Беларусь Республикасындағы, Қазақстан Республикасындағы және Ресей Федерациясындағы техникалық реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 27 маусымдағы № 443-IV Заңы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұл келісім Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт күшіне енген күнінен бастап қолданылуын тоқтатады - ҚР 14.10.2014 N 240-V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 113-баптан қараңыз).

      2010 жылғы 18 қарашада Санкт-Петербургте жасалған Беларусь Республикасындағы, Қазақстан Республикасындағы және Ресей Федерациясындағы техникалық реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Беларусь Республикасындағы, Қазақстан Республикасындағы
және Ресей Федерациясындағы техникалық реттеудің бірыңғай
қағидаттары мен қағидалары туралы келісім (2012 жылғы 1 қаңтарда күшіне енді - Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені, 2012 ж., N 1, 1-құжат)

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы,

      Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберіндегі Кеден одағында (бұдан әрі - Кеден одағы) интеграциялық процестерді тереңдетіп, жеделдету және Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру мақсатында,

      2005 жылғы 24 наурыздағы Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше мемлекеттердің техникалық регламенттерін үйлестіру негіздері туралы келісімде, 2008 жылғы 25 қаңтардағы Техникалық реттеу, санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласында келісілген саясат жүргізу туралы келісімде, 2009 жылғы 11 желтоқсандағы Кеден одағының кедендік аумағында сәйкестікті міндетті бағалауға (растауға) жататын өнімнің айналымы туралы келісімде, 2009 жылғы 11 желтоқсандағы Сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі органдарды және сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі жұмыстарды орындайтын сынақ зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеуді өзара тану туралы келісімде және 2007 жылғы 6 қазандағы Кеден одағының комиссиясы туралы шартта белгіленген ережелерді назарға ала отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      1. Осы Келісімде пайдаланылатын ұғымдар мынаны білдіреді:

      "Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы декларация" - дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға, өнім беруші, сатушы) айналымға шығарылатын өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат;

      "сәйкестікті декларациялау" - дайындаушының (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның, өнім берушінің, сатушының) айналымға шығарылатын өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растау нысаны;

      "Кеден одағына мүше мемлекеттер рыногындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі" - сатып алушылар мен тұтынушыларға айналымға шығарылатын өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігі туралы ақпарат беру үшін қызмет атқаратын белгілеме;

      "Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы сертификат" - сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі орган айналымға шығарылатын өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат;

      "сертификаттау" - сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі органның айналымға шығарылатын өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін міндетті растау нысаны;

      "Кеден одағының техникалық регламенті" - Кеден одағының кедендік аумағында өнімге не өнімге және өнімге қойылатын талаптарға байланысты өндіру, монтаждау, реттеу, пайдалану (қолдану), сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын, қолдану мен орындау үшін міндетті талаптарды белгілейтін, Кеден одағының комиссиясы бекіткен құжат;

      "сәйкестікті бағалаудың (растаудың) үлгі схемасы" - Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі жұмыстарды орындаудың үлгі тәсілдерін белгілейтін қағидалар мен рәсімдердің жиынтығы.

      Осы Келісімде пайдаланылатын өзге де ұғымдар 2008 жылғы 25 қаңтардағы Техникалық реттеу, санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласында келісілген саясат жүргізу туралы келісімде белгіленген мағынада қолдаланылады.

      2. Осы Келісімнің қолданысы санитарлық, ветеринарлық-санитарлық және фитосанитарлық шараларды белгілеуге және қолдануға қатысты болмайды.

2-бап

      1. Тараптар 2008 жылғы 25 қаңтардағы Техникалық реттеу, санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласында келісілген саясат жүргізу туралы келісімнің 2-бабының ережелерін басшылыққа ала отырып, техникалық реттеу саласында келісілген саясат жүргізеді.

      2. Кеден одағының техникалық регламенттері Кеден одағының кедендік аумағында тікелей қолданылады.

      3. Айналымға шығарылатын өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) оны айналымға шығарғанға дейін жүзеге асырылады.

      4. Тараптар Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келетін өнімнің айналымын өз аумағында Кеден одағының техникалық регламентінде қамтылған талаптарға қатысты осындай өнімге қосымша талаптар қоймай және қосымша сәйкестікті бағалау (растау) рәсімдерін өткізбей қамтамасыз етеді.

      5. Өнімнің Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) нәтижелерінің салыстырымдылығын болуын қамтамасыз ету мақсатында Тараптар өлшем бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған келісілген саясат жүргізеді.

3-бап

      1. Техникалық реттеу саласында Кеден одағының нормативтік құқықтық базасын қалыптастыру мақсатында Тараптар оған қатысты Кеден одағы шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін бірыңғай өнім тізбесін (бұдан әрі - бірыңғай тізбе) қалыптастырады.

      2. Бірыңғай тізбеге енгізілген, оған қатысты Кеден одағының техникалық регламенттері немесе Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың техникалық регламенттері күшіне енбеген өнім үшін техникалық реттеу саласындағы Кеден одағы заңнамасының және Тараптар заңнамаларының нормалары қолданылады.

      3. Бірыңғай тізбені және оны жүргізу тәртібін Кеден одағының Комиссиясы (бұдан әрі - Комиссия) бекітеді.

      4. Тараптар өз заңнамасында бірыңғай тізбеге енгізілмеген өнімге қатысты міндетті талаптарды белгілеуге жол бермейді.

4-бап

      1. Егер мұндай өнімге қатысты Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың техникалық регламенттері қабылданбаса, Кеден одағының техникалық регламенттері бірыңғай тізбеге енгізілген өнімге қатысты ғана әзірленеді.

      Кеден одағының техникалық регламенті қабылданған өнімге қатысты Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың техникалық регламенті қабылданған жағдайда, Кеден одағы техникалық регламентінің немесе оның тиісті бөлігінің қолданысы Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың техникалық регламенті күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.

      2. Кеден одағының техникалық регламенттері Кеден одағының кедендік аумағында адамның өмірін және (немесе) денсаулығын, мүлікті, қоршаған ортаны, өсімдіктер мен жануарлар тіршілігін және (немесе) саулығын қорғауды қамтамасыз ету, тұтынушыларды жаңылуға әкеп соқтыратын іс-әрекетті болғызбау мақсатында, сондай-ақ энергетикалық тиімділік пен ресурс үнемдеуді қамтамасыз ету мақсатында әзірленеді және қабылданады.

      Кеден одағының техникалық регламенттерін өзге мақсаттарда қабылдауға жол берілмейді.

      3. Кеден одағының техникалық регламенттерінде өнімге не өнімге және өнімге қойылатын талаптарға байланысты өндіру, монтаждау, реттеу, пайдалану (қолдану), сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын талаптар, сондай-ақ сәйкестендіру қағидалары, нысандары, схемалары және сәйкестікті бағалау (растау) рәсімдері белгіленеді.

      Кеден одағының техникалық регламентінде терминологияға, буып-түюге, таңбалауға, зат белгілерге және оларды жапсыру қағидаларына қойылатын талаптар, санитарлық, ветеринарлық-санитарлық және фитосанитарлық талаптар мен рәсімдер қамтылуы мүмкін.

      Кеден одағының техникалық регламенттері Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық кеңесінің 2006 жылғы 27 қазандағы № 321 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың техникалық регламентінің үлгі құрылымы жөніндегі ұсынымдарына сәйкес әзірленеді.

      4. Кеден одағының техникалық регламенттерін әзірлеу үшін негіз ретінде тиісті құжаттары жоқ, Кеден одағының техникалық регламенттерін қабылдау мақсаттарына, оның ішінде климаттық және географиялық факторлардың немесе технологиялық және басқа ерекшеліктердің салдарынан сәйкес келмейтін жағдайларды қоспағанда, тиісті халықаралық стандарттар (стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдар қабылдаған қағидалар, директивалар мен ұсынымдар және өзге де құжаттар), ал олар болмаған жағдайда өңірлік құжаттар (регламенттер, директивалар, шешімдер, стандарттар, қағидалар және өзге де құжаттар), ұлттық (мемлекеттік) стандарттар, ұлттық техникалық регламенттер немесе олардың жобалары қолданылады.

      5. Кеден одағының техникалық регламенттерінде Тараптардың климаттық және географиялық факторларына немесе технологиялық ерекшеліктерге байланысты және Тараптардың аумақтарында ғана қолданылатын ерекшеліктерді көрсететін ерекше талаптар қамтылуы мүмкін.

5-бап

      1. Кеден одағының техникалық регламенттерін әзірлеу, қабылдау, өзгерістер енгізу және олардың күшін жою тәртібін Комиссия белгілейді.

      2. Кеден одағының қабылданған техникалық регламенті қолданысқа енгізу тәртібі және қажет болған кезде өтпелі ережелер Кеден одағының техникалық регламентінде және (немесе) Комиссияның оны қабылдау туралы шешімімен айқындалады.

      3. Кеден одағының техникалық регламенті күшіне енген күннен бастап Тараптардың аумақтарында Тараптардың заңнамасында белгіленген тиісті міндетті талаптар қолданылмайды.

6-бап

      1. Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) мақсаттары үшін халықаралық, өңірлік стандарттар, ал олар болмаған жағдайда (өңірлік стандарттар қабылданғанға дейін) Тараптардың ұлттық (мемлекеттік) стандарттары қолданылуы мүмкін.

      2. Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мақсатында Комиссия халықаралық және өңірлік стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда Тараптардың ұлттық (мемлекеттік) стандарттарының тізбесін бекітеді, оларды қолдану нәтижесінде Кеден одағының қабылданған техникалық регламентінің талаптарын сақтау ерікті негізде қамтамасыз етіледі.

      3. Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына өнімнің сәйкестігін бағалау (растау) кезінде зерттеулер (сынақтар) мен өлшемдер жүргізу мақсатында Комиссия халықаралық және өңірлік стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда зерттеулер (сынақтар) мен өлшемдердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Кеден одағының қабылданған техникалық регламентінің талаптарын қолдану мен орындау үшін және өнім сәйкестігін бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын Тараптардың ұлттық (мемлекеттік) стандарттарының тізбесін бекітеді.

7-бап

      1. Оған қатысты Кеден одағының техникалық регламенті (техникалық регламенттері) қабылданған өнім Кеден одағының техникалық регламентінде (техникалық регламенттерінде) белгіленген сәйкестікті бағалаудың (растаудың) қажетті рәсімдерінен өткізілген жағдайда ол Кеден одағының кедендік аумағында айналымға шығарылады.

      Кеден одағының техникалық регламенттерінде белгіленетін өнімнің сәйкестігін бағалау (растау) сәйкестікті тіркеу, сынау, растау (сәйкестікті декларациялау, сертификаттау) нысанында, сараптама жасау және (немесе) өзге де нысанда жүргізіледі.

      2. Өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін міндетті растау сәйкестікті декларациялау немесе сертификаттау нысандарында жүзеге асырылады. Сәйкестікті бағалау (растау) рәсімдері сәйкестікті бағалаудың (растаудың) үлгі схемалары негізінде Кеден одағының техникалық регламенттерінде белгіленеді.

      Сәйкестікті декларациялаған кезде Тарап заңнамасына сәйкес оның аумағында тіркелген заңды тұлға немесе дара кәсіпкер ретінде не дайындаушы немесе сатушы болып табылатын, не жеткізілетін өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету бөлігінде және жеткізілетін өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болмағаны үшін жауаптылық бөлігінде онымен шарт негізінде шетелдік дайындаушының функциясын орындайтын жеке тұлға (шетелдік дайындаушының функциясын орындайтын тұлға) өтінім беруші бола алады. Өтінім берушілер тобы техникалық регламентке сәйкес белгіленеді.

      3. Осы Келісімнің 6-бабының 2-тармағында көрсетілген тізбеге енгізілген халықаралық, өңірлік стандарттарды және (немесе) ұлттық (мемлекеттік) стандарттарды ерікті негізде қолдану Кеден одағының тиісті техникалық регламентінің талаптарын сақтаудың жеткілікті шарты болып табылады.

      Көрсетілген тізбеге енгізілген стандарттарды қолданбауды Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарын сақтамау ретінде қарауға болмайды.

      4. Кеден одағының осы өнімге қолданылатын күшіне енген техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келетін және Кеден одағының техникалық регламенттерінде белгіленген сәйкестікті бағалау (растау) рәсімдерінен өткен өнім Кеден одағына мүше мемлекеттер рыногындағы өнім айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады.

      5. Сәйкестікті бағалаудың (растаудың) үлгі схемаларын, сәйкестікті бағалау (растау) туралы құжаттардың бірыңғай нысандарын (Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы декларацияны, Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестік сертификатын), Кеден одағына мүше мемлекеттер рыногындағы өнімдер айналымының бірыңғай белгісінің бейнесін және оны қолдану тәртібін Комиссия бекітеді.

8-бап

      1. Өнімдердің Кеден одағы шеңберінде техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалау (растау) жөніндегі жұмыстарды 2009 жылғы 11 желтоқсандағы Кеден одағының кедендік аумағында сәйкестікті міндетті бағалауға (растауға) жататын өнімнің айналымы туралы келісімге сәйкес құрылатын Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енген сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі аккредиттелген органдар мен сынақ зертханалары (орталықтары) жүзеге асырады.

      2. Өнімдердің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) жөніндегі жұмыстарды орындайтын сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі органдарды, сынақ зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеу жөніндегі жұмыстардың нәтижелерін тану 2009 жылғы 11 желтоқсандағы Сертификаттау (сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі органдарды және сәйкестікті бағалау (растау) жөніндегі жұмыстарды орындайтын сынақ зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеуді өзара тану туралы келісімге, сондай-ақ Тараптардың жекелеген келісімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Бірыңғай тізбеге енгізілген, оған қатысты Кеден одағының техникалық регламенттері немесе Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың техникалық регламенттері күшіне енбеген өнімнің сәйкестігін бағалау (растау) нәтижелерін тану 2009 жылғы 11 желтоқсандағы Кеден одағының кедендік аумағында сәйкестікті міндетті бағалауға (растауға) жататын өнімнің айналымы туралы келісімге, сондай-ақ Тараптардың жекелеген келісімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

9-бап

      1. Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарын сақтамағаны үшін, сондай-ақ өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалауды (растауды) жүргізу рәсімдерін бұзғаны үшін жауаптылық әрбір Тараптың заңнамасында белгіленеді.

      2. Кеден одағының техникалық регламентерінің талаптарына сәйкес келмейтін немесе оған қатысты белгіленген міндетті талаптарға сәйкестігін бағалауға (растауға) жататын және сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжатсыз және (немесе) Кеден одағына мүше мемлекеттер рыногында айналымның бірыңғай белгісімен таңбалаусыз келіп түскен немесе айналымдағы өнім табылған кезде әрбір Тараптың уәкілетті органдары осы өнімнің айналымға шығарылуына жол бермеу жөнінде, оны Тараптың заңнамасына сәйкес айналымнан шығару жөнінде, сондай-ақ бұл туралы басқа Тараптарға хабарлау жөнінде шаралар қолданады.

      3. Тараптар Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарын бұзғаны үшін жауаптылықты белгілеу саласында, сондай-ақ өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) рәсімдерін жүргізу кезінде әрбір Тараптың заңнамасын үйлестіреді.

10-бап

      1. Кеден одағының техникалық регламенттері талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау (қадағалау) әрбір Тараптың заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      2. Жеткізілетін, оның ішінде үшінші елдерден жеткізілетін өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына немесе Кеден одағының техникалық регламенттері қабылданбаған өнімге қатысты Тараптар заңнамасында белгіленген міндетті талаптарға сәйкестігін мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүргізу және айналымға шығарылатын өнімді адамның өміріне және (немесе) денсаулығына, мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлар мен өсімдіктер тіршілігіне және (немесе) саулығына қауіп төндіретін өнімге жатқызу кезінде Тараптардың уәкілетті органдары мүмкіндігінше қысқа мерзімде (немесе осындай сәйкессіздікті белгілей не қауіпті өнімді айқындай отырып бір уақытта) Кеден одағының Сыртқы және өзара саудасының ықпалдасқан ақпараттық жүйесіне тиісті мәліметтерді жіберіп, бұл туралы басқа Тараптардың уәкілетті органдарын хабардар етеді және Тараптардың аумағына мұндай өнімнің жіберілмеуі жөнінде шаралар қабылдайды.

11-бап

      Тараптар өздерінің заңды мүдделерін қорғауды басшылыққа ала отырып, қауіпті өнімді айналымға шығаруды болғызбау жөнінде шұғыл шаралар қабылдай алады.

      Мұндай жағдайда Тарап қабылданған шұғыл шаралар туралы басқа Тараптарға дереу хабарлайды және осы мәселе бойынша консультациялар мен келіссөздер процесіне кіріседі.

      Мұндай шұғыл шараларды қабылдау тәртібі Тараптардың жеке келісімімен айқындалады.

12-бап

      Тараптар Кеден одағының Сыртқы және өзара саудасының ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің бір бөлігі ретінде Кеден одағының техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйесін қалыптастырады.

13-бап

      Тараптар Комиссияға тиісті өкілеттіктер берген күннен бастап ол мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      бірыңғай тізбені және оны жүргізу тәртібін бекіту;

      Кеден одағының техникалық регламенттерін әзірлеу жоспарларын (бағдарламаларын) бекіту;

      Кеден одағының техникалық регламенттерін қабылдау, оларға өзгерістер енгізу және олардың күшін жою;

      Кеден одағының техникалық регламенттерін әзірлеу, қабылдау, оларға өзгерістер енгізу және олардың күшін жою тәртібін белгілеу;

      осы Келісімнің 6-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген халықаралық және өңірлік стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбелерін әзірлеу және бекіту тәртібін бекіту;

      сәйкестікті бағалаудың (растаудың) үлгі схемаларын бекіту;

      сәйкестікті бағалау (растау) туралы құжаттардың (Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестік туралы декларацияның, Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкестік сертификатының) бірыңғай нысандарын бекіту;

      Кеден одағына мүше мемлекеттер рыногындағы өнім айналымының бірыңғай белгісінің бейнесін бекіту;

      Кеден одағына мүше мемлекеттер рыногындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі және оны қолдану тәртібі туралы ережені бекіту;

      Кеден одағының шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін өнімді Кеден одағының кедендік аумағына әкелу тәртібі туралы ережені бекіту.

14-бап

      1. Осы Келісімнің ережелерін түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты Тараптар арасындағы даулар келіссөздер мен консультациялар жүргізу жолымен шешіледі.

      2. Егер даудың бір Тарабы даудың екінші Тарабына оларды жүргізу туралы ресми жазбаша өтініш жіберген күннен бастап 6 ай ішінде Тараптар дауды консультациялар және келіссөздер жолымен реттемесе, онда оны шешу тәсіліне қатысты дау Тараптарының арасында өзге уағдаластық болмаған кезде, дау Тараптарының кез келгені бұл дауды Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотына қарау үшін бере алады.

15-бап

      Тараптардың уағдаластығы бойынша осы Келісімге жеке хаттамалармен ресімделетін өзгерістер енгізілуі мүмкін.

16-бап

      Осы Келісім қол қойылған күннен бастап уақытша қолданылады және ратификациялауға жатады.

      Осы Келісімнің күшіне ену, оған қосылу және одан шығу тәртібі 2007 жылғы 6 қазандағы Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруға бағытталған Халықаралық шарттардың күшіне ену, олардан шығу және оларға қосылу тәртібі туралы хаттамамен айқындалады.

      2010 жылғы 18 қарашада Санкт-Петербург қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды.

      Осы Келісімнің түпнұсқа данасы Комиссияда сақталады, ол осы Келісімнің депозитарийі бола отырып, әрбір Тарапқа оның куәландырылған көшірмесін жібереді.

Беларусь Республикасы

Қазақстан Республикасы

Ресей Федерациясы

үшін

үшін

үшін


      Осы мәтін 2010 жылы 18 қарашада Санкт-Петербург қаласында: Беларусь Республикасынан - Беларусь Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары А.В.Кобяков, Қазақстан Республикасының Үкіметінен - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Ө.Е.Шөкеев, Ресей Федерациясы Үкіметінен - Ресей Федерациясының Үкіметі төрағасының бірінші орынбасары - И.И.Шувалов қол қойған Беларусь Республикасындағы, Қазақстан Республикасындағы және Ресей Федерациясындағы техникалық реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісім түпнұсқасының толық және дәлме-дәл көшірмесі болып табылатынын куәландырамын.

      Түпнұсқа дана Кеден одағы Комиссиясында сақталады.

  Барлығы тігілген, қол қоюмен
және мөрмен бекітілген 10 бет.

Кеден одағы Комиссиясының


Хатшылығы Құқықтық


Департаментінің директоры

Н.Б.Слюсарь


      2010 жылғы 18 қарашадағы Санкт-Петербург қаласында қол қойылған Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясындағы бірыңғай қағидаттар және техникалық реттеу тәртібі туралы келісімнің куәландырылған көшірмесінің куәландырылған көшірмесі екендігін растаймын.

Қазақстан Республикасы


Сыртқы істер министрлігі


Халықаралық құқық департаментінің


Басқарма бастығы

Б. Пискорский


О ратификации Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации

Закон Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 443-IV.

      Примечание РЦПИ!
      Соглашение прекращает действие в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом РК от 14.10.2014 № 240-V (порядок введения в действие см. ст. 113).

      Ратифицировать Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, совершенное в Санкт-Петербурге 18 ноября 2010 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


СОГЛАШЕНИЕ
о единых принципах и правилах технического регулирования
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации (Вступило в силу 1 января 2012 года) - Бюллетень международных договоров РК 2012 г., № 1, ст. 1

      Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,

      в целях углубления и ускорения интеграционных процессов в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества (далее - Таможенный союз) и формирования Единого экономического пространства,

      принимая во внимание положения, установленные Соглашением об основах гармонизации технических регламентов государств-членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 года, Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года, Соглашением об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 11 декабря 2009 года, Соглашением о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 года и Договором о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

      "декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза" - документ, которым изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо, поставщик, продавец) удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

      "декларирование соответствия" - форма подтверждения изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, поставщиком, продавцом) соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

      "единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза" - обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

      "сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза" - документ, которым орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

      "сертификация" - форма обязательного подтверждения органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

      "технический регламент Таможенного союза" - документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, утвержденный Комиссией Таможенного союза;

      "типовая схема оценки (подтверждения) соответствия" - совокупность правил и процедур, устанавливающих типовые способы выполнения работ по оценке (подтверждению) соответствия техническим регламентам Таможенного союза.

      Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значении, установленном Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года.

      2. Действие настоящего Соглашения не распространяется на установление и применение санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер.

Статья 2

      1. Стороны проводят согласованную политику в области технического регулирования, руководствуясь положениями статьи 2 Соглашения о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года.

      2. Технические регламенты Таможенного союза имеют прямое действие на таможенной территории Таможенного союза.

      3. Оценка (подтверждение) соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза осуществляется до выпуска ее в обращение.

      4. Стороны обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регламенте Таможенного союза требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия.

      5. В целях обеспечения сопоставимости результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза Стороны проводят согласованную политику, направленную на обеспечение единства измерений.

Статья 3

      1. В целях формирования нормативной правовой базы Таможенного союза в области технического регулирования Стороны формируют единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза (далее - единый перечень).

      2. Для продукции, включенной в единый перечень, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты Таможенного союза или технические регламенты Евразийского экономического сообщества, действуют нормы законодательства Таможенного союза и законодательств Сторон в сфере технического регулирования.

      3. Единый перечень и порядок его ведения утверждаются Комиссией Таможенного союза (далее - Комиссия).

      4. Стороны не допускают установление в своем законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не включенной в единый перечень.

Статья 4

      1. Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются только в отношении продукции, включенной в единый перечень, если в отношении такой продукции не приняты технические регламенты Евразийского экономического сообщества.

      В случае принятия технического регламента Евразийского экономического сообщества в отношении продукции, на которую принят технический регламент Таможенного союза, действие технического регламента Таможенного союза или соответствующей его части прекращается с даты вступления в силу технического регламента Евразийского экономического сообщества.

      2. Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются и принимаются в целях обеспечения на таможенной территории Таможенного союза защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

      Принятие технических регламентов Таможенного союза в иных целях не допускается.

      3. В технических регламентах Таможенного союза устанавливаются требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также правила идентификации, формы, схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия.

      В техническом регламенте Таможенного союза также могут содержаться требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования и процедуры.

      Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются в соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента Евразийского экономического сообщества, утвержденными Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 октября 2006 года № 321.

      4. В качестве основы для разработки технических регламентов Таможенного союза применяются соответствующие международные стандарты (правила, директивы и рекомендации и иные документы, принятые международными организациями по стандартизации), за исключением случаев, когда соответствующие документы отсутствуют, не соответствуют целям принятия технических регламентов Таможенного союза, в том числе вследствие климатических и географических факторов или технологических и других особенностей, а в случае их отсутствия - региональные документы (регламенты, директивы, решения, стандарты, правила и иные документы), национальные (государственные) стандарты, национальные технические регламенты или их проекты.

      5. В технических регламентах Таможенного союза могут содержаться специфические требования, отражающие особенности, связанные с климатическими и географическими факторами Сторон или технологическими особенностями, и действующие только на территориях Сторон.

Статья 5

      1. Порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены технических регламентов Таможенного союза устанавливается Комиссией.

      2. Порядок введения в действие принятого технического регламента Таможенного союза и при необходимости переходные положения определяются техническим регламентом Таможенного союза и (или) решением Комиссии о его принятии.

      3. Со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях Сторон соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами Сторон, не применяются.

Статья 6

      1. Для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза могут применяться международные, региональные стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия региональных стандартов) - национальные (государственные) стандарты Сторон.

      2. В целях выполнения требований технического регламента Таможенного союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов Сторон, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.

      3. В целях проведения исследований (испытаний) и измерении при оценке (подтверждений) соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов Сторон, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований принятого технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Статья 7

      1. Продукция, в отношении которой принят технический регламент (технические регламенты) Таможенного союза, выпускается в обращение на таможенной территории Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные техническим регламентом (техническими регламентами) Таможенного союза.

      Оценка (подтверждение) соответствия продукции, устанавливаемая в технических регламентах Таможенного союза, проводится в форме регистрации, испытания, подтверждения соответствия (декларирование соответствия, сертификация), экспертизы и (или) в иной форме.

      2. Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза осуществляется в формах декларирования соответствия или сертификации. Процедуры оценки (подтверждения) соответствия устанавливаются в технических регламентах Таможенного союза на основе типовых схем оценки (подтверждения) соответствия.

      При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). Круг заявителей устанавливается в соответствии с техническим регламентом.

      3. Применение на добровольной основе международных, региональных стандартов и (или) национальных (государственных) стандартов, включенных в перечень, указанный в пункте 2 статьи 6 настоящего Соглашения, является достаточным условием соблюдения требований соответствующего технического регламента Таможенного союза.

      Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, не может рассматриваться как несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза.

      4. Продукция, соответствующая требованиям вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на эту продукцию, и прошедшая установленные техническими регламентами Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

      5. Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия, единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза), изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и порядок его применения утверждаются Комиссией.

Статья 8

      1. Работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции, установленным в техническом регламенте требованиям в рамках Таможенного союза осуществляют аккредитованные органы по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, формируемый в соответствии с Соглашением об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 11 декабря 2009 года.

      2. Признание результатов работ по аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров) выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 года, а также с отдельными соглашениями Сторон.

      3. Признание результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции, включенной в единый перечень, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты Таможенного союза или технические регламенты Евразийского экономического сообщества, осуществляется в соответствии с Соглашением об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территорий Таможенного союза от 11 декабря 2009 года, а также с отдельными соглашениями Сторон.

Статья 9

      1. Ответственность за несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза, а также за нарушение процедур проведения оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза устанавливается законодательством каждой Стороны.

      2. При обнаружении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза или подлежащей оценке (подтверждению) соответствия установленным к ней обязательным требованиям и поступающей или находящейся в обращении без документа об оценке (подтверждении) соответствия и (или) без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, уполномоченные органы каждой Стороны принимают меры по недопущению выпуска данной продукции в обращение, по изъятию ее из обращения в соответствии с законодательством Стороны, а также по информированию об этом других Сторон.

      3. Стороны гармонизируют законодательство каждой Стороны в области установления ответственности за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза, а также при проведении процедур оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Статья 10

      1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза проводится в порядке, установленном законодательством каждой Стороны.

      2. Уполномоченные органы Сторон при проведении государственного контроля (надзора) за соответствием продукции, поставляемой, в том числе из третьих стран, требованиям технических регламентов Таможенного союза или обязательным требованиям, установленным законодательством Сторон продукции, в отношении которой не приняты технические регламенты Таможенного союза, и отнесении выпускаемой в обращение продукции к продукции, представляющей опасность для жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, в возможно короткий срок (или одновременно с установлением такого несоответствия либо выявлением опасной продукции) направляют соответствующие сведения в Интегрированную информационную систему внешней и взаимной торговли Таможенного союза, уведомляют об этом уполномоченные органы других Сторон и принимают меры по недопущению такой продукции на территорию Сторон.

Статья 11

      Стороны, руководствуясь защитой своих законных интересов, могут предпринять экстренные меры по предотвращению выпуска в обращение опасной продукции.

      В этом случае Сторона незамедлительно информирует другие Стороны о принятых экстренных мерах и приступает к процессу консультаций и переговоров по данному вопросу.

      Порядок принятия таких экстренных мер определяется отдельным соглашением Сторон.

Статья 12

      Стороны формируют информационную систему в области технического регулирования Таможенного союза как часть Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза.

Статья 13

      Комиссия осуществляет с даты предоставления ей Сторонами соответствующих полномочий следующие функции:

      утверждение единого перечня и порядка его ведения;

      утверждение планов (программ) разработки технических регламентов Таможенного союза;

      принятие, внесение изменений и отмена технических регламентов Таможенного союза;

      установление порядка разработки, принятия, внесения изменений и отмены технических регламентов Таможенного союза;

      утверждение порядка разработки и утверждения перечней международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, предусмотренных в пунктах 2 и 3 статьи 6 настоящего Соглашения;

      утверждение типовых схем оценки (подтверждения) соответствия;

      утверждение единых форм документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза);

      утверждение изображения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

      утверждение положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и порядке его применения;

      утверждение положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.

Статья 14

      1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций.

      2. Если спор не будет урегулирован Сторонами путем консультаций и переговоров в течение 6 месяцев с даты официальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной из Сторон спора другой Стороне спора, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами спора относительно способа его разрешения любая из Сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

Статья 15

      По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 16

      Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и подлежит ратификации.

      Порядок вступления настоящего Соглашения в силу, присоединения к нему и выхода из него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 года.

      Совершено в городе Санкт-Петербурге 18 ноября 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

      Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Республику

За Республику

За Российскую

Беларусь

Казахстан

Федерации


      Настоящим удостоверяю, что данный текст является полной и аутентичной копией Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, подписанного 18 ноября 2010 года в г. Санкт-Петербурге:

      за Республику Беларусь - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь А.В. Кобяковым,

      за Республику Казахстан - Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан У.Е. Шукеевым,

      за Российскую Федерацию - Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым.

      Подлинный экземпляр хранится в Комиссии Таможенного союза.

      Всего прошнуровано, скреплено

      подписью и печатью

      10 листов

Директор Правового департамента


Секретариата Комиссии


Таможенного союза

Н.Б. Слюсарь