение
         средств государственных внешних займов на
         счетах в банках второго уровня          100 000
       5  Поступления от реализации конфискованного,
         бесхозяйного имущества, кладов и находок в виде      
         драгметаллов и инвалюты, а также имущества, 
         перешедшего по праву наследования к государству, 
         за исключением случаев, предусмотренных Гражданским    
         кодексом                     235 316
       6  Вознаграждения (интересы), полученные за 
         предоставление кредитов внутри республики     616 691 
       7  Вознаграждения (интересы), полученные за    
         предоставление государственных кредитов 
         правительствам иностранных государств       261 661 
       8  Поступления от аренды земельных участков      64 150 
       11 Плата за предоставление в пользование 
         информации о недрах                64 252
       12 Поступления от продажи имущества, принадлежащего  
         государственным учреждениям           1 806 050
       13 Поступления доходов от проведения лотерей     40 170
       19 Прочие поступления                 14 004
       20 Вознаграждения (интересы), полученные за
         предоставление кредитов из республиканского
         бюджета нижестоящим бюджетам            15 000
       21 Вознаграждения (интересы), полученные за
         предоставление кредитов из республиканского
         бюджета юридическим и физическим лицам       15 000
     3    Прочие доходы от собственности           30 000
       1 Поступления от возмещения потерь
         сельскохозяйственного и лесохозяйственного
         производства при изъятии сельскохозяйственных
         и лесных угодий для использования их в целях,
         не связанных с ведением сельского и лесного
         хозяйства                     30 000
   2      Административные сборы и платежи, доходы от 
         некоммерческих и сопутствующих продаж      3 405 265
     1    Административные сборы             2 178 213 
       3  Поступления от организаций за работы, услуги,
         выполняемые лицами, подвергшимися 
         административному аресту                8 
       4  Плата за государственную регистрацию прав на 
         недвижимое имущество и сделок с ним        11 100
       7  Плата за выдачу паспортов и удостоверений 
         личности граждан Республики Казахстан       661 950
       8  Поступления от реализации услуг, предоставляемых
         государственными учреждениями           15 000
       9  Доходы, получаемые от деятельности уголовно-
         исполнительной инспекции               100
       11 Плата за регистрацию оружия              115 
       12 Платежи за загрязнение окружающей среды     1 489 880
       19 Прочие административные сборы             60
     2    Пошлины                      45 747 
       1  Государственная пошлина              25 747 
       2  Международная пошлина               20 000
     3    Прочие платежи и доходы от некоммерческих и 
         сопутствующих продаж              1 181 305
       1  Поступления от аренды имущества государственной
         собственности                    7 340
       2  Поступления от консульских сборов        1 162 909 
       3  Поступление денег от проведения 
         государственных закупок, организуемых
         государственными учреждениями           11 050
       9  Прочие платежи и доходы от некоммерческих
         и сопутствующих продаж                 6
   3      Поступления по штрафам и санкциям         179 615
     1    Поступления по штрафам и санкциям         179 615 
       1  Административные штрафы и санкции, взимаемые 
         государственными учреждениями           33 074
       2  Поступления платы от лиц, помещенных в 
         медицинские вытрезвители              4 600
       3  Поступление суммы дохода, полученного от 
         реализации продукции, работ и услуг, не
         соответствующих требованиям стандартов и правил
         сертификации                      3
       4  Поступление изъятых доходов, полученных от 
         безлицензионной деятельности, в отношении которой
         установлен лицензионный порядок           9 000
       5  Поступление сумм штрафов за вывоз продукции 
         без лицензии                     590
       6  Исполнительская санкция              47 024
       7  Поступление сумм санкций, применяемых к банкам 
         второго уровня за нарушение экономических 
         нормативов и сроков предоставления статистической     
         отчетности, установленных Национальным Банком 
         Республики Казахстан                2 305
       9  Прочие санкции и штрафы              74 496
       10 Штрафы за нарушения законодательства об охране      
         окружающей среды                  8 523
   5      Прочие неналоговые поступления         18 073 000 
     1    Прочие неналоговые поступления         18 073 000
       5  Средства, полученные от природопользователей
         по искам о возмещении вреда, средства от
         реализации конфискованных орудий охоты и
         рыболовства, незаконно добытой продукции      2 000
       9  Прочие неналоговые поступления         18 071 000
 3        Доходы от операций с капиталом         23 208 594
   1      Продажа основного капитала           22 183 594 
     1    Продажа основного капитала           22 183 594 
       4  Поступления от приватизации государственной 
         собственности                 22 183 594 
   2      Продажа товаров из государственных запасов     25 000
     1    Продажа товаров из государственных запасов     25 000
       1  Поступления от погашения задолженности за 
         полученные товары из государственных резервов
         и реализации зерна из государственных запасов   25 000
   3      Продажа земли и нематериальных активов     1 000 000
     1    Продажа земли и нематериальных активов     1 000 000
       1  Поступления от продажи земельных участков    1 000 000
   
        ІІ. Полученные официальные трансферты (гранты) 52 037 336
 
 4        Полученные официальные трансферты (гранты)  52 037 336
   1      Трансферты из нижестоящих органов 
         государственного управления          50 467 336 
     2    Бюджетные изъятия               50 467 336 
       4  Бюджетное изъятие из бюджета Актюбинской 
         области                    1 829 846
       6  Бюджетное изъятие из бюджета Атырауской 
         области                    13 227 269
       7  Бюджетное изъятие из бюджета Восточно-
         Казахстанской области             1 278 802
       10  Бюджетное изъятие из бюджета Карагандинской 
         области                    5 819 902 
       12  Бюджетное изъятие из бюджета Костанайской 
         области                     592 786 
       13  Бюджетное изъятие из бюджета Мангистауской 
         области                    4 262 126
       14  Бюджетное изъятие из бюджета Павлодарской 
         области                    1 590 000 
       17  Бюджетное изъятие из бюджета города Алматы  21 866 605
   9      Из прочих источников              1 570 000 
     9    Прочие трансферты               1 570 000 
       1  Текущие                    1 570 000 
   
              ІІІ. Погашение            3 947 607
   
 5        Погашение кредитов, выданных из бюджета    3 947 607
   1      Погашение ранее выданных кредитов       2 420 307
     1    Погашение другими уровнями государственного
         управления                    643 177
       1  Погашение другими уровнями государственного
         управления                    643 177
     4    Погашение банками и организациями, 
         осуществляющими отдельные виды 
         банковских операций              1 777 130 
       1  Погашение банками и организациями, 
         осуществляющими отдельные виды банковских 
         операций                    1 489 670
       2  Погашение по программе софинансирования 
         сельскохозяйственных проектов          230 000
       3  Погашение по программе жилищного строительства
         и приобретения жилья               57 460
   2      Погашение требований по оплаченным 
         правительственным гарантиям          1 527 300
     2    Погашение организациями, исключая банки и 
         организации, осуществляющие отдельные виды 
         банковских операций              1 527 300
       1  Погашение по займам, имеющим государственные 
         гарантии Правительства Республики Казахстан  1 527 300
     
___________________________________________________________________________
Функциональная группа       Наименование          Сумма
   Администратор
       Программа
___________________________________________________________________________
    1               2              3 
___________________________________________________________________________

               IV. Расходы           380 870 318

 1        Государственные услуги общего характера    26 355 065
   101    Администрация Президента Республики Казахстан  391 554 
       1  Административные расходы             322 272 
       30 Прогнозно-аналитическое обеспечение 
         стратегических аспектов внутренней и внешней 
         политики государства               20 622
       31 Изготовление государственных наград и 
         документов к ним                 20 000
       77 Техническая поддержка государственных органов   28 660
    102    Хозяйственное управление Парламента Республики 
         Казахстан                   1 125 555
       1  Административные расходы            1 075 555
       30 Обеспечение деятельности Комитета по работе
         с Европарламентом                 50 000
    104    Канцелярия Премьер-Министра Республики 
         Казахстан                    193 894
       1  Административные расходы             193 894
    201    Министерство внутренних дел Республики Казахстан  9 735
       37 Обеспечение политических интересов страны в
         области общественного порядка           9 735
    204    Министерство иностранных дел Республики 
         Казахстан                   4 416 527 
       1  Административные расходы            3 128 285 
       30 Обеспечение политических, торгово-экономических
         интересов страны                 201 086
       31 Участие в международных организациях       488 184 
       32 Межгосударственная комплексная медико-социальная 
         программа воинов-интернационалистов        1 280
       33 Межгосударственная радионавигационная программа  1 452 
       34 Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"  3 690 
       35 Консульские услуги по оформлению документов    8 000 
       36 Строительство дипломатического городка 
         в г. Астане                   501 550
       39 Делимитация государственной границы        28 000 
       40 Демаркация государственной границы        25 000
       44 Поддержание связи с загранучреждениями      30 000
    208    Министерство обороны Республики Казахстан     20 115
       36 Обеспечение политических интересов страны в 
         области обороны                  20 115
    216    Министерство экономики Республики Казахстан   120 991
       1  Административные расходы             48 608
       42 Прикладные научные исследования в
         области экономики                 50 000
       77 Техническая поддержка государственных органов   21 495
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов               888
    217    Министерство финансов Республики Казахстан   4 784 464
       1  Административные расходы            1 419 384
       3  Информационно-вычислительное обслуживание    377 416
       35 Оплата за пользование клиринговой связью, 
         электронной почтой, внутризоновыми каналами   744 227
       36 Приватизация, управление государственным 
         имуществом и постприватизационная деятельность
         государства                   359 890
       37 Обеспечение финансовых органов нормативными 
         правовыми актами                 14 558 
       38 Модернизация Казначейства           1 089 080
       47 Оплата услуг банков-агентов, обеспечивающих
         прием в доход бюджета и выдачу государственным
         учреждениям наличных денег            599 316 
       48 Развитие финансового сектора и сектора
         предприятий                    50 155
       77 Техническая поддержка государственных органов  127 537
       79 Выполнение функций лицензиаров           2 901
    219    Министерство государственных доходов 
         Республики Казахстан              9 958 981
       1  Административные расходы            4 788 867
       3  Информационно-вычислительное обслуживание    279 000
       30 Проведение процедур реорганизации и банкротства  39 000
       31 Печатание акцизных марок             200 000 
       32 Модернизация налогового администрирования    905 852
       33 Обеспечение фискальных органов нормативными 
         правовыми актами                 30 000
       34 Информационно-телекоммуникационная система
         "Мониторинг крупных предприятий"         139 826
       35 Информационно-телекоммуникационная система
         "Контроль за оборотом и производством акцизной
         продукции"                    13 500
       36 Информационно-телекоммуникационная система
         "Таможенная служба"               897 167
       37 Организация и проведение лотереи (кроме
         государственных, национальных) на всей территории
         Республики Казахстан               14 810
       38 Учет, оценка, хранение и реализация
         конфискованного имущества            200 000
       40 Информационно-телекоммуникационная система
         "Ведение реестров налогоплательщиков"     1 000 000
       41 Строительство таможенных постов   
         инфраструктуры и объектов Таможенного комитета  519 997
       42 Материально-техническое обеспечение органов
         Министерства государственных доходов
         Республики Казахстан               824 954
       43 Развитие финансового сектора и сектора
         предприятий                    42 990 
       79 Выполнение функций лицензиаров          63 018
    225    Министерство образования и науки 
         Республики Казахстан              1 646 189
       1  Административные расходы             83 888
       30 Фундаментальные и прикладные научные
         исследования                  1 376 776
       32 Обеспечение доступности научно-технической
         информации                    95 000
       33 Хранение научно-исторических ценностей
         на республиканском уровне             1 900
       34 Аттестация научных кадров             34 000
       35 Анализ состояния и прогнозирование
         развития науки                   9 000
       36 Государственные премии и стипендии в
         области науки, техники и образования       29 000
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              11 810
       79 Выполнение функций лицензиаров           4 815 
    311    Агентство Республики Казахстан по инвестициям   63 275
       1  Административные расходы             25 480
       30 Проведение рекламно-информационной работы по 
         привлечению инвестиций              14 000
       77 Техническая поддержка государственных органов   21 495
       78 Реализация программы по информатизации 
         государственных органов              2 000
       79 Выполнение функций лицензиаров            300
    406    Счетный комитет по контролю за исполнением 
         республиканского бюджета             35 666 
       1  Административные расходы             35 666
    604    Агентство по стратегическому планированию  
         Республики Казахстан               34 028
       1  Административные расходы             12 152
       30 Прикладные научные исследования в области    
         экономики и государственного управления       290
       31 Создание национальной геоинформационной
         системы органов государственной власти      13 500
       77 Техническая поддержка государственных органов   7 882
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов               204 
    606    Агентство Республики Казахстан по статистике  1 144 182 
       1  Административные расходы             145 152 
       3  Информационно-вычислительное обслуживание     20 000 
       30 Проведение переписи                59 361
       31 Создание информационно-статистических баз данных 
         о социально-экономическом положении республики  850 062
       32 Прикладные научные исследования в области 
         информационной системы               9 010
       77 Техническая поддержка государственных органов   42 990
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              17 607 
    608    Агентство Республики Казахстан по делам 
         государственной службы              210 182
       1  Административные расходы             72 200
       30 Оснащение в связи с созданием Агентства      31 056
       31 Функционирование системы информатизации и
         тестирования кадров государственной
         службы республики                 42 441
       77 Техническая поддержка государственных органов   64 485 
    610    Агентство Республики Казахстан по государственным
         закупкам                     19 560
       1  Административные расходы              9 016
       30 Мероприятия по проведению конкурсов
 по
         государственным закупкам             10 000
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов               544 
    637    Конституционный Совет Республики Казахстан    31 071
       1  Административные расходы             31 071
    660    Национальная комиссия Республики Казахстан по 
         ценным бумагам                  41 603
       1  Административные расходы             19 608
       30 Развитие финансового сектора и сектора 
         предприятий                    21 495
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов               500 
    690    Центральная избирательная комиссия Республики
         Казахстан                    100 829
       1  Административные расходы             31 451
       30 Проведение выборов                69 378
    694    Управление Делами Президента Республики
         Казахстан                   2 006 664
       1  Административные расходы             58 408
       34 Обеспечение литерных рейсов           845 217
       35 Обеспечение функционирования государственных
         резиденций                    593 200
       36 Содержание правительственных зданий       400 159
       38 Обслуживание официальных делегаций        100 000
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              9 680
 2        Оборона                    16 747 425
    104    Канцелярия Премьер-Министра Республики
         Казахстан                    235 137
       31 Оплата государственного заказа по
         реализации излишнего вооружения и
         военной техники                 235 137
    208    Министерство обороны Республики Казахстан   15 017 976
       30 Прикладные научные исследования и опытно-
         конструкторские работы оборонного характера    21 600 
       76 Обеспечение обороноспособности страны     14 996 376
    308    Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным
         ситуациям                   1 040 900
       1  Административные расходы             335 943
       3  Информационно-вычислительное обслуживание     13 172
       30 Прикладные научные исследования в области
         чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
         характера                     4 056
       31 Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
         и техногенного характера             213 315
       32 Эксплуатация и развитие объектов селезащиты   268 479
       33 Строительство объектов специального назначения  150 000
       34 Эксплуатация вертолетов              41 000
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              13 435
       79 Выполнение функций лицензиаров           1 500
    678    Республиканская гвардия Республики Казахстан   453 412
       5  Содержание воинских частей            420 412
       76 Участие в обеспечении безопасности
         охраняемых лиц и выполнении церемониальных
         ритуалов                     33 000
 3        Общественный порядок и безопасность      36 433 722 
    201    Министерство внутренних дел Республики 
         Казахстан                   17 440 857
       1  Административные расходы            5 168 225
       4  Оплата труда адвокатов на следствии        16 402
       21 Охрана общественного порядка и обеспечение 
         общественной безопасности на республиканском
         уровне                     2 643 810
       31 Содержание осужденных и следственно-
         арестованных лиц                6 391 882 
       32 Программа по борьбе с наркотизмом         4 600
       34 Государственный проект 3             429 900
       35 Изготовление паспортов и удостоверений личности 
         граждан Республики Казахстан           295 075
       36 Укрепление материально-технической базы     822 000
       39 Оперативно-розыскная деятельность        668 963
       41 Государственная программа борьбы с наркоманией
         и наркобизнесом                 130 000
       42 Строительство, реконструкция и капитальный
         ремонт следственных изоляторов          870 000
   221    Министерство юстиции Республики Казахстан   2 763 720
       1  Административные расходы             502 104
       31 Отправление правосудия             1 696 346
       32 Проведение судебных экспертиз          150 150
       33 Оказание юридических услуг населению по 
         регистрации актов гражданского состояния     131 735
       34 Обеспечение правовой информацией          9 827
       36 Защита интересов государства в судах        2 000
       37 Оплата труда адвокатов за участие в суде     110 000
       38 Пилотный проект по регистрации прав на
         недвижимость и сделок с ней            17 306
       39 Правовая реформа                 101 743
       43 Сводная программа по реализации законодательства
         об авторском праве, международных договоров и
         конвенций по интеллектуальной собственности    20 000
       77 Техническая поддержка государственных органов   20 062
       79 Выполнение функций лицензиаров           2 447
    410    Комитет национальной безопасности Республики
         Казахстан                   12 683 713
       34 Государственный проект 2             874 130
       37 Государственный проект 5            1 489 815
       50 Обеспечение национальной безопасности     10 319 768
    501    Верховный суд Республики Казахстан        415 521 
       1  Административные расходы             290 521
       31 Завершение строительства административного
         здания                      125 000
    502    Генеральная Прокуратура Республики Казахстан  2 576 571
       1  Административные расходы            1 592 459
       30 Ведение криминального и оперативного учетов   234 112
       31 Строительство административного здания      750 000
    609    Государственная комиссия Республики Казахстан
         по борьбе с коррупцией              43 000
       1  Административные расходы             29 667
       31 Мероприятия по борьбе с коррупцией         3 000
       78 Реализация программы по информатизации 
         государственных органов              10 333
    611    Агентство Республики Казахстан по защите
         государственных секретов             34 768
       1  Административные расходы             12 544
       30 Организация технической защиты информации в
         государственных органах              6 000
       31 Оснащение в связи с созданием Агентства      16 224
    680    Служба охраны Президента Республики Казахстан  475 572
       76 Обеспечение безопасности глав государств и      
         отдельных должностных лиц            475 572
 4        Образование                  14 187 560
    104    Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан   276
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне   276
    201   Министерство внутренних дел           
         Республики Казахстан               880 269
       7  Подготовка кадров в средних специальных учебных 
         заведениях на республиканском уровне       278 550
       9  Подготовка кадров в высших учебных заведениях
         на республиканском уровне            581 781
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  19 938
   204     Министерство иностранных дел 
         Республики Казахстан               20 848
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  20 848
   208     Министерство обороны Республики Казахстан    729 483
       7  Подготовка кадров в средних специальных учебных   
         заведениях на республиканском уровне       129 215
       9  Подготовка кадров в высших учебных заведениях 
         на республиканском уровне            516 668
       37 Подготовка кадров в высших учебных заведениях
         на республиканском уровне в рамках
         государственного заказа              83 600
   212     Министерство сельского хозяйства Республики     387
         Казахстан
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне   387
   213     Министерство труда и социальной защиты       
         населения Республики Казахстан           1 829
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  1 829
   215     Министерство транспорта и коммуникаций  
         Республики Казахстан               210 999 
       30 Субсидирование общеобразовательного обучения на  
         республиканском уровне              210 999
   217     Министерство финансов Республики Казахстан      99
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне    99
   219     Министерство государственных доходов       
         Республики Казахстан               25 380
       9  Подготовка кадров в высших учебных заведениях       
         на республиканском уровне             25 380
   221     Министерство юстиции Республики Казахстан      796
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне   796
   225     Министерство образования и науки 
         Республики Казахстан             10 872 484
       7  Подготовка кадров в средних специальных учебных  
         заведениях на республиканском уровне       235 702
       9  Подготовка кадров в высших учебных заведениях 
         на республиканском уровне           5 804 867
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  20 000
       31 Государственная поддержка одаренных детей    319 304
       37 Прикладные научные исследования в области
         образования                    25 000
       38 Проведение республиканских школьных 
         экспериментов и олимпиад             43 425
       39 Методологическая работа на республиканском
         уровне                      25 530
       44 Реализация специальных образовательных
         программ                     20 846
       49 Обеспечение непрерывного обучения в области 
         музыкального искусства              297 000
       50 Подготовка кадров в высших учебных 
         заведениях внутри страны по государственным
         образовательным грантам             934 469
       51 Подготовка кадров в высших учебных
         заведениях за рубежом              384 392
       61 Обеспечение учебниками учащихся         
         общеобразовательных учреждений         1 016 899
       62 Информатизация системы среднего образования на  
         республиканском уровне             1 745 050
   308     Агентство Республики Казахстан по 
         чрезвычайным ситуациям              78 561
       9  Подготовка кадров в высших учебных заведениях на  
         республиканском уровне              74 491
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  4 070
   606     Агентство Республики Казахстан по статистике    5 160
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  5 160
   608     Агентство Республики Казахстан по делам 
         государственной службы              32 258
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  32 258
   612     Агентство Республики Казахстан по делам 
         здравоохранения                1 086 802
       7  Подготовка кадров в средних специальных учебных  
         заведениях на республиканском уровне       64 760
       9  Подготовка кадров в высших учебных заведениях 
         на республиканском уровне            862 749
       10 Переподготовка кадров на республиканском уровне  72 924
       49 Методологическая работа на 
         республиканском уровне               1 004
       50 Подготовка кадров в высших учебных 
         заведениях по государственным
         образовательным грантам              85 365
   613     Агентство Республики Казахстан по
         туризму и спорту                 241 929
       7  Подготовка кадров в средних специальных учебных  
         заведениях на республиканском уровне       41 636
       31 Государственная поддержка одаренных детей    142 210
       33 Субсидирование школ олимпийского резерва
         и высшего спортивного мастерства         58 083 
 5        Здравоохранение                8 156 516
   201     Министерство внутренних дел Республики
         Казахстан                     97 215
       12 Лечение военнослужащих, сотрудников            
         правоохранительных органов и членов их семей   97 215
   208     Министерство обороны Республики Казахстан    261 466
       12 Лечение военнослужащих, сотрудников            
         правоохранительных органов и членов их семей   261 466
   612     Агентство Республики Казахстан по
         делам здравоохранения             7 368 524
       1  Административные расходы             25 480
       30 Прикладные научные исследования в области
         здравоохранения                 150 000
       31 Централизованный закуп медицинского     
         оборудования и санитарного транспорта       30 000
       32 Анализ и оценка качества предоставляемых         
         медицинских услуг                 78 000
       33 Централизованный закуп вакцин против 
         вирусного гепатита "В"              162 000
       34 Информационное обеспечение здравоохранения    12 000
       35 Лечение больных за рубежом            30 000
       36 Оказание специализированной медицинской
         помощи                      610 267
       37 Судебно-медицинская экспертиза          300 000
       38 Программа "Туберкулез", выполняемая на
         республиканском уровне              988 824
       39 Централизованный закуп противодиабетических
         препаратов                    350 000
       40 Централизованный закуп вакцин для проведения
         иммунопрофилактики                183 847
       42 Пропаганда здорового образа жизни населения    9 200
       43 Борьба с эпидемиями на республиканском уровне   15 622
       45 Оказание медицинской консультативной помощи    11 000
       46 Реабилитация детей                277 719
       47 Производство крови (заменителей) на
         республиканском уровне              145 790
       48 Хранение специального медицинского резерва     3 900
       51 Профилактика и борьба с опасными 
         инфекциями на республиканском уровне       524 213
       63 Развитие медицинских учреждений в г. Астане  1 908 756
       65 Специализированная медицинская помощь в
         республиканских клиниках и НИИ          837 979
       71 Реформа в секторе здравоохранения        692 139
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              2 963
       79 Выполнение функций лицензиаров          18 825
   678     Республиканская гвардия Республики Казахстан    8 000
       12 Лечение военнослужащих, сотрудников         
         правоохранительных органов и членов их семей    8 000
   694     Управление Делами Президента Республики     
         Казахстан                    421 311
       31 Оказание медицинской помощи отдельным      
         категориям граждан                378 300
       32 Техническое и информационное обеспечение
         медицинских организаций              16 767
       39 Санитарно-эпидемиологический надзор  
         на республиканском уровне             26 244 
 6        Социальное обеспечение и социальная помощь  151 339 841
   201     Министерство внутренних дел
         Республики Казахстан              1 712 385
       6 Выполнение обязательство прошлых лет       575 000
       44 Выплата денежной компенсации расходов на
         содержание жилища и коммунальные услуги
         сотрудникам территориальных органов внутренних
         дел, финансирующихся из республиканского 
         бюджета                    1 137 385 
   208     Министерство обороны Республики Казахстан     46 100
       6 Выполнение обязательств прошлых лет        46 100
   213    Министерство труда и социальной защиты
         населения Республики Казахстан        149 046 665
       1  Административные расходы             87 816
       6  Выполнение обязательств прошлых лет       368 500
       30 Пенсионные программы             101 113 885
       31 Государственные социальные пособия      27 663 203
       32 Специальные государственные пособия      16 122 600
       33 Единовременные государственные денежные     
         компенсации                   300 000
       34 Возмещение ущерба реабилитированным гражданам - 
         жертвам массовых политических репрессий      14 645
       35 Реабилитация инвалидов и ветеранов        31 000
       37 Предоставление медицинских услуг по        
         протезированию и обеспечение протезно-
         ортопедическими изделиями, средствами 
         коррекции слуха                 135 861
       39 Приобретение средств сурдо-тифлотехники для     
         общественных организаций инвалидов        46 000
       40 Создание и поддержание информационной базы     
         занятости                     35 786
       41 Оплата услуг по выплате пенсий и пособий         
         Государственного центра по выплате пенсий   1 167 757
       45 Пособие на погребение             1 357 941 
       46 Погашение долгов по гарантиям по обязательному
         социальному обеспечению             100 000
       47 Государственные специальные пособия лицам,
         работавшим на подземных открытых горных работах,
         на работах с особо вредными и особо тяжелыми
         условиями труда                 300 000
       48 Техническая поддержка реформирования
         пенсионной системы                170 957
       51 Оснащение областных представительств по
         назначению пенсий и пособий            23 550
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              6 664
       79 Выполнение функций лицензиаров            500
   605     Агентство по миграции и демографии
         Республики Казахстан               534 691
       1  Административные расходы             34 192
       30 Переселение на историческую родину и
         социальная защита репатриантов (оралман)     463 338
       31 Оснащение в связи с созданием Агентства      37 161
 8        Культура, спорт и информационное пространство 4 655 391
   101     Администрация Президента Республики Казахстан   27 947
       15 Обеспечение сохранности архивного фонда,      
         печатных изданий и их специальное использование
         на республиканском уровне             27 947 
   225     Министерство образования и науки
         Республики Казахстан               32 868
       24 Обеспечение общедоступности информации на 
         республиканском уровне               8 619
       41 Субсидирование на республиканском уровне
         организаций по хранению историко-культурных
         ценностей                     2 100
       42 Проведение культурных мероприятий с детьми
         на республиканском уровне             22 149 
   230     Министерство культуры, информации и общественного     
         согласия Республики Казахстан         3 773 875
       1  Административные расходы             120 248
       15 Обеспечение сохранности архивного фонда,      
         печатных изданий и их специальное использование
         на республиканском уровне             29 800 
       24 Обеспечение общедоступности информации на 
         республиканском уровне              100 400
       31 Проведение государственной информационной     
         политики через газеты и журналы на
         республиканском уровне              300 000
       32 Проведение государственной информационной         
         политики через телерадиовещание на
         республиканском уровне             2 070 081
       33 Формирование издательских программ по социально-  
         важным видам литературы             100 000
       35 Проведение молодежной политики          51 000
       37 Организация конференций, семинаров и совещаний   
         по пропаганде стратегии "Казахстан-2030"     10 000
       38 Развитие государственного и других языков     99 500
       39 Субсидирование на республиканском уровне 
         театрально-концертных организаций        291 000
       40 Прикладные научные исследования в области
         культуры                      2 500
       41 Хранение историко-культурных ценностей на
         республиканском уровне              450 000
       43 Выплата гарантированного пособия по 
         несчастному случаю                 4 392 
       50 Содержание историко-культурных заповедников и
         музеев                      30 205
       52 Производство национальных фильмов        100 000
       53 Государственные премии               9 749 
       56 Увековечение памяти деятелей государства      5 000 
    612    Агентство Республики Казахстан по
         делам здравоохранения               4 257
       24 Обеспечение общедоступности информации на
         республиканском уровне               1 357 
       41 Субсидирование на республиканском уровне
         организаций по хранению историко-
         культурных ценностей                2 900
    613    Агентство Республики Казахстан по туризму и
         спорту                      816 444
       1  Административные расходы             20 384
       30 Государственные премии                192
       32 Спорт высших достижений             790 641 
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              1 139
       79 Выполнение функций лицензиаров           4 088 
 10       Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство  
         и охрана окружающей среды           10 012 173
    212    Министерство сельского хозяйства Республики  
         Казахстан                   6 049 620
       1  Административные расходы             852 904
       30 Прикладные научные исследования в области
         сельского хозяйства                26 800
       31 Ветеринарное обслуживание на республиканском    
         уровне                       9 200
       32 Оценка мелиоративного состояния орошаемых земель 21 355
       33 Защита растений                1 861 190
       34 Диагностика заболеваний животных         105 480
       35 Противоэпизоотия                 280 237
       37 Определение сортовых и посевных качеств семенного  
         и посадочного материала              36 307
       39 Субсидирование сельскохозяйственных       
         товаропроизводителей               200 000
       47 Хранение зерна государственных резервов     740 000
       48 Сортоиспытание сельскохозяйственных культур    45 911
       49 Лабораторный фитосанитарный анализ 
         подкарантинной продукции              2 066
       50 Интродукционно-карантинные наблюдения
         импортного подкарантинного материала        1 380
       54 Усовершенствование ирригационных и дренажных    
         систем                     1 244 561
       55 Совершенствование управления водными ресурсами 
         и восстановление земель             286 600 
       57 Пилотный проект по постприватизационной
         поддержке сельского хозяйства          181 991
       66 Борьба с туберкулезом и бруцеллезом
         сельскохозяйственных животных и птиц       44 300
       67 Ликвидация очагов острых инфекционных 
         заболеваний животных и птиц            20 000
       69 Ликвидация очагов распространения особо
         опасных массовых вредителей и болезней
         растений                     53 700
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              20 763
       79 Выполнение функций лицензиаров          14 875
   218    Министерство природных ресурсов         
         и охраны окружающей среды Республики Казахстан 3 603 912
       1  Административные расходы             490 072
       30 Прикладные научные исследования в области 
         охраны окружающей среды, водного, лесного
         хозяйства и геологии использования недр     142 023
       32 Создание информационной автоматизированной базы  
         данных "Государственные кадастры природных
         ресурсов"                     30 000
       40 Эксплуатация водохозяйственных объектов,
         несвязанных с подачей воды на хозяйственные 
         нужды                       53 575
       41 Эксплуатация межгосударственных 
         водохозяйственных объектов            160 500
       43 Разработка схем комплексного использования
         охраны вод, водохозяйственных балансов       1 000
       44 Реконструкция и строительство водоводов     201 000
       45 Содержание особо охраняемых природных
         территорий                    109 108 
       46 Программа "Леса Казахстана"           802 136
       49 Обеспечение безопасности мореплавания судов
         рыбной промышленности               2 200
       50 Охрана рыбных запасов и регулирование 
         рыболовства                    59 174 
       51 Воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб)   100 466
       52 Улучшение водоснабжения в Кызылординской 
         области                     151 182 
       54 Сдерживание экологической угрозы на           
         Миргалимсайском водоотливе            722 000
       56 Организация охраны окружающей среды на
         республиканском уровне              124 491
       57 Участие в строительстве и реконструкции 
   
      природоохранных объектов на республиканском 
         уровне                      200 000
       70 Проект АО "Химпром" по устранению очага 
         ртутного загрязнения               229 280
       77 Техническая поддержка государственных
         органов                      21 495
       78 Реализация программы по информатизации 
         государственных органов              4 210
   614     Агентство Республики Казахстан по управлению 
         земельными ресурсами               331 641
       1  Административные расходы             84 176
       30 Прикладные научные исследования в области
         управления земельными ресурсами          2 010
       36 Мероприятия по землеустройству          189 767
       43 Обеспечение топографо-геодезической и 
         картографической продукцией и ее хранение     53 423
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              2 265
   694     Управление Делами Президента Республики 
         Казахстан                     27 000
       37 Охрана, защита, воспроизводство лесов и
         животного мира                  27 000 
 11       Промышленность, энергетика, строительство и        
         недропользование                5 220 165 
   217    Министерство финансов Республики Казахстан    83 000
       59 Исполнение обязательств АОЗТ 
         "Карагандашахтауголь" по возмещению ущерба,
         нанесенного здоровью работников ликвидируемых
         шахт                       83 000
   218    Министерство природных ресурсов и охраны   
         окружающей среды Республики Казахстан     2 205 665
       33 Формирование геологической информации       69 065
       34 Ведение мониторинга за состоянием недр и      
         недропользования                 35 000
       35 Ведение мониторинга подземных вод и опасных    
         экзогенных процессов               224 000
       36 Государственное геологическое изучение     1 838 500
       38 Создание и автоматизация информационной базы о      
         недрах и недропользователях            39 100
   225     Министерство образования и науки 
         Республики Казахстан               88 457
       40 Мониторинг сейсмологической информации      88 457
   232     Министерство энергетики, индустрии и торговли  
         Республики Казахстан              2 843 043
       1  Административные расходы             236 696
       30 Прикладные научные исследования в области
         энергетики, индустрии и строительства       32 060
       31 Прикладные научные исследования в области
         стандартизации, сертификации, метрологии и
         систем качества                  12 680
       32 Закрытие шахт Карагандинского угольного бассейна 807 000
       33 Проектно-изыскательские, конструкторские и     
         технологические работы на республиканском уровне 30 000
       34 Разработка и приобретение международных,      
         региональных и национальных стандартов      27 511
       35 Поддержка и создание национальной эталонной базы  
         единиц физических величин республики       111 669
       36 Формирование и хранение государственного резерва 500 000
       39 Мобилизационная подготовка            30 000
       40 Научные исследования в области микрографии    47 211
       41 Прикладные научные исследования технологического 
         характера                    890 781
       44 Государственная программа развития и конверсии
         оборонной промышленности Республики Казахстан
         на долгосрочный период              100 000
       77 Техническая поддержка государственных органов   2 150
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов              4 605
       79 Выполнение функций лицензиаров          10 680
 12       Транспорт и связь               16 523 035 
   215    Министерство транспорта и коммуникаций
         Республики Казахстан             16 419 765 
       1  Административные расходы             306 624
       33 Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и 
         содержание шлюзов                211 547
       34 Эксплуатация дорожной системы на республиканском 
         уровне                     5 163 895
       35 Подготовка документов по ведению государственных   
         регистров воздушных судов, трасс и аэродромов
         для гражданской авиации              8 047 
       36 Строительство и реконструкция автомобильных   
         дорог республиканского значения        1 853 809 
       37 Строительство международного 
         аэропорта в г.Астане               879 862
       38 Создание единого учетно-информационного центра  100 000
       39 Реабилитация автодороги Алматы-Боровое на        
         участке Гульшад-Акчатау            4 499 620
       40 Реконструкция автодороги Алматы-Караганда-   
         Астана-Боровое на участках Алматы-Гульшад и
         Акчатау-Караганда               3 125 373
       41 Прикладные научные исследования в области
         транспорта и коммуникаций             26 357
       50 Оснащение территориальных органов контрольно-
         измерительным оборудованием           160 163
       79 Выполнение функций лицензиаров          84 468
   611     Агентство Республики Казахстан по защите
         государственных секретов             103 270
       32 Обеспечение специальной связью          103 270
 13       Прочие                    10 179 845
   104     Канцелярия Премьер-Министра Республики
         Казахстан                   4 957 403
       45 Резерв Правительства Республики Казахстан
         по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
         и техногенного характера и иных непредвиденных
         расходов                    4 957 403
   204     Министерство иностранных дел 
         Республики Казахстан               315 487
       41 Заграничные командировки             206 576
       42 Представительские расходы            108 911 
   217     Министерство финансов Республики Казахстан   4 290 899
       43 Обслуживание внешних грантов             995
       45 Резерв Правительства Республики Казахстан   
         по выполнению обязательств Правительства и
         центральных исполнительных органов по
         решениям судов                  200 000
       57 Погашение кредиторской задолженности
         государственных учреждений, финансировавшихся
         в 1999 году из республиканского бюджета, по
         выплате заработной платы и другим социальным
         выплатам, осуществлявшимся из республиканского
         бюджета                     1 750 599
       58 Погашение кредиторской задолженности,
         образовавшейся за предыдущие годы по
         обязательствам организаций, выполняемым за счет 
         средств республиканского бюджета        2 339 305 
   218     Министерство природных ресурсов и охраны     
         окружающей среды Республики Казахстан       381 954 
       39 Ведение гидрометеорологического мониторинга    371 954
       42 Техническое перевооружение служб 
         гидрометеорологического наблюдения         10 000
   615     Агентство Республики Казахстан по регулированию   
         естественных монополий, защите конкуренции и
         поддержке малого бизнеса             234 102
       1  Административные расходы             183 436
       30 Государственная программа развития и поддержки 
         малого бизнеса                   50 000
       78 Реализация программы по информатизации
         государственных органов                666
 14       Обслуживание долга               37 830 531
   217     Министерство финансов Республики Казахстан   37 830 531
       42 Обслуживание правительственного долга     37 830 531
 15       Официальные трансферты             43 229 049
   111     Аким Акмолинской области            4 353 028 
       18 Трансферты из республиканского бюджета     4 353 028 
   113     Аким Алматинской области            6 055 257 
       18 Трансферты из республиканского бюджета     6 055 257
   115     Аким Восточно-Казахстанской области      12 213 889 
       18 Трансферты из республиканского бюджета     12 213 889
   116     Аким Жамбылской области             3 158 324
       18 Трансферты из республиканского бюджета     3 158 324
   118     Аким Западно-Казахстанской области        254 410
       18 Трансферты из республиканского бюджета      254 410
   119     Аким Карагандинской области            200 000
       18 Трансферты из республиканского бюджета      200 000
   120     Аким Кызылординской области           2 402 675
       18 Трансферты из республиканского бюджета     2 402 675
   124     Аким Павлодарской области             135 766
       18 Трансферты из республиканского бюджета      135 766
   125     Аким Северо-Казахстанской области        3 192 003
       18 Трансферты из республиканского бюджета     3 192 003
   129     Аким Южно-Казахстанской области         8 213 697
       18 Трансферты из республиканского бюджета     8 213 697
   130     Аким г. Алматы                 1 050 000
       18 Трансферты из республиканского бюджета     1 050 000
   131     Аким г. Астаны                 2 000 000
       18 Трансферты из республиканского бюджета     2 000 000
  
         V. Кредитование                29 034 146 

 1      Государственные услуги общего характера       124 000
  217    Министерство финансов Республики Казахстан      124 000
      84 Приобретение акций в международных организациях   124 000
 4      Образование                     747 020
  225    Министерство образования и науки           
       Республики Казахстан                 731 210
     91 Государственное образовательное
       кредитование подготовки кадров в высших
       учебных заведениях страны              731 210
   612   Агентство Республики Казахстан по делам 
       здравоохранения                    15 810
     91 Государственное образовательное
       кредитование подготовки кадров в высших
       учебных заведениях страны               15 810
 7      Жилищно-коммунальное хозяйство            644 850
   132   Аким г. Атырау                    644 850
     80 Обеспечение условий для экономического развития
       города, водоснабжения и канализационных систем
       г. Атырау                      644 850 
 10      Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и   
       охрана окружающей среды              3 185 364
   212   Министерство сельского хозяйства Республики    
       Казахстан                     3 185 364
     82 Усовершенствование ирригационных и дренажных   
       систем                       2 212 552
     83 Совершенствование управления водными ресурсами и       
       восстановление земель                399 612
     86 Пилотный проект по постприватизационной
       поддержке сельского хозяйства            573 200
 11      Промышленность, энергетика, строительство и
       недропользование                   170 850
   232   Министерство энергетики, индустрии и торговли
       Республики Казахстан                 170 850
     80 Поддержка развития нефтяной отрасли         170 850
 12      Транспорт и связь                 3 468 209
   215   Министерство транспорта и коммуникаций      
       Республики Казахстан                3 468 209
     80 Реконструкция торгового порта Актау         868 747
     82 Развитие мощностей железнодорожного транспорта       
       (станция Дружба - фаза 1)             2 393 110
     84 Строительство международного аэропорта в г. Астане  206 352 
 13      Прочие                      20 693 853
   217   Министерство финансов Республики Казахстан    20 192 303
     81 Кредитование, связанное с выполнением      
       обязательств по правительственным гарантиям    19 592 303
     86 Резерв Правительства Республики Казахстан         
       для кредитования нижестоящих бюджетов        600 000
   232   Министерство энергетики, индустрии и торговли    
       Республики Казахстан                 501 550
     81 Содействие предприятиям производственного и     
       промышленно-перерабатывающего секторов малого 
       и среднего бизнеса                  501 550

           VI. Дефицит               - 62 389 774 

           VII. Финансирование            62 389 774
   
(Специалисты: Склярова И.В.,
       Мартина Н.А.)