"Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 238-V ҚРЗ

      1-бап. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 145-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 4, 44-құжат; 1999 ж., № 10, 344-құжат; 2004 ж., № 22, 129-құжат; 2007 ж., № 12, 84-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «9-бап. Республика Үкіметінің құзыреті

      Республика Үкіметі:
      1) мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, кауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;
      2) мемлекеттік бағдарламаларды Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге енгізеді;
      3) әлеуметтік-экономикалық даму болжамын мақұлдайды;
      4) Республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөніндегі шараларды тұжырымдайды;
      5) Республика Президенті айқындайтын тәртіппен республикалық бюджетті және оған өзгерістерді әзірлеуге қатысады, Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы есепті ұсынады, бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді;
      6) Республиканың қаржы жүйесін нығайту жөніндегі шараларды әзірлейді және жүзеге асырады; мемлекеттік валюта, қаржы ресурстары мен материалдық ресурстарды жасақтау және пайдалану кезінде заңдылықтың сақталуын мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етеді;
      7) құрылымдық және инвестициялық саясатты жүзеге асырады;
      8) мемлекеттік баға белгілеу саясатын тұжырымдайды; мемлекет реттейтін бағалар қолданылатын өнімдер, тауарлар және көрсетілетін қызметтер номенклатурасын белгілейді;
      9) мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады, оны пайдалану жөніндегі шараларды тұжырымдайды және жүзеге асырады, мемлекеттік меншік құқығын қорғауды қамтамасыз етеді;
      10) еңбекке ақы төлеу, азаматтардың әлеуметтік қорғалуы, мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік сақтандыру жүйесін және шарттарын қалыптастырады;
      11) мемлекеттік өңірлік саясаттың негізгі бағыттарын тұжырымдайды; өңіраралық проблемалар мен өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді;
      12) ғылым мен техниканы дамыту, жаңа технологияларды енгізу, мәдениетті, білім беруді, денсаулық сақтауды, туризм мен спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастырады;
      13) табиғи ресурстар мен қоршаған табиғи ортаны ұтымды пайдалануды және қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және жүзеге асырады;
      14) құқықтық саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді; азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және қорғау, заңдылық пен құқық тәртібін, Республиканың қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін, Республиканың аумақтық тұтастығын және мемлекеттік шекараларының күзетілуін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлейді және іске асырады;
      15) келіссөздер жүргізу және үкіметаралық келісімдерге қол қою туралы шешімдер қабылдайды; Республиканың шет мемлекеттермен, халықаралық және өңірлік ұйымдармен өзара қарым-қатынасын дамытуды қамтамасыз етеді; сыртқы экономикалық саясатты іске асыру жөніндегі шараларды тұжырымдайды; сыртқы сауданы дамыту жөнінде шаралар қолданады; халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастықты және өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;
      16) өзіне Конституциямен, заңдармен және Президент актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.»;
      2) 19-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Республика Премьер-Министрі:
      1) Үкіметтің жұмысын ұйымдастырады және Үкімет мүшелерінің арасында функционалдық міндеттерді бөледі;
      2) Республика Президентімен, Парламентпен, Конституциялық Кеңеспен, Жоғарғы Сотпен, Бас прокуратурамен және басқа да мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарда Үкімет атынан өкілдік етеді немесе Үкімет атынан өкілдік етуді тапсырады;
      3) халықаралық қатынастарда Үкімет атынан өкілдік етеді немесе Үкімет атынан өкілдік етуді тапсырады және үкіметаралық шарттар мен келісімдерге қол қояды;
      4) Республика Президентіне: Үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы; министрліктерді және Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы; сыртқы істер, қорғаныс, ішкі істер, әділет министрлерін қоспағанда, министр лауазымына тағайындау үшін кандидатуралар жөнінде; сыртқы істер, қорғаныс, ішкі істер, әділет министрлерін қоспағанда, министрді, оның ішінде Үкімет жүргізіп отырған саясатпен келіспейтін немесе оны жүргізбей отырған министрді лауазымынан босату туралы ұсыныстар енгізеді;
      5) Республиканың мемлекеттік бюджеті есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қаржыландырудың және жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге ұсынады;
      6) Президентке Үкімет қызметінің негізгі бағыттары туралы баяндайды;
      7) Үкімет мүшелерінің, орталық және жергілікті атқарушы органдар басшыларының есептерін тыңдайды;
      8) Үкімет жанындағы консультациялық-кеңесші органдарды құрады және таратады;
      9) Үкіметтің қызметін ұйымдастыруға және оған басшылық жасауға байланысты басқа да функцияларды орындайды.»;
      3) 22-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Министрлік Республиканың тиісті мемлекеттік басқару саласына (аясына) – басшылықты, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы органы болып табылады.
      Министрлік өз құзыреті шегінде стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асырады.»;
      4) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «23-бап. Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы
                орган

      1. Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органды Республика Премьер-Министрінің ұсынысы бойынша Республика Президенті құрады, қайта ұйымдастырады және таратады.
      Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асырады.
      2. Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган тиісті мемлекеттік басқару саласына (аясына) – басшылықты, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асырады.
      3. Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органның құрылымын жауапты хатшы бекітеді және ол, әдетте, департаменттер мен басқармалардан тұрады.
      Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органның департаменттері мен басқармаларының жиынтығы Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органның аппараты болып табылады.
      4. Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган басшысының жанынан консультациялық-кеңесші орган болып табылатын алқа құрылады. Алқаның сандық және дербес құрамын Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органның басшысы бекітеді.
      5. Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган басшысының бұйрықтары Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органның актілері болып табылады.»;
      5) 24-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ведомство Республиканың орталық атқарушы органының құзыреті шегінде реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыра алады, сондай-ақ орталық атқарушы органның стратегиялық функцияларын орындауға ведомствоның құзыреті шегінде қатыса алады.».
      2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан"

Конституционный закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года № 238-V ЗРК.

      Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 145; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 4, ст.44; 1999 г., № 10, ст. 344; 2004 г., № 22, ст. 129; 2007 г., № 12, ст.84) следующие изменения:

      1) статью 9 изложить в следующей редакции:

      "Статья 9. Компетенция Правительства Республики

      Правительство Республики:

      1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление;

      2) вносит Президенту Республики Казахстан на утверждение государственные программы;

      3) одобряет прогноз социально-экономического развития;

      4) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики;

      5) в порядке, определяемом Президентом Республики, участвует в разработке республиканского бюджета и его изменений, представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета;

      6) разрабатывает и осуществляет меры по укреплению финансовой системы Республики; обеспечивает государственный контроль за соблюдением законности при образовании и использовании государственных валютных, финансовых и материальных ресурсов;

      7) осуществляет структурную и инвестиционную политику;

      8) вырабатывает государственную политику ценообразования; устанавливает номенклатуру продукции, товаров и услуг, на которые применяются регулируемые государством цены;

      9) организует управление государственной собственностью, вырабатывает и осуществляет меры по ее использованию, обеспечивает защиту права государственной собственности;

      10) формирует систему и условия оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального обеспечения и социального страхования;

      11) вырабатывает основные направления государственной региональной политики; обеспечивает решение межрегиональных проблем и вопросов социально-экономического развития регионов;

      12) формирует государственную политику по развитию науки и техники, внедрению новых технологий, культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта;

      13) разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны природных ресурсов и окружающей природной среды;

      14) обеспечивает реализацию правовой политики; разрабатывает и реализует меры по охране и защите прав и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка, безопасности и обороноспособности Республики, территориальной целостности и охраны государственных границ Республики;

      15) принимает решения о проведении переговоров и подписании межправительственных соглашений; обеспечивает развитие взаимоотношений Республики с иностранными государствами, международными и региональными организациями; вырабатывает меры по реализации внешнеэкономической политики; принимает меры по развитию внешней торговли; осуществляет сотрудничество и взаимодействие с международными финансовыми организациями;

      16) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента.";

      2) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "1. Премьер-Министр Республики:

      1) организует работу Правительства и распределяет функциональные обязанности между членами Правительства;

      2) представляет Правительство или поручает представительство Правительства в отношениях с Президентом Республики, Парламентом, Конституционным Советом, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и другими государственными органами;

      3) представляет Правительство или поручает представительство Правительства в международных отношениях и подписывает межправительственные договоры и соглашения;

      4) вносит Президенту Республики предложения: о структуре и составе Правительства; об образовании, реорганизации и упразднении министерств и центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства; по кандидатурам для назначения на должность министра, за исключением министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; об освобождении от должности министра, в том числе не согласного с проводимой Правительством политикой или не проводящего ее, за исключением министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции;

      5) представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета Республики;

      6) докладывает Президенту об основных направлениях деятельности Правительства;

      7) заслушивает отчеты членов Правительства, руководителей центральных и местных исполнительных органов;

      8) образует и упраздняет консультативно-совещательные органы при Правительстве;

      9) выполняет другие функции, связанные с организацией и руководством деятельностью Правительства.";

      3) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "1. Министерство является центральным исполнительным органом Республики, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию.

      Министерство осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции.";

      4) статью 23 изложить в следующей редакции:

      "Статья 23. Центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства

      1. Центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства, образуется, реорганизуется и упраздняется Президентом Республики по предложению Премьер-Министра Республики.

      Центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства, осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции.

      2. Центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства, осуществляет руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию.

      3. Структура центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства, утверждается ответственным секретарем и состоит, как правило, из департаментов и управлений.

      Совокупность департаментов и управлений центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства, является аппаратом центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства.

      4. При руководителе центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства, образуется коллегия, являющаяся консультативно-совещательным органом. Численный и персональный состав коллегии утверждается руководителем центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства.

      5. Актами центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства, являются приказы руководителя центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства.";

      5) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "4. Ведомство в пределах компетенции центрального исполнительного органа Республики может осуществлять регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции, а также участвовать в выполнении стратегических функций центрального исполнительного органа в пределах компетенции ведомства.".

      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ