Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық темір жол транзитін қамтамасыз ету туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 300-IV Заңы.

      2010 жылғы 20 маусымда Астанада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық темір жол транзитін қамтамасыз ету туралы келісім ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасының тұрақтылығы және қайта қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылға Америка Құрама Штаттарының қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитін қамтамасыз ету туралы
КЕЛІСІМ (2010 жылғы 14 шілдеде күшіне енді - Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені, 2010 ж., N 4, 27-құжат)

      Бұдан әрі "қазақстандық Тарап" деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі және "америкалық Тарап" деп аталатын Америка Құрама Штаттарының Үкіметі, ал бірлескен түрде "Тараптар" деп аталады,

      Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005) және 1707 (2006) қарарларының ережелерін назарға ала отырып; және

      Ауғанстан Ислам Республикасының (бұдан әрі - Ауғанстан деп аталады) қауіпсіздігін, тұрақтылығын және қайта қалпына келтіруді қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық күш-жігерге жәрдемдесу қажеттілігін пайымдай отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Осы Келісім Ауғанстанның қауіпсіздігін, тұрақтылығын және қайта қалпына келтіруді қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық күш-жігерге қолдау корсету мақсатында Қазақстан Республикасының аумағы арқылы америкалық Тараптың моторлы, қару-жарақсыз, доңғалақты брондалған көлік құралдары, сондай-ақ бірге жүретін персоналы, оның ішінде кері бағытта осындай көлік құралдары мен америкалық Тарап персоналы тасымалының коммерциялық теміржол транзитіне арналған рәсімдерін белгілейді.

2-бап

      Осы Келісімнің мақсаттары үшін онда қолданылатын ұғымдар мынаны білдіреді:

      а) "коммерциялық теміржол транзиті" - төменде белгіленгеніндей, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы коммерциялық теміржол көлігімен осы Келісімнің 3-бабының 2-тармағында көрсетілген өткізу пункттері арқылы арнайы жүкті және бірге жүретін персоналды тасымалдауды білдіреді;

      б) "арнайы жүк" - моторлы, қару-жарақсыз, стандартты контейнерлерде не жабық ыдыста тасымалданатын, доңғалақты брондалған көлік құралдарын білдіреді (арнайы жүктің әр бірлігі 60 тонна брутто салмақтан аспайды және жүктің көлемі 1520 мм теміржолда қабылданған шамадан аспайды);

      в) "бірге жүретін персонал" - арнайы жүкпен бірге жүретін, америкалық Тараппен немесе оның атынан шарт жасасқан заңды тұлға жалдаған қаруланбаған адамдарды білдіреді;

      г) "өткізу пункті" — теміржол станциясы шегіндегі аумақты, сондай-ақ шекаралық және кедендік, ал қажет болғанда бақылаудың және Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы арнайы жүктің және бірге жүретін персоналдың коммерциялық теміржол транзитін өткізудің басқа да түрлері жүзеге асырылатын басқа арнайы жабдықталған орынды білдіреді.

3-бап

      1. Арнайы жүктің және бірге жүретін персоналдың коммерциялық теміржол транзиті тек қана осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген мақсаттарда және Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органы осы баптың 3-тармағына сәйкес берген рұқсаттың негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Арнайы жүктің және бірге жүретін персоналдың коммерциялық теміржол транзиті мынадай өткізу пункттері арқылы өтуге тиіс:

      а) Ресей Федерациясынан/Ресей Федерациясына: Илецк/Жайсаң;

      б) Өзбекстан Республикасынан/Өзбекстан Республикасына: Сарыағаш/Келес және/немесе Бейнеу/Қарақалпақстан;

      в) Қазақстан Республикасынан/Қазақстан Республикасына: Ақтау порты;

      г) Қазақстан Республикасынан/Қазақстан Республикасына: Құрық порты.

      3. Арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитіне рұқсат алу үшін америкалық Тарап Экспорттық бақылауға жататын өнімнің транзитіне рұқсат беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағына жоспарланған келуге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей (Қазақстан Республикасының мерекелік күндерін есептемегенде) алдағы транзитке қатысты құжаттарды жолдайды.

      4. Арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитіне рұқсат алғаннан кейін, бірақ Қазақстан Республикасының аумағына келуіне дейін 72 сағаттан кешіктірмей америкалық Тарап мынадай ақпаратты орыс және ағылшын тілдерінде береді:

      а) арнайы жүкті жөнелтушінің атауы мен мекенжайы;

      б) арнайы жүк жөнелтілген станция;

      в) арнайы жүк баратын станция;

      г) арнайы жүкті алушының атауы;

      д) арнайы жүктің сипаттамасы, оның көлемдік мөлшері, салмағы, ауырлық орталығының координаттары;

      е) арнайы жүктегі бірдей бірліктерінің саны; және

      ж) шектес мемлекеттердің өздерінің тиісті аумақтары арқылы арнайы жүк транзитіне рұқсат бергені жөніндегі растауы.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.11.09 № 488-ІV; 04.05.2018 № 152-VІ Заңдарымен.

4-бап

      1. Қазақстандық Тарап, егер арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитінің осы Келісімге сәйкес келмейтіндігі немесе Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретіні анықталса, арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитіне рұқсат беруден бас тартуға немесе бұрын берілген рұқсаттың күшін жоюға құқылы.

      2. Осы Келісімнің қолданылуы тоқтатылған жағдайда арнайы жүктің коммерциялық теміржол транзитіне рұқсат берудің күші жойылады.

      3. Коммерциялық теміржол транзитіне рұқсаттың күші жойылған жағдайда, америкалық Тарап арнайы жүкті және бірге жүретін персоналды Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерге қайтаруды өз есебінен қамтамасыз етеді.

5-бап

      1. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы бірге жүретін персоналдың транзиті Қазақстан Республикасының визалық режиміне сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Тараптар бірге жүретін персоналдың Қазақстан Республикасы аумағында болуын қамтамасыз етуге байланысты барлық мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасасады.

6-бап

      1. Бірге жүретін персонал Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға міндетті.

      2. Транзит бағыты бойынша бірге жүретін персонал теміржол құрамы мен арнайы жүкті техникалық тексеріп қарауды, сондай-ақ теміржол құрамында болу бірге жүретін персоналдың өміріне немесе денсаулығына қатер төндіретін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының құзыретті органдарының рұқсатынсыз теміржол құрамын тастап кете алмайды.

7-бап

      Қазақстан Республикасының аумағында болатын уақытта бірге жүретін персоналға Қазақстан Республикасының қылмыстық юрисдикциясы қолданылады.

8-бап

      1. Коммерциялық теміржол транзиті кезінде арнайы жүк және бірге жүретін персонал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шекаралық және кедендік бақылаудан және қажет болған жағдайда бақылаудың басқа да түрлерінен өткізіледі.

      2. Қазақстандық Тараптың кедендік бақылау органдары кедендік тексеріп қарауды тікелей теміржол құрамының вагондарында жүргізуге құқылы. Егер арнайы жүкті және тиісті құжаттаманы тексеріп қарағаннан кейін кедендік бақылау органдары өкілдері осы Келісімді іске асыру үшін арнайы жүк осы Келісімнің 3-бабына сәйкес рұқсат алу үшін мәлімделген ақпаратқа сәйкес келмейтіндігіне негіздеме бар деп санаса, осы арнайы жүк одан әрі тексеріп қарау үшін ішінара немесе толық түсірілуі мүмкін. Мұндай жағдайларда арнайы жүк не инспекция жүргізу үшін теміржол вагондарынан түсіріледі, не, балама ретінде, теміржол құрамы келген өткізу пункті арқылы бірге жүретін персоналмен қоса, коммерциялық теміржол транзитін аяқтамастан, теміржол құрамының жоспарланған баратын пунктіне Қазақстан Республикасының аумағы шегінен қайтарылады.

9-бап

      Америкалық Тарап немесе реті келген жағдайда, америкалық Тараппен немесе оның атынан шарт жасасқан заңды тұлғалар қазақстандық Тарапқа және қазақстандық заңды тұлғаларға коммерциялық теміржол транзиті барысында сұрау салынған және алынған тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің құнын өтейді.

10-бап

      1. Бір Тарап коммерциялық теміржол транзитіне байланысты алған ақпарат осындай ақпаратты берген Тараптың жазбаша келісімінсіз, қандай жағдайларда болмасын, үшінші Тарапқа берілмейді.

      2. Осы баптың 1-тармағының қолданылуы Тараптардың кез келгені арнайы жүктің және бірге жүретін персоналдың коммерциялық теміржол транзитіне қатысты іске тартылатын заңды тұлғаларға беретін ақпаратқа қолданылмайды.

11-бап

      Осы Келісім шеңберінде коммерциялық теміржол транзитін жүзеге асыру кезінде келтірілген залалды өтеу туралы талаптар жағдайларға байланысты:

      а) залал үшін жауапты жеке және/немесе заңды тұлғалар;

      б) Тараптар арасындағы консультациялар арқылы; немесе

      в) консультациялардан кейін 1951 жылғы 19 маусымдағы Қарулы күштердің мәртебесіне қатысты Солтүстік Атлантика шартына қатысушылар арасындағы келісімнің VIII бабының ережелеріне сәйкес қанағаттандырылады.

12-бап

      Тараптар арасындағы осы Келісім ережелерін қолдануға және түсіндіруге байланысты даулар мен келіспеушіліктер дипломатиялық арналар арқылы консультациялар және келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі.

13-бап

      1. Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті барлық мемлекетішілік рәсімдердің орындалғандығын растайтын Тараптардың дипломатиялық арналар арқылы соңғы жазбаша хабарламасы алынған күннен бастап күшіне енеді.

      2. Осы Келісімге Тараптардың жазбаша келісімі бойынша түзетулер енгізілуі мүмкін.

      3. Түзетулер жеке хаттамалармен ресімделеді және осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен күшіне енеді.

      4. Осы Келісім бір жыл мерзім ішінде күшінде қалады және, егер Тараптардың бірі кезекті бір жылдық мерзім аяқталғанға дейін 60 (алпыс) күннен кешіктірмей дипломатиялық арналар арқылы осы Келісімнің қолданылуын ұзартпау туралы ниетін екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етпесе, өздігінен бұдан кейінгі біржылдық кезеңдерге ұзартылады.

      5. Тараптардың кез келгені екінші Тарапқа дипломатиялық арналар арқылы осы Келісімнің қолданылуын тоқтату туралы хабарлай отырып, оны кез келген уақытта тоқтата алады. Мұндай жағдайда осы Келісімнің қолданылуы тиісті хабарлама алынған күннен кейін 60 (алпыс) күннен кейін тоқтатылады.

      6. Осы Келісімнің қолданылуы тоқтатылған жағдайда осы Келісімнің 11-бабында жазылған міндеттемелер Тараптар өзгеше уағдаластыққа келгенге дейін Тараптар үшін күшінде қала береді.

      Астана қаласында 2010 жылғы 20 маусымда әрқайсысы қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде екі данада жасалды әрі барлық мәтіндердің күші бірдей.

Қазақстан Республикасының

Үкіметі үшін

Америка Құрама Штаттарының

Үкіметі үшін


      РҚАО-ның ескертпесі. Бұдан әрі Келісімнің мәтіні ағылшын тілінде берілген.

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 300-IV.

      Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан, совершенное в Астане 20 июня 2010 года.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого
железнодорожного транзита специального груза через территорию
Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов
Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению
Исламской Республики Афганистан

      (Официальный сайт МИД РК - Вступило силу 14.07.2010 г.)

      Правительство Республики Казахстан, далее именуемое "казахстанской Стороной", и Правительство Соединенных Штатов Америки, далее именуемое "американской Стороной", а совместно именуемые "Сторонами";

      принимая во внимание положения резолюций 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005) и 1707 (2006) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; и

      осознавая необходимость содействия международным усилиям по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан (далее именуемой Афганистан),

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Настоящее Соглашение определяет процедуры для коммерческого железнодорожного транзита бронированных транспортных средств на колесном ходу, моторизованных, без вооружений, а также сопровождающего персонала, в том числе провоза в обратном направлении таких транспортных средств и персонала американской Стороной через территорию Республики Казахстан для целей поддержки международных усилий по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Афганистана.

Статья 2

      Для целей настоящего Соглашения используемые в нем термины означают следующее:

      а) "коммерческий железнодорожный транзит" означает перемещение специального груза и сопровождающего персонала, как определено ниже, через территорию Республики Казахстан коммерческим железнодорожным транспортом через пункты пропуска, указанные в пункте 2 статьи 3 настоящего Соглашения;

      б) "специальный груз" означает бронированные транспортные средства на колесном ходу моторизованные, без вооружений, перевозимые в стандартных контейнерах, либо в закрытой таре (каждая единица специального груза не превышает вес 60 тонн брутто и габариты груза не превышают величин, принятых на железных дорогах колеи 1520 мм);

      в) "сопровождающий персонал" означает невооруженные лица, нанятые юридическим лицом, связанным договором с американской Стороной или от ее имени, которые могут сопровождать специальный груз;

      г) "пункт пропуска" означает территорию в пределах железнодорожной станции, а также другое специально оборудованное место, где осуществляются пограничный и таможенный, а при необходимости, и другие виды контроля и пропуска через государственную границу Республики Казахстан коммерческого железнодорожного транзита специального груза и сопровождающего персонала.

Статья 3

      1. Коммерческий железнодорожный транзит специального груза и сопровождающего персонала осуществляется исключительно в целях, указанных в статье 1 настоящего Соглашения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан на основании разрешения, выданного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи уполномоченным органом Республики Казахстан в области экспортного контроля.

      2. Коммерческий железнодорожный транзит специального груза и сопровождающего персонала должен проходить через следующие пункты пропуска:

      а) Из Российской Федерации/в Российскую Федерацию: Илецк/Жайсан;

      б) Из Республики Узбекистан/в Республику Узбекистан: Сары-Агач/Келес и/или Бейнеу/Каракалпакия;

      в) Из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Актау;

      г) Из Республики Казахстан/в Республику Казахстан: порт Курык.

      3. Для получения разрешения на коммерческий железнодорожный транзит специального груза американская Сторона направляет документы, относящиеся к предстоящему транзиту в соответствии с Правилами выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному контролю, не позднее, чем за 30 календарных дней (не считая праздничных дней Республики Казахстан) до планируемого въезда на территорию Республики Казахстан.

      4. После получения разрешения на коммерческий железнодорожный транзит специального груза, но не позднее, чем за 72 часа до въезда на территорию Республики Казахстан, американская Сторона предоставляет следующую информацию на русском и английском языках:

      а) наименование и адрес отправителя специального груза;

      б) станция отправления специального груза;

      в) станция назначения специального груза;

      г) наименование получателя специального груза;

      д) описания специального груза, его габаритные размеры, вес,координаты центра тяжести;

      е) количество одинаковых единиц в специальном грузе; и

      ж) подтверждение того, что сопредельные государства разрешили транзит специального груза через свои соответствующие территории.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 09.11.2011 № 488-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.05.2018 № 152-VI.

Статья 4

      1. Казахстанская Сторона имеет право отказать в выдаче разрешения на коммерческий железнодорожный транзит специального груза или аннулировать уже выданное разрешение, если установлено, что коммерческий железнодорожный транзит специального груза не соответствует настоящему Соглашению или представляет угрозу национальной безопасности Республики Казахстан.

      2. Разрешение на коммерческий железнодорожный транзит специального груза аннулируется в случае прекращения действия настоящего Соглашения.

      3. В случае аннулирования разрешения на коммерческий железнодорожный транзит, американская Сторона за свой счет обеспечивает возврат за пределы территории Республики Казахстан специального груза и сопровождающего персонала.

Статья 5

      1. Транзит сопровождающего персонала через территорию Республики Казахстан осуществляется в соответствии с визовым режимом Республики Казахстан.

      2. Стороны взаимодействуют по всем вопросам, связанным с обеспечением пребывания сопровождающего персонала на территории Республики Казахстан.

Статья 6

      1. Сопровождающий персонал обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан.

      2. По маршруту транзита сопровождающий персонал не может покидать железнодорожный состав без разрешения компетентных органов Республики Казахстан, за исключением случаев технического осмотра железнодорожного состава и специального груза, а также когда нахождение в железнодорожном составе ставит под угрозу жизнь или здоровье сопровождающего персонала.

Статья 7

      Уголовная юрисдикция Республики Казахстан распространяется на сопровождающий персонал во время его пребывания на территории Республики Казахстан.

Статья 8

      1. Во время коммерческого железнодорожного транзита, специальный груз и сопровождающий персонал подлежат пограничному и таможенному контролю и, при необходимости, другим видам контроля, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Органы таможенного контроля казахстанской Стороны имеют право на проведение таможенного досмотра непосредственно в железнодорожных вагонах состава. Если после досмотра специального груза и соответствующей документации представители органов таможенного контроля имеют основание полагать, что специальный груз не соответствует заявленной информации для получения разрешения в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения для реализации настоящего Соглашения, специальный груз может быть частично или полностью выгружен для проведения дальнейшего досмотра. В таких случаях специальный груз либо выгружается для инспекции из железнодорожных вагонов, либо, в качестве альтернативы, возвращается через пункт пропуска, через который железнодорожный состав прибыл, за пределы территории Республики Казахстан, вместе с сопровождающим персоналом без завершения коммерческого железнодорожного транзита в запланированный пункт назначения железнодорожного состава.

Статья 9

      Американская Сторона или, когда уместно, юридические лица, связанные договором с американской Стороной или от ее имени, возмещает казахстанской Стороне и казахстанским юридическим лицам стоимость товаров, работ и услуг, запрошенных и полученных в ходе коммерческого железнодорожного транзита.

Статья 10

      1. Информация, получаемая одной Стороной в связи с коммерческим железнодорожным транзитом, ни при каких обстоятельствах не может быть передана третьей стороне без письменного согласия стороны, предоставившей такую информацию.

      2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на информацию, предоставляемую любой из Сторон юридическим лицам, задействованным в коммерческом железнодорожном транзите специального груза и сопровождающего персонала.

Статья 11

      Иски о возмещении ущерба, нанесенного при осуществлении коммерческого железнодорожного транзита в рамках настоящего Соглашения, в зависимости от случая удовлетворяются:

      а) ответственными за ущерб физическими и/или юридическими лицами;

      б) путем консультаций между Сторонами; или

      в) в соответствии с положениями Статьи VIII Соглашения между участниками Североатлантического договора в отношении статуса их вооруженных сил от 19 июня 1951 года после консультаций.

Статья 12

      Споры и разногласия между Сторонами, связанные с применением и толкованием положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров по дипломатическим каналам.

Статья 13

      1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня последнего письменного уведомления между Сторонами по дипломатическим каналам, подтверждающего выполнение всех внутригосударственных процедур необходимых для его вступления в силу.

      2. В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки по письменному согласию Сторон.

      3. Поправки оформляются отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

      4. Настоящее Соглашение остается в силе в течение одного года и автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если только одна из Сторон в письменной форме по дипломатическим каналам и не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения соответствующего годичного периода не проинформирует другую Сторону о своем намерении не продлевать действие настоящего Соглашения.

      5. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения в любое время, уведомив об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 60 (шестьдесят) дней после даты получения соответствующего уведомления.

      6. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, обязательства, изложенные в статье 11 настоящего Соглашения, продолжают оставаться в силе для Сторон до тех пор, пока Стороны не договорятся об ином.

      Совершено в Астане 20 июня 2010 года в двух экземплярах, каждый на казахском, английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

За Правительство

За Правительство

Республики Казахстан

Соединенных Штатов Америки


      Прим. РЦПИ. Далее следует текст Соглашения на английском языке.