Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 3 қарашадағы № 244-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 23, 179-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 93-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 64-құжат; № 14, 72, 74-құжаттар; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 11, 67-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында 36-2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «36-2-тарау. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi немесе террористiк іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистiк немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистiк немесе террористiк деп тану туралы өтiнiш бойынша iс жүргiзу»;
      2) 237-баптың 6) тармақшасындағы «құрылымдау туралы шешімдер дереу орындалуға тиіс.» деген сөздер «құрылымдау туралы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:
      «7) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді немесе террористік іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистік немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы;
      8) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистік немесе террористік деп тану туралы шешімдер дереу орындалуға жатады.»;
      3) 289-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді немесе террористік іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистік немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистік немесе террористік деп тану туралы;»;
      4) 36-2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «36-2-тарау. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi немесе террористiк іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистiк немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистiк немесе террористiк деп тану туралы өтiнiш бойынша iс жүргiзу»;
      5) 317-6317-7 және 317-8-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «317-6-бап. Өтініш беру

      Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді немесе террористік іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистік немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистік немесе террористік деп тану туралы өтінішті прокурор осындай талаптарды мәлімдеген прокурордың орналасқан жері бойынша немесе осындай материалдардың табылған жері бойынша сотқа жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында береді.

      317-7-бап. Өтiнiштiң мазмұны

      Өтiнiште Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экстремистік немесе террористік деп танылуы мүмкiн іс-әрекетті ұйымның Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында жүзеге асыруы фактiсiн не оның өз атауын өзгерткенінің, сондай-ақ ақпараттық материалдарда экстремизм немесе терроризм белгілерінің және (немесе) оған шақыру болуының фактісін растайтын мән-жайлар жазылуға тиiс.
      Прокурордың ұйымды экстремистiк немесе террористiк деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистiк немесе террористiк деп тану туралы өтiнiшiнде қамтылған материалдар шет мемлекеттердiң құзыреттi органдарынан алынған нақты деректердi де, соның iшiнде халықаралық соттардың және шет мемлекеттер соттарының сот шешiмдерiн де қамтуы мүмкiн.

      317-8-бап. Өтiнiш бойынша соттың шешiмi

      Сот ұйымды экстремистік немесе террористік деп және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистік немесе террористік деп танып, ұйымның іс-әрекетіне тыйым салу және оны тарату және (немесе) ақпараттық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, онда басып шығаруға, әзірлеуге және (немесе) таратуға тыйым салу туралы, сондай-ақ ұйымның мүлкін тәркілеу және мемлекет кірісіне өндіріп алу туралы шешім шығарады.
      Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді немесе террористік іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистік немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистік немесе террористік деп тану туралы сот шешімі бұл туралы мәліметтерді өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органның арнайы есепке алу жүйесіне енгізу үшін негіз болады.».
      2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 44-бап мынадай мазмұндағы 5-2-тармақпен толықтырылсын:
      «5-2. Ғибадат үйін (құрылысын) салу үшін жер учаскесін беру оны салу туралы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасына сәйкес берілген шешімі болған кезде жүргізіледі.»;
      2) 49-1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Ғибадат үйіне (құрылысына) бейінін өзгертетін ғимарат (құрылыс) орналасқан жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтінішке облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасына сәйкес берілген осы ғимараттың (құрылыстың) ғибадат үйіне (құрылысына) бейінін өзгерту (функционалдық қызметін өзгерту) туралы шешімі қоса беріледі.».
      3. «Жедел-iздестiру қызметi туралы» 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 5-баптың 5-тармағының үшінші бөлігіндегі «халықаралық» деген сөз «экстремизмге және» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 12-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Тек қана Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында барлау және қарсы барлау ақпаратын алу, шет мемлекеттердің, шетелдік ұйымдардың арнаулы қызметтерiнің және жекелеген адамдардың барлау-нұқсан келтіру мақсатындағы қолсұғушылықтарын анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу, сондай-ақ экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі қарсы барлау шараларын қамтамасыз ету үшін арнаулы жедел-іздестіру іс-шаралары Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен келiсiлген тәртiппен жүзеге асырылуы мүмкiн.».
      4. «Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 9-10, 68-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 2001 ж., № 8, 50, 54-құжаттар; № 21-22, 285-құжат; 2006 ж., № 5-6, 31-құжат; 2007 ж., № 3, 23-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 122-құжат; 2011 ж., № 16, 128-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат;):
      22-баптың екінші бөлігінің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) егер ұлттық қауіпсіздік органдарында оның экстремизмге немесе террористік іс-әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтер болса, сондай-ақ оның әрекеттерінде сот қауіпті түрде қайталанған қылмыс бар деп таныса;».
      5. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 33-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 13-бап мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «12-1) жеке және заңды тұлғаларға тергеп-тексерілуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға жағдайлар туғызатын іс-әрекетке (әрекетке немесе әрекетсіздікке) жол бермеу туралы орындалуы міндетті ресми алдын ала ескертулерді жазбаша түрде хабарлау;»;
      2) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:

      «13-1-бап. Ресми алдын ала ескерту

      Ресми алдын ала ескертуді (бұдан әрі – алдын ала ескерту) жазбаша нысанда хабарлау туралы шешімді Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органының уәкілетті басшысы тексеру аяқталғаннан және жеке немесе заңды тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға жағдайлар туғызатын іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік) жасағаны туралы алынған мәліметтер расталғаннан кейін қабылдайды.
      Алдын ала ескертуге қол қою құқығы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасына немесе оның орынбасарларына, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволарының директорларына, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарының бастықтарына тиесілі.
      Тергеп-тексерілуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау үшін жағдайлар туғызатын іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік), жеке немесе заңды тұлға оны жасағаны үшін алдын ала ескертілетін бұл іс-әрекетке (әрекетке немесе әрекетсіздікке) жол беруге болмайтыны және жауаптылық туралы көрсетіле (келтіріле) отырып, алдын ала ескерту нақты жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаның басшысына (лауазымды адамына) жіберілуге тиіс.
      Алдын ала ескертуде жеке немесе заңды тұлғаға оның алдын ала ескертуге Қазақстан Республикасының жоғары тұрған ұлттық қауіпсіздік органына, прокуратураға немесе сотқа шағым жасау құқығы түсіндіріледі.
      Алдын ала ескерту хабарланғаннан кейін оның көшірмесі жиырма төрт сағат ішінде прокурорға жіберіледі.
      Ұлттық қауіпсіздік органдары хабарланған алдын ала ескертулерді есепке алуды жүргізеді.»;
      3) 23-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарын энергиямен, сумен және жылумен жабдықтау, көлік, байланыс (арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін қоспағанда), коммуникациялар, коммуналдық және тұрғын үй шаруашылығы мен тіршілікті қамтамасыз етудің басқа да жүйелері саласындағы шаруашылық қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ұйым жүзеге асырады.».
      6. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 19, 649-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 15-16, 71-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) терроризм актісін жасауға шақыру – жария түрде айтылған немесе таратылатын ақпараттық материалда көрініс тапқан, жеке тұлғаны терроризм актісін жасауға итермелеу мақсатында оның санасына, еркіне және мінез-құлқына әсер ететін үндеу;»;
      10) тармақшаның төртінші абзацындағы «зардап шеккен» деген сөздер «жәбірленуші» деген сөзбен ауыстырылсын;
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) терроризмді қаржыландыру – жеке тұлғаның не адамдар тобының не заңды тұлғаның іс-әрекетінің террористік сипатын не берілген мүліктің, көрсетілген ақпараттық, қаржылық және өзге де қызмет түрлерінің террористік іс-әрекетті жүзеге асыру не террористік топты, террористік ұйымды, заңсыз әскерилендірілген құралымды қамтамасыз ету үшін пайдаланылатынын көрінеу ұғынып жасаған адамның оларға ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті, мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы пайданы беруі немесе жинауы, сондай-ақ сыйға тартуы, айырбастауы, қайырмалдық жасауы, демеушілік және қайырымдылық көмегі, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсетуі не қаржылық қызметтер көрсетуі;»;
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «14-1) террористік материалдар – терроризм актісін жасау тәсілдері мен құралдары туралы ақпаратты, сондай-ақ террористiк iс-әрекет белгілерін және (немесе) оны жүзеге асыруға шақыруды қамтитын не осындай iс-әрекеттi жүзеге асыру қажеттiлігiн негiздейтiн немесе ақтайтын кез келген ақпараттық материалдар;»;
      15) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) террористік топ – бір немесе бірнеше террористік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ;
      16) террористік тұрғыдан осал объектілер – аса маңызды мемлекеттік, стратегиялық объектілер және стратегиялық маңызы бар экономика салаларының объектілері, қауіпті өндірістік объектілер, адамдар көп жиналатын объектілер, олардың тізбесін және оларға қойылатын тиісті талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды;»;
      18) тармақшаның жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «терроризм идеяларын насихаттау, террористiк материалдарды тарату, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін пайдалана отырып тарату;»;
      2) 4-баптың 5-тармағының бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін олардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығының жұмыс органына іссапармен барады немесе жіберіледі.
      Мемлекеттік органдардың уәкілетті өкілдерінің Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығының жұмыс органына іссапармен баруының немесе оларды жіберудің тәртібі Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығы туралы ережеде айқындалады.»;
      3) 7-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары Қазақстан Республикасының заңдарымен өздерінің қарауына жатқызылған террористік қылмыстарды анықтайды, олардың алдын алады, жолын кеседi және оларды тергеп-тексереді, террористік қатерлерді талдауды және болжауды жүзеге асырады, терроризмге қарсы операциялар өткізуді ұйымдастырады, қарсы барлау шаралары арқылы террористік іс-әрекетке қарсы іс-қимылды жүзеге асырады, шет мемлекеттердің тиісті құзыретті органдарымен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен ынтымақтасады;»;
      5) тармақшадағы «халықаралық» деген сөз алып тасталсын;
      9) тармақшада:
      «насихаттауды және бейбіт этносаралық келісім үшін жағдайлар жасауды» деген сөздер «және этносаралық келісімді насихаттауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бірыңғай ақпараттық кеңістігін қорғауды қамтамасыз ету жолымен» деген сөздер «ақпараттық кеңістігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «9-1) мәдениет саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасында ішкі саяси тұрақтылықты және этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған шараларды іске асыруды қамтамасыз етеді;»;
      17) тармақшадағы «зардап шеккен» деген сөздер «жәбірленуші» деген сөзбен ауыстырылсын;
      18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «18) халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган терроризм актісінің салдарынан зардап шеккен адамдарды және оның жолын кесуге қатысқан адамдарды жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша шараларды іске асыруды және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді қамтамасыз етеді;»;
      20) тармақшадағы «зардап шеккен» деген сөздер «жәбірленуші» деген сөзбен ауыстырылсын;
      4) мынадай мазмұндағы 10-4-баппен толықтырылсын:

      «10-4-бап. Террористік материалдарды әкелуге, басып
                  шығаруға, әзірлеуге және (немесе) таратуға жол
                  бермеу

      1. Қазақстан Республикасының аумағына террористік материалдарды әкелуге, оларды басып шығаруға, әзірлеуге және (немесе) таратуға тыйым салынады.
      2. Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын және террористік іс-әрекет белгілері және (немесе) оны жүзеге асыруға, оның ішінде терроризм актісін жасауға шақыру қамтылған не осындай іс-әрекетті жүзеге асыру қажеттілігін негіздейтін немесе ақтайтын ақпараттық материалдарды прокурордың өтініші бойынша осындай талаптарды мәлімдеген прокурордың орналасқан жері бойынша немесе осындай материалдардың табылған жері бойынша сот оларды әкелуге, басып шығаруға, әзірлеуге және (немесе) таратуға тыйым сала отырып, террористік деп таниды.»;
      5) 12-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «12-1-бап. Террористік ұйымдарды, террористік деп танылған
                  ақпараттық материалдарды және террористік
                  іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа
                  тартылған адамдарды есепке алу

      1. Терроризм профилактикасы, оны анықтау және оның жолын кесу мақсатында өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган соттардың шешімдері негізінде террористік ұйымдарды, террористік деп танылған ақпараттық материалдарды және террористік іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды есепке алуды жүргізеді.
      2. Сот ұйымды террористік деп таныған және террористік іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін оны тарату арқылы іс-әрекетіне тыйым салған, сондай-ақ ақпараттық материалдарды террористік деп таныған не террористік іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін адамдарды жауапқа тартқан кезде өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органға сот ақпараттық есепке алу құжаттарын дереу жіберуге міндетті.
      3. Өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган сот террористік деп таныған ұйымдардың және ақпараттық материалдардың бірыңғай тізімдерін жүргізеді.
      Көрсетілген тізімдер өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.»;
      6) 13-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жедел штабының құрамына терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінің және терроризмге қарсы операция жүргізуге өз құзыреті шегінде қажетті көмек көрсете алатын өзге де мемлекеттік органдардың басшылары кіреді.»;
      7) 15-1-баптың 1-тармағының 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеруді жүргізуге, ал олар болмаған жағдайда – жеке басын анықтау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке тұлғаларды ұстауды жүзеге асыруға және оларды ішкі істер органдарына немесе басқа да мемлекеттік органдарға жеткізуге;»;
      «3) құқық бұзушылықтарды немесе терроризмге қарсы операцияға қатысатын адамдардың заңды талаптарына кедергі келтіруге бағытталған өзге де әрекеттерді жасаған немесе жасайтын, сондай-ақ терроризмге қарсы операцияны жүргізу аймағына рұқсатсыз кірумен немесе кіруге әрекет жасаумен байланысты әрекеттері үшін адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұстауға және ішкі істер органдарына жеткізуге;»;
      8) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «21-бап. Ұйымдардың террористік іс-әрекет үшін жауаптылығы

      1. Террористік іс-әрекетті жүзеге асырған жағдайда ұйымның, сондай-ақ оның құрылымдық бөлімшесінің (филиалы мен өкілдігінің) іс-әрекетіне оны Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен террористік деп тану және тарату арқылы тыйым салынады.
      2. Террористік деп танылған ұйымды тарату кезінде оған (филиалы мен өкілдігіне) тиесілі Қазақстан Республикасы аумағындағы мүлкі тәркіленеді және мемлекет кірісіне өндіріп алынады.».
      7. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 26-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-2) ұлттық қауіпсіздік органдарымен және ішкі істер органдарымен келісу бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті аумағында орналасқан террористік тұрғыдан осал объектілердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;».
      8. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 10, 86-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      5-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің он төртінші абзацындағы «адамдар жатады.» деген сөздер «адамдар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «терроризм актісінен жәбірленуші адамдар және оның жолын кесуге қатысқан адамдар кіреді.».
      9. «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 5, 51-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 9, 49-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; 2010 ж., № 24, 143-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      6-баптың 19) тармақшасындағы «халықаралық терроризмге» деген сөздер «терроризмге» деген сөзбен ауыстырылып, «дiни және саяси» деген сөздер алып тасталсын.
      10. «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 176-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 23, 178-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      12-баптың 3-тармағының 10-1) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-1) террористік іс-әрекетті жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды, сондай-ақ cот террористік деп таныған ұйымдарды және ақпараттық материалдарды;
      11) экстремизмді жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды, сондай-ақ cот экстремистік деп таныған ұйымдарды және ақпараттық материалдарды;».
      11. «Экстремизмге қарсы iс-қимыл туралы» 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2005 ж., № 5, 3-құжат; № 13, 53-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 17, 136-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2014 ж., № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) экстремизм – мыналардың:
      жеке және (немесе) заңды тұлғаның, белгiленген тәртiппен экстремистiк деп танылған ұйымдар атынан жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң әрекеттер ұйымдастыруы және (немесе) жасауы;
      жеке және (немесе) заңды тұлғаның, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестігінің мынадай экстремистік мақсаттарды:
      Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен өзгертудi, егемендiгiн, оның аумағының тұтастығын, қолсұғылмаушылығын және бөлiнбестігiн бұзуды, мемлекеттiң ұлттық қауіпсiздiгі мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан келтiрудi, билікті күшпен басып алуды немесе билікті күшпен ұстап тұруды, заңсыз әскерилендiрілген құралым құруды, оған басшылық жасауды және қатысуды, қарулы бүлiк ұйымдастыруды және оған қатысуды, әлеуметтік, тектiк-топтық алауыздықты қоздыруды (саяси экстремизмдi);
      нәсілдiк, ұлттық және рулық алауыздықты, оның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруды (ұлттық экстремизмдi);
      дiни өшпендiлiктi немесе алауыздықты, оның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен байланысты өшпенділікті немесе алауыздықты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың қауiпсiздiгiне, өмiрiне, денсаулығына, имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндiретiн кез келген дiни практиканы қолдануды (дiни экстремизмдi) көздейтiн әрекеттер ұйымдастыруы және (немесе) жасауы;
      2) экстремизмге қарсы iс-қимыл – мемлекеттiк органдардың адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, конституциялық құрылыс негiздерiн, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен ұлттық қауiпсiздiгiн экстремизмнен қорғауды қамтамасыз етуге, экстремизмнің алдын алуға, оны анықтауға, оның жолын кесуге және салдарларын жоюға, сондай-ақ экстремизмдi жүзеге асыруға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды анықтауға және жоюға бағытталған қызметi;
      3) экстремизмді қаржыландыру – жеке тұлғаның не адамдар тобының не заңды тұлғаның іс-әрекетінің экстремистік сипатын не берілген мүліктің, көрсетілген ақпараттық, қаржылық және өзге де қызмет түрлерінің экстремизмді жүзеге асыру не экстремистік топты, экстремистік ұйымды, заңсыз әскерилендірілген құралымды қамтамасыз ету үшін пайдаланылатынын көрінеу ұғынып жасаған адамның оларға ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті, мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы пайданы беруі немесе жинауы, сондай-ақ сыйға тартуы, айырбастауы, қайырмалдық жасауы, демеушілік және қайырымдылық көмегі, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсетуі не қаржылық қызметтер көрсетуі;
      4) экстремизмнiң профилактикасы – экстремизмнің алдын алуға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, тәрбиелiк, насихаттық және өзге де шаралар жүйесi;
      5) экстремистiк әрекеттер – экстремистiк мақсаттағы әрекеттер жасауға жария түрде шақыруды, экстремистiк ұйымдардың нышандарын насихаттауды, үгіттеуді және көпшiлiкке жария көрсетудi қоса алғанда, осындай әрекеттердi тiкелей iске асыру;
      6) экстремистiк әрекеттерді ұйымдастыру – экстремистiк әрекеттерге басшылық ету, экстремизмдi қаржыландыру, экстремистiк мақсатта адамдарды азғырып тарту, құралдар мен қарулар жасау және иемдену, сондай-ақ жеке және (немесе) заңды тұлғалардың, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестiктерiнің экстремизмдi жүзеге асыру үшiн жағдайлар жасауға бағытталған басқа да әрекеттерi;
      7) экстремистiк материалдар – экстремистік әрекеттердiң белгілерін және (немесе) оны жүзеге асыруға шақыруды қамтитын не оларды жасау қажеттігін негiздейтiн немесе ақтайтын кез келген ақпараттық материалдар;
      8) экстремистік топ – бір немесе бірнеше экстремистік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ;
      9) экстремистік ұйым – экстремизмдi жүзеге асыратын және сот экстремистiк деп таныған заңды тұлға, жеке және (немесе) заңды тұлғалар бiрлестігi.»;
      2) 3-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағында мақсаттары немесе әрекеттерi экстремизмдi жүзеге асыруға бағытталған ұйымдарды (филиалдар мен өкілдiктерді) құруға және олардың іс-әрекетіне тыйым салынады.»;
      3) 7-бапта:
      1-тармақтағы «қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Прокурорлар жеке және заңды тұлғалардың, олардың құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) Қазақстан Республикасының экстремизмге қарсы iс-қимыл саласындағы заңнамасын бұзғаны фактілерін тапқан кезде немесе дайындалып жатқан құқыққа қарсы әрекеттер туралы мәлiметтер болған кезде, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, сондай-ақ заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің мүдделерiне зиян келтiруі мүмкін экстремистiк материалдар таратылған жағдайда, экстремизмнiң кез келген көрiнiстерiн, оны жүзеге асыруға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы, бұзылған құқықтарды қалпына келтiру туралы прокурорлық қадағалау актілерін енгізеді, ұйымдар экстремизмдi жүзеге асырған жағдайда олардың қызметiне тыйым салу туралы сотқа өтініш бередi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен және шектерде қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.»;
      4) 8 және 9-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «8-бап. Ұйымды экстремистiк деп тану тәртiбi

      1. Ұйымды экстремистiк деп тану сот тәртібімен жүзеге асырылады.
      Егер ұйымның құрылымдық бөлiмшелерінің (филиалдары мен өкілдiктерiнің) бiреуi болса да осы ұйымның басшы органдарының бiрiнiң рұқсатымен экстремизмдi жүзеге асыратын болса, ұйым экстремистiк деп танылады.
      2. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында өз іс-әрекетін жүзеге асыратын ұйымды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен прокурордың өтiнiшi бойынша сот экстремистiк деп таниды.
      3. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары өз құзыретi шегiнде прокуратура органдарына ұйымды экстремистiк деп тану үшiн қажеттi айғақтық базаны қалыптастыру үшiн материалдар беруге мiндеттi.

      9-бап. Экстремистік ұйымдарды, экстремистік деп танылған
              ақпараттық материалдарды және экстремизмді
              жасағаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды
              есепке алу

      1. Экстремизмнің профилактикасы, оны анықтау және оның жолын кесу мақсатында өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган соттардың шешімдері негізінде экстремистік ұйымдарды, экстремистік деп танылған ақпараттық материалдарды және экстремизмді жасағаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдарды есепке алуды жүргізеді.
      2. Сот ұйымды экстремистік деп таныған және экстремизмді жүзеге асырғаны үшін оны тарату арқылы іс-әрекетіне тыйым салған, сондай-ақ ақпараттық материалдарды экстремистік деп таныған не экстремизмді жасағаны үшін адамдарды жауаптылыққа тартқан кезде, өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органға сот ақпараттық есепке алу құжаттарын дереу жіберуге міндетті.
      3. Өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган сот экстремистік деп таныған ұйымдардың және ақпараттық материалдардың бірыңғай тізімдерін жүргізеді.
      Көрсетілген тізімдер өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.»;
      5) мынадай мазмұндағы 9-1-баппен толықтырылсын:

      «9-1-бап. Экстремизмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын
                 Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының
                 өзара iс-қимылы

      Экстремизмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары өз құзыретi шегiнде:
      1) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың мүмкiндiктерiн, сондай-ақ азаматтардың жәрдемін пайдалана отырып, бiр-бiрiмен өзара iс-қимыл жасайды;
      2) экстремизм белгілері бар және осы мемлекеттік органдардың құзыретiне жататын іс-әрекеттердің дайындалуы және жасалуы фактiлерi мен белгiлерi туралы хабарлайды және өзара қажеттi көмек көрсетедi.»;
      6) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «11-бап. Мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiру

      Қазақстан Республикасында мемлекеттiк органдардың экстремизмге қарсы iс-қимыл жөніндегі қызметiн үйлестiрудi Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары жүзеге асырады.»;
      7) 12-бапта:
      тақырыбындағы «басып шығаруға және» деген сөздер «әкелуге, басып шығаруға, әзірлеуге және (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші бөлігіндегі «басып шығаруға және» деген сөздер «әкелуге, басып шығаруға, әзірлеуге және (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігінде:
      «Қазақстан Республикасының аумағында», «мәлімдеуімен» деген сөздер тиісінше «Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе)», «өтінішімен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «және таратуға» деген сөздер «, әзірлеуге және (немесе) таратуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «16-бап. Ұйымдардың экстремизмдi жүзеге асырғаны үшiн
                жауаптылығы

      1. Экстремизмдi жүзеге асырған жағдайда ұйымның, сондай-ақ оның құрылымдық бөлiмшесінің (филиалы мен өкiлдiгінің) іс-әрекетіне оны Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен экстремистік деп тану және тарату арқылы тыйым салынады.
      2. Экстремистік деп танылған ұйымды тарату кезінде оған (филиалы мен өкілдігіне) тиесілі Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлкі тәркіленеді және мемлекет кірісіне өндіріп алынады.
      3. Экстремизм бұқаралық ақпарат құралын пайдалана отырып жүзеге асырылған жағдайда, осындай бұқаралық ақпарат құралы меншік иесінің немесе оны таратушының қызметін сот заңда белгіленген тәртіппен тоқтата тұрады немесе оған тыйым салады.
      4. Жеке тұлғалар бiрлестiгi экстремизмдi жүзеге асырған жағдайда оның іс-әрекетіне осы Заңның 7-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетiлген органдардың арызы бойынша сот тыйым салады.».
      12. «Экспорттық бақылау туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 132-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      4-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі «принциптері» деген сөз «қағидаттары» деген сөзбен ауыстырылып, 2-тармағының 4) тармақшасындағы «халықаралық» деген сөз алып тасталсын.
      13. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 19, 87-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат):
      1) 1-баптың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) терроризмді қаржыландыру – жеке тұлғаның не адамдар тобының не заңды тұлғаның іс-әрекетінің террористік сипатын не берілген мүліктің, көрсетілген ақпараттық, қаржылық және өзге де қызмет түрлерінің террористік іс-әрекетті жүзеге асыру не террористік топты, террористік ұйымды, заңсыз әскерилендірілген құралымды қамтамасыз ету үшін пайдаланылатынын көрінеу ұғынып жасаған адамның оларға ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті, мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы пайданы беруі немесе жинауы, сондай-ақ сыйға тартуы, айырбастауы, қайырмалдық жасауы, демеушілік және қайырымдылық көмегі, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсетуі не қаржылық қызметтер көрсетуі;»;
      2) 12-баптың 4-тармағының 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттің аумағында террористік іс-әрекетті немесе экстремизмді жүзеге асыратын ұйымды террористік немесе экстремистік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген шешімі;
      3) жеке тұлғаны экстремистік және (немесе) террористік қылмысты жасағанына кінәлі деп тану туралы Қазақстан Республикасы сотының заңды күшіне енген үкімі;».
      14. «Сыртқы барлау туралы» 2010 жылғы 22 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 10, 46-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат):
      6-баптың 1) және 3) тармақшаларындағы «халықаралық» деген сөз алып тасталсын.
      15. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 16, 127-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 21-22, 114-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) көшіп келушілердің Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруына рұқсат беруді келіседі;»;
      2) 20-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «тиесілігі» деген сөз «қатыстылығы» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 48-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) егер ұлттық қауіпсіздік органдарында оның экстремизмге немесе террористік іс-әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтер болса, сондай-ақ оның әрекеттерінде сот қауіпті түрде қайталанған қылмыс бар деп таныған жағдайда;»;
      3) 49-бапта:
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталғандығы болған;»;
      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «9-1) ұлттық қауіпсіздік органдарында олардың экстремизмге немесе террористік іс-әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтер болған кезде;»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Көшіп келушілерге Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға ұлттық қауіпсіздік органдарының оң келісімінсіз рұқсат беруге тыйым салынады.».
      16. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      21-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Қазақстан Республикасына қарсы нұқсан келтіру іс-әрекетін жүзеге асыратын, Қазақстанның егемендiгiне, аумақтық тұтастығына, оның халқының бiрлiгiне, елдегi қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылыққа жария түрде қарсы шығатын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ егер оларға қатысты олардың экстремизмге немесе террористік іс-әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтер болса не сот олардың әрекеттерінде қауіпті түрде қайталанған қылмыс бар деп таныған жағдайда, олардың Қазақстан Республикасына келуiне жол берiлмейдi. Қазақстан Республикасының аумағында болатын және осындай мазмұндағы жария әрекеттерге жол беретін шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар елден шығарып жіберілуге жатады, Қазақстан Республикасының заңдары мен халықаралық шарттарына сәйкес өзге де жауаптылықта болады.».
      2-бап. Осы Заң, 2015 жылғы 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағын, 5-тармағының 1)2) тармақшаларын, 6-тармағы 1) тармақшасының бесінші, алтыншы және оныншы абзацтарын, 10-тармағының төртінші абзацын, 11-тармағы 1) тармақшасының он бірінші және он алтыншы абзацтарын және 3) тармақшасының екінші абзацын, 13-тармағының 1) тармақшасын және 2) тармақшасының үшінші абзацын, 15-тармағының 3) тармақшасын16-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

Закон Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 244-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2
      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17 ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 28; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 23, ст. 179; 2012 г., № 2, ст. 14; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 93; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 64; № 14, ст. 72, 74; № 15, ст. 76, 2014 г., № 1, ст. 6, 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 67; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в оглавлении заголовок главы 36-2 изложить в следующей редакции:
      «Глава 36-2. Производство по заявлению о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими»;
      2) статью 237 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:
      «7) о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования;
      8) о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими.»;
      3) подпункт 11) пункта 1 статьи 289 изложить в следующей редакции:
      «11) о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими;»;
      4) заголовок главы 36-2 изложить в следующей редакции:
      «Глава 36-2. Производство по заявлению о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими»;
      5) статьи 317-6317-7 и 317-8 изложить в следующей редакции:
      «Статья 317-6. Подача заявления
      Заявление о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими, подается прокурором в суд в письменной форме либо в форме электронного документа по месту нахождения прокурора, заявившего такие требования, или по месту обнаружения таких материалов.
      Статья 317-7. Содержание заявления
      В заявлении должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие факт осуществления организацией на территории Республики Казахстан и (или) другого государства деятельности, которая могла бы быть признана экстремистской или террористической в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо факт изменения ею своего наименования, а также наличия в информационных материалах признаков и (или) призывов к экстремизму или терроризму.
      Материалы, содержащиеся в заявлении прокурора о признании организации экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими, могут включать в себя также и фактические данные, полученные от компетентных органов иностранных государств, в том числе судебные решения международных судов и судов иностранных государств.
      Статья 317-8. Решение суда по заявлению
      Суд, признав организацию экстремистской или террористической и (или) информационные материалы, ввозимые, издаваемые, изготавливаемые и (или) распространяемые на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими, выносит решение о запрещении деятельности и ликвидации организации и (или) запрещении ввоза, издания, изготовления и (или) распространения информационных материалов на территории Республики Казахстан, а также о конфискации и обращении в доход государства имущества организации.
      Решение суда о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими, служит основанием для включения сведений об этом в систему специальных учетов государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.».
      2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) статью 44 дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
      «5-2. Предоставление земельного участка для строительства культового здания (сооружения) производится при наличии решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы о его строительстве, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.»;
      2) пункт 2 статьи 49-1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «К заявлению об изменении целевого назначения земельного участка, на котором расположено здание (сооружение), перепрофилируемое в культовое здание (сооружение), прилагается решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы о перепрофилировании (изменении функционального назначения) этого здания (сооружения) в культовое здание (сооружение), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.».
      3. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст. 199; 1995 г., № 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 147; № 17, ст. 155; 2004 г., № 18, ст. 106; № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 17, ст. 83; № 24, ст. 121; 2010 г., № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 20, ст. 158; 2012 г., № 3, ст. 26; 2013 г., № 1, ст. 2; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      1) в части третьей пункта 5 статьи 5 слово «международному» заменить словами «экстремизму и»;
      2) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «5. Исключительно для получения разведывательной и контрразведывательной информации в целях обеспечения безопасности Республики Казахстан, выявления, предупреждения и пресечения разведывательно-подрывных посягательств специальных служб иностранных государств, иностранных организаций и отдельных лиц, а также обеспечения контрразведывательных мер по противодействию экстремизму и терроризму специальные оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться в порядке, согласованном с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.».
      4. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 9-10, ст. 68; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 2001 г., № 8, ст. 50, 54; № 21-22, ст. 285; 2006 г., № 5-6, ст. 31; 2007 г., № 3, ст. 23; № 20, ст. 152; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 122; 2011 г., № 16, ст. 128; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 14, ст. 84):
      подпункт 6) части второй статьи 22 изложить в следующей редакции:
      «6) если у органов национальной безопасности имеются сведения о его причастности к экстремизму или террористической деятельности, а также в случае признания судом в его действиях опасного рецидива;».
      5. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 33; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      1) статью 13 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
      «12-1) объявлять физическим и юридическим лицам в письменной форме обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости деяния (действия или бездействия), создающего условия для совершения уголовных правонарушений, расследование которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности;»;
      2) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
      «Статья 13-1. Официальное предостережение
      Решение об объявлении в письменной форме официального предостережения (далее – предостережение) принимается уполномоченным руководителем органа национальной безопасности Республики Казахстан после окончания проверки и подтверждения полученных сведений о совершении физическим или юридическим лицом деяния (действия или бездействия), создающего условия для совершения уголовных правонарушений.
      Право подписания предостережения принадлежит Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан или его заместителям, директорам ведомств Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, начальникам территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
      Предостережение должно адресоваться конкретному физическому лицу или руководителю (должностному лицу) юридического лица с указанием (приведением) деяния (действия или бездействия), создающего условия для совершения уголовных правонарушений, расследование которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности, о недопустимости этого деяния (действия или бездействия) и ответственности, за совершение которого физическое или юридическое лицо предостерегается.
      Физическому или юридическому лицу в предостережении разъясняется его право обжаловать предостережение в вышестоящий орган национальной безопасности Республики Казахстан, прокуратуру или суд.
      Копия предостережения в течение двадцати четырех часов после его объявления направляется прокурору.
      Органы национальной безопасности ведут учет объявленных предостережений.»;
      3) статью 23 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. Хозяйственное обеспечение в области энерго-, водо- и теплоснабжения, транспорта, связи (за исключением сетей телекоммуникаций специального назначения), коммуникаций, коммунального и жилищного хозяйства и других систем жизнеобеспечения органов национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется организацией, определяемой Правительством Республики Казахстан.».
      6. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 649; 2002 г., № 4, ст. 32; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 15-16, ст. 71; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; 2013 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 1:
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      «6-1) призыв к совершению акта терроризма – обращение, выраженное публично или отраженное в распространяемом информационном материале, воздействующее на сознание, волю и поведение физического лица с целью побуждения его на совершение акта терроризма;»;
      в абзаце четвертом подпункта 10) слова «пострадавших», «пострадавшим» заменить соответственно словами «потерпевших», «потерпевшим»;
      подпункт 12) изложить в следующей редакции:
      «12) финансирование терроризма – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, незаконного военизированного формирования;»;
      дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      «14-1) террористические материалы – любые информационные материалы, содержащие информацию о способах и средствах совершения акта терроризма, а также признаки и (или) призывы к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности;»;
      подпункты 15) и 16) изложить в следующей редакции:
      «15) террористическая группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких террористических преступлений;
      16) объекты, уязвимые в террористическом отношении, – особо важные государственные, стратегические объекты и объекты отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, опасные производственные объекты, объекты массового скопления людей, перечень которых и соответствующие требования, предъявляемые к ним, определяются Правительством Республики Казахстан;»;
      абзац седьмой подпункта 18) изложить в следующей редакции:
      «пропаганда идей терроризма, распространение террористических материалов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций;»;
      2) часть пятую пункта 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «Для обеспечения эффективного взаимодействия государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму, их уполномоченные представители прикомандировываются или направляются в рабочий орган Антитеррористического центра Республики Казахстан.
      Порядок прикомандирования или направления уполномоченных представителей государственных органов в рабочий орган Антитеррористического центра Республики Казахстан определяется положением об Антитеррористическом центре Республики Казахстан.»;
      3) в статье 7:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) органы национальной безопасности Республики Казахстан выявляют, предупреждают, пресекают и расследуют террористические преступления, отнесенные законами Республики Казахстан к их ведению, осуществляют анализ и прогнозирование террористических угроз, организуют проведение антитеррористических операций,
      контрразведывательными мерами осуществляют противодействие террористической деятельности, сотрудничают с соответствующими компетентными органами иностранных государств, а также международными организациями;»;
      в подпункте 5) слово «международных» исключить;
      в подпункте 9):
      слова «создание условий для мирного» исключить;
      слова «путем обеспечения защиты единого информационного пространства» заменить словами «в информационном пространстве»;
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      «9-1) уполномоченный орган в области культуры обеспечивает реализацию мер, направленных на укрепление внутриполитической стабильности и межэтнического согласия в Республике Казахстан;»;
      в подпункте 17) слово «пострадавшим» заменить словом «потерпевшим»;
      подпункт 18) изложить в следующей редакции:
      «18) уполномоченный орган в области социальной защиты населения обеспечивает реализацию мер и координацию деятельности местных исполнительных органов по вопросам трудоустройства лиц, потерпевших в результате акта терроризма, и лиц, участвовавших в его пресечении;»;
      в подпункте 20) слово «пострадавших» заменить словом «потерпевших»;
      4) дополнить статьей 10-4 следующего содержания:
      «Статья 10-4. Недопущение ввоза, издания, изготовления и (или) распространения террористических материалов
      1. На территории Республики Казахстан запрещаются ввоз, издание, изготовление и (или) распространение террористических материалов.
      2. Информационные материалы, ввозимые, издаваемые, изготавливаемые и (или) распространяемые на территории Республики Казахстан и содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе к совершению акта терроризма, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, по заявлению прокурора признаются судом террористическими по месту нахождения прокурора, заявившего такие требования, или по месту обнаружения таких материалов с запрещением их ввоза, издания, изготовления и (или) распространения.»;
      5) статью 12-1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 12-1. Учет террористических организаций, информационных материалов, признанных террористическими, и лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности
      1. В целях профилактики, выявления и пресечения терроризма государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, на основании решений судов ведет учет террористических организаций, информационных материалов, признанных террористическими, и лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности.
      2. При признании судом организации террористической и запрещении деятельности посредством ее ликвидации за осуществление террористической деятельности, а также признании информационных материалов террористическими либо привлечении лиц к ответственности за осуществление террористической деятельности суд обязан незамедлительно направить в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, информационные учетные документы.
      3. Государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, ведет единые списки организаций и информационных материалов, признанных судом террористическими.
      Указанные списки подлежат размещению на интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.»;
      6) часть вторую пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «В состав областного, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) оперативного штаба входят руководители территориальных подразделений государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму, и иных государственных органов, которые в пределах своей компетенции могут оказать необходимую помощь в проведении антитеррористической операции.»;
      7) подпункты 1) и 3) пункта 1 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:
      «1) производить проверку документов, удостоверяющих личность, а в случае их отсутствия осуществлять в установленном законодательством Республики Казахстан порядке задержание физических лиц и доставлять их в органы внутренних дел или другие государственные органы для установления личности;»;
      «3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, направленные на воспрепятствование законным требованиям лиц, участвующих в антитеррористической операции, а также за действия, связанные с несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону проведения антитеррористической операции;»;
      8) статью 21 изложить в следующей редакции:
      «Статья 21. Ответственность организаций за террористическую деятельность
      1. Деятельность организации, а также ее структурного подразделения (филиала и представительства) в случае осуществления ею террористической деятельности запрещается посредством признания ее террористической и ликвидации в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.
      2. При ликвидации организации, признанной террористической, принадлежащее ей (филиалу и представительству) имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, конфискуется и обращается в доход государства.».
      7. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г.,’ № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 26-2) следующего содержания:
      «26-2) по согласованию с органами национальной безопасности и органами внутренних дел разрабатывает и утверждает перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на соответствующей территории области, города республиканского значения, столицы;».
      8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г, № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4; № 11, ст. 63, 64; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      часть вторую пункта 2 статьи 5 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
      «лица, потерпевшие от акта терроризма, и лица, участвовавшие в его пресечении.».
      9. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 51; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 9, ст. 49; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 8, ст. 44; 2010 г., № 24, ст. 143; 2013 г., № 14, ст. 75; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      в подпункте 19) статьи 6 слова «международным», «религиозным и политическим» исключить.
      10. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 176; 2005 г., № 5, ст. 5; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 23, ст. 178; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 9; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      подпункты 10-1) и 11) пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «10-1) лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности, а также организаций и информационных материалов, признанных судом террористическими;
      11) лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма, а также организаций и информационных материалов, признанных судом экстремистскими;».
      11. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 5, ст. 3; № 13, ст. 53; 2010 г., № 10, ст. 48; 2011 г., № 17, ст. 136; 2012 г., № 4, ст. 32; 2014 г., № 8, ст. 49; № 14, ст. 84):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) экстремизм – организация и (или) совершение:
      физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими;
      физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экстремистские цели:
      насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм);
      разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию (национальный экстремизм);
      разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан (религиозный экстремизм);
      2) противодействие экстремизму – деятельность государственных органов, направленная на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и национальной безопасности Республики Казахстан от экстремизма, предупреждение, выявление, пресечение экстремизма и ликвидацию его последствий, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;
      3) финансирование экстремизма – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим экстремистский характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления экстремизма либо обеспечения экстремистской группы, экстремистской организации, незаконного военизированного формирования;
      4) профилактика экстремизма – система правовых, организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, направленных на предупреждение экстремизма;
      5) экстремистские действия – непосредственная реализация действий в экстремистских целях, включая публичные призывы к совершению таких действий, пропаганду, агитацию и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций;
      6) организация экстремистских действий – руководство экстремистскими действиями, финансирование экстремизма, вербовка лиц, изготовление и приобретение средств и орудий в экстремистских целях, а также другие действия физических и (или) юридических лиц, объединений физических и (или) юридических лиц, направленные на создание условий для осуществления экстремизма;
      7) экстремистские материалы – любые информационные материалы, содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению экстремистских действий либо обосновывающие или оправдывающие необходимость их совершения;
      8) экстремистская группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких экстремистских преступлений;
      9) экстремистская организация – юридическое лицо, объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющие экстремизм и признанные судом экстремистскими.»;
            2) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
      «На территории Республики Казахстан запрещаются создание и деятельность организаций (филиалов и представительств), цели или действия которых направлены на осуществление экстремизма.»;
      3) в статье 7:
      в пункте 1 слово «преступления» заменить словами «уголовные правонарушения»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Прокуроры при обнаружении фактов нарушений законодательства Республики Казахстан в области противодействия экстремизму физическими и юридическими лицами, их структурными подразделениями (филиалами и представительствами) или при наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, а также в случае распространения через средства массовой информации экстремистских материалов, которые могут причинить вред правам и свободам человека и гражданина, а также интересам юридических лиц, общества и государства, вносят акты прокурорского надзора об устранении любых проявлений экстремизма, причин и условий, способствовавших его осуществлению, о восстановлении нарушенных прав, подают заявления в суд о запрещении деятельности организаций в случае осуществления ими экстремизма, а также осуществляют уголовное преследование в порядке и пределах, установленных законами Республики Казахстан.»;
      4) статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции:
      «Статья 8. Порядок признания организации экстремистской
      1. Признание организации экстремистской осуществляется в судебном порядке.
      Организация признается экстремистской, если хотя бы одно из ее структурных подразделений (филиалов и представительств) осуществляет экстремизм с ведома одного из руководящих органов данной организации.
      2. Организация, осуществляющая свою деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, признается экстремистской судом по заявлению прокурора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
      3. Государственные органы Республики Казахстан обязаны в пределах своей компетенции предоставлять в органы прокуратуры материалы для формирования доказательственной базы, необходимой для признания организации экстремистской.
      Статья 9. Учет экстремистских организаций, информационных материалов, признанных экстремистскими, и лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма
      1. В целях профилактики, выявления и пресечения экстремизма государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, на основании решений судов ведет учет экстремистских организаций, информационных материалов, признанных экстремистскими, и лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма.
      2. При признании судом организации экстремистской и запрещении деятельности посредством ее ликвидации за осуществление экстремизма, а также признании информационных материалов экстремистскими либо привлечении лиц к ответственности за совершение экстремизма суд обязан незамедлительно направить в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, информационные учетные документы.
      3. Государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, ведет единые списки организаций и информационных материалов, признанных судом экстремистскими.
      Указанные списки подлежат размещению на интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.»;
      5) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
      «Статья 9-1. Взаимодействие государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие экстремизму
      Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие противодействие экстремизму, в пределах своей компетенции:
      1) взаимодействуют между собой, используя возможности государственных органов и организаций, а также содействие граждан;
      2) информируют о фактах и признаках подготовки и совершения деяний, содержащих признаки экстремизма и относящихся к компетенции этих государственных органов, и оказывают взаимную необходимую помощь.»;
      6) статью 11 изложить в следующей редакции:
      «Статья 11. Координация деятельности государственных органов Координацию деятельности государственных органов по противодействию экстремизму в Республике Казахстан осуществляют органы национальной безопасности Республики Казахстан.»;
      7) в статье 12:
      в заголовке слова «издания и» заменить словами «ввоза, издания, изготовления и (или)»;
      в части первой слова «издание и» заменить словами «ввоз, издание, изготовление и (или)»;
      в части второй:
      после слов «Информационные материалы,» дополнить словами «ввозимые, издаваемые, изготавливаемые и (или)»;
      слова «издания и» заменить словами «издания, изготовления и (или)»;
      8) статью 16 изложить в следующей редакции:
      «Статья 16. Ответственность организаций за осуществление экстремизма
      1. Деятельность организации, а также ее структурного подразделения (филиала и представительства) в случае осуществления ею экстремизма запрещается посредством признания ее экстремистской и ликвидации в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.
      2. При ликвидации организации, признанной экстремистской, принадлежащее ей (филиалу и представительству) имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, конфискуется и обращается в доход государства.
      3. Деятельность собственника или распространителя средства массовой информации приостанавливается или запрещается судом в установленном законом порядке в случае осуществления экстремизма с использованием этого средства массовой информации.
      4. Деятельность объединения физических лиц в случае осуществления им экстремизма запрещается судом по заявлению органов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.».
      12. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «Об экспортном контроле» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 132; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 15, ст. 97; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      в подпункте 4) пункта 2 статьи 4 слово «международного» исключить.
      13. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 84):
      1) подпункт 12) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «12) финансирование терроризма – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, незаконного военизированного формирования;»;
      2) подпункты 2) и 3) пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «2) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской, в том числе об установлении изменения ею своего наименования;
      3) вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений;».
      14. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 10, ст. 46; 2011 г., № 1, ст. 3; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 8, ст. 63; 2013 г., № 2, ст. 10; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84):
      в подпунктах 1) и 3) статьи 6 слово «международным» исключить.
      15. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст. 127; 2012 г., № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51, № 21-22, ст. 114, № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 11, ст. 64; № 16, ст. 90):
      1) статью 14 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) согласовывает разрешение на временное и постоянное проживание иммигрантов в Республике Казахстан;»;
      2) в части второй пункта 3 статьи 20 слово «принадлежности» заменить словом «причастности»;
      3) подпункт 6) статьи 48 изложить в следующей редакции:
      «6) если у органов национальной безопасности имеются сведения о его причастности к экстремизму или террористической деятельности, а также в случае признания судом в его действиях опасного рецидива;»;
      4) в статье 49:
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) имеющим судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление;»;
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      «9-1) при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности;»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Выдача разрешения иммигрантам на постоянное проживание в Республике Казахстан без положительного согласования органов национальной безопасности запрещается.».
      16. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      пункт 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      «6. Не допускается въезд в Республику Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих подрывную деятельность против Республики Казахстан, публично выступающих против суверенитета, территориальной целостности Казахстана, единства его народа, общественного согласия и политической стабильности в стране, а также если в отношении них имеются сведения об их причастности к экстремизму или террористической деятельности либо в случае признания судом в их действиях опасного рецидива. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан и допускающие подобные публичные выступления, подлежат выдворению за пределы страны, несут иную ответственность в соответствии с законами и международными договорами Республики Казахстан.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 4подпунктов 1)2) пункта 5, абзацев пятого, шестого и десятого подпункта 1) пункта 6, абзаца четвертого пункта 10, абзацев одиннадцатого и шестнадцатого подпункта 1) и абзаца второго подпункта 3) пункта 11, подпункта 1) и абзаца третьего подпункта 2) пункта 13, подпункта 3) пункта 15, пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие со 2 января 2015 года.
 
 

      Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ