Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 10 шілдедегі № 33-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз    

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар, № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 115, 116-құжаттар; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 17, 136-құжат; № 19, 145-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11, 13, 14, 16-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 26, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35, 36-құжаттар; № 8, 64-құжат):
      1) мазмұнында:
      20-тараудың тақырыбы «мал шаруашылығы» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 309-5-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      309-5-бап. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу»;
      2) 20-тараудың тақырыбы «мал шаруашылығы» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) мынадай мазмұндағы 309-5-баппен толықтырылсын:
      «309-5-бап. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру
                  қорларын қалыптастыру және пайдалану кезінде
                  Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу
      1. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын нысаналы пайдаланбау, егін жинау кезеңінде өсімдік шаруашылығы өнімдері бойынша тауар интервенцияларын жүзеге асыру, сондай-ақ азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларын сақтамау -
      лауазымды адамдарға – айлық есептік көрсеткіштің елуден бір жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға бір жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорына азық-түлік тауарларын сатып алу және оларды азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорынан өткізу кезінде тіркелген бағаларды сақтамау -
      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бір жүз елуден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      4) 541-баптың бірінші бөлігі «309-4 (сегiзiншi, тоғызыншы бөлiктерiнде)» деген сөздерден кейін «, 309-5» деген цифрлармен толықтырылсын;
      5) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      елу төртінші абзац «184-1 (бесiншi бөлiгi)» деген сөздерден кейін «, 309-5 (бірінші бөлігі)» деген сөздермен толықтырылсын;
      елу жетінші абзац «309-4 (сегiзiншi, тоғызыншы бөлiктерi)» деген сөздерден кейін «, 309-5 (екінші бөлігі)» деген сөздермен толықтырылсын.
      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат):
      53-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының отыз бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «аграрлық азық-түлiк нарығында сатып алу және тауар интервенцияларын жүргiзу;».
      3. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 2, 12-құжат; № 15-16, 232-құжат; 2003 ж., № 19-20, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 89-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж,, № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат):
      19-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) жанар-жағармай материалдарын сақтау үшін мұнай өнімдерінің базалары мен резервуарларды жалға беру жөнінде қызметтер көрсету.».
      4. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат):
      1) 1-бапта:
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумақтарындағы аграрлық азық-түлік нарығына реттеушілік ықпал жасау және азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн құрылған, астықты қоспағанда, азық-түлiк тауарларының жедел қоры;»;
      мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2), 10-3) және 10-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «10-1) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын жаңарту – мөлшері бірдей және сапасы ұқсас азық-түлік тауарларын кейіннен немесе бір мезгілде қорға сала отырып, оларды сақтау мерзімі (кемінде бір ай) өткенге дейін тіркелген бағалар бойынша азық-түлік тауарларын өткізу;
      10-2) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын қалыптастыру – сатып алу интервенциялары, азық-түлік тауарларын азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорында орналастыру және сақтау;
      10-3) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын пайдалану – тауар интервенцияларын жүргізу және азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын жаңарту мақсатында азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорынан азық-түлік тауарларын өткізу;
      10-4) азық-түлік тауарларының тіркелген бағалары – азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорына азық-түлік тауарларын сатып алу және оларды азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорынан өткізу үшін белгіленетін, азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын басқару жөніндегі комиссия айқындайтын азық-түлік тауарларының бағалары;»;
      21) тармақша алып тасталсын;
      23) және 25) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) мамандандырылған ұйым – агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін бәсекелестік нарықта жоқ немесе мардымсыз көрсетілетін жекелеген қызмет түрлерімен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің шешімі бойынша құрылған немесе өңірлердің экономикасын дамытуға жәрдемдесу үшін құрылған (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар) ұйым;»;
      «25) сатып алу интервенциялары – мамандандырылған ұйымдардың, астықты қоспағанда, азық-түлік тауарларын тіркелген бағалар бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумағында бағаның төмендеуі кезінде сатып алуы жөніндегі іс-шаралар;»;
      мынадай мазмұндағы 26-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-2) тауар интервенциясы – бағалардың өсуі кезінде ішкі нарықты тұрақтандыру мақсатында жүзеге асырылатын, астықты қоспағанда, азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларынан азық-түлік тауарларын тіркелген бағалар бойынша iшкi нарықта өткiзу жөнiндегi iс-шаралар;»;
      2) 5-бапта:
      4) тармақша алып тасталсын;
      5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) сатып алу және тауар интервенцияларын жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдардың тiзбесiн, сондай-ақ оларға сыйақы мөлшерiн бекiту;
      6) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларын бекіту;»;
      8) тармақша алып тасталсын;
      3) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-1) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларын әзірлеу;»;
      4) 7-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 17-1), 17-2), 17-3) және 17-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «17-1) әкімшілік-аумақтық бірліктің азық-түлікпен қамтамасыз етілу теңгерімін жасау;
      17-2) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын басқару жөніндегі комиссияның ұсынымы негізінде сатып алу және тауар интервенцияларын, азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорының жаңартылуын жүргізу туралы шешім қабылдау;
      17-3) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану үшін мамандандырылған ұйымдардан қызметтер сатып алуды жүзеге асыру;
      17-4) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын басқару жөніндегі комиссияны құру;»;
      5) 9-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) сатып алу және тауар интервенцияларын жүргізу;»;
      6) 11-баптың 2-тармағының 5-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-2) өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату;»;
      7) 12-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) сатып алу және тауар интервенцияларын жүргізу;»;
      23 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Азық-түлік тауарларының нарығын тұрақтандыру мақсатында мемлекет сатып алу және тауар интервенцияларын жүзеге асырады.
      3. Сатып алу және тауар интервенцияларын мамандандырылған ұйымдар азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.
      4. Егін жинау кезеңінде өсімдік шаруашылығы өнімдері бойынша тауар интервенцияларын жүзеге асыруға жол берілмейді.»;
      5-тармақ алып тасталсын;
      8) 16-баптың бірінші бөлігі алып тасталсын;
      9) 19-2-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларының қалыптастырылуына, болуына және пайдаланылуына;»;
      10) 19-3-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларына сәйкес азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану;»;
      3) тармақша алып тасталсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларына генетикалық түрлендiрiлген тамақ өнiмдерінің, құрамында генетикалық түрлендiрiлген организмдер бар азық-түлiк тауарларының сатып алынуын болғызбау арқылы қамтамасыз етiледi.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану қағидаларына сәйкес азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастырады және пайдаланады.»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      11) мынадай мазмұндағы 19-4-баппен толықтырылсын:
      «19-4-бап. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру
                 қорын басқару жөніндегі комиссия
      1. Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын басқару жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын уақтылы және сапалы қалыптастыру мен пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында құрылады.
      2. Сатып алу және тауар интервенцияларын, азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорының жаңартылуын жүргізу комиссияның ұсынымы негізінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының шешімі бойынша жүзеге асырылады.
      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі комиссияны құрады және оның құрамын бекітеді. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің орынбасары комиссияның төрағасы болып табылады, кәсіпкерлік пен сауда және ауыл шаруашылығы басқармаларының (бөлімдерінің) қызметкерлері, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің және қоғамдық ұйымдардың өкілдері комиссияның мүшелері болып табылады. Комиссия өз қызметін тұрақты негізде жүзеге асырады.
      Комиссияның сандық құрамы тақ сан болуға және тоғыз адамнан кем болмауға тиіс. Бұл ретте комиссия мүшелерінің үштен екісі жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің және қоғамдық ұйымдардың өкілдері болуға тиіс. Комиссияның хатшысы оған мүше болып табылмайды.
      4. Комиссияның құзыретіне:
      1) сатып алу және тауар интервенцияларын, азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорының жаңартылуын жүргізу жөнінде ұсынымдар әзірлеу;
      2) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорына сатып алынатын азық-түлік тауарларының тізбесі мен көлемін айқындау;
      3) сатып алу және тауар интервенцияларын жүзеге асыру кезінде, оның ішінде азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын жаңарту кезінде азық-түлік тауарларының тіркелген бағасын айқындау;
      4) мамандандырылған ұйымның азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын тиімді және ұтымды қалыптастыру мен пайдалану жөніндегі ұсыныстарын қарау жатады.».
      5. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161, 171-құжаттар; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 22-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат):
      13-баптың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «17) сатып алу және тауар интервенцияларын, сондай-ақ азық-түлiк тауарларын сақтау, қайта өңдеу, тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдардың (агенттердiң) тiзбесiн бекiтедi;».
      6. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 23, 113-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 101-құжат; № 22, 132-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 6, 43-құжат):
      49-баптың 1) тармақшасында:
      елу бесінші – алпыс төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тауарларды еркін айналыс үшін шығарудың кедендік режимімен не ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастырылатын мынадай тауарлар:
      1) жабдықтар;
      2) ауыл шаруашылығы техникасы;
      3) автомобиль көлігінің жылжымалы жүк құрамы;
      4) тікұшақтар мен ұшақтар;
      5) теміржол локомотивтері мен вагондар;
      6) теңіз кемелері;
      7) қосалқы бөлшектер;
      8) пестицидтер (улы химикаттар);
      9) асыл тұқымды малдың барлық түрлерi мен қолдан ұрықтандыруға арналған жабдықтар бойынша қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта белгіленген тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төлейді.»;
      алпыс алтыншы және жетпісінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұл ретте осы тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін немесе өндірісі Қазақстан Республикасының қажеттілігін жаппайтын, жаңа өнімді жасау, дайындау процесінде өзінің өндірісінде пайдалану үшін әкелінетін және өткізуге, оның ішінде дайын өнім құрамында өткізуге жатпайтын тауарлар енгізіледі.
      2. Осы баптың 1-тармағының ережелері:
      1) мүлікті қаржы лизингіне беруден;
      2) бұрын импортталған тауарларды кері экспорт режимінде әкетуден басқа, одан әрі өткізуге арналған тауарларға қатысты қолданылмайды.
      3. Қосылған құн салығын төлеуші кеден органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмесін, сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша декларацияда осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарлар бойынша төленуге жататын қосылған құн салығы сомасының құнын көрсету және көрсетілген тауарлардың нысаналы пайдаланылуы жөніндегі міндеттемені ұсынады.»;
      жетпіс екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Міндеттеме негізінде тауарларды еркін айналыс үшін не ішкі тұтыну үшін шығару кедендік төлемдер және акцизделетін тауарлар бойынша акциздер белгіленген тәртіппен төленген жағдайда, қосылған құн салығы іс жүзінде төленбей жүргізіледі.»;
      жетпіс бесінші және жетпіс алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар еркін айналыс үшін не ішкі тұтыну үшін шығарылған күннен бастап бес жыл ішінде осы бапта белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, импортталатын тауарларға қосылған құн салығы Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып, төленуге жатады.
      5-1. Импортталатын тауарларға қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарларды өткізуге олар Қазақстан Республикасының аумағына еркін айналыс үшін не ішкі тұтыну үшін шығарылған күннен бастап бес жыл өткен соң импортталатын тауарларға арналған қосылған құн салығы салынбайды.»;
      жетпіс сегізінші және жетпіс тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарларды өткізу бойынша айналымдар қаржы лизингіне берілген кезде қосылған құн салығынан босатылады.
      Осы тармақтың ережесі 2008 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде өзінің өндірістік мұқтаждары үшін әкелінген, қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарлар қаржы лизингіне 2008 жылғы 31 желтоқсаннан кейін берілген кезде де қолданылады.».
      7. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат):
      22-баптың 2-тармағының 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) iшкi және сыртқы қолайсыз факторлардың әсерiне қарамастан, мемлекеттік материалдық резервті, азық-түлiк тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын басымдықпен қалыптастыруды, жаңартуды және толықтыруды қамтамасыз етуге;».
      2-бап. Осы Заң:
      1) 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 2-тармағын, 4-тармағының 1) – 5)7) – 11) тармақшаларын,  5 және 7-тармақтарын;
      2) 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 4-тармағының 6) тармақшасын;
      3) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 6-тармағының екінші – он үшінші, он алтыншы – жиырма жетінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития и поддержки агропромышленного комплекса

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2012 года № 33-V

      Примечание РЦПИ!
      Введение в действие настоящего Закона см. ст. 2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 115, 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 17, ст. 136; № 19, ст. 145; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11, 13, 14, 16; № 3, ст. 21, 22, 25, 26, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35, 36; № 8, ст. 64):
      1) в оглавлении:
      заголовок главы 20 дополнить словами «, а также формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»;
      дополнить заголовком статьи 309-5 следующего содержания:
      «Статья 309-5. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан при формировании и использовании региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»;
      2) заголовок главы 20 дополнить словами «, а также формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»;
      3) дополнить статьей 309-5 следующего содержания:
      «Статья 309-5. Нарушение требований законодательства Республики
                     Казахстан при формировании и использовании
                     региональных стабилизационных фондов
                     продовольственных товаров
      1. Нецелевое использование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, осуществление товарных интервенций по продукции растениеводства в период уборки урожая, а также несоблюдение правил формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров -
      влекут штраф на должностных лиц – в размере от пятидесяти до ста, на юридических лиц – в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей.
      2. Несоблюдение фиксированных цен при закупке продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров и их реализации из регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров –
      влечет штраф на юридических лиц – в размере от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.»;
      4) часть первую статьи 541 после слов «309-4 (частями восьмой, девятой)» дополнить цифрами «, 309-5»;
      5) в подпункте 1) части первой статьи 636:
      абзац пятьдесят четвертый после слов «184-1 (часть пятая)» дополнить словами «, 309-5 (часть первая)»;
      абзац пятьдесят седьмой после слов «309-4 (частями восьмой, девятой)» дополнить словами «, 309-5 (часть вторая)».

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64):
      абзац тридцать первый подпункта 8) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
      «проведение закупочных и товарных интервенций на агропродовольственном рынке;».

      3. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 2, ст. 12; № 15-16, ст. 232; 2003 г., № 19-20, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 18, ст. 145; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 89; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14):
      часть первую пункта 1 статьи 19 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      «4) оказания услуг по предоставлению в аренду базы нефтепродуктов и резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов.».

      4. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 16):
      1) в статье 1:
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      «10) региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров - оперативный запас продовольственных товаров, за исключением зерна, созданный для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории областей, городов республиканского значения, столицы;»;
      дополнить подпунктами 10-1), 10-2), 10-3) и 10-4) следующего содержания:
      «10-1) освежение регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров - реализация продовольственных товаров по фиксированным ценам до истечения сроков их хранения (не менее одного месяца) с последующей или одновременной закладкой равного количества и аналогичного качества продовольственных товаров;
      10-2) формирование регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров – закупочные интервенции, размещение и хранение продовольственных товаров в региональном стабилизационном фонде продовольственных товаров;
      10-3) использование регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров – реализация продовольственных товаров из регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров с целью проведения товарных интервенций и освежения регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров;
      10-4) фиксированные цены на продовольственные товары – цены на продовольственные товары, устанавливаемые для закупки продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров и их реализации из регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров, определяемые комиссией по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров;»;
      подпункт 21) исключить;
      подпункты 23) и 25) изложить в следующей редакции:
      «23) специализированная организация - организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан, местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы или национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса в целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, обеспечения субъектов агропромышленного комплекса отдельными видами услуг, отсутствующими или слабо предоставленными на конкурентном рынке, или созданная для содействия развитию экономики регионов (социально-предпринимательские корпорации);»;
      «25) закупочные интервенции - мероприятия по закупке специализированными организациями продовольственных товаров, за исключением зерна, по фиксированным ценам при снижении цен на территории областей, городов республиканского значения, столицы;»;
      дополнить подпунктом 26-2) следующего содержания:
      «26-2) товарная интервенция – мероприятия по реализации продовольственных товаров на внутреннем рынке по фиксированным ценам из региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, за исключением зерна, осуществляемые в целях стабилизации внутреннего рынка при росте цен;»;
      2) в статье 5:
      подпункт 4) исключить;
      подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:
      «5) утверждение перечня специализированных организаций, осуществляющих закупочные и товарные интервенции, а также размера их вознаграждения;
      6) утверждение правил формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;»;
      подпункт 8) исключить;
      3) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:
      «26-1) разработка правил формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;»;
      4) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктами 17-1), 17-2), 17-3) и 17-4) следующего содержания:
      «17-1) составление баланса продовольственной обеспеченности административно-территориальной единицы;
      17-2) принятие решения о проведении закупочных и товарных интервенций, освежения регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров на основании рекомендации комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров;
      17-3) осуществление закупа услуг у специализированных организаций для формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;
      17-4) образование комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров;»;
      5) подпункт 3) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «3) проведения закупочных и товарных интервенций;»;
      6) подпункт 5-2) пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «5-2) удешевление сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений;»;
      7) в статье 12:
      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «1) проведения закупочных и товарных интервенций;»;
      пункты 23 и 4 изложить в следующей редакции:
      «2. В целях стабилизации рынка продовольственных товаров государство осуществляет закупочные и товарные интервенции.
      3. Закупочные и товарные интервенции осуществляются специализированными организациями в соответствии с правилами формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.
      4. Не допускается осуществление товарных интервенций по продукции растениеводства в период уборки урожая.»;
      пункт 5 исключить;
      8) часть первую статьи 16 исключить;
      9) подпункт 2) пункта 1 статьи 19-2 изложить в следующей редакции:
      «2) формирования, наличия и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;»;
      10) в статье 19-3:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в соответствии с правилами формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;»;
      подпункт 3) исключить;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) исключения закупа в региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров генетически модифицированных пищевых продуктов, продовольственных товаров, содержащих генетически модифицированные организмы.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы формируют и используют региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров в соответствии с правилами формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.»;
      пункт 3 исключить;
      11) дополнить статьей 19-4 следующего содержания:
      «Статья 19-4. Комиссия по управлению региональным
                    стабилизационным фондом продовольственных товаров
      1. Комиссия по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров (далее – комиссия) создается с целью обеспечения своевременного и качественного формирования и использования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров.
      2. Проведение закупочных и товарных интервенций, освежения регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров осуществляется по решению местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы на основании рекомендации комиссии.
      3. Аким области, города республиканского значения, столицы образует комиссию и утверждает ее состав. Председателем комиссии является заместитель акима области, города республиканского значения, столицы, членами комиссии являются сотрудники управлений (отделов) предпринимательства и торговли и сельского хозяйства, а также представители объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
      Количественный состав комиссии должен быть нечетным и составлять не менее девяти человек. При этом две трети членов комиссии должны являться представителями объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций. Секретарь комиссии не является ее членом.
      4. К компетенции комиссии относятся:
      1) выработка рекомендаций по проведению закупочных и товарных интервенций, освежения регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров;
      2) определение перечня и объемов продовольственных товаров, закупаемых в региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров;
      3) определение фиксированной цены на продовольственные товары при осуществлении закупочных и товарных интервенций, в том числе при освежении регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров;
      4) рассмотрение предложений специализированной организации по эффективному и рациональному формированию и использованию регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров.».

      5. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161, 171; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 22; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64):
      подпункт 17) статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «17) утверждает перечень специализированных организаций (агентов), осуществляющих закупочные и товарные интервенции, а также закуп услуг по хранению, переработке, перевозке продовольственных товаров;».

      6. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 23, ст. 113; 2009 г., № 13-14, ст. 63; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 101; № 22, ст. 132; 2011 г., № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 6, ст. 43):
      в подпункте 1) статьи 49:
      абзацы пятьдесят пятый - шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
      «1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном настоящей статьей, плательщиками налога на добавленную стоимость по следующим товарам, помещаемым под таможенный режим выпуска товаров для свободного обращения либо под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления:
      1) оборудование;
      2) сельскохозяйственная техника;
      3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;
      4) вертолеты и самолеты;
      5) локомотивы железнодорожные и вагоны;
      6) морские суда;
      7) запасные части;
      8) пестициды (ядохимикаты);
      9) племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения.»;
      абзацы шестьдесят шестой - семидесятый изложить в следующей редакции:
      «При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан, которые ввозятся для использования в собственном производстве в процессе создания, изготовления новой продукции и не подлежат реализации, в том числе в составе готовой продукции.
      2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, кроме:
      1) передачи имущества в финансовый лизинг;
      2) вывоза ранее импортированных товаров в режиме реэкспорта.
      3. Плательщик налога на добавленную стоимость представляет в таможенный орган копию свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, а также обязательство по отражению в декларации по налогу на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате по товарам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и целевому использованию указанных товаров.»;
      абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
      «На основании обязательства выпуск товаров для свободного обращения либо для внутреннего потребления производится без фактической уплаты налога на добавленную стоимость при условии уплаты в установленном порядке таможенных платежей и акцизов по подакцизным товарам.»;
      абзацы семьдесят пятый и семьдесят шестой изложить в следующей редакции:
      «В случае нарушения в течение пяти лет с даты выпуска товаров для свободного обращения либо для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан требований, установленных настоящей статьей, налог на добавленную стоимость на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.
      5-1. Реализация товаров, по которым налог на добавленную стоимость на импортируемые товары уплачен методом зачета, по истечении пяти лет с даты их выпуска для свободного обращения либо для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость на импортируемые товары.»;
      абзацы семьдесят восьмой и семьдесят девятый изложить в следующей редакции:
      «6. Обороты по реализации товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета, при передаче в финансовый лизинг освобождаются от налога на добавленную стоимость.
      Положение настоящего пункта применяется также при передаче после 31 декабря 2008 года в финансовый лизинг товаров, ввезенных по 31 декабря 2008 года для собственных производственных нужд, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета.».

      7. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64):
      подпункт 15) пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
      «15) обеспечение приоритетного формирования, обновления и пополнения государственного материального резерва, региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров независимо от воздействия внутренних и внешних неблагоприятных факторов;».

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением:
      1) пункта 2подпунктов 1)5)7)11) пункта 4, пунктов 5 и  7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2012 года;
      2) подпункта 6) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2013 года;
      3) абзацев второго – тринадцатого, шестнадцатого – двадцать седьмого пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ