"2000 жылға арналған бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 8 қараша N 95-II


   1-бап. "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 1999 жылғы 
11 қарашадағы 

Z990473_

 Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 23, 917-құжат) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
   1) 1-баптың бірінші бөлігінде:
   "286422985" деген сан "291529747" деген санмен ауыстырылсын;
   "52581962" деген сан "52037336" деген санмен ауыстырылсын;
   "1272464" деген сан "3947607" деген санмен ауыстырылсын;
   "376041338" деген сан "380870318" деген санмен ауыстырылсын;
   "28036073" деген сан "29034146" деген санмен ауыстырылсын;
   "63800000" деген сан "62389774" деген санмен ауыстырылсын;
   "3" деген сан "2,7" деген санмен ауыстырылсын;
   2) 2-бапта:
   бірінші абзацтағы "салыққа жатпайтын" деген сөздер алып тасталсын;
   мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
   "әкетілетін тауарларға салынатын кеден баждары;";
   3) 3-бапта:
   бірінші абзацтағы "салыққа жатпайтын" деген сөздер алып тасталсын;
   мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:
   "лотереяларды өткізуден алынатын акциздер;
   Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 

Z941000_

 көзделген 
жағдайларда коммуналдық меншікке өткен мүлікті өткізуден түсетін 
түсімдер;";
   4) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "4-бап. 2000 жылы "Өнімдерді бөлу туралы" келісім-шарттар бойынша 
алынатын өнімдерді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі, 
республикалық бюджетке - 90 %, жергілікті бюджетке - 10 % есептелетін 
Батыс Қазақстан облысын қоспағанда, 100 % мөлшерінде республикалық 
бюджетке есепке алынатын болып белгіленсін.";
   5) 9-бапта:
   "51011962" деген сан "50467336" деген санмен ауыстырылсын;
   "9727269" деген сан "13227269" деген санмен ауыстырылсын;
   "4881316" деген сан "1590000" деген санмен ауыстырылсын;
   "22619915" деген сан "21866605" деген санмен ауыстырылсын;
   6) 13-бапта:
   "27870938" деген сан "27117628" деген санмен ауыстырылсын;
   "6808567" деген сан "6055257" деген санмен ауыстырылсын;
   7) 17-баптың бірінші бөлігіндегі "5000000" деген сан "2339305" деген 
санмен ауыстырылсын;
   8) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:


      "17-1-бап. 2000 жылға арналған республикалық бюджетте өткен жылдардың міндеттемелерін орындау үшін 989600 мың теңге көзделсін, оның ішінде:
      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің зейнеткерлеріне санаториялық-курорттық емделуге өтемақы төлеу үшін 46100 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне - ішкі істер

органдары мен ішкі әскерлердің зейнеткерлеріне санаториялық-курорттық 
емделуге өтемақы төлеу үшін 575000 мың теңге;
   Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігіне - Семей сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан 
зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақы төлеу үшін 368500 
мың теңге көзделсін.";
   9) 18-бапта:
   "3600000" деген сан "5757403" деген санмен ауыстырылсын;
   "2900000" деген сан "4957403" деген санмен ауыстырылсын;
   "100000" деген сан "200000" деген санмен ауыстырылсын;
   10) 19-баптағы "655000000" деген сан "592000000" деген санмен 
ауыстырылсын;
   11) 20-баптағы "16642653" деген сан "19592303" деген санмен 
ауыстырылсын;
   12) "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан 
Республикасы Заңының қосымшасы жаңа редакцияда жазылсын (қоса тіркеліп 
отыр).
   2-бап. Осы Заң жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   


                  "2000 жылға арналған республикалық 

бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 8 қарашадағы N 95-ІI ҚРЗ Заңына қосымша

                  "2000 жылға арналған республикалық 

бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 қарашадағы N 473-I Заңына қосымша


  Қазақстан Республикасының 2000 жылға арналған республикалық бюджеті 
   
                               мың теңге 
 _________________________________________________________________________
|Санат               Атауы            | Сомасы
| Сынып                            |
|  Ішкі сынып                         |
|    Ерекшелік                        |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3 
|________|______________________________________________________|_________
|    |I. Кірістер                      |291529747
|1    |Салық түсімдері                    |237726174
| 1   |Кірістерге салынатын табыс салығы           | 61266777
|  1  |Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы        | 60111391 
|   1 |Резидент заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы   | 46392057
|   2 |Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы | 2034359
|   3 |Резидент заңды тұлғалардан алынатын төлем көзінен   | 2487435
|    |ұсталатын табыс салығы                |
|   4 |Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын төлем көзінен| 9197540
|    |ұсталатын табыс салығы                |
|  2  |Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы        | 1155386
|   1 |Жеке тұлғалардан алынатын төлем көзінен ұсталатын   | 1133807
|    |табыс салығы                     |
|   2 |Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалардан  |  21579
|    |алынатын табыс салығы                 |
| 3   |Әлеуметтік салық                   | 19844886
|  1  |Әлеуметтік салық                   | 19844886
|   1 |Заңды тұлғалар 26 және 25,5 процент ставка бойынша,  | 19844886
|    |сондай-ақ шаруа (фермер) қожалықтарынан басқа,    |
|    |патентсіз кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке   |
|    |тұлғалар төлейтін әлеуметтік салық          |
| 4   |Меншікке салынатын салықтар              |  742797
|  1  |Мүлікке салынатын салықтар              |  411905
|   1 |Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар     |  383150
|   2 |Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар      |  28755
|  2  |Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу үшін және    |  141531
|    |мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссияларына |
|    |ұлттық бірдейлендіру нөмірін бергені үшін алым    |
|   1 |Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу үшін және    |  141531
|    |мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссияларына |
|    |ұлттық бірдейлендіру нөмірін бергені үшін алым    |
|  3  |Жер салығы                      |  115300
|   1 |Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын жер  |   750
|    |салығы                        |
|   2 |Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы    |   4000
|   3 |Өнеркәсіп, байланыс, көлік және өзге де        |  110550
|    |ауылшаруашылық емес мақсаттағы жерлерге салынатын   |
|    |жер салығы                      |
|  4  |Көлік құралдарына салынатын салық           |  74061
|   1 |Заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық  |  36739
|   2 |Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық  |  37322
| 5   |Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетулерге    |136731477
|    |салынатын ішкі салықтар                |
|  1  |Қосылған құнға салынатын салық            |102290988
|   1 |Ішкі өндіріс тауарларына, жұмыстар мен қызмет     | 65597488
|    |көрсетулерге салынатын қосылған құн салығы      |
|   2 |Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін     | 36693500
|    |тауарларға салынатын қосылған құн салығы       |
|  2  |Акциздер                       | 17186642
|   1 |Спирттің барлық түрлері                | 1156005
|   2 |Арақ                         | 2584995
|   3 |Ликер-арақ бұйымдары                 |  785950
|   4 |Шараптар                       |  112065
|   5 |Коньяктар                       |   8535
|   6 |Шампан шараптары                   |   7410
|   7 |Сыра                         |  289172
|   8 |Күшейтілген сусындар, күшейтілген шырындар мен    |  107400
|    |бальзамдар                      |
|   9 |Бекіре және албырт балықтар, бекіре және албырт    |  76600
|    |балықтың уылдырығы, бекіре және албырт балықтар мен  |
|    |олардың уылдырығынан дайындалған жеңсік тағамдар   |
|   10|Темекі бұйымдары                   | 2302526
|   16|Импортталатын тауарлар                | 1066598
|   18|Шарап материалдары                  |  27300
|   19|Бензин (авиациялықты қоспағанда)           | 1000000
|   20|Дизель отыны                     |  170000
|   23|Құмар ойындар бизнесі                 |   7500
|   28|Электр энергиясы                   | 1493235
|   29|Газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнай        |  925691
|   30|Мұнай өңдейтін зауыттарда сатылатын бензин      | 3500000 
|   31|Бөлшек саудада сатылатын бензин            |  429610
|   32|Мұнай өңдейтін зауыттарда сатылатын дизель отыны   | 1050996
|   33|Бөлшек саудада сатылатын дизель отыны         |  85054 
|  3  |Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін    | 16115432
|    |түсетін түсімдер                   |
|   3 |Суға төлем                      |   1285
|   5 |Бонустар                       |  692890
|   6 |Роялтилер                       | 12613135
|   8 |Жасалған келісім-шарттар бойынша өнімдер бөлу     | 1981000
|    |жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі       |
|   9 |Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық |  729190
|    |құралдар мен жоғары жиілік құрылғыларын пайдалануға  |
|    |беруге байланысты төлемдерді қоса алғанда, Қазақстан |
|    |Республикасының радиожиілік ресурстарын пайдалану   |
|    |ақысы                         |
|   11|Жануарлар дүниесін пайдалану ақысы          |  97932
|  4  |Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін   | 1138415
|    |алынатын алымдар                   |
|   1 |Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғаларды  |   3887
|    |тіркегені үшін алынатын алым             |
|   2 |Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін   |  53276
|    |лицензиялық алым                   |
|   3 |Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын |   9519
|    |алым                         |
|   4 |Аукциондық сатудан алынатын алым           |   113
|   5 |Базарларда тауар сату құқығы үшін алым        |  70570
|   6 |Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік  | 1001050
|    |құралдарының жүргені үшін алынатын алымдар      |
| 6   |Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын | 16800932
|    |салықтар                       |
|  1  |Кеден төлемдері                    | 12684932
|   1 |Импорттық кеден баждары                | 12599932
|   2 |Әкетілетін тауарларға кеден баждары          |  85000
|  2  |Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да| 4116000
|    |салықтар                       |
|   1 |Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге  | 4066000
|    |асырудан түсетін түсімдер               |
|   2 |Отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде  |  50000
|    |салынатын баждар                   |
| 7   |Басқа да салықтар                   | 2339305
|  1  |Басқа да салықтар                   | 2339305
|   1 |Берешектің республикалық бюджетке түсімі       | 2339305
|2    |Салыққа жатпайтын түсімдер              | 30594979
| 1   |Кәсіпкерлік қызмет пен меншіктен түсетін кірістер   | 8937099
|  1  |Ведомстволық кәсіпорындардың тауарлар өткізу мен   |  55700
|    |қызметтер көрсетуді пайдамен жүргізуден түскен іс   |
|    |жүзіндегі табысы                   |
|   1 |Мемлекеттік кәсіпорындар пайдасының үлесі       |  55700
|  2  |Заңды тұлғалардан және қаржы мекемелерінен түсетін  | 8851399
|    |салыққа жатпайтын түсімдер              |
|   1 |Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің кірісінен  | 3201905
|    |алынатын түсімдер                   |
|   2 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің депозиттері бойынша | 1275000
|    |алынған сыйақылар (мүдделер)             |
|   3 |Мемлекет меншігі болып табылатын акциялардың пакетіне | 1142200
|    |дивидендтерден түсетін түсімдер            |
|   4 |Мемлекеттік сыртқы займдарды екінші деңгейдегі банктер|  100000 
|    |шоттарында орналастырудан түсетін сыйақылар      |
|    |(мүдделер)                      |
|   5 |Тәркіленген, иесіз мүліктерді, қымбат металдар мен  |  235316
|    |шетел валютасы түріндегі көмбелер мен олжаларды,   |
|    |сондай-ақ Азаматтық кодексте көзделген жағдайларды  |
|    |қоспағанда, мемлекетке мұрагерлік құқық бойынша өткен |
|    |мүліктердіі сатудан алынатын түсімдер         |
|   6 |Республика ішіндегі берілген несиелер үшін алынатын  |  616691
|    |сыйақылар (мүдделер)                 |
|   7 |Шет мемлекеттердің үкіметтеріне мемлекеттік несиелер |  261661
|    |берілгені үшін алынған сыйақылар (мүдделер)      |
|   8 |Жер учаскелерін жалға беруден түскен түсімдер     |  64150
|   11|Жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға берген үшін |  64252
|    |төлем                         |
|   12|Мемлекеттік мекемелердің мүлкін сатудан алынатын   | 1806050
|    |түсімдер                       |
|   13|Лотереялар өткізгені үшін түсетін кірістер      |  40170
|   19|Басқа да түсімдер                   |  14004
|   20|Республикалық бюджеттен төменгі деңгейдегі бюджеттерге|  15000
|    |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |
|   21|Республикалық бюджеттен заңды және жеке тұлғаларға  |  15000
|    |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |   
|  3  |Меншіктен түсетін басқа да кірістер          |  30000
|   1 |Ауылшаруашылық және орман алқаптарын ауыл және орман |  30000 
|    |шаруашылықтарына байланысты емес мақсаттарға пайдалану|
|    |үшін алған кезде ауылшаруашылығы және орман      | 
|    |шаруашылығы өндірістерінің зияндарын өтеуден алынатын |
|    |түсімдер                       |
| 2   |Әкімшілік алымдар мен төлемдер, коммерциялық емес және| 3405265
|    |ілеспе саудадан алынатын кірістер           |
|  1  |Әкімшілік алымдар                   | 2178213
|   3 |Әкімшілік қамауға алынған адамдар орындаған жұмыстар, |    8
|    |көрсеткен қызметтері үшін ұйымдардан түсетін түсімдер |
|   4 |Жылжымайтын мүлік және онымен жасалатын мәмілелер   |  11100
|    |құқығын мемлекеттік тіркелегені үшін ақы       |   
|   7 |Қазақстан Республикасының азаматтарының төлқұжаттары |  661950
|    |мен жеке куәліктерін бергені үшін ақы         |
|   8 |Мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан |  15000 
|    |түскен түсімдер                    |  
|   9 |Қылмыстық-атқару инспекцияларының қызметтерінен    |   100
|    |алынатын кірістер                   |
|   11|Қаруды тіркеу ақысы                  |   115
|   12|Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер        | 1489880
|   19|Басқа да әкімшілік алымдар              |    60
|  2  |Баждар                        |  45747
|   1 |Мемлекеттік баж                    |  25747
|   2 |Халықаралық баж                    |  20000
|  3  |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
|    |саудадан алынатын кірістер              | 1181305
|   1 |Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін |   7340
|    |түсімдер                       |
|   2 |Консулдық алымдардан түсетін түсімдер         | 1162909
|   3 |Мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып|  11050
|    |алуды өткізуден түсетін ақша түсімі          |
|   9 |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
|    |саудадан алынатын кірістер              |    6
| 3   |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер     |  179615
|  1  |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер     |  179615
|   1 |Мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар мен|  33074
|    |санкциялар                      |
|   2 |Медициналық айықтырғыштарда орналастырылған адамдардан|   4600
|    |түсетін төлемдер түсімі                |
|   3 |Стандарттар мен сертификаттау ережелерінің талаптарына|    3
|    |сәйкес келмейтін өнімдерді, жұмыстарды және қызмет  |
|    |көрсетулерді сатудан алынатын табыстар сомасының түсімі     
|   4 |Оған қатысты лицензиялық тәртіп белгіленген      |   9000 
|    |лицензиясыз қызметтен түскен кірістерді алудан түсім |
|   5 |Өнімді лицензиясыз әкеткені үшін айыппұлдар сомасының |   590
|    |түсімі                        |
|   6 |Орындаушылық санкция                 |  47024
|   7 |Экономикалық нормативтерді және статистикалық есеп  |   2305
|    |берудің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі    |
|    |белгілеген мерзімдерін бұзғаны үшін екінші деңгейдегі |
|    |банктерге қолданылатын санкция сомаларының түсімі   |
|   9 |Басқа да санкциялар мен айыппұлдар          |  74496
|   10|Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін  |   8523
|    |төленетін айыппұлдар                 |
| 5   |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18073000
|  1  |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18073000
|   5 |Табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын |   2000
|    |толтыру туралы талаптар бойынша алынған қаражат,   |
|    |аңшылықтың және балық аулаудың тәркіленген құралдарын,|
|    |заңсыз олжаланған өнімдерді сатудан түскен қаражат  |   
|   9 |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18071000
|3    |Капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер | 23208594
| 1   |Негізгі капиталды сату                | 22183594
|  1  |Негізгі капиталды сату                | 22183594
|   4 |Мемлекеттік меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер| 22183594
| 2   |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату          |  25000
|  1  |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату          |  25000
|   1 |Мемлекеттік резервтерден алынған тауарлар мен     |  25000
|    |мемлекеттік қорлардан сатылған астық үшін берешектерді|
|    |өтеуден түсетін түсімдер               |
| 3   |Жерді және материалдық емес активтерді сату      | 1000000
|  1  |Жерді және материалдық емес активтерді сату      | 1000000
|   1 |Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер       | 1000000
|    |   II. Алынған ресми трансферттер (гранттар)    | 52037336
|4    |Алынған ресми трансферттер (гранттар)         | 52037336
| 1   |Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан   | 50467336
|    |алынатын трансферттер                 |
|  2  |Бюджеттік алулар                   | 50467336
|   4 |Ақтөбе облысының бюджетінен бюджеттік алу       | 1829846
|   6 |Атырау облысының бюджетінен бюджеттік алу       | 13227269
|   7 |Шығыс Қазақстан облысының бюджетінен бюджеттік алу  | 1278802
|   10|Қарағанды облысының бюджетінен бюджеттік алу     | 5819902
|   12|Қостанай облысының бюджетінен бюджеттік алу      |  592786
|   13|Маңғыстау облысының бюджетінен бюджеттік алу     | 4262126
|   14|Павлодар облысының бюджетінен бюджеттік алу      | 1590000
|   17|Алматы қаласының бюджетінен бюджеттік алу       | 21866605
| 9   |Өзге де көздерден                   | 1570000
|  9  |Өзге де трансферттер                 | 1570000
|   1 |Ағымдағы                       | 1570000
|    |   III. Өтеу                    | 3947607 
|5    |Бюджеттен берілген несиелерді өтеу          | 3947607
| 1   |Бұрын берілген несиелерді өтеу            | 2420307
|  1  |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі  |  643177 
|   1 |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі  |  643177 
|  4  |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1777130
|    |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі           |
|   1 |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1489670
|    |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі           |
|   2 |Ауыл шаруашылық жобаларын бірлесіп қаржыландыру    |  230000
|    |бағдарламасы бойынша өтеу               |
|   3 |Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй сатып алу      |  57460
|    |бағдарламасы бойынша өтеу               |
| 2   |Төленген үкіметтік кепілдіктер бойынша талаптарды өтеу| 1527300
|  2  |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1527300
|    |жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, ұйымдардың өтеуі|
|   1 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік     | 1527300
|    |кепілдігі бар заемдары бойынша өтеу          |
|________|______________________________________________________|_________
   
   
                               мың теңге 
__________________________________________________________________________
|Функционалдық топ         Атауы            | Сомасы
|  Әкімші                           |
|    Бағдарлама                       |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3
|________|______________________________________________________|_________
|    |IV. Шығыстар                     |380870318
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     | 26355065
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  391554
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  322272
|   30|Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық |  20622
|    |аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету    |
|   31|Мемлекеттік наградаларды және олардың құжаттарын   |  20000
|    |әзірлеу                        |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  28660
| 102  |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық    | 1125555
|    |басқармасы                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1075555
|   30|Европарламентпен жұмыс жасау жөніндегі комитеттің   |  50000
|    |қызметін қамтамасыз ету                |
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |  193894
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  193894
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |   9735
|   37|Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін  |   9735
|    |қамтамасыз ету                    |
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  | 4416527
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 3128285
|   30|Елдің саяси, сауда-экономикалық мүдделерін қамтамасыз |  201086
|    |ету                          |
|   31|Халықаралық ұйымдарға қатысу             |  488184
|   32|Интернационалист-жауынгерлердің мемлекетаралық кешенді|   1280
|    |медициналық-әлеуметтік бағдарламасы          |
|   33|Мемлекетаралық радионавигациялық бағдарлама      |   1452
|   34|"Қаһарман Брест қамалы" мемориалдық кешені      |   3690
|   35|Құжаттарды рәсімдеу бойынша консулдық қызметтер    |   8000
|   36|Астана қаласындағы дипломатиялық қалашықтың құрылысы |  501550 
|   39|Мемлекеттік шекараны межелеу             |  28000
|   40|Мемлекеттік шекараға қада қағу            |  25000
|   44|Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс орнату   |  30000
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  20115
|   36|Елдің қорғаныс саласындағы саяси мүдделерін      |  20115
|    |қамтамасыз ету                    |
| 216  |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі    |  120991
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  48608
|   42|Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  50000
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   888
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 4784464
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1419384
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  377416
|   35|Клиринг байланысын, электрондық почтаны, байланыстың |  744227
|    |ішкі аймақтық арналарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу  |
|   36|Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және    |  359890
|    |мемлекеттік жекешелендіруден кейінгі қызметі     |
|   37|Қаржы органдарын нормативтік құқықтық актілермен   |  14558
|    |қамтамасыз ету                    |
|   38|Қазынашылықты жаңғырту                | 1089080
|   47|Қолма-қол ақшаны бюджет кірісіне қабылдауды және   |  599316
|    |мемлекеттік мекемелерге беруді қамтамасыз ететін   |
|    |банк-агенттердің қызметіне ақы төлеу         |
|   48|Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |  50155
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  127537
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   2901
| 219  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс      | 9958981
|    |министрлігі                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 4788867
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  279000
|   30|Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргізу |  39000
|   31|Акциздік маркаларды басып шығару           |  200000
|   32|Салық әкімшілігін жүргізуді жаңғырту         |  905852
|   33|Фискальдық органдарды нормативтік құқықтық актілермен |  30000
|    |қамтамасыз ету                    |
|   34|"Ірі кәсіпорындардың мониторингі" ақпараттық-телеком. |  139826
|    |муникациялық жүйесі                  |
|   35|"Акциздік өнімдердің айналымы мен өндірісін бақылау" |  13500
|    |ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі         |
|   36|"Кеден қызметі" ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі |  897167
|   37|Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында лотерея   |  14810
|    |өткізуді ұйымдастыру және өткізу (мемлекеттік, ұлттық |
|    |лотереяларды қоспағанда)               |
|   38|Тәркіленген мүлікті есепке алу, бағалау, сақтау және |  200000
|    |сату                         |
|   40|"Салық төлеушілердің тізілімін жүргізу" ақпараттық-те.| 1000000
|    |лекоммуникациялық жүйесі               |
|   41|Кеден бекеттерінің, Кеден комитетінің инфрақұрылымының| 
|    |және объектілерінің құрылысы             |  519997
|   42|Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі |  824954
|    |органдарын материалдық-техникалық жағынан       |  
|    |қамтамасыз ету                    |
|   43|Қаржы секторын және кәсіпорындар секторын дамыту   |  42990
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  63018
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 1646189
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  83888
|   30|Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер       | 1376776
|   32|Ғылыми-техникалық информацияның жетімділігін     |  95000
|    |қамтамасыз ету                    |
|   33|Республикалық деңгейде ғылыми-тарихи құндылықтарды  |   1900
|    |сақтау                        |
|   34|Ғылыми кадрларды аттестациялау            |  34000
|   35|Ғылымның жай-күйін талдау және оның дамуын болжамдау |   9000
|   36|Ғылым, техника және білім салаларындағы мемлекеттік  |  29000
|    |сыйлықтар мен стипендиялар              |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  11810
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   4815
| 311  |Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі   |  63275
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  25480
|   30|Инвестицияларды тарту жөніндегі жарнамалық-ақпарат  |  14000
|    |жұмыстарын жүргізу                  |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   2000
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   300
| 406  |Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі |  35666
|    |есеп комитеті                     |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  35666
| 604  |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау   |  34028
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  12152
|   30|Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы    |   290
|    |қолданбалы ғылыми зерттеулер             |
|   31|Мемлекеттік билік органдарының ұлттық геоақпараттық  |  13500
|    |жүйесін құру                     |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |   7882
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   204
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    | 1144182
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  145152
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  20000
|   30|Санақ өткізу                     |  59361
|   31|Республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайы     |  850062
|    |туралы деректердің ақпараттық-статистикалық      |
|    |базаларын құру                    |
|   32|Ақпарат жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми     |   9010
|    |зерттеулер                      |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  42990
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  17607
|    |бағдарламаны іске асыру                |  
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |  210182
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  72200
|   30|Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  31056
|   31|Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын ақпараттан.|  42441
|    |дыру және сынақтан өткізу жүйесінің жұмыс істеуі   |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  64485
| 610  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу    |  19560
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |   9016
|   30|Мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу жөніндегі  |
|    |іс-шаралар                      |  10000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   544
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 637  |Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі    |  31071
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  31071
| 660  |Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі  |  41603
|    |ұлттық комиссиясы                   |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  19608
|   30|Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   500
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 690  |Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы  |  100829
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  31451
|   30|Сайлаулар өткізу                   |  69378
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  | 2006664
|   1 |Әкімші
лік шығыстар                  |  58408
|   34|Литерлік рейстерді қамтамасыз ету           |  845217
|   35|Мемлекеттік резиденциялардың жұмыс істеуін қамтамасыз |  593200
|    |ету                          |
|   36|Үкімет үйлерін күтіп ұстау              |  400159
|   38|Ресми делегацияларға қызмет көрсету          |  100000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   9680
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|2    |Қорғаныс                       | 16747425
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |  235137
|   31|Артық қару-жарақ пен әскери техниканы сату бойынша  |  235137
|    |мемлекеттік тапсырысқа ақы төлеу           |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    | 15017976
|   30|Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер мен |  21600
|    |тәжірибелік конструкторлық жұмыстар          |
|   76|Елдің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету        | 14996376
| 308  |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі | 1040900
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  335943
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  13172
|   30|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар  |   4056
|    |саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер       |
|   31|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |  213315
|    |жою                          |
|   32|Селден қорғау объектілерін пайдалану және дамыту   |  268479
|   33|Арнайы мақсаттағы объектілердің құрылысын салу    |  150000
|   34|Тікұшақтарды пайдалану                |  41000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  13435
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   1500
| 678  |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     |  453412
|   5 |Әскери бөлімдерді күтіп ұстау             |  420412
|   76|Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге |  33000
|    |және ресми рәсімдерді орындауға қатысу        |
|3    |Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік           | 36433722
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 17440857
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 5168225
|   4 |Тергеу ісінде адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу    |  16402
|   21|Республикалық деңгейде қоғамдық тәртіпті қорғау және | 2643810
|    |қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету         |
|   31|Сотталғандарды және тергеудегі тұтқынға алынған    | 6391882
|    |адамдарды күтіп ұстау                 |
|   32|Нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарлама     |   4600
|   34|Мемлекеттік жоба 3                  |  429900
|   35|Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен |  295075
|    |жеке куәліктерін дайындау               |
|   36|Материалдық-техникалық базаны нығайту         |  822000
|   39|Жедел-іздестіру қызметі                |  668963
|   41|Есірткімен және есірткі бизнесімен күресудің     |  130000
|    |мемлекеттік бағдарламасы               |
|   42|Тергеу изоляторларын салу, оларды қайта құру және   |  870000
|    |күрделі жөндеуден өткізу               |
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     | 2763720
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  502104
|   31|Әділет сот төрелігін жүзеге асыру           | 1696346
|   32|Сот сараптамаларын жүргізу              |  150150
|   33|Халыққа азаматтық хал актілерін тіркеу жөнінде заң  |  131735
|    |қызметін көрсету                   |
|   34|Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету          |   9827
|   36|Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау         |   2000
|   37|Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу   |  110000
|   38|Жылжымайтын мүлікке және онымен мәмілелер жасауға   |  17306
|    |құқықты тіркеу жөніндегі пилоттық жоба        |
|   39|Құқықтық реформа                   |  101743
|   43|Авторлық құқық туралы заңдарды, интеллектуалдық меншік|  20000
|    |жөніндегі халықаралық шарттар мен конвенцияларды іске |
|    |асыру жөніндегі жиынтық бағдарлама          |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  20062
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   2447
| 410  |Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті | 12683713
|   34|Мемлекеттік жоба 2                  |  874130
|   37|Мемлекеттік жоба 5                  | 1489815
|   50|Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          | 10319768
| 501  |Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты        |  415521
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  290521
|   31|Әкімшілік ғимараттың құрылысын аяқтау         |  125000
| 502  |Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы      | 2576571
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1592459
|   30|Қылмыстық және жедел есептерді жүргізу        |  234112
|   31|Әкімшілік ғимараттың құрылысы             |  750000 
| 609  |Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы |  43000
|    |күрес жөніндегі мемлекеттік комиссиясы        |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  29667
|   31|Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі шаралар     |   3000
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  10333
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 611  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |  34768
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  12544
|   30|Мемлекеттік органдарда ақпараттарды техникалық    |   6000
|    |қорғауды ұйымдастыру                 |
|   31|Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  16224
| 680  |Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі  |  475572
|   76|Мемлекет басшыларының және жекелеген лауазымды    |  475572
|    |тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету       |
|4    |Білім беру                      | 14187560
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |   276
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   276
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  880269
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  278550
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  581781
|    |кадрлар даярлау                    |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  19938
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |  20848
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  20848
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  729483
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  129215
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  516668
|    |кадрлар даярлау                    |
|   37|Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде республикалық     |  83600
|    |деңгейде жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау   |
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|   387
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   387
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |   1829
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   1829
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |  210999
|    |министрлігі                      |
|   30|Республикалық деңгейде жалпы білім беруді       |  210999
|    |субсидиялау                      |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |    99
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |    99
| 219  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс      |  25380
|    |министрлігі                      |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар |  25380
|    |даярлау                        |
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     |   796
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   796
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 10872484
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  235702
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     | 5804867
|    |кадрлар даярлау                    |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  20000
|   31|Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         |  319304
|   37|Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  25000
|   38|Республикалық мектеп эксперименттерін және      |  43425
|    |олимпиадаларын өткізу                 |
|   39|Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |  25530
|   44|Арнайы білім бағдарламаларын іске асыру        |  20846
|   49|Музыка өнері саласында үздіксіз білім беруді     |  297000
|    |қамтамасыз ету                    |
|   50|Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша ел ішіндегі |  934469
|    |жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау        |
|   51|Шетел жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау    |  384392
|   61|Жалпы білім беру мекемелерінің оқушыларын оқулықпен  | 1016899
|    |қамтамасыз ету                    |
|   62|Республикалық деңгейде орта білім беру жүйесін    | 1745050
|    |ақпараттандыру                    |
| 308  |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі |  78561
|    |агенттігі                       |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  74491
|    |кадрлар даярлау                    |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   4070
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    |   5160
|    |агенттігі                       |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   5160
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |  32258
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  32258
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 1086802
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  64760
|    |кадрлар даярлау                    |
|   9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар |  862749
|    |даярлау                        |
|   10|Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  72924
|   49|Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |   1004
|   50|Мемлекеттік білім гранттары бойынша жоғары оқу    |  85365
|    |орындарында кадрлар даярлау              |
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |  241929
|    |агенттігі                       |
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  41636
|    |кадрлар даярлау                    |
|   31|Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         |  142210
|   33|Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлігі    |  58083
|    |мектептерін субсидиялау                |
|5    |Денсаулық сақтау                   | 8156516
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  97215
|   12|Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |  97215
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  261466
|   12|Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |  261466
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 7368524
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  25480
|   30|Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми    |  150000
|    |зерттеулер                      |
|   31|Медициналық жабдықтар мен санитарлық көлікті     |  30000
|    |орталықтандырылған түрде сатып алу          |
|   32|Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын талдау және|  78000
|    |бағалау                        |
|   33|"В" вирусы гепатитіне қарсы вакциналарды орталықтанды.|  162000
|    |рылған түрде сатып алу                |
|   34|Денсаулық сақтау ісін ақпараттық қамтамасыз ету    |  12000
|   35|Ауруларды шетелде емдеу                |  30000
|   36|Мамандандырылған медициналық көмек көрсету      |  610267
|   37|Сот-медициналық сараптама               |  300000
|   38|Республикалық деңгейде орындалатын "Туберкулез"    |  988824
|    |бағдарламасы                     |
|   39|Диабетке қарсы препараттарды орталықтандырылған түрде |  350000
|    |сатып алу                       |
|   40|Иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналарды     |  183847
|    |орталықтандырылған түрде сатып алу          |
|   42|Халықтың салауатты өмір салтын насихаттау       |   9200
|   43|Республикалық деңгейде індеттерге қарсы күрес жүргізу |  15622
|   45|Медициналық консультациялық көмек көрсету       |  11000
|   46|Балаларды оңалту                   |  277719
|   47|Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштарды) өндіру |  145790
|   48|Арнайы медициналық резервті сақтау          |   3900
|   51|Республикалық деңгейде қатерлі жұқпалы аурулардың   |  524213
|    |алдын алу және оларға қарсы күрес жүргізу       |
|   63|Астана қаласындағы медициналық мекемелерді дамыту   | 1908756
|   65|Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу      |  837979
|    |институттарында мамандандырылған медициналық көмек  |
|    |көрсету                        |
|   71|Денсаулық сақтау секторын реформалау         |  692139
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   2963
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  18825
| 678  |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     |   8000
|   12|Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |   8000
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |  421311
|   31|Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек |  378300
|    |көрсету                        |
|   32|Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық   |  16767
|    |қамтамасыз ету                    |
|   39|Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық  |  26244
|    |бақылау                        |
|6    |Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек    |151339841
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 1712385
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  575000 
|   44|Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық  | 1137385
|    |ішкі істер органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді  |
|    |ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған |
|    |шығыстарға ақшалай өтемақы төлеу           |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  46100
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  46100 
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |149046665
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  87816
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  368500
|   30|Зейнетақы бағдарламалары               |101113885
|   31|Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар          | 27663203
|   32|Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар            | 16122600
|   33|Бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы         |  300000
|   34|Ақталған азаматтардың - жаппай саяси қуғын-сүргін   |  14645
|    |құрбандарының шығындарын өтеу             |
|   35|Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту          |  31000
|   37|Протездеу бойынша медициналық көмек көрсету,     |  135861
|    |протездік-ортопедиялық бұйымдармен және естуді    |
|    |жақсарту бұйымдарымен қамтамасыз ету         |
|   39|Мүгедектердің қоғамдық ұйымдары үшін сурдо-тифлотехника  46000
|    |құралдарын сатып алу                 |
|   40|Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру және қолдау |  35786
|   41|Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың   | 1167757
|    |зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу жөнінде көрсеткен |
|    |қызметіне ақы төлеу                  |
|   45|Жерлеуге берілетін жәрдемақы             | 1357941
|   46|Міндетті әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі кепілдік. |  100000
|    |тер бойынша берешектерді өтеу             |
|   47|Жер астындағы ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектің   |  300000
|    |ерекше зиян және ерекше ауыр жағдайларындағы     |
|    |жұмыстарда жұмыс істеген адамдарға мемлекеттік арнайы |
|    |жәрдемақылар                     |
|   48|Зейнетақы жүйесін реформалауға техникалық қолдау   |  170957
|   51|Зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау жөніндегі облыстық |  23550
|    |өкілдіктерді жабдықтау                |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   6664
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   500
| 605  |Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография  |  534691
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  34192
|   30|Репатрианттарды (оралмандарды) тарихи отанына     |  463338
|    |қоныстандыру және оларды әлеуметтік қорғау      |
|   31|Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  37161
|8    |Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік       | 4655391
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  27947
|   15|Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын    |  27947
|    |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде   |
|    |арнайы пайдалану                   |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  32868
|   24|Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|   8619
|    |қамтамасыз ету                    |
|   41|Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |   2100
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |
|   42|Республикалық деңгейде балалармен мәдени шаралар   |  22149
|    |өткізу                        |
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   | 3773875
|    |қоғамдық келісім министрлігі             |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  120248
|   15|Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын    |  29800
|    |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде   |
|    |арнайы пайдалану                   |
|   24|Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|  100400
|    |қамтамасыз ету                    |
|   31|Республикалық деңгейде газеттер мен журналдар арқылы |  300000
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        |
|   32|Республикалық деңгейде телерадио хабарлары арқылы   | 2070081
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        |
|   33|Әдебиеттің әлеуметтік-маңызды түрлері бойынша баспа  |  100000
|    |бағдарламаларын қалыптастыру             |
|   35|Жастар саясатын жүргізу                |  51000
|   37|"Қазақстан-2030" стратегиясын насихаттау жөнінде   |  10000
|    |конференциялар, семинарлар мен кеңестер ұйымдастыру  |
|   38|Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту     |  99500
|   39|Республикалық деңгейде театр-концерт ұйымдарын    |  291000
|    |субсидиялау                      |
|   40|Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |   2500
|   41|Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |  450000
|    |сақтау                        |
|   43|Жазатайым оқиғалар бойынша кепілдігі бар жәрдемақы  |   4392
|    |төлеу                         |
|   50|Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау     |  30205
|   52|Ұлттық фильмдерді шығару               |  100000
|   53|Мемлекеттік сыйлықтар                 |   9749
|   56|Мемлекет қайраткерлерін мәңгілік есте қалдыру     |   5000
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |   4257
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   24|Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|   1357
|    |қамтамасыз ету                    |
|   41|Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |   2900
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |  816444
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  20384
|   30|Мемлекеттік сыйлықтар                 |   192
|   32|Жоғары жетістікті спорт                |  790641
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   1139
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   4088
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және айналадағы  | 10012173
|    |ортаны қорғау                     |
|  212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 6049620
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  852904
|   30|Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми    |  26800
|    |зерттеулер                      |
|   31|Республикалық деңгейдегі малдәрігерлік қызмет көрсету |   9200
|   32|Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау  |  21355
|   33|Өсімдіктерді қорғау                  | 1861190
|   34|Мал ауруларының диагностикасы             |  105480
|   35|Эпизоотияға қарсы шаралар               |  280237
|   37|Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және  |  36307
|    |себу сапаларын анықтау                |
|   39|Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді субсидиялау |  200000
|   47|Мемлекеттік резервтегі астықты сақтау         |  740000
|   48|Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау       |  45911
|   49|Карантинге жататын өнімдерді фитосанитариялық     |   2066
|    |зертханалық талдау                  |
|   50|Карантинге жататын импорттық материалдарды      |   1380
|    |интродукциялық-карантиндік бақылау          |
|   54|Жер суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру     | 1244561
|   55|Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді     |  286600
|    |қалпына келтіру                    |
|   57|Ауылшаруашылығын жекешелендіруден кейінгі       |  181991
|    |қолдаудың пилоттық жобасы               |
|   66|Ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың туберкулез  |  44300
|    |және бруцеллез ауруларымен күрес           |
|   67|Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларының ошақтарын |  20000
|    |жою                          |
|   69|Аса қауіпті зиянкестердің және өсімдік ауруларының  |  53700
|    |таралу ошақтарын жою                 |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  20763
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  14875
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    | 3603912
|    |айналадағы қоршаған ортаны қорғау министрлігі     |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  490072
|   30|Қоршаған ортаны қорғау, су, орман шаруашылығы және жер|  142023
|    |қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы |
|    |ғылыми зерттеулер                   |
|   32|"Табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары"     |  30000
|    |деректерінің автоматтандырылған ақпараттық базасын  |
|    |жасау                         |
|   40|Шаруашылық мұқтаждарға су беруге байланысты емес су  |  53575
|    |шаруашылығы объектілерін пайдалану          |
|   41|Мемлекетаралық су шаруашылығы объектілерін пайдалану |  160500
|   43|Су қорғауды кешенді пайдаланудың, су шаруашылығы   |   1000
|    |баланстарының тәсімін әзірлеу             |
|   44|Суағарларды қайта құру және олардың құрылысы     |  201000
|   45|Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп ұстау    |  109108
|   46|"Қазақстан ормандары" бағдарламасы          |  802136
|   49|Балық өнеркәсібі кемелерінің жүзу қауіпсіздігін    |   2200
|    |қамтамасыз ету                    |
|   50|Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу    |  59174
|   51|Балық қорларын (балық шабақтарын) көбейту       |  100466
|   52|Қызылорда облысында сумен жабдықтауды жақсарту    |  151182
|   54|Мырғалымсай сарқынды су экологиялық қатерін тежеу   |  722000
|   56|Қоршаған ортаны қорғауды республикалық деңгейде    |  124491
|    |ұйымдастыру                      |
|   57|Республикалық деңгейде табиғат қорғау объектілерін  |  200000
|    |салуға және қайта құруға қатысу            |
|   70|"Химпром" АҚ-ның сынаппен ластану ошағын жою жөніндегі|  229280
|    |жобасы                        |   
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   4210
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 614  |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару   |  331641
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  84176
|   30|Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми |   2010
|    |зерттеулер                      |
|   36|Жерге орналастыру жөніндегі шаралар          |  189767
|   43|Топографиялық-геодезиялық және картографиялық     |  53423
|    |өнімдермен қамтамасыз ету және оларды сақтау     |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   2265
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |  27000
|   37|Орман мен жануарлар әлемін сақтау, қорғау және ұлғайту|  27000
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   | 5220165
|    |пайдалану                       |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |  83000
|   59|"Қарағандыкөмір" ЖҮАҚ-ның жабылған шахталардың    |  83000
|    |жұмысшыларының денсаулығына келтірген зиянды өтеу   |
|    |жөніндегі міндеттемелерін орындау           |
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    | 2205665
|    |айналадағы қоршаған ортаны қорғау министрлігі     |
|   33|Геологиялық ақпаратты қалыптастыру          |  69065
|   34|Жер қойнауының және жер қойнауын пайдаланудың     |  35000
|    |жай-күйіне мониторинг жүргізу             |
|   35|Жер асты суларының және қауіпті экзогендік процестердің  224000
|    |мониторингін жүргізу                 |
|   36|Мемлекеттік геологиялық зерделеу           | 1838500
|   38|Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы  |  39100
|    |ақпараттық базаны жасау және автоматтандыру      |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  88457
|   40|Сейсмологиялық ақпарат мониторингі          |  88457
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және | 2843043
|    |сауда министрлігі                   |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  236696
|   30|Энергетика, индустрия және құрылыс салаларындағы   |  32060
|    |қолданбалы зерттеулер                 |
|   31|Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа   |  12680
|    |жүйеле
рі салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |
|   32|Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу      |  807000
|   33|Республикалық деңгейдегі жобалау-іздестіру,      |  30000
|    |конструкторлық және технологиялық жұмыстар      |
|   34|Халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды    |  27511
|    |жасау және сатып алу                 |
|   35|Республиканың нақты шамалар бөліністерінің ұлттық   |  111669
|    |эталонды базасын қолдау және жасау          |
|   36|Мемлекеттік резервті қалыптастыру және сақтау     |  500000
|   39|Жұмылдыру әзірлігі                  |  30000
|   40|Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер       |  47211
|   41|Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |  890781
|   44|Ұзақ мерзімге арналған Қазақстан Республикасының   |  100000
|    |қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және конверсиялаудың  |
|    |мемлекеттік бағдарламасы               |
|   77|Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |   2150
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   4605
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  10680
|12   |Көлік және байланыс                  | 16523035
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 16419765
|    |министрлігі                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  306624
|   33|Су жолдарын кеме жүретін жағдайда қамтамасыз ету және |  211547
|    |шлюздерді күтіп ұстау                 |
|   34|Республикалық деңгейде жол жүйесін пайдалану     | 5163895
|   35|Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерінің, әуе   |   8047
|    |жолдарының және аэродромдардың мемлекеттік тізілімін |
|    |жүргізу жөніндегі құжаттарды дайындау         |
|   36|Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының    | 1853809
|    |құрылысы және жаңарту                 |
|   37|Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысы    |  879862
|   38|Бірыңғай есептік-ақпараттық орталық құру       |  100000
|   39|Гүлшат-Ақшатау учаскесінде Алматы-Бурабай автомобиль | 4499620
|    |жолын жақсарту                    |
|   40|Алматы-Гүлшат және Ақшатау-Қарағанды учаскелерінде  | 3125373
|    |Алматы-Қарағанды-Астана-Бурабай автомобиль жолын   |
|    |жаңарту                        |
|   41|Көлік пен коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми |  26357
|    |зерттеулер                      |
|   50|Аумақтық органдарды бақылау-өлшеу құралдарымен    |  160163
|    |жабдықтау                       |
|   79|Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  84468
| 611  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |  103270
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |
|   32|Арнайы байланыспен қамтамасыз ету           |  103270
|13   |Басқалар                       | 10179845
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  | 4957403
|   45|Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды | 4957403
|    |жою және өзге де тосын шығыстар бойынша Қазақстан   |
|    |Республикасы Үкіметінің резерві            |
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |  315487
|   41|Шетелдік іссапарлар                  |  206576
|   42|Өкілдік шығыстар                   |  108911
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 4290899
|   43|Сыртқы гранттарға қызмет көрсету           |   995
|   45|Үкіметтің және орталық атқарушы органдардың соттардың |  200000
|    |шешімдері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі  |
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       |
|   57|Республикалық бюджеттен төленген жалақылар мен басқа | 1750599
|    |да әлеуметтік төлемдер бойынша 1999 жылы республикалық|
|    |бюджеттен қаржыландырылған мемлекеттік мекемелердің  |
|    |кредиторлық берешегін өтеу              |
|   58|Ұйымдардың республикалық бюджет қаражаты есебінен   | 2339305
|    |орындалған міндеттемелері бойынша өткен жылдарда   |
|    |қалыптасқан кредиторлық берешектерін өтеу       |
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |  381954
|    |айналадағы қоршаған ортаны қорғау министрлігі     |
|   39|Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу        |  371954
|   42|Гидрометеорологиялық байқау қызметтерін техникалық  |  10000
|    |жағынан қайта жарақтандыру              |
| 615  |Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды    |  234102
|    |реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті   |
|    |қолдау жөніндегі агенттігі              |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  183436
|   30|Шағын бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік    |  50000
|    |бағдарламасы                     |
|   78|Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   666
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|14   |Борышқа қызмет көрсету                | 37830531
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 37830531
|   42|Үкіметтік борышқа қызмет көрсету           | 37830531
|15   |Ресми трансферттер                  | 43229049
| 111  |Ақмола облысының әкімі                | 4353028
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 4353028
| 113  |Алматы облысының әкімі                | 6055257
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 6055257
| 115  |Шығыс Қазақстан облысының әкімі            | 12213889
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 12231889
| 116  |Жамбыл облысының әкімі                | 3158324
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 3158324
| 118  |Батыс Қазақстан облысының әкімі            |  254410
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |  254410
| 119  |Қарағанды облысының әкімі               |  200000
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |  200000
| 120  |Қызылорда облысының әкімі               | 2402675
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 2402675
| 124  |Павлодар облысының әкімі               |  135766
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |  135766
| 125  |Солтүстік Қазақстан облысының әкімі          | 3192003
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 3192003
| 129  |Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі          | 8213697
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 8213697
| 130  |Алматы қаласының әкімі                | 1050000
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 1050000
| 131  |Астана қаласының әкімі                | 2000000 
|   18|Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 2000000 
|________|______________________________________________________|_________
   
__________________________________________________________________________
|  1  |             2              |  3
|________|______________________________________________________|_________
|    |V. Несиелендіру                    | 29034146
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     |  124000
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |  124000
|   84|Халықаралық ұйымдарда акциялар сатып алу       |  124000
|4    |Білім беру                      |  747020
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  731210
|   91|Мемлекеттік білім несиелендіруі бойынша елдегі жоғары |  731210
|    |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау       |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |  15810
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   91|Мемлекеттік білім несиелендіруі бойынша елдегі жоғары |  15810
|    |оқу орындарында кадрларды даярлау           |
|7    |Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық           |  644850
| 132  |Атырау қаласының әкімі                |  644850
|   80|Атырау қаласының экономикалық дамуына, сумен     |  644850
|    |жабдықталуына және канализация жүйелеріне арналған  |
|    |жағдайларды қамтамасыз ету              |
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және айналадағы  | 3185364
|    |қоршаған ортаны қорғау                |
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 3185364
|   82|Жер суландыру және дренаж жүйесін жетілдіру      | 2212552
|   83|Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді   |  399612
|    |қалпына келтіру                    |
|   86|Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдаудың |  573200
|    |пилоттық жобасы                    |
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |  170850
|    |пайдалану                       |
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |  170850
|    |сауда министрлігі                   |
|   80|Мұнай саласын дамытуды қолдау             |  170850
|12   |Көлік және байланыс                  | 3468209
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 3468209
|    |министрлігі                      |
|   80|Ақтау сауда айлағын қайта құру            |  868747
|   82|Теміржол көлігінің қуатын арттыру (Достық станциясы - | 2393110
|    |1 фаза)                        |
|   84|Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың құрылысы   |  206352
|13   |Басқалар                       | 20693853
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 20192303
|   81|Үкіметтік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді     | 19592303
|    |орындауға байланысты несиелендіру           |
|   86|Төмен тұрған бюджеттерді несиелендіруге арналған   |  600000
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       |
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |  501550
|    |сауда министрлігі                   |
|   81|Шағын және орта бизнестің өндірістік және       |  501550
|    |өнеркәсіптік-ұқсату кәсіпорындарына қолдау көрсету  |
|    |                           |
|    |VI. Тапшылық                     |-62389774
|    |VII. Қаржыландыру                   | 62389774
|________|______________________________________________________|_________


Оқығандар:
   Багарова Ж.А.
   Икебаева А.Ж.
   
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады