"ЖҚТБ ауруының алдын алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі N 172 Заңы

       1-бап.  "ЖҚТБ ауруының алдын алу туралы" 1994 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 16-17, 212-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 23, 921-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы";

      2) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1), 4-1), 4-2), 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) ЖҚТБ-мен ауыратын науқас - жұқтырылған қорғаныш тапшылығы салдарынан осы аурудың органдар мен жүйелердi жаппай зақымдай отырып өлiмге апаратын үдемелi дамуымен сипатталатын АҚТҚ инфекциясының терминалды сатысындағы адам;";
      "4-1) диспансерлеу - денсаулық сақтау ұйымдарында АҚТҚ жұқтырған адамның және ЖҚТБ-мен ауыратын науқастың денсаулық жағдайын байқау және оған емдеу-алдын алу көмегiн көрсету;
      4-2) құпия медициналық куәландыру - тексерiлетiн адамның жеке басы мен куәландыру нәтижелерiнiң дәрiгерлiк құпиясын медициналық қызметкердiң сақтауына негiзделген, адамның АҚТҚ жұқтыруына тексеру жүргiзу;
      4-3) медициналық куәландыру - адамның АҚТҚ жұқтыруына медициналық тексеру жүргiзу;";
      5) тармақшадағы "медициналық ұйымдар" деген сөздер "денсаулық сақтау ұйымдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) - азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық және фармацевтикалық ғылым, медициналық және фармацевтикалық бiлiм беру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы, дәрiлiк заттар айналымы, медициналық қызметтер көрсету сапасына бақылау жасау саласындағы мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.";

      3) мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-баптармен толықтырылсын:

      "1-1-бап. Қазақстан Республикасының АҚТҚ инфекциясының және
                ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының  Конституциясына  негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      1-2-бап. АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу
               саласындағы мемлекеттiк реттеу

      АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу саласындағы мемлекеттiк реттеудi Қазақстан Республикасының Үкiметi, уәкiлеттi орган, өзге де орталық және жергiлiктi атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген құзыретi шегiнде жүзеге асырады.";

      4) 2-1-баптың тақырыбындағы "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу саласындағы" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 2-2-бапта:
      1) тармақша "ЖҚТБ-ның" деген сөздiң алдынан "АҚТҚ инфекциясының және" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшада:
      орыс тiлiндегi мәтiнге түзету енгiзiлдi, қазақ тiлiндегi мәтiн өзгермейдi;
      "ЖҚТБ ауруының алдын алу" деген сөздер "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "ЖҚТБ ауруының" деген сөздер "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақша "ЖҚТБ-ның" деген сөздiң алдынан "АҚТҚ инфекциясының және" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) АҚТҚ жұқтырғандарға және ЖҚТБ-мен ауыратын науқастарға тегiн медициналық және дәрi-дәрмектiк көмек көрсету, сондай-ақ жасырын тексеру мен құпия медициналық куәландыру тәртiбiн белгiлейдi.";

      6) 2-3-баптың 2-тармағының 2) және 3) тармақшалары "ЖҚТБ-ның" деген сөздiң алдынан "АҚТҚ инфекциясының және" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) мынадай мазмұндағы 2-4 және 2-5-баптармен толықтырылсын:

      "2-4-бап. АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен
                емдеу мәселелерiндегi мемлекет кепiлдiктерi

      Мемлекет:
      1) тегiн негiзде жасырын тексерудiң, ерiктi, құпия медициналық куәландырудың қолжетiмдiлiгi мен сапасына, АҚТҚ жұқтырғандарды және ЖҚТБ-мен ауыратын науқастарды диспансерлеудi, психологиялық-әлеуметтiк, заңдық және медициналық консультациялар берудi қамтамасыз етуге;
      2) ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөнiндегi орталықтар мен денсаулық сақтау ұйымдарында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемi шегiнде АҚТҚ жұқтырғандарға және ЖҚТБ-мен ауыратын науқастарға тегiн медициналық және дәрi-дәрмектiк көмек көрсетуге;
      3) АҚТҚ жұқтырғандар мен ЖҚТБ-мен ауыратын науқастарды әлеуметтiк және құқықтық қорғауға;
      4) АҚТҚ жұқтырғандар мен ЖҚТБ-мен ауыратын науқастарды ауруының сипатына байланысты қандай да бiр кемсiтушiлiк нысандарына жол бермеуге;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемi шегiнде АҚТҚ инфекциясы мен ЖҚТБ кезiнде қоздырғыштарға қарсы тегiн әрi арнайы емдеуге;
      6) AҚTҚ инфекциясының анадан ұрыққа берiлу қаупiн азайту жөнiндегi алдын алу iс-шараларын жүзеге асыруға;
      7) АҚТҚ инфекциясы проблемалары жөнiндегi ғылыми зерттеулердi дамытуға, АҚТҚ инфекциясының таралуының алдын алу жөнiндегi шараларды iске асыру үшiн мамандар даярлауға;
      8) АҚТҚ инфекциясы таралуының алдын алудың халықаралық бағдарламалары шеңберiнде халықаралық ынтымақтастықты дамытуға және ұдайы ақпарат алмасып отыруға кепiлдiк бередi.

      2-5-бап. АҚТҚ инфекциясының алдын алу жөнiндегi iс-шаралар

      1. Қазақстан Республикасында АҚТҚ инфекциясының алдын алу жөнiндегi iс-шаралар осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген негiзде және тәртiппен жүргiзiледi.
      2. АҚТҚ инфекциясының алдын алу жөнiндегi iс-шаралар мынадай  принциптермен жүзеге асырылады:
      1) АҚТҚ жұқтырғандарға денсаулық сақтау ұйымдарында берiлетiн медициналық көмектiң қолжетiмдiлiгi;
      2) АҚТҚ инфекциясының алдын алуға қатысты ақпараттың қолжетiмдiлiгi;
      3) ведомствоаралық (сектораралық) өзара iс-қимыл;
      4) халықтың арасында АҚТҚ инфекциясының алдын алу мақсатында қоғамдық ұйымдарды тарту.
      3. АҚТҚ инфекциясының алдын алу жөнiндегi iс-шаралар:
      1) халықтың әртүрлi топтарына арналған нысаналы алдын алу және бiлiм беру бағдарламаларын әзiрлеу және iске асыру;
      2) халықты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы АҚТҚ инфекциясы бойынша эпидемиялық ахуал және оның алдын алу шаралары туралы хабардар ету;
      3) халықтың әр түрлi топтары үшiн ақпараттық материалдар әзiрлеу және тарату;
      4) АҚТҚ инфекциясының жыныстық қатынас пен қан арқылы жұғуынан қорғау жөнiндегi бағдарламаларды iске асыру;
      5) сенiм, жасырын тестiлеу, психологиялық, заңдық және медициналық консультациялар беру пункттерiн ашу;
      6) халыққа терi қабаттары бүтiндiгiнiң бұзылуына байланысты қызметтер көрсету кезiнде қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырылады.";

      8) 3-1-баптың 5) тармақшасында:
      "медициналық ұйымдарға" деген сөздер "денсаулық сақтау ұйымдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ұйымдарға" деген сөзден кейiн "АҚТҚ инфекциясының және" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 5 және 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдiктер мен
              азаматтығы жоқ адамдардың медициналық куәландырудан
              өту құқығы

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасының аумағында тұратын немесе онда жүрген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың денсаулық сақтау ұйымдарында тегiн жасырын тексерiлуге, ерiктi, құпия медициналық куәландырудан өтуге және АҚТҚ жұқтыру мәселелерi бойынша консультация алуға құқығы бар.
      2. Он сегiз жасқа дейiнгi балалар мен әрекет қабiлетi жоқ адамдарды куәландыру олардың заңды өкiлдерiнiң келiсiмiмен немесе олардың қалауы бойынша жүргiзiледi.
      3. Медициналық куәландырудан өткен адамның өз қалауы бойынша сол немесе басқа денсаулық сақтау ұйымында қайта медициналық куәландырудан өтуге құқығы бар.
      4. Медициналық куәландыру кезiнде АҚТҚ жұқтырған адамды анықтаған денсаулық сақтау ұйымдары оған тексеру нәтижелерi туралы жазбаша түрде хабар берiп, өз денсаулығын және айналасындағылардың денсаулығын сақтауға бағытталған сақтық шараларын орындау қажеттiлiгi туралы ұғындырады, сондай-ақ емделуден жалтарып, басқа адамдарға жұқтырғаны үшiн әкiмшiлiк және қылмыстық жауапкершiлiгi туралы ескертедi.
      5. AҚTҚ жұқтырғандар мен ЖҚТБ-мен ауыратын науқастардың диагностикасына, оларды емдеуге, зертханалық зерттеу нәтижелерiне қатысты мәлiметтер құпия болып табылады және тек тiкелей бұл мәлiметтердiң қатысы бар адамға, оның заңды өкiлiне немесе денсаулық сақтау, прокуратура, алдын ала тергеу, анықтау және сот органдарының сұрауы бойынша ғана берiлуi мүмкiн.

      6-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдiктер мен
             азаматтығы жоқ адамдардың медициналық куәландырудан
             өту жөнiндегi мiндеттерi

      1. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар олар AҚTҚ жұқтырған болуы мүмкiн деген жеткiлiктi негiздер болған ретте денсаулық сақтау, прокуратура, тергеу мен сот органдарының сұрауы бойынша медициналық куәландырудан өтуге мiндеттi.
      Куәландырудан өтуден немесе алдын алу бақылауынан жалтарған Қазақстан Республикасының аумағында тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге аластатылады.
      Қазақстан Республикасының аумағында дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттi пайдаланатын шет мемлекеттердiң дипломатиялық, өкiлдiк және консулдық мекемелерiнiң қызметкерлерi мен өзге де адамдары куәландырудан тек өздерiнiң келiсiмдерiмен ғана өтедi. Оларды куәландырудан өткiзу қажеттiгi туралы ұсынысты уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен алдын ала келiседi.
      2. Қан және оның компоненттерiнiң, тiндер мен органдардың донорлары мiндеттi түрде медициналық куәландыруға жатады.";

      10) 7-бапта:
      бiрiншi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктер тиiсiнше "1.", "2.", "3." және "4." тармақтар болып белгiленсiн;
      бiрiншi бөлiкте:
      "мен азаматтығы жоқ адамдардың" деген сөздер алып тасталсын;
      "мекемелерiнде", "мекемелерi" деген сөздер тиiсiнше "ұйымдарында", "ұйымдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "16" деген цифрлар "он сегiз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 8, 9, 10-баптар алып тасталсын;

      12) 11-баптағы "Адамның қорғаныш тапшылығы қоздырғышын" деген сөздер "АҚТҚ" деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Еңбек қызметi АҚТҚ жұқтыру қаупiмен байланысты
               адамдар

      1. АҚТҚ жұқтырылған материалмен жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және фармацевтика қызметкерлерiнiң қызметтiк және кәсiби мiндеттерiн орындау кезiнде АҚТҚ жұқтыруы кәсiби ауруларға жатады.
      2. Осы баптың 1-тармағында тiзiлген адамдарға кәсiби ауруына байланысты жұмысқа уақытша жарамсыздығы кезеңiне Қазақстан Республикасының  еңбек туралы  заңнамасына сәйкес әлеуметтiк жәрдемақы тағайындалады.";

      14) 13-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi сөйлемi алып тасталсын;

      15) 14-баптағы "6 сағаттық" деген сөздер "алты сағаттық" деген сөздермен, "24 жұмыс" деген сөздер "күнтiзбелiк жиырма төрт жұмыс" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) мынадай мазмұндағы 15 және 16-баптармен толықтырылсын:

      "15-бап. АҚТҚ жұқтырғандардың және ЖҚТБ-мен ауыратындардың
               құқықтары мен мiндеттерi

      1. АҚТҚ жұқтырғандардың және ЖҚТБ-мен ауыратындардың:
      1) Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы ратификациялаған тиiстi халықаралық шарттарда көзделген Қазақстан Республикасы азаматтарының барлық құқықтарын пайдалануға;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемi шегiнде диспансерленуге және тегiн емделуге құқығы бар.
      2. АҚТҚ жұқтырғандар мен ЖҚТБ-мен ауыратындар өз денсаулығын және айналасындағылардың денсаулығын сақтау жөнiнде сақтық шараларын орындауға мiндеттi.
      АҚТҚ жұқтырғандарға қан және оның компоненттерiнiң, тiндер мен органдардың донорлары болуға тыйым салынады.

      16-бап. Қазақстан Республикасының АҚТҚ инфекциясының және
              ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы заңнамасын
              бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы заңнамасын бұзушылық Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О профилактике заболевания СПИД"

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 172

      Статья 1 . Внести в Закон  Республики Казахстан от 5 октября 1994 г. "О профилактике заболевания СПИД" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 16-17, ст. 212; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 23, ст. 921; 2004 г., N 23, ст. 142) следующие изменения и дополнения:
      1) заголовок изложить в следующей редакции: "О профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД";
      2) в статье 1:
      дополнить подпунктами 1-1), 4-1), 4-2), 4-3) следующего содержания:
      "1-1) больной СПИД - лицо, находящееся в терминальной стадии ВИЧ-инфекции, которая характеризуется прогрессирующим течением данного заболевания с генерализованным поражением органов и систем вследствие приобретенного иммунодефицита, приводящим к смерти;";
      "4-1) диспансеризация - наблюдение за состоянием здоровья и оказание лечебно-профилактической помощи ВИЧ-инфицированному и больному СПИД в организациях здравоохранения;
      4-2) конфиденциальное медицинское освидетельствование - обследование лица на предмет заражения ВИЧ, основанное на сохранении врачебной тайны медицинским работником личности обследуемого лица и результатов освидетельствования;
      4-3) медицинское освидетельствование - медицинское обследование лица на предмет заражения ВИЧ;";
      в подпункте 5) слова "медицинские организации" заменить словами "организации здравоохранения";
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      "8) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств, контроля за качеством медицинских услуг.";
      3) дополнить статьями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
      "Статья 1-1. Законодательство Республики Казахстан о
                   профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД
      1. Законодательство Республики Казахстан о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД основывается на Конституции  Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
      Статья 1-2. Государственное регулирование в области
                  профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД
      Государственное регулирование в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД осуществляется Правительством Республики Казахстан, уполномоченным органом, иными центральными и местными исполнительными органами в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.";
      4) в заголовке статьи 2-1 слова "в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД" исключить;
      5) в статье 2-2:
      подпункт 1) после слова "лечения" дополнить словами "ВИЧ-инфекции и";
      в подпункте 3):
      слово "сфере" заменить словом "области";
      слово "заболевания" заменить словами "и лечения ВИЧ-инфекции и";
      подпункты 4) и 6) после слов "лечению", "лечения" дополнить словами "ВИЧ-инфекции и";
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      "10) устанавливает порядок оказания бесплатной медицинской и лекарственной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, а также анонимного обследования и конфиденциального медицинского освидетельствования.";
      6) подпункты 2) и 3) пункта 2 статьи 2-3 после слова "лечения" дополнить словами "ВИЧ-инфекции и";
      7) дополнить статьями 2-4 и 2-5 следующего содержания:
      "Статья 2-4. Гарантии государства в вопросах профилактики
                   и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД
      Государством гарантируются:
      1) доступность и качество анонимного обследования, добровольного, конфиденциального медицинского освидетельствования на бесплатной основе, обеспечение диспансеризации ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, психосоциальных, юридических и медицинских консультаций;
      2) бесплатная медицинская и лекарственная помощь ВИЧ- инфицированным и больным СПИД в центрах по профилактике и борьбе со СПИД и организациях здравоохранения в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      3) социальная и правовая защита ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИД;
      4) недопущение каких-либо форм дискриминации в связи с характером заболевания к ВИЧ-инфицированным и больным СПИД;
      5) бесплатное специфическое противовирусное лечение при ВИЧ-инфекции и СПИД в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      6) осуществление профилактических мероприятий по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду;
      7) развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции, подготовка специалистов для реализации мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
      8) развитие международного сотрудничества и регулярный обмен информацией в рамках международных программ предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.
      Статья 2-5. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
      1. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан проводят на основании и в порядке, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      2. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются на следующих принципах:
      1) доступности медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в организациях здравоохранения;
      2) доступности информации, касающейся профилактики ВИЧ- инфекции;
      3) межведомственного (межсекторального) взаимодействия;
      4) привлечения общественных организаций в целях профилактики ВИЧ-инфекции среди населения.
      3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем:
      1) разработки и реализации целевых профилактических и образовательных программ для различных групп населения;
      2) информирования населения через средства массовой информации об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции и о мерах профилактики;
      3) разработки и распространения информационных материалов для различных групп населения;
      4) реализации программ по защите от заражения ВИЧ-инфекцией половым путем и через кровь;
      5) создания пунктов доверия, анонимного тестирования, психологического, юридического и медицинского консультирования;
      6) обеспечения безопасности при оказании населению услуг, связанных с нарушением целостности кожных покровов.";
      8) в подпункте 5) статьи 3-1:
      слова "медицинским организациям" заменить словами "организациям здравоохранения";
      после слова "лечения" дополнить словами "ВИЧ-инфекции и";
      9) статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции:
      "Статья 5. Право граждан Республики Казахстан, иностранцев и
                 лиц без гражданства на медицинское
                 освидетельствование
      1. Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, проживающие или находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на бесплатное анонимное обследование, добровольное, конфиденциальное медицинское освидетельствование и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции в организациях здравоохранения.
      2. Освидетельствование детей в возрасте до восемнадцати лет и недееспособных лиц проводится с согласия их законных представителей или по их желанию.
      3. Лицо, прошедшее медицинское освидетельствование, имеет право по своему усмотрению пройти повторное медицинское освидетельствование в той же самой или другой организации здравоохранения.
      4. Организации здравоохранения, выявившие при медицинском освидетельствовании ВИЧ-инфицированного, письменно уведомляют его о результатах, информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на охрану собственного здоровья и здоровья окружающих, а также предупреждают об административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражения других лиц.
      5. Сведения, имеющие отношение к диагностике, лечению, результатам лабораторных исследований у ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, являются конфиденциальными и могут быть выданы только непосредственно лицу, которого они касаются, законному его представителю или по запросам органов здравоохранения, прокуратуры, предварительного следствия, дознания и суда.
      Статья 6. Обязанности граждан Республики Казахстан,
                иностранцев и лиц без гражданства по медицинскому
                освидетельствованию
      1. Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства обязаны проходить конфиденциальное медицинское освидетельствование при наличии достаточных оснований полагать, что эти лица могут быть заражены ВИЧ, по запросам органов здравоохранения, прокуратуры, следствия и суда.
      Иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Республики Казахстан, в случае уклонения от освидетельствования или профилактического наблюдения выдворяются за пределы Республики Казахстан.
      Сотрудники дипломатических, представительских и консульских учреждений иностранных государств и иные лица, пользующиеся на территории Республики Казахстан дипломатическими привилегиями и иммунитетом, проходят освидетельствование только с их согласия. Предложение о необходимости их освидетельствования уполномоченный орган предварительно согласовывает с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.
      2. Доноры крови и ее компонентов, тканей и органов подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию.";
      10) в статье 7:
      части первую, вторую, третью и четвертую обозначить соответственно пунктами "1.", "2.", "3." и "4.";
      в части первой:
      слова "и лица без гражданства" исключить;
      слова "учреждениях", "учреждений" заменить соответственно словами "организациях", "организаций";
      в части второй цифры "16" заменить словом "восемнадцати";
      11) статьи 8, 9, 10 исключить;
      12) в статье 11 слова "вирусом иммунодефицита человека" заменить словом "ВИЧ";
      13) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Лица, трудовая деятельность которых связана
                  с опасностью заражения ВИЧ
      1. Заражение ВИЧ медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения, работающих с материалом, зараженным ВИЧ, при исполнении служебных и профессиональных обязанностей относится к профессиональным заболеваниям.
      2. Лицам, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, на период временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием назначается социальное пособие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде.";
      14) второе предложение части первой статьи 13 исключить;
      15) в статье 14 слово "6-часовой" заменить словом "шестичасовой"; слова "24 рабочих" заменить словами "двадцать четыре календарных";
      16) дополнить статьями 15 и 16 следующего содержания:
      "Статья 15. Права и обязанности ВИЧ-инфицированных
                  и больных СПИД
      1. ВИЧ-инфицированные и больные СПИД имеют право:
      1) пользоваться всеми правами граждан Республики Казахстан, предусмотренными Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, соответствующими международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
      2) на диспансеризацию и бесплатное лечение в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. ВИЧ-инфицированные и больные СПИД обязаны соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих. ВИЧ-инфицированным запрещается быть донорами крови и ее компонентов, тканей и органов.
      Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства
                 Республики Казахстан о профилактике и лечении
                 ВИЧ-инфекции и СПИД
      Нарушение законодательства Республики Казахстан о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.".

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан