Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кеден ісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 6 қаңтардағы № 238-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар, № 19, 88-құжат; 2009 жылғы 14 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2009 жылғы 13 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бағалау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 548-баптың бірінші бөлігіндегі және екінші бөлігінің үшінші абзацындағы «175 (екінші бөлігінде, бұл бұзушылықтарды Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде көлік құралдарының иелері немесе тасымалдаушылар жасаған кезде),» және «470 (үшінші бөлігінде, бұл бұзушылықтар Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде жасалса),» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 555-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «555-бап. Кеден органдары

      1. Кеден органдары осы Кодекстің 140 (бірінші бөлігінде), 141, 357-2 (бірінші бөлігінде), 400-404, 405 (екінші және үшінші бөліктерінде), 406-408, 411, 412, 422, 425, 431, 435, 438-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.
      2. Кеден органдары осы тармақта аталған әкімшілік құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалса, осы Кодекстің 175 (екінші бөлігінде), 220, 240 (бірінші бөлігінде), 247, 294 (бірінші бөлігінде), 323 (бірінші бөлігінде), 447 (екінші және үшінші бөліктерінде), 447-1 (бірінші бөлігінде), 447-2, 447-3, 460 (автомобиль көлігіндегі әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша), 461 (бірінші, екінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 6-1) бөліктерінде), 463 (екінші және үшінші бөліктерінде), 467-1, 470 (үшінші бөлігінде), 477 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.
      3. Кеден органдарының бастықтары немесе олардың орынбасарлары әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға құқылы.»;

      3) 636-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының отыз екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «кеден органдарының (140 (екінші бөлігі), 405 (бірінші бөлігі), 409, 410, 413-415, 417, 418, 421, 423, 424, 426-430, 432-434-баптар), сондай-ақ осы Кодекстің 323 (екінші бөлігінде), 357-1, 461 (үшінші бөлігінде)-баптарында көзделген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша);».

      2. 2003 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 7-8, 40-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; 2005 ж., № 11, 43-құжат; № 21-22, 86-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 4, 33-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 144-құжат; № 23, 173-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; 2009 ж., № 17, 80, 81-құжаттар; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2009 жылғы 2 желтоқсанда «Егемен Қазақстан және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 7 және 15-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      1. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
      1) бірлескен бақылау – бақылау рәсімін жеңілдету үшін, шектес мемлекеттердің кеден және бақылаушы органдары бірлесіп және келісіп қолданатын және жүзеге асыратын, көрсетілген мемлекеттердің кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына қатысты іс-әрекеттердің, шаралардың, бақылау әдістерінің, құралдары мен нысандарының жиынтығы;
      2) декларант – тауарлар мен көлік құралдарын өткізуші тұлға не тауарлар мен көлік құралдарын өз атынан декларациялайтын, білдіретін және ұсынатын кеден брокері;
      3) декларациялау – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін және (немесе) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдары туралы мәліметтерді мәлімдеу;
      4) жөнелтуші кеден органы – тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаумен тасымалдау басталатын Қазақстан Республикасының кеден органы;
      5) жүк операциялары – кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдау, тиеу, түсіру, қайта тиеу, орамның зақымданған жерлерін жөндеу, орау, қайта орау және тасымалдау үшін қабылдау, мұндай тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу, көрсетілген тауарлар болуы мүмкін үй-жайлар мен басқа да орындарды ашу;
      6) кедендік алымдар – Қазақстан Республикасының кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу, кедендік алып жүру үшін, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының кеден органдары бекітетін қоймаларда сақтау үшін алатын кедендік төлем түрлері;
      7) кедендік алып жүру – Қазақстан Республикасының кеден органдары лауазымды адамдарының кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын алып жүруі;
      8) кедендік әкімшілік жүргізу – Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын ұйымдық-құқықтық және өзге де іс-әрекеттер мен шаралар жиынтығы;
      9) кедендік баж – Қазақстан Республикасының кеден органдары тауарды Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелген кезде немесе тауарды аталған аумақтан әкеткен кезде алатын және осындай әкелу немесе әкетудің ажырамас шарты болып табылатын кедендік төлемнің түрі;
      10) кедендік бақылау – Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасын сақтау бойынша Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесін пайдалана отырып жүзеге асыратын, орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген шаралардың жиынтығы;
      11) кедендік бақылаудағы тауарлар – осы Кодекске сәйкес кедендік бақылау жүзеге асырылатын тауарлар;
      12) кедендік декларация – тауарлар мен көлік құралдары туралы декларант мәлімдеген мәліметтерді жазбаша және (немесе) электрондық түрде растайтын құжат;
      13) кедендік инфрақұрылым – Қазақстан Республикасының кеден органдарының жұмыс істеуіне жағдай жасайтын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кеден органдарының лауазымды адамдарына әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған ғимараттар мен құрылыстар;
      14) кедендік операциялар – кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты Қазақстан Республикасының кеден органдары да, тұлғалар да Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жасайтын жекелеген іс-әрекеттер;
      15) кедендік рәсімдер – Қазақстан Республикасының кеден органдары мен кеден ісі саласындағы тұлғалардың кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты жасайтын іс-әрекеттерінің жиынтығы;
      16) кедендік режим – Қазақстан Республикасының кедендік аумағында не одан тыс жерлерде өткізу, пайдалану мақсаттарына қарай тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағы арқылы өткізу кезіндегі олардың кеден ісі саласындағы мәртебесін айқындайтын, осы Кодексте белгіленген нормалардың жиынтығы;
      17) кедендік ресімдеу – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты тұлғалар және Қазақстан Республикасының кеден органдары жасайтын іс-әрекеттер мен рәсімдердің жиынтығы;
      18) кедендік тариф – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қолданылатын кедендік баж ставкаларының Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жүйеленген тізбесі;
      19) кеден терминалы – Қазақстан Республикасы кеден органының қызмет аймағындағы Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлармен және көлік құралдарымен кедендік ресімдеу және (немесе) кедендік операциялар жасауға арнап арнайы жайластырылған, техникамен жарақтандырылған және жабдықталған орын;
      20) кедендік төлемдердің және салықтардың төленуін қамтамасыз ету – осы Кодексте көзделген кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындаудың осы Кодексте белгіленген тәсілдері;
      21) коммерциялық құжаттар – шот-фактуралар, арнайы тізбелер, тиеу және орау парақтары, сондай-ақ тауарлар туралы мәліметтерді, оның ішінде тауарлардың құнын растайтын және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес пайдаланылатын басқа да құжаттар;
      22) көлік құжаттары – халықаралық автомобиль жүк құжаттамасы, темір жол көліктік жүк құжаттамасы, багаж тізімдемесі, багаж түбіртегі, әуе жүк құжаттамасы, коносамент, сондай-ақ тауарларды құбыр тасымалымен және электр беру желілері арқылы өткізу кезінде пайдаланылатын құжаттар мен Қазақстан Республикасының көлік туралы заңнамалық актілерінде және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген тасымалдар кезінде тауарлар мен көлік құралдарына ілесе жүретін өзге де құжаттар;
      23) көлік құралы – халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру үшін қолданылатын және осы көлік құралдарымен бірге тасымалданатын болса, олар үшін техникалық паспортпен немесе техникалық формулярмен көзделген қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтары мен жабдықтарды, олардың конструкциясында көзделген май құю ыдыстарындағы жанар-жағармай материалдары мен салқындату сұйықтарын қоса алғанда, теңіз, ішкі су, әуе кемесі, механикалық көлік құралы;
      24) қазақстандық тауар – толығымен Қазақстан Республикасында өндірілген, жеткілікті қайта өңдеу өлшемдеріне сәйкес Қазақстан Республикасында қайта өңделген, Қазақстан Республикасының аумағында еркін айналыс үшін шығарылған, осы Кодекске сәйкес мемлекеттің меншігіне айналдырылған тауар;
      25) қазақстандық тұлға – Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын жері бар, азаматтығы жоқ адам, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында тіркелген дара кәсіпкер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға;
      26) мамандандырылған кеден мекемелері – кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын мемлекеттік мекемелер;
      27) межелі кеден органы – тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаумен тасымалдау аяқталатын Қазақстан Республикасының кеден органы;
      28) өткізу пункті – адамдарды, тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы өткізу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары белгілеген автомобиль, темір жол вокзалдарының, станцияның, әуежайдың, аэродромның, теңіз, өзен порттарының не өзге де жабдықталған орынның шегіндегі аумақ (аумақтың бір бөлігі);
      29) салықтар – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты алынуы Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген қосылған құн салығы мен акциз;
      30) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырушы тұлға;
      31) тарифтік емес реттеу шаралары – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салулар мен шектеулер, квоталау, лицензиялау, тауарлардың қауіпсіздігі бойынша стандарттар мен талаптарға (оның ішінде техникалық, фармакологиялық, санитариялық-эпидемиологиялық, ветеринариялық, фитосанитарлық, радиациялық, экологиялық стандарттар) сәйкестігін растау және Қазақстан Республикасының заң актілерімен және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулыларымен белгіленетін өзге де талаптар;
      32) тарифтік реттеу шаралары – тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу кезінде кедендік тарифті пайдалана отырып, сыртқы экономикалық және кеден ісі саласындағы өзге де қызметті мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген шаралар;
      33) тасымалдаушы – тауарларды іс жүзінде өткізуші не көлік құралын пайдаланғаны үшін жауапты болып табылатын тұлға;
      34) тауар – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін мүлік, оның ішінде ақпарат жеткізгіштер, валюталық құндылықтар, энергияның электр, жылу және өзге де түрлері, сондай-ақ осы баптың 23) тармақшасында көрсетілген көлік құралдарынан басқа көлік құралдары;
      35) тауарларды алушы – кедендік бақылаудағы тауарларды жеткізуге тасымалдаушы міндетті болатын тауардың ілеспе құжаттарында аталған тұлға;
      36) тауарлар мен көлік құралдарын жіберу – Қазақстан Республикасы кеден органдарының тұлғаларға белгілі бір кедендік режимнің шарттарына сәйкес тауарлар мен көлік құралдарын пайдалануға және (немесе) оларға билік етуге рұқсат беру жөніндегі іс-әрекеті;
      37) тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу – тауарлар мен көлік құралдарын халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберуді, құбыр тасымалы мен электр беру желілерін пайдалануды қоса алғанда, кез келген тәсілмен Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелу немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкету жөнінде іс-әрекеттер жасау;
      38) тауарларды өткізуші тұлға – өз атынан не басқа тұлғаның тапсырмасы бойынша сыртқы экономикалық мәміле жасаушы тұлға; егер тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу қазақстандық тұлғаның сыртқы экономикалық мәмілелер жасауынсыз жүзеге асырылатын болса, Қазақстан Республикасының аумағында кедендік бақылаудағы тауарларды пайдалану мен оларға иелік ету құқығы бар тұлға;
      39) тауарларға ілеспе құжаттар – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына арналған коммерциялық және көлік құжаттары;
      40) топтасып тасымалдау – бір көлік құралымен бір мезгілде бірнеше жөнелтушінің немесе алушының жүктері өткізілетін кездегі тасымал;
      41) тұлға – жеке және (немесе) заңды тұлға;
      42) уәкілетті орган – кеден ісі саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      43) шартты түрде шығару – тауарлар мен көлік құралдарын шектеп және оларды пайдалану мен оларға билік ету жөніндегі шарттарға орай шығару;
      44) шетелдік тауар – осы баптың 24) тармақшасында көрсетілмеген тауар;
      45) шетелдік тұлға – осы баптың 25) тармақшасында аталмаған тұлға;
      46) ырық бермес күштің әсері – нақты бір жағдайлар кезіндегі Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген белгілі бір әрекеттерді жасауға кедергі келтіретін төтенше және ырық бермейтін оқиға;
      47) электрондық құжат – өзіндегі ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
      48) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиыны;
      49) электрондық цифрлық қолтаңба құралдары – электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдар жиынтығы.
      2. Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының басқа да арнаулы ұғымдары осы Кодекстің тиісті баптарында айқындалатын мағынада пайдаланылады.
      3. Осы Кодексте пайдаланылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының азаматтық және басқа да салаларының ұғымдары, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы заңнамасының бұл салаларында олар қалай пайдаланылса, сондай мағынада қолданылады.»;

      «15-бап. Кедендік бақылау

      Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдары кедендік бақылауға жатады.
      Кедендік бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдары осы Кодексте белгіленген тәртіп пен нысандарда жүзеге асырады.
      Бірлескен бақылауды шектес мемлекеттердің кеден және бақылаушы органдары Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырады.»;

      2) 19-бап мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «12-1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың кеден органдарына іс-сапарларға жіберілген өкілдерімен бірлесіп (көліктік және санитариялық-карантиндік бақылауды қоспағанда) көліктік, санитариялық-карантиндік, ветеринариялық-санитариялық бақылау және өсімдіктер карантині бойынша бақылауды жүргізу;»;

      3) 23-баптың 10) тармақшасындағы «жүзеге асыруға құқылы.» деген сөздер «жүзеге асыруға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      «11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес шектес мемлекеттердің кеден және бақылаушы органдарымен бірлескен бақылауды жүзеге асыруға құқылы.»;

      4) 27 және 76-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «27-бап. Кеден органдарының мемлекеттік органдармен өзара
               іс-қимылы

      1. Кеден органдары өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен дербес және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау арқылы, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың бірлескен актілерінің негізінде немесе көрсетілген органдармен келісе отырып жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-cанитариялық бақылауды және өсімдіктер карантині бойынша бақылауды ветеринария және өсімдіктер карантині саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кеден органдарына іссапарға жіберілген мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлары мен өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлары жүзеге асырады.
      3. Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты іс-әрекеттердің үйлестірілуін қамтамасыз етеді.
      4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, кеден органдарының қызметіне араласуға тыйым салынады.»;

      «76-бап. Тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты

      1. Тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар туралы мәліметтерді қамтитын, кеден органдарының тауарлардың жеткізілуін бақылауды жүзеге асыруы үшін қажетті құжат.
      2. Уәкілетті орган айқындаған жағдайларда тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты ретінде тауарларға ілеспе құжаттар пайдаланылады.
      3. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда тауарлардың жеткізілуін бақылау құжаты ретінде осындай шарттармен айқындалған құжаттар пайдаланылады.
      4. Тауарлардың жеткізілуін бақылау құжатын ресімдеу, қалыптастыру және пайдалану тәртібін уәкілетті орган айқындайды.»;

      5) 96-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Иеленуші өтінішпен бірге:
      1) үй-жай немесе ашық алаңша иесінің тіркеу құжаттарының нотариаттық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге;
      2) уақытша сақтау орындарына арналған аумақтың жоспарларын, үй-жайдың немесе ашық алаңшаның жоспарлары мен сызбаларын табыс етуге;
      3) уақытша сақтау орындарына арналған үй-жайға немесе ашық алаңшаға меншік құқығын немесе пайдалану құқығын растайтын құжаттардың нотариаттық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге;
      4) кеден органдарында сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебінде тұруға тиіс.»;

      6) 334-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «334-бап. Кедендік баждарды төлеу жөніндегі мерзімді кейінге
                қалдыру немесе ұзарту үшін негіздер

      1. Кедендік баж төлеу жөніндегі мерзімді кейінге қалдыру немесе ұзарту әкелінетін шикізаттарды және (немесе) материалдарды кедендік ресімдеуді жүзеге асыратын кеден органына төлеушінің жазбаша өтініші негізінде беріледі.
      2. Төлеуші өтінішпен бірге:
      1) кеден органдарында сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебінде тұруға;
      2) әкелінетін шикізаттарды және (немесе) материалдарды жеткізуге арналған сыртқы сауда шартын (келісімшартын) табыс етуге;
      3) кедендік баж төлеуді қамтамасыз ету туралы құжатты табыс етуге;
      4) дара кәсіпкер немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және құрылтай құжаттарына сәйкес күнделікті басшылықты және іс жүргізуді жүзеге асыратын заңды тұлғаның лауазымды адамдары қол қойған, әкелінетін тауарларды шикізаттар және (немесе) материалдар ретінде пайдалана отырып жасалатын өндірістің технологиялық схемасын (өндірістің фрагментін) табыс етуге;
      5) егер әкелінетін шикізаттарды және (немесе) материалдарды қайта өңдеу Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес қызметтің лицензияланатын түріне жатқызылған болса, шикізаттарды және (немесе) материалдарды қайта өңдеу құқығына лицензияның нотариаттық куәландырылған көшірмесін табыс етуге тиіс.
      3. Кедендік баждарды төлеу жөніндегі мерзімді кейінге қалдыру немесе ұзарту құқығын растау үшін кеден органдары өндірістік қуатты тексеріп қарауға құқылы.»;

      7) 381-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «381-бап. Есепке алу мақсатында құжаттар ұсыну

      1. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды есепке алуды кеден органдары мынадай құжаттардың негізінде және:
      1) заңды тұлғалар:
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариаттық куәландырылған көшірмесін немесе оның құрылымдық бөлімшесі үшін есептік тіркеу туралы куәлікті;
      статистикалық басқарма беретін статистикалық карточканың көшірмесін;
      заңды тұлғаның банк шотының ашылғаны туралы банктен алынған анықтаманы;
      салық органы берген салық төлеуші куәлігінің көшірмесін;
      2) декларациялау кезінде жүктің кедендік декларациясы қолданылуға тиіс тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуді жүзеге асыруға ниеттенетін жеке тұлғалар:
      жеке тұлғаның жеке куәлігін;
      салық органы берген салық төлеуші куәлігінің көшірмесін;
      егер жеке тұлғаның банкте шоты болса, банк шотының ашылғаны туралы банктен алынған анықтаманы ұсынған кезде электронды (автоматтандырылған) түрде жүргізіледі.
      2. Есепке алу үшін табыс етілетін құжаттардағы мәліметтер өзгерген кезде, декларант өзгертілген мәліметтерді растайтын құжаттарды сыртқы экономикалық қызметке қатысушыны есепке қойған кеден органына күнтізбелік он бес күн ішінде табыс етуге міндетті.
      3. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушының қалауы бойынша оған есепке алу туралы мәліметтер сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есептік тіркелуіне жауапты кеден органының лауазымды адамының жеке нөмірлі мөрімен расталған қағаз жеткізгіште беріледі.»;

      8) 382-бапта:
      5-тармақтың 10) тармақшасы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Жүктің кедендік декларациясын беру кезінде кеден органдары сыртқы экономикалық қызметке қатысушының санатын сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың есебіне сәйкес растайды.»;

      9) 523-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1), 6-2), 6-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6-1) 3, 2, 1 дәрежелі «Кеден органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ведомстволық медалімен марапаттау;
      6-2) «Кедендік ынтымақтастықты дамытқаны үшін» ведомстволық медалімен марапаттау;
      6-3) «Кеден қызметінің ардагері» ведомстволық медалімен марапаттау;».

      3. «Өсімдіктер карантині туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат, № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар):
      10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-бап. Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік
               бақылауды жүзеге асыру

      Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде өсімдіктер карантині жөніндегі бақылауды жүргізу үшін кеден органдарына өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар іссапарға жіберіледі.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 16) және 19) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын өсімдіктер карантині жөніндегі бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдарына іссапарға жіберілген өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасының аумағына карантинді объектілерді әкелудің алдын алу, олардың таралу қаупі бар ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және жою мақсатында карантинге жатқызылған өнімдерді тұрақты карантиндік тексеруді, үлгілерін іріктей отырып, оның зертханалық сараптамасын, іріктеу арқылы бақылау тексерулерін жүргізу, карантин құжаттарын қарау және өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру өсімдік және азық-түлік ресурстарын қорғауға, карантинді объектілерге қарсы күреске арналған бюджет қаражатының болжанбаған шығындарына жол бермеуге, сондай-ақ отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған.
      Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау мен карантиндік шараларды жүргізу адамдардың өсімдіктер карантині бойынша бақылау объектілеріне жатқызылған мүлкін сақтауға бағытталған.».

      4. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар):
      1) 14-1-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдарына іссапарға жіберілген мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар жүзеге асырады.»;

      2) 20-бапта:
      4-тармақ «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде» деген сөздердің алдынан «автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақтағы «Ветеринариялық-санитариялық бақылау бекеттеріндегі» деген сөздерден кейін «және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттеріндегі» деген сөздермен толықтырылсын.

      5. «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Мемлекеттік шекара арқылы автомобиль өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктеледі.».

      6. «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 104-құжат, 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат):
      6-баптың 3-тармағындағы «Мемлекеттік шекарадан өткізу пункттерінде көліктік бақылау органдары» деген сөздер «Мемлекеттік шекара арқылы автомобиль өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасының кеден органдары» деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «18-1) көліктік бақылау бекеті – арнайы лайықталған ғимаратпен немесе арнайы автокөлікпен жабдықталған, техникалық бақылау құралдарымен жарақтандырылған стационарлық немесе жылжымалы бақылау-өткізу пункті;»;

      2) 11-баптың 3-тармағында:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп-тұруын бақылау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде, Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарында, қалалар немесе өзге де елді мекендер шекараларының шегіндегі автомобиль жолдарында жүзеге асырылады.»;
      екінші бөліктің екінші сөйлемінде:
      «өткізу пункттерінің» деген сөздер «автомобиль өткізу пункттерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «автокөлік құралдарын» деген сөздер алып тасталсын;
      «көліктік бақылау посттарының» деген сөздер «стационарлық көліктік бақылау бекеттерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 13-бапта:
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) осы Заңның 19-4-бабында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі саласындағы заңнамасының сақталуын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «11-1) көліктік бақылау бекеттерінің жұмысын ұйымдастыру тәртібін бекітеді;»;

      4) 15-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде автокөлік құралдарын тоқтатуға;»;

      5) 19-4-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде автокөлік құралдарының жүріп-тұруына көліктік бақылауды Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асырады.»;
      2-тармақта:
      бірінші сөйлемдегі «көліктік бақылау посттары» деген сөздер «стационарлық көліктік бақылау бекеттері» деген сөздермен, «күрделі» деген сөз «арнайы лайықталған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші сөйлемде:
      «өткізу пункттері» деген сөздер «автомобиль өткізу пункттері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «автокөлік құралдарын» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші сөйлем алып тасталсын;

      6) 19-7-бапта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль тасымалын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орындалуын бақылау;»;
      15) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп-тұруына» деген сөздер «Қазақстан Республикасының аумағынан шығуына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «15-1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп-тұруына рұқсат беру;»;
      17) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттеріндегі бақылау функцияларын, осы баптың бірінші бөлігінің 1), 2), 7), 11), 14), 15), 16), 18)–21) тармақшаларында көзделгендерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асырады.».

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного дела

Закон Республики Казахстан от 6 января 2010 года № 238-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 14 ноября 2009 г. и "Казахстанская правда" 13 ноября 2009 г.):
      1) в части первой и абзаце третьем части второй статьи 548 слова "175 (частью второй, когда эти нарушения совершены владельцами транспортных средств или перевозчиками на пунктах пропуска через Государственную границу)," и "470 (частью третьей, когда эти нарушения совершены на пунктах пропуска через Государственную границу)," исключить;
      2) статью 555 изложить в следующей редакции:
      "Статья 555. Таможенные органы
      1. Таможенные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 140 (частью первой), 141357-2 (частью первой), 400 - 404, 405 (частями второй и третьей), 406 - 408, 411, 412, 422, 425, 431, 435, 438 настоящего Кодекса.
      2. Таможенные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 175 (частью второй), 220240 (частью первой), 247, 294 (частью первой), 323 (частью первой),  447 (частями второй и третьей), 447-1 (частью первой), 447-2, 447-3, 460 (по административным правонарушениям на автомобильном транспорте), 461 (частями первой, второй, четвертой, пятой, шестой, 6-1), 463 (частями второй и третьей), 467-1, 470 (частью третьей),  477 (частью четвертой) настоящего Кодекса, когда перечисленные в настоящем пункте административные правонарушения совершены в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.
      3. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе начальники таможенных органов или их заместители.";
      3) абзац тридцать второй подпункта 1) части первой статьи 636 изложить в следующей редакции:
      "таможенных органов (статьи 140 (часть вторая), 405 (часть первая), 409, 410, 413 - 415, 417, 418, 421, 423, 424, 426 - 430, 432 - 434), а также по административным правонарушениям, совершенным в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, предусмотренных статьями 323 (частью второй), 357-1, 461 (частью третьей) настоящего Кодекса;".

      2. В Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 7-8, ст. 40; № 15, ст. 139; 2004 г., № 18, ст. 106; 2005 г., № 11, ст. 43; № 21-22, ст. 86; 2006 г., № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 144; № 23, ст. 173; 2008 г., № 13-14, ст. 58; 2009 г., № 17, ст. 80, 81; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 2 декабря 2009 г.):
      1) статьи 7 и 15 изложить в следующей редакции:
      "Статья 7. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
      1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе:
      1) совместный контроль - совокупность действий, мер, методов, средств и форм контроля, совместно и согласованно применяемых и осуществляемых таможенными и контролирующими органами сопредельных государств в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу указанных государств, для упрощения процедуры контроля;
      2) декларант - лицо, перемещающее товары и транспортные средства, либо таможенный брокер, декларирующий, представляющий и предъявляющий товары и транспортные средства от своего имени;
      3) декларирование - заявление сведений о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан и (или) находящихся под таможенным контролем;
      4) таможенный орган отправления - таможенный орган Республики Казахстан, в котором начинается перевозка товаров и транспортных средств под таможенным контролем;
      5) грузовые операции - транспортировка, погрузка, разгрузка, перегрузка, исправление повреждений упаковки, упаковка, переупаковка и принятие для перевозки товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, отбор проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений и других мест, где могут находиться указанные товары;
      6) таможенные сборы - виды таможенных платежей, взимаемых таможенными органами Республики Казахстан за таможенное оформление, таможенное сопровождение, а также за хранение товаров и транспортных средств на складах, учреждаемых таможенными органами Республики Казахстан;
      7) таможенное сопровождение - сопровождение товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, должностными лицами таможенных органов Республики Казахстан;
      8) таможенное администрирование - совокупность организационно-правовых и иных действий и мер, осуществляемых таможенными органами Республики Казахстан в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
      9) таможенная пошлина - вид таможенного платежа, взимаемый таможенными органами Республики Казахстан при ввозе товара на таможенную территорию Республики Казахстан или вывозе товара с указанной территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза;
      10) таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами Республики Казахстан, в том числе с использованием системы управления рисками, по соблюдению таможенного и иного законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы Республики Казахстан;
      11) товары, находящиеся под таможенным контролем, - товары, в отношении которых осуществляется таможенный контроль в соответствии с настоящим Кодексом;
      12) таможенная декларация - документ, подтверждающий в письменном и (или) электронном виде заявленные декларантом сведения о товарах и транспортных средствах;
      13) таможенная инфраструктура - здания и сооружения, создающие условия для функционирования таможенных органов Республики Казахстан, а также предназначенные для социального обслуживания должностных лиц таможенных органов Республики Казахстан;
      14) таможенные операции - отдельные действия, совершаемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан как таможенными органами Республики Казахстан, так и лицами в отношении товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем;
      15) таможенные процедуры - совокупность действий, совершаемых таможенными органами Республики Казахстан и лицами в сфере таможенного дела в отношении товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем;
      16) таможенный режим - совокупность установленных настоящим Кодексом норм, определяющих статус товаров и транспортных средств в сфере таможенного дела при их перемещении через таможенную границу Республики Казахстан в зависимости от целей перемещения, использования на таможенной территории Республики Казахстан либо за ее пределами;
      17) таможенное оформление - совокупность действий и процедур, совершаемых лицами и таможенными органами Республики Казахстан в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан;
      18) таможенный тариф - систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности перечень ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Республики Казахстан;
      19) таможенный терминал - специально обустроенное, технически оснащенное и оборудованное место в зоне деятельности таможенного органа Республики Казахстан, предназначенное для совершения таможенного оформления и (или) таможенных операций с товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу Республики Казахстан;
      20) обеспечение уплаты таможенных платежей и налогов - установленные настоящим Кодексом способы исполнения обязательств по уплате предусмотренных настоящим Кодексом таможенных платежей и налогов;
      21) коммерческие документы - счета-фактуры, спецификации, отгрузочные и упаковочные листы, а также другие документы, подтверждающие сведения о товарах, в том числе стоимость товаров, и используемые в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;
      22) транспортные документы - международная автомобильная накладная, железнодорожная транспортная накладная, багажная ведомость, багажная квитанция, авианакладная, коносамент, а также документы, используемые при перемещении товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, и иные документы, сопровождающие товары и транспортные средства при перевозках, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан о транспорте и международными договорами Республики Казахстан;
      23) транспортное средство - морское, внутреннее водное, воздушное судно, механическое транспортное средство, используемые для осуществления международных перевозок и включающие в себя предусмотренные для них техническим паспортом или техническим формуляром запасные части, принадлежности и оборудование, горюче-смазочные материалы и охлаждающие жидкости, содержащиеся в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными средствами;
      24) казахстанский товар - товар, полностью произведенный в Республике Казахстан, переработанный в Республике Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки, выпущенный для свободного обращения на территории Республики Казахстан, обращенный в собственность государства в соответствии с настоящим Кодексом;
      25) казахстанское лицо - гражданин Республики Казахстан, лицо без гражданства, имеющее постоянное место жительства в Республике Казахстан, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      26) специализированные таможенные учреждения - государственные учреждения, создаваемые Правительством Республики Казахстан для решения задач в сфере таможенного дела;
      27) таможенный орган назначения - таможенный орган Республики Казахстан, в котором завершается перевозка товаров и транспортных средств под таможенным контролем;
      28) пункт пропуска - территория (часть территории) в пределах автомобильного, железнодорожного вокзалов, станций, аэропорта, аэродрома, морского, речного портов либо иного оборудованного места, определенная Правительством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан, для пропуска лиц, товаров и транспортных средств через государственную (таможенную) границу Республики Казахстан;
      29) налоги - налог на добавленную стоимость и акциз, взимание которых возложено на таможенные органы Республики Казахстан в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан;
      30) участник внешнеэкономической деятельности - лицо, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      31) меры нетарифного регулирования - запреты и ограничения на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, квотирование, лицензирование, подтверждение соответствия стандартам и требованиям по безопасности товаров (в том числе технические, фармакологические, санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, фитосанитарные, радиационные, экологические стандарты) и иные требования, устанавливаемые законодательными актами Республики Казахстан и (или) нормативными постановлениями Правительства Республики Казахстан;
      32) меры тарифного регулирования - установленные Правительством Республики Казахстан меры, обеспечивающие государственное регулирование внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела, с использованием таможенного тарифа при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан;
      33) перевозчик - лицо, фактически перемещающее товары либо являющееся ответственным за использование транспортного средства;
      34) товар - имущество, перемещаемое через таможенную границу Республики Казахстан, в том числе носители информации, валютные ценности, электрическая, тепловая и иные виды энергии, а также транспортные средства, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 23) настоящей статьи;
      35) получатель товаров - лицо, указанное в товаросопроводительных документах, которому перевозчик обязан доставить товары, находящиеся под таможенным контролем;
      36) выпуск товаров и транспортных средств - действия таможенных органов Республики Казахстан по разрешению лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами и транспортными средствами в соответствии с условиями определенного таможенного режима;
      37) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан - совершение действий по ввозу на таможенную территорию Республики Казахстан или вывозу с таможенной территории Республики Казахстан товаров и транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи;
      38) лицо, перемещающее товары, - лицо, совершающее внешнеэкономическую сделку от собственного имени либо по поручению другого лица; лицо, имеющее право пользования и владения на территории Республики Казахстан товарами, находящимися под таможенным контролем, если перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан осуществляется без совершения внешнеэкономической сделки казахстанским лицом;
      39) товаросопроводительные документы - коммерческие и транспортные документы на товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан;
      40) консолидированная перевозка - перевозка, когда в одном транспортном средстве одновременно перемещаются товары нескольких отправителей или получателей;
      41) лицо - физическое и (или) юридическое лицо;
      42) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере таможенного дела;
      43) условный выпуск - выпуск товаров и транспортных средств с ограничениями и условиями по пользованию и распоряжению ими;
      44) иностранный товар - товар, не указанный в подпункте 24) настоящей статьи;
      45) иностранное лицо - лицо, не указанное в подпункте 25) настоящей статьи;
      46) действие непреодолимой силы - чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие, препятствующее совершению определенных действий, предусмотренных таможенным законодательством Республики Казахстан;
      47) электронный документ - документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
      48) электронная цифровая подпись - набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
      49) средства электронной цифровой подписи - совокупность программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи.
      2. Другие специальные понятия таможенного законодательства Республики Казахстан используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях настоящего Кодекса.
      3. Понятия гражданского и других отраслей законодательства Республики Казахстан, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.";

      "Статья 15. Таможенный контроль
      Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан, подлежат таможенному контролю.
      Таможенный контроль осуществляется таможенными органами Республики Казахстан в порядке и формах, установленных настоящим Кодексом.
      Совместный контроль осуществляется таможенными и контролирующими органами сопредельных государств в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";
      2) статью 19 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
      "12-1) проведение транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через Государственную (таможенную) границу Республики Казахстан совместно с прикомандированными в таможенные органы представителями соответствующих уполномоченных государственных органов (за исключением транспортного и санитарно-карантинного контроля);";
      3) статью 23 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) осуществлять совместный контроль с таможенными и контролирующими органами сопредельных государств в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";
      4) статьи 27 и 76 изложить в следующей редакции:
      "Статья 27. Взаимодействие таможенных органов с
                  государственными органами
      1. Таможенные органы осуществляют свои функции самостоятельно и во взаимодействии с другими государственными органами в порядке, определяемом законодательными актами Республики Казахстан, а также на основании совместных актов соответствующих государственных органов или по согласованию с указанными органами.
      2. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и контроль по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через Государственную (таможенную) границу Республики Казахстан осуществляются государственными ветеринарно-санитарными инспекторами и государственными инспекторами по карантину растений уполномоченного государственного органа в области ветеринарии и карантина растений, прикомандированными в таможенные органы, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      3. Таможенные органы обеспечивают координацию действий, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан.
      4. Запрещается вмешиваться в деятельность таможенных органов, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.";

      "Статья 76. Документ контроля доставки товаров
      1. Документ контроля доставки товаров - документ, содержащий сведения о товарах, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, необходимый для осуществления таможенными органами контроля доставки товаров.
      2. В случаях, определенных уполномоченным органом, в качестве документа контроля доставки товаров используются товаросопроводительные документы.
      3. В случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, в качестве документа контроля доставки товаров используются документы, определенные такими договорами.
      4. Порядок оформления, формирования и использования документа контроля доставки товаров определяется уполномоченным органом.";
      5) пункт 3 статьи 96 изложить в следующей редакции:
      "3. Владелец вместе с заявлением должен:
      1) представить нотариально засвидетельствованные копии регистрационных документов владельца помещения или открытой площадки;
      2) представить планы территорий, планы и чертежи помещения или открытой площадки, предназначенных для мест временного хранения;
      3) представить нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования помещением или открытой площадкой, предназначенными для мест временного хранения;
      4) состоять на учете участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах.";
      6) статью 334 изложить в следующей редакции:
      "Статья 334. Основания для предоставления отсрочки или
                   рассрочки по уплате таможенных пошлин
      1. Отсрочка или рассрочка по уплате таможенной пошлины предоставляется на основании письменного заявления плательщика в таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление ввозимых сырья и (или) материалов.
      2. Вместе с заявлением плательщик должен:
      1) состоять на учете участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах;
      2) представить внешнеторговый договор (контракт) на поставку ввозимых сырья и (или) материалов;
      3) представить документ об обеспечении уплаты таможенной пошлины;
      4) представить технологическую схему производства (фрагмента производства) с использованием в качестве сырья и (или) материалов ввозимых товаров, подписанную индивидуальным предпринимателем или должностными лицами юридического лица, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами осуществляют текущее руководство и ведение дел;
      5) представить нотариально засвидетельствованную копию лицензии на право переработки сырья и (или) материалов, если переработка ввозимых сырья и (или) материалов относится к лицензируемым видам деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.
      3. Для подтверждения права на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате таможенных пошлин таможенные органы имеют право производить осмотр производственных мощностей.";
      7) статью 381 изложить в следующей редакции:
      "Статья 381. Представление документов для целей учета
      1. Учет участников внешнеэкономической деятельности ведется таможенными органами в электронном (автоматизированном) виде на основании и при представлении следующих документов:
      1) юридическими лицами:
      нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства об учетной регистрации для его структурного подразделения;
      копии статистической карточки, выдаваемой статистическим управлением;
      справки из банка об открытии банковского счета юридического лица;
      копии свидетельства налогоплательщика, выданного налоговым органом;
      2) физическими лицами, намеревающимися осуществлять перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан, при декларировании которых должна применяться грузовая таможенная декларация:
      удостоверения личности физического лица;
      копии свидетельства налогоплательщика, выданного налоговым органом;
      справки из банка об открытии банковского счета, если физическое лицо имеет счет в банке.
      2. При изменении сведений в документах, представляемых для учета, декларант обязан в течение пятнадцати календарных дней представить таможенному органу, которым поставлен на учет участник внешнеэкономической деятельности, документы, подтверждающие измененные сведения.
      3. По желанию участника внешнеэкономической деятельности ему представляются сведения об учете на бумажном носителе, которые заверяются личной номерной печатью должностного лица таможенного органа, ответственного за учетную регистрацию участников внешнеэкономической деятельности.";
      8) в статье 382:
      подпункт 10) пункта 5 исключить;
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. При подаче грузовой таможенной декларации категория участника внешнеэкономической деятельности таможенными органами подтверждается согласно учету участников внешнеэкономической деятельности.";
      9) пункт 1 статьи 523 дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3) следующего содержания:
      "6-1) награждение ведомственной медалью "За безупречную службу в таможенных органах" 3, 2, 1 степени;
      6-2) награждение ведомственной медалью "За развитие таможенного сотрудничества";
      6-3) награждение ведомственной медалью "Ветеран таможенной службы";".

      3. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85):
      статью 10 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10. Осуществление государственного контроля в области
                  карантина растений
      Государственный контроль в области карантина растений осуществляется уполномоченным органом.
      Для проведения контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в таможенные органы прикомандировываются государственные инспекторы по карантину растений.
      Контроль по карантину растений, осуществляемый в соответствии с подпунктами 16) и 19) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона, в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан осуществляется государственными инспекторами по карантину растений, прикомандированными в таможенные органы Республики Казахстан.
      Проведение постоянных карантинных досмотров подкарантинной продукции, ее лабораторная экспертиза с отбором образцов, контрольных выборочных обследований, рассмотрение карантинных документов и осуществление контроля за выполнением мероприятий по карантину растений в целях предотвращения ввоза на территорию Республики Казахстан карантинных объектов, своевременного выявления, локализации и ликвидации имеющихся очагов их распространения направлены на охрану растительных и продовольственных ресурсов, недопущение непредвиденных затрат бюджетных средств на борьбу с карантинными объектами, а также повышение конкурентоспособности отечественной продукции.
      Государственный контроль в области карантина растений и проведение карантинных мер направлены на сохранность имущества людей, относящегося к объектам контроля по карантину растений.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86):
      1) статью 14-1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Государственный контроль в области ветеринарии в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан осуществляется государственными ветеринарно-санитарными инспекторами, прикомандированными в таможенные органы Республики Казахстан.";
      2) в статье 20:
      пункт 4 после слов "Государственную границу Республики Казахстан" дополнить словами ", за исключением автомобильных пунктов пропуска";
      в пункте 6 после слов "ветеринарных контрольных постах" дополнить словами "и в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан".

      5. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81):
      подпункт 3) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      "3) таможенные органы Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81):
      в пункте 3 статьи 6 слова "пунктах пропуска через Государственную границу органами транспортного контроля" заменить словами "автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу таможенными органами Республики Казахстан".

      7. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:
      "18-1) пост транспортного контроля - стационарный или передвижной контрольно-пропускной пункт, оснащенный техническими средствами контроля, оборудованный капитальным зданием или спецавтотранспортом;";
      2) в пункте 3 статьи 11:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "3. Контроль за проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, автомобильных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах в пределах границ городов или иных населенных пунктов.";
      в предложении втором части второй:
      слово "пунктов" заменить словами "автомобильных пунктов";
      слова "автотранспортных средств" исключить;
      слово "постов" заменить словами "стационарных постов";
      3) в статье 13:
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      "8) организует и осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере автомобильного транспорта, за исключением случаев, установленных статьей 19-4 настоящего Закона;";
      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) утверждает порядок организации работы постов транспортного контроля;";
      4) подпункт 1) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      "1) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, останавливать автотранспортные средства на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан;";
      5) в статье 19-4:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Транспортный контроль за проездом автотранспортных средств в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан осуществляется таможенными органами Республики Казахстан.";
      в пункте 2:
      в предложении первом слово "посты" заменить словами "стационарные посты";
      в предложении втором:
      слово "Пункты" заменить словами "Автомобильные пункты";
      слова "автотранспортных средств" исключить;
      предложение третье исключить;
      6) в статье 19-7:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) контроль за исполнением требований разрешительной системы при организации международных автомобильных перевозок на территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;";
      в подпункте 15) слова "проезд по территории Республики Казахстан" заменить словами "выезд с территории Республики Казахстан";
      дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
      "15-1) выдачу разрешений на проезд по территории Республики Казахстан перевозчикам иностранного государства в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;";
      подпункт 17) исключить;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Контрольные функции, за исключением предусмотренных подпунктами 1), 2), 7), 11), 14), 15), 16), 18) - 21) части первой настоящей статьи, в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан осуществляются таможенными органами Республики Казахстан.".
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев