Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 26 қаңтардағы № 412-VI ҚРЗ.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-І, 18-ІІ, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-І, 101-құжат; № 19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-І, 124, 125-құжаттар; № 21-ІІ, 130-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VІ, 159-құжат; № 22-VІІ, 161-құжат; № 23-І, 166, 169-құжаттар; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-І, 49, 50-құжаттар; № 7-ІІ, 53, 57-құжаттар; № 8-І, 62, 65-құжаттар; № 8-ІІ, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат; № 11, 36, 37-құжаттар; № 12, 39-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 16, 53-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; № 23, 91-құжат; № 24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 36, 37-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90, 91-құжаттар; № 23, 99, 103, 106, 108-құжаттар; № 24-I, 118-құжат; № 24-II, 120, 122, 123, 127-құжаттар; 2020 ж., № 9, 29, 33-құжаттар; № 10, 39, 44, 46, 48-құжаттар; № 11, 56, 59-құжаттар; № 12, 61, 63-құжаттар; № 13, 67-құжат; № 14, 73, 75-құжаттар; № 16, 77-құжат; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 6 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы" 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнындағы 460-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      2) 460-бап алып тасталсын;

      3) 695-баптың бірінші бөлігіндегі "460," деген цифрлар алып тасталсын.

      2. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 35-құжат; № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 г., № 1, 180-құжат; № 14, 274-құжат; 1997 ж., № 12, 183-құжат; 1998 ж., № 5-6, 50-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 63, 64-құжаттар; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 1-құжат; № 8, 52-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 18, 157-құжат; 2003 ж., № 4, 25-құжат; № 15,139-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2009 ж., № 24, 122, 125-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 13, 41-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 37-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-І, 118-құжат; 2020 ж., № 9, 33-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68-құжат; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 14-бап мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Шаруашылық серiктестiгіне қатысушылардың тiзiлiмiн жүргiзудi бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы жүргізетін шаруашылық серiктестiктерін қоспағанда, қатысушылар құрамының өзгеруі негізі бойынша шаруашылық серiктестiктерiн мемлекеттік қайта тiркеу үшiн шаруашылық серiктестiгінің шығып қалатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иелiктен шығару (басқаға беру) шарты Қазақстан Республикасының заңдарына және құрылтай құжаттарға сәйкес ұсынылады.

      Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серiктестiгінің шығып қалатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шартын нотариат куәландыруға тиіс.";

      2) 14-2-баптың оныншы бөлігі "осы баптың" деген сөздердің алдынан "5) тармақшасын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 14, 51-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 103, 108-құжаттар; № 24-I, 119-құжат; 2020 ж., № 10, 48-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68, 71-құжаттар; 2020 жылғы 17 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 20-бап мынадай мазмұндағы 6-8) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-8) объектілерді кейіннен кәдеге жарату (ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу) бойынша жұмыстар кешенін жүргізуге шешім беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      2) 24-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) облыстық маңызы бар ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу туралы актілердің есебін жүргізу және тіркеу;";

      3) 25-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) қалалық маңызы бар ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу туралы актілердің есебін жүргізу және тіркеу;";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) жергілікті маңызы бар ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу туралы актілердің есебін жүргізу және тіркеу;";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) жергілікті маңызы бар ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу туралы актілердің есебін жүргізу және тіркеу;";

      4) 26-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) аудандық маңызы бар ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу туралы актілердің есебін жүргізу және тіркеу;".

      4. "Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы" 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 19-І, 100-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 17-құжат; № 11, 29-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; 2019 ж., № 8, 45-құжат; № 21-22, 90-құжат; 2020 ж., № 9, 33-құжат; 2020 жылғы 17 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      16-баптың 3-1-тармағы алып тасталсын.

      5. "Iшкi су көлiгi туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23,141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 17-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; 2019 ж., № 8, 45-құжат; 2020 ж., № 13, 67-құжат; 2020 жылғы 17 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      25-баптың 3-1-тармағы алып тасталсын.

      6. "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 95-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15, 50-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 37-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103-құжат; 2020 ж., № 9, 33-құжат; № 12, 61-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68, 75-құжаттар; 2021 жылғы 5 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 1-баптың 17) және 31) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "17) құқықтық кадастр – жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтардың (құқықтық ауыртпалықтардың) бірыңғай мемлекеттік тізілімі;";

      "31) электрондық тіркеу – тіркеуші органға құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесі арқылы түсетін құқық белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік тіркеу;";

      2) 9-баптың 1, 2 және 5-тармақтары алып тасталсын;

      3) 11-баптың 1-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      4) 12-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тіркеу парақтарынан;";

      5) тармақша алып тасталсын;

      5) 14-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-бап. Тіркеу парағы";

      1-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тіркеу парағы жылжымайтын мүліктің мынадай объектілеріне:";

      екінші бөлікте:

      бірінші абзац алып тасталсын;

      төртінші абзацтағы "толтырылуы мүмкін" деген сөздер "толтырылады" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 17-бапта:

      2-тармақтың бірінші сөйлемі "комиссиясының (таратушының)" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ жеке сот орындаушысының немесе аумақтық бөлімнің мөрімен расталған атқарушылық құжаттың көшірмесі қоса беріле отырып, өздерінің іс жүргізуіндегі атқарушылық іс жүргізу істері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде сот орындаушыларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақтың бірінші абзацы "құқықтары" деген сөзден кейін "(құқықтар ауыртпалықтары)" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-3-тармақпен толықтырылсын:

      "3-3. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, жылжымайтын мүліктің нақты объектісі бойынша ақпаратты және жеке немесе заңды тұлғаның өзіндегі жылжымайтын мүлік объектілеріне құқықтары (құқықтар ауыртпалықтары) туралы жинақталған деректерді құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесімен интеграциялау арқылы не "электрондық үкімет" веб-порталынан алуға құқылы.";

      4-тармақтағы "Құқықтық кадастрдан ақпаратты, сондай-ақ құқықтық" деген сөздер "Құқықтық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 18-2-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      8) 18-3-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "жүргізу;" деген сөз "жүргізу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан жүзеге асырылады." деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақшасы алып тасталсын;

      9) 20-баптың 3-тармағындағы "уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүргізілуі мүмкін" деген сөздер "осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен жүргізіледі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 23-бапта:

      1-тармақтағы "және 2-тармақтарында" деген сөздер ", 2 және 2-1-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Ауыртпалықтардың, сондай-ақ заңдық талаптардың тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу тіркеуші органға өтініш келіп түскен кезден бастап бір жұмыс күні ішінде жүргізілуге тиіс.";

      11) 34-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Электрондық тіркеу уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, тіркеуші органның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған тіркеу жүргізілгені туралы хабарламаны құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесінен жөнелту жолымен расталады.";

      12) 54-бапта:

      тақырып "(бүлінуіне)" деген сөзден кейін, ", бұзылуына" деген сөзбен толықтырылсын;

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жылжымайтын мүлік объектісінің бұзылуына байланысты құқықтардың тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін өтініш беруші (өтініш берушінің уәкілетті өкілі) жылжымайтын мүлік объектісінің тұрған жері бойынша сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органда есепке алудан және тіркеуден өткен ғимараттар мен құрылысжайларды бұзу актісін қоса бере отырып, құқықтың тоқтатылуын тіркеу туралы өтінішті ұсынады.".

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц

Закон Республики Казахстан от 26 января 2021 года № 412-VI ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, cт.118; № 24, cт.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.114, 115; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 9, ст.27; № 10, ст.32; № 11, ст.36, 37; № 12, ст.39; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 16, ст.53; № 19, ст.62; № 22, ст.82; № 23, ст.91; № 24, ст.93, 94; 2019 г., № 1, ст.2, 4; № 2, ст.6; № 5-6, ст.27; № 7, ст.36, 37; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90, 91; № 23, ст.99, 103, 106, 108; № 24-I, ст.118; № 24-II, ст.120, 122, 123, 127; 2020 г., № 9, ст.29, 33; № 10, ст.39, 44, 46, 48; № 11, ст.56, 59; № 12, ст.61, 63; № 13, ст.67; № 14, ст.73, 75; № 16, ст.77; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.; Закон Республики Казахстан от 5 января 2021 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 января 2021 г.):

      1) в оглавлении заголовок статьи 460 исключить;

      2) статью 460 исключить;

      3) в части первой статьи 695 цифры "460," исключить.

      2. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст.35; № 15-16, ст.109; № 20, ст.121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст.180; № 14, ст.274; 1997 г., № 12, ст.183; 1998 г., № 5-6, ст.50; № 17-18, ст.224; 1999 г., № 20, ст.727; 2000 г., № 3-4, ст.63, 64; № 22, ст.408; 2001 г., № 1, ст.1; № 8, ст.52; № 24, ст.338; 2002 г., № 18, ст.157; 2003 г., № 4, ст.25; № 15, ст.139; 2004 г., № 5, ст.30; 2005 г., № 13, ст.53; № 14, ст.55, 58; № 23, ст.104; 2006 г., № 10, ст.52; № 15, ст.95; № 23, ст.141; 2007 г., № 3, ст.20; 2008 г., № 12, ст.52; № 23, ст.114; № 24, ст.126, 129; 2009 г., № 24, ст.122, 125; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; 2011 г., № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 17, ст.136; 2012 г., № 2, ст.14; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 10-11, ст.56; 2014 г., № 1, ст.9; № 4-5, ст.24; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 20-IV, cт.113; № 22-VI, cт.159; № 23-І, ст.169; 2016 г., № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 13, ст.41; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.37; № 15-16, ст.67; № 21-22, ст.90; № 23, ст.103; № 24-I, ст.118; 2020 г., № 9, ст.33; № 13, ст.67; № 14, ст.68; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.):

      1) статью 14 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

      "Для государственной перерегистрации хозяйственных товариществ по основанию изменения состава участников, за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества производится профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, представляется договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее часть в соответствии с законами Республики Казахстан и учредительными документами.

      Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее часть, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.";

      2) часть десятую статьи 14-2 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "за исключением подпункта 5),".

      3. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст.243; 2004 г., № 23, ст.142; 2005 г., № 6, ст.10; № 7-8, ст.19; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 15, ст.95; № 23, ст.144; № 24, ст.148; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 16, ст.129; 2008 г., № 21, ст.97; № 24, ст.129; 2009 г., № 15-16, ст.76; № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2; № 6, ст.50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; 2012 г., № 3, ст.21, 27; № 4, ст.32; № 8, ст.64; № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 13, ст.63; № 14, ст.72, 75; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.4, 6; № 2, ст.10, 12; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 10, ст.52; № 14, ст.86; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-I, ст.99, 101; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 22-V, ст.156; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53; 2017 г., № 4, ст.7; № 14, ст.51; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; № 22, ст.82; № 24, ст.93; 2019 г., № 7, ст.37, 39; № 8, ст.45; № 19-20, ст.86; № 23, ст.103, 108; № 24-I, ст.119; 2020 г., № 10, ст.48; № 13, ст.67; № 14, ст.68, 71; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 17 ноября 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 31 декабря 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.):

      1) статью 20 дополнить подпунктом 6-8) следующего содержания:

      "6-8) разработка и утверждение правил выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений);";

      2) пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

      "11-1) ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений областного значения;";

      3) в статье 25:

      пункт 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений городского значения;";

      пункт 2 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений местного значения;";

      пункт 3 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений местного значения;";

      4) статью 26 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений районного значения;".

      4. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О торговом мореплавании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст.16; 2004 г., № 20, ст.116; № 23, ст.142; 2005 г., № 11, ст.36; 2006 г., № 3, ст.22; № 24, ст.148; 2007 г., № 9, ст.67; № 18, ст.143; 2009 г., № 24, ст.134; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2, 3; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 12, ст.111; 2012 г., № 8, ст.64; № 14, ст.95, 96; № 15, ст.97; 2013 г., № 2, ст.10; № 14, ст.72, 75; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 2, ст.3; № 8, ст.45; № 19-I, ст.100; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.17; № 11, ст.29; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; 2019 г., № 8, ст.45; № 21-22, ст.90; 2020 г., № 9, ст.33; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 17 ноября 2020 г.):

      пункт 3-1 статьи 16 исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст.88; 2006 г., № 3, ст.22; № 23, ст.141; № 24, ст.148; 2007 г., № 9, ст.67; № 18, ст.143; № 20, ст.152; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2, 3; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; 2012 г., № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; 2013 г., № 14, ст.72, 75; № 16, ст.83; 2014 г., № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 19-І, 19-ІІ, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.45; № 19-І, ст.100; № 20-IV, ст.113; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 8-I, ст.65; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, cт.17; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; 2019 г., № 8, ст.45; 2020 г., № 13, ст.67; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 17 ноября 2020 г.):

      пункт 3-1 статьи 25 исключить.

      6. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст.142; 2008 г., № 23, ст.114; № 24, ст.126; 2009 г., № 2-3, ст.16; № 8, ст.41; № 19, ст.88; 2010 г., № 7, ст.28; 2011 г., № 3, ст.32; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 15, ст.118; № 16, ст.129; 2012 г., № 8, ст.64; № 10, ст.77; № 14, ст.95; № 20, ст.121; 2013 г., № 1, ст.3; № 5-6, ст.30; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 11, ст.61; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.45; № 16, ст.79; № 20-IV, ст.113; № 22-II, ст.145; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; 2017 г., № 4, ст.7; 2018 г., № 10, ст.32; № 15, ст.50; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.37; № 21-22, ст.90; № 23, ст.103; 2020 г., № 9, ст.33; № 12, ст.61; № 13, ст.67; № 14, ст.68, 75; Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 января 2021 г.):

      1) подпункты 17) и 31) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "17) правовой кадастр – единый государственный реестр зарегистрированных прав (обременений прав) на недвижимое имущество;";

      "31) электронная регистрация – государственная регистрация, осуществляемая на основании электронной копии правоустанавливающего документа, поступающего в регистрирующий орган посредством информационной системы правового кадастра.";

      2) пункты 1, 2 и 5 статьи 9 исключить;

      3) часть вторую пункта 1 статьи 11 исключить;

      4) в статье 12:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) регистрационных листов;";

      подпункт 5) исключить;

      5) в статье 14:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 14. Регистрационный лист";

      в пункте 1:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. Регистрационный лист заполняется на следующие объекты недвижимого имущества:";

      в части второй:

      абзац первый исключить;

      в абзац четвертый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      6) в статье 17:

      предложение первое пункта 2 дополнить словами ", а также судебных исполнителей в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, по находящимся в их производстве делам исполнительного производства с приложением копии исполнительного документа, заверенной печатью частного судебного исполнителя или территориального отдела";

      абзац первый пункта 3 после слов "о правах" дополнить словами "(обременениях прав)";

      дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

      "3-3. Лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, вправе получать информацию по конкретному объекту недвижимого имущества и обобщенные данные о правах (обременениях прав) физического или юридического лица на имеющиеся у него объекты недвижимости посредством интеграции с информационной системой правового кадастра либо на веб-портале "электронного правительства" в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

      в пункте 4 слова "Информация из правового кадастра, а также копии" заменить словом "Копии";

      7) подпункт 3) статьи 18-2 исключить;

      8) подпункт 3) пункта 2 статьи 18-3 исключить;

      9) в пункте 3 статьи 20 слова "может быть проведена в порядке, определенном уполномоченным органом" заменить словами "проводится в порядке, определенном настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа";

      10) в статье 23:

      в пункте 1 слова "и 2" заменить словами ", 2 и 2-1";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Государственная регистрация прекращения обременений, а также юридических притязаний должна быть произведена в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в регистрирующий орган.";

      11) пункт 1-1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Электронная регистрация подтверждается путем отправки из информационной системы правового кадастра уведомления о произведенной регистрации, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи регистрирующего органа, в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      12) в статье 54:

      заголовок после слова "(повреждением)" дополнить словом ", сносом";

      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Для государственной регистрации прекращения прав в связи со сносом объекта недвижимости заявитель (уполномоченный представитель заявителя) представляет заявление о регистрации прекращения права с приложением акта сноса зданий и сооружений, прошедшего учет и регистрацию в местном исполнительном органе, осуществляющем функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, по месту нахождения объекта недвижимости.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ