Қазақстан Республикасының Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль Хаттамасына қосылуы туралы

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 30 қазандағы N 176-I Заңы

      Қазақстан Республикасы 1987 жылғы қыркүйекте қабылданған Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль Хаттамасына қосылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                  Н. Назарбаев

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Хаттамаға өзгерістер енгізу көзделген - ҚР 07.05.2001
 N 191-II; 06.04.2011 № 426-IV; 23.04.2014 № 198-V Заңдарымен.

ОЗОН ҚАБАТЫН БҰЗАТЫН ЗАТТАР ЖӨНІНДЕГІ МОНРЕАЛЬ ХАТТАМАСЫ

КIРIСПЕ

      1. 1985 жылы озон қабатын қорғау жөніндегі Вена конвенциясына, одан кейін 1987 жылы озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасына қол қою стратосферадағы озон қабатын қорғау ісіндегі әлемдік ынтымақтастықтың негізгі нүктесі болды. Вена конвенциясы Жақтары /Хельсинки, 1989 жылғы 26-28 сәуір мен Найроби, 1991 жылғы 17-19-маусым/ мен Монреаль хаттамасы Жақтары /Хельсинки, 1989 жылғы 2-5 мамыр, Лондон, 1990 жылғы 27-29 маусым және Найроби, 1991 жылғы 19-21 маусым/ өткізген Кеңес Конвенция мен Хаттаманың мақсаттарын жүзеге асыруға көмектесуге шақырған маңызды шешімдерді қабылдаумен аяқталды. Монреаль хаттамасының 2-бабының 9-тармағында айтылған процедураға сай Лондондағы Монреаль хаттамасы Жақтарының екінші Кеңесі Хаттаманың А қосымшасында аталған реттелетін заттарды тұтыну мен өндіруді қысқартуды, сондай-ақ Вена конвенциясының 9-бабының 4-тармағында айтылған процедураға сәйкес хаттамаға едәуір түзетулер қабылдады.
      2. Жақтар екінші Кеңесте қабылдаған өздерінің 11/7 шешімінде ЮНЕП-тің Орындаушы-директорына Монреаль хаттамасы бойынша Басқарушы дайындауға ұсынды, онда оған енгізілген түзетулер хаттамасы мен Жақтардың түсіндіру жөніндегі шешімі болып, Жақтар Кеңесінің әрқайсысынан соң Басқарушы жаңартылып отырылады. Нұсқау-басшылықтың бірінші басылымы осы шешімге сәйкес дайындалып, 1991 жылдың 19-21 маусымында Найробиде өткен Монреаль хаттамасы Жақтарының үшінші Кеңесіне тапсырылды. Жақтардың үшінші Кеңесі Монреаль хаттамасы бойынша Басқарушылық жасауды аяқтау жөніндегі хатшылықтың күш-жігерін қуаттап, хатшылықтан оның келесі басылуын Монреаль хаттамасы Жақтарының үшінші Кеңесіне (UNEP/OZ. Рzо. 3/Рzер 2/.Дайындаушы кеңес жасаған түсініктерді ескере отырып, редакциялық өңдеуден соң шығаруды өтінді және Конвенция мен Хаттама Жақтарының бәрінің арасында мүмкіндігінше тез, Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми тілінде таратуды сұрады. Осы екінші басылым көрсетілген шешімге сәйкес дайындалды.
      3. Монреаль хаттамасының 2-бабының 9-тармағына сай барлық Жақтар үшін түзетулер міндетті болып есептеледі және 1991 жылғы 7 наурызда күшіне енді. Басқарушыны олар курсивпен оларға назар аудару үшін бөле көрсетті және 1987 жылғы Хаттама тексінің орнына басылды. Түзетулермен алмастырылған 1987 жылғы Хаттаманың тексі берілген жоқ.
      4. Хаттаманың түрлі баптарына түзетулер өзара байланысты болғандықтан кешенді Түзетулер ретінде Лондон кеңесінде қабылданған болатын. Бұл түзетулер хаттаманың Жақтары болып табылатын мемлекеттер немесе экономикалық интеграцияның аймақтық ұйымдары бекітіп, қабылдаған немесе қолдаған кемінде 20 құжатты сақтауға тапсырған жағдайда 1992 жылғы 1 қаңтарында күшіне енеді. Егер бұл шарт көрсетілген датаға орындалмаса, Түзетулер осы шарт орындалғаннан кейінгі тоқсаныншы күнде күшіне енеді. Басқарушының түзетілген бөліктері 1987 жылғы Монреаль хаттамасымен қатар майлы қара әріптермен басылды. Оны бекіткен мемлекеттер үшін түзетулердің күшке ену сәті күшін жоғалтқан 1987 жылғы хаттаманың сол бөліктері шаршы жақшалардың ішінде жазылған.
      5. Хельсинки, Лондон мен Найробиде қабылданған Монреаль хаттамасы Жақтарының шешімдері тиісті баптарына сілтеме ретінде текске қосылды. Бұл шешімдер құқықтық нормалардың маңызды қосымша құралы болып табылады. Тек қана хаттама тиісті ережеге және жұмыс істеп тұрған процедура емлесіне сай қабылданған жағдайда Жақтар үшін бұл шешімдер міндетті болып есептеліп, Жақтардан бекітуін, қолдауын, қабылдауын немесе қосылуын талап ететін Хаттамаға енгізілген түзетулерден басқалары. Монреаль хаттамасы мен Вена Конвенциясының өзара байланысы тығыз болғандықтан Хельсинки мен Найробиде қабылданған Вена конвенциясының Жақтары Конференциясының шешімдері Басқарушыға қосымша ретінде қосылды.
      6. Осы Басқарушылық пайдалы болды деуге негіз бар. Ол Жақтардың әрбір Кеңесі өткен сон қажетінше жаңартылып отырады. Басқарушылықтың мазмұны мен түрін жақсарту жөніндегі кез-келген ұсыныстар қошаметпен қарсы алынады.

1990 ЖЫЛЫ 27-29 МАУСЫМДА ЛОНДОНДА ӨТКЕН ЖАҚТАРДЫҢ ЕКІНШІ КЕҢЕСІНДЕ ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРДІ ҚОСА ОЗОН ҚАБАТЫН БҰЗАТЫН ЗАТТАР ЖӨНІНДЕГІ МОНРЕАЛЬ ХАТТАМАСЫ ЖӘНЕ 1991 ЖЫЛҒЫ 19-21 МАУСЫМДА НАЙРОБИДЕ ӨТКЕН ЖАҚТАРДЫҢ ҮШІНШІ КЕҢЕСІНДЕ ЕНГІЗІЛГЕН ҚОСЫМША ӨЗГЕРІСТЕР

      Осы Хаттама Жақтары
      Вена конвенциясының озон қабатын қорғау жөніндегі Жақтары бола тұра,
      озон қабатын өзгертетін немесе өзгертуге мүмкін адамның іс әрекетінің нәтижесінде пайда болатын немесе пайда болуы мүмкін жағымсыз салдардан айналадағы қоршаған орта мен адам денсаулығын қорғау үшін өзінің Конвенцияға сай тиісті шараларды қабылдау жөніндегі міндеттемесін есте ұстай отырып,
      айналадағы қоршаған орта мен адамның денсаулығы үшін жағымсыз зардабы қауіпті кейбір озон бұзатын заттардың дүние жүзі көлеміндегі шығуы озон қабатын едәуір дәрежеде әлсіретіп немесе басқа түрде әлсірететінін мойындай отырып,
      осы заттарды шығарудың климатқа жасайтын әлеуметті есеп туралы есте ұстап,
      озон қабатының бұзылуын қорғау мақсатында қабылдап жатқан шаралардың негізі техникалық және экономикалық үйлесімдерді қоса қолданатын ғылыми білімдер екенін есте ұстап,
      дамушы елдердің дамуына байланысты мұқтаждарын ескере отырып, техникалық және экономикалық ерекшелігін ескере отырып, және ғылыми білімдердің негізінде олардың жойылуына қол жеткізу мақсатында
оның заттарын бұзатын барлық әлемдік шығарылуын тиісінше реттеу жөніндегі ұластыру шараларын қабылдау жолымен озон қабатын қорғауды қамтамасыз етуге өздерінің бел шешіп, дайын екендіктерін білдіріп,
      дамушы елдердің /осы заттарға/ мұқтаждығын қанағаттандыруда, қосымша қаржы ресурстарын берумен тиісті технологияны пайдалануға рұқсат берілуін қоса және қажетті құралдардың көлемін айта алатын және осы құралдар дүние жүзі қауымының озонның ғылыми негізде бұзылу проблемасы мен ондай бұзылудың зиянды салдарын шешу үшін едәуір өзгерістер беретін құралдарды пайдалануда ерекше орын алатын қажеттігін мойындай отырып,
      ұлттық және аймақтық деңгейде қабылданған және қабылданып жатқан хлорфторкөміртегінің кейбір шығуларын реттеу шараларын ескере отырып,
      Халықаралық ынтымақтастық үшін озон қабатын бұзатын заттарды  шығаруды қысқартып, реттеуге қатысты балама технологияны беру және зерттеулер /ғылыми-техникалық зерттеулер мен талдаулар/ мен талдаулардың жәрдемдік маңызын ескере отырып,
      МЫНА КЕЛІСІМГЕ КЕЛДІ:

1-БАП: АЙҚЫНДАУ

      Осы хаттаманың мақсаттары үшін:
      1. "Конвенция" 1985 жылғы 22 наурызда қабылданған озон қабатын қорғау туралы Вена конвенциясын білдіреді.
      2. "Жақтар", егер контекст басқаны қарастырмаса, ол осы Хаттаманың Жақтарын білдіреді.
      3. "Хатшылық" Конвенцияның хатшылығын білдіреді.
      4. "Реттелуші зат" осы Хаттаманың А қосымшасындағы немесе В қосымшасындағы /көрсетілген/ өз алдына немесе аралас тұратын әрбір затты білдіреді. Бұл түсінікке тиісті қосымшаларда көрсетілген, бірақ әрбір /ондай/ заттар мен қоспаларға қатысты емес, дайын өнімінің негізгі бөлігі болып табылатын, аталған заттарды тасымалдау немесе сақтау үшін қолданылатын ыдыстан басқа түрі бар заттардың изомерлері қосылады. 1/
___________________
      1/ Жақтардың бірінші Кеңесі Монреаль хаттамасы 1/12 А шешімінде 1-бабының 4-тармағындағы реттелетін заттарды /заттар қоспасы бойынша/ анықтаудың мына түсініктерімен келісуге қаулы алды:
      а) Монреаль хаттамасының 1-бабы "Реттелуші заттар" қатарында өз алдына немесе қоспа ретінде қолданылатын және оның тасымалдануы мен сақталуында пайдаланылатын ыдысы дайын өнімнен басқа түрі бар кез келген аталған заттың қаралуын есептемейді.
      б) Хаттаманың мақсаттары үшін реттелуші заттың немесе реттелуші заттар қоспасының кез келген саны, осы затты пайдалану жүйесінің бөлігі болып табылмақ, реттелуші зат /яғни химиялық шикізат/ болып есептеледі.
      с) Егер де қандай болмасын зат немесе қоспа ең алдымен жүк контейнерінен басқа контейнерге, ыдысқа немесе одан әрі мақсатты түрде пайдалану үшін жабдыққа тиеледі; ал бірінші контейнер, іс жүзінде, сақтаумен немесе тасымалдауға қолданылады, оның ішіндегі зат немесе қоспа Хаттаманың 1-бабындағы 4-тармақтың ықпалына жатады.
      д) Егер де, басқа жағынан, контейнерден өнімді өз алдына босату осы затты мақсатты түрде пайдалануды көздесе.
      е) 1-баптағы 4-тармақтың мақсаттары үшін өнім ретінде қаралатын пайдалану жүйелеріне, соның ішінде, мыналар жатады:
      I/ аэрозоль балоны;
      II/ тоңазытқыш немесе тоңазытқыш қондырғысы, желдеткіш немесе желдеткіш қондырғы, жылусорғыш және т.б.
      III/ Полиуретандық форполимер немесе пенопласт, оның реттелуші заты бар немесе оның негізінде жасалған;
      IV/ Өртсөндіргіш /деңгелекті немесе қолдағы/ немесе /автоматты немесе қолдағы/ шашқыш жүйесі бар тұрақты контейнер;
      V/ Реттелетін заттар бар тұтынушыларға реттелуші заттар мен қоспаларды жөнелту үшін қажет жүк контейнерлері, оның ішінде /сыйымдылығы мысал үшін көрсетілді/ мыналар енеді:
      I/ Кемелердегі цистерналар;
      II/ Темір жол цистерналары /10-40 метрлік тонна/;
      III/ Автомобиль цистерналары /20 метрлік тоннаға дейін/;
      IV/ Сыйымдылығы 0,4 кг-дан бір метрлік тоннаға дейінгі канистрлер;
      V/ Бөшкелер /5-300 кг/.
      О) Барлық өлшемдегі контейнерлер шикізатпен дайын өнімді тасуда пайдаланылғандықтан олардың өлшем принциптерін айыру-шектеу Хаттамада анықтауға жатпайды. Онымен қатар шикізат немесе дайын өнім үшін контейнерлер көп рет немесе бір-ақ рет пайдаланылатын мүмкіндігі болса, олардың көп рет қолданылған мүмкіндік нышаны айқындалған қоным үшін жеткілікті емес.
      Һ) Егер де Хаттамада көрсетілгендей контейнерді қолдану мақсаты айқындау негізі есебіне алынса, оның ішінде ХФУ немесе галондары бар, ол алып жүретін немесе қолдағы бар болсын бәрі бір, аэрозоль балондары мен өртсөндіргіштер айқындауға енбейді, өйткені мұндай контейнерлерден заттың өз алдына шығуы пайдаланудың мақсатты түрде екенін көрсетеді.
       Жақтардың екініші Кеңесі II/4 шешімінде Хаттаманың 1-бабындағы 4-тармағының "реттелуші зат" деген түсінікке тиісті қосымшаларды көрсетілгендерден басқа осындай заттардың изомерлерін екі айтпай тиянақты түсіндіруге қаулы алды.
       Жақтардың үшінші Кеңесі III/8 шешімінде қаулы етеді:
      а) технологиялық және экономикалық бағалар жөніндегі тан/Монреаль хаттамасы Жақтарының екінші Кеңесінің 11/13 шешіміне сәйкес жұмыс істейтін /Монреаль хаттамасымен реттелетін заттардың кез келген цифрлық белгілерін сауда атауларының толық және ақырғы тізбесін жасауды сұрайды, оған Монреаль хаттамасы енгізген реттелетін заттар бар қоспалардың түзетулері қосылады, және 1991 жылғы қараша айының аяғына дейін осы тізбе хатшылыққа тапсырылады;
      в) 1992 жылғы наурыз айының аяғына дейін жоғарыдағы а/ тармақшасында көрсетілген Түзбені Монреаль хаттамасы Жақтарының бәріне таратуды сұрайды.

      5. "Өндіріс" Жақтардың бекіткен технологияны қолданумен жасалған заттардың санын қоспай реттелген заттардың өндірілген саны болып белгіленеді, сол секілді басқа химиялық заттарды өндіру үшін тек шикізат ретінде қолданылатын заттардың санын білдіреді. Қалпына келтірілген және қайтадан пайдаланылған заттар саны "өндіріс" ретінде қаралмайды. 2/
____________________________________________
      2/ Жақтардың бірінші Кеңесі 1/12 шешімінде қаулы етеді:
      а/ 1-баптың 5-тармағының "өндірілген реттелуші заттар" терминінің мағынасына мына түсінікті беру келісілді:
      1-баптың 5-тармағында пайдаланылған "өндірілген реттелуші заттар" деген ұғым осы Жақ өндірген басқа химиялық заттарды өндіру кезінде негізгі материал ретінде толық пайдаланылған реттелген заттардың есеп деңгейін қоспаған реттелуші заттардың есепті деңгейі деген ұғымды білдіреді.
      в/ Әрбір Жақ осы түсінікті байыптау үшін есеп беру процедурасын жасауы тиіс.
      Жақтардың бірінші Кеңесі 1/12 F шешімінде, сол сияқты "бұзу" түсінігін анықтау жөнінде қаулы етті:
       а/ Хаттаманың 1-бабының 5-тармағындағы бұл ұғымды былай түсіндіру келісілді:
      "Бұзылу процесі деп оны реттелуші заттарға қолданғанда сол заттардың түгел немесе едәуір бөлегінің ыдырауына, немесе тұрақты өзгеруіне әкелетін процесті айтады";
      в/ Техникалық баға беру жөніндегі Топтан Жақтар ыдырау мен күйреу әдістерін бекіту үшін оларды қайтадан және ұсынатын тұрақты техникалық комитетті құру қажеттігін білу мақсатында Жақтар өзінің екінші және одан кейінгі Кеңестерінде осы мәселелерге қайта оралып, қарауға кірісуі сұралсын. Сондай-ақ әрбір әдісті қолданудан ыдыраумен кірісуге ұшыраған реттелуші заттардың санын анықтап білсін.
      Жақтардың екінші Кеңесі 11/11 шешімінде жою технологиясына қатысты қаулы етеді:
      Жою технологиясы жөнінде арнайы техникалық ақыл беретін консультанттық комитет құрылсын және оның төрағасы тағайындалсын. Ол Хатшылықпен ақылдаса отырып, Жақтар ұсынған кандидатуралардың негізінде өзінен басқа тоғыз мүше тағайындайды.
      Ол мүшелер күйреу технологиясында сарапшы болулары тиіс және олар әділетті түрде географиялық өкілдігі ескеріліп таңдап алынады. Комитет күйреу технологиясын талдайды және олардың тиімділігі мен экологиялық қолданылуының бағасын береді және оларды қолдау мен өлшеу тәсілдері үшін критерий жасайды. Комитет өз баяндамаларын жүйелі түрде Жақтар кеңесіне беріп тұрады.
      Жақтардың үшінші Кеңесі өзінің 111/10 шешімінде Жақтардың екінші Кеңесі құрған Жою технологиясы жөніндегі арнайы техникалық Кеңес беретін Консультанттық комитеттің құрылған фактісін атап өтті және жоспарланып басталуына кемінде төрт ай қалған мерзім ішінде 1992 жылы өтетін Жақтардың төртінші Кеңесіне тапсыру үшін Комитеттен баяндаманы хатшылыққа беруін сұрайды.
      6. "Тұтыну" ұғымы реттелуші заттардың өндірісі плюс импорт минус экспортты білдіреді.
      7. "Есепті деңгей" 3-бапқа сәйкес айқындалған өндіру, импорт, экспорт және тұтыну деңгейлерін білдіреді.
      8. "Өндірісті рационизациялау" деген ұғым кәсіпорынның жабылу нәтижесінде қанағаттандырылмаған алдағы сұранымды жабу және бірінші Жақтың басқа Жаққа экономикалық тиімділікті қамтамасыз ету мақсатында өндірістің есепті деңгейінің бір бөлігін немесе түгел беруді білдіреді. 4/
      9. "Ауыспалы зат" деген ұғым осы хаттаманың С қосышасында көрсетілген өз алдына жеке немесе қоспа ретіндегі затты білдіреді. Бұл С қосымшасында аталған заттардан басқа кез-келген осындай заттың изомерлеріне жатады, бірақ аталып кеткен заттарды тасымалдау мен сақтау үшін пайдаланатын ыдыстан басқа нысаны бар дайын өнімнің құрама бөлігі болып табылатын кез-келген осындай заттарға немесе қоспаларға жатпайды. 5/
____________________________________________
      3/ Реттелуші заттардың экспорты мен импорты жайында Жақтардың бірінші Кеңесі 1/12 шешімінде былай қаулы етеді:
      Реттелуші заттарға қолданылатын шикізаттың импорты мен экспортына осындай тәртіп тарауы тиіс және олар осындай таза реттелуші заттар секілді есептеліп, Жақтардың тұтыну деңгейінің есептеріне қосылады.
      4/ Жақтардың бірінші Кеңесі 1/12 Д шешімінде Хаттаманың 2-бабының 1-5 тармақтары мен 1-баптың 8-тармағындағы "Өндірісті рационализациялау" ұғымын былай деп түсіндіруге келісті:
      "Өндірісті рационализациялау" ұғымын түсіндіру кезінде осы ел өзінің өндірісін басқа елде тиісті қысқарту болмайынша өз өндірісін ұлғайта алмайды.
      5/ Жақтардың үшінші Кеңесі 111/12 шешімінде қаулы етеді:
      в/ Ауыспалы заттар туралы Лондон қарарын назарға ала отырып /Монреаль Хаттамасы Жақтарының екінші Кеңесінің баяндамасына ҮІІ қосымша/ /осы Басқарушылықтың ІІІ қосымшасына қара/ экономикалық тұрғыдан басқа қолданатын балама болмаса реттелуші заттардың экологиялық технологиялық және экономикалық факторларын ескере отырып, ауыспалы заттарды өндіруді тез қысқартуға ықпал жасау үшін кезекті бір жақты салалар айқындалады. Осындай салалармен қатар ауыспалы заттар қазір қолданылатын салалар үшін де қажетті қанша мол көлемін бағалау керек.
      с/ Баға беру жөніндегі Топтан осындай салаларға қажет озон бұзушылық мүмкіндігі өте төмен ауыспалы заттарды анықтауды сұрайды және мүмкіндігінше тиісті шығыны көрсетілген ауыспалы заттарды құртатын техникалық және экономикалық жағынан жүзеге асыра алатын кесте ұсынылады.
      а/ Баға беру жөніндегі Топтан Жақтардың төртінші Кеңесі - не қарауға беру үшін өз баяндамаларын ашық құрамының жұмысшы топтары қарау үшін дер кезінде беру сұралады:
      е/ Вена Конвенциясы Жақтарының Конференциясы екінші Кеңесінің 11/2 шешімінің 2-тармағы мақұлдансын.

2-БАП: РЕТТЕУ ШАРАЛАРЫ

      1. /1990 жылы Лондонда болған Жақтардың екінші Кеңесінде жасалған түзетулерге сәйкес 2 А топқа қосылады/.
      2. В 2 бабымен алмастырылады.
      3. пен 4 А 2 бабымен алмастырылады.
      5. /1986 жылы А қосымшасында 1 топтағы реттелуші заттар өндірудің есепті деңгейі жылына кем дегенде жиырма бес килотонн болған кез келген Жақ осы баппен бекітілген өндірісті шектеу шеңберінен тыс шықпайтын осы жақтардың өндірісінің жалпы суммарлық есеп деңгейі 1, 3 пен 4 6/ тармақтарында, көрсетілген шектен асса, ол кез келген жаққа сол өндірістің рационализациялау мақсатында береді және алады. Осындай кез келген өндірісті бергендігі туралы хабар Хатшылыққа берілген мерзімінен кешіктірілмей беріледі.
      5. Кез келген Жақ реттеудің кез келген дара немесе бірнеше кезеңі шеңберінде 2А - 2Б баптарында көрсетілген өз өндірісінің есепті деңгейіндегі үлестің кез келген бөлігін кез келген басқа Жаққа бере алады, бірақ ол осы жақтар үшін осы баптар бойынша осы заттардың кез келген тобы бойынша өндірісті шектеу шеңберінен шықпайтын жағдайда болады. Осы процеске қатысушы әрбір Жақ осы туралы Хатшылыққа хабарлап, оның қай кезде жұмыс істейтінін және жағдайын білдіреді.
      6. Жоғарыдағы 5-баптың шеңберінде жұмыс істемейтін, бірақ А қосымшасы немесе В қосымшасындағы реттелетін заттарды өндіру үшін қуаты бар, олардың құрылысы жүріп жатса, немесе 1987 жылдың 16 қыркүйегіне дейін олар бойынша контракт міндеттемелері қабылданса  және олар 1987 жылдың 1 қаңтарына дейін Ұлттық Заңмен қарастырылса, онда өзінің 1986 жылғы өндірістік есептеулі деңгейін анықтау мақсатында өзінің 1986 жылғы негізгі өндіріс деңгейіне осындай қуаттар өнімін қоса алады, бірақ ол мұндай қуаттардың құрылысы 1990 жылдың 31 желтоқсанына дейін аяқталған кезде және осы өндіріс осы Жақтардың реттелуші заттардың жыл сайынғы тұтынуын жан басына шыққанда 0.5 килограмнан асырмай көбейтуге әкеп соқпаған жағдайда болады.
      7. 5-тармаққа сәйкес өндірістің кез келген беру жайында немесе 6-тармаққа сәйкес өндірісті барынша ұлғайту хабар осындай берілген кезеңнен кешіктірілмей хатшылыққа хабар жолданады.
      8. а/ Конвенциясының 1-бабының 6-тармағындағы айқындауға сәйкес экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымның мүше мемлекеттері болып табылатын кез келген Жақтар осы баппен және 3А - 2Б баптарында көрсетілгендей олардың жалпы суммарлық тұтыну деңгейінен аспаған жағдайда олар осы баптың 8/ және 2А - 2Б баптарының шеңберінде тұтыну жөніндегі өздерінің міндеттемелерін бірігіп орындап жатқандықтарын атай алады.
      в/ Осы келісімді жақтаған кез келген Жақтар осы келісімнің шарттары туралы келісім тақырыбы жайында тұтынуды қысқарту датасына дейін хатшылыққа хабарлайды.
      с/ Мұндай келісім барлық мемлекеттер осы экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымның мүшелері болса және аймақтық ұйымның өзі Хаттаманың Жақтары болса және олар оның қалай орындалатынын хатшылыққа хабарлаған кезде ғана күшіне енеді.
____________________________________________
      7/ Жақтардың бірінші Кеңесі 1/12 С шешімінде Хаттаманың 2-бабындағы 6-тармағы туралы былай деп түсінік беруге қаулы етеді:
      а/ Хаттаманың 2-бабындағы 1-4-тармақтары тұрақтандырылып, кейіннен өндірісті жыл сайын жақсартуды көздейді, сөйтіп, 2-баптың 6-тармағының шеңберінде осындай өндірістің қалайда кеңітілуіне жол бермейді.
      в/ Хаттаманың мақсаты мен міндеті ХФУ мен галондардың өндіру мен пайдаланылуын едәуір қысқарту болып табылатындықтан 2-баптың 6-тармағы немесе Хаттаманың мақсаттарына сәйкес Жақтарға жатпайтын елдер мен ұйымдарға экспортқа жіберу үшін әлемдік тұтынуды азайтуға қарсы тұра алатын өндірістің ұлғайтылу мүмкіндігін көздемейтін әлде бір басқа жағдайды қарастырмайды.
      с/ 1987 жылдың 16 қыркүйегіне дейін олардың кәсіпорындары салынып жатса немесе олар бойынша контракты міндеттемелер қабылданған болса және олардың құрылыс ұлттық заң бойынша 1987 жылдың 1 қаңтарына дейін және 1990 жылдың 31 желтоқсанына дейін оның құрылысы бітетін болса, сол елдерге ғана 2-баптың 6-тармағының шеңберінде ғана жұмыс істеуге рұқсат беріліп, олар ол жайында хатшылыққа хабар береді.
      8/ 1990 жылғы 29 маусымда Лондонда өткен Жақтардың екінші Кезеңінде қабылданған 11/1 шешімінің 2, 2А мен 2Б баптарының түзетулеріне сәйкес жүргізіледі:
      9. а/ Жақтар 6-бапқа сәйкес жүргізіліп отырған бағалардың негізінде мынадай шешімдер қабылдай алады:
      I/ А қосымшасында немесе Б қосымшасында көрсетілген озон бұзылатындай қабілеті бар коэффициент есептерін түзетуді қамтамасыз етеді және егерде қолдаса, онда қандайын және
      II/ Одан әрі түзету жүргізу мен өндірісті қысқарту немесе реттеуші заттарды тұтыну /1986 жылғы деңгеймен салыстырғанда/ қажет пе, егер де қолдамаса, онда оның қандай келісімде және қай мерзімде екені көрсетіледі; 9/
      в/ Мұндай түзетулер туралы ұсыныстар Хатшылық Жақтарға Жақтардың кеңесі басталғанға дейін кемінде 6 ай қалғанда хабарлайды, олар бекітулерге тапсырылады;
      с/ Мұндай шешімдерді қабылдай отырып, Жақтар консенсус жолымен келісімге жету үшін барлық жігерлерін жұмылдырады. Егер де консенсуске жету мақсатында қолданған барлық жігерге қарамай келісімге қол жетпесе, мұндай шешімдер Жақтардың ең соңғы шарасы ретінде келгендер мен дауыс беруге қатысушылардың үштен екісінің көпшілігімен /реттеуші заттардың тұтынушы жақтардың кем дегенде елу проценті/ 5-баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істеуші Жақтардың келушілері мен дауысқа қатысушыларының көпшілігі және осы тармақтың шеңберінде жұмыс істемейтін дауыс беруге келгендер мен қатысушылардың көпшілігі қабылдайды.
      д/ Барлық Жақтарға міндетті болып табылатын шешімдер туралы Депозитарий Жақтарға дереу хабарлайды. Егер де шешімдерде басқа нәрселер қарастырылмаса, Депозитарий таратқан күннен бастап алты ай өткен сон шешімдер күшіне енеді.
      10. /а/ I Осы Хаттаманың 6-бабына сәйкес жүргізілген баға беру негізінде және Конвенцияның 9-бабында айтылған процедураға сәйкес Жақтар шешімдер қабылдай алады:
      I/ Осы Хаттаманың кез келген қосымшасында кез келген заттарды енгізуге бола ма, егер де болса, олар қандай заттар және қандайларды алып тастайды, және
      II/ Көрсетілген заттарға бейімделген шараларды қабылдаудың мерзімі мен көлемі, механизмі туралы;
      9. Жақтардың үшінші Кеңесі III/I /а/ шешімінде Монреаль Хаттамасы Жақтарының көңілін Жақтардың екінші Кеңесінде қабылдаған хаттамаға түзету енгізу 1991 жылғы 7 наурыз күні күшіне енгеніне аударады және реттеулерді түзету шараларының сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдануын өте сұрайды.
      в/ Жақтардың дауыс беруге келген және қатысулардың үштен екі бөлігінен астамы қабылданған жағдайда кез келген осындай шешім күшіне енеді.
      II. Осы 10/ баптың және 2А - 2Е баптарының мазмұнды жағдайларына қарамай, Жақтар осы бап пен 2А - 2Е баптары талап ететін шаралармен салыстырғанда одан қатаң шаралар қабылдай алады; 11/
___________________
      10/ 1990 жылдың 29 маусымында Лондонда өткен жақтардың екінші кезеңінің ІІ/І шешімінде қабылданған түзетулерге сәйкес 2, 2А мен 2В баптары;
      II/ Вена Конвенциясы мен Монреаль хаттамасы Жақтарының бірінші Кеңесінде ұсынылған Европа қоғамдастығының үкіметтері қабылдаған озон қабатын қорғау туралы Хельсинки Декларациясының осы Басқарушылық жайлы I қосымшадағы толықтыруды қараңыз.
      Сол сияқты Австралияның; Австрияның, Бельгияның, Данияның, Канаданың, Лихтенштейннің, Нидерландының, Жаңа Зеландияның, Норвегияның, Германия Федеративті Республикасының, Финляндияның, Швейцарияның және Швецияның Монреаль хаттамасы Жақтарының екінші Кеңесінде жасалған Лондон Мәлімдемесінің осы Басқарушылық туралы қосымшасындағы толықтыруға қараңыз.
      Бұдан әрі Монреаль хаттамасының Жақтарының екінші Кеңесінде ұсынылған Европалық қауымдастық пен үкіметтердің осы басқарушылықтың ІІІ қосымшасындағы толықтыруды қара, сол секілді Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Австрия, Германия мен Дания үкіметтерінің өкілдері болған делегация басшылары Мәлімдемесінің IV қосымшасына қараңыз.

ТҮЗЕТУЛЕРГЕ КІРІСПЕ

      Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасы Жақтарының екінші Кеңесі Хаттама мен 6-бапты орындауда жүргізілген бағалар негізінде Хаттаманың А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттарды өндіру мен тұтынуын қысқарту және түзеу туралы қаулы етеді және мына жайларды ескеріп түсінеді:
      а/ 2-баптағы "осы бапқа" және Хаттаманың барлық тексі бойынша "2-бапқа" сілтемелер 2, 2А және 2В баптарына сілтемелер ретінде түсінеді.
      в/ Хаттаманың барлық тексі бойынша "2-баптың 1-4 тармақтарына" Сілтемелер 2А мен 2В баптарына Сілтеме ретінде түсінеді және
      с/ 2-баптың 5-тармағындағы "1, 3 пен 4-тармақтарына" сілтеме 2А бапқа сілтеме ретінде түсіндіріледі.

2А-БАП: ХФУ

      1. Осы Хаттама күшіне енгеннен кейінгі жетінші айдың алғашқы басталған күні, он екі ай мерзім ішінде және одан кейінгі он екі айдың әрбір мерзімінде А қосымшасындағы І-топтың реттелуші заттардың тұтыну деңгейі оның 1986 жылғы тұтынудың есепті деңгейінен аспауын әрбір Жақ қамтамасыз етеді. Осы заттың бір немесе бірнешеуін өндіретін әрбір Жақ осы мерзімнің аяғына дейін, ол жатқан осы заттардың есепті деңгейі оның 1986 жылы өндірілген деңгейінен аспауын қамтамасыз етеді, бірақта бұл деңгей 1986 жылғы деңгеймен салыстырғандағыдан он проценттен аспай өсе алады. Мұндай өсім 5-баптың шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың 12/ негізгі ішкі тұтынуын қанағаттандыру үшін және Жақтардың арасында өнеркәсіптік өндірісті тиімді болу мақсаты үшін қажет болған жағдайда ғана бола алады.
      2. 1991 жылғы 1 шілдеден 1992 жылдың желтоқсанына дейінгі мерзімде әрбір Жақ А қосымшасының І-тобына қосылған өзінің реттелуші заттарының өндіру мен тұтынудың есепті деңгейі 1986 жылы осы заттарды және тұтынудың есепті деңгейінен 150 процент аспауын қамтамасыз етеді. 1993 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл реттелуші заттар үшін 12 айлық реттелу мерзімі әрбір жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан аралығын болып белгіленеді.
      3. Әрбір Жақ 1995 жылдың 1 қаңтарында басталатын 12 айлық мерзім ішінде және одан кейінгі 12 айлық мерзім үшін А қосымшасының I тобында көрсетілген реттеуші заттарды тұтынудың жыл сайынғы есепті деңгейі оларды тұтынудың /1986 жылғы есепті деңгейінен елу процент аспауы тиіс. Осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін шығаратын әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде осы заттарды өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейі оны өндірудің 1986 жылғы деңгейінен аспауы керек. 5-баптың 1-тармағының деңгейінде жұмыс істейтін Жақтардың негізгі ішкі тұтынуын қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі, бұл шектен аспауы мүмкін, бірақ оның өндірісті 1986 жылғы есепті деңгейден 10 проценттен артық аспауы керек.
____________________________________________
      12/ Жақтардың бірінші Кеңесі І/12 С шешімінде хаттаманың 2 және 5-баптарындағы "негізгі ішкі қажеттік" терминін былайша түсіндіруге келісіп, қаулы етеді:
      Хаттаманың 2 және 5-баптарындағы қолданылған "Негізгі ішкі қажеттік" / термині басқа елдерді жабдықтау мақсатында реттелуші заттар бар өнімдер өндіруді ұлғайтуға болмайды, тоқтату ретінде ұғылады.

      4. Әрбір Жақ 1997 жылғы 1 қаңтарда басталатын он екі айлық мерзім ішінде және одан кейінгі әрбір он екі айлық мерзім үшін А қосымшасының I тобына қосылған реттеуші заттарды тұтынудың есепті деңгейі оны тұтынудың 1986 жылғы есепті деңгейінен бір жылда 15 процент аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін шығаратын әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде осы заттарды өндірудің есепті деңгейін 1986 жылғы өндірістің есепті деңгейінен бір жылда он бес процент аспауын қамтамасыз етеді. Бірақ та 5-баптың 1 тармағының шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың негізгі ішкі тұтынуларын қанағаттандыру үшін оның есепті деңгейі бұл есептен аса алады, бірақ онда 1986 жылғы оның өндірісінің есепті деңгейінен, бұл шектен он проценттен артық аспауы мүмкін.
      5. Әрбір Жақтардың 2000 жылдың 1 қаңтарында басталатын он екі айлық мерзімі ішінде және одан кейінгі әрбір он екі айлық мерзімде А қосымшасының І тобына қосылған оның реттеуші заттарын тұтынатын есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін өндіретін әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде осы заттарды өндірудің есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Бірақ та 5-баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істеп жатқан Жақтардың негізгі ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі, бұл шектен асуы мүмкін, бірақ 1986 жылғы оны өндірудің есепті деңгейінен он бес проценттен артық емес.
      6. 1992 жылы Жақтар қысқарту кестесін тездету мүмкіндігін қарайды.

2В-БАП: ГОЛОНДАР 13/

      1. Әрбір Жақ 1992 жылдың 1 қаңтарында басталған он екі айлық мерзім ішінде және одан кейінгі он екі айлық мерзімнің әрқайсысы үшін А қосымшасының II тобына қосылған реттелген заттардың жыл сайынғы оның тұтынудың есепті деңгейі 1986 жылғы оны тұтынудың есепті деңгейінен аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін өндіретін әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде осы заттарды өндірудің есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істеп жатқан Жақтардың негізгі ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі бұл шектен асуы мүмкін, бірақ 1986 жылғы оны өндірудің есепті деңгейінен он проценттен аспауы керек.
      2. 1995 жылдың 1 қаңтарында басталатын он екі ай мерзімнің ішінде және одан кейінгі он екі айлық мерзімнің әр қайсысы үшін А қосымшасының II тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы оны тұтынудың есепті деңгейі 1986 жылғы оны тұтынған есепті деңгейден елу проценттен артық болмауын қамтамасыз етеді. Осы заттардан біреуін немесе бірнешеуін әрбір Жақ осы мерзімнің ішінде осы заттарды өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейі 1986 жылғы оны өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейінен елу проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі бұл шектен аспауы мүмкін, бірақ ол 1986 жылғы өндірілген оның есепті деңгейінен он проценттен артық болмауы тиіс. Бұл тармақ өздеріне біртекті балама болмайтын қолданудың маңызды түрлерін қамтуға қажетті өндіру немесе тұтыну деңгейіне рұқсат берген шешімді Жақтар қабылдаған негіздегіден басқа кезде қолданылмайтын болады.
      3. Әрбір Жақ 2000 жылдың 1-қаңтарында басталатын он екі ай мерзім ішінде және одан кейінгі он екі айдың әрбір мерзімі үшін А қосымшасының ІІ-тобына қосылған реттелуші заттарды тұтынудың есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Әрбір Жақ осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін шығарса, осы мерзімнің ішінде осы заттарды өндірудің есепті деңгейі нольдік шектен аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың І-тармағында жұмыс істейтін жақтардың негізгі ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін оның есепті деңгейі бұл шектен аса алады, бірақ 1986 жылғы өндірудің есепті деңгейінен 185 проценттен аспауы керек. Бұл тармақ өздерінің біртекті баламасы жоқ қолданудың маңызды түрлерін қамтуға қажетті өндіру немесе тұтыну деңгейіне рұқсат беру жөнінде Жақтар шешім қабылдаған кезде ғана қолданылады.
____________________________________________
      13/ Жақтардың екінші Кеңесі 11/3 шешімінде галондар жөнінде 1992 жылы өтетін Жақтардың төртінші Кеңесінде галондарды айырбастау мүмкіндігіне қатысты, галондарды пайдаланудың маңызды түрлерінің барлығын айқындау керек, кезінде осы түрлерді анықтап, зерттейтін сарапшылардың арнайы жұмыс тобын құруға қаулы етті:

      4. 1993 жылдың 1-қаңтарына дейін "Қолданудың маңызды түрлері" ұғымын айқындау жөнінде, егер де осы баптың 2 және 3-тармақтарының мақсаттары үшін мұндайлар болса тиісті шешім қабылдайды.

2С-БАБЫ: БАСҚАЛАРЫ ТҮГЕЛ ГАЛОГДИРЛЕНГЕН ХФУ

      1. Әрбір Жақ 1993 жылы басталған он екі айдың мерзім ішінде онан кейінгі он екі айлық мерзімнің ішінде В қосымшасының І-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы есепті деңгейі оны тұтынудың 1989 жылғы есепті деңгейінен сексен проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін өндіретін әрбір Жақ осы заттарды өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейі оны өндірудің 1989 жылғы есепті деңгейінен 80 проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі 1986 жылғы өндірілген есепті деңгейден 10 проценттен аспауы керек.
      2. Әрбір Жақ 1997 жылы 1-қаңтарда басталатын он екі ай мерзімнің ішінде және одан кейінгі әрбір он екі айлық мерзімнің ішінде В қосымшасының 1-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы тұтынудың есепті деңгейі 1989 жылғы тұтынудың есепті деңгейіне 15 проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін өндіретін әрбір Жақ осы заттардың өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейі 1989 жылғы өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейінен он бес проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-інші баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі 1989 жылы өндірілген есепті деңгейден он процент болып, бұл шектен асып кетуі ықтимал.
      3. Әрбір Жақ 2000 жылдың 1 қаңтарынан басталатын он екі айлық мерзім ішінде және одан кейінгі он екі айлық мерзім ішінде В қосымшасының 1-тобына қосылған реттелуші заттарды тұтынудың есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Әрбір Жақ осы заттардың біреуін немесе бірнешеуін шығаратын болса, осы мерзімнің ішінде нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі 1989 жылғы өндірілген есепті деңгейдегі бұл шектен он бес проценттен артық аспауы мүмкін.

2-БАП: І/ТЕТРАХЛОРМЕТАН

      1. Әрбір Жақ 1995 жылдың 1-қаңтарында басталатын он екі айдың ішінде және содан кейінгі әрбір он екі айдың ішінде В қосымшасының ІІ-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы өндірудің есепті деңгейі 1989 жылғы өндірілген тұтынудың есепті деңгейінен он бес процент аспауын қамтамасыз етеді. Осы затты шығаратын әрбір Жақ сол мерзімдердің ішінде осы заттарды өндірудің жыл сайынғы өндіруінің есепті деңгейі оны өндірудің 1989 жылғы есепті деңгейінен 15 процент аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың І-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру үшін оның есепті деңгейі бұл шекті оның 1989 жылғы өндірілген есепті деңгейінен он процент артуы ықтимал.
      2. Әрбір Жақ 2000 жылдың 1-қаңтарында басталатын он екі айлық мерзім ішінде және одан кейінгі әрбір он екі ай мерзім ішінде В қосымшасының І-тобына қосылған реттелуші заттардың тұтынылуының есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттарды өндіретін әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде осы заттарды шығарудың есепті деңгейінің нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың I-тармағында істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі 1989 жылғы өндірістің есепті деңгейінен он бес проценттен артпай, бұл шекті асуы мүмкін.

2Е-БАП: І,І,І-ТРИЛОРЭТАН /МЕТИЛХЛОРОФОРМ /

      1. Әрбір Жақ 1993 жылдың 1-қаңтарында басталатын он екі айлық мерзім ішінде және одан кейінгі әрбір он екі ай мерзім ішінде В қосымшасының III-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы тұтынуының есепті деңгейі 1989 жылғы оны тұтынудың есепті деңгейінен аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттарды шығаратын әрбір Жақтар осы мерзімдердің ішінде осы заттарды өндірудің жыл сайынғы есепті деңгейі оны өндірудің 1989 жылғы есепті деңгейінен аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың 1-тармағы шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру үшін осы өндірістің есепті деңгейі 1989 жылғы оны өндірудің есепті деңгейінен он проценттен аспай, бұл шектен асуы мүмкін.
      2. Әрбір Жақ 1995 жылдың 1-қаңтарында басталатын он екі ай мерзім ішінде және одан кейінгі әрбір он екі айлық мерзім ішінде В қосымшасының ІІІ-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы тұтынылуының есепті деңгейі 1989 жылғы оны тұтынудың есепті деңгейінен 70 проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Осы затты шығаратын әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде оны өндіретін жыл сайынғы есепті деңгейі 1989 жылғы оны шығаратын есепті деңгейінен 70 проценттен аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта, 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру мақсатында оны өндірудің есепті деңгейі 1989 жылғы оны өндірудің есепті деңгейінен он проценттен аспай асып кетуі мүмкін.
      3. Әрбір Жақ 2000 жылдың 1-қаңтарынан басталатын он екі айлық мерзім ішінде және одан кейінгі әрбір он екі айлық мерзім ішінде В қосымшасының ІІІ-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы тұтынуының есепті деңгейі оны тұтынудың 1989 жылғы есепті деңгейінен отыз процент аспауын қамтамасыз етеді. Әрбір Жақ осы заттарды шығара отырып, осы мерзімдердің ішінде осы заттың 1989 жылғы өндіруінің есепті деңгейінен отыз процент аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі 1989 жылдың оның өндірілген есепті деңгейінен он проценттен аспай, бұл шектен артық болуы мүмкін.
      4. Әрбір Жақ 2005 жылдың 1-қаңтарында басталатын он екі ай мерзім ішінде және одан кейінгі әрбір он екі ай мерзім ішінде В қосымшасының ІІІ-тобына қосылған реттелуші заттардың жыл сайынғы есепті деңгейі нольдік деңгейінен аспауын қамтамасыз етеді. Осы заттарды шығаратын әрбір Жақ осы мерзімдердің ішінде осы затты өндірудің есепті деңгейі нольдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Бірақта, 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтарының негізгі ішкі қажеттерін қанағаттандыру үшін оны өндірудің есепті деңгейі 1989 жылғы оны өндірудің есепті деңгейінен он бес проценттен артпай, 6ұл шектен асуы мүмкін.
      5. 1992 жылы Жақтар осы бапта көрсетілгендермен салыстырғанда қысқарту кестесін тездету мүмкіндігін қарайды.

3-БАП: РЕТТЕЛУШІ ДЕҢГЕЙЛЕРДІҢ ЕСЕБІ

      Әрбір Жақ 2 14 2А - 2Б және 5-баптарының мақсаттары үшін қосымшасының немесе В қосымшасындағы заттардың әрбір тобы үшін өзінің есепті деңгейлерін анықтайды:
      а/ Өндіріс жолымен:
      I/ Әрбір реттелуші заттың өзінің жылдық өндіріс көрсеткіші А қосымшасының немесе В қосымшасында озон бұзатын қабілетін көбейту;
      II/ Әрбір топ бойынша алынған көрсеткіштерін соммалап жинақтау;
      в/ импорт пен экспортқа сәйкес а/ тармақшасында көрсетілген mutalis mutandis процедурасын қолдана отырып және
      с/ Реттелуші заттарды өндіріс пен импорттың өзіндік есепті деңгейлерін сомдау жолдарымен тұтыну және а/ мен в/ тармақшаларына сәйкес айқындалған экспорттың өзіндік есеп деңгейінен шығарып тастау. Бірақта 1993 жылдың 1-қаңтарынан бастап Жақтарға жатпайтын елдерге реттелуші заттардың экспортынан экспортқа жіберетін Жақтың тұтыну деңгейін шығарып тастауға болмайды.

4-БАП: ЖАҚТАРҒА ЖАТПАЙТЫН МЕМЛЕКЕТТЕРМЕН САУДАНЫ РЕТТЕУ

      1. Осы Хаттама күшіне енгеннен кейінгі бір жылдық ішінде әрбір Жақ осы Хаттаманы Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекеттен реттелуші заттардың импортына тыйым салады.
      2. 1993 жылдың 1-қаңтарынан бастап 5-баптың 1-тармақшасының шеңберінде істейтін Жақтардың бірде-бірі осы Хаттаманы жақтамайтын кез келген мемлекетке бірде реттелуші затты экспортқа жібере алмайды.
      3. Осы Хаттама күшіне енген күннен кейінгі үш жылдың ішінде Жақтар конвенцияның 10-бабында көрсетілген ережеге сәйкес реттелуші заттар бар өнімінің тізімін қосымша ретінде дайындайды. Қосымшаға қарсы пікір айтпаған Жақтар көрсетілген процедураларға сәйкес қосымша күшіне енген бір жылдың ішінде осы Хаттаманың Жақтаушысы болмаған кез келген мемлекетпен мұндай өнімдердің импортына тыйым салады.
      4. Осы Хаттама күшке енгеннен кейінгі бес жылдың ішінде Жақтар осы Хаттаманы негізінде жүргізілген өнімдердің импортына тыйым салу немесе шектеудің практикалық мүмкіндігін анықтайды. Жақтар егер де бұл мүмкін деп санаса, конвенцияның 10-бабында көрсетілген процедураларға сәйкес осындай өнімдердің тізімін қосымша ретінде дайындайды. Ол жөнінде қарсы пікір білдірмеген Жақтар айтылған процедураларға сәйкес осы Хаттаманың Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекетпен осындай заттардың импортына қосымша күшіне енген бір жылдың ішінде тыйым салады немесе шектейді.
___________________
      14/ 2, 2А және 2В-баптары 1990 жылғы 29 маусымда Лондонда өткен Жақтардың екінші Кеңесі қабылдаған ІІ/І шешімінің түзетулеріне сай

      5. Әрбір Жақ осы Хаттаманы Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекетке реттелуші заттарды өндіруге немесе пайдалануға қажетті технологияны беру экспортын қостамайды.
      1. 1990 жылдың 1-қаңтарынан бастап әрбір Жақ осы Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекеттен А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттардың импортына тыйым салады.
      1-бис. Осы тармақша күшіне енгеннен кейінгі бір жылдың ішінде әрбір Жақ Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекеттің Б қосымшасында көрсетілген реттелуші заттардың импортына тыйым салады.
      2. 1993 жылдың 1-қаңтарынан бастап әрбір Жақ Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекетке А қосымшасында аталған кез келген реттелуші заттардың экспортына тыйым салады.
      2-бис. Осы тармақша күшіне енген күннен бір жыл өткен соң әрбір Жақ Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекетке Б қосымшасында көрсетілген кез келген реттелуші заттың экспортына тыйым салады.
      3. 1992 жылдың 1-қаңтарына дейін Жақтар конвенцияның 10-бабындағы процедураларға сәйкес А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттары бар өнімдердің тізімі қосымша ретінде дайындайды. Бұл қосымшаға қарсы келмеген Жақтар көрсетілген процедураларға сәйкес осы қосымшаның күшіне енген бір жылдың ішінде Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекетке осындай заттардың импортына тыйым салады.
      3-бис. Осы тармақша күшіне енгеннен кейінгі үш жылдың ішінде Жақтар конвенцияның 10-бабында айтылған процедураларға сәйкес В қосымшасына қосылған реттелуші заттары бар өнімдердің тізімі қосымша ретінде жасайды. Бұл қосымшаға қарсылық білдірмеген Жақтар осы процедураларға сәйкес осы қосымша күшіне енген Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекетке осы өнімдердің импортына тыйым салады.
      4. 1994 жылдың 1-қаңтарына Жақтар А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттардың негізінде шығарылатын, бірақ Жақтарға жатпайтын мемлекеттерден басқалардың өнімдерінің импортын шектеу немесе тыйым салудың практикалық мүмкіндігін айқындайды. Жақтар егер де мұны мүмкін деп санаса, конвенцияның 10-бабында қарастырылған процедураларға сәйкес осындай өнімдердің тізімін қосымша ретінде дайындайды. Жақтар бұл ұсыныстарға қарсы болмаса, аталған процедураларға сәйкес қосымша күшіне енген бір жылдың ішінде осы Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекеттерден осындай өнімдердің импортына тыйым салады.
      4-бис. Осы тармақтың күшіне енген күннен кейінгі бес жылдың ішінде Жақтар Жақтарға жатпайтын мемлекеттерден В қосымшасында көрсетілген реттелуші заттардың негізінде өндірілетін өнімдердің импортын шектеу немесе тыйым салудың практикалық мүмкіндігін анықтайды. Жақтар егер де мұны мүмкін деп санаса, конвенцияның 10-бабында көрсетілген оларға сәйкес осындай өнімдердің тізімін қосымша ретінде дайындайды. Бұл қосымшаға қарсы пікір білдірмеген Жақтар көрсетілген процедураларға сәйкес Жақтарға жатпайтын кез келген мемлекеттен осындай өнімдердің импортын қосымша күшіне енгеннен кейінгі бір жылдың ішінде шектейді немесе тыйым салады.
____________________________________________
       1 5/ Жақтардың үшінші Кеңесі Хаттаманың 4-бабын жүзеге асыру жөніндегі ақпарды хатшылыққа беру туралы Жақтардың ұсынысын мақұлдап, қаулы етті.

      5. Әрбір Жақ осы хаттаманы жақтамаған кез келген мемлекетке реттелуші заттарды өндіру мен пайдаланудың технологиясын экспортқа жіберуді мүмкіндігіне қарап қостамайды.
      6. Әрбір Жақ Жақтарға жатпайтын мемлекеттерге реттелуші заттарды өндіруге көмек беретін технология немесе қондырғы, жабдықтар мен өнімдерді экспортқа жіберу үшін жаңа жәрдемақша, көмек, несие, кепілдеме немесе қауіпсіздендіру бағдарламасын беруге өзін өзі тоқтатады.
____________________________________________
      16/ 2, 2А және 2В-баптары 1996 жылдың 29 маусымында Лондонда өткен Жақтардың екінші Кеңесінде қабылданған ІІ/І шешімдерінің түзетулеріне сай.
      17/ Жақтардың екінші Кеңесі ІІ/15 шешімінде Жақтардың ашық құрамының жұмыстары тобының жұмысын одан әрі жалғастыруға, қажет болғанда және бірінші кезекте мына мәселелерді қарау үшін оның мандаты ұзартылсын:
      с/ Жақтармен катар Жақтарға жатпайтын мемлекеттермен және ұйымдармен сауда жасау туралы осы Хаттаманың ережелеріне байланысты, оның ішінде еркін сауда жасаған қатысты және Жақтардың үшінші Кеңесі жасалған ұсыныстар проблемаларын шешу.

      7. 5 және 6 тармақтар реттелуші заттарды қауіпсіз сақтауға, пайдаға асыруға, рециркуляцияға немесе жоюға көмек беретін өнімдерге, жабдықтарға қондырғыларға немесе технологияға қолданылмайды.
      8. Осы баптың жағдайына қарамай, 1, 1-бис, 3, 3-бис, /және/ 4 және 4-бис тармақтарында айтылған импорт және 2, 2-бис тармақтарында айтылған экспорт Жақтарға жатпайтын кез-келген мемлекетпен немесе егер де Жақтар Кеңесі бұл мемлекет және 2, 16 2А - 2Е баптарының ерекшеліктерін толық орындап келеді және ол 7-17 бабында көрсетілгендей, ол туралы тиісті мәліметтер берілген кезде рұқсат беріледі.
      9. Осы баптың мақсаттары үшін "осы Хаттаманы жақтамайтын Жақтың мемлекеті" деген ұғымға кез-келген нақты реттелуші затқа қатысты жұмыс істейтін осы затқа байланысты реттеу шараларымен келіспеген мемлекет немесе экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйым жатады.

5-БАП: ДАМУШЫ ЕЛДЕРДІҢ ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЫ 18/

      1. Кез келген дамушы ел болып табылатын Жақ оның А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттарды тұтынудың жыл сайынғы есепті деңгейі Хаттаманың күшіне енген күнінен жан басына шаққанда 0.3 килограммнан кем болмаса, немесе кез келген онан кейінгі мерзімге /Хаттаманың күшіне енген он жылдың ішінде/ 1999 жылдың 1-қаңтарына дейін болса, онда өзінің негізгі ішкі қажетін қанағаттандыру мақсатында 2А - 2Е баптарында /2 19 / бабының 1-, 4-тармақшалары бойынша осы тармақтарда айтылған мерзімінен кейін он жылға/ көрсетілген реттеу шараларының бұзылуын он жылға кейінге қалдырады. /Бірақта мұндай Жақ тұтынудың жыл сайынғы есепті деңгейін жан басына шаққанда 0.3 килограмм мөлшерінен асырмайды. Осындай әрбір Жаққа 1995 және 1997 жылдардағы мерзім ішінде оны тұтынудың есепті орта жылдық деңгейін немесе жан басына шаққанда 0.3 килограмм көлемінде тұтынудың есепті деңгейінің ол реттеуші шараларын сақтау үшін база ретінде қолданудан төмен емес жағдайда пайдалану құқы беріледі/.

      18 "Дамушы елдер" ұғымын түсіндіру жөнінде Жақтардың бірінші Кеңесі 1/12 шешімінде Хаттаманың мақсаттары үшін мына елдерді дамушылар ретінде қарауға қаулы етеді: Албания, Аджир, Ангола, Антигуа мен Барбуда, Аргентина, Ауғанстан, Багамараладры, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бенин, Бирма, Боливия, Ботсвена, Бразилия, Бруни-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаифи, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Демократиялық Кампучия, Демократиялық Йемен, Джибути, Доминика Республикасы, Египет, Заир, Гамбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, /Ислам Республикасы/, Иемен, Кабо-Берде, Камерун, Катар, Кения, Кипр, Қытай, Колумбия, Комор аралдары, Конго, Корей Халық Демократиялық Республикасы, Коста Рика, Кот-д, Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос Халық-Демократиялық Республикасы, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия Араб Жамахириясы, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали , Мальдив аралдары, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Біріккен Танзания Республикасы, Біріккен Араб Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Жаңа Гвинея, Парагвай, Перу, Корей Республикасы, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе мен Принсипи, Сауд Аравиясы, Свазиленд; Сейшель аралы, Сенегал, Сент-Винсент пен Гренадина, Сент-Кристофер және Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия Араб Республикасы, Соломонов аралдары, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Тайланд, Того, Тонга, Тринидад және Тобаго, Тунис, Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппин, Орталық Африка Республикасы, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваторлық Гвинея, Эфиопия, Югославия және Ямайка.
      Осы аталған дамушы елдер жайында жақтардың екінші Кеңесі 11/10 шешімінде қаулы етеді:
      5-баптың бірінші тармағының шеңберінде істейтін Дамушы елдерге қажетті реттелуші заттардың дәл санын өздерінде бар деректердің негізінде анықтау және Хаттаманың 2А - 2Е баптары мен 2-бабы бойынша рұқсат етілген проценттер көлемінде дамушы елдерге өздерінің компанияларына қосымша қажетті сандарында өндіруге көмек көрсету үшін жеткізу көздерін анықтау Хатшылықтан сұралсын.
      Хатшылықтан өзінің жыл сайынғы деректер туралы баяндамасында 5-баптың 1-тармағының шеңберінде істейді деп есептелетін толық мәліметтердің негізінде дамушы елдердің жаңартылған тізімін жариялау сұралсын. Хаттаманың санымен бірге 5-бабының 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтар болып есептелуге тиіс толық емес немесе бағалай алатын дамушы елдердің тізімін жариялайды. Хаттаманың 5-бабындағы Ережелерге сәйкес 5-баптың 1-тармағында көрсетілген тәртіп ол хатшылыққа мұның жыл сайынғы тұтынудың есепті деңгейі жан басына шаққанда 0.3 килограмнан төмен екенін растайтын толық мәліметті бермейінше ешбір Жаққа таратылмайды. Жақтардың үшінші Кеңесі III/3 с/ шешімінде 5-баптың 1-тармағына сәйкес дамушы елдердің мамандықтары туралы ұсынысты мақұлдауға қаулы етеді:
      "Мәліметтер туралы баяндамада бар" (UNEP/OZ. (Pzo) Vl 3/113 gty Add 1) деректерге сай және мәліметтер беру мәселелері жөніндегі арнайы сарапшылар тобының баяндамасының / (UNEP/OZ (Pzo/WC Z/114) /с/ 14 тармағындағы ұсыныстарға орай Комитет мына Дамушы елдер 5-баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істейтін уақытша мамандықта деп қаулы етті: Бахрейн, Мальта, Біріккен Араб Эмираттары мен Сингапур. Басқа дамушы елдердің бәрі 5-баптың 1-тармағының шеңберінде қимыл жасайтындар болып қаралады.
      Жақтардың Үшінші Кеңесі бойынша сонымен қатар III/5 шешімінде қаулы етеді:
      а/ Дамушы елдің статусын беру туралы мемлекеттердің өтініштері жеке негізде және түсуіне қарай қаралсын;
      в/ Монреал Хаттамасының мақсаттары үшін Түркияға дамушы елдің статусын беру мойындалсын, онда Дүниежүзілі банк пен ОЭСР және ПРООН Түркияны дамушы ел ретінде танитыны атап өтілсін;
      с/ Жақтардың ашық құрамының жұмысшы тобынан Монреаль Хаттамасының мақсаттары үшін дамушы елдердің статусын беруді сұраған кезде қолданылатын критерийді анықтап, зерттеу сұралсын және Жақтардың төртінші немесе бесінші Кеңесінде қарауға баяндама берілсін. Жақтардың үшінші Кеңесі осымен бірге III/6 шешімінде Дамушы елдер өкілдерінің Баға жөніндегі топ, жою технологиясы жөніндегі Комитет, Бюро және Жұмысшы топтарының, сондай-ақ Монреаль Хаттамасы шеңберінде шақырылатын кез-келген басқа Кеңестердің жұмысына қатысулары мақұлдансын және осындай қатысушыларды мүмкіндігіне қарай қаржымен қолдау қамтамасыз етілсін. Монреаль Хаттамасына қосымша түзетулер енгізу жөнінде Жақтардың үшінші Кеңесі одан әрі III/13 шешімінде қаулы етеді:
      в/ Хаттаманың 5-бабының 1-тармағының шеңберінде жұмыс істеп, осы бапта көрсетілген жан басына шаққанда тұтыну 0.3 килограмм көлемінен асқанда ел үшін оның салдарының мүмкінділігі қандай болатынын талқылау үшін Монреаль Хаттамасының барлық тиісті баптарын қарау керек.
      с/ осындай Жақтың екінші бапта қарастырылған реттеу шараларына орай жағдайына айқындап білу үшін Хаттамаға енгізілуі мүмкін түзетулерді қосу шараларын талқылау қажет, оның ішінде анықталатыны
      осындай Жаққа өндіруді қысқарту кестесі үшін қолданатын негізгі жыл;
      өндіруді қысқарту кестесінде кезең, ол оған сай болуы керек;
      реттеу жөніндегі шараларды неғұрлым толық жүзеге асыру үшін Жаққа қандай мерзімді /егер ондай болса/ беру қажет.
      /5/1/ бап бойынша өзінің статусын Жақтар үшін жоятын салдардың мүмкіндігін қарайды, егер де ол осы уақытта Уақытша көп жақты қордың атқару Комитетінің мүшесі болып табылса.
 
      2. Жақтардың дамушы елдер болып саналатын Жақтарға экологиялық қауіпсіз балама химиялық заттар мен технологияларға қол жеткізуге көмектеседі және соларға осындай балама заттар мен технологияны пайдалануға тез көшу мақсатында көмек көрсетеді.
      3. Жақтар екі жақты немесе көп жақты каналдар бойынша дамушы елдер болып табылатын жақтарға балама технологиямен айырбасталатын өнімдерді пайдалану мақсатында ақшалай жәрдем, көмек несие кепілдеме немесе қауіпсіздендіру бағдардамаларын беруді жеңілдетуге міндеттенеді.
      2. Бірақ та кез-келген Жақ осы баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істеп, А қосымшасында көрсетілген реттелуші Жақтардан жыл сайынғы тұтынуының есепті деңгейінен, жан басына шаққанда 0.3 килограмнан аспауы, В қосымшасында аталған реттеуші заттардың жыл сайынғы есепті деңгейінен, жан басына шаққанда 0.2 килограмнан аспауы керек.
      3. Осы баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін әрбір кез-келген Жақ 2А - 2Е баптарына сәйкес реттеу шараларын қолданған кезде мыналарды пайдалануға құқы бар:
_____________________
      19/ 2А және 2В баптары 1990 жылы 29 маусымда Лондонда өткен Жақтардың екінші Кеңесінің ІІ/І шешімінде қабылданған зерттеулерге сәйкес.

      а/ А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттар үшін 1995 жылдан 1997 жылға дейінгі мерзім ішіндегі өзінің тұтынуының есепті орта жылдық деңгейі немесе реттеу шараларын сақтаудың критерийін анықтауға негіз ретінде қандай деңгейдің күші /аз/ екенін жан басына шаққанда 0.3 килограмм көлемінде тұтынудың есепті деңгейіне байланысты;
      в/ В қосымшасында көрсетілген реттелуші заттар үшін 1998 жылдан 2000 жылға дейінгі мерзім ішінде өзінің тұтынуының есепті орта жылдық деңгейі немесе реттеу шараларын сақтаудың критерийін анықтауға негіз ретінде қандай деңгейдің аз екенін жан басына шаққанда 0.2 килограмм көлемінде тұтынудың есепті деңгейіне байланысты.
      4. Егер де осы баптың 1-тармағы шеңберінде жұмыс істейтін Жақ 2А және 2Е баптарында көрсетілген реттеу шаралары жөніндегі міндеттемелер күшіне енген кезіне дейінгі кез-келген сәтте реттелуші заттардың жеткілікті санын алуға мүмкіндік жоғын білсе онда ол туралы ол Хатшылыққа хабар береді. Хатшылық мұндай хабардың бір данасын осы мәселені келесі Кеңесте қарайтын Жақтарға жібереді және олар тиісті шаралар қабылдайды.
      5. 2А - 2Е баптарында айтылған зеттеу шараларын сақтау жөніндегі осы баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың міндеттемелерді орындауға мүмкіндігін қамтамасыз ету және оларды осы Жақтар бойынша жүзеге асыру 10-бапта көрсетілген қаржылық ынтымақтастықты тиімді түрде жүзеге асыруға және 10А бабында айтылғандай технологияны беруге тәуелді.
      6. Осы баптың 1-тармағы шеңберінде істейтін кез келген Жақ кез-келген сәтте іс жүзінде барлық мүмкіндікті қолдағанына қарамай 10 және 10 А баптарын қатаң түрде орындауы себебінен 2А - 2Е баптарында көрсетілген зерттеу шаралары жөніндегі кез-келген немесе барлық міндеттемелерді орындауға өзінің күші жоқ екені жайында Хатшылыққа жазбаша түрде хабарлайды. Хатшылық бұл мәселені осы баптың 5-тармағын ескере отырып, алдағы Кеңесте қарайтын Жақтарға осы хабардың бір данасын дереу жібереді, олар қажетті шаралар қабылдайды.
      7. Жоғарыдағы 6-тармақта айтылған қажетті шараларды қабылдауға тиісті хабарды алған және Жақтардың Кеңесін өткізу аралығындағы мерзімде немесе кез келген онан кейінгі кезеңде Жақтар Кеңесінің шешімі бойынша хабар берген Жаққа 8-бапта айтылған ережені сақтамауға байланысты процедуралар қолданылмайды.
      8. Жақтардың Кеңесі 1995 жылдан кешікпей осы баптың 1-тармағының шеңберінде істейтін, оның ішінде технологияны беру мен қаржылық ынтымақтастықты тиімді түрде жүзеге асырып отырған Жақтардың жағдайына шолу жасайды және осы Жақтарға қолдануға жарайтын реттеу шаралары кестесіне қатысты қажет деген кез келген қайта қарауды өткізеді.
      9. Осы баптың 4, 6 және 7-тармақтарында айтылған Жақтардың шешімі 10-баптың шеңберінде қолданған шешімдерге қарайтын сол процедураға сәйкес қабылданады.

6-БАП: РЕТТЕУ ШАРАЛАРЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ШОЛУ

      1990 жылдан бастап және төрт жылда кем дегенде бір рет Жақтар 2, 20/ мен 2А - 2Е-баптарында көрсетілген реттеу шараларын, сол сияқты ғылыми, экологиялық, техникалық және экономикалық ақпараттардың негізінде С қосымшасындағы 1-топтың ауыспалы заттарын өндіру, импорт пен экспорт саласындағы жағдайды бағалайды. 21/
___________________________
      20/ 2, 2А және 2В баптары Лондондағы 1990 жылдың 29 маусымында ІІ/І шешімінде қабылданған түзетушілерге сай.
      21/ Жақтардың бірінші Кеңесі Монреаль Хаттамасының 6-бабына сай мына төрт топтың құрылуын бекітуге қаулы етті:
      а/ ғылыми баға беру жөніндегі топ
      в/ экологиялық баға беру жөніндегі топ
      с/ техникалық баға беру жөніндегі топ
      с1/ экономикалық баға беру жөніндегі топ
      Жақтардың бірінші Кеңесі, сондай-ақ 1/10 шешімінде ғылыми баға беру жөніндегі топтан булыжай тиімділігінің ықпалына жылудың қабілеті, ОРС көрсеткіштері туралы және реттелуші және реттелмеуші түрлі атмосфералық құрылымдардың өмір сүру мерзімдері туралы мәселені жан-жақты қарап, Жақтарға барлық тиісті атмосфералық құралдардың қазіргі жайы мен болашақ өндіру мен шығарудың болжамдарының экологиялық сипаттамасы жайында өзінің пікірін білдіруді сұрайды. Бұл орайда қазіргі кезде реттелетін заттардың айырбастау қабілетіне, әсіресе ГХФУ - 22-ге ерекше көңіл бөлу қажет. Сонымен бірге атмосфералық озонды реттеудегі метилхлорформ және тетрахлорметанның маңызы жайында сандық бағасын беру қажет.
      Жақтардың бірінші Кеңесі одан әрі 1,5 шешімінде ашық құрамының жұмысшы тобын құруға қаулы етті, ол:
      а/ Жоғарғыдағы 3 шешімде айтылған төрт жұмысшы тобының баяндамаларын қарап, ол баяндамаларды бір құрама баяндамаға біріктіреді;
      в/ Жоғарыдағы а/ тармақшасының негізінде Монреаль Хаттамасы Жақтардың бірінші Кеңесінде айтылған пікірлерді ескере отырып сұраған кезде қажет Хаттамаға деген кез келген түзетулердің ұсыныстарының жобаларын дайындайды. Мұндай ұсыныстар-озон қабатын қорғау жөніндегі Вена конвенциясының 9-бабына сәйкес Жақтарға жіберіледі;
      Жақтардың екінші Кеңесі ІІ/5 шешімінде Жақтардың ашық құрама жұмысшы тобының қайраткерлігін одан әрі жалғастыруға және оның мандатын қажет кезінде және бірінші кезекте мына мәселелерді қарау үшін ұзартуға қаулы етті:
      а/ Қаржыландыру механизмінің шешілмеген түрлі құрастыру тетіктерін одан әрі жасау;
      в/ Озон қабатын қорғауға арналған технологияны тапсырудың ең ыңғайлы түрлерін анықтау;
      с/ Дамушы елдер болып табылатын Жақтар мен Хаттаманы жүзеге асыруда ынтымақтасу; және
      с1/ Еркін сауда аймағына қатысты мәселелерді қосып, Хаттаманың Жақтаушысы немесе жақтамаушысы емес Жақтармен және мемлекеттермен және ұйымдармен саудаға қатысты пайда болған проблемаларды шешу;
      Жақтардың екінші Кеңесі, сондай-ақ ІІ/13 шешімінде баға беру тобы жөнінде қаулы етті:
      Техникалық шолу жөніндегі Топтан 6-бапқа сәйкес I,I,I-трихлорэтанды /метилхлорформды/ өндіру мен тұтынуды кезеңмен қысқартудың немесе толық тоқтатудың ең қысқа техникалық жүзеге асыру мерзімі мен осыған байланысты шағымдарды анықтау және өзінің қорытындысы туралы Жақтардың төртінші Кеңесін дайындаушы Кеңесте қарау мақсатында уақытында ұсыну және оны сол Кеңесте қарау сұралсын;
      Жақтардың бірінші Кеңесі құрған баға беру жөніндегі төрт топтың әрбір мүшесін жаңа ақпаратты қарау үшін және Жақтардың үшінші Кеңесінің 2-бабының 1-тармағындағы мағынаға сай оның мандатын қараған жағдайда бұл мәселені талқылау үшін Жақтардың төртінші Кеңесінің уақытында қарау үшін қосымша баяндамаларға қосу Хатшылықтан сұралсын;
      Технологияны бағалау жөніндегі Топтан өз жұмысына мыналарды қосу сұралсын:
      а/ ауыспалы заттарды арнайы қолдану түрлеріне қажеттілікті қабылдау;
      в/ 5-баптың 1-тармағының шеңберінде жұмыс істеп жатқан Жақтар үшін олардың қазіргі және болашақтағы ішкі қажеттері үшін реттелуші заттардың санын есептеп талдау және осындай заттарды жөнелту мүмкіндігі; мен
      с/ химиялық заттардың токсикалық, жалындап жану ауыстырушылардың энергиялық қабілетінің, сонымен қатар оларға байланысты қоршаған ортаға қарасты басқа да пайымдаудың сипаттамасын салыстыру және қауіпсіздігі, сонымен бірге медициналық мақсаттарда ауыстырушыларды алу мүмкіндігін талдау;
      Ғылыми баға беру жөніндегі Топтың өз жұмысына мыналарды қосу сұралсын:
      а/ реттелуші заттардың /мысалы ГХФУ мен ХФУ/ ауыстырушылардың әлемдік жылу қабілеті мен озон бұзушылық күшіне, басқа да озон қабатын жасайтын мүмкіндігін бағалау;
      в/ едәуір мөлшерде өндіре алатын "басқа галондардың" озон бұзарлық қабілетінің мүмкіндігін бағалау;
      с/ Хаттамаға қазіргі әлемдік қатысудың деңгейін ескере отырып, Жақтардың екінші Кеңесінде қабылданған өзгерістерді білдіретін қайта қаралған реттеу шараларын жүзеге асыруға байланысты озон қабаты үшін болатын салдардың талдауы;
      ғылыми баға беру жөніндегі Топқа жоғарыда ұшатын ұшақтар, ауыр зымырандар мен көп рет пайдаланатын ғарыш кемелерін қозғалтқыштары шығаратын газдардың ықпалы туралы баға беру мәліметтерін дайындау тапсырылсын;
      Барлық баға беру Топтарына дамушы елдерден сарапшыларды кеңінен қатыстыруға барлық күш жұмылдырылсын.
      Жақтардың үшінші Кеңесі II/II шешімінде қаулы етеді:
      а/ Жақтардың екінші Кеңесінде II/2 шешімінде қабылданған Монреаль хаттамасының түзетулеріндегі 5-баптың 5 және 6-тармақтағыларын еске түсіріп, II/15 шешімге сәйкес Жақтардың ашық құрамы жұмысшы тобының өкілеттілігі мақұлдансын және бұл жұмыстарды белсенді түрде жүргізу сұралсын;
      в/ егер де баға беру жөніндегі Топтардың жұмыс нәтижелерінде хаттаманы Үйлестіру қажеттілігі пайда болса, немесе оған түзетулер енгізу керек болса, Жақтардың келесі Кеңесінде қарау үшін Жұмысшы тобы ұсыныстарды дер кезінде беруі керек.
      с/ ашық құрама Жұмысшы тобының қосалқы төрағалары ретінде Мексика мен Бірлескен Корольдіктердің сайлануы мақұлдансын.

7-бап: Мәліметтер беру

      1. Әрбір Жақ болған соңғы үш айдың ішінде Хатшылыққа 1986 жылғы А қосымшасындағы реттелуші заттардың әрқайсысының өзінің өндіруі импорт пен экспорт туралы немесе егер де фактілі деректер жоқ болса, онда ең сенімді бағалау мәліметтерінің сипаттамасын береді.
      1.2 Әрбір Жақ Хатшылыққа өзінің жыл сайынғы өндірісі, Жақтар бекітуге жататын технологияны қолдану мен жыл сайын жойылатын заттардың саны туралы деректерді арнайы көрсетіп, импорты мен экспорты, Жақтар болып табылатын елдердің немесе олай саналмайтын елдердің, немесе ол Жақтаушы болған бір жылдың ішінде және одан кейінгі әрбір жыл үшін осындай мәліметтер беруі тиіс. Ол мұндай мәліметтерді деректер қарайтын жыл өткен соң тоғыз айдан қалдырмай береді.
      2. Әрбір Жақ Хатшылыққа В қосымшасындағы әрбір реттелуші заттан өзінің өндіруі мен экспорты, сондай-ақ С қосымшасындағы бірінші Топтың ауыспалы заттарының 1989 жылы немесе егер де фактілі деректер болмаса В қосымшасындағы заттарға қатысты Хаттама ережесі осы Жақ үшін күшіне енгеннен кейін үш айдан кеш қалмай ең сенімді баға берудің сипаттамасы туралы санақ мәліметін тапсырады.
     3. Әрбір Жақ Хатшылыққа өзінің жыл сайынғы өндірісі (бұл 1-баптың 1-тармағында айтылғандай) және жеке мына санақ мәліметтерін береді.
      Жақтар бекіткен технологияны қолданумен жойылған заттардың саны туралы;
      Жақтардың және Жақтарға жатпайтын елдер мен Ұйымдардың импорты мен экспорты туралы, тиісінше А мен В қосымшаларында аталған әрбір реттелуші заттың, сол сияқты осы Жақ үшін күшіне енген қосымшасындағы заттарға қатысты ережелер бар С қосымшасының 1-тобының ауыспалы заттары және одан кейінгі мәліметтер береді. Осындай мәліметтер жататын жыл аяқталған соң айдан кешікпей мәліметтер беріледі.
      4. 2-баптың 8 а/ тармағындағы ереженің шеңберінде жұмыс істейтін Жақтар 1, 2 және 3 тармақтарындағы импорт пен экспорт туралы санақ мәліметтерін беру жөніндегі талаптар егер де тиісті экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйым осы ұйымның мүшелері болып табылмайтын ұйымдар мен мемлекеттер аралығындағы импорт пен экспорт туралы мәлімет бергенде ғана орындалады.
      22) Жақтардың бірінші Кеңес: мәліметтерді беру мен құпиялылығын сақтау жөнінде I/II шешімінде қаулы етті, онда:
      а) әрбір Жақ өзінің жыл сайынғы реттелуші заттың әрқайсының жеке өндірісі, импорты мен экспорты туралы мәлімет беруі тиіс.
      в) реттелуші заттар туралы мәлімет беруші Жақтар, оларды құпия деп санаушылар мұндай деректерді Хатшылыққа бергенде бұл мәліметтер кәсіптік құпия ретінде пайдаланып, олар құпия, сыр болып сақталғандығы туралы кепілдемені талап етеді.
      с) реттелуші бойынша мәліметтер туралы баяндамалар дайындағанда Хатшылық Жақтардан келіп түскен құпия деп саналатын мәліметтердің жарияланбауын қамтамасыз ететін шаралар қабылдайды. Хатшылық, сонымен қатар барлық Жақтың реттелуші заттардың әрқайсысының жеке қасиеті туралы жалпы деректерді жариялайды.
      д) Хаттаманың 12-бабының в/ тармақшасына сәйкес өзінің құқығын жүзеге асырғысы келген Жақтар мәліметтерді кәсіптік құпия ретінде сақтап, оларды ешбір жағдайда жарияламайтын және баспайтын жағдайда оған жазбаша кепілдеме берген кезде ғана Хатшылықтан басқа Жақтардың құпия мәліметтеріне рұқсат алады.
      с) 7-бапқа сәйкес берілетін мәліметтер конвенциясын 11-бабына сәйкес дауларды құпиялық негізде реттеуге қажет болған кезде беріледі.
      Жақтардың екінші Кеңесі 11/9 шешімінде қаулы етті:
      Хаттаманың 7-бабында айтылған мәліметтерді беруге байланысты кейбір елде пайда болған қиыншылықтардың себептерін қарау үшін мүдделі Жақтардың мүмкін болған шешімдерін ұсыну үшін Сарапшылардың арнайы тобы тағайындалсын және оның жұмысының барысы туралы Жақтардың үшінші Кеңесіне хабарлансын; және Хаттаманың 7 бабына сәйкес Хатшылыққа берілетін реттелуші заттарды тұтыну туралы кез келген деректердің құпиялық маңызы жоқ екені қуатталсын. Жақтардың екінші Кеңесі сол сиякты 11/12 шешімінде Кедендік ынтымақтастық Кеңесі қабылдаған барлық мүшелердің үкіметаралық өздерінің ұлттық санаттық тізімінде бекітілген тақырыпшаларды неғұрлым тез жариялауға бағытталған шаралары бойынша ұсыныстармен келісуі туралы қаулы қабылдап, Хатшылыққа Монреаль хаттамасы реттейтін жеке химиялық заттар үшін қосымша тақырыпшалар пайдалы деген пікірге келген, озон қабатын қорғау жөніндегі олардың жігерлерін көрсеткен Жақтар туралы Кеңеске хабарлап, бұл жөнінде Кеңестен көмек сұрайды.
      Жақтардың үшінші Кеңесі III/3 шешімінде қаулы етеді:
      а) Орындау жөніндегі Комитеттің жұмысында прогреске қол жеткенін атап, бұл істі істемеген Жақтар Монреаль хаттамасына сәйкес талап етілген мәліметтерді дереу берулерін қатты сұрайды;
      в) Экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымға кірмеген және бұрын деректерді берген мемлекеттер келешекте мәліметтерін жеке бөліп берсін деп ұсынылады және қажетіне қарай III/7 а) шешіміне сай жасайды;
      с) мәліметтерді беру мерізімі 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі (7 бап 2 тармақша) уақыт мөлшерін қамтиды және бақылау мерізімі 1 шілдеден 30 маусымға дейінгі /2 бап 1 тармақша/ уақытты қамтиды және Жақтардан екі мерзім үшін мәлімет беру сұралады;
      е) Орындау жөніндегі комитет мүшелері ретінде Венгрияның, Норвегияның, Триндад пен Тобагоның, Уганды мен Жапонияны ұстаған бағыты тағы да бір жылдың ішінде мақұлдансын және Камерун, Тайланд, АҚШ, КСРО мен Чили екі жылдық мерзімге сайлансын.
      Одан әрі Жақтардың үшінші Кеңесі III/7 шешімінде ескертеді:
      а) арнайы сарапшылар Тобының мәліметтерді беру мәселелері жөнінде баяндамасы және ондағы ұсыныстар әсіресе дамушы елдер мәліметтерді беру кезінде кездескен кез-келген қиындықтар туралы Хатшылыққа ақпарат беру жөніндегі ұсыныстар және мұндай қиындықты бастарынан өткізіп отырып Жақтар жағдайды түзетуге қажетті тиісті шаралар қабылдау үшін Хатшылыққа хабар беру ұсынылады;
      в) Хатшылықты бағалау бойынша тұтыну деңгей: жан басына шаққанда 0,3 килограмнан аспаған дамушы елдерде елдерінің 1986 жылы мәлімет беру жөніндегі міндеттемелерін орындау үшін мүмкіндіктер болып, өздерінің оның бағалауымен келісетіндіктері туралы (Unep/02/P20/Wс2/144.14 тармақшасы) Хатшылыққа хабар берулері тиіс.
      Хатшылықтың өзгеруіне сәйкес мәліметтерді беруге қажет үлгілер туралы Жақтардың үшінші Кеңесі III/9 шешімінде Жақтардың үшінші Кеңесінің баяндамасына Ү қосымшада бар мәліметтерді беру үшін қайта қараған үлгілерді қабылдауға қаулы етті.
      Монреаль хаттамасына қатысты қосымша үйлестіру мен түзетулер туралы Жақтардың үшінші Кеңесі, сондай-ақ өзінің III/13 шешімінде Жақтардың ашық құрама тобынан Монреаль хаттамасына енгізуге мүмкін түзетулері бар ұсыныстарды қарауын сұрады және ұсыныстар бойынша Жақтардың Төртінші Кеңесіне баяндама жасайды:
      а) 7 баптың 5 тармағы (Хаттаманың оған енгізілген түзетулермен): реттелуші заттарды үшінші ел арқылы тікелей тасығанда (импорттан және одан кейінгі реэкспорттан бөлек) реттелуші заттарды шығарған ел экспортшы ретінде, ал соңғы тоқтайтын ел - импортшы ретінде қаралады. Мұндай жағдайларда мәліметтерді беру үшін жауапкершілік заттар шыққан елге экспортшы ретінде және алған елге импортшы ретінде жүктеледі. Импорт пен реэкспорт жағдайы екі бөлек жасалған келісім қаралады, оны шығарушы ел орта аралық елге одан кейін ол шығарған елден алған импорт туралы және соңғы тоқтайтын елдің экспорты туралы, соңғы алған ел "импорт жөнінде мәлімет бергенде мәлімет береді".
      Жақтардың үшінші Кеңесі, сондай-ақ III/12 шешімінде қаулы етті:
      а) баға беретін Тораптардан, оның ішінде технология мен экономикалық баға беретін топтан Монреаль хаттамасының 5 бабы үшін зардабын тигізбей реттелуші заттарды өндіруді ерте тоқтатудың бірінші кезекте дамушы елдер үшін, оның ішінде !??Ю жылға дейін тоқтатудың салдарын бағалау сұралсын.
      Өздерінің бірінші кезекті Кеңесінде Жақтар осы хаттаманың ережелерін сақтау фактілерін анықтаудың процедураларымен ұйымдастыру механизмін және хаттаманы сақтамайтын Жақтарға қалай қарау керек мәселесін қарап бекітеді.
      23 Жақтардың бірінші Кеңесі 1/8 шешімінде қаулы етті:
      а) Жақтардың екінші Кеңесінде қаралып, бекітілетін тиісті ұсыныстарды және Монреаль хаттамасының ережелерін сақтамау фактілерін анықтайтын процедуралар мен ұйымдастыру механизмін қатысты және Хаттаманың ережесін сақтамайтын Жақтарға қалай қарау керек тиісті ұсыныстарды 1989 жылдың 1 қарашасына дейін жасап, Хатшылыққа ұсынатын ашық құрамның құқылық мәселелері жөніндегі арнайы жұмысшы тобы құрылсын;
      в) Хаттаманы жақтаушылар мен Хаттамаға қол қойғандар 1989 жылдың 22 мамырынан кешіктірмей арнайы жұмысшы тобының құжаттарына өздерінің кез келген ескертпелері мен ұсыныстарын енгізулері жайында Хатшылыққа хабарласын;
      с) Хаттама Жақтарын келесі үш айдың ішінде және ерікті негізде осы арнайы жұмысшы тобының Кеңесін өткізуге қажетті құралдарды тауып берулері қатаң сұралсын.
      Жақтардың екінші Кеңесі II/5 шешімінде қаулы етеді:
      Хаттама ережелерін сақтамау фактілерін анықтау мен маны сақтамайтын Жаққа қалай қарау керек мәселесін шешу үшін Уақытша негізде процедуралар мен ұйымдастыру механизмдері қабылдансын.

ХАТТАМАНЫ САҚТАМАУҒА ҚАТЫСТЫ ПРОЦЕДУРА

      1. Егер де Жақтардың біреуі немесе бірнешеуі басқа Жақтың Хаттама бойынша өз міндеттемелерін сақтауына қатысты ескертуі, бұл ескертпелер Хатшылыққа жазба түрде жеткізіледі. Мұндай хабар осы ақпаратты растайтын құжатпен бірге жіберіледі.
      2. Хабарлама сол сияқты жауап үшін парасатты мүмкіндік өзінің міндеттемесін орындауға күдіктенген Жаққа тапсырылады. Мұндай жауап және оны растайтын ақпарат Хатшылықпен оған мүдделі Жақтарға беріледі. Бұдан кейін Хатшылық осы хабарлама мен жауапты және Жақтардың ақпаратын 3 тармақта айтылған Хаттаманы орындау жөніндегі Комитетке жіберді, ол бұл мәселені мүмкіндігінше ең қысқа мерзімнің ішінде қарайды.
      3. Осымен Хаттаманы орындау жөніндегі комитет тағайындалады. Комитет әділетті жағрапиялық орналасуының негізінде Жақтар Кеңесі екі  жылға сайлаған бес Жақтан тұрады. Өкілеттігі біткен Жақтар онан кейінгі тек бір мерзімге қайта сайланады. Алғашқы сайлау кезінде екі Жақ бір жылдық мерзімге сайлануы керек.
      4. Комитет өзінің орындауға сәйкес Кеңеске жиналады.
      5. Комитеттің міндеті мыналарға қатысты баяндамаларды, қарау және жеткізу:
      а) 1 және 2 тармақтарға сәйкес бір немесе бірнеше Жақтардың кез келген хабарламасы;
      в) Хаттаманың 12 бабының с) тармақшасында айтылған баяндаманы дайындауға орай жіберген кез келген ақпарат немесе ескертпелер;
      6. Комитет Хаттаманың ережелерін сақтау негізінде мәселені өзара келісім жолымен реттеу мақсатында 5 тармақта айтылған ақпараттан ескертпелер мен хабарламаны қарайды.
      7. Комитет баяндаманы Жақтардың Кеңесіне дайындайды. Комитеттің баяндамасын алған соң Жақтар істің жағдайын ескере отырып, Хаттаманы Жақтардың сақтауын көмектесу жөніндегі және оның мақсаттарына жету туралы шараларды қосып, Хаттаманың толық сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптар мен шешімдер қабылдай алады.
      8. 5 баптағы айтылған талқылауға қатысушы Жақтар Хатшылық арқылы Конвенцияның II бабына сәйкес Хаттаманы сақтамаудың мүмкіндігіне қатысты 7 тармақты орындауға Жақтардың қабылдаған кез келген шешімін орындау мен нәтижесінің нақты жағдайы туралы талқылау қорытындысы жайында Жақтар Кеңесіне хабарлайды.
      9. Жақтар Кеңесі Конвенцияның II бабына сәйкес өткізіліп жатқан талқылау аяқталғанша алдын-ала талап және/немесе ұсыныс қабылдай алады.
      10. Жақтар Кеңесі Хаттаманы сақтамау мүмкіндігі болған жағдайды қарауға Кеңеске көмектесуге кепілдеме сұрап Комитетке барады.
      11. Комитет мүшелері және Комитетте талқылауға қатысушы кез келген Жақ құпия жолмен алынған ақпараттардың құпиялық сипаттамасын қамтамасыз етеді.
      Жақтардың екінші Кеңесі, сол сияқты II/5 шешімінде ашық құрамының құқылық мәселелері жөніндегі Арнайы жұмысшы тобының Мандатын Хаттаманы орындау жөніндегі Комитеттің айналымдағы және сақтамау процедураларын одан әрі жасауға және дайындау Кеңесі жұмысының нәтижелерін оларды қарау үшін Жақтардың төртінші Кеңесіне бергенше ұзартуға қаулы етті.
      Жақтардың үшінші Кеңесі III/2 шешімінде қаулы етеді:
      а) құқық мәселелері жөніндегі арнайы Сарапшылар тобынан Монреаль хаттамасын сақтамау процедурасына қатысты, одан әрі сақтамауға қатысты процедураларды әзірлеуді сұрайды:
      I) хаттаманы сақтамауға орай тууы мүмкін жағдайларды білу;
      II) толық сақтауға көмектесу жөніндегі консультативті және келісімді шаралардың үлгі тізбесін жасау;
      III) Орындау жөніндегі комитеттің консультативтік және келісімдік органы ретінде рөлін белгілеп сақталмау процедураларына қатысты ұсыныстарын ескере отырып, олар ақырғы шешім қабылдау үшін әрдайым Жақтар Кенесіне берілуі тиіс;
      ІV) Хаттама Ерержелерін Заң жүзінде түсіндіру қажеттігінің мүмкіндігін білу;
      V) Жақтар Кеңесінде Хатаманы сақтамайтын Жақтарға қатысты, әсіресе дамушы елдерге Хаттаманы сақтауы үшін көмектің барлық түрінің көрсетілуін қамтитын мүмкіндікті ескеріп, Жақтар Кеңесі қабылдай алатындай шаралардың үлгілік тізбесін жасау;
      VІ) құқылық мәселер жөніндегі Сарапшылардың Арнайы жұмыс тобының Вена Конвенциясының II бабына сәйкес дауды Заң жүзінде және арбитаждық реттеу және Монреаль хаттамасының 8 бабына сәйкес сақтамау процедураларын екі жеке және бір-бірінен айырмашылығы бар процедуралар болып табылады деген қорытындысы мақұлдансын.
      в) Хаттаманың төртінші Кеңесінде қарау үшін сақтамауға қатысты процедуралардың жұмысын аяқтаудың мына күнтізбелік кестесі қабылдасын:
      1996 жылдың       Жақтардың мақұлдауына берілетін процедуралар
      қазан айлары      жобасын аяқтау үшін құқылық мәселелер
                        жөніндегі Сарапшылардың Арнайы жұмысшы
                        тобының Кеңесі;
      1991 жылдың       Сақтамауға қатысты озон жөніндегі процедура
      қараша айы        жобасын Хатшылыққа тапсыру;
      1991 жылдың       Сақтамауға қатысты процедуралар жобасын
      желтоқсан айы     Жақтарға жіберу;
      Вена конвенциясы процедурасының ережесіндегі түзетулерге орай Жақтардың үшінші Кеңесі III/7 шешімінде сол секілді Монреаль хаттамасын сақтамаудың құқылық мәселелері жөніндегі Сарапшылардың Арнайы жұмысшы тобынан Вена конвенциясының 9 бабына сәйкес түзетулер енгізу процесін жеделдету үшін процедураларды қарауды сұрауға қаулы етті.

9-БАП: ЖҰРТШЫЛЫҚҚА ХАБАРЛАУ, ЖЕТКІЗУ, ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТАРМЕН АЛМАСУ

      1. Жақтар өзінің ұлттық Заңдарына, ережелеріне және практикасына сәйкес дамушы елдердің қажетін, оның ішінде оларға зерттеулерді дамыту, ақпараттарды жетілдіру мен алмасуды тікелей немесе жетік білетін халықаралық органдар арқылы көмектесу мақсатында ынтымақтастық жасайды. Ондағы хабарлар:
      а) реттелуші және ауыспалы заттарды қауіпсіз сақтау, өтеу, айналымын жақсарту немесе жою үшін немесе басқа жолмен газдардың шығуын қысқартудың ең жетілген технологиясы туралы;
      в) реттеудің тиісті стратегиясын қолдануға байланысты шығындар мен пайда туралы;
      2. Жақтар реттелуші заттардың немесе басқа озон қабатын бұзатын заттардың шығуларының экологиялық зардаптарын жұртшылықтың терең түсінуіне қамтамасыз ету ісінде жеке, бірігіп немесе жетік білетін халықаралық органдар арқылы ынтымақтастық жасайды.
      3. Осы Хаттама күшіне енгеннен кейін екі жылдың ішінде және екі жылда бір рет екі Жақ Хатшылыққа осы бапқа сәйкес өзінің өткізген шаралары туралы қысқаша есеп береді.

10-БАП: ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК

      1. Дамушы елдердің қажетін ерекше ескере отырып және Конвенцияның 4 бабының ережесі туралы есте сақтап Жақтар Хаттамаға қатысуды және оны орындауды жеңілдету үшін техникалық көмекті кеңейтуде ынтымақтастық жасайды.
      2. Кез келген Жақ немесе осы Хаттамаға қол қойған Жақ техникалық көмек көрсетуді сұрап Хатшылыққа сауал жасайды.
      3. Жақтар өздерінің бірінші Кеңесінде осы баптың 1 және 2 тармақтарында және 9 бапта айқындалған міндеттемелерді, оның ішінде жұмыс жоспарын дайындау жөнінде орындаудың жолдары туралы келіссөздерді бастайды. Мұндай жұмыс жоспарларында дамушы елдердің қажеті мен міндеттемелерін ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Хаттаманың Жақтарға жатпайтын мемлекеттер мен экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымдардың осындай жұмыс жоспарларында көрсетілген шараларға қатысуын ынталандыру көзделсін.

10-БАП: ҚАРЖЫЛАҢДЫРУ МЕХАНИЗМІ

      1. Монреаль Хаттамасының Жақтары осы Хаттаманың 5 бабының 1 тармақшасының шеңберінде істейтін Жақтардың Хаттаманың 2А - 2Е баптарында көрсетілген реттеу шараларын олардың сақтауын көмектесу мақсатында Жақтарға технологияларды беруді қоса қаржы және техникалық қамтамасыз ету үшін механизм дайындайды. Осы тармаққа сәйкес істейтін Жақтар берген басқа қаржы құралдарына төленген механизм осы Жақтардың барлық келісілген қосымша шығынын Хаттамада көрсетілген шараларды орындауға мүмкіндік беру үшін жабады. Қосымша шығынның үлгі тізбесін Жақтардың Кеңесі белгілейді. 24/
 
      24/ Жақтардың бірінші Кеңесі 1/4 шешімінде Хаттаманың 9 және 10 баптарында көрсетілген жұмыс жоспарына қосу үшін мына элементтерді бірінші компоненттері ретінде қарауға қаулы етті:
      а) ғылыми, экологиялық, техникалық және экономикалық баға беру жөніндегі топтардың баяндамаларын, сол сияқты құрама баяндаманы тарату және одан кейін шаралар қабылдау;
      в) Сарапшылардың баяндамасын жүйелі түрде жаңартып отыру, оның ішінде экологиялық сенімді айырбастаушыларды өндіру саласындағы өзгерістер немесе ХФУ немесе галондарды пайдалануға балама технологиялық шешімдерді анықтау;
      с) Коллоквиумдарды, көрсеткіш жобаларды, оқу курстарын сарапшылар мен айырбасты және Жақтардың өздерінің екінші Кенесінде қарау үшін дамушы елдердің ерекше қажетін ескеріп, реттеудің түрлі шаралары бойынша консультанттар жіберуді қамтитын бағдарламалар жасау;
      д) Реттеуші заттарды өндіруде жұмыс істейтін кәсіп орындарының пайдаланылуы мүмкін модифицирленген технологиялар бойынша зерттеулер дайындау немесе дайындау кезінде осындай заттар пайдаланған өнімдер немесе оларда осындай заттар бар өнімдер тізімдерін Жақтардың екінші Кеңесінде қарауға беру үшін;
      с) Жұртшылыққа хабарлау үшін материалдарды дайындау мен оларды кеңінен таратуға көмектесу;
      і) Экологиялық сенімді ауыстырғыштар мен балама технологияларды беру мен айырбастауға көмектесудің нақтылы жолдарын іздеу;
      о) Хаттаманың ережелерін жүзеге асыруға көмектесетін қаржыландыру мекемелері мен халықаралық ұйымдар бағдарламасының шеңберіндегі шараларды қолдау және Хатшылық олардың көмегімен осы мақсат үшін қаржы тауып беретін тиісті халықаралық, бағдарламалар мен қаржыландырушы мекемелермен нақтылы байланыс жасай алатын қолдау жөніндегі бастамалар;
      Дамушы елдерге көмекке қатысты Жақтардың бірінші Кеңесі, сондай-ақ I/13 шешімінде қаулы етті:
      а) Монреаль Хаттамасының 9 және 10 баптарымен қатар 5 баптың 2 және 3 тармақшаларын жүзеге асыру үшін қажеттілікті және дамушы елдерге озонды бұзу проблемалары және онымен байланысты мәселелерді шешуге көмектесетін қазіргі және келешек күшейтілген Хаттаманың талаптарын орындауға мүмкіндік беретін халықаралық қаржы және басқа механизмді белгілеудің қажеттілігі мойындалсын;
      в) Ашық құрама Жақтардың Халықаралық қор құру мүмкіндігін есептейтін халықаралық қаржыландыру механизмдерінің түрлерін анықтау үшін және олардың жұмыстары мен нәтижелері туралы баяндаманы 1990 жылғы Жақтар Конференциясының екінші Кеңесіне дайындау үшін Келісушілердің жұмыс тобы тағайындалсын.
      Жақтардың екінші Кеңесі ІІ/8 шешімінде 1991 жылдың 1 қаңтарынан 1993 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі үш жылдық мерзімде қаржыландыру механизмі құрылғанға дейінгі уақыт ішінде ережелерге қаржыландырудың уақытша механизмін тағайындауға қаулы етті:
      1. Каржыландырудың Уақытша механиамі Монреаль Хаттамасының 5 бабының 1 тармағындағы жұмыс істейтін Жақтарға олардың Хаттаманың 2А - 2Е баптарында көрсетілген реттеу шараларын сақтау үшін технологияларын қоса қаржы және техникалық ынтымақтастарын қамтамасыз ету үшін тағайындалды. Осы тармақшаның шеңберінде істейтін Жақтардың басқа қаржы тасқындарына қосымша жарна төленетін қаржыландыру механизмі осындай Жақтардың Хаттамада бар реттеу шараларын сақтауға мүмкіндік беретін келісілген қосымша шығындарының бәрін жабады.
      2. I-тармақшаға сәйкес құрылған механизм көпжақты қорды қосады. Ол сол сияқты басқа көпжақты ынтымақтастықты да қосады.
      3. Көпжақты қор:
      а) Жақтар белгіленген критерийге сәйкес және тиісті жәрдемақша немесе жеңілдіктер беру негізінде келісілген қосымша шығындарды жабады;
      в) делдалдық механизм қызметін мына мақсаттарда қаржыландырады:
      I) 5 баптың 1 тармағының шеңберінде істейтін жақтарға олардың елдер бойынша зерттеулер жүргізуінің есебінен ынтымақтастық саласындағы қажетін анықтау үшін және басқа техникалық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін көмектесу;
      II) осы белгілі болған қажеттілікті қанағаттандыру үшін техникалық ынтымақтастыққа көмектесу; да көрсетілгендей хабарламаларды және тиісті материалдарды тарату және семинарлар мен оқу сабақтарын өткізу, сондай-ақ басқа тиімді шараларды өткізуге көмектесу; және
      IV) дамушы елдер болып табылатын Жақтарға басқа көпжақты, аймақтық және екінші жақты ынтымақтастықта көмектесу және бақылау; және
      с) Көпжақты қорға Хатшылық қызмет көрсету жөніндегі шығындарды және басқа онымен байланысты қосалқы шығындарды қаржыландыруды жүзеге асырады.
      4. Көпжақты Қор оның саясатының жалпы бағытын анықтайтын Жақтардың басшылығымен жұмыс істейді.
      5. Жақтардың екінші Кеңесінің төрағасы Атқару Комитеті 1991 жылдың 1 қаңтарынан бастап "Монреаль хаттамасын жүзеге асыру үшін Уақытша Көпжақты қор" тағайындап, қордың ережесі мен қаржы нормаларын жасауды қамтамасыз етеді.
      6. Сөйтіп, Жақтар Көпжақты қордан мақсаттарына жету үшін бөлінген ресурстарды қоса нақтылы функционалдық саясатты жүзеге асыруды бақылау және жасау үшін атқару комитетін тағайындайды. Ол үш жылғы мерзімге тағайындалады. Осы үш жылғы мерзімінің аяғына дейін Атқару комитетінің қызметін жүргізуі Жақтар Кеңесінде қайта қаралады. Атқару Комитеті өзінің міндеттері мен қызметін Жақтар бекіткен қызмет төңірегіндегі Халықаралық қайта құру мен даму банкінің (Бүкілдүниежүзілік банк), Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының, Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының және басқа олардың жетік саладағы мекемелерінің көмегімен және ынтымақтастығымен орындайды.
      5 баптың 1 тармағының шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың тең өкілдігі негізінде және олардың шеңберінде істейтін Жақтар іріктеген Атқару Комитетінің мүшелерін Жақтар бекітеді. Атқару Комитетінің қызмет жүргізуі осы шешімнің II қосымшасы ретінде беріліп отыр.
      7. Көпжақты қор 5 баптың 1 тармағының шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың жарна есебінен конверттелген валютамен немесе Біріккен Ұлттар Ұйымы жарналарының деңгейшесі негізінде белгіленген ұлттық валюта немесе басқа қызметтерден қаржыландырады. Екіжақты, ал нақтылы жағдайда Жақтардың шешімі негізінде 20 процентке дейінгі көлемдегі келісілген және Жақтардың ынтымақтастық Көпжақты қордың жарнасы ретінде қаралады; ондай ынтымақтастық ең кемінде мың жағдайды көздейді:
      а) Хаттаманың ережелерінің қатаң сақталуына байланысты;
      в) келісілген қосымша шығындарды жабады.
      8. Жақтар Көпжақты қорды әрбір қаржы мерзімі және жеке Жақтардың осы мақсаттар үшін қосатын жарна үлесі бағдарламаларын орындау жөніндегі шығындар сметасын анықтайды.
      9. Көпжақты қордың шеңберіндегі қаржылар бенефициары болып табылатын Жақтық ризашылығымен бөлінеді.
      10. Жақтардың шешімі осы шешімнің шеңберінде консенсус мүмкін болғанда қабылданады. Егер де барлық жігер жұмсалып, барлық келісімге қол жетпесе, Жақтардың дауысы дауыс беруге қатынасқандар мен келгендердің үштен екі бөлігі 5 баптың 1 тармағының шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың өкілдік еткен көпшілік даусымен шешім қабылданады және оның шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың дауыс беруге келген және қатысқан адамдардың көпшілігі болған жағдайда шешім қабылданды.
      11. Осы шешімде тағайындалған қаржыландыру механизмі қоршаған ортаның басқа проблемаларына орай жасалатын кез келген келесі шараларға ешқандай зиян келтірмейді.
      12. Осы шешімдегі долларға сілтеу Америка Құрама Штаттарының долларларын білдіреді.
      Жақтардың екінші Кеңесі ІІ/8а шешімінде, сондай-ақ Хатшылық қоры үшін Уақытша бюджетті Жақтардың екінші Кеңесінің жұмысы тұрады баяндаманың Ү қосымшасында көрсетілген түріне қаулы етті және Жақтардың Атқару Комитетінде Жақтардың үшінші Кеңесіне бюджеттің оны орындауда жинақталған тәжірибені ескере отырып, қайта қаралған түрін ұсыну тапсырылады.
      Жақтардың екінші Кеңесі одан әрі II/8в шешімінде Канаданың мына ұсыныстарын қабылдауға қаулы етті:
      а) егер де аралық мерзімде қажет болса осы елде Атқару Комитетінің Кеңесі өткізіліп тұрады;
      в) дамушы елдердің осы Кеңеске қатысуын қолдау;
      с) осы бастамаларға орай әкімшілік шығындарды өзіне алады.
      Қаржыландыру механизмі жайында Жақтардың үшінші Кеңесі III/9 шешімінде Жақтардың II/8 шешімінде қабылданған қосымша шығындар санаттарының үлгі тізбесін қарау және Атқару Комитеті жинақтаған тәжірбиені ескеріп, Монреаль Хаттамасының 10 бабының 1 тармағына сәйкес оған Жақтардың екінші Кеңесінде енгізілген түзетулермен бірге қосымша шығындар санаттарының үлгі тізбесін жасау сұралсын. Сөйтіп осылай жасалған Тізбе Жақтардың төртінші Кеңесінде қарауға ұсынылуы тиіс.

      2. 1 тармаққа сәйкес құрылған Көпжақты қорды қосады. Ол сонымен қатар Көпжақты, аймақтық және екіжақты ынтымақтастықтың да түрлерін қамтиды.
      3. Көпжақты қор:
      а) Жақтар белгіленген критерийге сәйкес және берілген тиісті жәрдемақша немесе жеңілдіктердің негізінде келісілген қосымша шығындарды жабады;
      в) делдалдық механизмінің мына мақсаттарындағы қызметтік қаржыландырады:
      I) 5 баптың 1 тармағы шеңберінде жұмыс істейтін елдерге олардың елдер бойынша зерттеулер өткізіп, және басқа техникалық ынтымақтастық есебінен ынтымақтастық саласындағы мұқтажын анықтауға көмектеседі;
      II) осы белгілі болған қажеттілікті қанағаттандыру үшін техникалық ынтымақтастыққа көмектесу;
      III) 9 бапта көрсетілгендей ақпараттар мен тиісті материалдарды тарату және семинарлар, оқу сабақтарын, сол сияқты дамушы елдер болып табылады Жақтарға көмек көрсету үшін басқа тиісті шараларды өткізу; және
      IV) Дамушы елдер болып табылатын Жақтар мен басқа Көпжақты, аймақтық және екіжақты ынтымақтастыққа көмектесу және бақылау;
      с) Көпжақты қорға хатшылық қызмет көрсету жөніндегі шығындарды және оған байланысты басқа қосалқы шығындарды қаржыландыруды жүргізеді.
      4. Көпжақты қор оның саясатының жалпы бағытын белгілейтін басшылығымен жұмыс істейді.
      5. Жақтар Көпжақты қордың мақсаттарына жету үшін нақтылы оперативті саясатты, басшылық принциптері мен әкімшілік шараларды, ресурстарды бөлуді қоса, жасап, жүзеге асыру үшін Атқару Комитетін тағайындайды. Атқару Комитеті өзінің міндеттері мен қызметін Жақтар келіскен қызмет төңірегіне сәйкес Халықаралық қайта құру мен даму банкінің (Бүкілдүниежүзілік банк) Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының, Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының және басқа олардың жетік білетін саласына сай мекемелер мен ынтымақтастық көмегімен сұрайды. Атқару Комитетінің мүшелер: 5 баптың 1 тармағының шеңберінде істейтін немесе істемейтін Жақтардың тек өкілдігі негізінде сайланады және Жақтармен мақұлданады.
      6. Көпжақты қор 5 баптың 1 тармағының шеңберінде жұмыс істейтін Жақтардың жарнасы есебінен конверттелген валюта немесе белгілі жағдайларда Біріккен арнайы Ұлттар Ұйымының жарна деңгейшесінің негізіндегі қызметтер немесе ұлттық валюта есебінен қаржыландырады. Басқа Жақтар жарналары да мақұлданады. Екіжақты және ерекше жағдайда  Жақтар шешімдерінің негізінде келісілген аймақтық ынтымақтастық Жақтар белгілейтін кез келген критерийлерге сәйкес және белгілі проценттік үлеске дейін Көпжақты қорға қосқан жарна ретінде қаралуы мүмкін, тек мұндай ынтымақтастық кем дегенде:
      а) осы Хаттаманың қатаң сақталуына байланысты;
      в) қосымша ресурстарының түсуін қамтиды; және
      с) келісілген қосымша шығындарды жабады;
      7. Жақтар Көпжақты қордың әрбір қаржы мерзіміне бағдарлама бюджетін бекітеді және жеке Жақтардың жарнамасының проценттік көлемін анықтайды.
      8. Көпжақты қордың шеңберіндегі қаржылар бенефициары болып табылатын Жақтың келісімімен бөлінеді.
      9. Осы бапқа Жақтар шешімі мүмкіндігінше консенсус бойынша бөлінеді. Егер де барлық жігер жұмылып, бірақ келісімге қол жетпесе, дауыс беруге келгендер мен қатысушылардың 5 баптың 1 тармағының шеңберінде істейтін Жақтардың үштен екі көпшілігі және осы тармақтың шеңберінде істемейтін Жақтардың дауыс беруге келген және қатысқан көпшілігімен шешім қабылданады.
      10. Осы бапта белгіленген қаржыландыру механизмі басқа экологиялық проблемаларды шешу үшін жасалуға мүмкін басқа бір келісімдерге зиян келтірмейді.

      25. Көпжақты қордың Атқару Комитетіне қатысты Жақтардың Кеңесі III/22 шешімінде қаулы етті:
      а) Қор хатшылығының қайта құрылған 1991 жылғы бюджеті бекітілсін;
      в) Жақтардың үшінші Кеңесінің баяндамасына деген қосымшадағы процедуралар Ережесі мақұлдансын. (осы нұсқау Басшылықтың XII қосымшасына қара);
      с) қор хатшылығының үш жылдық бюджетіне қосылған 1992 жылдың бюджетін қабылдансын;
      д) Уақытша Көпжақты қордың үш жылдық 1991-1993 жылдар мерзімі ішіндегі жалпы көлемін АҚШ-тың 40 млн. долларынан 200 млн. долларға дейін көбейту жөніндегі ұсыныс мақұлдансын;
      е) Жақтардың үшінші Кеңесінің баяндамасына X қосымшада айтылған жарналардың қайта қаралған деңгейшесі қабылдансын;
      І) Атқару Комитетінің екінші жыл жұмысына Мексиканың төраға ретінде, ал Америка Құрама Штаттарының төраға орынбасары ретінде сайлануы мақұлдансын.

10А-БАП: ТЕХНОЛОГИЯНЫ БЕРУ

      Әрбір Жақ қаржыландыру механизімінен қостайтын бағдарламаларға сиятын кез келген, мыналарды қамтамасыз ететін шараларды қабылдайды:
      3. Жақтардың өзінің бірінші Кеңесінде:
      а) өздерінің Кеңестерінің процедуралары ережесін консенсуспен бекітеді;
      в) 13 баптың 2 тармағында көрсетілген қаржы ережесін консенсуспен бекітеді;
      с) 6 бапқа сәйкес топтар құрып, олардың атқаратын қызмет төңірегін айқындайды;
      д) 8 бапта айтылған процедуралар мен ұйымдастыру механизімін қарайды және бекітеді; және
      е) 10 баптың 3 тармағына сәйкес жұмыс жоспарларын дайындай бастайды.
      4. Жақтар Кеңесінің қызметі мынадан тұрады:
      а) осы Хаттаманы орындауға шолу;
      в) 2 баптың 9 тармағында көрсетілген кез келген түзетулер мен қысқартулар жөнінде шешім қабылдау;
      с) Қосымшаларға заттардың санын қосу, кеңейту немесе қысқарту, сол сияқты 2 баптың 10 тармағына сәйкес тиісті реттеу шараларын қабылдау жөнінде шешімдер қабылдау.
      26) сілтеменің жалғасы. Жақтардың үшінші Кеңесі ІІІ/18 шешімінде Монреаль Хаттамасын Жақтардың төртінші Кеңесін Данияда 1992 жылдың қыркүйек немесе қазан айында өткізу туралы қаулы етті:
      27) Жақтардың бірінші Кеңесі 1/1 шешімінде Монреаль Хаттамасын Жақтар Кеңестерінің процедуралар ережесін қабылдауға қаулы етті (осы  нұсқау - Басшылықтың XII қосымшасына қараңыз)
      д) қажет болған кезде Басшылық немесе 7 бап пен 9 баптың 3 тармағында көрсетілген ақпараттарды беру процедураларын қабылдау;
      е) 10 баптың 2 тармағына сәйкес көрсетілген техникалық көмекке қатысты сұратуларды қарау;
      I) 12 баптың с) тармақшасына сәйкес Хатшылық дайындаған баяндамаларды қарау;
      г) 6 бапқа сәйкес (2 бапта көрсетілгендей) ауыспалы заттардың жағдайы мен реттеу шараларын қарау.
      28. 2, 2А және 2В баптары 1990 жылы 29 маусымда Лонданда өткен Жақтардың екінші Кеңесінде ІІ/Ң шешімінде қабылданған түзетулерге сай.
      29. 2, 2А және 2В баптары 1990 жылы 29 маусымда Лонданда өткен Жақтардың екінші Кеңесінде ІІ/І шешімінде қабылданған түзетулерге сай.
      Жақтардың екінші Кеңесі ІІ/І шешімінде Монреаль Хаттамасының 2 бабының 4 және 9 тармақтарында айтылған процедураларға сәйкес Хаттаманың А қосымшасында көрсетілген реттелуші заттарды өндіру мен қолдануды қысқарту мен түзетулерді Жақтардың екінші Кеңесінің жұмысы туралы баяндаманың I қосымшасында көрсетілген түрінде қабылдауға қаулы етті.
      * Хатшылық ескертпесі: 10 бап сол түрінде 1987 жылы қабылданған Монреаль Хаттамасының алғашқы түрінде сақталады (жоғарыда 30 бетті қараңыз)
      Һ) осы Хаттамаға түзетулер енгізу туралы ұсыныстарды немесе кез келген қазіргі бар немесе жаңа ұсыныстарды белгілі тәртіппен қарау және қабылдау; 30
      і) осы Хаттаманы жүзеге асыру үшін бюджетті қарайды және бекітеді; 31 және
      і) осы Хаттаманың мақсаттарына жету үшін қажетті болған кез келген қосымша шаралары қарайды және қабылдайды.
      5. Біріккен Арнайы Ұйымы, оның мамандандырылған мекемелерімен атом қуаты жөніндегі Халықаралық агенттік. Сол сияқты осы Хаттаманың Жақтары болып табылмайтын кез келген мемлекеттер Жақтардың Кеңесіне бақылаушы ретінде қатыса алады: Кез келген ұлттық және Халықаралық, үкіметтік немесе үкіметтік емес органдар мен мекемелер озон қабатын қорғауға қатысты салаларды жетік біліп, Жақтардың Кеңесіне бақылаушы ретінде келетіні жайында хатшылыққа хабарласа, егер бұған қатысуы Жақтардың кемінде үштен бірінің қарсылығы, онда Кеңеске жіберіледі.
      30. Жақтардың бірінші Кеңесі 1/5 шешімінде Монреаль Хаттамасы Жақтардың құрамының қажет болғанда кез келген түзетулер туралы ұсыныстар жобасын дайындау үшін жұмыс тобын құруға қаулы етті. Мұндай ұсыныстар Вена Конвенциясының озон қабатын қорғау жөніндегі Вена Конвенциясының 9 бабының 4 тармағында көрсетілген процедураларға сәйкес қабылдауға қаулы етті.

12-БАП: ХАТШЫЛЫҚ

      Осы Хаттаманың мақсаттары үшін Хатшылық:
      а) II бапта көрсетілген Жақтар Кеңесін ұйымдастырады және оған қызмет етеді;
      в) Жақтардың сұраулары бойынша 7 бапқа сәйкес берілетін мәліметтерді алып, таратады;
      с) 7 және 9 бапқа сәйкес осы алынған ақпараттар негізінде баяндамалар дайындап, жүйелі түрде оларды жіберіп отырады;
      д) 10 бапқа сәйкес алынған техникалық көмекке қатысты сол көмектің берілуіне көмектесу мақсатында кез келген сұраныс жөнінде Жақтарға хабарлайды.
      і) Жақтарға жатпайтын мемлекеттер мен ұйымдардың Жақтар Кеңесіне бақылаушылар ретінде қатысуын және олардың Хаттама ережелеріне сәйкес іс қимылдарын қостайды;
      I) с) пен с1) тармақшаларында айтылған сұраныстар мен ақпараттарды Жақтарға жатпайтын мемлекеттер мен ұйымдардың бақылаушыларына жібереді; және
      о) Жақтар оған жүктеген Хаттаманың мақсаттарына жету үшін кез келген басқа қызметті орындайды.

13-БАП: ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ

      1. Осы Хаттаманы жүзеге асыру үшін қажетті, осы Хаттамаға байланысты Хатшылық жұмысына қажеттігіне де қосқан қаржы тек Жақтар жарналарының есебінен құралады.
      Жақтардың үшінші Кеңесі III/9 шешімінде Жақтардың үшінші Кеңесінің баяндамасының XI қосымшасындағы Монреаль Хаттамасының өзгеруіне сай мәліметтерді беру үшін қайта қаралған үлгілерді қабылдауға қаулы етті. (осы нұсқау - Басшылықтың д қосымшасында) 31/13 бап бойынша қабылданған шешімдерді қараңыз.
      2. Жақтар өздерінің бірінші Кеңесінде осы Хаттаманы орындау үшін қаржы ережесін консенсуспен бекітеді.32
___________________________
      32. Қаржы шараларына қатысты Жақтардың бірінші Кеңесі І/14 шешімінде былай деп қаулы етті:
      А. а) Біріккен Ұлттар Ұйымының Мақсатты қоры және Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта жөніндегі бағдарламалар қорының жұмысын реттейтін жалпы процедуралар қоры тағайындалсын;
      в) Хаттаманың Мақсатты қоры Жақтар бекіткен шығындарды жабады, Хаттаманың осы Жақтарының жарнасын алады және оны ЮНЕП-тің Орындаушы директоры басқарады;
      с) осы мақсатта Кеңес Орындаушы-директордан Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы мен ЮНЕП басқарушылары Кеңесінің қажетті ризашылығын сұрап алады;
      д) Жақтардың бірінші Кеңесінің баяндамасындағы II қосымшада келтірілген Мақсатты қордың атқаратын қызмет төңірегі бекітілсін;
      с) Жақтар жарнасының түрі ерікті және Жақтардың бірінші Кеңесінің баяндамасындағы III қосымшада келтірілген түріне сәйкес есептеседі;
      I) Кеңес барлық Жақтарды оларды өз жарнасын олар жататын мерзім басталғанша Мақсатты қорға төлеуге шақырады;
      г) жалпы бюджет екі жылдық 1990-1991 жылдар мерзіміне 1 580 000 АҚШ доллары көлемінде бекітілсін.
      В. Жақтарға жатпайтын мемлекеттер және Мақсатты қорға жарна төлемеуші Жақтарға Мақсатты қорға ерікті түрде жарна төлеуі ұсынылады.
      Бюджетке қатысты Жақтардың екінші Кеңесі ІІ/17 шешіміндегі екі жылдық қайталанатын бюджеттер жүйесін қабылдауға және 1990 жылғы жалпы қайта қаралған бюджетті 3.400.000 АҚШ доллары көлемінде, 1991 жылға қайта қаралған бюджетті 2.423.000 АҚШ доллары көлемінде және 1992 жылғы жалпы бюджетті 2.225.000 АҚШ доллары көлемінде бекітуге қаулы етті.
      Бюджеттік және қаржылық сұраныстар жөнінде Жақтардың үшінші Кеңесі III/21 шешімінде қаулы етеді:
      а) барлық Жақтарға қордың 1990 қаржы жылғы шеңберінде жұмсалған шығындар жайында Монреаль Хаттамасы Мақсатты қорының тексерілген және бекітілген есептерін мүмкіндігінше қысқа мерзім ішінде тапсыру хатшылықтан сұралсын;
      в) Уақытша хатшылықтың озон жөніндегі 1989 жылғы тексерілген және бекітілген есептерін Жақтарға тапсыру хатшылықтан сұралсын;
      с) Жақтардың келесі Кеңесі басталғанға дейін өткен жылдардың тексерілген және бекітілген есептерін Жақтарға беру хатшылықтан сұралсын;
      д) Бюроның ұсыныстарын орындауға орай жұмсалған шығындарды Жақтардың осы жылға бекіткен бюджетінің шеңберінде немесе осы шығындарды жабуға төлеу үшін бөлінген басқа қосымша жарна есебінен жабылуы тиіс екені атап өтілсін;
      с) бекітілген бюджеттердің белгіленген мерзімге жататын мөлшерден артық есептеуінің маңызы атап көрсетілген;
      I) Жақтардың үшінші Кеңесінің баяндамасындағы баяндаманың II қосымшасы ретінде келтірілген жарна формуласы мен қызмет төңірегіне сәйкес барлық Жақтардың өздерінің төленбеген және барлық жарналарды толық көлемде тоқтаусыз төлеуі талапты түрде сұралсын.

14-БАП: ОСЫ ХАТТАМАНЫҢ КОНВЕНЦИЯМЕН БАЙЛАНЫСЫ

      Осы Хаттамада, осы хаттама жайында басқа ереже болмағанда, Конвенцияның хаттамаларына қатысты ережелері қолданылады.

15-БАП: ҚОЛ ҚОЮ

      Осы Хаттама мемлекеттер мен экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымдардың қол қоюы үшін Монреальды 1987 жылдың қыркүйегінен, Оттовада 1987 жылдың 17 қыркүйегінен, 1988 жылдың 16 қаңтарына дейін және Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық мекемелерінде Нью-Йоркте 1988 жылдың 17 қаңтарынан 1988 жылдың 15 қыркүйегіне дейін ашық. 33

16-БАП: КҮШІНЕ ЕНУІ

      1. Осы Хаттама 1986 жылы реттелуші заттардың жалпы әлемдік тұтынуының бағасы үштен екі бөліктен кем болмаған мемлекеттер немесе экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымдар Хаттаманы бекіту, қабылдау, мақұлдау немесе қосылуы жөнінде кем дегенде он бір құжат тапсырылуға берілген кезде және Конвенцияның 17-бабының 1-тармағының ережелерін орындағанда 1989 жылдың 1-қаңтарында күшіне енеді.
_______________________________
      32-сілтеменің аяғы:
      о) 1992 жылғы ақырға бюджет 2.278.645 АҚШ доллары және 1993 жылғы 2.398.990 АҚШ доллары көлемінде бекітілсін.

      33) Хаттамаға қол қойып, бекіткен немесе оған 1991 жылдың қыркүйегіне дейін қосылған (осы нұсқау - басшылықтың Ү қосымшасын қараңыз) мемлекеттердің және экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымдардың тізімі бекітілсін.
      Егер де осы күнге көрсетілген шарттар сақталмаса, онда бұл Хаттама шарттар орындалған күннен кейінгі тоқсаныншы күні күшіне енеді. 34
      2. I-тармақтың мақсаттар үшін кез келген экономикалық интеграция жөніндегі ұйым сақтауға тапсырған кез келген құжат осы ұйымның мүшелері - мемлекеттер сақтауға тапсырған құжаттарға қосымша болып есептелмейді.
      3. Осы Хаттама күшіне енгеннен соң кез келген мемлекет немесе экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйым оның бекіту, қабылдау, мақұлдау немесе қосылу жөніндегі құжаттарды сақтауға тапсырған сәттен бастап тоқсан күннен соң осы Хаттаманың Жақтары болып табылады.

17-БАП: ХАТТАМА КҮШІНЕ ЕНГЕННЕН КЕЙІН ОҒАН ҚОСЫЛҒАН ЖАҚТАР

      5 баптың ережесі ескіріп, кез келген мемлекет немесе экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйым осы Хаттама күшіне енген күннен бастап оның Жақтары болып табылатын 2 бап бойынша 35/ міндеттемелердің барлық кешенін дереу сақтайды, сол сияқты 2А - 2Е баптарымен 4 бап бойынша осы күнге сай хаттаманың күшіне енген күнге дейін Жақтарға қатысты жұмыс істейтін мемлекеттер мен экономикалық интеграция жөніндегі аймақтық ұйымдарды міндеттемелерін бұлжытпай сақтайды.
______________________
      34/ Жақтардың ішінде Кеңесі III/I в) шешімінде қазіргі кезде Хаттама Жақтарының екінші Кеңесінде қабылданған Түзетулерді тек екі мемлекет бекіткенін атап өтіп, Түзетулердің 1992 жылғы 1-қаңтарда күшіне ену үшін оны бекіткен, мақұлдаған және қабылдаған жиырма құжат керек екенін ескертіп осы Түзетулерді бекітуге шақырып, барлық мемлекеттерге үндеу салғанын атап өтті.
      35/ 2, 2А және 2В баптары 1990 жылдың 29 маусымында Лонданда өткен Жақтардың екінші Кеңесінде қабылданған II/I шешіміндегі түзетулерге сай.

18-БАП: ЖАҢЫЛЫС АЙТУ

      Осы Хаттамаға жаңылыс айту мен түсініктер енгізуге тыйым салынады, рұқсат етілмейді.

19-БАП: ШЫҒУ

      Осы Хаттаманың мақсаттары үшін Конвенцияның 19 бабының шығуға қатысты ережесі 5-баптың 1-тармағында көрсетілгендерден басқа Жақтарға қатысты қолданылады. Кез келген осындай Жақ осы Хаттамадан 2 баптың 1-4 тармақтарында көрсетілген міндеттемелер қабылданған төрт жыл өткеннен соң кез келген уақытта Депозитарийге жазбаша хабар беріп шыға алады. 36 Мұндай кез келген шығу депозитарий туралы хабар алған күннен кейін бір жыл өткен соң немесе шығу туралы хабарда керсетілген осындай мерзімнен соң күшіне енеді.

19-БАП: ШЫҒУ

      Кез келген Жақ 2А баптың I-тармағында көрсетілген міндеттемелер қабылдаған соң төрт жыл өткеннен кейін кез келген уақытта Депозитарийге жазбаша хабар беріп шыға алады: Мұндай кез келген Шығу Депозитарий шығу туралы хабар алған күннен кейінгі бір жылдық ішінде немесе шығу туралы хабарда көрсетілген сондай өткен мерзім ішінде күшіне енеді.

20-БАП: ТҮП НҰСҚАЛЫҚ ТЕКСТЕР

      Осы хаттаманың түп нұсқасы ағылшын, араб, испан, қытай және орыс, француз тілдеріндегі текст нұсқаларымен бірдей болып табылады, ол Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысына сақтауға өткізіледі.

ОСЫЛАРДЫ КУӘЛАНДЫРЫП, ОЛ ҮШІН ТИІСТІ ӨКІЛДІГІ БАР ҚОЛ ҚОЮШЫЛАР, ОСЫ ХАТТАМАҒА ТӨМЕНДЕ ҚОЛ ҚОЯДЫ.

МОНРЕАЛЬДА БІР МЫҢ ТОҒЫЗ ЖҮЗ СЕКСЕН ЖЕТІНШІ ЖЫЛЫ ҚЫРКҮЙЕКТІҢ ОН АЛТЫНШЫ КҮНІ ЖАСАЛДЫ

______________________
      37 Жақтардың екінші Кеңесі II/6 шешімінде 19 баптағы "міндеттемелер қабылданған соң төрт жыл өткеннен кейінгі кез келген уақытта" деген сөзді Жақтардың сақтауға қатысты міндеттемесі төрт жыл өткеннен соң кез келген уақытта күшіне енеді деп түсіну керек.

А Қосымшасы РЕТТЕЛУШІ ЗАТТАР

___________________________________________________________________
Топтар                      Зат                    Озон бұзушылық
                                                   қабілеті
___________________________________________________________________
I-топ
                          /ХФУ-11/                   1,0
                          /ХФУ-12/                   1,0
                          /ХФУ-113/                  1,8
                          /ХФУ-114/                  1,0
                          /ХФУ-115/                  1,6
II-топ
                        /галон-1211/                 3,0
                        /галон-1301/                 10,0
                                                       38/
                        /галон-2402/                 6,0
___________________________________________________________________

      * Озон бұзушылық қабілетін көрсететін бұл өлшемдер бағалы сипаттамада алынған, бүгінгі күнгі қолда бар ғылыми ақпараттармен негізделген және мерзім сайын қайта қаралып, шолу жасалып отырылады.
________________________
      38/ Жақтардың бірінші Кеңес І/9 шешімінде галон-2402 үшін озон бұзу қабілетін (ОБК) 6,0 көлеміндегі көрсеткішті қабылдауға, хатшылықтан Жақтар өздерінің бірінші Кеңесінде Консенсус негізінде осы көрсеткішті қабылдауға Депозитарийге хабар беріп, тиісінше Депозитарийден осы көрсеткішті Монреаль Хаттамасынынң А қосымшасындағы "әлі анықталмады" деген сөзді айырбастап ұсыныс сұрауға келісті.

В Қосымшасы РЕТТЕЛУШІ ЗАТТАР

___________________________________________________________________
Топтар                      Зат                        Озон бұзу *
                                                        қабілеті
___________________________________________________________________
І-топ
                         /ХФУ-13/                       1,0
                         /ХФУ-111/                      1,0
                         /ХФУ-211/                      1,0
                         /ХФУ-212/                      1,0
                         /ХФУ-213/                      1,0
                         /ХФУ-215/                      1,0
                         /ХФУ-214/                      1,0
                         /ХФУ-216/                      1,0
                         /ХФУ-217/                      1,0
ІІ-топ
              тетрахлорметан                            1,1
ІІІ-топ
              1,1,1-трихлорэтан
              митилхлорофорум                           0,1
___________________________________________________________________

      * Бұл формула 1,1,2-трихлорэтанға қатысты емес.

С Қосымшасы Ауыспалы заттар

Топтар                                                  Зат

I-топ                                                 /ГХФУ-21/
                                                      /ГХФУ-22/
                                                      /ГХФУ-31/
                                                      /ГХФУ-121/
                                                      /ГХФУ-122/
                                                      /ГХФУ-123/
                                                      /ГХФУ-124/
                                                      /ГХФУ-131/
                                                      /ГХФУ-132/
                                                      /ГХФУ-133/
                                                      /ГХФУ-141/
                                                      /ГХФУ-142/
                                                      /ГХФУ-151/
                                                      /ГХФУ-221/
                                                      /ГХФУ-222/
                                                      /ГХФУ-223/
                                                      /ГХФУ-224/
                                                      /ГХФУ-225/
                                                      /ГХФУ-226/
                                                      /ГХФУ-231/
                                                      /ГХФУ-232/
                                                      /ГХФУ-233/
                                                      /ГХФУ-234/
                                                      /ГХФУ-235/
                                                      /ГХФУ-241/
                                                      /ГХФУ-242/
                                                      /ГХФУ-243/
                                                      /ГХФУ-244/
                                                      /ГХФУ-251/
                                                      /ГХФУ-252/
                                                      /ГХФУ-253/
                                                      /ГХФУ-261/
                                                      /ГХФУ-262/
                                                      /ГХФУ-271/

Д ҚОСЫМШАСЫ* А ҚОСЫМШАСЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН РЕТТЕЛУШІ ЗАТТАР БАР
ӨНІМДЕРДІҢ ТІЗІМІ**

/4-БАПТЫҢ 3-ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС ДАЙЫНДАЛДЫ/

         АЗЫҚТАР                                КЕДЕН ИНДЕКСІ
                                                 ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

      1. Жеңіл және жүк автомашиналарындағы
         кондиционерлер (олар автомобильде
         монтаждалған ба, әлде жоқ па, оған
         қарамастан)                        , ___________________
      2. Тұрмыстық және коммерциялық тоңазтқыш қондырғылары мен
         кондиционерлер (жылу сорғыштары). *** __________________
         мысалы, тоңазтқыштар ___________________________________
         аяздатқыш камералар ____________________________________
         ауа кептіргіштер _______________________________________
         су салқындатқыш жабдықтар ______________________________
         мұзгенераторлар ________________________________________
         конденцаторлар және жылу сорғыштар _____________________
      3. Аэрозоль өнімдері, медициналық
         аэрозольдардан басқа ___________________________________
      4. Қолымен көтеретін өрт сөндіргңштер _____________________
      5. Изоляциялық қалқандар, панельдер
         және құбырларды сырлап жабу ____________________________
      6. Форполимерлер __________________________________________

      * Бұл қосымша 1991 жылы 21 маусымда Найробиде өткен Жақтардың үшінші Кеңесінде Хаттаманың 4-бабының 3-тармағына сәйкес қабылданды.
      ** Олар жеке мүліктен немесе тұрмыстық аспаптармен немесе кеден қызметінің назарына түспейтін сондай біркелкі коммерциялық жағдайда емес контейнерлерде тасылған кезден басқа жағдайда.
      *** Олар А қосымшасында аталған реттелуші заттар салқындатқыш немесе изоляциялық материалдар есебінде болған жағдайда ғана.

I-Толықтыру ОЗОН ҚАБАТЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ХЕЛЬСИНКИ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
1989 жылғы 2 мамыр

      Вена конвенциясы мен Монреаль хаттамасын Жақтардың бірінші Кеңестеріне қатысқан Үкіметтер мен Европалық қоғамдастықтар ғалымдар арасындағы қатаң реттеу шаралары қабылданбаса озон қабатының бұзылуы қазіргі және болашақ ұрпақтарға қауіп төндіреді деген кең келісімді пікірлерін еске ала отырып,
      кейбір озон бұзатын заттар әлемдік жылуға әкеп соғатын қуатты болу жай газдар екенін түсіне отырып,
      озон қабатын бұзатын заттардың айырбастауға экологиялық қолайлы заттарды, сондай-ақ технологияның тез және кеңінен өркендеуін еске алып және мұнда айырбастау технологияларды беруді, әсіресе дамытушы елдерге жеңілдету қажеттілігінің терең назар ала отырып,
      бұған дейін әрекет жасамаған барлық мемлекеттерді озон қабатын қорғау жөніндегі Вена конвенциясына және оның Монреаль Хаттамасына қосылуға шақырылады.
      Монреаль хаттамасы реттейтін ХФУ өндірісімен тұтынуды неғұрлым тез 2000-жылдан кешіктірмей кезек бойынша қысқартуға және осы мақсатта Монреаль хаттамасында келісілген кестені дамушы елдердің ерекше жағдайларын ескере отырып қатайтуға келісті.
      Озонның бұзылуына едауір әсер ететін галондарды, тағы басқа озон бұзатын заттардың өндірісі мен қысқартылуы мүмкін болғанда оны кезеңмен жүргізуді қамтамасыз етуге келісті. Химиялық заттар мен өнімдердің жеке технологиялардың экологиялық қолайлы айырбастағыштарын жасауды тездетуге, өздерінің қаржылары мен ресурстарына сай өнімдердің жеке технологиялардың экологиялық қолайлы айырбастағыштарын жасауды тездетуге, өздерінің қаржыларын мен ресурстарына сай жүргізуге өздеріне міндеттеме алуға келісті.
      Дамушы елдер үшін тиісті ғылыми ақпараттарға, зерттеулердің нәтижелеріне және кадрлар даярлауға қол жеткізулерін жеңілдетуге және дамушы елдер үшін ең аз шығынмен технологияларды беру және жабдықтарды айырбастауды жеңілдету үшін тиісті қаржыландыру механизмін жасауға ұмтылуға келісті.

       Агенттік директоры                     А. Шәмен

О присоединении Республики Казахстан к Монреальскому Протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой

Закон Республики Казахстан от 30 октября 1997 г. N 176

      Республике Казахстан присоединиться к Монреальскому Протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, принятому в сентябре 1987 года.

     Президент
Республики Казахстан

      Примечание РЦПИ:      
      Монреальский протокол приводится с поправками, принятыми на четвертом совещании сторон, проходившем в Копенгагене 23-25 ноября 1992 года.

      Примечание РЦПИ!
      В Протокол предусмотрены изменения законами РК от 07.05.2001
 N 191-II; 06.04.2011 № 426-IV; 23.04.2014 № 198-V.

                            ПРЕДИСЛОВИЕ <*>

      1. Подписание в 1985 году Венской конвенции об охране озонового слоя, а затем в 1987 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, стало исходной точкой глобального сотрудничества в деле охраны озонового слоя в стратосфере. Два совещания, проведенные Сторонами Венской конвенции в 1989 и 1991 годах, а также четыре совещания Сторон Монреальского протокола, проходившие ежегодно с 1989 по 1992 годы, завершились принятием важных решений, призванных способствовать осуществлению целей Конвенции и Протокола. Второе и четвертое совещания Сторон Монреальского протокола в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 9 статьи 2 Монреальского протокола, приняли некоторые корректировки и сокращения производства и потребления регулируемых веществ, перечисленных в приложениях А и В Протокола, а также две поправки к Протоколу в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 4 статьи 9 Венской конвенции.
 

            2. Настоящее третье издание Руководства} по Монреальскому протоколу обновляет предыдущее издание 1992 года за счет включения решений четвертого Совещания, проходившего в Копенгагене в ноябре 1992 года. Оно обеспечивает включение в Протокол корректировок и Поправки, принятых на этом Совещании. К нему также прилагаются некоторые важные последние решения Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

      3. Согласно пункту 9 d) статьи 2 Монреальского протокола, Копенгагенские корректировки являются обязательными для всех Сторон и вступили в силу 22 сентября 1993 года. Они напечатаны ВМЕСТО ТЕКСТА ПРОТОКОЛА 1987 ГОДА. Текст Протокола 1987 года, замененный корректировками, НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ.

      4. Лондонская поправка вступила в силу 10 августа 1992 года. Исправленные части напечатаны ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ наряду с текстом Монреальского протокола 1987 года. Те части Протокола 1987 года, КОТОРЫЕ УТРАТЯТ СИЛУ с момента вступления в силу Поправки для государств, которые ее ратифицировали, ПОМЕЩЕНЫ В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ. На 31 июля 1993 года Лондонскую поправку ратифицировали 65 Сторон. Текст Копенгагенской поправки напечатан в ФИГУРНЫХ СКОБКАХ. В тех случаях, когда часть текста Копенгагенской поправки должна быть добавлена или заменяет часть текста Лондонской поправки, эта часть Копенгагенской поправки заключена в скобки.Копенгагенская поправка вступит в силу с 1 января 1994 года, если по меньшей мере 20 документов о ратификации Поправки будут сданы на хранение до этой даты. В противном случае она вступит в силу на девяностый день после получения двадцатого документа о ратификации.
      Решения Сторон Монреальского протокола, принятые на их четырех совещаниях, прилагаются к тексту Протокола и классифицируются в зависимости от соответствующих статей, к которым они относятся. Эти решения представляют собой важный дополнительный свод правовых норм. Ввиду тесной взаимосвязи между Монреальским протоколом и Венской конвенцией, решения Конференции Сторон Венской конвенции, принятые в Хельсинки и Найроби, вместе с текстом Конвенции включены в виде приложений.
      5. Есть основания надеяться, что данное Руководство} окажется полезным. Оно будет обновляться по мере необходимости после каждого Совещания Сторон. Приветствуются любые предложения по улучшению как формы, так и содержания Руководства}.
------------------
      * <Введено из "Методических Указаний по применению Венской Конвенции по сохранению озонового слоя вокруг Земли и Монреальского Протокола к ней". (г. Женева, издательство ООН, 1994 г.)>.

                  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

                             ПРОТОКОЛ

                             16.09.87

     МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ ОЗОНОВЫЙ
      СЛОЙ, С КОРРЕКТИРОВКАМИ И ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО
        НА ВТОРОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН, СОСТОЯВШЕМСЯ В ЛОНДОНЕ
        27-29 ИЮНЯ 1990 ГОДА, И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ,
        ВНЕСЕННЫМИ НА ТРЕТЬЕМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН, ПРОХОДИВШЕМ
          В НАЙРОБИ 19-21 ИЮНЯ 1991 ГОДА, И НА ЧЕТВЕРТОМ
            СОВЕЩАНИИ СТОРОН, ПРОХОДИВШЕМ В КОПЕНГАГЕНЕ
                      23-25 НОЯБРЯ 1992 ГОДА

      Стороны настоящего Протокола,
      БУДУЧИ Сторонами Венской конвенции об охране озонового слоя,
      ПОМНЯ о своем обязательстве в соответствии с Конвенцией принимать соответствующие меры для охраны здоровья людей и окружающей среды от неблагоприятных последствий, которые возникают или могут возникнуть в результате человеческой деятельности, изменяющей или способной изменить озоновый слой,
      ПРИЗНАВАЯ, что выбросы во всемирном масштабе некоторых озоноразрушающих веществ могут в значительной степени истощить или иным образом изменить озоновый слой, что чревато неблагоприятными последствиями для здоровья людей и окружающей среды,
      ПОМНЯ о потенциальном воздействии выбросов этих веществ на климат,
      СОЗНАВАЯ, что в основе мер, принимаемых с целью охраны озонового слоя от разрушения, должны лежать научные знания, применяемые с учетом технических и экономических соображений,
      ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ обеспечить охрану озонового слоя путем принятия превентивных мер по надлежащему регулированию всех глобальных выбросов разрушающих его веществ с целью добиться в конечном итоге их устранения на основе научных знаний и с учетом соображений технического и экономического характера, А ТАКЖЕ УЧИТЫВАЯ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ,
      ПРИЗНАВАЯ необходимость предусмотреть особое положение для удовлетворения потребностей развивающихся стран [в этих веществах], ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО МОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ, И СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ, ЧТО ЭТИ СРЕДСТВА ВНЕСУТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПОСОБНОСТЬ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА РЕШИТЬ НАУЧНО УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОБЛЕМУ РАЗРУШЕНИЯ ОЗОНА И ВРЕДНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКОГО РАЗРУШЕНИЯ,
      УЧИТЫВАЯ превентивные меры по регулированию выбросов некоторых хлорфторуглеродов, которые уже приняты и принимаются на национальном и региональном уровнях,
      УЧИТЫВАЯ важность содействия международному сотрудничеству в [научно-технических исследованиях и разработках] ИССЛЕДОВАНИЯХ, РАЗРАБОТКАХ И ПЕРЕДАЧЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, касающихся регулирования и сокращения выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, принимая во внимание, в частности, потребности развивающихся стран,
      ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

                       СТАТЬЯ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      Для целей настоящего Протокола:

      1. "Конвенция" означает Венскую конвенцию об охране озонового слоя, принятую 22 марта 1985 года.
      2. "Стороны", если контекст не предполагает иного, означает Стороны настоящего Протокола.
      3. "Секретариат" означает секретариат Конвенции.
      4. "Регулируемое вещество" означает любое вещество [, указанное] в приложении А ИЛИ В ПРИЛОЖЕНИИ B приложении B, приложении C или приложение E} к настоящему Протоколу, которое существует самостоятельно или в смеси. ЭТО ПОНЯТИЕ ВКЛЮЧАЕТ ИЗОМЕРЫ ТАКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЩЕСТВ, УКАЗАННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРИЛОЖЕНИИ, НО не относится [, однако,] к любым [таким] РЕГУЛИРУЕМЫМ веществам или смесям, которые являются составной частью готового продукта, имеющего иную форму, чем емкость, используемая для транспортировки или хранения УПОМЯНУТОГО вещества.
      5. "Производство" означает количество произведенных регулируемых веществ за вычетом того количества веществ, которое уничтожается с применением технологий, подлежащих утверждению Сторонами, А ТАКЖЕ ТОГО КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВ, ПОДВЕРГШИХСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ И ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК "ПРОИЗВОДСТВО".
      6. "Потребление" означает производство плюс импорт минус экспорт регулируемых веществ.   
      7. "Расчетные уровни" производства, импорта, экспорта и потребления означают уровни, определенные в соответствии со статьей 3.
      8. "Рационализация производства" означает передачу всего или части расчетного уровня производства от одной Стороны другой Стороне с целью обеспечения экономической эффективности или покрытия ожидаемого неудовлетворенного спроса в результате закрытия предприятия.

                   СТАТЬЯ 2: МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

      1. (Включается в статью 2A согласно корректировкам, сделанным на втором Совещании Сторон, состоявшемся в Лондоне в 1990 году).
      2. Заменяется статьей 2B.

      3 и 4. Заменяются статьей 2A.

      [5. Любая Сторона, чей расчетный уровень производства регулируемых веществ группы I в приложении A в 1986 году составлял менее двадцати пяти килотонн в год, может передать любой Стороне или принять от нее в целях рационализации то производство, которое превышает пределы, указанные в пунктах 1,3 и 4, при условии, что общий суммарный расчетный уровень производства этих Сторон не выходит за пределы ограничений производства, установленных этой статьей. Уведомление о любой передаче такого производства направляется секретариату не позднее срока передачи.]
      5. ЛЮБАЯ СТОРОНА МОЖЕТ В РАМКАХ ЛЮБОГО ЕДИНИЧНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕДАТЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНЕ ЛЮБУЮ ЧАСТЬ КВОТЫ СВОЕГО РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЯХ 2A-2E и статье 2H}, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОБЩИЙ СУММАРНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭТИХ СТОРОН ПО ЛЮБОЙ ГРУППЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ НЕ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ЭТИМИ СТАТЬЯМИ ДЛЯ ДАННОЙ ГРУППЫ ВЕЩЕСТВ. КАЖДАЯ УЧАСТВУЮЩАЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ СТОРОНА УВЕДОМЛЯЕТ СЕКРЕТАРИАТ О ТАКОЙ ПЕРЕДАЧЕ, ЗАЯВЛЯЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПЕРИОДЕ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЕТ ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА.   
      5-бис. Любая Сторона, не действующая в рамках пункта 1 статьи 5, может в рамках любого единичного или нескольких периодов регулирования передать любой другой Стороне любую часть квоты своего расчетного уровня потребления, указанного в статье 2F, при условии, что расчетный уровень потребления регулируемых веществ, включенных в группу I приложения A, Стороны, передающей часть квоты своего расчетного уровня потребления, не превышал в 1989 году душевого показателя в 0,25 килограмма и что общий суммарный расчетный уровень потребления для этих Сторон не выходит за пределы ограничений потребления, которые установлены в статье 2F. Каждая соответствующая Сторона уведомляет секретариат о такой передаче, сообщая об условиях и периоде, на который она действует}.

      6. Любая Сторона, не действующая в рамках статьи 5, располагающая мощностями для производства регулируемых веществ ПРИЛОЖЕНИЯ А ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ В, которые находятся в стадии строительства или по которым приняты контрактные обязательства до 16 сентября 1987 года и которые предусмотрены национальным законодательством до 1 января 1987 года, может добавить продукцию таких мощностей к своему базовому уровню производства таких веществ в 1986 году для целей определения своего расчетного уровня производства в 1986 году, при условии, что строительство таких мощностей будет завершено к 31 декабря 1990 года и такое производство не приведет к увеличению ежегодного потребления регулируемых веществ этой Стороной сверх 0,5 килограмма на душу населения.

      7. Уведомление о любой передаче производства в соответствии с пунктом 5 или любом увеличении производства в соответствии с пунктом 6 направляется секретариату не позднее момента такой передачи.

      8. a) Любые Стороны, которые являются государствами-членами региональных организаций по экономической интеграции в соответствии с определением в пункте 6 статьи 1 Конвенции, могут постановить, что они совместно выполняют свои обязательства в отношении потребления в рамках этой статьи И СТАТЬЕЙ 2A-2E статьей 2A-2H}, при условии, что их общий суммарный расчетный уровень потребления не превышает уровней, установленных в настоящей статье и СТАТЬЯХ 2A-2E статьях 2А-2Н}
      b) Стороны любого такого соглашения сообщают секретариату об условиях такого соглашения до даты сокращения потребления, которое является предметом соглашения;

      c) такое соглашение вступает в силу лишь в том случае, если все государства-члены этой региональной организации по экономической интеграции и сама региональная организация являются Сторонами Протокола и уведомили секретариат о том, каким образом они обеспечивают его выполнение.

      9. а) На основе оценок, проводимых в соответствии со статьей 6, Стороны могут принять решение, следует ли:

         i) обеспечить корректировку расчетных коэффициентов
            озоноразрушающей способности, указанных в
            приложении A И/ИЛИ ПРИЛОЖЕНИИ B приложении B,
            приложении C и/или  приложение  E}, и если да, то
            какую; и
 

          ii) следует ли проводить дальнейшую корректировку и
            сокращение производства или потребления регулируемых
            веществ  [по сравнению с уровнями 1986 года], и если
            да, то в каких  масштабах, объемах и в какие сроки;

      b) предложения о такой корректировке сообщаются Сторонам секретариатом по крайней мере за шесть месяцев до начала совещания Сторон, на котором они представляются к утверждению;

      c) принимая такие решения, Стороны прилагают все усилия для достижения договоренности путем консенсуса. Если, несмотря на принятие всех усилий в целях достижения консенсуса, соглашение все же не достигнуто, то такие решения принимаются, в качестве крайней меры, большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании Сторон, представляющих [не менее пятидесяти процентов общего потребления Сторонами регулируемых  веществ;] БОЛЬШИНСТВО СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 5, ПРИСУТСТВУЮЩИХ И УЧАСТВУЮЩИХ В ГОЛОСОВАНИИ И БОЛЬШИНСТВО СТОРОН, НЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ ЭТОГО ПУНКТА, КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВУЮТ И УЧАСТВУЮТ В ГОЛОСОВАНИИ;

      d) решения, которые являются обязательными для всех Сторон, немедленно сообщаются Сторонам Депозитарием. Если в решениях не оговаривается иного, решения вступают в силу по истечении шести месяцев, начиная с даты распространения уведомлений Депозитарием.

      10. [a)] На основе оценок, проводимых в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, и согласно процедуре, изложенной в статье 9 Конвенции, Стороны могут принять решение:

        i) следует ли любые вещества, и если да, то какие,
            внести в любые приложения к настоящему Протоколу
            или изъять из них; и
        ii) о механизме, масштабах и сроках принятия мер
            регулирования применительно к указанным веществам;

      [b) любое такое решение вступает в силу при условии, что оно принято большинством в две трети голосов, присутствующих и принимающих участие в голосовании Сторон.]

      11. Несмотря на положения, содержащиеся в этой статье И СТАТЬЯХ 2A-2E статьях 2A-2H}, Стороны могут принимать более строгие меры по сравнению с мерами, требуемыми настоящей статьей И СТАТЬЯМИ 2A-2E СТАТЕЙ 2А-2Н}.

                   ПРЕДИСЛОВИЕ К КОРРЕКТИРОВКАМ

      Второе Совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, постановляет на основе оценок, произведенных во исполнение статьи 6 Протокола, принять корректировки и сокращения производства и потребления регулируемых веществ, перечисленных в приложении А к Протоколу, с пониманием того, что:

      а) ссылки в статье 2 на "настоящую статью" и по всему тексту Протокола на "статью 2" понимаются как ссылки на статьи 2, 2А и 2В;

      b) ссылки по всему тексту Протокола на "пункты 1-4 статьи 2" толкуются как ссылки на статьи 2А и 2В; и

      c) ссылка в пункте 5 статьи 2 на "пункты 1, 3 и 4" понимается как ссылка на статью 2А.

                          СТАТЬЯ 2А: ХФУ

      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся в первый день седьмого месяца после даты вступления в силу настоящего Протокола, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень ее потребления регулируемых веществ группы I в приложении А не превышал расчетный уровень ее потребления в 1986 году. К концу того же периода каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал расчетный уровень ее производства в 1986 году, за исключением того, что этот уровень может возрасти, но не более чем на десять процентов по сравнению с уровнем 1986 года. Такой рост допускается только тогда, когда это необходимо для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, и для целей рационализации распределения промышленного производства между Сторонами.

      2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период с 1 июля 1991 года по 31 декабря 1992 года расчетный уровень потребления и производства ею регулируемых веществ, включенных в группу I в приложении А, не превышал 150 процентов от ее расчетного уровня потребления и производства этих веществ в 1986 году; с 1 января 1993 года 12-месячный период регулирования для этих регулируемых веществ устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого года.

      3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1994 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А, не превышал двадцати пяти процентов от расчетного уровня ее потребления в 1986 году. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за те же периоды обеспечивает, чтобы ежегодный уровень производства ею этих веществ не превышал за год двадцати пяти процентов от расчетного уровня ее производства в 1986 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1986 году.

      4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1996 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А, не превышал нулевого уровня. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за те же периоды обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал нулевого уровня. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на пятнадцать процентов от расчетного уровня ее производства в 1986 году. Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными.

                         СТАТЬЯ 2В: ГАЛОНЫ

      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1992 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень ее потребления регулируемых веществ, включенных в группу II в приложении А, не превышал расчетного уровня ее потребления в 1986 году. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за те же периоды обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень ее производства этих веществ не превышал расчетный уровень ее производства в 1986 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1986 году.

      2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1994 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу II приложения А, не превышал нулевого уровня. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за те же периоды обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал нулевого уровня. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на пятнадцать процентов от расчетного уровня ее производства в 1986 году. Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые договорились считать основными.

далее - жирным  шрифтом

-------------------------------------------------------------

          СТАТЬЯ 2С: ДРУГИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГАЛОИДИРОВАННЫЕ ХФУ

      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1993 года, ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения В, не превышал восьмидесяти процентов от расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за тот же период обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал восьмидесяти процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году.

      2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1994 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения В, не превышал двадцати пяти процентов от расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за те же периоды обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал двадцати пяти процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году.

      3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1996 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения В, не превышал нулевого уровня. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, за те же периоды обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал нулевого уровня. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на пятнадцать процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году. Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными.
--------------------------------------------------------------

                     СТАТЬЯ 2D: ТЕТРАХЛОРМЕТАН

      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1995 года, ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу II приложения В, не превышал пятнадцати процентов от расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Каждая Сторона, производящая это вещество, за тот же период обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень производства ею этого вещества не превышал пятнадцати процентов от расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году.

      2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1996 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемого вещества, включенного в группу II приложения В, не превышал нулевого уровня. Каждая Сторона, производящая это вещество, за те же периоды обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этого вещества не превышал нулевого уровня. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на пятнадцать процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году. Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными.

            СТАТЬЯ 2E: 1,1,1 - ТРИХЛОРЭТАН (МЕТИЛХЛОРОФОРМ)

      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1993 года, ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемого вещества, включенного в группу III приложения В, не превышал расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Каждая Сторона, производящая это вещество, за тот же период обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень производства ею этого вещества не превышал расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году.

      2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1994 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемого вещества, включенного в группу III приложения В, не превышал пятидесяти процентов от расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Каждая Сторона, производящая это вещество, за те же периоды обеспечивает, чтобы ежегодный расчетный уровень производства ею этого вещества не превышал пятидесяти процентов от расчетного уровня ее потребления в 1989 году. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на десять процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году.

      3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1996 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемого вещества, включенного в группу III приложения В, не превышал нулевого уровня. Каждая Сторона, производящая это вещество, за те же периоды обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этого вещества не превышал нулевого уровня. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на пятнадцать процентов от расчетного уровня ее производства в 1989 году. Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными.

                 СТАТЬЯ 2F: ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДЫ

      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся с 1 января 1996 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, не превышал следующих суммированных показателей: 

      а) три целых и одна десятая процента от расчетного уровня потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А; и

      b) расчетного уровня ее потребления в 1989 году регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С.

      2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2004 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, не превышал шестидесяти пяти процентов суммированного показателя, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
      3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2010 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, не превышал тридцати пяти процентов от суммированного показателя, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
      4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2015 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, не превышал десяти процентов от суммированного показателя, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
      5. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2020 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, не превышал 0,5 процента от суммированного показателя, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

      6. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2030 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, непревышал нулевого уровня.

      7. Начиная с 1 января 1996 года каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы:

      а) использование регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, ограничивалось теми видами применения, в которых отсутствуют экологически более приемлемые альтернативные вещества или технологии;

      b) применение регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, за исключением редких случаев, когда это необходимо для защиты жизни или здоровья человека, не осуществлялось вне областей использования, которые в настоящее время удовлетворяются за счет регулируемых веществ, включенных в приложения А. в, и С; и

      с) помимо учета других соображений, связанных с окружающей средой, безопасностью и экономикой, регулируемые вещества, включенные в группу I приложения С, выбирались таким образом, чтобы свести к минимуму разрушение озонового слоя.

                 СТАТЬЧ 2G: ГИДРОБРОМФТОРУГЛЕРОДЫ

      Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1996 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев, расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в группу II приложения С, не превышал нулевого уровня. Каждая Сторона, производящая это вещество, за те же периоды обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этих веществ не превышал нулевого уровня. Настоящий пункт применяется за исключением случаев, когда Стороны принимают решение, допускающее уровень производства или потребления, необходимый для удовлетворения видов применения, которые они договорятся считать основными.

                    СТАТЬЯ 2Н: БРОМИСТЫЙ МЕТИЛ

      Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 1995 года, и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемого вещества, указанного в приложении Е, не превышал годовой расчетный уровень потребления в 1991 году. Каждая Сторона, производящая такое вещество, за те же периоды обеспечивает, чтобы расчетный уровень производства ею этого вещества не превышал годовой расчетный уровень производства в 1991 году. Однако для удовлетворения основных, внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от ее расчетного уровня производства в 1991 году. Расчетные уровни потребления и  производства в соответствии с настоящей статьей не включают в себя количество веществ, используемых Стороной в карантинных целях и для обработки продукции перед транспортировкой.}

               СТАТЬЯ 3: РАСЧЕТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УРОВНЕЙ

      Для целей статей 2, 2А-2Е 2A-2H} и 5 каждая сторона для каждой группы веществ в приложении А или приложении В приложении А, приложении С или приложении Е} определяет свои расчетные уровни:

      а) производства путем:

         i) умножения своего годового производства каждого
            регулируемого вещества на показатель озоноразрушающей
            способности, указанный для него в приложении А ИЛИ
            ПРИЛОЖЕНИИ В приложении В, приложении С или
            приложении Е};
        ii) суммирования полученных показателей по каждой
            группе;

      b) соответственно импорта и экспорта, применяя, mutatis mutandis, процедуру, определенную в подпункте а); и

      с) потребления регулируемых веществ путем суммирования своих расчетных уровней производства и импорта и вычитания своего расчетного уровня экспорта, которые определены в соответствии с подпунктами а) и b). Однако, начиная с 1 января 1993 года, экспорт регулируемых веществ в страны, не являющиеся Сторонами, не подлежит вычету при исчислении уровня потребления экспортирующей Стороны.

         СТАТЬЯ 4: РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ С ГОСУДАРСТВАМИ,

                     НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ

      [1. В течение одного года после вступления в силу настоящего Протокола каждая Сторона запрещает импорт регулируемых веществ из любого государства, которое не является Стороной настоящего Протокола.

      2. Начиная с 1 января 1993 года ни одна из Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, не может экспортировать ни одно регулируемое вещество в любое государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола.

      3. В течение трех лет после даты вступления в силу настоящего Протокола Стороны в соответствии с положениями, предусмотренными в статье 10 Конвенции, подготовят в виде приложения список продуктов, содержащих регулируемые вещества. Стороны, не высказавшие возражения против приложения, в соответствии с указанными процедурами в течение одного года после вступления в силу приложения запрещают импорт таких продуктов из любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола.]

      [4. В течение пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Стороны определят практическую возможность запрещения или ограничения импорта продуктов, производимых на основе регулируемых веществ, но их не содержащих, из государств, не являющихся Сторонами настоящего Протокола. Стороны, если они сочтут это возможным, в соответствии с процедурами, указанными в статье 10 Конвенции, подготавливают в виде приложения список таких продуктов. Не высказавшие против него возражения Стороны в соответствии с указанными процедурами запрещают или ограничивают в течение одного года после вступления в силу приложения импорт таких продуктов из любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола.

      5. Каждая Сторона не поощряет экспорт в любое государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола, технологии для производства и использования регулируемых веществ.]

      1. НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА КАЖДАЯ СТОРОНА ЗАПРЕЩАЕТ ИМПОРТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ А, ИЗ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      1-БИС. В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА КАЖДАЯ СТОРОНА ЗАПРЕЩАЕТ ИМПОРТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ В, ИЗ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      1-тер. В течение одного года после даты вступления в силу настоящего пункта каждая Сторона запрещает импорт любого из регулируемых веществ, включенных в группу II приложения С, из любого государства, которое не является Стороной настоящего Протокола.}

      2. НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА КАЖДАЯ СТОРОНА ЗАПРЕЩАЕТ ЭКСПОРТ ЛЮБЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ А, В ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА. 

      2-БИС. ПО ИСТЕЧЕНИИ ОДНОГО ГОДА С ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА КАЖДАЯ СТОРОНА ЗАПРЕЩАЕТ ЭКСПОРТ ЛЮБЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ В, В ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      2-тер. По истечении одного года с даты вступления в силу настоящего пункта каждая Сторона запрещает экспорт любого из регулируемых веществ, включенных в группу II приложения С, в любое государство, которое не является Стороной настоящего Протокола.}

      3. К 1 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕДУРАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В СТАТЬЕ 10 КОНВЕНЦИИ, ПОДГОТОВЯТ В ВИДЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСОК ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ А. СТОРОНЫ, НЕ ВЫСКАЗАВШИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАПРЕЩАЮТ ИМПОРТ ТАКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      3-БИС. В ПРЕДЕЛАХ ТРЕХ ЛЕТ С ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА СТОРОНЫ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕДУРАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В СТАТЬЕ 10 КОНВЕНЦИИ, СОСТАВЛЯЮТ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСОК ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ В. СТОРОНЫ, НЕ ВЫСКАЗАВШИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ ПРОЦЕДУРАМИ ЗАПРЕЩАЮТ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИМПОРТ ЭТИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      3-тер. В течение трех лет после даты вступления в силу настоящего пункта Стороны, в соответствии с процедурами, установленными в статье 10 Конвенции, составляют в качестве приложения перечень продуктов, содержащих регулируемые вещества, включенные в группу II приложения С. Стороны, не высказавшие возражений против этого приложения, в соответствии с указанными процедурами запрещают в течение одного года с момента вступления в силу этого приложения импорт таких продуктов из любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола.}

      4. К 1 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА СТОРОНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ А, НО НЕ СОДЕРЖАЩИХ ИХ, ИЗ ГОСУДАРСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНАМИ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА. СТОРОНЫ, ЕСЛИ ОНИ СОЧТУТ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕДУРАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В СТАТЬЕ 10 КОНВЕНЦИИ, ПОДГОТАВЛИВАЮТ В ВИДЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСОК ТАКИХ ПРОДУКТОВ. СТОРОНЫ, НЕ ВЫСКАЗАВШИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ЗАПРЕЩАЮТ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРИЛОЖЕНИЯ ИМПОРТ ТАКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      4-БИС. В ПРЕДЕЛАХ ПЯТИ ЛЕТ С ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА СТОРОНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ В, НО НЕ СОДЕРЖАЩИХ ИХ, ИЗ ГОСУДАРСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНАМИ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА. СТОРОНЫ, ЕСЛИ ОНИ СОЧТУТ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕДУРАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В СТАТЬЕ 10 КОНВЕНЦИИ, ПОДГОТАВЛИВАЮТ В ВИДЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСОК ТАКИХ ПРОДУКТОВ. СТОРОНЫ, НЕ ВЫСКАЗАВШИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ЗАПРЕЩАЮТ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮТ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРИЛОЖЕНИЯ ИМПОРТ ТАКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА.

      4-тер. В течение пяти лет после даты вступления в силу настоящего пункта Стороны определяют практическую возможность запрещения или ограничения импорта продуктов, производимых на основе регулируемых веществ, включенных в группу II приложения С, но не содержащих их. Стороны, если сочтут это возможным, в соответствии с процедурами, указанными в статье 10 Конвенции, разрабатывают в виде приложения перечень таких продуктов. Стороны не высказавшие возражений против этого приложения, в соответствии с указанными процедурами запрещают или ограничивают в течение одного года с момента вступления в силу этого приложения импорт таких продуктов из любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола.}

      5. КАЖДАЯ СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ПООЩРЯТЬ ЭКСПОРТ В ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА, ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ включенных в приложения А и В и группу II приложения С}.

      6. Каждая Сторона воздерживается от предоставления государствам, не являющимся Сторонами настоящего Протокола, новых субсидий, помощи, кредитов, гарантий или программ страхования для экспорта продуктов, оборудования, установок или технологии, которые содействовали бы производству регулируемых веществ включенных в приложения А и В и группу II приложения С}.

      7. Пункты 5 и 6 не применяются к продуктам, оборудованию, установкам или технологии, которые содействуют безопасному хранению, утилизации, рециркуляции или уничтожению регулируемых веществ, ускоряют поиск альтернативных веществ, либо иным образом содействуют сокращению выбросов регулируемых веществ включенных в приложения А и В и группу II приложения С}.

      8. Несмотря на положения настоящей статьи, импорт, о котором говорится в пунктах 1, 1-БИС, 3, 3-БИС [и] 4 и 4-БИС, и ЭКСПОРТ, О КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ В ПУНКТАХ 2 И 2-БИС и экспорт, о которых говорится в пунктах 1-4-тер настоящей статьи}, могут быть разрешены из любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола, ИЛИ В любое такое государство, если Совещание Сторон определяет, что это государство полностью выполняет положения статьи 2, СТАТЬЕЙ 2А-2Е, статьи 2G} и настоящей статьи, и если оно представило данные об этом, как это установлено в статье 7.

      9. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ТЕРМИН "ГОСУДАРСТВО, НЕ ЯВДЯЮЩЕЕСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА", ПОДРАЗУМЕВАЕТ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО КОНКРЕТНОГО РЕГУЛИРУЕМОГО ВЕЩЕСТВА ГОСУДАРСТВО ИЛИ РЕГИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫТЬ СВЯЗАННЫМИ МЕРАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО ВЕЩЕСТВА.

      10. К 1 января 1996 года Стороны рассмотрят вопрос о целесообразности внесения поправки в настоящий Протокол, с тем чтобы распространить меры, предусмотренные в этой статье, на торговлю регулируемыми веществами, включенными в группу I приложения С и в приложение Е, с государствами, не являющимися Сторонами Протокола.}

          СТАТЬЯ 5: ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

      1. Любая Сторона являющаяся развивающейся страной, чей ежегодный расчетный уровень потребления регулируемых веществ, УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ А, составляет менее 0,3 килограмма на душу населения на дату вступления для нее в силу Протокола или любой последующий период [в течение десяти лет после даты вступления Протокола в силу] ДО 1 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА, имеет право в целях удовлетворения своих основных внутренних потребностей отсрочить НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ соблюдение мер регулирования, предусмотренных в СТАТЬЯХ 2А-2Е [пунктам 1-4 статьи 2 на десять лет после срока, указанного в этих пунктах]. [Однако такая Сторона не превышает ежегодный расчетный уровень потребления в объеме 0,3 килограмма на душу населения. Любой такой Стороне предоставляется право использовать либо расчетный среднегодовой уровень ее потребления за период с 1995 по 1997 год включительно, либо расчетный уровень потребления в объеме 0,3 килограмма на душу населения, в зависимости от того, что ниже, в качестве базы для соблюдения ею мер регулирования.]

   при условии, что любые дополнительные поправки к поправкам и
   корректировкам, принятым вторым Совещанием Сторон в Лондоне
   29 июня 1990 года, распространяются на Стороны, действующие в
   рамках данного пункта, после проведения обзора,
   предусмотренного в пункте 8 настоящей статьи, и принимаются с
   учетом с учетом выводов указанного обзора.}

      1-бис. На основе процедуры, изложенной в пункте 9 статья 2, к 1 января 1996 года Стороны принимают решение с учетом упомянутого в пункте 8 настоящей статьи обзора произведенных в соответствии со статьей 6 оценок и любой другой соответствующей информации:

      а) применительно к пунктам 1-6 статьи 2F - о том, какой базовый год, какие исходные уровни, контрольные графики и даты прекращения потребления регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С, будут установлены для Сторон, действующих в рамках пункта 1 настоящей статьи;}

      b) применительно к статье 2G - о том, какая дата прекращения производства и потребления регулируемых веществ, включенных в группу II приложения С, будет установлена для Сторон, действующих в рамках пунка 1 настоящей статьи; и

      с) применительно к статье 2Н - о том, какой базовый год, какие исходные уровни и контрольные графики потребления и производства регулируемых веществ, включенных в приложение Е, будут установлены для Сторон, действующих в рамках пункта 1 настоящей статьи.}

      [2. Стороны обязуются содействовать доступу Сторон, являющихся развивающимися странами, к экологически безопасным альтернативным химическим веществам и технологии и оказывать им помощь с целью скорейшего перехода на использование таких альтернативных веществ и технологии.]

      [3. Стороны обязуются по двусторонним или многосторонним каналам облегчать предоставление субсидий, помощи, кредитов, гарантий или программ страхования Сторонам, являющимся развивающимися странами, с целью использования альтернативной технологии и продуктов - заменителей.] 

далее - жирным, кроме   }

-----------------------------------------------------------------

      2. Однако любая Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, не должна превышать ни ежегодного расчетного уровня потребления регулируемых веществ, указанных в приложении А, сверх 0,3 килограмма на душу населения, ни ежегодного расчетного уровня потребления регулируемых веществ, указанных в приложении В, сверх 0,2 килограмма на душу населения.

      3. В случае применения мер регулирования в соответствии со статьями 2А-2Е, любая Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, имеет право использовать:

      а) для регулируемых веществ, указанных в приложении А, либо расчетный среднегодовой уровень своего потребления за период с 1995 по 1997 год включительно, либо расчетный уровень потребления в объеме 0,3 килограмма на душу населения в зависимости от того, какой уровень является меньшим, в качестве основы для определения критерия соблюдения ее мер регулирования; 

      b) для регулируемых веществ, указанных в приложении B, либо расчетный среднегодовой уровень своего потребления за период с 1998 по 2000 год включительно, либо расчетный уровень потребления в объеме 0,2 килограмма на душу населения в зависимости от того, какой уровень является меньшим, в качестве основы для определения критерия соблюдения ею мер регулирования.

      4. Если Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, в любой момент до вступления для нее в силу обязательств по мерам регулирования, предусмотренных в статьях 2А-2Е статьях 2А-2Н}, обнаруживает невозможность получения достаточного количества регулируемых веществ, она может уведомить об этом секретариат. Секретариат незамедлительно направляет экземпляр такого уведомления Сторонам, которые рассматривают этот вопрос на следующем Совещании и принимают решение о надлежащих мерах. 

      5. Обеспечение способности выполнять обязательства Сторон, действующих в рамках пункта 1 настоящей статьи, по соблюдению мер регулирования, предусмотренных статьями 2А-2Е, а также любых мер регулирования по статьям 2Е-2Н, о которых принято решение согласно пункту 1-бис настоящей статьи,} и их осуществление этими Сторонами будет зависеть от эффективного осуществления финансового сотрудничества, предусмотренного статьей 10, и передачей технологии, как это предусмотрено статьей 10А.

      6. Любая Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, может в любой момент уведомить в письменной форме секретариат о том, что, несмотря на принятие всех практически возможных шагов, она, тем не менее, считает себя не в силах выполнить любое или все обязательства по мерам регулирования, предусмотренным статьями 2А-2Е, или любое из обязательств, либо все обязательства по статьям 2F-2H, о которых принято решение согласно пункту 1-бис настоящей статьи,} по причине недостаточного строгого выполнения статьи 10 и 10А. Секретариат незамедлительно направляет экземпляр этого уведомления Сторонам, которые рассматривают этот вопрос на следующем Совещании с должным учетом пункта 5 настоящей статьи и принимают решение о необходимых мерах.

      7. В период между получением уведомления и проведением Совещания Сторон, на котором должны быть приняты решения о необходимых мерах, упоминаемых в пункте 6 выше, или на любой последующий период к уведомляющей Стороне по решению Совещания Сторон не применяются процедуры, связанные с несоблюдением, о которых говорится в статье 8.

      8. Совещание Сторон не позднее 1995 года проведет обзор положения Сторон, действующих в рамках пункта 1 настоящей статьи, в том числе эффективное осуществление финансового сотрудничества и передачу им технологии, и проведет любые пересмотры, которые могут быть сочтены необходимыми в отношении графика мер регулирования, применимых к этим Сторонам.

      9. Решения Сторон, о которых говорится в пунктах 4, 6 и 7 настоящей статьи, принимаются в соответствии с той же процедурой, которая распространяется на принятие решений в рамках статьи 10.

-----------------------------------------------------------------

            СТАТЬЯ 6. ОЦЕНКА И ОБЗОР МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ

      Начиная с 1990 года и затем не реже одного раза в четыре года Стороны проводят оценку мер регулирования, предусматриваемых в статье 2, И СТАТЬЯХ 2А-2F, А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПЕРЕХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ГРУППЫ I ПРИЛОЖЕНИЯ С статьях 2А-2Н} на основе имеющейся научной, экологической, технической и экономической информации. Не менее чем за год до проведения каждой оценки Стороны созывают соответствующие группы квалифицированных экспертов в упомянутых областях и определяют состав и круг ведения каждой такой группы. В течение одного года с момента своего созыва группы через секретариат доводят свои выводы до сведения Сторон.

                  СТАТЬЯ 7: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

      1. Каждая Сторона представляет секретариату в течение трех месяцев после того, как она станет Стороной, статистические данные о своем производстве, импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ ПРИЛОЖЕНИЯ А за 1986 год и наиболее надежные оценочные данные такого характера, если фактические данные отсутствуют.

      [2. Каждая Сторона представляет секретариату статистические данные о своем ежегодном производстве (специально указав данные о количестве веществ, уничтожаемом ежегодно с применением технологии, подлежащей утверждению Сторонами), импорте и экспорте в отношении, соответственно, стран, являющихся Сторонами и не являющихся ими, таких веществ за год, в котором она стала Стороной, и за каждый последующий год. Она представляет эти данные не позднее, чем через девять месяцев после окончания года, к которому относятся данные.]

      2. КАЖДАЯ СТОРОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕКРЕТАРИАТУ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СВОЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ КАЖДОГО ИЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИЛОЖЕНИЯ В, А ТАКЖЕ ПЕРЕХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ГРУППЫ I ПРИЛОЖЕНИЯ С ЗА 1989 ГОД ИЛИ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТАКОГО ХАРАКТЕРА, ЕСЛИ ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ, НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДЛЯ ЭТОЙ СТОРОНЫ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОТОКОЛА, КАСАЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ ПРИЛОЖЕНИЯ В.

      3. КАЖДАЯ СТОРОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕКРЕТАРИАТУ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПУНКТЕ 5 СТАТЬИ 1) И ОТДЕЛЬНО:

      - О КОЛИЧЕСТВЕ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ,

      - О КОЛИЧЕСТВЕ ВЕЩЕСТВ, УНИЧТОЖЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТВЕРЖДЕННЫХ СТОРОНАМИ ТЕХНОЛОГИЙ,

      - ОБ ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ СТОРОН И СТРАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНАМИ, СООТВЕТСТВЕННО,

      КАЖДОГО ИЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ А И В, А ТАКЖЕ ПЕРЕХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ГРУППЫ I ПРИЛОЖЕНИЯ С ЗА ГОД, В КОТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВ ПРИЛОЖЕНИЯ В, ВСТУПИЛИ В СИЛУ ДЛЯ ДАННОЙ СТОРОНЫ, И ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД. ДАННЫЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГОДА, К КОТОРОМУ ОТНОСЯТСЯ ТАКИЕ ДАННЫЕ.

      2. Каждая сторона предоставляет секретариату статистические данные о своем производстве, импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ

      - приложений В и С - за 1989 год;
      - приложения Е - за 1991 год

      или наиболее надежные оценочные данные такого характера, если фактические данные отсутствуют, не позднее чем через три месяца после даты вступления в силу для этой Стороны положений Протокола, касающихся веществ приложений В, С и Е соответственно.}

      3. Каждая Сторона предоставляет секретариату статистические данные о своем ежегодном производстве (как это определено в пункте 5 статьи 1) каждого из регулируемых веществ, указанных в приложениях А, В, С и Е, и отдельно по каждому веществу:

      - о количестве веществ, используемых в качестве исходного  сырья,
      - о количестве веществ, уничтоженных с применением утвержденных Сторонами технологий, и
      - об импорте и экспорте Сторон и стран и организаций, не являющихся Сторонами, соответственно

      за год, в котором положения, касающиеся веществ приложений А, В, С и Е соответственно, вступили в силу для данной Стороны, и за каждый последующий год. Данные направляются не позднее чем через девять месяцев после окончания года, к которому относятся такие данные.}

      3-бис. Каждая Сторона представляет секретариату отдельные статистические данные о своем ежегодном импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ, включенных в группу II приложения А и группу I приложения С, которые были рециркулированы.}

      4. В ОТНОШЕНИИ СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 8 а) СТАТЬИ 2, ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОБ ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПУНКТАХ 1, 2 И 3 в пунктах 1, 2, 3 и 3-бис} ЭТОЙ СТАТЬИ, ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ МЕЖДУ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

                      СТАТЬЯ 8: НЕСОБЛЮДЕНИЕ

      На своем первом очередном совещании Стороны рассматривают и утверждают процедуры и организационный механизм определения факта несоблюдения положений настоящего Протокола и то, как следует относиться к Сторонам, не соблюдающим Протокол.

        СТАТЬЯ 9: ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ
                ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

      1. Стороны сотрудничают, в соответствии со своим национальным законодательством, правилами и практикой, и учитывая, в частности, потребности развивающихся стран, с целью содействия, прямо или через компетентные международные органы, развитию исследований, разработок и обмену информацией о:

      а) наиболее совершенной технологии для улучшения безопасного хранения, утилизации, рециркуляции или уничтожения регулируемых веществ или сокращения иным образом их выбросов;

      b) возможных заменителях регулируемых веществ, содержащих их продуктов и продуктов, производимых на их основе; и

      с) затратах и выгодах в связи с применением соответствующих стратегий регулирования.

      2. Стороны индивидуально, совместно или через компетентные международные органы сотрудничают в деле обеспечения более глубокого понимания общественностью экологических последствий выбросов регулируемых веществ и других веществ, разрушающих озоновый слой.

      3. В течение двух лет после вступления в силу настоящего Протокола и затем раз в два года каждая Сторона представляет секретариату краткий отчет о мероприятиях, проведенных ею в соответствии с настоящей статьей.

                  [СТАТЬЯ 10: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

      1. С особым учетом потребностей развивающихся стран и помня о положениях статьи 4 Конвенции, Стороны сотрудничают в расширении технической помощи для облегчения участия в настоящем Протоколе и его выполнения.

      2. Любая сторона или Сторона, подписавшая настоящий Протокол, может направить в секретариат запрос на техническую помощь в целях его выполнения или участия в нем.

      3. На своем первом совещании Стороны начинают переговоры относительно путей выполнения обязательств, определенных в статье 9 и пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в том числе по подготовке планов работы. В таких планах работы должно уделяться особое внимание потребностям и обстоятельствам развивающихся стран. Следует поощрять участие государств и региональных организаций по экономической интеграции, не являющихся Сторонами Протокола, вмероприятиях, предусмотренных такими планами работы.]

далее - жирным, кроме   }

__________________________________________________________________

                СТАТЬЯ 10: МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

      1. Стороны Монреальского протокола учреждают механизм для обеспечения финансового и технического сотрудничества, включая передачу технологий Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 этого Протокола, в целях содействия соблюдению ими мер регулирования, предусмотренных в статьях 2А-2Е, а также любых мер регулирования по статьям 2F-2H, о которых принято решение согласно пункту 1-бис статьи 5} Протокола. Механизм, взносы в который вносятся дополнительно к другим финансовым средствам, направляемым Сторонам, действующим в рамках этого пункта, покрывает все согласованные дополнительные расходы этих Сторон, с тем чтобы сделать возможным выполнение мер регулирования, предусмотренных в Протоколе. Примерный перечень дополнительных расходов определяется Совещанием Сторон.

      2. Механизм, созданный в соответствии с пунктом 1, включает Многосторонний фонд. Он также может охватывать другие формы многостороннего, регионального и двустороннего сотрудничества. 

      3. Многосторонний фонд:

      а) на основе предоставления соответственно субсидий или льгот и в соответствии с установленными Сторонами критериями покрывает согласованные дополнительные расходы;

      b) финансирует функции механизма посредничества в целях:

         i) оказания помощи странам, действующим в рамках пункта
            1 статьи 5, для определения их потребностей в области
            сотрудничества за счет проведения исследований по
            странам и другого технического сотрудничества;
 

          ii) содействия техническому сотрудничеству для
            удовлетворения этих выявленных потребностей;
 

         iii) распространения, как это предусмотрено в статье 9,
            информации и соответствующих материалов и
            проведения семинаров, учебных занятий, а также других
            соответствующих мероприятий для оказания помощи
            Сторонам, являющимся развивающимся странами; и
 

          iv) содействия и контролирования другого многостороннего,
            регионального и двустороннего сотрудничества со
            Сторонами, являющимися развивающимися странами;
 

        с) осуществляет финансирование расходов по секретариатскому обслуживанию Многостороннего фонда и других связанных с ним вспомогательных расходов;

      4. Многосторонний фонд функционирует под руководством Сторон, которые определяют общие направления его политики.

      5. Стороны учреждают Испо лнительный комитет для разработки и осуществления конкретной оперативной политики, руководящих принципов и административных мер, включая выделение ресурсов, для достижения целей Многостороннего фонда. Исполнительный комитет выполняет свои задачи и функции в соответствии со своим кругом ведения, согласованным Сторонами, в сотрудничестве и при содействии Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Программы развития Организации Объединенных Наций или других соответствующих учреждений в зависимости от их областей компетенции. Члены Исполнительного комитета, которые избираются на основе сбалансированного представительства Сторон, действующих и не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, одобряются Сторонами.

      6. Многосторонний фонд финансируется за счет взносов Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в конвертируемой валюте или, в определенных случаях, услугами и/или в национальной валюте на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Поощряются взносы других Сторон. Двустороннее и в особых случаях, согласованных на основе решения Сторон, региональное сотрудничество, до определенной процентной доли и в соответствии с любыми критериями, которые будут определены Сторонами, может рассматриваться как взнос в Многосторонний фонд, при условии, что такое сотрудничество, как минимум:

      а) строго связано с соблюдением этого Протокола;
      b) обеспечивает поступление дополнительных ресурсов; и
      с) покрывает согласованные дополнительные расходы.

      7. Стороны утверждают программный бюджет Многостороннего фонда на каждый финансовый период и определяют размеры взносов отдельных Сторон в процентах.

      8. Средства в рамках Многостороннего фонда выделяются по согласованию со Стороной, являющейся бенефициарием.

      9. Решения Сторон в связи с настоящей статьей принимаются по возможности консенсусом. Если были приложены все усилия, по договоренности достичь не удалось, решения принимаются большинством в две трети голосов Сторон, присутствующих и участвующих в голосовании, представляющих большинство Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и большинство Сторон, не действующих в рамках этого пункта, присутствующих и участвующих в голосовании.

      10. Механизм финансирования, определяемый в настоящей статье, не ущемляет каких-либо иных договоренностей, которые могут быть разработаны для решения других экологических проблем.

                 СТАТЬЯ 10 А: ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ

      Каждая Сторона принимает все возможные меры, совместимые с программами, поддерживаемыми механизмом финансирования, для обеспечения того, чтобы:

      а) наилучшие имеющиеся в наличии экологически безопасные заменители и связанные с ними технологии незамедлительно передавались Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5; и  
      b) передача технологии, упомянутая в подпункте а), осуществлялась на справедливых и наиболее благоприятных условиях.

                    СТАТЬЯ 11: СОВЕЩАНИЯ СТОРОН

      1. Стороны проводят совещания через регулярные промежутки времени. Секретариат созывает первое совещание Сторон не позднее одного года после вступления в силу настоящего Протокола и совместно с проведением совещания Сторон Конвенции, если последнее намечено на этот период.

      2. Если Стороны не примут иного решения, последующие очередные совещания Сторон проводятся совместно с совещаниями Сторон Конвенции. Внеочередные совещания Сторон могут проводиться в любые другие сроки по решению любого совещания Сторон или по письменной просьбе любой Стороны при условии, что в течение шести месяцев с даты направления секретариатом в адрес Сторон такой просьбы она будет поддержана не менее чем одной третью Сторон.

      3. На своем первом совещании Стороны:

      а) утверждают консенсусом правила процедуры своих совещаний;

      b) утверждают консенсусом финансовые правила, указанные в пункте 2 статьи 13;

      с) создают группы и определяют круг их ведения согласно статье 6;

      d) рассматривают и утверждают процедуры и организационный механизм, упомянутые в статье 8; и 

      e) начинают подготовку планов работы в соответствии с пунктом 3 статьи 10 <*>.

-------------------------

      <*> Под вопросом находится статья 10 в том виде, в котором она содержалась в первоначальном варианте Монреальского протокола, принятого в 1987 году.

      4. Функции совещаний Сторон состоят в следующем:

      а) обзор выполнения настоящего Протокола;

      b) принятие решения о любых корректировках или сокращениях, указанных в пункте 9 статьи 2;

      с) принятие решений о внесении дополнений, расширении или сокращении числа веществ в приложениях, а также относительно принятия соответствующих мер регулирования в соответствии с пунктом 10 статьи 2;

      d) принятие при необходимости руководящих указаний или процедур представления информации, предусмотренной статьей 7 и пунктом 3 статьи 9;

      e) рассмотрение запросов относительно технической пом ощи, представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 10;

      f) рассмотрение докладов, под готовленных секретариатом в соответствии с подпунктом с) статьи 12;

      g) рассмотрение в соответствии со статьей 6 мер регулирования И ПОЛОЖЕНИЯ С ПЕРЕХОДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ [предусмотренных в статье 2]<*>;

      h) рассмотрение и принятие в установленном порядке предложений о внесении поправок в настоящий Протокол, или любое существующее или новое приложение;

      i) рассмотрение и утверждение бюджета для осуществления настоящего Протокола; и

      j) рассмотрение и принятие любых дополнительных мер, которые могут потребоваться для достижения целей настоящего Протокола. 

-------------------------

      <*> Часть текста, выделенная жирным шрифтом, не будет применяться, если Копенгагенская поправка вступит в силу.

      5. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и международное агентство по атомной энергии, а также любые государства, не являющиеся Сторонами настоящего Протокола, могут быть представлены на совещании Сторон в качестве наблюдателей. Любые органы или учреждения: национальные и международные, правительственные и неправительственные, которые компетентны в областях, имеющих отношение к охране озонового слоя, и которые сообщили секретариату о своем желании быть представленными на совещании Сторон в качестве наблюдателей, могут быть допущены на совещание, если это не встречает возражения по крайней мере одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируется правилами процедуры, утверждаемыми Сторонами.

                      СТАТЬЯ 12: СЕКРЕТАРИАТ

      Для целей настоящего Протокола секретариат:

      а) организует и обслуживает совещания Сторон, предусмотренные в статье 11;

      b) получает и распространяет по просьбе Сторон данные, представляемые в соответствии со статьей 7; 

      с) регулярно готовит и направляет Сторонам доклады, основанные на информации, полученной в соответствии со статьями 7 и 9;

      d) уведомляет Стороны о любом запросе относительно технической помощи, полученной в соответствии со статьей 10, с целью содействия предоставлению такой помощи;

      е) поощряет участие государства и организаций, не являющихся Сторонами, в совещаниях Сторон в качестве наблюдателей и их действия в соответствии с положениями Протокола;

      f) направляет в надлежащем порядке информацию и запросы, о которых говорится в подпунктах с) и d), наблюдателям от таких государств и организаций, не являющихся Сторонами; и

      g) выполняет любые другие функции для достижения целей Протокола, которые могут быть возложены на него Сторонами.

                  СТАТЬЯ 13: ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1. Средства, необходимые для осуществления настоящего Протокола, включая те, которые необходимы для деятельности секретариата в связи с настоящим Протоколом, формируются исключительно за счет взносов Сторон.

      2. Стороны на своем первом совещании консенсусом утверждают финансовые правила для выполнения настоящего Протокола.

        СТАТЬЯ 14: СВЯЗЬ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА С КОНВЕНЦИЕЙ

      При отсутствии в настоящем Протоколе иного положения к настоящему Протоколу применяются положения Конвенции, касающиеся протоколов к ней.

                       СТАТЬЯ 15: ПОДПИСАНИЕ

      Настоящий Протокол открыт для подписания государствами и региональными организациями по экономической интеграции в Монреале 16 сентября 1987 года, в Оттаве с 17 сентября 1987 года по 16 января 1988 года и в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 17 января 1988 года по 15 сентября 1988 года.

                   СТАТЬЯ 16: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

      1. Настоящий Протокол вступает в силу 1 января 1989 года при условии сдачи на хранение не менее одиннадцати документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к Протоколу государствами или региональными организациями по экономической интеграции, на которые приходится не менее двух третей оценочного общемирового потребления регулируемых веществ в 1986 году, и выполнения положений пункта 1 статьи 17 Конвенции. Если к этой дате указанные условия не соблюдены, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты соблюдения этих условий.

      2. Для целей пункта 1 любой документ, сданный на хранение какой-либо региональной организацией по экономической интеграции, не считается дополнительным по отношению к документам, сданным на хранение государствами - членами такой организации.

      3. После вступления в силу настоящего Протокола любое государство или региональная организация по экономической интеграции становится Стороной настоящего Протокола на девяностый день с момента сдачи на хранение ее документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

         СТАТЬЯ 17: СТОРОНЫ, ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ К ПРОТОКОЛУ
                    ПОСЛЕ ЕГО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

      С учетом положений статьи 5 любое государство или региональная организация по экономической интеграции, которые становятся Сторонами настоящего Протокола после даты его вступления в силу, немедленно соблюдать весь комплекс обязательств по статье 2, а также ПО СТАТЬЯМ 2А-2Е ПО СТАТЬЯМ 2} и по статье 4, которые действуют на эту дату в отношении государств и региональных организаций по экономической интеграции, ставших Сторонами на дату вступления Протокола в силу.

                        СТАТЬЯ 18: ОГОВОРКИ

      Внесение оговорок к настоящему Протоколу не допускается.

                         [СТАТЬЯ 19: ВЫХОД

      1. Для целей настоящего Протокола положения статьи 19 Конвенции, относящиеся к выходу, применяются в отношении Сторон, за исключением тех, которые указаны в пункте 1 статьи 5. Любая такая Сторона может выйти из настоящего Протокола, представив письменное уведомление Депозитарию в любой момент по прошествии четырех лет после принятия обязательств, указанных в пунктах 1-4 статьи 2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года после даты получения Депозитарием уведомления о выходе или на такую последующую дату, которая может быть указана в уведомлении о выходе.]

                         СТАТЬЯ 19: ВЫХОД

      ЛЮБАЯ СТОРОНА МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА, ПРЕДСТАВИВ ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЮ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПО ПРОШЕСТВИИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 СТАТЬИ 2 А. ЛЮБОЙ ТАКОЙ ВЫХОД ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЛИ НА ТАКУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ О ВЫХОДЕ.

                   СТАТЬЯ 20: АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ

      Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

      В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НА ТО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ, ПОДПИСАЛИ НАСТОЯЩИЙ ПРОТОКОЛ.

      СОВЕРШЕНО В МОНРЕАЛЕ В ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ ТЯСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОГО ГОДА.

                           ПРИЛОЖЕНИЕ А

                       РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

-----------------------------------------------------------------
    Группа                 Вещество            Озоноразрушающая
                                                 способность <*>
-----------------------------------------------------------------
Группа I
 
  CFCl3                      (ХФУ-11)                 1,0
 
  CF2Cl2                     (ХФУ-12)                 1,0
 
  C2F3Cl3                    (ХФУ-113)                0,8
 
  C2F4Cl2                    (ХФУ-114)                1,0
 
  C2F5Cl                     (ХФУ-115)                0,6
 
  Группа II
 
  CF2BrCI                  (галон-1211)               3,0
 
  CF3Br                    (галон-1301)              10,0
 
  C2F4Br2                  (галон-2402)               6,0
-----------------------------------------------------------------

      <*> Эти значения озоноразрушающей способности носят оценочный характер, основаны на имеющейся на сегодняшний день научной информации и подлежат периодическому обзору и пересмотру.

                           ПРИЛОЖЕНИЕ В

                       РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

-----------------------------------------------------------------
   Группа                  Вещество            Озоноразрушающая
                                                  способность
-----------------------------------------------------------------
 
  Группа I
 
  CF3CI                      (ХФУ-13)                    1,0
 
       C2FCI5                     (ХФУ-111)                   1,0
 
  C2F2CI4                    (ХЗФУ-112)                  1,0
 
  C3FCI7                     (ХФУ-211)                   1,0
 
  C3F2CI6                    (ХФУ-212)                   1,0
 
  C3F3CI5                    (ХФУ-213)                   1,0
 
  C3F4CI4                    (ХФУ-214)                   1,0
 
  C3F5CI3                    (ХФУ-215)                   1,0
 
  C3F6CI2                    (ХФУ-216)                   1,0
 
  C3F7CI                     (ХФУ-217)                   1,0
 
  Группа II

CCI4                     тетрахлорметан                1,1
 
  Группа III
 
  C2H3Cl3 <*>              1,1,1 - трихлорэтан           0,1
                         (метилхлороформ)
-----------------------------------------------------------------

   <*> Настоящая формула не относится к 1,1,2 - трихлорэтану.

                           ПРИЛОЖЕНИЕ C
 

                             РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

-----------------------------------------------------------------
Группа          Вещество         Количество    Озоноразрушающая
                                  изомеров      способность <*>
-----------------------------------------------------------------
 
  Группа I
 
  CHFCl2         (ГХФУ-21) <**>         1          0,04
CHF2Cl         (ГХФУ-22) <**>         1          0,055
CH2FCl         (ГХФУ-31)              1          0,02
C2HFCl4        (ГХФУ-121)             2          0,01   -  0,04
C2HF2Cl3       (ГХФУ-122)             3          0,02   -  0,04
C2HF3Cl2       (ГХФУ-123)             3          0,02   -  0,06
CHCl2CF3       (ГХФУ-123) <**>        -          0,02
C2HF4Cl        (ГХФУ-124)             2          0,02   -  0,04
CHFClCF3       (ГХФУ-124) <**>        -          0,22
C2H2FCl3       (ГХФУ-131)             3          0,007  -  0,05
C2H2F3Cl2      (ГХФУ-132)             4          0,08   -  0,05
C2H2F3Cl       (ГХФУ-133)             3          0,02   -  0,06
C2H3FCl2       (ГХФУ-141)             3          0,005  -  0,07
CH3CFCl2       (ГХФУ-141b) <**>       -          0,11
C2H3F2Cl       (ГХФУ-142)             3          0,008  -  0,07
CH3CF2Cl       (ГХФУ-142b) <**>       -          0,065
C2H4FCl        (ГХФУ-151)             2          0,003  -  0,005
C3HFCl6        (ГХФУ-221)             5          0,015  -  0,07
C3HF2Cl5       (ГХФУ-222)             9          0,01   -  0,09
C3HF3Cl4       (ГХФУ-223)            12          0,01   -  0,08
C3HF4Cl3       (ГХФУ-224)            12          0,01   -  0,09
C3HF5Cl2       (ГХФУ-225)             9          0,02   -  0,07
CF3CF2CHCl2    (ГХФУ-225 ca) <**>     -          0,025
CF2ClCF2CHClF  (ГХФУ-225 cb) <**>     -          0,033
C3HF6Cl        (ГХФУ-226)             5          0,02   -  0,10
C3H2FCl5       (ГХФУ-231)             9          0,05   -  0,09
C3H2F2Cl4      (ГХФУ-232)            16          0,008  -  0,10
C3H2F3Cl3      (ГХФУ-233)            18          0,007  -  0,23
C3H2F4Cl2      (ГХФУ-234)            16          0,01   -  0,28
C3H2F5Cl       (ГХФУ-235)             9          0,03   -  0,52
C3H3FCl4       (ГХФУ-241)            12          0,004  -  0,09
C3H3F2Cl3      (ГХФУ-242)            18          0,005  -  0,13
C3H3F3Cl2      (ГХФУ-243)            18          0,007  -  0,12
C3H3F4Cl       (ГХФУ-244)            12          0,009  -  0,14
 
  -------------------------
      <*> Для целей Протокола при наличии диапазона показателей применяется самый высокий показатель в этом диапазоне. ОРС, приводимые в качестве единого показателя, определены путем расчетов на основе лабораторных измерений. Те же из них, которые выражены диапазоном показателей, основаны на оценочных данных и, как следствие, допускают значительно большие отклонения. Диапазон показателей относится к изомерной группе. При этом высокий показатель представляет собой расчетную ОРС изомера с наивысшей ОРС, а низкий показатель - расчетную ОРС изомера с низшей ОРС. 

      <**> наиболее конкурентоспособные вещества, чьи показатели ОРС должны применяться для целей Протокола.

-----------------------------------------------------------------
Группа          Вещество         Количество    Озоноразрушающая
                                  изомеров      способность <*>
-----------------------------------------------------------------

C3H4FCl3        (ГХФУ-251)           12        0,001  -   0,01
C3H4F2Cl2       (ГХФУ-252)           16        0,005  -   0,04
C3H4F3Cl        (ГХФУ-253)           12        0,003  -   0,03
C3H5Cl2         (ГХФУ-261)            9        0,002  -   0,02
C3H5F2Cl        (ГХФУ--262)           9        0,002  -   0,02
C3H6FCl         (ГХФУ-271)            5        0,001  -   0,03
 

  Группа II
 
  CHFBr2                                1        1,00
CHF2Br          (ГБФУ-22B1)           1        0,74
CH2FBr                                1        0,73
 
  C2HFBr4                               2        0,3    -   0,8
C2HF2Br3                              3        0,5    -   1,8
C2HF3Br2                              3        0,4    -   1,6
C2HF4Br                               2        0,7    -   1,2
C2H2FBr3                              3        0,1    -   1,1
C2H2F2Br2                             4        0,2    -   1,5
 
  C2H2F3Br                              3        0,7    -   1,6
C2H3FBr2                              3        0,1    -   1,7
C2H3F2Br                              3        0,2    -   1,1
C2H4FBr                               2        0,07   -   0,1
 
       C3HFBr6                               5        0,3    -   1,5
C3HF2Br5                              9        0,2    -   1,9
C3HF3Br4                             12        0,3    -   1,8
C3HF4Br3                             12        0,5    -   2,2
C3HF5Br2                              9        0,9    -   2,0
C3HF6Br                               5        0,7        3,3
 
  C3H2FBr5                              9        0,1    -   1,9
C3H2F2Br4                            16        0,2    -   2,1
C3H2F3Br3                            18        0,2    -   5,6
C3H2F4Br2                            16        0,3    -   7,5
C3H2F5Br                              8        0,9    -   14
 
  C3H3FBr4                             12        0,08   -   1,9
C3H3F2Br3                            18        0,1    -   3,1
C3H3F3Br2                            18        0,1    -   2,5
C3H3F4Br                             12        0,3    -   4,4
 
  C3H4FBr3                             12        0,03   -   0,3
C3H4F2Br2                            16        0,1    -   1,0
C3H4F3Br                             12        0,07   -   0,8
 
  C3H5FBr2                              9        0,04   -   0,4
C3H5F2Br                              9        0,07   -   0,8
 
  C3H6FBr                               5        0,02   -   0,7
 
                             ПРИЛОЖЕНИЕ D <**>
 
        СПИСОК ПРОДУКТОВ <**>, СОДЕРЖАЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА,
                           УКАЗАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ А
         (ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 4)
 
     ПРОДУКТЫ                                        КОДОВЫЙ
                                              ТАМОЖЕННЫЙ ИНДЕКС

1. Кондиционеры на легковых и грузовых
   автомобилях (независимо от того,
   вмонтированы они в автомобили или нет)     .................
 
        2. Бытовые и коммерческие холодильные
   установки и кондиционеры/тепловые
   насосы <**>,                               .................
 
     например, холодильники                     .................
             морозильные камеры               .................
             осушители воздуха                .................
             водяные охлаждающие устройства   .................
             льдогенераторы                   .................
             кондиционеры и тепловые насосы   .................
 
  3. Аэрозольные продукты, за исключением
   медицинских аэрозолей                      .................
 
  4. Переносные огнетушители                    .................
 
  5. Изоляционные щиты, панели и покрытия
   труб                                       .................
 
  6. Форполимеры                                .................
 
  -------------------------
      <*> Настоящее приложение было принято третьим Совещанием Сторон в Найроби 21 июня 1991 года в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Протокола.

      <**> За исключением тех случаев, когда они перевозятся в контейнерах с личным имуществом или бытовой утварью, или аналогичных некоммерческих ситуаций, как правило, не попадающих в поле зрения таможенных служб.
      <***> В том случае, когда они содержат регулируемые вещества, перечисленные в приложении А, в качестве охладителя и/или в изоляционном материале продукта.

                           ПРИЛОЖЕНИЕ Е

                       РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

-----------------------------------------------------------------
    Группа              Вещество               Озоноразрушающая
                                                  способность
-----------------------------------------------------------------
 
  Группа I
 
  CH3Br                   Бромистый метил                0,7
-----------------------------------------------------------------

                            ДОБАВЛЕНИЕ

        РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕЩАНИЯМИ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО
           ПРОТОКОЛА В ОТНОШЕНИИ КАЖДОЙ СТАТЬИ ПРОТОКОЛА

                       СТАТЬЯ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/12А постановило согласовать следующее разъяснение определения регулируемых веществ (по массе вещества) в пункте 4 статьи 1 Монреальского протокола:

      а) статья 1 Монреальского протокола исключает рассмотрение в качестве "регулируемого вещества" любое перечисленное вещество, которое существует самостоятельно или в смеси, имеет иную форму в качестве готового продукта, чем емкость, используемая для транспортировки или хранения;

      b) для целей Протокола любое количество регулируемого вещества или смеси регулируемых веществ, которое не является частью системы использования этого вещества, считается регулируемым веществом (т.е. химическим сырьем);

      с) если какое-либо вещество или смесь должны быть сначала перегружены из грузового контейнера в другой контейнер, емкость или оборудование для дальнейшего целенаправленного использования, то первый контейнер, по сути дела, используется лишь для хранения и/или транспортировки, а находящиеся в нем вещество или смесь попадают под действие пункта 4 статьи 1 Протокола; 

      d) если же, с другой стороны, само высвобождение продукта из контейнера представляет собой целенаправленное использование этого вещества, то в этом случае контейнер сам по себе является частью системы использования, а содержащееся в нем вещество, соответственно, исключается из определения; 

       е) к примерам систем использования, рассматриваемых как продукты для целей пункта А статьи 1, в частности, относятся:

      i) аэрозольный баллон;
      ii) холодильник или холодильная установка, кондиционер или
          кондиционерная установка, тепловой насос и т.д.;
      iii) полиуретановый форполимер или любой пенопласт,
           который содержит регулируемое вещество или
           произведен на его основе;
      iv) огнетушитель (на колесах или ручной) или
          стационарный контейнер с системой разбрызгивания
          (автоматической или ручной);

      f) грузовые контейнеры для отгрузки потребителям регулируемых веществ и смесей, содержащих регулируемые вещества, в частности, включают (вместимость указана для иллюстрации);

      i) цистерны на судах;
      ii) железнодорожные цистерны (10-40 метрических тонн);
      iii) автоцистерны (до 20 метрических тонн);
      iv) канистры вместимостью от 0,4 килограмма до одной
          метрической тонны;
      v) бочки (5-300 килограмма);

      g) поскольку контейнеры всех размеров используются для перевозки как сырья, так и готовой продукции, разграничение их по принципу размеры не соответствует определению в Протоколе. Аналогичным образом, поскольку контейнеры для сырья или готовой продукции могут быть предназначены для многократного или одноразового использования, признак возможности многократного их использования не достаточен для логически стройного определения;

      h) если цель применения контейнера берется за основу определения, как это предусмотрено в Протоколе, такие продукты, содержащие ХФУ или галоны, как аэрозольные болоны и огнетушители, будь то переносные или мобильные, исключается из определения всилу того, что само высвобождение веществ из таких контейнеров представляет собой целенаправленное использование.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/4 постановило дать разъяснение определению "регулируемое вещество" в пункте 4 статьи 1 Протокола, с тем чтобы оно недвусмысленно включало изомеры таких веществ, за исключением определенных в соответствующих приложениях.

      ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/12 постановило:

      1. определение термина "регулируемое вещество", содержащееся в пункте 4 статьи 1 Монреальского протокола, не распространяется на незначительное количество регулируемых веществ, которые появляются в результате непреднамеренного или случайного производства в ходе производственного процесса, использования необработанного сырья или его применения в качестве химагентов, присутствующих в химических веществах в виде микрополей, или выбрасываются в процессе производства и транспортировки продуктов;

      2. призвать Стороны предпринять шаги к тому, чтобы свести к минимуму выбросы подобных веществ, в том числе путем предотвращения выбросов, уменьшения выбросов с использованием практически применимых технологий регулирования или внесения изменений в процессе производства, а также уменьшения последствий выбросов и их ликвидации;

      3. предложить Группе по техническому обзору и экономической оценке:

      а) произвести оценку общего объема выбросов в результате наличия микропримесей, производственного процесса и потерь при транспортировке;

      b) представить свои выгоды Рабочей группе открытого состава Сторон Монреальского протокола не позднее 31 марта 1994 года.

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/8 постановило:

      а) просить Группу по технологической и экономической оценке (действующую согласно решению II/13 второго Совещания Сторон Монреальского протокола) составить перечень полных и окончательных торговых наименований, включая любые цифровые обозначения веществ, регулируемых Монреальским протоколом и Монреальским протоколом с внесенными в него поправками, включая смеси, содержащие регулируемые вещества, и представить этот перечень в Секретариат к концу ноября 1991 года;

      b) просить секретариат распространить к концу марта 1992 года перечень, предусматриваемый в подпункте а) выше, среди всех Сторон Монреальского протокола.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/10 постановило:

      принять к сведению перечень торговых наименований регулируемых веществ, составленный Группой по техническому обзору и экономической оценке и направлений секретариатом всемправительствам в марте 1992 года.

   ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/12 В постановило:

      а) согласовать следующее разъяснение определения термина "произведенные регулируемые вещества" в пункте 5 статьи 1:

      Под понятием "производственные регулируемые вещества", как оно используется в пункте 5 статьи 1, понимается расчетный уровень регулируемых веществ, произведенных этой Стороной, за вычетом расчетного уровня регулируемых веществ, целиком использованных в качестве исходного материала при производстве других химических веществ. Из понятия "произведенные регулируемые вещества" исключается также расчетный уровень регулируемых веществ, полученных из использованных регулируемых веществ с помощью процесса ресциркуляции или восстановления;

      b) каждая Сторона должна разработать процедуры отчетности для соблюдения этого определения.

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/12F также постановило относительно определения понятия "разрушение":

      а) согласовать следующее разъяснение этого определения в пункте 5 статьи 1 Протокола:

      "Процесс разрушения представляет собой такой процесс, который
       при его применении к регулируемым веществам, приводит к
       постоянной трансформации или разложению таких веществ или их
       значительной части;

      b) просить Группу по технической оценке приступить к рассмотрению этого вопроса, чтобы Стороны вернулись к его рассмотрению на своем втором и последующих совещаниях в целях определения того, возникает ли необходимость в создании постоянного технического комитета для рассмотрения и рекомендации для утверждения Сторонами трансформации и разложения, а также а также для определения количества регулируемых веществ, которые подвергаются трансформации или разложению с применением каждого метода.

      В том, что касается технологий уничтожения, ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/11 постановило:

      создать специальный технический консультативный комитет по технологиям уничтожения и назначить его председателя, который назначит в консультации с секретариатом до девяти других членов на основе кандидатур, предложенных Сторонами. Члены должны быть экспертами в области технологий разрушения и должны отбираться с должным учетом справедливого географического представительства. Комитет анализирует технологии разрушения и дает оценку их эффективности и экологической приемлемости и разрабатывает критерии для их одобрения и способы измерения. Комитет регулярно представляет доклады совещаниям Сторон.

      ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/10 отметило факт формирования Специального технического консультативного комитета по технологиям уничтожения, учрежденного вторым совещанием Сторон, и просило Комитет представлять доклад секретариату для его дальнейшего представления четвертому Совещанию Сторон в 1992 году по меньшей мере за четыре месяца до запланированной даты начала совещания.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/11 постановило:

      1. Принять к сведению доклад Специального технического консультативного комитета по технологиям уничтожения и, в частности, изложенные в нем рекомендации;

      2. Для целей пункта 5 статьи 1 Протокола одобрить те технологии уничтожения, перечисленные в приложении VI к докладу о работе четвертого Совещания Сторон (см. приложение XVI настоящего Руководства), которые применяются в соответствии с предлагаемыми минимальными нормами, изложенными в приложении VII к докладу четвертого Совещания Сторон (см. приложение XVII настоящего Руководства) за исключением случаев, когда действующие внутренние нормы являются аналогичными;

      3. призвать все Стороны, которые эксплуатируют или планируют приступить к эксплуатации установок по уничтожению озононарушающих веществ:

      а) обеспечить, чтобы установки по уничтожению эксплуатировались ими в соответствии с Кодексом надлежащей практики, изложенным в разделе 5.5 доклада Специального технического консультативного комитета по технологиям уничтожения, за исключением случаев, когда действующая внутренняя практика является аналогичной; и

      b) для целей пункта 5 статьи 1 представлять ежегодно в своих докладах, направляемых согласно статье 7 Протокола статистические данные о фактическом количестве уничтоженных ими озононарушающих веществ, рассчитанные на основе показателя эффективности уничтожения, которым обладает данная эксплуатируемая установка;

      4. уточнить, что определение эффективности уничтожения относится не к установке по уничтожению в целом, а к исходным и конечным продуктам самого процесса уничтожения;

      5. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке с привлечением, по мере необходимости, экспертов:

      а) провести повторную оценку потенциальных возможностей уничтожения озононарушающих веществ;

      b) проводить оценку новых создаваемых технологий;

      с) готовить рекомендации для рассмотрения Сторонами Монреальского протокола на их ежегодном Совещании;

      d) изучить пути увеличения числа таких установок по уничтожению и предоставления возможности пользоваться ими развивающимся странам, не имеющим таких установок или не способным самостоятельно эксплуатировать их;

      6. перечислить в приложении VI к докладу о работе четвертого Совещания Сторон утвержденные технологии уничтожения;
      7. облегчить доступ к утвержденным технологиям уничтожения и их передачу в соответствии со статьей 10 при обеспечении финансовой поддержки в рамках статьи 10 Протокола Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5.

      В отношении экспорта и импорта регулируемых веществ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/12H постановило, что:   на импорт и экспорт используемого сырья регулируемых веществ должен распространяться такой же режим и они должны учитываться так же, как и чистые регулируемые вещества,

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/ постановило:

      1. аннулировать решение I/12H первого Совещания Сторон, которое гласит: "на импорт и экспорт используемого сырья регулируемых веществ должен распространяться такой же режим, и  они должны учитываться так же, как и чистые регулируемые вещества, и включаться в расчеты уровней потребления Стороны";     
      2. не учитывать при расчете потребления импорт и экспорт рециркулированных и использованных регулируемых веществ (заисключением расчетов потребления в базовом году согласно пункту 1 статьи Протокола) при условии, что данные о таком импорте и экспорте подлежат представлению в соответствии со статьей 7;
      3. принять следующие уточнения терминов "утилизация", "рециркуляция" и "восстановление":

      а) утилизация}: сбор и хранение регулируемых веществ, содержащихся в механизмах, оборудовании, контейнерах и т.д., в ходе их технического обслуживания или перед списанием;

      b) рециркуляция}: повторное использование утилизованных регулируемых веществ после проведения первичной очистки, например, фильтрации и сушки. В случае хладагентов рециркуляция, как правило, предполагает их возвращение в оборудование. Зачастую такой процесс происходит "на месте";

      с) восстановление}: повторная обработка и улучшение свойств утилизованного регулируемого вещества за счет осуществления таких процессов, как фильтрация, сушка, дистилляция и химическая обработка, с тем чтобы восстановить состояние данного вещества до определенных стандартных характеристик. Зачастую это проводится на центральной установке вне места эксплуатации;

      4. настоятельно призвать все Стороны принимать все возможные меры для предотвращения выбросов регулируемых веществ в атмосферу, включая, в частности:

      а) утилизацию регулируемых веществ, указанных в приложении А, приложении В и приложении С Протокола и содержащихся в нижеперечисленном оборудовании, в ходе технического обслуживания и эксплуатации, а также перед его демонтажем или списанием в целях рециркуляции, восстановления или уничтожения: 

      i) стационарное коммерческое и промышленное
         холодильное оборудование и оборудование для
         кондиционирования воздуха;
 
            ii) передвижная холодильная техника и передвижное
          оборудование для кондиционирования воздуха;

      iii) противопожарные системы;
 
            iv) оборудование для чистки с применением растворителей;
 
            b) сведение к минимуму утечки хладагентов из коммерческих и промышленных систем кондиционирования воздуха и охлаждения в ходе производства, установки, эксплуатации и обслуживания;

      с) поощрение уничтожения ненужных озоноразрушающих веществ в тех случаях, когда это экономически осуществимо и экологически целесообразно;

      5. настоятельно призвать Стороны принять соответствующую политику в области экспорта рециркулированных и использованных веществ в Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, с тем чтобы избежать вредных последствий для промышленности импортирующих стран либо в результате чрезмерных поставок по низким ценам, которые могут вызвать новые излишние виды применения и нанести ущерб местной промышленности, либо за счет недостаточных поставок, которые могут нанести ущерб промышленности пользователей;

      6. просить Группу по научной оценке провести исследования и представить через секретариат доклад не позднее 31 марта 1994 года о последствиях для озонового слоя непрерывного использования рециркулированных регулируемых веществ, а также применения и отказа от применения имеющихся экологически безопасных альтернативных веществ/заменителей, и прочить Рабочую группу открытого состава Сторон рассмотреть этот доклад и представить свои рекомендации шестому Совещанию Сторон;

      7. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке провести обзор и представить через секретариат не позднее 31 марта 1994 года доклад о:

      а) технологиях восстановления, утилизации, рециркуляции и контроля утечки;

      b) количествах веществ, имеющихся для экономически рентабельной рециркуляции, и спросе на рециркулированные вещества во всех странах, являющихся Сторонами;

      с) масштабах для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, за счет рециркулированных веществ;

      d) условиях, содействующих как можно более широкому применению альтернативных веществ/заменителей в целях расширения их использования и передачи восстановительных веществ Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5; и

      е) прочих соответствующих вопросах и вынести рекомендации относительно политики, касающейся восстановления, утилизации и рециркуляции, имея в виду эффективное осуществление Монреальского протокола;

      8. просить Рабочую группу открытого состава Сторон Протокола рассмотреть доклады Группы по научной оценке озона и Группы по техническому обзору и экономической оценке, а также любые рекомендации в этой связи, вынесенные исполнительным комитетом, и представить свои рекомендации шестому Совещанию Сторон в 1994 году.

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в решении I/12D постановило согласовать следующее разъяснение определения "рационального" производства" в пункте 8 статьи 1 и пунктах 1-5 статьи 2 Протокола:

      "При толковании определения "рационализация производства"
      страна не может увеличить свое производство без
      соответствующего сокращения производства в другой стране".

                СТАТЬЯ 2, 2А-2H: МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в решении I/12G постановило согласовать следующее разъяснение пункта 6 статьи 2 Протокола:

      а) пункты 1-4 статьи 2 Протокола предусматривают замораживание, а затем сокращение ежегодного производства и таким образом не допускают какого-либо расширения подобного       производства в рамках пункта 6 статьи 2;

      b) поскольку задача и цель Протокола состоит в существенном сокращении производства и использования ХФУ и галонов, ни пункт 6 статьи 2, ни какое-либо другое положение не предусматривает возможности увеличения производства для экспорта в страны и организации, не являющиеся Сторонам, что могло бы воспрепятствовать уменьшению глобального потребления всоответствии с целями Протокола; 

      с) действовать в рамках пункта 6 статьи 2 разрешается лишь тем странам, которые уведомляют секретариат о том, что их предприятия находились в стадии строительства или по ним были приняты контрактные обязательства до 16 сентября 1987 года и что строительство предусмотрено национальным законодательством до 1 января 1987 года и будет завершено к 31 декабря 1990 года.

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/12C постановило согласовать следующие разъяснения термина "основные внутренние потребности" в статьях 2 и 5 Протокола:

      термин "основные внутренние потребности", употребляемый в
      статьях 2 и 5 Протокола, следует понимать как недопустимость
      расширения производства продукции, содержащей регулируемые
      вещества, в целях снабжения других стран.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/1 постановило принять в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах 4 и 9 статьи 2 Монреальского протокола, корректировки и сокращения производства и потребления регулируемых веществ, перечисленных в приложении А к Протоколу, изложенные в приложении I к докладу о работе Совещания Сторон.

      В отношении галона ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/3 постановило учредить специальную рабочую группу экспертов для изучения и вынесения рекомендаций четвертому Совещанию Сторон в 1992 году относительно наличия заменителей галогов, необходимости определения важных видов использования галонов, методов применения и, в случае необходимости, определения таких видов использования.

      ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/1 постановило:

      а) обратить внимание Сторон Монреальского протокола на тот факт, что корректировки к Протоколу, принятые на втором Совещании Сторон, вступили в силу 7 марта 1991 года, и настоятельно просить их принять необходимые меры для обеспечения соответствия со скорректированными мерами регулирования.

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/12 постановило:

      b) принимая во внимание Лондонскую резолюцию о переходных веществах (приложение VII к докладу второго Совещания Сторон Монреальского протокола) [см. приложение III к настоящему Руководству] определить конкретные области, где необходимы переходные вещества для содействия скорейшему прекращению производства регулируемых веществ с учетом экологических, технологических и экономических факторов, если нет никаких других более пригодных с экологической точки зрения альтернатив. Необходимо оценить максимальный объем, который может потребоваться как для таких областей, так и для областей применения, где используются в настоящее время переходные вещества;

      с) просить группы по оценке определить переходные вещества с максимально низким показателем озоноразрушающей способности, необходимые для таких областей, и предложить, по мере возможности, технически и экономически осуществимый график ликвидации переходных веществ с указанием соответствующих расходов;

      d) просить группы по оценке своевременно представить свои доклады на рассмотрение Рабочей группы открытого состава, с тем чтобы передать их на рассмотрения четвертого Совещания Сторон;

      е) одобрить пункт 2 решения II/2 второго Совещания Конференции Сторон Венской конвенции.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/2 постановило:

      принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 9 статьи 2 Монреальского протокола, корректировки и сокращения производства и потребления регулируемых веществ, перечисленных в приложении А к Протоколу, в том виде, в каком они приведены в приложении I к докладу четвертого Совещания Сторон.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/3 постановило:

      принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 9 статьи 2 Монреальского протокола, корректировки и сокращения производства и потребления регулируемых веществ, перечисленных в приложении В к Протоколу, в том виде, в каком они приведены в приложении II к докладу четвертого Совещания Сторон.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/25 постановило:

      1. применять следующие критерии и процедуру при оценке основного вида использования для целей принятия мер по регулированию в соответствии со статьей 2 Протокола:

      а) какой-либо вид применения регулируемых веществ следует рассматривать как "основной" только в том случае, если:

      i) он необходим для обеспечения здоровья и безопасности
         общества или имеет жизненно важное значение для его
         функционирования (включая культурный и интеллектуальный
         аспекты); и
      ii) отсутствуют технически осуществимые и рентабельные
          альтернативы или заменители, приемлемые с точки зрения
          окружающей среды и здоровья;

      b) производство и потребление регулируемых веществ, если таковое имеет место, для основных видов применения должно допускаться только в том случае, если:

      i) были приняты все экономически осуществимые меры для
         сведения к минимуму основных видов применения и любых
         связанных с этим выбросов регулируемых веществ; и
      ii) регулируемое вещество отсутствует в достаточном
          количестве и надлежащего качества в существующих
          запасах хранящихся или рециркулированных веществ с
          учетом также потребностей развивающихся стран в
          регулируемых веществах;

      с) производство для основных видов применения, если таковое имеет место, будет осуществляться дополнительно к производству для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, до прекращения производства и потребления регулируемых веществ в этих странах;

      2. просить каждую Сторону определить в соответствии с критериями, утвержденными в пункте 1 а) настоящего решения, любой вид применения, который она считает "основным", и сообщить об этом секретариату в отношении галонов по меньшей мере за шесть месяцев, а в отношении других веществ - по меньшей мере за девять месяцев до каждого Совещания Сторон, которое принимает решение по этому вопросу;

      3. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке и ее комитет по техническим и экономическим вариантам в соответствии с критериями, упомянутыми в пунктах 1 а) и 1 b) настоящего решения, и, при необходимости, после консультаций с экспертами, разработать рекомендации по определению:

      а) основного вида применения (вещество, качество, количество, предполагаемая продолжительность основного вида применения, продолжительность производства или импорта, необходимо для удовлетворения такого основного вида применения);

      b) экономически осуществимых мер регулирования применения и выбросов для предлагаемого основного вида применения;

      с) источников уже произведенных регулируемых веществ для предлагаемого основного вида применения (качество, количество, время); и

      d) мер, необходимых для обеспечения скорейшего появления альтернативных веществ и заменителей для предлагаемого основного вида применения;

      4. просит Группу по техническому обзору и экономической оценке при вынесении рекомендаций принимать во внимание экологическую приемлемость, последствия для здоровья, рентабельность, наличие и статус регулирования альтернативных веществ и заменителей;

      5. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке представить свой доклад через секретариат по крайней мере за три месяца до Совещания Сторон, на котором будет приниматься соответствующее решение. В последующих докладах также будет рассматриваться вопрос о том, какие ранее определенные основные виды применения более не следует рассматривать как основные;

      6. просить Рабочую группу открытого состава Сторон рассмотреть доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке и внести свои рекомендации пятому Совещанию Сторон в отношении галонов и шестому совещанию Сторон в отношении всех других веществ, которые предложены для основных видов применения;

      7. меры регулирования, касающиеся основных видов применения, не будут распространяться на Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, до наступления сроков прекращения производства и потребления применительно к таким Сторонам.

    ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/26 постановило:

      1. настоятельно признать Стороны поощрять утилизацию, рециркуляцию и восстановление галонов с целью удовлетворения потребностей всех Сторон, в частности действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола;

      2. признать Стороны, импортирующие перечисленные в Группе II приложения А утилизованные или рециркулированные вещества, использовать при принятии решения об их использовании критерии основного вида применения, изложенные в докладе, который был подготовлен Комитетом по техническим вариантам замены галонов в 1991 году. Цель таких критериев состоит в сокращении до минимума применения галонов для неосновных видов использования:

      3. предложить Группе по техническому обзору и экономической оценке (Комитету по техническим вариантам замены галонов) предпринять следующие шаги и доложить об их выполнении Секретариату, а также предложить Рабочей группе открытого состава Сторон рассмотреть этот доклад и представить свои рекомендации пятому Совещанию Сторон:

      a) оценка и сопоставление существующих и предлагаемых программ регулирования запасов рециркулированных галонов и определение возможных путей дальнейшего содействия международному регулированию запасов рециркулированных галонов;

      b) определение простых способов проведения различия между чистыми и рециркулированными галонами;

      c) выработка соответствующих технических стандартов и способов определения пригодных для повторного применения галонов;

      d) выявления возможных правовых и организационных препятствий, сдерживающих международную торговлю восстановленными и рециркулированными галонами;

      e) выявление способов, позволяющих избежать экспорта в развивающие страны галонов:

         i) непригодных для утилизации или рециркуляции; и
         ii) в количествах, поощряющих чрезмерную зависимость
стран-получателей;

      f) изучение практического применения технологий утилизации сильно загрязненных галонов;

      4. просить Центр программной деятельности в области промышленности и окружающей среды Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде действовать в качестве механизма посредничества в отношении информации, касающейся международного регулирования запасов галонов, а также предложить Центру программной деятельности в области промышленности и окружающей среды увязывать и координировать свою работу с учреждениями-исполнителями, назначенными в рамках финансового механизма, и поощрять Стороны к представлению соответствующей информации вышеупомянутому механизму посредничества.

        СТАТЬЯ 4: РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ С ГОСУДАРСТВАМИ НЕ

                       ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/15 постановило продолжить
      деятельность Рабочей группы открытого состава Сторон и продлить ее мандат для рассмотрения в случае необходимости и в первую очередь, следующих вопросов:

      d) решение проблем, возникающих в связи с положениями Протокола в отношении торговли как со Сторонами, так и с государствами и организациями, не являющимися Сторонами, включая вопросы, касающиеся зон свободной торговли, и вынесение рекомендаций третьему Совещанию Сторон.

      ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/16 постановило поощрять стремление Сторон представлять секретариату информацию об осуществлении статьи 4 Протокола.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/17А постановило:

      1. принять к сведению информацию, предоставленную рядом Сторон, относительно осуществления статьи 4 Протокола и вновь признать Стороны, которые еще не сделали, как можно скорее представить такую информацию секретариату;

      2. уточнить положение Сторон, не ратифицировавших Лондонскую поправку, следующим образом:

      a) согласно пункту 2 статьи 4 Протокола запрет на экспорт веществ, указанных в приложении А, применяется лишь в отношении государства, не являющегося Стороной Монреальского протокола 1987 года;

      b) согласно пункту 2-бис статьи 4 Протокола запрет на экспорт веществ, указанных в приложении В, вступает в силу лишь 10 августа 1993 года.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/17В постановило:

      - предусмотренные в пункте 8 статьи 4 Лондонской поправки 1990 года к Монреальскому протоколу исключения должны применяться в отношении все еще не являющейся Стороной Протокола Колумбии с 1 января 1993 года до даты вступления в силу для Колумбии Протокола и Поправки, учитывая тот факт, что Колумбия соблюдает все положения статьи 2, статей 2А-Е и статьи 4 Протокола и Протокола с внесенными в него поправками, а также представили данные на этот счет настоящему Совещанию, а ранее секретариату по озону, как это предусмотрено в статье 7 Протокола с внесенными в него поправками.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/17С постановило:

      1. напоминая о том, что, согласно пункту 8 статьи 4 Протокола, Совещание Сторон может определить, что государство, не являющееся Стороной Протокола, полностью выполняет положения статьи 2, статьей 2А-2Е и статьи 4 Протокола и что соответственно на него не должны распространяться меры регулирования торговли, предусмотренные этой статьей, определить в предварительном порядке, до принятия окончательного решения пятым Совещанием Сторон, что любое государство, не являющееся Стороной Протокола, которое:

      a) уведомило секретариат к 31 марта 1993 года о полном выполнении им статьи 2, статьей 2А-2Е и статьи 4 Протокола;

      b) представило секретариату к 31 марта 1993 года подтверждающие это данные, как предусмотрено в статье 7 Протокола;

выполняет соответствующие положения Протокола и может быть освобождено на период между указанной датой и пятым Совещанием Сторон от применения к нему мер регулирования торговли, изложенных в пунктах 2 и 2-бис статьи 4 Протокола; 

      2. просить секретариат передавать любые получаемые им данные такого рода Комитету по выполнению и Сторонами Протокола;

      3. окончательное решение о положении таких государств будет принято на пятом Совещании Сторон с учетом всех комментариев, которые могут быть высказаны Комитетом по выполнению относительно данных, представленных этими государствами.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/16 постановило:

      1. принять к сведению вступление в силу приложения D к Монреальскому протоколу 27 мая 1992 года;

      2. принять к сведению, что Сингапур намерен снять свое возражение относительно продуктов, классифицированных по пунктам 1, 2 (бытовые холодильники и морозильные камеры), 4, 5 и 6 приложения D;

      3. принять выводы, изложенные в записке, касающейся Унифицированной системы таможенных кодовых индексов для продуктов, указанных в приложении D к Монреальскому протоколу с внесенными в него поправками, которая изложена в документе UNEP/OzL.Pro.4.3.

          СТАТЬЯ 5: ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

      В отношении разъяснения термина "развивающиеся страны" ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ 1/12Е постановило, что для целей Протокола следующие страны будут рассматриваться как развивающиеся: Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Афганистан, Багамские Остова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бенин, Бирма, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам,Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайна, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Демократическая Кампучия, Демократический Йемен, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Кабо-Верде, Камерун, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острава, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Морокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Шри Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Югославия и Ямайка. 

      Относительно данных развивающихся стран ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/10 постановило:

      просить секретариат определить на основе имеющихся у него       данных точное количество регулируемых веществ, необходимых  развивающимся странам, действующим в рамках пункта 1 статьи  5, и возможные источники поставки, с тем чтобы помочь развитым       странам разрешить своим компаниям производить необходимые дополнительные количества в пределах процентов, разрешенных статьей 2 и статьями 2А-2Е Протокола;

      просить секретариат опубликовать в своем ежегодном докладе о данных обновленный список развивающихся стран, которые на основе представленных полных данных считаются действующими в рамках пункта 1 статьи 5. Секретариат также публикует список     развивающихся стран, которые, представив неполные или оценочные данные, по-видимому, могут считаться Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5. В соответствии с      положениями статьи 5 Протокола ни на одну Сторону не распространяется режим, предусмотренный пунктом 1 статьи 5, до тех пор пока она не представит секретариату полные данные, подтверждающие, что ее ежегодный расчетный уровень потребления составляет ниже 0,3 килограмма на душу населения.

      ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/3 d) постановило одобрить рекомендацию о классификации развивающихся стран в соответствии с пунктом 1 статьи 5:

      "В  свете  данных,  содержащихся    в    докладе    о    данных
     (UNEP/OzL.Pro/WG.2/1/3 и Add.1), и рекомендации, содержащейся
      в пункте 14 е) доклада Специальной группы экспертов по вопросам
      представления данных (UNEP/OzL.Pro/WG.2/1/4), Комитет
      постановил, что следующие развивающиеся страны должны быть
      временно классифицированы как не действующие в рамках пункта 1
      статьи 5: Бахрейн, Мальта, Объединенные Арабские Эмираты и
      Сингапур. Все другие развивающиеся страны рассматриваются как
      действующие в рамках пункта 1 статьи 5".

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ III/5:

      a) рассматривать на индивидуальной основе и по мере их поступления просьбы государств о предоставлении им статуса развивающейся страны;

      b) признать предоставление Турции статуса развивающейся страны для целей Монреальского протокола, отметив при этом, что Турция классифицируется как развивающаяся страна Всемирным банком ОЭСР и ПРООН;

      c) просить Рабочую группу открытого состава Сторон изучить и полностью определить критерии, которые впоследствии будут применяться при обращениях о предоставлении статуса развивающейся страны для целей Монреальского протокола, и представить доклад для рассмотрения на четвертом или пятом Совещании Сторон.

      ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ III/ 6 поощрять участие представителей развивающихся стран в совещаниях групп по оценке, Комитета по технологиям уничтожения, бюро и рабочих групп, а также в любых других совещаниях, созываемых в рамках Монреальского протокола, и обеспечивать, насколько это возможно, финансовую поддержку такого участия.

      В отношении дополнительных корректировок и поправок к Монреальскому протоколу ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН далее постановило в РЕШЕНИИ III/13:

      b) рассмотреть все соответствующие статьи Монреальского протокола, с тем чтобы обсудить возможные последствия для страны, которая действует в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, превышая потолок потребления в размере 0,3 килограмма на душу населения, указанный в этой статье;

      c) обсудить меры, включающие возможные поправки к Протоколу, для уточнения положения такой Стороны в связи с предусмотренными в статье 2 мерами регулирования и, в частности, уточнить:

         - базовый год, который следует применять к такой Стороне
           для графика сокращения производства;
         - этап в графике сокращения производства, которому он
           должен соответствовать;
         - какой период (если таковой имеется) следует
           предоставить Стороне, с тем чтобы она могла в полной
           мере осуществить меры по регулированию;

      d) рассмотреть возможные последствия для Стороны, утрачивающей свой статус по статье 5 (1), если она в это время является членом Исполнительного комитета Временного многостороннего фонда.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/29 постановило:

      1. с удовлетворением принять к сведению подготовленный Исполнительным комитетом Временного многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола доклад об удовлетворении потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в регулируемых веществах в течение льготного периода и периода сокращения производства и потребления; и

      2. просить Исполнительный комитет обновить свой доклад и представить его через секретариат седьмому Совещанию Сторон Монреальского протокола в 1995 году до 31 декабря 1994 года;

      3. просить Стороны принять к сведению доклад Исполнительного комитета и принять необходимые меры в соответствии с положениями Протокола для обеспечения достаточного запаса регулируемых веществ с целью удовлетворения потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола. 

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/7 постановило: 

      отметить, что Рабочая группа открытого состава рекомендовала,
      чтобы Совещание Сторон не утверждало никаких критериев,
      касающихся последующей классификации в качестве развивающейся
      страны для целей Монреальского протокола, и чтобы Стороны
      рассматривали просьбы государств о предоставлении им статуса
      развивающихся стран на индивидуальной основе и по мере их
      поступления.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/8 постановило:

      и впредь поощрять участие представителей развивающихся стран в
      работе всех совещаний, созываемых в рамках Монреальского
      протокола, и предусмотреть финансовую поддержку такого участия
      в бюджетах на 1993 и 1994 годы.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/15 постановило:

      следующим образом уточнить ситуацию, когда развивающаяся
      страна, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
      превышает изложенный в этой статье предельный уровень
      потребления:

      когда развивающаяся страна, действующая в рамках пункта
      1 статьи 5 Протокола, превышает предусмотрительный в
      этой статье максимальный уровень потребления
      регулируемых веществ, Стороны рассматривают такую
      ситуацию на индивидуальной основе, если соответствующая
      развивающаяся страна обращается с такой просьбой.
      Процедура, касающаяся несоблюдения, принятая четвертым
      Совещанием Сторон (приложение IV к докладу четвертого
      Совещания Сторон), позволит Комитету по выполнению
      рассматривать такие ситуации с целью обеспечения
      взаимоприемлемого решения и выносить Совещанию Сторон
      надлежащие рекомендации в отношении, в частности, таких
      мер, как графики сокращения и техническая и финансовая
      помощь.

            СТАТЬЯ 6: ОЦЕНКА И ОБЗОР МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ 1/3 постановило утвердить создание в соответствии со статьей 6 Монреальского протокола следующих четырех групп:

      a) группы по научной оценке;
      b) группы по экологической оценке;
      c) группы по технической оценке;
      d) группы по экономической оценке.

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ 1/10 просить Группу по научной оценке всестороннее рассмотреть вопрос о показателях ОРС, потенциале потепления под воздействием парникового эффекта и сроках существования различных атмосферных составляющих, как регулируемых, так и нерегулируемых, и высказать свое мнение Сторонам в отношении экологических характеристик всех соответствующих атмосферных составляющих в свете как нынешнего состояния, так и прогнозов будущего производства и выбросов. В этой связи особое внимание следует обратить на потенциальные заменители регулируемых в настоящее время веществ, и в особенности на ГХФУ-22. Следует также дать количественную     оценку значимости метилхлороформа и тетрахлорметана в регулировании объема атмосферного озона.

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН далее постановило в РЕШЕНИИ 1/5 создать рабочую группу открытого состава для:

      a) рассмотрения докладов четырех рабочих групп, упомянутых в решении 3 выше, и объединения их докладов в один сводный доклад; 

      b) подготовки на основе пункта а) выше и с учетом мнений, высказанных на первом Совещании Сторон Монреальского протокола, проектов предложений о любых поправках к Протоколу, которые могут потребоваться. Такие предложения должны рассылаться Сторонам в соответствии со статьей 9 Венской конвенции об охране озонового слоя;

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/15 постановило продолжить деятельность Рабочей группы открытого состава Сторон и продлить ее мандат для рассмотрения, в случае необходимости и в первую очередь, следующих вопросов:

      а) дальнейшей разработки любых нерешенных деталей различных компонентов механизма финансирования;

      d) определения наиболее приемлемых вариантов передачи технологий, предназначенных для охраны озонового слоя;

      с) сотрудничества со Сторонами, являющимися развивающимися странами, в осуществление Протокола; и

      d) решения проблем, возникающих в связи с положениями Протокола в отношении торговли как со Сторонами, так и с государствами и организациями, не являющимися Сторонами, включая вопросы, касающиеся зон свободной торговли, и дать рекомендации третьему Совещанию Сторон.

      В отношении группы по оценке ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ II/13:

      просить Группу по техническому обзору определить в
      соответствии со статьей 6 кратчайшие технические осуществимые
      сроки поэтапного сокращения и полного прекращения производства
      и потребления 1,1,1-трихлорэтана (метилхлороформа) и связанные
      с этим расходы и доложить о своих выводах ко времени их
      рассмотрения подготовительным совещанием к четвертому
      Совещанию Сторон с целью их рассмотрения на этом четвертом
      Совещании;

      просить секретариат созвать членов каждой из групп по оценке,
      созданных первым Совещанием Сторон, для рассмотрения новой
      информации и для обсуждения вопроса о ее включении в
      дополнительные доклады ко времени рассмотрения четвертым
      Совещанием Сторон при условии рассмотрения их мандата в
      контексте пункта 9 статьи 2 на третьем Совещании Сторон;

      просить Группу по рассмотрению технологии включения в свою
      работу:

      а) оценку потребности в переходных веществах для специальных
      видов применения;

      b) анализ количества регулируемых веществ, необходимых Сторонам,
      действующим в рамках пункта 1 статьи 5, для их основных
      внутренних потребностей как в настоящем, так и будущем и
      возможности таких поставок; и

      с) сопоставление характеристик токсичности, воспламеняемости,
      энергоемкости заменителей химических веществ, а также
      связанных с ними других соображений, касающихся окружающей
      среды и безопасности, наряду с анализом возможности получения
      заменителей для медицинских целей;

      просить Группу по научной оценке включить в свою работу:

      а) оценку озоноразрушающей способности, другого возможного
      воздействия на озоновый слой и потенциала глобального
      потепления заменителей регулируемых веществ (например, ГХФУ и
      ХФУ);

      b) оценку вероятной озоноразрушающей способности "других
      галонов", которые могут производиться в значительных
      количествах; и

      с) анализ ожидаемых последствий для озонового слоя, связанных
      с осуществлением пересмотренных мер регулирования, отражающих
      изменения, принятые на втором Совещании Сторон с учетом
      нынешнего уровня глобального участия в Протоколе;

      поручить Группе по научной оценке подготовить оценочные данные
      по воздействию выбросов двигателей высотных самолетов, тяжелых
      ракет и космических кораблей многоразового использования на
      озоновый слой;

      предпринять усилия по привлечению экспертов из развивающихся
      стран к широкому участию во всех группах по оценке.

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/11 постановило:

      а) напомнить пункты 5 и 6 статьи 5 Поправки к Монреальскому протоколу, принятой в решении II/2 Сторон на их втором Совещании подтвердить полномочия Рабочей группы открытого состава Сторон в соответствии с решением II/15 и просить активизировать эту работу;

      b) если в результате работы групп по оценке выявится необходимость скорректировать Протокол или внести в него поправки, Рабочая группа должна своевременно представить        рекомендации для рассмотрения на следующем совещании Сторон;

      с) одобрить избрание Мексики и Соединенного Королевства в качестве Сопредседателей Рабочей группы открытого состава.

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ III/12:

      а) просить группы по оценке и, в частности Группу по технологической и экономической оценке, оценить без ущерба для статьи 5 Монреальского протокола последствия, в первую очередь для развивающихся стран, связанные с возможностями и трудностями более раннего прекращения производства регулируемых веществ, и в частности последствия прекращения производства к 1997 году.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/13 постановило:

      1. с удовлетворением отметить работу, проделанную группами по научной оценке озона, экологической оценке, а также техническому обзору и экономической оценке, о которой говорится в их докладах, подготовленных в ноябре-декабре 1991 года;

      2. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим и экономическим вариантам представлять ежегодные доклады Рабочей группе открытого состава Сторон Монреальского протокола о техническом прогрессе в деле сокращения использования и уменьшения выбросов регулируемых веществ; и проводить оценки использования альтернативных веществ, в частности, их непосредственного или косвенного воздействия на глобальное потепление; 

      3. просить три группы по оценке обновить свои доклады и представить их секретариату к 30 ноября 1994 года для рассмотрения Рабочей группой открытого состава и седьмым Совещанием Сторон Монреальского протокола. Такие оценки должны охватить все основные аспекты, рассмотренные в рамках оценок за 1991 год, с особым упором на бромистый метил. В научную оценку следует также включить анализ влияния на озон дозвуковых воздушных судов;

      4. призвать группы ежегодно созывать свои совещания, с тем чтобы сопредседатели групп могли через секретариат доводить до сведения совещаний Сторон Монреальского протокола любые важные данные, которые, по их мнению, этого заслуживают.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/23 постановило:

      1. просить Группу по научной оценке и группу по техническому обзору и экономической оценке провести в соответствии со статьей 6 Протокола оценки по изложенным ниже вопросам и представить сводный доклад через секретариат не позднее 30 ноября 1994 года седьмому Совещанию Сторон:

      а) содержание бромистого метила в атмосфере и доля
      антропогенных выбросов в пределах такого содержания бромистого
      метила, а также озоноразрушающая способность бромистого метила;
 
        b) методологии предотвращения выбросов в атмосферу из
      различных источников, в которых в настоящее время применяется
      бромистый метил, а также технико-экономическая осуществимость и
      вероятные результаты такой деятельности;      

      с) наличие химических и нехимических заменителей для различных
      современных видов применения бромистого метила; их
      рентабельность; дополнительные расходы, связанные с такими
      заменителями; технико-экономическая осуществимость замены
      различных видов применения и преимущества, вытекающие из такой
      замены, для охраны озонового слоя с учетом социальных,
      экономических, географических и сельскохозяйственных условий
      Сторон, находящихся в различных регионах, в первую очередь,
      развивающихся стран;

      2. просить Рабочую группу открытого состава Сторон Монреальского Протокола рассмотреть этот доклад и представить свои рекомендации седьмому Совещанию Сторон в 1995 году.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/27 постановило:

      просить Группу по техническому обзору и экономической оценке
      изучить в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Протокола
      практическую возможность запрещения или ограничения импорта из
      государств, не являющихся Сторонами Протокола, продуктов,
      производимых на основе регулируемых веществ, указанных в
      приложении А Протокола, но не содержащих такие вещества, и
      представить свои выводы секретариату до 31 марта 1993 года для
      их рассмотрения на пятом Совещании Сторон в 1993 году.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/28 постановило:

      просить Группу по техническому обзору и экономической оценке
      провести соответствующее исследование и представить через
      секретариат не позднее 31 марта 1994 года доклад, касающийся
      перечня продуктов, содержащих регулируемые вещества,
      включенные в приложение В, с тем чтобы шестое Совещание Сторон
      смогло рассмотреть в 1994 году разработку такого перечня в
      качестве приложения к Протоколу в соответствии с пунктом
      3-бис статьи 4 Протокола.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/30 постановило:

      1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке:

      а) провести оценку альтернативных веществ и технологий для
      использования ГХФУ в качестве хладагентов и изоляционного газа
      в жестких пеноматериалах;

      b) выявить, по возможности, другие виды использования ГХФУ в
      тех случаях, когда отсутствуют иные более безопасные для
      окружающей среды альтернативы или технологии; и

      с) представить свои выводы Рабочей группе открытого состава
      Сторон Монреальского протокола не позднее 31 марта 1994 года;

      2. просить Рабочую группу открытого состава рассмотреть доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении ГХФУ; рассмотреть вопрос о потребности в конкретных нормах, касающихся осуществления положения о применении ГХФУ, с учетом особых обстоятельств Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола; и вынести любые необходимые рекомендации на рассмотрение Сторонами на их Совещании в 1994 году для проведения последующих обзоров в соответствии со статьей 6 Протокола;

      3. обеспечить, чтобы, невзирая на новый статус ГХФУ в качестве регулируемых веществ, дополнительные издержки Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, в связи с переходом от использования ХФУ к использованию ГХФУ в соответствии с положением о применении ГХФУ по-прежнему покрывались за счет средств Фонда, и просить Исполнительный комитет действовать в духе этого решения;

      4. просить Исполнительный комитет на постоянной основе производить подсчет количества ГХФУ, которые необходимы Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и вынести рекомендацию о методах полного удовлетворения таких потребностей одновременно с подсчетом необходимого количества регулируемых веществ, а также произвести оценку удовлетворяющего такие потребности производства в соответствии с просьбой, высказанной Рабочей группой открытого состава на ее седьмом совещании.

                  СТАТЬЯ 7: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

      Относительно представления и конфиденциальности данных ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/11 постановило, что:

      а) каждая Сторона должна представлять данные о свое ежегодном производстве, импорте и экспорте каждого отдельного регулируемого вещества;

      b) Стороны, представляющие данные о регулируемых веществах, которые считаются этой Стороной конфиденциальными, при представлении таких данных секретариату требуют гарантии того, что с этими данными будут обращаться как с профессиональной тайной и что они будут оставаться конфиденциальными;

      с) при подготовке докладов о данных по регулируемым веществам секретариат агрегирует данные, поступившие от нескольких Сторон, таким образом, чтобы обеспечить неразглашение поступивших от Сторон данных, считающихся конфиденциальными. Секретариат также публикует общие агрегированные данные всех Сторон по каждому регулируемому веществу отдельно.

      d) Стороны, желающие осуществить свои права в соответствии с подпунктом b) статьи 12 Протокола, могут получить у секретариата доступ к конфиденциальным данным двух Сторон при условии, что они направят письменное заявление, гарантирующее, что с этими данными будут обращаться как с профессиональной тайной и что они никоим образом не будут разглашаться или публиковаться;

      е) данные, представляемые в соответствии со статьей 7, при необходимости предоставляются на конфиденциальной основе для урегулирования споров в соответствии со статьей 11 Конвенции. 

   ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/9 постановило:

      учредить специальную группу экспертов для рассмотрения причин
      возникновения затруднений у некоторых стран в связи с
      представлением данных, предусматриваемым статьей 7 Протокола,
      и для
      рекомендации возможных решений заинтересованным Сторонам
      и сообщить о ходе ее работы третьему Совещанию Сторон; и
      подтвердить, что любые данные о потреблении регулируемых
      веществ, представляемые секретариату в соответствии со статьей
      7 Протокола, не должны носить конфиденциального характера.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ II/12 согласиться с рекомендациями, принятыми Советом таможенного сотрудничества, о том, чтобы правительства всех стран-членов приняли меры к тому, чтобы как можно скорее отразить утвержденные подзаголовки в своих национальных статистических номенклатурах, и предложить секретариату информировать Совет о том, что Стороны, которые пришли к выводу о полезности дополнительных подзаголовков для отдельных химических веществ, регулируемых Монреальским   протоколом, в их усилиях по охране озонового слоя, просят Совет оказать помощь в этом отношении.

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/3 постановило:

      а) отметить прогресс, достигнутый в работе Комитета по выполнению, и выступить с настоятельным призывом, чтобы Стороны, еще не сделавшие этого, безотлагательно представили данные, требуемые в соответствии с Монреальским протоколом;

      b) рекомендовать, чтобы государства, не входящие в региональную организацию по экономической интеграции и ранее представлявшие данные совместно, в будущем представляли раздельные данные и поступали так по мере необходимости в контексте решения III/7 а);

      с) отметить, что период представления данных охватывает отрезок времени с 1 января по 31 декабря (пункт 2 статьи 7) и что контрольный период охватывает отрезок времени с 1 июля по 30 июня (пункт 1 статьи 2), и просить Стороны представить данные за оба периода; 

      d) подтвердить позиции Венгрии, Норвегии, Тринидад и Тобаго, Уганды и Японии как членов Комитета по выполнению в течение еще одного года и избрать Камерун, Таиланд, США, СССР и Чили на двухгодичный период.

   Далее  ТРЕТЬЕ  СОВЕШАНИЕ  СТОРОН  в  РЕШЕНИИ  III/7  приняло  к сведению:

      а) доклад Специальной группы экспертов по вопросам представления данных и содержащиеся в нем предложения, особенно рекомендацию о том, чтобы развивающиеся страны информировали секретариат о любых трудностях, с которыми они сталкиваются при представлении данных, и предложить Сторонам, испытывающим такие трудности, информировать об этом секретариат, с тем чтобы можно было принять соответствующие меры для исправления положения;

      b) тот факт, что развивающиеся страны, уровень потребления которых на душу населения, по оценкам секретариата, составляет менее 0,3 килограмма, должны иметь возможность выполнить свое обязательство по представлению данных за 1986 год, проинформировав секретариат о своем согласии с его оценками (UNEP/OzL.Pro/WG.2/1/4, пункт 14 е).

      В отношении форматов для представления данных согласно измененному Протоколу ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/9 постановило принять пересмотренные форматы для представления данных, содержащиеся в приложении V к докладу третьего Совещания Сторон. 

      Относительно дополнительных корректировок и поправок к Монреальскому протоколу ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ III/13 просить Рабочую группу открытого состава Сторон рассмотреть следующие предложения, нацеленные на возможное внесение поправок в Монреальский протокол, и представить доклад по этим предложениям четвертому Совещанию Сторон: 

      а) пункт 5 статьи 7 (Протокола с внесенными в него поправками): "В случае транзитной перевозки регулируемых веществ через третью страну (в отличие от импорта и последующего реэкспорта) страна происхождение регулируемых веществ рассматривается в качестве экспортера, а страна конечного назначения - в качестве импортера. В таких случаях ответственность за представление данных возлагается на страну происхождения в качестве экспортера и на страну конечного назначения в качестве импортера. Случаи импорта и реэкспорта рассматриваются как две раздельные сделки; страна происхождения должна представить две раздельные сделки; страна происхождения должна представить данные о поставках в страну промежуточного назначения, которая впоследствии представляет данные об импорте из страны происхождение и экспорте в страну конечного назначения, тогда как страна конечного назначения представляет данные по импорту".

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/9 ПОСТАНОВИЛО:

      1. с удовлетворением отметить, что все представившие данные Стороны полностью или с превышением выполнили свои обязательства в отношении мер регулирования согласно статье 2 Протокола; 

      2. настоятельно призвать все Стороны, которые еще не сделали этого, как можно скорее представить свои данные в секретариат;

      3. призвать все Стороны строго придерживать требования о представлении данных в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола с внесенными в него поправками, где предусматривается, в частности, что данные направляются не позднее чем через девять месяцев после окончания года, к которому относятся такие данные;

      4. настоятельно призвать все Стороны включать дополнительные подразделы в соответствующие рубрики рекомендованной Унифицированной системы, с тем чтобы можно было осуществлять четкий контроль за импортом и экспортом каждого из веществ, перечисленных в приложениях к Протоколу, и каждой из смесей, содержащих такие вещества, в целях содействия представлению данных согласно статье 7 Протокола.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН  в РЕШЕНИИ IV/14 постановило:

      уточнить статью 7 Протокола с внесенными в него поправками, с
      тем чтобы он означал следующее: в случаях трансграничных
      перевозок регулируемых веществ через третью страну (в отличие
      от импорта и последующего реэкспорта) страна происхождение
      регулируемых веществ рассматривается как экспортер, а страна
      конечного назначения рассматривается как импортер. В таких
      случаях ответственность за представление данных возлагается на
      страну происхождения как экспортера и на страну конечного
      назначения как импортера. Случаи импорта и реэкспорта
      рассматриваются как две отдельные операции; страна
      происхождение представляет данные о перевозке в страну
      промежуточного назначения, которая затем представляет данные
      об импорте из страны происхождения и экспорте в страну
      конечного назначения, в то время как страна конечного
      назначения представляет данные об импорте.

                      СТАТЬЯ 8: НЕСОБЛЮДЕНИЕ

   ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/8 постановило:

      а) создать специальную группу экспертов по правовым вопросам открытого состава для разработки и представления секретариату к 1 ноября 1989 года соответствующих предложений, подлежащих рассмотрению и утверждению Сторонами на их втором Совещании и касающихся процедур и организационных механизмов определения факта несоблюдения положений Монреальского протокола и того, как следует относиться к Сторонам, не соблюдавшим положения Протокола;

      b) предложить Сторонам Протокола и подписавшим Протокол представить секретариату не позднее 22 мая 1989 года любые замечания или предложения, которые они хотели бы отразить в рабочих документах специальной рабочей группы;

      с) настоятельно признать Стороны Протокола предоставить в течение следующих трех месяцев и на добровольной основе необходимые средства для проведения совещания этой специальной рабочей группы.

   ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/5 постановило:

      принять на временной основе процедуры и организационные механизмы для определения факта несоблюдения положений Протокола и того, как следует относиться к Сторонам, не соблюдающим Протокол:

           ПРОЦЕДУРА, КАСАЮЩАЯСЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

      1. Если одна или несколько Сторон имеют оговорки в отношении соблюдения другой Стороной своих обязательств по Протоколу, эти оговорки могут быть направлены в письменном виде в секретариат, Такое уведомление должно сопровождаться подтверждением информацией.

      2. Уведомление, а также разумные возможности для ответа должны предоставляться Стороне, выполнение которой своих обязательств ставится под сомнение. Такой ответ и подтверждающая его информация подлежат представлению в секретариат и заинтересованным Сторонам. Секретариат затем направляет уведомление, ответ и информацию Сторон Комитету по выполнению Протокола, упомянутому в пункте 3, который рассматривает вопрос в кратчайшие практически возможные сроки.

      3. Настоящим учреждается Комитет по выполнению Протокола. Комитет состоит из пяти Сторон, избираемых совещанием Сторон сроком на два года на основе справедливого географического распределения, Стороны, срок полномочий которых истекает, могут переизбираться только на один последующий срок. Во время первых выборов две Стороны подлежат избранию на срок в один год. 

      4. Комитет собирается на совещания в соответствии с необходимостью для выполнения своих функций.

      5. В функции Комитета входит получение, рассмотрение и представление докладов относительно:

      а) любого уведомления, представленного одной или несколькими Сторонами в соответствии с пунктами 1 и 2;

      b) любой информации или замечаний, направленных секретариатом в связи с подготовкой доклада, упомянутого в пункте с) статьи 12 Протокола.

      6. Комитет рассматривает уведомления, информацию и замечания, упомянутые в пункте 5, с целью обеспечения урегулирования вопроса путем взаимного согласия на основе соблюдения положений Протокола.

      7. Комитет представляет доклады совещанию Сторон. По получении доклада Комитета Сторон, с учетом обстоятельств дела, могут принимать решение и требование относительно мер по обеспечению полного соблюдения Протокола, включая меры по содействию соблюдению Стороной Протокола, и достижению его целей.

      8. Стороны, участвующие в разбирательстве, упомянутом в пункте 5, через секретариат информируют совещание Сторон о результатах разбирательства в соответствии со статьей 11 Конвенции относительно возможного несоблюдения Протокола, о реализации упомянутых результатов и выполнении любого решения, принятого Сторонами во исполнение пункта 7.

      9. Совещание Сторон может до завершения разбирательства, проводимого согласно статье 11 Конвенции, принимать предварительное требование и/или рекомендации.

      10. Совещание Сторон может обращаться к Комитету с просьбой дать рекомендации для оказания Совещанию содействия в рассмотрении случаев возможного несоблюдения Протокола.

      11. Члены Комитета и любая Сторона, участвующая в обсуждениях в Комитете, обеспечивают конфиденциальный характер информации, получаемой конфиденциальным путем.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ II/5 продлить мандат Специальной рабочей группы экспертов по правовым вопросам открытого состава для дальнейшей разработки процедур несоблюдения и круга ведения Комитета по выполнению Протокола и представить результаты работы подготовительного совещания на четвертом Совещании Сторон для их рассмотрения.

   ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/2 постановило:

      а) просить Специальную рабочую группу экспертов по правовым вопросам, касающимся процедуры несоблюдения Монреальского протокола, при разработке дальнейших процедур, касающихся несоблюдения:

         i) выявить возможные ситуации, связанные с  несоблюдением
         Протокола;
         ii) разработать примерный  перечень  консультативных и
         согласительных мер по содействию полному соблюдению;
         iii) отразить роль Комитета  по  выполнению  в   качестве
         консультативного  и согласительного органа с учетом того,
         что    рекомендация  Комитета  по  выполнению, касающаяся
         процедуры    несоблюдения,  должна   всегда  передаваться
         совещанию  Сторон  для   принятия окончательного решения;
         iv) отразить   возможную    потребность  в    юридическом
         толковании  положений Протокола;
         v) составить   примерный  перечень  мер, которые могли бы
         быть приняты на совещании Сторон  в  отношении Сторон, не
         соблюдающих     Протокол,      учитывая     необходимость
         предоставления всей возможной   помощи  странам, особенно
         развивающимся странам, с  тем  чтобы они могли соблюдать
         Протокол;
         vi) одобрить  вывод Специальной рабочей группы экспертов
         по    правовым  вопросам    о  том,  что  юридическое  и
         арбитражное  урегулирование споров, согласно статье   11
         Венской  конвенции, и  процедуры  несоблюдения, согласно
         статье 8    Монреальского    протокола,   является двумя
         отдельными  и отличными   друг  от  друга    процедурами
         (UNEP/OzL.Pro/WG.3/2/3);
 

        b) принять следующий календарный график завершения работы над процедурами, касающимися несоблюдения, для рассмотрения на четвертом Совещании Сторон Протокола:

         октябрь 1991 года:   Совещание Специальной рабочей
                              группы экспертов по правовым
                              вопросам для завершения работы над
                              проектом процедур, с тем чтобы
                              представить его на одобрение
                              Сторон;

         ноябрь 1991 года:    представление проекта процедур,
                              касающихся несоблюдения,
                              секретариату по озону;
 
           декабрь 1991 года:   направление Сторонам проекта
                              процедур, касающихся несоблюдения.

      Относительно поправки к Правилам процедуры Венской конвенции ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ III/17 просить Специальную рабочую группу экспертов по правовым вопросам несоблюдения Монреальского протокола рассмотреть процедуры для ускорения процесса внесения поправок в соответствии со статьей 9 Венской конвенции.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/5 постановило:

      1. с удовлетворением отметить работу Специальной рабочей группы экспертов по правовым вопросам несоблюдения Монреальского протокола;

      2. утвердить процедуру, касающуюся несоблюдения, изложенную в приложении IV к докладу четвертого Совещания Сторон;

      3. утвердить примерный перечень мер, которые могут быть приняты в отношении несоблюдения, изложенный в приложении V к докладу четвертого Совещания Сторон;

      4. согласиться с рекомендацией об отсутствии необходимости в ускорении процедуры внесения поправок в соответствии со статьей 9 Венской конвенции об охране озонового слоя;

      5. согласиться с мнением о том, что ответственность за юридическое толкование Протокола в конечном счете лежит на самих Сторонах.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/6 постановило:

      подтвердить    позиции    Камеруна,    Российской    Федерации,
      Соединенных Штатов Америки, Таиланда и Чили в качестве членов
      Комитета по выполнению еще на один год и избрать Аргентину,
      Австрию, Болгарию, Республику Корея и Уганду на двухгодичный
      период.

                СТАТЬЯ 10: МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/4 постановило рассмотреть следующие элементы в качестве первых компонентов для включения в планы работы, предусмотренные статьями 9 и 10 Протокола:

      а) распространение докладов групп экспертов по научной, экологической, технической и экономической оценкам, а также сводного доклада и принятие последующих мер;

      b) регулярное обновление докладов групп экспертов с учетом, в частности, изменений в области производства экологически надежных заменителей или определения технологических решений, альтернативных использованию ХФУ или галонов;

      с) разработка программы, которая будет охватывать коллоквиумы, показательные проекты, учебные курсы, обмен экспертами и предоставление консультантов по различным мерам регулирования, с учетом особых потребностей развивающихся стран, для рассмотрения Сторонами на их втором Совещании;

      d) подготовка исследования по модифицированным технологиям, которые могут быть использованы на действующих предприятиях по производству регулируемых веществ или продуктов, при изготовлении которых использовались такие вещества или в которых такие вещества содержатся, для представления на рассмотрение Сторон на их втором Совещании;

      е) содействие производству и широкому распространению материалов для информирования общественности;

      f) поиск конкретных путей содействия обмену и передаче экологически надежных заменителей и альтернативных технологий;

      g) инициативы по поддержке мероприятий в рамках программ международных организаций и финансирующих учреждений, которые могли бы содействовать осуществлению положений Протокола, и выявление средств, с помощью которых секретариат может установить конкретные контакты с соответствующими международными организациями, программами и финансирующими учреждениями для этой цели.

      Относительно помощи развивающимся странам ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ I/13:

      а) признать настоятельную необходимость в учреждении международного финансового и других механизмов для осуществления пунктов 2 и 3 статьи 5 наряду со статьями 9 и 10 Монреальского протокола и для предоставления развивающимся странам возможности выполнять требования нынешнего и будущего усиленного Протокола, что будет способствовать решению проблемы разрушения озона и связанных с ней вопросов;

      b) учредить рабочую группу Договаривающихся Сторон открытого состава для определения форм таких механизмов, включая надлежащие международные механизмы финансирования, которые не исключают возможности создания международного фонда, и для подготовки доклада о результатах их работы второму Совещанию Конференции Сторон в 1990 году.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/8 постановило учредить на трехлетний период с 1 января 1991 года по 31 декабря 1993 года, или до тех пор пока не будет создан механизм финансирования, временный механизм финансирования в соответствии со следующим положением:

      1. Временный механизм финансирования учреждается в целях обеспечения финансового и технического сотрудничества, включая передачу технологий Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, чтобы позволить им соблюдать меры регулирования, изложенные в статьях 2А-2Е Протокола. Механизм финансирования, взносы в который вносятся дополнительно к другим финансовым потокам в Стороны, действующие в рамках этого пункта, будет покрывать все согласованные дополнительные затраты таких Сторон, с тем чтобы позволить им соблюдать меры регулирования, содержащиеся в Протоколе.

      2. Механизм, созданный в соответствии с пунктом 1, будет включать Многосторонний фонд. Он может также включать другие средства многостороннего, регионального и двустороннего сотрудничества.

      3. Многосторонний фонд:

      а) на основе предоставления соответственно субсидий или льгот и в соответствии с установленными Сторонами критериями покрывает согласованные дополнительные расходы;

      b) финансирует функции механизма посредничества в целях;

         i) оказания помощи Сторонам, действующим в рамках пункта
         1 статьи 5, для определения их потребностей в области
         сотрудничества за счет проведения исследований по
         странам и осуществления другого технического
         сотрудничества;
         ii) содействия техническому сотрудничеству для
         удовлетворения этих выявленных потребностей;
         iii) распространения, как это предусмотрено в статье 9
         Протокола, информации и соответствующих материалов и
         проведения семинаров, учебных занятий, а также других
         соответствующих мероприятий для оказания помощи
         Сторонам, являющимися странами;
         iv) содействия и контролирования другого многостороннего,
         регионального и двустороннего сотрудничества со
         Сторонами, являющимися развивающимися странами; и

      с) осуществляет финансирование расходов по секретариатскому обслуживанию Многостороннего фонда и других связанных с ним вспомогательных расходов.

      4. Многосторонний фонд функционирует под руководством Сторон, которые определяют общие направления его политики.

      5. Председатель второго Совещания Сторон обеспечивает, чтобы Исполнительный комитет учредил, начиная с 1 января 1991 года, "Временный многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола" и разработал финансовые нормы и правила фонда.

      6. Стороны таким образом учреждают исполнительный комитет для разработки и контроля за осуществлением конкретной функциональной политики, основных установок и административных мер, включая выделение ресурсов, для достижения целей Многостороннего фонда. Он учреждается на трехлетний период. До конца этого трехлетнего периода круг ведения Исполнительного комитета будет пересматриваться Совещанием Сторон. Исполнительный комитет выполняет свои задачи и обязанности, определенные в его круге ведения, утвержденном Сторонами, при содействии и сотрудничестве Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Программы развития Организаций Объединенных Наций или других соответствующих учреждений в зависимости от их областей компетенции. Члены Исполнительного комитета, которые отбираются на основе сбалансированного представительства Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторон, не действующих в его рамках, утверждаются Сторонами. Круг ведения Исполнительного комитета прилагается в качестве добавления II к настоящему решению.

      7. Многосторонний фонд финансируется за счет взносов Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в конвертируемой валюте или, в определенных случаях, услугами и/или в национальной валюте на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Поощряют взносы других Сторон. Двустороннее, а в конкретных случаях согласованное на основе решения Сторон региональное сотрудничество, в пределах до 20 процентов и соответствующее критериям, определенным на основе решения Сторон, может рассматриваться в качестве взноса в Многосторонний фонд, при условии что такое сотрудничество как минимум: 

      а) строго связано с соблюдением положений Протокола;
      b) обеспечивает поступление дополнительных ресурсов; и
      с) покрывает согласованные дополнительные расходы.

      8. Стороны определяют смету расходов по выполнению программы Многостороннего фонда на каждый финансовый период и долю взносов отдельных Сторон для этих целей.

      9. Средства в рамках Многостороннего фонда выделяются по согласованию со Стороной, являющейся бенефициарием. 

      10. Решения Сторон в рамках этого решения принимаются по возможности консенсусом. Если были приложены все усилия, но договоренности достичь не удалось, решения принимаются большинством в две трети голосов Сторон, присутствующих и участвующих в голосовании, представляющих по меньшей мере большинство Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, присутствующих и участвующих в голосовании, и по меньшей мере большинство Сторон, не действующих в его рамках, присутствующих и участвующих в голосовании.

      11. Механизм финансирования, учреждаемый в этом решении, не наносит ущерба любым последующим мерам, которые могут быть разработаны в связи с другими проблемами окружающей среды.

      12. Ссылка в этом решении на доллары означают доллары Соединенных Штатов Америки.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН также постановило в РЕШЕНИИ II/8А утвердить временный бюджет для секретариата фонда в том виде, в котором он содержится в приложении V к докладу о работе второго Совещания Сторон, и предложить Исполнительному комитету Сторон представить третьему Совещанию Сторон пересмотренный вариант бюджета с учетом опыта, накопленного в ходе его исполнения. 

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН далее постановило в РЕШЕНИИ II/8Ппринять предложение Канады:

      а) проводить в этой стране совещания Исполнительного комитета, если это потребуется в промежуточный период; 

      b) поддержать участие развивающихся стран в этих совещаниях; 

      с) взять на себя административные расходы в связи с этими инициативами.

      В отношении механизма финансирования ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/19 постановило просить Рабочую группу открытого состава Сторон рассмотреть примерный перечень категорий дополнительных издержек, принятый Сторонами в решении II/8, и, учитывая опыт, накопленный Исполнительным комитетом, разработать примерный перечень категорий дополнительных издержек в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Монреальского протокола с     внесенными в него поправками на втором Совещании Сторон.  

      Разработанный таким образом перечень следует представить на рассмотрение четвертого Совещания Сторон.

      Относительно Исполнительного комитета Многостороннего фонда ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/22 постановило:

      а) утвердить предусмотренный бюджет секретариата Фонда на 1991 год;

      b) одобрить Правила процедуры, содержащиеся в приложении VI к докладу третьего совещания Сторон;

      c) принять бюджет на 1992 год, включенный в трехгодичный бюджет секретариата Фонда;

      d) одобрить предложение об увеличении общего объема Временного многостороннего фонда на 40 млн. долл. США до 200 млн. долл. США в течение трехлетнего периода 1991-1993 годов;

      e) принять пересмотренную шкалу взносов, изложенную в приложении X к докладу третьего Совещания Сторон;

      f) одобрить избрание Мексики в качестве Председателя, а Соединенных Штатов Америки в качестве заместителя Председателя на второй год работы Исполнительного комитета.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/18 постановило:

                                 I

      1. создать механизм финансирования, включая Многосторонний фонд, предусмотренный в статье 10 Монреальского протокола с поправками, внесенными в него на втором Совещании Сторон;

      2. ввести Многосторонний фонд в действие с 1 января 1993 года и передать ему все ресурсы, которыми в этот момент будет располагать Временный многосторонний фонд;

      3. установить общий объем взносов в Фонд на 1993 год в размере 113,34 млн. долл. США и взять на себя обязательство по пополнению Фонда для удовлетворения на безвозмездной или льготной основе потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, связанных с покрытием согласованных дополнительных расходов, в сумме порядка 340-500 млн. долл. США на 1994-1996 годы. Общая сумма взносов в фонд на 1994 год будет не менее суммы обязательств на 1993 год;

      4. учредить Исполнительный комитет;
 

            5. утвердить круг ведения Многостороннего фонда и круг ведения Исполнительного комитета в том виде, в каком они изложены соответственно в приложениях IX и X к докладу четвертого Совещания Сторон (см. приложения X и XI к настоящему Руководству);

      6. одобрить рекомендацию Исполнительного комитета, изложенную в пункте 108 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/8/29, и утвердить примерный перечень категорий дополнительных расходов, приводимый в приложении VIII к докладу четвертого Совещания Сторон, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Протокола с внесенными в него поправками (см. приложение XII к настоящему Руководству);

      7. призвать Исполнительный комитет продолжать действовать в соответствии с соглашениями, процедурами и руководящими принципами, применимыми к Временному многостороннему фонду;
      8. с признательностью согласиться на предложение Канады принять у себя секретариат Многостороннего фонда на тех же условиях, на которых она принимала секретариат Временного  многостороннего фонда, и разместить секретариат в Монреале, Канада;

                                II

      1. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в рамках его круга ведения и на основе различных докладов и оценок, которыми он располагает, а также при сотрудничестве и помощи учреждений-исполнителей и, когда это уместно или необходимо, независимых консультантов,     представить следующему совещанию Рабочей группы открытого состава Сторон доклад, содержащий:

      a) доклад о деятельности механизма финансирования с 1 января 1991 года;

      b) свой трехгодичный план и бюджет (в соответствии с требованиями пункта 10 b) его круга ведения) на основе:

      i) потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи
      5 Протокола;
      ii) возможностей и результатов деятельности учреждений-исполнителей; и
      iii) стратегий и проектов, которые предстоит выполнять
      Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола;

      2. просить Рабочую группу открытого состава провести оценку доклада Исполнительного комитета и в установленном порядке представить рекомендации пятому Совещанию Сторон;

      3. просить Рабочую группу открытого состава представить рекомендацию пятому Совещанию Сторон в отношении уровня пополнения Многостороннего фонда на период 1994-1996 годов в свете:

      a) решений, принятых четвертым Совещанием Сторон по этому вопросу;

      b) доклада Исполнительного комитета;

      c) других оценок уровня ресурсов, необходимых на период 1994-1996 годов, которыми располагает Рабочая группа открытого состава;

      d) положения дел в том, что касается обязательств и расходов в рамках механизма финансирования;

      4. к 1995 году произвести оценку и обзор функционирования механизма финансирования, учрежденного в соответствии со статьей 10 Протокола и разделом I настоящего решения, с целью обеспечения его постоянной эффективности, принимая при этом во внимание главы 9, 33 и 34, а также все другие соответствующие главы Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года.
 

         ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/20 постановило:

      1. утвердить пересмотренные бюджеты секретариата Фонда на 1992 и 1993 годы, а также бюджет на 1994 год, как это изложено в приложении XIII к доклады четвертого Совещания Сторон;
      2. настоятельно призвать все Стороны в кратчайшие сроки уплатить их невыплаченные взносы, а также своевременно и в полном объеме вносить их взносы в будущем в соответствии с формулой взносов, изложенной в приложении XIV к докладу четвертого Совещания Сторон;
      3. утвердить шкалу взносов в Многосторонний фонд, изложенную в приложении XIV к докладу четвертого Совещания Сторон (см. приложение XV к настоящему Руководству);
      4. одобрить избрание Канады, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии в качестве членов Исполнительного комитета, представляющих Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и избрание Бразилии, Венесуэлы, Ганы, Египта, Иордании, Маврикия и Малайзии в качестве членов, представляющих Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, сроком на один год;
      5. одобрить избрание Соединенных Штатов Америки в качестве Председателя и Малайзии в качестве заместителя Председателя Исполнительного комитета сроком на один год.      

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/21 постановило:

       1. принять к сведению официальную просьбу Болгарии, Венгрии и Польши о рекомендациях в связи с временными трудностями, которые могут возникнуть у них с выплатой взносов в Многосторонний фонд за 1991, 1992 и 1993 годы в конвертируемой валюте;
      2. призвать эти Стороны при содействии Исполнительного комитета и секретариата Фонда срочно приложить все усилия по изучению и определению возможных путей и способов внесения взносов товарами и услугами;
      3. призвать эти Стороны, а также другие Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, рассмотреть варианты решения данного вопроса в случае невозможности внесения взносов товарами и услугами;
      4. просить Исполнительный комитет представить пятому Совещанию Сторон доклад по данному вопросу.

                    СТАТЬЯ 11: СОВЕЩАНИЯ СТОРОН

      Первое Совещание Сторон Монреальского протокола было проведено в Хельсинки, Финляндия, 2-5 мая 1989 года после первого Совещания Конференции Сторон Конвенции, которое состоялось 26-28 апреля 1989 года.
      Второе Совещание Сторон состоялось в Лондоне 27-29 июня 1990 года. В соответствии с решением II/20 второго Совещания Сторон третье Совещание Сторон было созвано 19-21 июня 1991 года одновременно со вторым Совещанием Конференции Сторон Венской конвенции и в том же месте (Найроби).

       Третье Совещание Сторон в решении III/18 постановило провести четвертое Совещание Сторон Монреальского протокола в Дании в сентябре или октябре 1992 года.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/31 постановило:

       созвать пятое Совещание Сторон Монреальского протокола в октябре-ноябре 1993 года.

      ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/1 постановило принять правила процедуры совещаний Сторон Монреальского протокола (см. приложение XXII к настоящему Руководству).

       ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/5 постановило создать рабочую группу открытого состава Сторон Монреальского протокола, в частности, для подготовки проектов предложений о любых поправках к Протоколу, которые могут потребоваться. Такие предложения должны рассылаться Сторонам в соответствии со статьей 9 Венской конвенции об охране озонового слоя.

      ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/2 постановило принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 4 статьи 9 Венской конвенции об охране озонового слоя, поправки к Монреальскому протоколу, изложенные в приложении II к докладу о работе второго Совещания Сторон.

       ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/9 постановило принять пересмотренные форматы для представления данных согласно измененному Монреальскому протоколу, содержащиеся в приложении V к докладу третьего Совещания Сторон (приложение D в настоящем Руководстве).

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/4 постановило:

       принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 4 статьи 9 Венской конвенции об охране озонового слоя, Поправку к Монреальскому протоколу в том виде, в каком она изложена в приложении III к докладу четвертого Совещания Сторон.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/22 постановило:

       принять к сведению доклады первого и второго совещаний Бюро третьего Совещания Сторон Монреальского протокола, изложенные в документах UNEP/OzL.Pro.3/Bur/1/3 и UNEP/OzL.Pro.3/Bur/2/3.

                  СТАТЬЯ 13: ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Относительно финансовых мероприятий ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ I/14 постановило следующее:
A. a) учредить Целевой фонд Организации Объединенных Наций в соответствии с финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций и Общими процедурами, регулирующими деятельность Фонда Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде;

      b) Целевой фонд Протокола покрывает расходы, утвержденныеСторонами, получает взносы этих Сторон Протокола и управляется Директором-исполнителем ЮНЕП;

      c) с этой целью Совещание просит Директора-исполнителя заручиться необходимым согласием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Совета управляющих ЮНЕП;

      d) утвердить круг ведения Целевого фонда, который приводится в приложении II к докладу первого Совещания Сторон;
      e) взносы Сторон носят добровольный характер и рассчитываются в соответствии с формулой, приводимой в приложении III к докладу первого Совещания Сторон;

      f) Совещание призывает все Стороны выплатить их взносы в Целевой фонд до наступления того периода, к которому они относятся;
      g) утвердить общий бюджет в объеме 1 580 000 долл. США на двухгодичный период 1990-1991 годов.

B. Государствам, не являющимся Сторонами, и Сторонам, не делающим взносы в Целевой фонд, предлагается вносить в Целевой фонд добровольные взносы.

      Относительно бюджета ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/17 постановило принять систему двухгодичных возобновляемых бюджетов и утвердить общий пересмотренный бюджет в размере 3 400 000 долл. США на 1990 год, общий пересмотренный бюджет в размере 2 423 000    долл. США на 1991 год и общий бюджет в размере 2 225 000 долл. США на 1992 год.

      В отношении бюджетных и финансовых опросов ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/21 постановило:

      a) просить секретариат представить в возможно кратчайшие сроки всем Сторонам утвержденные и проверенные счета Целевого фонда Монреального протокола в отношении расходов в рамках Фонда за 1990 финансовый год;
      b) просить секретариат представить Сторонам утвержденные и проверенные счета Временного секретариата по озону за 1989 год;
      c) просить секретариат представить Сторонам утвержденные и проверенные счета за последующие годы до начала очередных совещаний Сторон;
      d) подчеркнуть, что расходы, произведенные в связи с исполнением рекомендаций Бюро, должны покрываться либо в рамках бюджета, утвержденного Сторонами на этот год, либо за счет других дополнительных взносов, выплаченных для покрытия этих расходов;
      e) подчеркнуть важность недопущения роста уже утвержденных бюджетов в те годы, к которым они относятся;
      f) настоятельно призвать все Стороны безотлагательно произвести неуплаченные ими взносы, а также безотлагательно выплачивать свои будущие взносы в полном объеме в соответствии с кругом ведения и формулой взносов, прилагаемых в качестве приложения II к докладу третьего Совещания Сторон;

       g) утвердить окончательный бюджет на 1992 год в размере 2 278 645 долл. США и на 1993 год в размере 2 398 990 долл. США.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/19 постановило:

      1. принять к сведению финансовые отчеты Целевого фонда Монреальского протокола за 1990 и 1991 годы, а также финансовые отчеты секретариата Венской конвенции и Монреальского протокола;
      2. настоятельно призвать все Стороны безотлагательно внести не уплаченные ими взносы, а также безотлагательно выплачивать свои будущие взносы в полном объеме в соответствии с формулой взносов, изложенной в приложении XI к докладу четвертого Совещания Сторон;
      3. утвердить пересмотренные бюджеты на 1992 год в размере 2 862 855 долл. США и на 1993 год в размере 2 702 390 долл. США, а также предлагаемый бюджет на 1994 год в размере 3 369 090 долл. США, как это изложено в приложении XII к докладу четвертого Совещания Сторон;
      4. продлить срок функционирования Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на период с 31 марта 1993 года по 31 марта 1995 года.

                       СТАТЬЯ 15: ПОДПИСАНИЕ

       Список государств и региональных организаций по экономической интеграции, подписавших и ратифицировавших Протокол или присоединившихся к нему до 31 июля 1993 года, см. в приложении XXI к настоящему Руководству.

                   СТАТЬЯ 16: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

       ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ III/1 b) отметило, что на настоящий момент только два государства ратифицировали Поправку, принятую на втором Совещании Сторон Протокола, и обратилось с настоятельным призывом ко всем государствам ратифицировать эту Поправку, учитывая тот факт, что для вступления Поправки в силу 1 января 1992 года требуется двадцать документов о ратификации, одобрении или принятии.

   ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ IV/1 постановило:

       обратить внимание Сторон Монреальского протокола на вступление в силу 10 августа 1992 года Поправки к Протоколу, принятой вторым Совещанием Сторон, и настоятельно призвать все Стороны, которые еще не сделали этого, ратифицировать упомянутую Поправку.

                         СТАТЬЯ 19: ВЫХОД

       ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН в РЕШЕНИИ II/6 постановило согласиться с тем, что выражение "в любой момент по прошествии четырех лет после принятия обязательств" в статье 19 следует понимать как означающее в любой момент по прошествии четырех лет после того, как обязательство Стороны, касающееся соблюдения, вступило в силу.

                          Приложение 1}

          ХЕЛЬСИНКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

                          2 мая 1989 года

              Правительства и Европейские сообщества,
            представленные на первых Совещаниях Сторон
           Венской конвенции и Монреальского протокола,

принимая во внимание широкое согласие среди ученых в отношении того, что разрушение озонового слоя будет угрожать нынешнему и будущему поколениям, если не будут приняты более строгие меры регулирования, 

сознавая, что некоторые озоноразрушающие вещества являются мощными парниковыми газами, ведущими к глобальному потеплению,

принимая во внимание также широкое и быстрое развитие технологии и экологически приемлемых заменителей веществ, разрушающих озоновый слой, и настоятельную необходимость облегчить передачу технологий таких заменителей, особенно развивающимся странам,

ПРИЗЫВАЮТ все государства, которые еще этого не сделали, присоединиться к Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу к ней,

СОГЛАШАЮТСЯ как можно скорее, но не позднее 2000 года, поэтапно прекратить производство и потребление ХФУ, регулируемых Монреальским протоколом, и в этих целях уплотнить график, согласованный в Монреальском протоколе, должным образом учитывая особое положение развивающихся стран, 

СОГЛАШАЮТСЯ обеспечить, как только это станет практически осуществимо, поэтапное прекращение производства галонов, а также регулирование и сокращение других озоноразрушающих веществ, в значительной степени способствующих разрушению озона,

СОГЛАШАЮТСЯ взять на себя обязательство, пропорционально своим средствам и ресурсам, ускорить разработку экологически приемлемых заменителей химических веществ, продуктов и технологий,

СОГЛАШАЮТСЯ облегчить доступ развивающихся стран к соответствующей научной информации, результатам исследований и подготовке кадров и стремиться к разработке надлежащих механизмов финансирования для облегчения передачи технологии и замены оборудования при минимальных расходах для развивающихся стран.

                          Приложение II}

      КАНАДОЙ, ЛИХТЕНШТЕЙНОМ, НИДЕРЛАНДАМИ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ,
          НОРВЕГИЕЙ, ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЕЙ,
          ФИНЛЯНДИЕЙ, ШВЕЙЦАРИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ НА СОВЕЩАНИИ,
            ПРОХОДИВШЕМ В ЛОНДОНЕ 27-29 ИЮНЯ 1990 ГОДА

"ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИЙ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА
ВТОРОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА,

БУДУЧИ ОБЕСПОКОЕНЫ последними научными данными, свидетельствующими о существенном разрушении озонового слоя как в южном, так и северном полушариях,

СОЗНАВАЯ, что все ХФУ являются также газами с высоким потенциалом создания парникового эффекта, вызывающего глобальное потепление,

БУДУЧИ УБЕЖДЕНЫ в наличии экологически более приемлемых альтернативных веществ или технологий и

БУДУЧИ УБЕЖДЕНЫ в необходимости дальнейшего усиления мер регулирования, касающихся ХФУ, помимо корректировок к Протоколу, уже согласованных Сторонами Монреальского протокола,

ЗАЯВЛЯЮТ

о своей твердой решимости принять все необходимые меры, с тем чтобы как можно скорее, но не позднее 1997 года, прекратить производство и потребление всех полностью галоидированных хлорфторуглеродов, регулируемых в рамках Монреальского протокола с внесенными в него корректировками и поправками".

                         Приложение III}

          РЕЗОЛЮЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ И ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,
             ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВТОРОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН
                 МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА В ЛОНДОНЕ

      ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА
ВТОРОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА,

   СОГЛАШАЮТСЯ:

   I. ДРУГИЕ ГАЛОНЫ, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ГРУППЕ II ПРИЛОЖЕНИЯ А
            К МОНРЕАЛЬСКОМУ ПРОТОКОЛУ ("ДРУГИЕ ГАЛОНЫ")

      1. воздерживаться от разрешения или запрещать производство и потребление полностью галоидированных соединений, содержащих один, два или три атома углерода и по крайней мере один атом брома и фтора и не перечисленных в группе II приложения A к Монреальскому протоколу (которые далее будут называться "Другие галоны"), с такими химическими характеристиками или в таком объеме, которые будут вызывать угрозу озоновому слою;
      2. воздерживаться от применения других галонов, за исключением тех важных видов применения, для которых более приемлемые с экологической точки зрения альтернативные вещества или технологии еще отсутствуют; и
      3. сообщать секретариату Протокола расчетные показатели их ежегодного производства и потребления таких других галонов;

                      II. ПЕРЕХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

       1. применять следующие руководящие принципы, обеспечивающие содействие использованию, там где это необходимо, переходных веществ с низкой озоноразрушающей способностью, таких как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), и их своевременной замене не разрушающими озоновый слой и экологически более приемлемыми альтернативными веществами или технологиями, которые заключаются в том, что
      a) использование переходных веществ должно ограничиваться теми видами применения, в которых отсутствуют экологически более приемлемые альтернативные вещества или технологии;
      b) применение переходных веществ, за исключением редких случаев, когда это необходимо для защиты жизни или здоровья человека, не должно осуществляться вне областей использования, которые в настоящее время удовлетворяются за счет регулируемых и переходных веществ;
      c) помимо учета других соображений, связанных с окружающей средой, безопасностью и экономикой, переходные вещества необходимо выбирать таким образом, чтобы свести к минимуму разрушение озонового слоя;
      d) по возможности необходимо использовать системы контроля за выбросами, утилизацию и рециркуляцию, чтобы свести к минимуму выбросы в атмосферу;
      e) после их окончательного использования переходные вещества, по возможности, должны собираться и уничтожаться;

       2. регулярно рассматривать вопросы, связанные с использованием переходных веществ, их участием в разрушении озона и глобальном потеплении, а также с наличием альтернативных продуктов и технологий применения, с целью их замены не разрушающими озон и экологически более приемлемыми альтернативами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми научными данными; по существующим оценкам это должно произойти не позднее 2040 года, а по возможности - не позднее 2020 года;

             III. 1.1.1.-ТРИХЛОРЭТАН (МЕТИЛХЛОРОФОРМ)

      1. прекратить производство и потребление метилхлороформа, как только представится возможность;
      2. просить группу по рассмотрению технологии рассмотреть ближайшие технически осуществимые сроки проведения сокращений или полного прекращения производства; и

      3. просить Группу по рассмотрению технологии доложить подготовительному совещанию Сторон о результатах своей работы с целью рассмотрения совещанием Сторон не позднее 1992 года;

                      IV. БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

       1. выразить одобрение тем странам, которые уже приняли более жесткие и масштабные меры, чем те, которые предусмотрены Протоколом;
      2. призвать в соответствии с пунктом 11 статьи 2 Протокола к принятию таких мер в целях охраны озонового слоя.

                          Приложение IV}

      ЗАЯВЛЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ ГЛАВАМИ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ
       ПРАВИТЕЛЬСТВА ШВЕЦИИ, ФИНЛЯНДИИ, НОРВЕГИИ, ШВЕЙЦАРИИ,
       АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ И ДАНИИ НА ТРЕТЬЕМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН

      "Мы, главы делегаций Швеции, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Германии и Дании, считаем, что последний анализ состояния озонового слоя стратосферы требует принятия более жестких мер регулирования на четвертом Совещании Сторон в 1992 году.

      Мы также считаем, что замена регулируемых веществ переходными веществами должна носить по возможности умеренный и временный характер.
      Мы отмечаем, что Лондонская резолюция настоятельно призывает принять в соответствии с пунктом 11 статьи 2 Протокола более жесткие меры в целях охраны озонового слоя.
      В связи с этим мы выражаем нашу твердую решимость как можно скорее, но не позднее 1997 года, поэтапно прекратить производство и потребление ХФУ, галонов и тетрахлорметана, регулируемых Монреальским протоколом, и как можно скорее, но не позднее 2000 года, поэтапно прекратить производство и потребление 1,1,1-трихлорэтана (мелитхлороформа). Мы также считаем, что необходимо с должным учетом особого положения развивающихся стран принять более сжатые сроки по сравнению с теми, которые уже согласованы в Монреальском протоколе.
       Мы также полны решимости ограничить не позднее чем к 1995 году использование переходных веществ (ГХФУ) теми конкретными ключевыми областями, где отсутствуют другие, более приемлемые с экологической точки зрения вещества или технологии, и поэтапно прекратить их применение в таких областях, как только это станет технически возможным."

                          Приложение V}

         I. Состояние ратификации Монреальского протокола
        по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 года
                      на 31 июля 1993 года\а
 
  -----------------------------------------------------------------
                      Подписание    Ратификация       Вступление
                                                         в силу
-----------------------------------------------------------------

Австралия             8.6.1988      19.5.1989 (Р)     17.8.1989

-----------------------------------------------------------------

Австрия               29.8.1988     3.5.1989 (Р)      1.8.1989

-----------------------------------------------------------------

Алжир                               20.10.1992 (Прис) 18.1.1993

-----------------------------------------------------------------

Антигуа и Барбуда                   3.12.1992 (Прис)  3.3.1993

-----------------------------------------------------------------

Аргентина\11          29.6.1988     18.9.1990 (Р)     16.12.1990

-----------------------------------------------------------------

Багамские острова                   4.5.1993 (Прис)   2.8.1993

-----------------------------------------------------------------

Бангладеш                           2.8.1990 (Прис)   31.10.1990

-----------------------------------------------------------------

Барбадос                            16.10.1992 (Прис) 14.1.1993

-----------------------------------------------------------------

Бахрейн\7                           27.4.1990 (Прис)  26.7.1990

-----------------------------------------------------------------

Беларусь              22.1.1988     31.10.1988 (Прин) 1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Бельгия               16.9.1987     30.12.1988 (Р)    30.3.1989

-----------------------------------------------------------------

Бенин                               1.7.1993 (Прис)   29.9.1993

-----------------------------------------------------------------

Болгария                            20.11.1990 (Прис) 18.2.1991

-----------------------------------------------------------------

Ботсвана                            4.12.1991 (Прис)  2.3.1992

-----------------------------------------------------------------

Бразилия                            19.3.1990 (Прис)  17.6.1990

-----------------------------------------------------------------

Бруней-Даруссалам                   27.5.1993 (Прис)  25.8.1993

-----------------------------------------------------------------

Буркина-Фасо          14.9.1988     20.7.1989 (Р)     18.10.1989

-----------------------------------------------------------------

Венгрия                             20.4.1989 (Прис)  19.7.1989

-----------------------------------------------------------------

Венесуэла             16.9.1987     6.2.1989 (Р)      7.5.1989

-----------------------------------------------------------------

Гамбия                              25.7.1990 (Прис)  23.10.1990

-----------------------------------------------------------------

Гана                  16.9.1987     24.7.1989 (Р)     22.10.1989

-----------------------------------------------------------------

Гватемала                           7.11.1989 (Прис)  5.2.1990

-----------------------------------------------------------------

Гвинея                              25.6.1992 (Прис)  23.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Германия\2\12         16.9.1987     16.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Гренада                             31.3.1993 (Прис)  29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Греция                29.10.1987    29.12.1988 (Р)    29.3.1989

-----------------------------------------------------------------

Дания\1               16.9.1987     16.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Доминика                            31.3.1993 (Прис)  29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Египет                16.9.1987     2.8.1988 (Р)      1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Замбия                              24.1.1990 (Прис)  24.4.1990

-----------------------------------------------------------------

Зимбабве                            3.11.1992 (Прис)  1.2.1993

-----------------------------------------------------------------

Израиль\8             14.1.1988     30.6.1992 (Р)     28.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Индия                               19.6.1992 (Прис)  17.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Индонезия             21.7.1988     26.6.1992 (Прис)  24.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Иордания                            31.5.1989 (Прис)  30.8.1989

-----------------------------------------------------------------

Иран (Исламская Республика)         3.10.1990 (Прис)  1.1.1991

-----------------------------------------------------------------

Ирландия              15.9.1988     16.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Исландия                            29.8.1989 (Прис)  27.11.1989

-----------------------------------------------------------------

Испания               21.7.1988     16.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Италия                16.9.1987     16.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Камерун                             30.8.1989 (Прис)  28.11.1989

-----------------------------------------------------------------

Канада                16.9.1987     30.6.1988 (Р)     1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Кения                 16.9.1987     9.11.1988 (Р)     7.2.1989

-----------------------------------------------------------------

Кипр                                28.5.1992 (Прис)  26.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Кирибати                            7.1.1993 (Прис)   7.4.1993

-----------------------------------------------------------------

Китай                               14.6.1991 (Прис)  12.9.1991

-----------------------------------------------------------------

Конго                 15.9.1988

-----------------------------------------------------------------

Коста-Рика                          30.7.1991 (Прис)  28.10.1991

-----------------------------------------------------------------

Кот-д'Ивуар                         5.4.1993 (Прис)   4.7.1993

-----------------------------------------------------------------

Куба                                14.7.1992 (Прис)  12.10.1992

-----------------------------------------------------------------

Кувейт                              23.11.1992 (Прис) 21.2.1993

-----------------------------------------------------------------

Ливан                               31.3.1993 (Прис)  29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Ливийская

Арабская Джамахирия                 11.7.1990 (Прис)  9.10.1990

-----------------------------------------------------------------

Лихтенштейн                         8.2.1989 (Прис)   8.5.1989

-----------------------------------------------------------------

Люксембург            29.1.1988     17.10.1988 (Р)    15.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Маврикий\14                         18.8.1992 (Прис)  16.11.1992

-----------------------------------------------------------------

Малави                              9.1.1991 (Прис)   9.4.1991

-----------------------------------------------------------------

Малайзия                            29.8.1989 (Прис)  27.11.1989

-----------------------------------------------------------------

Мальдивские Острова   12.7.1988     16.5.1989 (Р)     14.8.1989

-----------------------------------------------------------------

Мальта                15.9.1988     29.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Марокко               7.1.1988

-----------------------------------------------------------------

Маршалловы Острова                  11.3.1993 (Прис)  9.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Мексика               16.9.1987     31.3.1988 (Прис)  1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Монако                              12.3.1993 (Прис)  10.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Нигер                               9.10.1992 (Прис)  7.1.1993

-----------------------------------------------------------------

Нигерия                             31.10.1988 (Прис) 29.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Нидерланды\3          16.9.1987     16.12.1988 (Прин) 1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Никарагуа                           5.3.1993 (Прис)   3.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Новая Зеландия\4      16.9.1987     21.7.1988 (Р)     1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Норвегия              16.9.1987     24.6.1988 (Р)     1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Объединенная Республика

Танзания                            16.4.1993 (Прис)  15.7.1993

-----------------------------------------------------------------

Объединенные Арабские

Эмираты                             22.12.1989 (Прис) 22.3.1990

-----------------------------------------------------------------

Пакистан                            18.12.1992 (Прис) 18.3.1993

-----------------------------------------------------------------

Панама                16.9.1987     3.3.1989 (Р)      1.6.1989

-----------------------------------------------------------------

Папуа-Новая Гвинея                  27.10.1992 (Прис) 25.1.1993

-----------------------------------------------------------------

Парагвай                            3.12.1992 (Прис)  3.3.1993

-----------------------------------------------------------------

Перу                                31.3.1993 (Прис)  29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Польша                              13.7.1990 (Прис)  11.10.1990

-----------------------------------------------------------------

Португалия            16.9.1987     17.10.1988 (Р)    15.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Республика Корея                    27.2.1992 (Прис)  27.5.1992

-----------------------------------------------------------------

Российская Федерация\13

                      29.12.1987    10.11.1988 (Прин) 1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Румыния                             27.1.1993  (Прис) 27.4.1993

-----------------------------------------------------------------

Сальвадор                           2.10.1992 (Прис)  31.12.1992

-----------------------------------------------------------------

Самоа                               21.12.1992 (Прис) 21.3.1993

-----------------------------------------------------------------

Саудовская Аравия                   1.3.1993 (Прис)   30.5.1993

-----------------------------------------------------------------

Свазиленд                           10.11.1992 (Прис) 8.2.1993

-----------------------------------------------------------------

Сейшельские Острова                 6.1.1993 (Прис)   6.4.1993

-----------------------------------------------------------------

Сенегал               16.9.1987     6.5.1993 (Р)      4.8.1993

-----------------------------------------------------------------

Сент-Китс и Невис                   10.8.1992 (Прис)  8.11.1992

-----------------------------------------------------------------

Сент-Люсия                          28.7.1993 (Прис)  26.10.1993

-----------------------------------------------------------------

Сингапур                            5.1.1989 (Прис)   5.4.1989

-----------------------------------------------------------------

Сирийская Арабская

Республика                          12.12.1989 (Прис) 12.3.1990

-----------------------------------------------------------------

Словакия                            28.5.1993 (Прав)  28.5.1993

-----------------------------------------------------------------

Словения                            6.7.1992 (Прав)   6.7.1992

-----------------------------------------------------------------

Соединенное Королевство

  Великобритании и Северной

  Ирландии\5\9\10\15  16.9.1987     16.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Соединенные Штаты

Америки               16.9.1987     21.4.1988 (Р)     1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Соломоновы Острова                  17.6.1993 (Прис)  15.9.1993

-----------------------------------------------------------------

Судан                               29.1.1993 (Прис)  29.4.1993

-----------------------------------------------------------------

Таиланд               15.9.1988     7.7.1989 (Р)      5.10.1989

-----------------------------------------------------------------

Того                  16.9.1987     25.2.1991 (Р)     25.5.1991

-----------------------------------------------------------------

Тринидад и Тобаго                   28.8.1989 (Прис)  26.11.1989

-----------------------------------------------------------------

Тувалу                              15.7.1993 (Прис)  13.10.1993

-----------------------------------------------------------------

Тунис                               25.9.1989 (Прис)  24.12.1989

-----------------------------------------------------------------

Турция                              20.9.1991 (Прис)  19.12.1991

-----------------------------------------------------------------

Уганда                15.9.1988     15.9.1988 (Р)     1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Узбекистан                          18.5.1993 (Прав)  18.5.1993

-----------------------------------------------------------------

Украина               18.2.1988     20.9.1988 (Прин)  1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Уругвай                             8.1.1991 (Прис)   8.4.1991

-----------------------------------------------------------------

Фиджи                               23.10.1988 (Прис) 21.1.1990

-----------------------------------------------------------------

Филиппины             14.9.1988     17.7.1991 (Р)     15.10.1991

-----------------------------------------------------------------

Финляндия             16.9.1987     23.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Франция               16.9.1987     28.12.1988 (О)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Хорватия                            8.10.1991 (Прав)  8.10.1991

-----------------------------------------------------------------

Центральноафриканская

Республика                          29.3.1993 (Прис)  27.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Чили\6                14.6.1988     26.3.1990 (Р)     24.6.1990

-----------------------------------------------------------------

Швейцария             16.9.1987     28.12.1988 (Р)    1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Швеция                16.9.1987     29.6.1988 (Р)     1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

Шри-Ланка                           15.12.1989 (Прис) 15.3.1990

-----------------------------------------------------------------

Эквадор                             30.4.1990 (Прис)  29.7.1990

-----------------------------------------------------------------

Югославия                           3.1.1991 (Прис)   3.4.1991

-----------------------------------------------------------------

Южная Африка                        15.1.1990 (Прис)  15.4.1990

-----------------------------------------------------------------

Ямайка                              31.3.1993 (Прис)  29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Япония                16.9.1987     30.9.1988 (Прин)  1.1.1989

-----------------------------------------------------------------

ЕЭС                   16.9.1987     16.12.1988 (Прин) 16.3.1989

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Итого                 46            122

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

   Р    = Ратификация
   Прис = Присоединение
   О    = Одобрение 
   Прин = Принятие
   Прав = Правопреемник

                            ПРИМЕЧАНИЯ

       а/ Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был принят в Монреале 16 сентября 1987 года и вступил в силу 1 января 1989 года, когда на хранение было сдано 11 документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении государствами, на которые приходится две трети оценочного общемирового потребления регулируемых веществ в 1986 году.
      1/ В письме от 18 декабря 1991 года Депозитарию Дания выразила оговорку относительно применения Монреальского протокола к Фарерским островам. В том же письме Дания сняла предыдущую оговорку относительно применения Протокола к Гренландии.

      2/ В письме, сопровождающем документ, правительство Федеративной Республики Германии заявило, что Протокол будет применяться к Берлину (Западному) с даты его вступления в силу для Федеративной Республики Германии.

      3/ За Королевство в Европе, Нидерландские Антильские острова и остров Аруба.

      4/ Протокол не применяется к островам Кука и Ниуэ.

      5/ От имени Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, округа Джерси, острова Мен, Ангильи, Бермудских островов, Британской территории в Антарктике, Британской территории в Индийском океане, Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Фолклендских островов, Гибралтара, Гонконга, Монтсеррата, Питкэрна, Хендерсона, островов Дьюси и Оэно, острова Святой Елены и подчиненных территорий, острова Южная Джорджия и Южных Сандвичевых островов и островов Теркс и Кайкос.

      6/ При ратификации правительство Чили сделало следующее заявление:

       (Чили) отвергает заявление, сделанное Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии после ратификации, в том что касается Чилийской территории в Антарктике, включая соответствующие морские зоны, (Чили) вновь подтверждает свой суверенитет над упомянутыми территориями, включая ее морские районы, как определено Верховным декретом N 1747 от 6 ноября 1940 года.
      7/ При присоединении правительство Бахрейна заявило, что это присоединение к Протоколу ни в коей мере не означает признание Израиля или не является причиной для установления с ним каких-либо отношений.

      8/ 18 июля 1990 года Депозитарий получил от правительства Израиля следующее возражение:

       "Правительство Государства Израиль отметило, что в документе о присоединении Бахрейна к вышеупомянутой Конвенции и Протоколу содержится заявление в отношении Израиля.
      По мнению правительства Государства Израиль, такое заявление, явно носящее политический характер, несовместимо с целями и задачами Конвенции и Протокола и ни в коей мере не может затрагивать каких-либо обязательств, налагаемых на Бахрейн в рамках общего международного права или в рамках конкретных конвенций.
       Правительство Государства Израиль, в том что касается существа этого вопроса, занимает в отношении Бахрейна полностью аналогичную позицию".

      9/ 2 августа 1990 года Депозитарий получил от правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии следующее возражение:

       "Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не имеет никаких сомнений относительно британского суверенитета над Британской территорией в Антарктике. В связи с этим правительство Соединенного Королевства обращает внимание на положения статьи IV Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 года, Сторонами которого являются Чили и Соединенное Королевство.
      В связи с вышеизложенным, правительство Соединенного Королевства отвергает заявление Чили".

       10/ В соответствии с сообщением, полученным 30 августа 1990 года, правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии уведомило, что действие Конвенции и Протокола распространяется на округ Гернси, за международные отношения которого отвечает правительство Соединенного Королевства.
      Распространение действия на вышеупомянутую территорию вступило в силу со дня получения упомянутого сообщения, т. е. 30 августа 1990 года.

       11/ Ратификация была получена со следующими оговорками Аргентины:
      Аргентинская Республика отвергает ратификацию Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, осуществленную правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 16 декабря 1988 года, о которой сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в уведомлении о сдаче на хранение C.N.301.1988.TREATIES-16, в отношении Мальвинских островов (Фолклендских островов), острова Южная Джорджия и Южных Сандвичевых островов и прилегающих к ним морских территорий, а также вновь подтверждает свой суверенитет над этими островами, которые являются составной частью ее национальной территории.

       Аргентинская Республика напоминает, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюции 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 и 43/25, в которых признается наличие спора по поводу суверенитета и обращается просьба к правительствам Аргентинской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начать переговоры с целью изыскания средств окончательного и мирного решения проблем, существующих между обеими странами, включая все аспекты будущего Мальвинских островов (Фолклендских островов), в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

       Аргентинская Республика также опровергает ссылку на так называемую "Британскую территорию в Антарктике" и вновь подтверждает свои законные права на территориальный суверенитет в отношении Аргентинского сектора в Антарктике, включающего территории в пределах между 25 град. и 74 град. западной долготы и 60 град. южной широты и Южным полюсом, а также свою юрисдикцию над прибрежными районами в Антарктике в соответствии с международным правом. Эти права, имеющие историческое и географическое основание, гарантируются статьей IV Договора об Антарктике.

       12/ 1 октября 1990 года ЮНЕП получила устное заявление от постоянного представителя Федеративной Республики Германии при ЮНЕП о том, что в результате присоединения Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германии с 3 октября 1990 года оба германских государства, объединившись, стали единым суверенным государством. Со дня объединения Федеративная Республика Германии будет представлена в ООН как Германия. Применимые даты ратификации и вступления в силу те же, что и для Федеративной Республики Германии.

      Германская Демократическая Республика присоединилась к Протоколу 25 января 1989 года.

       13/ 31 декабря 1991 года ЮНЕП получила от Постоянного Представителя Российской Федерации при ЮНЕП ноту о том, что Российская Федерация продолжает членство бывшего Союза Советских Социалистических Республик во всех конвенциях, соглашениях и других международных правовых документах, заключенных в рамках ЮНЕП или под ее эгидой.

      14/ Присоединяясь к Протоколу, правительство Маврикия сделало следующее заявление:

       "Республика Маврикий отвергает ратификацию Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, осуществленную правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 16 декабря 1988 года, о которой сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в уведомлении о сдаче на хранение C.N.301.1988 TREATIES-16, в отношении Британской территории в Индийском океане, а именно архипелага Чагос, а также вновь подтверждает свой суверенитет над архипелагом Чагос, который является составной частью ее национальной территории".

       15/ 27 января 1993 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получил от правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии следующее сообщение в отношении заявлений, сделанных Маврикием при присоединении к Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой:
      "У правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии нет никаких сомнений относительно британского суверенитета над Британской территорией в Индийском океане и, соответственно, своего права распространять на нее действия упомянутых выше Конвенции и Протокола. Соответственно, правительство Соединенного Королевства не принимает и не рассматривает как имеющие какую-либо юридическую силу заявления, сделанные правительством Республики Маврикий."

   II. Состояние ратификации Лондонской поправки к Монреальскому
                 протоколу на 31 июля 1993 года\b
-----------------------------------------------------------------
                                  Ратификация    Вступление
                                                   в силу
-----------------------------------------------------------------

Астралия                       11.8.1992 (О)       9.11.1992

-----------------------------------------------------------------

Австрия                        11.12.1992 (Р)      11.3.1993

-----------------------------------------------------------------

Алжир                          20.12.1992 (Прис)   18.1.1993

-----------------------------------------------------------------

Антигуа и Барбуда              23.2.1993 (Прис)    24.5.1993

-----------------------------------------------------------------

Аргентина                      4.12.1992 (Р)       4.3.1993

-----------------------------------------------------------------

Багамские Острова              4.5.1993 (Прис)     2.8.1993

-----------------------------------------------------------------

Бахрейн\4                      23.12.1992 (Прис)   23.2.1993

-----------------------------------------------------------------

Бразилия                       1.10.1992 (Прин)    30.12.1992

-----------------------------------------------------------------

Венесуэла                      29.7.1993 (Р)       27.10.1993

-----------------------------------------------------------------

Гана                           24.7.1992 (Р)       22.10.1992

-----------------------------------------------------------------

Гвинея                         25.6.1992 (Прис)    23.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Германия                       27.12.1991 (Р)      10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Греция                         11.5.1993 (Р)       9.8.1993

-----------------------------------------------------------------

Дания\2                        20.12.1991 (Прис)   10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Доминика                       31.3.1993 (Прис)    29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Египет                         13.1.1993 (Р)       13.4.1993

-----------------------------------------------------------------

Израиль                        30.6.1992 (Р)       28.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Индия                          19.6.1992 (Прис)    17.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Индонезия                      26.6.1992 (Р)       24.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Ирландия                       20.12.1991 (Прис)   10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Исландия                       16.6.1993 (Прис)    14.9.1993

-----------------------------------------------------------------

Испания                        19.5.1992 (Прис)    17.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Италия                         21.2.1992 (О)       10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Камерун                        8.6.1992 (Прис)     6.9.1992

-----------------------------------------------------------------

Канада                         5.7.1990 (Прис)     10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Китай                          14.6.1991 (Прис)    10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Ливан                          31.3.1993 (Прис)    29.6.1993

-----------------------------------------------------------------

Люксембург                     20.5.1992 (Р)       18.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Маврикий                       20.10.1992 (Прис)   18.1.1993

-----------------------------------------------------------------

Малайзия                       16.6.1993 (Прис)    14.9.1993

-----------------------------------------------------------------

Мальдивские Острова            31.7.1991 (Р)       10.8.1992

-----------------------------------------------------------------

Маршалловы Острова             11.03.1993 (Прис)   9.6.1993

-----------------------------------------------------------------

________________________________________________________________

                                 Ратификация         Вступление

                                                       в силу

_________________________________________________________________

Мексика                          11.10.1992 (Прин)   10.8.1992

_________________________________________________________________

Монако                           12.3.1993 (Прис)    10.6.1993

_________________________________________________________________

Нидерланды<*>                    20.12.1991 (Прис)   10.8.1992

_________________________________________________________________

Новая Зеландия                   1.10.1990 (Прис)    10.8.1992

_________________________________________________________________

Норвегия                         18.11.1991 (Р)      10.8.1992

_________________________________________________________________

Объединенная Республика Танзания 16.4.1993 (Прис)    15.7.1993

_________________________________________________________________

Пакистан                         18.12.1992 (Прис)   18.3.1993

_________________________________________________________________

Папуа-Новая Гвинея               4.5.1993 (Прис)     2.8.1993

_________________________________________________________________

Парагвай                         3.12.1992 (Прис)    3.3.1993

_________________________________________________________________

Перу                             31.3.1993 (Прис)    29.6.1993

_________________________________________________________________

Португалия                       24.11.1992 (Р)      22.2.1993

_________________________________________________________________

Республика Корея                 10.12.1992 (Прис)   10.3.1993

_________________________________________________________________

Российская Федерация             13.1.1992 (Прис)    10.8.1992

_________________________________________________________________

Румыния                          27.1.1993 (Прис)    27.4.1993

_________________________________________________________________

Саудовская Аравия                1.3.1993 (Прис)     30.5.1993

_________________________________________________________________

Сейшельские Острова              6.1.1993 (Прис)     6.4.1993

_________________________________________________________________

Сенегал                          6.5.1993 (Р)        4.8.1993

_________________________________________________________________

Сингапур                         2.3.1993 (Прис)     31.5.1993

_________________________________________________________________

Словения                         8.12.1992 (Прин)    8.3.1993

_________________________________________________________________

Соединенное Королевство

Великобритании и Северной

Ирландии <***>                   20.12.1992 (Р)      10.8.1992

_________________________________________________________________

Соединенные Штаты Америки        18.12.1991 (Р)      10.8.1992

_________________________________________________________________

Таиланд                          25.6.1992 (Р)       23.9.1992

_________________________________________________________________

Тунис                            15.7.1993 (Прис)    13.10.1993

_________________________________________________________________

Финляндия                        20.12.1991 (Прис)   10.8.1992

_________________________________________________________________

Франция                          12.2.1992 (О)       10.8.1992

_________________________________________________________________

Чили                             9.4.1992 (Прис)     10.8.1992

_________________________________________________________________

Швейцария                        16.9.1992 (Р)       14.12.1992

_________________________________________________________________

Швеция                           2.8.1991 (Р)        10.8.1992

_________________________________________________________________

Шри-Ланка                        16.6.1993 (Прис)    14.9.1993

_________________________________________________________________

Эквадор                          23.2.1993 (Р)       24.5.1993

_________________________________________________________________

Южная Африка                     12.5.1992 (Прис)    10.8.1992

_________________________________________________________________

Ямайка                           31.3.1993 (Прис)    29.6.1993

_________________________________________________________________

Япония                           4.9.1991 (Прис)     10.8.1992

_________________________________________________________________

ЕЭС                              20.12.1991 (О)      10.8.1992

=================================================================

Итого                            66

=================================================================

                           [Примечания]

b/ Лондонская поправка к Монреальскому протоколу была принята в Лондоне 29 июня 1990 года и вступила в силу 10 августа

       Было предложено внести несколько исправлений в испанский текст Поправки к Протоколу и, не получив никаких возражений в течение 90 дней после уведомления о сдаче. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в качестве депозитария ввел нижеприведенные Поправки в силу с 20 июня 1991 года (ссылки на страницы раздела соответствуют приложению II доклада второго Совещания Сторон, документ UNEP/OzL.Pro.2/3). Поправки к русскому тексту не относятся.

1/ В сообщении, полученном 16 марта 1992 года, Нидерланды уведомили Депозитария о территориальном применении Поправки к острову Аруба.

2/ В письме от 18 декабря 1991 года на имя Депозитария Дания выразила оговорки по поводу применения Поправки к Монреальскому протоколу к Фарерским островам.

3/ В отношении Великобритании и Северной Ирландии и Гибралтара.

4/ После присоединения правительство Бахрейна сделало следующее заявление:

       "Принятие государством Бахрейн упомянутых Поправок ни в коей мере не представляет собой признание Израиля и не может являться причиной для установления с ним каких-либо отношений".      

        III. Состояние ратификации Копенгагенской поправки
         к Монреальскому протоколу на 31 июля 1993 года c/
 
                                   Ратификация         Вступление
                                                       в силу
                                 ____________        ___________
_________________________________________________________________

Антигуа и Барбуда                19.7.1993 (Прис)

_________________________________________________________________

Багамские Острова                4.5.1993 (Прис)

_________________________________________________________________

Маршалловы Острова               24.5.1993 (Прис)

_________________________________________________________________

Новая Зеландия                   4.6.1993 (Р)

_________________________________________________________________

Итого                                   4

=================================================================

                           [Примечание]

c/ Копенгагенская поправка к Монреальскому протоколу была принята в Копенгагене 25 ноября 1992 года и вступит в силу 1 января 1994 года при условии сдачи на хранение не менее 20 документов о ратификации, принятии или одобрении Поправки государствами или региональными организациями по экономической интеграции, которые являются Сторонами Протокола.

                         [Приложение VII]

                ПРОЦЕДУРА, КАСАЮЩАЯСЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

       Нижеследующая процедура сформулирована в соответствии со статьей 8 Монреальского протокола. Она применяется без ущерба для действия процедуры урегулирования споров, изложенной в статье 11 Венской конвенции.

      1. Если одна или несколько Сторон имеют оговорки в отношении соблюдения другой Стороной своих обязательств по Протоколу, эти оговорки могут быть направлены в письменном виде в секретариат. Такое представление должно сопровождаться подтверждающей информацией.

      2. В течение двух недель после получения представления секретариат направляет копию этого представления Стороне, соблюдение которой конкретного положения Протокола ставится под сомнение. Любой ответ и подтверждающая его информация подлежат представлению в секретариат и заинтересованным Сторонам в течение трех месяцев с момента направления копии или в течение такого более продолжительного периода, который может потребоваться с учетом обстоятельств каждой конкретной ситуации. Затем секретариат направляет представление, ответ и информацию Сторон Комитету по выполнению Протокола, упомянутому в пункте 5, который рассматривает эту ситуацию в кратчайший практически возможный срок.

      3. Если секретариату в ходе подготовки его доклада становится известно о возможном несоблюдении какой-либо Стороной своих обязательств по Протоколу, то он может обратиться к  соответствующей Стороне с просьбой предоставить необходимую информацию по данной ситуации. Если в течение трех месяцев или такого более продолжительного периода, который может потребоваться с учетом обстоятельств данной ситуации, от соответствующей Стороны не поступает никакого ответа или вопрос не решен административным путем или по дипломатическим каналам, то секретариат включает эту ситуацию в свой доклад Совещанию Сторон согласно статье 12 c/ Протокола и соответствующим образом информирует Комитет по выполнению Протокола.

       4. Если Сторона устанавливает, что, несмотря на приложенные ею максимально возможные добросовестные усилия, она не в состоянии в полной мере соблюсти свои обязательства по Протоколу, она может направить в секретариат письменное представление, разъясняющее, в частности, конкретные обстоятельства, которые, по ее мнению, являются причиной несоблюдения. Секретариат препровождает такое представление Комитету по выполнению Протокола, который рассматривает его в кратчайший практически возможный срок.

      5. Настоящим учреждается Комитет по выполнению. Комитет состоит из десяти Сторон, избираемых Совещанием Сторон сроком на два года на основе принципа справедливого географического распределения. Стороны, срок полномочий которых истекает, могут быть переизбраны на один непосредственно следующий за этим срок. Комитет по выполнению избирает собственного Председателя и заместителя Председателя. Каждый срок пребывания в должности каждого из них составляет один год. Заместитель Председателя также выступает в качестве докладчика Комитета.

       6. Комитет по выполнению Протокола, если он не принимает иного решения, проводит свои совещания два раза в год. Организации и обслуживание его совещаний обеспечиваются секретариатом.

      7. Функции Комитета по выполнению Протокола состоят в том, чтобы:

       a) получать и рассматривать любые представления в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 и подготавливать по ним доклады;
       b) получать и рассматривать любую информацию или замечания, препровожденные секретариатом в связи с подготовкой докладов, о которых говорится в статье 12 c) Протокола, и любую другую полученную и препровожденную секретариатом информацию, касающуюся соблюдения положений Протокола, и подготовить по ним доклады;

       c) запрашивать, в случае необходимости, через секретариат дополнительную информацию по рассматриваемым им ситуациям; 
       d) по приглашению заинтересованной Стороны осуществлять на ее территории сбор информации в целях выполнения функций Комитета;

       e) осуществлять, в частности в целях подготовки своих рекомендаций, с Исполнительным комитетом Многостороннего фонда обмен информацией, имеющей отношение к осуществлению финансового и технического сотрудничества, включая передачу технологий Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола.

       8. Комитет по выполнению рассматривает представления, информацию и замечания, о которых говорится в пункте 7, в целях обеспечения миролюбивого урегулирования вопроса на основе соблюдения положений Протокола.

      9. Комитет по выполнению представляет доклады Совещанию Сторон с любыми рекомендациями, которые он считает уместными. Доклады препровождаются Сторонам не позднее чем за шесть недель до проведения их Совещания. После получения доклада Комитета Стороны, с учетом обстоятельств конкретного случая, могут принимать решение или призывать к выполнению мер по обеспечению полного соблюдения Протокола, включая меры по содействию соблюдению Сторонами Протокола и достижению целей Протокола.

      10. Когда какая-либо Сторона, не являющаяся членом Комитета по выполнению, упоминается в представлении в соответствии с пунктом 1 или сама делает такое представление, то она имеет право принимать участие в рассмотрение этого представления Комитетом. 
      11. Никакая Сторона, как являющаяся, так и не являющаяся членом Комитета по выполнению, которая затрагивает какой-либо ситуацией, рассматриваемой Комитетом по выполнению, не принимает участия в разработке и принятии рекомендаций по этой ситуации для включения в доклад Комитета.

      12. Стороны, затрагиваемые какой-либо ситуацией, упомянутой в пунктах 1, 3 или 4, через секретариат информирует Совещание Сторон о результатах разбирательства в соответствии со статьей 11 Конвенции относительно возможного несоблюдения Протокола, о  реализации этих результатов и выполнении любого решения Сторон во исполнение пункта 9.

      13. Совещание Сторон может до завершения разбирательства, проводимого в соответствии со статьей 11 Конвенции, обращаться с предварительным уведомлением и/или рекомендациями.

      14. Совещание Сторон может просить Комитет по выполнению вынести рекомендации для оказания Совещанию содействия в рассмотрении случаев возможного несоблюдения.

      15. Члены Комитета по выполнению и любая Сторона, участвующая в его обсуждениях, обеспечивают конфиденциальность информации, полученной конфиденциальным путем.

       16. Доклад, в котором не должна содержаться информация, полученная конфиденциальным путем, предоставляется любому лицу по его просьбе. Любая информация, которая была получена и передана Комитетом в рамках обмена информацией, связанной с любой рекомендацией Комитета, Совещанию Сторон, предоставляется секретариатом любой Стороне по ее просьбе; такая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации, полученной ею конфиденциальным путем.

                         [Приложение VIII]

         ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬСЯ
         СОВЕЩАНИЕМ СТОРОН В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРОТОКОЛА

      A. Соответствующая помощь, включая помощь в сборе и представлении данных, техническая помощь, передача технологии и финансовая помощь, передача информации и профессиональная подготовка.

      B. Вынесение предупреждения.

      C. Приостановление, в соответствии с применениями нормами международного права, касающимися приостановления действия договора, конкретны прав и привилегий, вытекающих из Протокола, независимо от того, распространяются ли на них предельны сроки, включая те, которые относятся к рационализации в промышленности, производству, потреблению, торговле, передаче технологии, механизму финансирования и мерам организационного характера.

                          [Приложение X]

                КРУГ ВЕДЕНИЯ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
 
                            [A. Учреждение]
 
        1. Учреждается многосторонний фонд.
 
                   B. [Роль учреждений-исполнителей]

      2. Исполнительный комитет обеспечивает общее руководство и контроль; выполняя свои функции по разработке политики;

      a) Исполнительный комитет предлагает учреждениям-исполнителям в контексте программ по странам, разработанным для содействия соблюдения Протокола, сотрудничать со Сторонами и оказывать им помощь в рамках их соответствующих областей компетенции; и

      b) Исполнительный комитет предлагает учреждениям-исполнителям заключить межучрежденческое соглашение и конкретные соглашения с Исполнительным комитетом, действующим от имени Сторон.

      3. Учреждения-исполнители руководствуются только теми соображениями, касающимися эффективных и экономических выгодных программ и проектов, которые совместимы с любыми критериями, принятыми Сторонами.

      4. В частности:

      a) Исполнительный комитет предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде сотрудничать и оказывать помощь в области политического содействия достижению целей Протокола, а также в области проведения исследований, сбора данных и выполнения функций механизма посредничества;

      b) Исполнительный комитет предлагает Программе развития Организации Объединенных Наций и таким другим учреждениям, которые способны оказать помощь в своих областях компетенции, сотрудничать и оказывать помощь в области технико-экономических и предынвестиционных исследований и других мер технической помощи;

      c) Исполнительный комитет предлагает Всемирному банку сотрудничать и оказывать помощь в области руководства и управления инвестиционной программой для финансирования согласованных дополнительных расходов;
      d) Исполнительный комитет также предлагает другим учреждениям, в частности, региональным банкам развития, сотрудничать и помогать ему в выполнении его функций.

      5. Исполнительный комитет разрабатывает критерии представления докладов и предлагает учреждениям-исполнителям регулярно представлять ему доклады в соответствии с этими критериями.

      6. Исполнительный комитет предлагает учреждениям-исполнителям при осуществлении их обязанностей, связанных с Многосторонним фондом, проводить друг с другом регулярные консультации. Он также предлагает главам учреждений или их представителям встречаться не реже одного раза в год, с тем чтобы сообщать о своей деятельности и консультироваться по поводу совместных мероприятий.

       7. Учреждения-исполнители имеют право на получение средств для покрытия вспомогательных расходов, связанных с деятельностью, которую они выполняют в результате заключения специальных соглашений с Исполнительным комитетом.

                       [C. Бюджет и взносы]

      8. Многосторонний фонд финансируется в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Протокола с внесенными в него поправками. Кроме того, взносы могут поступать от стран, не являющихся Сторонами протокола, а также из других правительственных, межправительственных, неправительственных и иных источников.

      9. Взносы, упомянутые в пункте 6 статьи 10 Протокола с внесенными в него поправками, должны быть основаны на шкале взносов, определяемой ежегодным Совещанием Сторон. Двустороннее и, в особых случаях, региональное сотрудничество страны, не действующей в рамках пункта 1 статьи 5, может в соответствии с критериями, принимаемыми Сторонами, рассматриваться как взнос в Многосторонний фонд в суммарном объеме не выше двадцати процентов от общего взноса этой Стороны, установленного ежегодным Совещанием Сторон.

      10. Все взносы, иные чем материальный объем двустороннего и согласованного регионального сотрудничества, упомянутого в пункте 9 выше, осуществляются в конвертируемой валюте или, при определенных обстоятельствах, услугами и/или в национальное валюте.

      11. Взносы государств, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 и ставших Сторонами после начала финансового периода механизма, рассчитываются на пропорциональной основе на оставшийся срок финансового периода.

      12. Взносы, которые не требуются в срочном порядке для целей Многостороннего фонда, инвестируются под руководством Исполнительного комитета, а любые полученные в результате этого проценты зачисляются на счет Многостороннего фонда.

      13. Бюджетные сметы, которые устанавливают поступления и расходы Многостороннего фонда, рассчитанные в долларах США,подготавливаются Исполнительным комитетом и представляются на очередных совещаниях Сторон Протокола.

      14. Предлагаемая бюджетная смета направляется секретариатом Фонда всем Сторонам Протокола не позднее чем за 60 дней до назначенной даты открытия очередного Совещания Сторон Протокола, на котором она должна рассматриваться.

      15. Остаток средств Временного многостороннего фонда подлежит перечислению в Многосторонний фонд, учрежденный в рамках механизма финансирования.

                          [D. Управление]

       16. Исполнительный комитет предлагает Всемирному банку сотрудничать с ним и оказывать ему помощь в области руководства и управления программой для финансирования согласованных дополнительных расходов Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5. Если Всемирный банк примет это предложение, в контексте соглашения с Исполнительным комитетом, Президент Всемирного банка становится Администратором этой программы, которая будет функционировать под руководством Исполнительного комитета.

      17. Исполнительный комитет поощряет привлечение других учреждений, особенно региональных банков развития, к эффективному выполнению своих функций, касающихся программы финансирования согласованных дополнительных расходов.

      18. Возглавляемый Руководителем, находящимся в отделении Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)в Монреале, Канада, секретариат Фонда оказывает помощь Исполнительному комитету в осуществлении его функций. Многосторонний фонд покрывает расходы на секретариат на основе регулярных бюджетов, которые представляются Исполнительному комитету для вынесения решений.

      19. В том случае, если Руководитель секретариата Фонда предполагает возможность дефицита ресурсов на протяжении всего финансового периода, он полномочен корректировать бюджет, утвержденный Сторонами, с тем чтобы расходы в любое время полностью покрывались за счет поступающих взносов.
      20. Никакие обязательства не принимаются до получения взносов, однако поступления, не израсходованные за какой-либо финансовый год, и невыполненные мероприятия могут переноситься на следующий год в течение финансового периода.

      21. В конце каждого календарного года Руководитель секретариата Фонда представляет Сторонам счета за этот год. Как только появляется возможность, Руководитель также представляет проверенные счета за каждый период, которые должны совпадать с процедурами отчетности учреждений-исполнителей.

      22. Секретариат Фонда и учреждения-исполнители сотрудничают соСторонами в представлении информации о средствах, имеющихся для соответствующих проектов, налаживании требуемых контактов и, по просьбе заинтересованной Стороны, обеспечении координации проектов, финансируемых из других источников, и мероприятий, финансируемых в рамках Протокола.

      23. Выделение средств на финансирование мероприятий или покрытие других расходов, включая ресурсы, направляемые третьей стороне-бенефициару, требует согласования с заинтересованными правительствами-получателями. При необходимости правительства-получатели привлекаются к планированию проектов и программ.

       24. Ничто не препятствует Сторонам-бенефициарам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, обращаться с просьбой о покрытии их согласованных дополнительных расходов исключительно за счет ресурсов, имеющихся в Многостороннем фонде.

                          [Приложение XI]

               КРУГ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

      1. Исполнительный комитет Сторон учреждается для разработки и контроля аз осуществлением конкретной функциональной политики, директив и административных мер, включая распределение ресурсов, для достижения целей Многостороннего фонда в рамках механизма финансирования.

      2. Исполнительный комитет состоит из семи Сторон, представляющих группу Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и семи Сторон, представляющих группу Сторон, не действующих в рамках этой статьи. Каждая группа избирает членов Исполнительного комитета. Члены Исполнительного комитета официально одобряются Совещанием Сторон.

      3. Председатель и заместитель Председателя избираются из числа 14 членов Исполнительного комитета. Пост Председателя подлежит ежегодной ротации между Сторонами, действующими и не действующими в рамках пункта 1 статьи 5. Группа Сторон, имеющая право на пост Председателя, избирает Председателя из числа своих членов Исполнительного комитета. Заместитель Председателя избирается другой группой из числа ее членов.

      4. Решения Исполнительного комитета принимаются по возможности консенсусом. Если были приложены все усилия, но договоренности достичь не удалось, решения принимаются большинством в две трети Сторон, присутствующих и участвующих в голосовании, представляющих большинство Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и большинство Сторон, не действующих в его рамках, присутствующих и участвующих в голосовании.

      5. Совещания Исполнительного комитета проводятся на тех официальных языках Организации Объединенных Наций, которые необходимы членам Исполнительного комитета. Тем не менее Исполнительный комитет может согласиться проводить свои заседания на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций.
      6. Расходы на проведение совещаний Исполнительного комитета, включая путевые расходы и суточные участников Комитета, представляющих Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, в случае необходимости покрываются из Многостороннего фонда.

      7. Исполнительный комитет обеспечивает привлечение специалистов, необходимых для выполнения его функций.

      8. Исполнительный комитет собирается не менее двух раз в год. 

      9. Исполнительный комитет принимает другие правила процедуры на временной основе в соответствии с пунктами 1-8 настоящего круга ведения. Эти временные правила процедуры подлежат представлению для утверждения на следующем ежегодно Совещании Сторон. Этой процедуре необходимо следовать, даже когда в такие правила процедуры вносятся поправки.

      10. Функции Исполнительного комитета включают:

      a) разработку и контроль осуществления конкретных функциональных стратегий, директив и административных мер, включая выделение ресурсов;

      b) разработку трехлетнего плана и бюджета Многостороннего фонда, включая распределение ресурсов Многостороннего фонда среди учреждений, определенных в пункте 5 статьи 10 Протокола с внесенными в него поправками;

      c) контроль и руководство функционированием Многостороннего фонда;

      d) разработку критериев приемлемости проектов и руководящих принципов, касающихся осуществления мероприятий, поддерживаемых Многосторонним фондом;

      e) регулярное рассмотрение ежегодных докладов о выполнении мероприятий, поддерживаемых Многосторонним фондом;

      f) контроль и оценку затрат, производимых в рамках Многостороннего фонда;

      g) рассмотрение и, если это необходимо, утверждение программ по странам, связанных с соблюдением Протокола, и, с учетом этих программ, оценку и, если это применимо, утверждение всех предложений по проектам или групп предложений по проектам, когда согласованные дополнительные расходы превышают 500 тыс. долл. США;

       h) рассмотрение любого несогласия Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, с любым принятым решением, касающимся просьбы этой Стороны о финансировании проекта или проектов, согласованные дополнительные расходы которых составляют менее 500 тыс. долл.США;

      i) ежегодную оценку соответствия взносов, осуществляемых в рамках двустороннего сотрудничества, включая конкретные региональные случаи, критериям, установленным Сторонами для того, чтобы рассматривать их как часть взносов в Многосторонний фонд;

      j) представление совещаниям Сторон ежегодных докладов о мероприятиях, проводимых в рамках вышеизложенных функций, и вынесение соответствующих рекомендаций;

      k) представление для назначения Директором-исполнителем ЮНЕП кандидатуры Руководителя секретариата Фонда, который работает в рамках Исполнительного комитета и представляет ему доклады; и

      l) выполнение таких других функций, которые могут быть поручены ему Совещанием Сторон.

                         [Приложение XII]

       ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

      1. При оценке просьб о финансировании дополнительных расходов по какому-либо проекту принимаются во внимание следующие общие принципы:

      a) следует отбирать наиболее действенный и эффективный с точки зрения вариант с учетом национальной стратегии Стороны-получателя в области промышленности. Следует тщательно рассматривать вопрос о том, в какой степени инфраструктура, в настоящее время используемая для производства регулируемых веществ, могла бы быть переключена на альтернативные вилы применения, что сократило бы объем консервируемых производственных, и каким образом можно предотвратить деиндустриализацию и потерю экспортных поступлений;

      b) при рассмотрении предложений по проектам финансирования следует тщательно анализировать приводимые статьи расходов, с тем чтобы исключить двойной учет;

      c) экономию или прибыль, полученные как на уровне стратегии, так и на уровне проектов в процессе конверсии, следует учитывать на индивидуальной основе в соответствии с критериями, определяемыми Сторонами, и в том виде, в котором они разработаны в руководящих принципах Исполнительного комитета;

      d) финансирование дополнительных расходов предполагается применять как стимул для скорейшего внедрения озоносохраняющих технологий. В этом отношении Исполнительный комитет согласовывает для каждого сектора надлежащие сроки покрытия дополнительных расходов.

      2. Дополнительные расходы, которые после согласования должны покрываться из механизма финансирования, включает расходы, перечисленные ниже. Если будут определяться и исчисляться не нижеупомянутые, а иные расходы, вопрос о том, подлежат ли они покрытию за счет механизма финансирования, решается Исполнительным комитетом с учетом критериев, определяемых Сторонами и разработанных в руководящих принципах Исполнительного комитета. Дополнительные периодические расходы применяются лишь в отношении переходного периода, который подлежит определению. Нижеследующий перечень является ориентировочным:
      a) производство заменителей:

      i) расходы на конверсию существующих производственных
         мощностей:
 
           - расходы на приобретение  патентов и  проектирование,  а
           также дополнительные расходы, связанные с лицензионными
           платежами;
 
           - капитальные затраты в связи с конверсией;
 
           - расходы на переподготовку персонала,  а  также  расходы
           на исследования, связанные  с  адаптацией технологии  к
           местным условиям;
 
        ii) расходы,  связанные  с  преждевременным демонтажем или
          вынужденным простоем, с учетом любого указания
          Исполнительного комитета относительно соответствующих
          сроков сокращения:
 
           - производственных мощностей, использовавшихся ранее для
           производства веществ, регулируемых положениями
           существующего и/или исправленного или
           скорректированного Протокола; и
 
           - в тех случаях, когда такие мощности не заменяются
           конвертированными или новыми мощностями для
           производства альтернативных веществ;
 
        iii) расходы на создание новых предприятий по производству
           заменителей, производственные мощности которых
           эквиваленты производственным мощностям, утраченным в
           случае конверсии или демонтажа предприятия, включая:
 
           - расходы на приобретение патентов и проектирование, а
           также дополнительные расходы, связанные с
           лицензионными платежами;
 
           - капитальные затраты;
 
           - расходы на подготовку персонала, а также расходы на
           исследования, связанные с адаптацией технологии к
           местным условиям;
 
        iv) чистые эксплуатационные расходы, включая расходы на
          сырье;
 
        v) расходы на импорт заменителей;
 
        b) использование в процессе производства в качестве

промежуточной продукции;

      i) расходы на конверсию существующего оборудования и
         мощностей по производству готовой продукции;
 
        ii) расходы на приобретение патентов и проектирование, а
          также дополнительные расходы, связанные с лицензионными
          платежами;
 
        iii) капитальные затраты;
 
        iv) расходы на переподготовку персонала;
 
        v) расходы на исследования и разработки;
 
        vi) эксплуатационные расходы, включая расходы на сырье,
          если не предусмотрено иное;
 
        c) конечное потребление:
 
        i) расходы, связанные с преждевременной модификацией или
         заменой оборудования потребителей;
 
        ii) расходы на сбор, удаление, рециркуляцию и, в случае
          эффективности затрат, уничтожение озоноразрушающих
          веществ;
 
        iii) расходы на оказание технической помощи в целях
           уменьшения потребления и непреднамеренного выброса
           озоноразрушающих веществ.

                         [Приложение XIII]

      КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ В РАМКАХ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
 
         I. СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ФОНДА
 
     I.1. ПРОГРАММА ПО СТРАНАМ

      1. Исполнительный комитет предлагает каждой Стороне, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 и желающий получить помощь от Многостороннего фонда, разработать программу по стране<*> и проекты в соответствии с пунктом 10 g) круга ведения Исполнительного комитета.

      2. Предполагается, что программа по стране будет, в частности, содержать: 

      a) обзор последних данных о производстве, импорте, видах применения и использования регулируемых веществ основными производителями, пользователями и потребителями. При наличии соответствующей информации было бы целесообразно указывать наличие связей с многонациональными производителями или пользователями;

      b) описание организационно-правовых рамок, регламентирующих регулируемые вещества (правительственные учреждения, сотрудничающие неправительственные организации, группы потребителей, промышленные ассоциации);
      c) описание политических структур, систем регулирования и поощрения;
      d) изложение мер, принимаемых правительством и промышленностью во исполнение положений Протокола;

      e) заявление о стратегии выполнения Протокола с указанием роли правительства и оказывающих поддержку многосторонних и двусторонних учреждений;

      f) план действий, охватывающий инвестиционные проекты и проекты технической помощи, предынвестиционные исследования и любой необходимый дополнительный анализ политики;

      g) график осуществления каждого мероприятия и рассмотрение плана действий;

      h) бюджет и программу финансирования вышеуказанных видов деятельности.

      3. При разработке своей программы по стране и/или отдельных проектов, Сторона может обратиться с просьбой об оказании ей технической помощи, предоставлении других услуг и поддержки учреждениями-исполнителями в рамках их компетенции и в контексте программ работы, утвержденных Исполнительным комитетом.

      4. Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5, представляет свою программу по стране Исполнительному комитету для ее рассмотрения и утверждения в соответствии с пунктом 10 g) добавления II к приложению IV доклада второго Совещания Сторон.
      5. Программа по стране, утвержденная Исполнительным комитетом, служит основой для подготовки проекта и дальнейшего сотрудничества между Стороной и учреждениями-исполнителями. Однако отдельные проекты, подготовленные до завершения программы по стране, также могут финансироваться, если они соответствуют критериям приемлемости проектов (см. раздал II), утвержденных Исполнительным комитетом.

   I.1. ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

       1. Исполнительный комитет предлагает учреждениям-исполнителям и другим соответствующим учреждениям, с учетом их опыта, разрабатывать программы работы в сотрудничестве со странами-получателями в целях получения помощи за счет средств Многостороннего фонда.

       2. В программах работы должны быть конкретно указаны:

       a) виды мероприятий и проектов, в отношении которых достигнута договоренность между учреждением-исполнителем и заинтересованной Стороной;

       b) виды мероприятий и проектов, которые должны быть достаточно четко определены, с тем чтобы позволить Исполнительному комитету проводить обзор и контроль за этими мероприятиями;
       c) средства координации с другими учреждениями-исполнителями;
       d) сроки действия;
       e) ожидаемые результаты; и
       f) бюджетные сметы по основным категориям и кварталам финансового года.

      3. Исполнительный комитет утверждает программы работы на основе критериев приемлемости проектов на ежегодной основе и рассматривает ход работы по выполнению этих программ раз в полгода.

      4. Выполнение любой части программы работы обусловлено наличием фондов. В случае недостатка средств Исполнительный комитет дает рекомендации учреждениям-исполнителям относительно очередности их выполнения (см. раздел III).
____________________________

       <*> Ряд стран приступили к проведению или завершили проведение национальных исследований или исследований по стране, которые содержат некоторые элементы программы по стране. Обновленные исследования по стране, содержащие элементы, перечисленные в пункте 2 a)-h), составляют программу по стране.
      5. Каждое учреждение-исполнитель отвечает за выполнение или контроль за выполнением проектов в рамках своей программы работы. Это учреждение подготавливает ежегодный доклад Исполнительному комитету о ходе выполнения программ работы.

   I.3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

      1. Предложения по проектам, когда согласованные дополнительные расходы превышают 500 тыс. долл. США, рассматриваются и утверждаются Исполнительным комитетом.

      2. Предложения по проектам, когда согласованные дополнительные расходы составляют менее 500 тыс. долл. США, утверждаются учреждениями-исполнителями в контексте утвержденной программы работы и после подтверждения секретариатом фонда наличия фондов и взносов в натуральном выражении.

       3. Предложения по проектам, которые не были разработаны в сотрудничестве с учреждениями-исполнителями, представляются секретариату для их передачи соответствующим учреждениям-исполнителям для включения в их очередную программу работы.

                II. КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ПРОЕКТОВ

       В настоящем разделе предлагаются предварительные критерии приемлемости проектов, основанные на решении II/8 и приложении I к докладу второго Совещания Сторон. Эти критерии будут уточнены в процессе подготовки исследований по странам и при рассмотрении конкретных проектов и согласовании их между Сторонами и учреждениями-исполнителями. Поэтому данный документ является гибким и будет пересматриваться по истечении года со времени его принятия.

   II.1. КРИТЕРИИ

      1) Финансовая и техническая помощь за счет средств Многостороннего фонда предоставляется только Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола и в соответствии с требованиями Протокола. Такая помощь предоставляется только в целях содействия соблюдению мер регулирования, изложенных в статьях 2А-2Е Протокола (решение II/8, пункт 1), и для финансирования дополнительных расходов, связанных с выполнением этих требований.

      2) Все проекты\2 подлежат утверждению правительством запрашивающей Стороны.

----------

       2 - Термин "проекты" используется для описания любой деятельности, отвечающей критериям оказания помощи за счет средств Фонда. Проект может включать, в частности, подготовку кадров, техническую помощь, предынвестиционные исследования, подготовку программ по странам в целях модификации или создания производственных мощностей.

      3) Финансовая помощь в отношении проектов, связанных с капиталовложениями, предоставляется в отношении категорий согласованных дополнительных расходов, определенных в решении II/8, добавление I приложения IV доклада второго Совещания Сторон\3 (прилагается в качестве добавления I к настоящему докладу). Предоставление помощи в отношении других категорий согласованных дополнительных расходов, связанных с проектами, касающимися капиталовложений, требует утверждения Исполнительным комитетом.

----------

       3 - Со временем потребуется дальнейшее уточнение определения "дополнительные расходы" в целях соблюдения круга ведения, принятого в Лондоне.

      4) Проекты, помимо тех, которые связаны с капиталовложениями, также отвечают критериям оказания помощи за счет средств Фонда (например, техническая помощь и посреднические функции).

       5) Финансовая и техническая помощь предоставляется для проектов, являющихся экономически эффективными и основанными на экологически безвредных альтернативных технологиях, или заменителях веществ, использование которых ограничено Протоколом, с учетом национальной промышленной стратегии Стороны-получателя (решение II/8 добавление I, пункт 1 а) приложения IV к докладу второго Совещания Сторон).

         III. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ

      1. Проекты, позволяющие наиболее рациональным и эффективным образом сократить выбросы регулируемых веществ.

      2. Проекты, обеспечивающие широкую и сбалансированную географическую представленность.

      3. Проекты, обеспечивающие быстрое воспроизводство и передачу технологии другим Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5.
      4. Проекты, способные в кратчайшие сроки обеспечить максимальное сокращение регулируемых веществ в глобальном масштабе.

       IV. СУБСИДИИ, ЗАЙМЫ И ПОМОЩЬ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

      1. Любая техническая помощь и предынвестиционная деятельность осуществляется в виде субсидий или, в некоторых случаях, в натуральном выражении.

      2. По просьбе стран, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, помощь в натуральном выражении может предоставляться в виде направления экспертов, передачи технологии, технической документации и подготовки кадров.

      3. Помощь в рамках инвестиционных проектов, как правило,

предоставляется в виде субсидий. Однако в случаях, когда инвестиционный проект окупается за короткий период времени (т. е. 1-2 года), финансирование может осуществляться в виде предоставления максимально льготных займов. Если учреждение-исполнитель считает целесообразным предоставление займа на максимально льготных условиях в отношении конкретного проекта, оно рекомендует такое решение на очередной сессии Исполнительного комитета. Исполнительный комитет принимает окончательное решение по условиям оказания помощи.      

         V. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
                     ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ

      Данный раздел содержит изложение критериев предоставления докладов учреждений-исполнителей Исполнительному комитету на основе круга ведения Исполнительного комитета и Многостороннего фонда, добавлений II и IV к приложению 4 к докладу в соответствии с решением II/8.

   V.1. ДОКЛАДЫ СЕКРЕТАРИАТА

       Руководитель секретариата представляет Исполнительному комитету полугодовые доклады по бюджетно-финансовым вопросам. Кроме того Руководитель, при необходимости, представляет доклады о деятельности секретариата за отчетный период, включая деятельность, по которой требуется решение Исполнительного комитета:
      a - пересмотр текущего бюджета секретариата;

      b - предложения по бюджету секретариата на следующий год;

      c - доклад по взносам, распределению средств и капиталовложениям;

      d - доклад по взносам в рамках двустороннего и регионального

сотрудничества;

      e - ежегодная оценка двустороннего сотрудничества;

      f - оперативные вопросы и руководящие принципы функционирования Фонда;

      g - трехгодичный план и бюджет Фонда; и

      h - доклады о результатах работы и оценке деятельности учреждений-исполнителей.

      Краткое изложение вышеуказанных вопросов будет представлено на совещании Сторон.

   V.2. ДОКЛАДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

      Учреждения-исполнители представляют Исполнительному комитету через секретариат:
      a - годовые доклады по осуществлению деятельности до утверждения программ работы и деятельности, связанной с программами по странам;

      b - полугодовые доклады о ходе работы;

      c - доклады о несогласии стран, запрашивающих помощь, которые требуют рассмотрения Исполнительным комитетом;

      d - пересмотр, при необходимости, бюджета на текущий год, бюджета на следующий год и плана работы; и

      e - доклад по межучрежденческой программе работы и координации деятельности.

   V.2.1. ДОКЛАДЫ ПРООН

      a - доклад о ходе выполнения мероприятий ПРОН, связанных с программами по странам, включая деятельность бюро на местах;
      b - периодические доклады о ходе работы по проектам;

      c - годовой доклад о поступлениях и расходах за предыдущие годы; и

      d - заключительный доклад по завершении и/или прекращении проекта.

   V.2.2. ДОКЛАДЫ ЮНЕП

      a - доклад о подготовке кадров, исследованиях по странам, политическом содействии и укреплении связей и посреднической деятельности; и
      b - годовые доклады о ревизии поступлений и расходов Многостороннего фонда.

   V.2.3. ДОКЛАДЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

      a - доклад о деятельности, связанной с программами по странам и предложениям по проектам или группам проектов, включая деятельность, требующую утверждения Исполнительным комитетом; и
      b - заключительный доклад об операциях, финансируемых за счет средств Фонда.

   V.2.4. ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛИ (НАПРИМЕР,
          РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ)

      Другие учреждения-исполнители, работающие над проектами, финансируемыми за счет средств Фонда, при необходимости, представляют доклады о характере такой деятельности.

                ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ
                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ\*

----------

       * - Настоящий текст представляет собой материал добавления I к приложению IV к докладу второго Совещания Сторон.

      1. При оценке просьб о финансировании дополнительных расходов по какому-либо проекту необходимо принимать во внимание следующие общие принципы:

       a) наиболее действенный и эффективный с точки зрения затрат вариант следует отбирать с учетом национальной стратегии принимающей Стороны в области промышленности. Следует тщательно рассматривать вопрос о том, в какой степени инфраструктура, в настоящее время используемая для производства регулируемых веществ, могла бы быть переключена на другие виды производства, что сократило бы объем конверсируемых производственных мощностей,
      и каким образом можно предотвратить деиндустриализацию и потерю экспортных поступлений;

      b) при рассмотрении предложений по проектам финансирования следует тщательно анализировать приводимые статьи расходов, с тем чтобы исключить двойной учет;

      c) экономию или прибыль, полученные как на уровне стратегии, так и на уровне проектов в процессе конверсии, следует учитывать на индивидуальной основе в соответствии с критериями, определяемыми Сторонами, и в том виде, в котором они разработаны в руководящих принципах Исполнительного комитета;

      d) финансирование дополнительных расходов предполагается применять как стимул для скорейшего внедрения озоносохраняющих технологий. В этом отношении Исполнительный комитет согласует для каждого сектора надлежащую шкалу покрытия дополнительных расходов.

      2. Дополнительные расходы, которые после согласования должны покрываться с помощью механизма финансирования, включают перечисленные ниже. Если будут определяться и исчисляться не нижеупомянутые, а иные расходы, вопрос о том, подлежат ли они покрытию за счет механизма финансирования, будет решаться Исполнительным комитетом с учетом критериев, определяемых Сторонами и разработанных в руководящих принципах Исполнительного комитета. Покрытие дополнительных периодических расходов применимо лишь в отношении переходного периода, который подлежит определению. Нижеследующий перечень является ориентировочным:

      a) ПРОИЗВОДСТВО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ

      i) расходы на конверсию существующих производственных мощностей:

      - расходы на приобретение патентов и проектирование, а также дополнительные расходы, связанные с лицензионными платежами;
      - капитальные затраты в связи с конверсией;
      - расходы на переподготовку персонала, а также расходы на исследования, связанные с адаптацией технологии к местным условиям;

      ii) расходы, связанные с преждевременным демонтажем или вынужденным простоем, с учетом любого указания Исполнительного комитета относительно соответствующих сроков сокращения:

      - производственных мощностей, использовавшихся ранее для производства веществ, регулируемых положениями существующего и/или исправленного или скорректированного Протокола; и

      - в тех случаях, когда такие мощности не заменяются конверсированными или новыми мощностями для производства альтернативных веществ;

      iii) расходы на создание новых предприятий по производству заменителей, производственные мощности которых эквивалентны производственным мощностям, утраченным в случае конверсии или демонтажа предприятия, включая:

      - расходы на приобретение патентов и проектирование, а также дополнительные расходы, связанные с лицензионными платежами;
      - капитальные затраты;

      - расходы на подготовку персонала, а также расходы на исследования, связанные с адаптацией технологии к местным условиям;

      iv) чистые эксплуатационные расходы, включая расходы на сырье;

      v) расходы на импорт заменителей.

      b) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ
      ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ:

      i) расходы на конверсию существующего оборудования и  мощностей по производству готовой продукции;
      ii) расходы  на  приобретение  патентов  и   проектирование,  а также  дополнительные  расходы,    связанные    с    лицензионными платежами;
      iii) капитальные затраты;
      iv) расходы на переподготовку персонала;
      v) расходы на исследования и разработки;
      vi) эксплуатационные расходы, включая расходы  на  сырье,  если не предусмотрено иное.

      c) КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

      i)  расходы,  связанные  с  преждевременной  модификацией   или заменой оборудования потребителей;
      ii)  расходы  на  сбор,  удаление,  регенерацию  и,  в   случае эффективности затрат, уничтожение озоноразрушающих веществ;
      iii) расходы на оказание технической помощи в целях  уменьшения потребления и непреднамеренного выброса озоноразрушающих веществ.

                         Приложение XIV}

            РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
                  И КРИТЕРИИ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ
 
                               ВВЕДЕНИЕ

      В соответствии с решением II/8 второго Совещания Сторон Монреальского протокола и дальнейшими указаниями раздела I временных Руководящих принципов осуществления деятельности, утвержденных Исполнительным комитетом (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1), все предложения по проектам, согласованные дополнительные расходы по которым превышают 500 тыс. долл США, должны представляться Исполнительному комитету на рассмотрение и утверждение.

      Цель настоящих руководящих принципов заключается в предоставлении информации о требованиях к содержанию и степени детализации проектов, представляемых Исполнительному комитету.

                       ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

       Документация проекта, непосредственно представляемого Стороной, должна содержать следующую информацию, желательно в указанном ниже порядке. При представлении проекта одним из учреждений - исполнителей Фонда это учреждение может пользоваться форматами, соответствующими его собственным внутренним процедурам и работе при условии наличия запрашиваемой здесь информации. Предполагается, что полная документация по проекту будет составлять не более десяти страниц, напечатанных с одним интервалом.

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Документация проекта должна включать сопроводительную записку с информацией, как указывается в добавлении I. 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

   Краткое название проекта.

ДАННЫЕ ПО СЕКТОРУ

       Краткая информация о предпосылках по объему регулируемых веществ в секторе или секторах, которые затронет проект, и соответствующее соотношение к общему потреблению регулируемых веществ в стране. Если цель проекта заключается в постепенном прекращении производства регулируемого вещества или веществ, необходимо также представить относящиеся к делу данные о производстве такого вещества или веществ и о соответствующем соотношении к общему производству и потреблению регулируемых веществ.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

       Описание проекта обычно начинается с постановки проблемы, за которой следует разработка целей проекта и их связь с программой по стране, а также приоритетность в рамках этой программы или национальной стратегии по осуществлению положений Монреальского протокола. Этот раздел должен также касаться технических аспектов проекта, например, наличия альтернативных технологий и их планируемого применения. Кроме того, следует четко указать мероприятия, необходимые для осуществления проекта. Хорошее описание проекта должно пояснить, в частности:
      a) для чего нужен проект (обоснование и изложение сути проблемы, которую должен решить проект);

      b) какие частные фирмы, если таковые имеются, участвуют или окажутся под влиянием проекта;
      c) каковы долгосрочные цели проекта;

      d) каковы краткосрочные цели проекта в случае успешного завершения;

      e) шаги/мероприятия, необходимые для достижения общих целей;

      f) вклад в неденежном выражении, необходимый для достижения целей;

      g) в какой мере проект соответствует критериям дополнительных расходов в том виде, в каком они определены в ориентировочном перечне категорий дополнительных расходов, или же как они сформулированы Сторонами;

      h) какова наиболее оптимальная оценка соотношения затрат и эффективности проекта (затраты на килограмм, связанные с прекращением производства и потребления).

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

       Информация о предполагаемых сроках начала и завершения осуществления проекта, включая намеченный график осуществления различных мероприятий, направленных на достижение целей проекта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

       Этот раздел будет посвящен ожидаемым результатам выполнения проекта в интересах достижения целей, приведенных в описании проекта. В этот раздел входила бы информация о планируемой ликвидации/сокращении потребления регулируемых веществ (в тоннах х ОРВ) и другие прямые и косвенные результаты, например, развитие людских ресурсов и/или укрепление организационного потенциала. 
 

      БЮДЖЕТ

       Ориентировочные сметные цифры с указанием всех планируемых расходов и предполагаемый график выплат. Следует также включить описание каждой статьи бюджета и обоснование сметы наряду с объяснениями любых вкладов в натуральном выражении.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

       Информация о том, какое учреждение-исполнитель или учреждения (ПРООН, ЮНЕП, Всемирный банк или другое) займутся осуществлением проекта, о национальном ведомстве, отвечающем за координацию проекта, и о финансовом посреднике, с которым заключен контракт на получение и выплату средств и ведение финансовой отчетности по проекту. Необходимо приложить копии всех соглашений между представляющей Стороной и участвующими учреждениями, а также краткое изложение вопроса о том, насколько учреждение-исполнитель способно успешно осуществить проект, если речь идет об учреждении, которое не является одним из учреждений-исполнителей Фонда.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

       В настоящем разделе должны определяться роль и обязанности сотрудничающего учреждения или оказывающей поддержку организации. Необходимо также пояснить, кто является высшей инстанцией в управлении проектом, каков механизм консультаций между различными учреждениями и организациями, принимающими участие в осуществлении проекта, а также каким сторонам и с какой целью докладываются результаты проекта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

   Копии имеющихся отчетов о технической оценке проекта.

                   КРИТЕРИИ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ
 
                               ВВЕДЕНИЕ

      1. Проекты могут поступать из трех источников, а именно:
1) от учреждений-исполнителей;
2) от стран, действующих в рамках статьи 5; и
3) от страны-донора в рамках ее вклада на двусторонней основе
\1. Исполнительный комитет уже дал указания по условиям деятельности, финансируемой за счет Фонда, критериям приемлемости проектов и руководящим принципам определения приоритетов
\2. Кроме того, существуют процедуры представления предложений по проектам Исполнительному комитету
\3, а также вышеприведенные руководящие принципы представления проектов. Исполнительный комитет также утвердил оперативные аспекты двусторонних и региональных вкладов. Тем не менее, цель настоящего документа заключатся в том, чтобы дать критерии утверждения проектов и определить процесс утверждения в интересах содействия осуществлению проектов.

----------

      1 - Двустороннее и региональное сотрудничество

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16, приложение IV).
      2 - Доклад третьей сессии Исполнительного комитета Временного многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола (OPEN/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1), приложение III, Руководящие принципы осуществления и критерии отбора проектов.

      3 - Процедуры (представления) программ по стране и предложений о проектах Исполнительному комитету (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/5/Rev.2).

                   КРИТЕРИИ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ

       2. Все проекты, представляемые на утверждение Исполнительному комитету, должны отвечать следующим критериям:
      a) соответствовать руководящим принципам осуществления;

      b) соответствовать по содержанию и форме руководящим принципам представления проектов;
      c) содержать точные и актуальные данные и другую нужную информацию;

      d) соответствовать плану действий, описанному в программе по стране, при наличии такового;

      e) соответствовать утвержденным оперативным аспектам двустороннего и регионального сотрудничества в применимых случаях.

                   ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ

Общие сведения}

      3. Все проекты должны направляться секретариату не позднее чем за шесть недель до сессии Исполнительного комитета, на который они должны рассматриваться. Это вытекает из требования о направлении членам Исполнительного комитета документации за месяц до сессии.
      4. Секретариат Фонда отвечает за обеспечение предоставления Исполнительному комитету полной документации по проектам, представляемым на утверждение. Кем бы не представлялся проект, учреждением-исполнителем, страной-донором или страной, действующей в рамках статьи 5, секретариат Фонда проведет тесные консультации с этой стороной, чтобы обеспечить, по мере возможности, соответствующую и достаточно подробную информацию; завершение технических оценок; и определение соотношения затрат и эффективности. 

Проекты, представляемые учреждением-исполнителем}

      5. Проектные предложения, бюджет которых превышает 500 тыс. долл. США, должны представляться на рассмотрение и утверждение Исполнительным комитетом. Секретариат обеспечит, чтобы проектные предложения соответствовали указанным выше критериям.
      6. Секретариат также проконсультируется с учреждением-исполнителем (или исполнителями, если их несколько) и заинтересованной страной (странами), чтобы получить всю необходимую информацию и при необходимости сможет указать учреждениям-исполнителям на разделение обязанностей по осуществлению проекта.

      7. И наконец, секретариат подготовит оценку (см. добавление II) и представит ее вместе с проектным предложением на следующей сессии Исполнительного комитета. Проектное предложение, представленное страной, действующей в рамках статьи 5}

      8. По получении проектного предложения секретариат направит его учреждению-исполнителю, указанному страной, действующей в рамках статьи 5. В случае проектных предложений, в которых не указано учреждение-исполнитель, секретариат Фонда определит соответствующее учреждение-исполнитель или учреждения и договорится о его или их участии.
      9. Учреждение-исполнитель (учреждения) наладит нужные контакты с заинтересованной страной, действующей в рамках статьи 5, и разработает документацию проекта в соответствии со всеми требованиями.

      10. Секретариат затем оценит документацию проекта в соответствии с процедурами, изложенными выше, для представления Исполнительному комитету.  Проектные предложения, исходящие от страны, не действующей в рамках статьи 5 (страны-донора}

      11. Стороны, не подпадающие под действие пункта 1 статьи 5 и намеренные удержать до 20 процентов своего вклада на двустороннюю и региональную помощь, могут вносить проектные предложения для осуществления в странах, действующих в рамках статьи 5, в соответствии с утвержденными двусторонними руководящими принципами (UNEP/OzK.Pro/ExCom/5/16, приложение IV).
      12. Секретариат затем оценит документацию проекта для представления Исполнительному комитету.

                           ДОБАВЛЕНИЕ I
 
               ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПРОЕКТА
 
  СТРАНА ИЛИ РЕГИОН:
 
  ОХВАЧЕННЫЙ(Е) СЕКТОР(Ы):
 
  ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРВ В ЗАТРОНУТОМ(ЫХ) СЕКТОРЕ(АХ):
 
  НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
 
  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:     лет     месяцев
 
  ЭФФЕКТ ПРОЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ ОРВ _________ ПРОЧЕЕ _________
 
  ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮЖЕТ:
 
  УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПРООН _______ ЮНЕП ____ Всемирный банк__
                        Другое _____________________________
 
  НАЦИОНАЛЬНОЕ КООРДИНИРУЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
 
  -----------------------------------------------------------------
!                         Резюме проекта                        !
!                                                               !
!           (Решение технических, организационных и             !
!                     политических вопросов)                    !
!                                                               !
!                                                               !
-----------------------------------------------------------------
 
                             ДОБАВЛЕНИЕ II
 
                            ОЦЕНКА ПРОЕКТА
 
  СТРАНА ИЛИ РЕГИОН:
 
  НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
 
  БЮДЖЕТ:                     долл. США
 
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:     долл. США
 
  *ЗАТРАТЫ/ЭФФЕКТИВНОСТЬ:_____долл. США/кг сэкономленных в
                                         год х ОРП
 
  ГРАФИК ПРОЕКТА: НАЧАЛО ________   ЗАВЕРШЕНИЕ ____________
 
  ГОТОВА ЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: ДА ____ НЕТ _____
_________________________________________________________________
 
                       КОММЕНТАРИИ СЕКРЕТАРИАТА
 
 
                         РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
 
  ------------------------------------------------------------------

      * - Определяется как соотношение дополнительных расходов к ориентировочной ежегодной экономии ОРП (долл./ОРП кг).

        РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
            С ДВУСТОРОННЕЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

      В данном документе рассматриваются проблемы, касающиеся оценок дополнительных расходов, связанных со взносами в Фонд в виде двусторонней и региональной деятельности. Положения пункта 6 статьи 10 измененного Монреальского протокола обеспечивают основу для рассмотрения двусторонней и региональной помощи:
      "Двустороннее и, в согласованных на основе решения Сторон особых случаях, региональное сотрудничество до определенной процентной доли и в соответствии с любыми критериями, которые будут определены Сторонами, может рассматриваться как взнос в Многосторонний фонд при условии, что такое сотрудничество, как минимум:
      a) строго связано с соблюдением положений Протокола;

      b) обеспечивает поступление дополнительных ресурсов;

      c) покрывает согласованные дополнительные расходы."\4

----------

      4 - Из решения II/8, принятого на втором Совещании Сторон, Лондон, 27-29 июня 1990 года, стр. 13-16, [UNEP/OzL.Pro.2/3].

       Стороны возложили на Исполнительный комитет ответственность за проведение оценки двусторонних, а в некоторых случаях региональных мероприятий. Исполнительному комитету поручено проведение
      "ежегодной оценки соответствия взносов, осуществляемых в рамках двустороннего сотрудничества, включая конкретные региональные случаи, критериям, установленным Сторонами для того, чтобы рассматривать их как часть взносов в Многосторонний фонд".\5

----------

   5 - Там же

      На пятой сессии Исполнительного комитета были приняты критерии и процедуры, составляющие основу для рассмотрения двусторонних и региональных взносов.\6 Эти руководящие положения в основном касаются процедур представления заявок на рассмотрение двусторонней и региональной помощи в качестве частичного взноса в Фонд и не затрагивают расходов, связанных с такой помощью. В настоящем документе, в котором за отправную точку взяты руководящие положения и процедуры, принятые пятой сессией, предлагаются руководящие принципы по оценке расходов, связанных с двусторонней и региональной помощью.
----------

      6 - Доклад пятой сессии Исполнительного комитета Временного многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, Монреаль, 18-22 ноября 1991 года, UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16, 22 ноября 1991 года, приложение IV, с. 55-57

Справка об истории вопроса

       Секретариат Фонда запросил у Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, информацию о характере и масштабах двусторонней помощи, оказываемой Сторонами, не действующим в рамках этой статьи. Секретариат Фонда разослал всем Сторонам Монреальского протокола решение Исполнительного комитета относительно "Двустороннего и регионального сотрудничества", включенное в приложение IV доклада пятой сессии Исполнительного комитета. В секретариат Фонда поступило несколько заявок на рассмотрение двусторонней помощи в качестве частичных взносов в Фонд. Однако в этом деле имело место некоторое недопонимание. Большинство из полученных заявок касались намерений предоставлять помощь странам, которые не подписали Протокол, и поэтому не могут считаться действительными. Исполнительный комитет пока еще не рассматривал проблему рассмотрения заявок Сторон об отнесении  двусторонней или региональной помощи к дополнительным расходам.    
 

      Соображения к разработке руководящих принципов

      Соблюдение руководящих принципов в отношении дополнительных расходов требует учета нескольких соображений, уже сформулированных Сторонами. Оценка в соответствии с такими руководящими принципами может оказаться сложной процедурой. Для того чтобы расходы могли рассматриваться в качестве дополнительных расходов, они должны, например:
      - "относиться к более действенному и эффективному с точки зрения затрат варианту",

      - учитывать "переключение на другие виды производства",

      - учитывать "каким образом можно предотвратить деиндустриализацию и потерю экспортных поступлений",

      - принимать во внимание "экономию и прибыль, которые будут получены", и

      - применяться как стимул для "скорейшего внедрения озоносберегающих технологий".\7

----------

       7 - "Ориентировочный перечень категорий дополнительных расходов", добавление I к решению II/8 ("Механизм финансирования"), принятый вторым Совещанием Сторон, пункт 1 a)-d).

      Характеристика дополнительных расходов предполагает необходимость детализированной оценки дополнительных расходов, как это можно было бы заключить из следующего положения: "При рассмотрении предложений по проектам финансирования следует тщательно анализировать приводимые статьи расходов, с тем чтобы исключить двойной учет".\8 Такая детализированная оценка расходов учитывала бы все случаи, которые могут быть отнесены к дополнительным расходам.

----------

   8 - Там же.

       На практике, однако, детальные сметы расходов могут не представляться. Вероятно, что без такой оценки расходов может иметь место непреднамеренное несоответствие осуществляемых странами-донорами проектов вышеупомянутым критериям. В этом плане могло бы иметь место менее эффективное с точки зрения затрат использование ресурсов Фонда. Может возникнуть ситуация, когда расходы на двустороннюю деятельность будут значительно превышать максимальные расходы, когда-либо утверждавшиеся Исполнительным комитетом для аналогичной деятельности, осуществляемой другими способами.
      Установление Исполнительным комитетом максимального уровня разрешаемых расходов по определенным типам проектов могло бы решить эту проблему. При фиксированных максимальных расходах не возникало бы ситуации, когда расходы, относимые к двустороннему взносу, могли бы превышать максимум, утвержденный Исполнительным комитетом. В настоящее время такая процедура рассматривается применительно к предоставлению помощи по укреплению организационных структур. Аналогичным образом, опыт определения расходов при подготовке программ по странам мог бы также способствовать установлению максимального объема разрешаемых расходов в зависимости от расчетного уровня потребления ОРВ в той или иной стране, действующей в рамках статьи 5.

      Однако не существует какого-либо всеобъемлющего перечня максимальных расходов по всем возможным проектам. Хотя следовало бы выработать некоторые параметры в качестве ориентировки для будущих решений Исполнительного комитета, остается неясным, можно ли предусмотреть в этой связи все возможные сценарии. Более того, существуют иные способы определения типа и стоимости проектов, которые могли бы рассматриваться как двусторонняя и региональная помощь, а именно, сами утвержденные программы по странам и утвержденные проекты.

Региональная деятельность

       Стороны также отметили, что "в конкретных случаях, согласованных на основе решения Сторон, региональное сотрудничество может... рассматриваться в качестве взноса в Многосторонний фонд"\9. Следовательно, мероприятия по региональной помощи должны согласовываться Сторонами. Однако неясно, что представляет собой региональное сотрудничество. Возникает несколько вопросов, например, означает ли региональная помощь:
      1. Помощь, предоставляемую страной-донором региональной организации? Какая часть помощи региональной организации, в которую входят действующие в рамках статьи 5 и не подписавшие Протокол развивающиеся страны, может считаться региональной помощью?

      2. Считается ли помощь страны-донора нескольким действующим в рамках статьи 5 странам, которые находятся в том же самом регионе, региональной помощью?

----------

   9 - Там же

       Ясно, что региональная помощь представляет собой сложную проблему. Очевидно, что любое обращение, связанное с региональной помощью, затрагивало бы, как минимум, вышеупомянутые вопросы. Не исключено возникновение и еще большего количества вопросов при рассмотрении конкретных заявок на региональную помощь.
      Вместе с тем, при некоторых обстоятельствах двусторонняя помощь нескольким действующим в рамках статьи 5 странам могла бы рассматриваться как форма региональной помощи. Примером такого типа "региональной" помощи является случай, когда страна-донор организует семинар по подготовке кадров для граждан не одной, а нескольких стран, расположенных в том же регионе и действующих в рамках статьи 5. В этом случае взнос, сделанный за счет обеспечения участия граждан стран, действующих в рамках статьи 5, и покрытие пропорциональной доли расходов на проведение семинара могли бы рассматриваться как двусторонняя помощь для каждой из стран. При таких обстоятельствах к этому типу "региональной" помощи применялись бы те же самые критерии, процедуры и руководящие принципы, как и к двусторонней помощи.

Критерии

      Следует использовать следующие критерии при оценке расходов, которые предполагается засчитывать как двусторонние или региональные взносы в Фонд:
      1. Странам-донорам следует представлять подробные разъяснения относительно соответствия предоставляемой помощи критерию дополнительных расходов.

      2. Следует разработать перечни максимальных расходов по уровню потребления ОРВ и по типу проектов, подобные тем, которые применяются при оказании помощи по укреплению организационных структур, а объявленные двусторонние и региональные взносы также не должны превышать максимальных уровней расходов.

      3. Деятельность, относящаяся к более, чем одной стране, действующей в рамках статьи 5, может рассматриваться как двусторонняя деятельность при условии соблюдения вышеуказанных критериев и определения пропорциональной доли участия в ней какой-либо страны, не являющейся страной, действующей в рамках статьи 5 Протокола.

                         Приложение XVI}

                 УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ УНИЧТОЖЕНИЯ
 
  Категория термического окисления}:
 
     - Инжекторные печи, работающие на жидком топливе

   - Проводимый в реакционном аппарате крекинг

   - Окисление в газовой/дымовой среде

   - Вращающиеся обжиговые печи

   - Цементные обжиговые печи

Примечание}:

      Подробное описание этих технологий содержится в докладе Специального консультативного комитета по технологиям уничтожения.

                         Приложение XVII}

                 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
                   ДЛЯ УСТАНОВОК ПО УНИЧТОЖЕНИЮ
 
  -----------------------------------------------------------------
!Загрязняющее вещество !Концентрация!     Примечания            !
!                      !в дымовой   !                           !
!                      !трубе       !                           !
!----------------------!------------!---------------------------!
!Полихлоридный         !            !Частота, метод отбора проб !

!дибензопарадиоксин/   !            !и предельные объемы уничто-!

!полихлоридный         !            !жаемых ОРВ; рекомендованы  !

!дибензофуран          !            !национальными              !

!(PCDD/PDCF)           !<1,0*мг/м**3!контролирующими органами   !

!-------------         !----------- !                           !

!HCL                   !<100 мг/м**3!                           !

!-------------         !----------- !                           !

!HF                    !5 мг/м**3   !                           !

!-------------         !----------- !                           !

!HBr/Br2               !<5 мг/м**3  !                           !

!-------------         !----------- !                           !

!Взвешенные частицы    !<50 мг/м**3 !                           !

!----------------------!------------!---------------------------!

!CO                    !<100 мг/м**3!Проведение постоянного     !

!                      !            !мониторинга за выбросами в !

!                      !            !в среднем с периодичностью !

!                      !            !в один час                 !

!----------------------!------------!---------------------------!

!OPB                   !            !Мониторинг атмосферных     !

!                      !            !выбросов ОРВ проводится на !

!                      !            !всех установках, производя-!

!                      !            !щих выбросы в атмосферу   !

!                      !            !(где это осуществимо), для !

!                      !            !обеспечения выполнения     !

!                      !            !рекомендаций, содержащихся !

!                      !            !в докладе Специального     !

!                      !            !технического консультатив- !

!                      !            !ного комитета по техноло-  !

!                      !            !гиям уничтожения           !

-----------------------------------------------------------------

----------

      * - Эквивалент токсичности получен на основе международного метода. Предельные значения выбросов приводятся в единицах массы на кубический метр сухого дымового газа при температуре в 0 град. С и давлении в 101,3 КПа с корректировкой на 11 процентов O2.

                        Приложение XVIII}

       РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ СТОРОНАМИ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
              ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ
 
                           Бромистый метил}

      Стороны Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой}:

      постановляют}, в свете вызывающих серьезную озабоченность экологических вопросов, поставленных в рамках последней научной метила и для его утилизации, рециркуляции и восстановления. Они с готовностью ожидают получения от Группы по научной оценке и Группы по техническому обзору и экономической оценке ЮНЕП результатов основе не позднее своего седьмого Совещания в 1995 году общую схему регулирования в отношении бромистого метила, включая при необходимости конкретные сроки, начинающиеся для стран, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, включая, например, 25-процентное сокращение в качестве первого шага, не позднее 2000 года, и возможную дату прекращения производства и потребления.