Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасына 1999 жылғы 3 желтоқсанда Бейжіңде қабылданған Түзетуді ратификациялау туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 198-V ҚРЗ

      Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасына 1999 жылғы 3 желтоқсанда Бейжіңде қабылданған Түзету ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫ

C.N.1231.1999.TREATIES-1 сілтеме: (депозитарийдің нотификациялануы)

ОЗОН ҚАБАТЫН БҰЗАТЫН ЗАТТАР ЖӨНІНДЕГІ МОНРЕАЛЬ ХАТТАМАСЫ 1987 ЖЫЛҒЫ 16 ҚЫРКҮЙЕКТЕ МОНРЕАЛЬДЕ ЖАСАЛДЫ

ОЗОН ҚАБАТЫН БҰЗАТЫН ЗАТТАР ЖӨНІНДЕГІ МОНРЕАЛЬ ХАТТАМАСЫНА ТҮЗЕТУ

      ПЕКИН, 1999 ЖЫЛҒЫ 3 ЖЕЛТОҚСАН

      ТҮЗЕТУДІ ҚАБЫЛДАУ

      Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Хатшысы депозитарий ретінде мынаны хабарлайды:
      1999 жылдың 3 қарашасы мен 3 желтоқсаны аралығында Пекинде өткен жоғарыда аталған Хаттама Тараптарының он бірінші кездесуінде 1985 жылғы Озон қабатын қорғау туралы Вена Конвенциясының 9-бабына, 4-параграфына сәйкес, Тараптардың он бірінші Кездесуі есебінің V қосымшасында көрсетілгендей, Тараптар Монреаль Хаттамасына Түзетуді қабылдады (XI / 5 шешім).
      Жоғарыда аталған Түзетудің мәтіні қабылданатын алты тілде осы хабарламаға Қосымша ретінде жіберіліп отыр.
      3-бапқа, 1-параграфқа сәйкес осы Түзету 2001 жылғы 1 қаңтарда Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасының Тараптары болып табылатын мемлекеттер немесе экономикалық интеграция жөніндегі өңірлік ұйымдар Түзетуді ратификациялау, қабылдау немесе мақұлдау туралы кемінде жиырма құжатты сақтауға тапсырған кезде күшіне енеді. Егер осы күнге көрсетілген шарттар сақталмаса, Түзету осы шарттарды сақтаған күннен кейін тоқсаныншы күні күшіне енеді.
      3 (3) бапқа сәйкес осы Түзету күшіне енгеннен кейін Түзету Хаттаманың кез келген басқа Тарапына қатысты ратификациялау, қабылдау немесе мақұлдау туралы құжат сақтауға тапсырылған күннен кейін тоқсаныншы күні күшіне енеді.

2000 жылғы 28 қаңтар

С.Ш231.1999.ТКЕАТ1Е5-1 (Annex)

Х1/5 шешім. Монреаль хаттамасына жаңа түзету

      Озон қабатын қорғау туралы Вена Конвенциясының 9-бабының 4-тармағында жазылған рәсімдерге сәйкес, Тараптардың он бірінші Кеңесі баяндамасының V қосымшасында қамтылған Монреаль хаттамасына түзету қабылдансын;

ОЗОН ҚАБАТЫН БҰЗАТЫН ЗАТТАР ЖӨНІНДЕГІ МОНРЕАЛЬ ХАТТАМАСЫНА ТҮЗЕТУ

      1-Бап: Түзету
      A. 2-бап, 5-тармақ
      Хаттаманың 2-бабы 5-тармағындағы «2А-2Е баптарында» деген сөздер «2A-2F баптарында» деген сөздермен ауыстырылуы керек.
      B. 2-баптың 8 а) және 11-тармақтары
      Хаттаманың 8 а) және 11-тармақтарындағы «2А-2Н баптарында» деген сөздер
      «2А-2I баптарында» деген сөздермен ауыстырылуы керек.
      C. 2F бап, 8-тармақ
      Хаттаманың 2F бабына 7-тармақтан кейін төмендегідей тармақ қосылуы керек:
      «8. Осы заттардың біреуін немесе одан да көбін қысқартатын әрбір Тарап 2004 жылғы 1 қаңтардан басталатын он екі айлық кезеңде және әрбір кейінгі он екі айлық кезеңде С қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттарды өндірудің есептік деңгейі жыл сайын орта есеппен:
      а) С қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттарды оның 1989 жылы есептелген тұтыну соммасынан және А қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттарды оның 1989 жылы тұтынуының есептелген деңгейінің екі бүтін оннан сегіз пайызынан аспауын; және
      b) С қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттарды 1989 жылы оның өндірілуінің есептік деңгейі соммасынан және А қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттарды оның 1989 жылы өндірілуінің есептік деңгейінің екі бүтін оннан сегіз пайызынан аспауын қамтамасыз етеді.
      Алайда, 5-баптың 1-тармағы шеңберінде әрекет ететін Тараптардың негізгі ішкі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін оның өндірісінің есептік деңгейін бұл шектен жоғарыда айқындалғандай, С қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттарды оның өндірісінің есептік деңгейінің он бес пайыз шамасына асуы мүмкін».
      D. 2І бап
      Хаттаманың 2Н бабынан кейін төмендегідей бап қосылуы керек:
      «2І бап: Бромхлорметан
      Әрбір Тарап 2002 жылғы 1 қаңтардан басталатын он екі айлық кезеңде және әрбір кейінгі он екі айлық кезеңде өзінің С қосымшасының III тобына енгізілген реттелетін заттарды өндірудің және тұтынудың есептік деңгейі нөлдік деңгейден аспауын қамтамасыз етеді. Тараптар өздері негізгі деп айқындаған қолдану түрлерін қанағаттандыру үшін қажетті өндіру немесе тұтыну деңгейіне рұқсат беретін шешімді қабылдаған жағдайларды қоспағанда, осы тармақ қолданылады».
      Е.3-бап
      Хаттаманың 3-бабындағы «2,2А-2Н баптары» деген сөздер
      «2,2А-2І баптары» деген сөздермен ауыстырылуы керек.
      F. 4-бап, 1 куин және 1 секс тармақтар
      Хаттаманың 4-бабының 1 ква тармағынан кейін мынадай тармақтар қосылады:
      "1 куин. 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап әрбір Тарап осы Хаттаманың Тарапы болып табылмайтын кез келген мемлекеттен С қосымшасының I тобына енгізілген кез келген реттелетін заттардың импортына тыйым салады.
      1 секс. Осы тармақ күшіне енген күннен кейін бір жыл ішінде әрбір Тарап осы Хаттаманың Тарапы болып табылмайтын кез келген мемлекеттен С қосымшасының III тобына енгізілген реттелетін заттардың импортына тыйым салады".
      G. 4-бап, 2 куин және 2 секс тармақтар
      Хаттаманың 4-бабына 2 ква тармақтан кейін мынадай тармақтар қосылады:
      «2 куин. 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап әрбір Тарап осы Хаттаманың Тарапы болып табылмайтын кез келген мемлекетке С қосымшасының I тобына енгізілген реттелетін заттардың экспортына тыйым салады.
      2 секс. Осы тармақ күшіне енген күннен кейін бір жыл бойы әрбір Тарап осы Хаттаманың Тарапы болып табылмайтын кез келген мемлекетке С
бабының III тобына енгізілген реттелетін заттың экспортына тыйым салады».
      Н. 4-бап, 5-7-тармақтар
      Хаттаманың 4-бабының 5-7-тармақтарындағы "А және В қосымшалары, С қосымшасының II тобы және Е қосымшасы" деген сөздер
      "А, В, С және Е қосымшалары" деген сөздермен ауыстырылсын.
      I. 4-бап, 8-тармақ
      Хаттаманың 4-бабының 8-тармағындағы «2А-2Е баптары, 2G және 2Н баптары» деген сөздер
      «2А-2І баптары» деген сөздермен ауыстырылсын.
      J. 5-бап, 4-тармақ
      Хаттаманың 5-бабының 4-тармағындағы «2А-2Н баптары» деген сөздер
      «2А-2І баптары» деген сөздермен ауыстырылсын.
      К. 5-бап, 5 және 6-тармақтар
      Хаттаманың 5-бабының 5-6-тармақтарындағы «2А-2Е баптары» деген сөздер «2А-2Е баптары және 21-бабы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      L. 5-бап, 8 тер а) тармақ
      Хаттаманың 5-бабының 8 тер тармағының а) тармақшасының соңына мынадай сөйлем қосылсын:
      «2016 жылғы 1 қаңтардан бастап осы баптың 1-тармағы шеңберінде әрекет ететін әрбір Тарап 2F баптың 8-тармағында көзделген реттеу шараларын сақтайды және осы реттеу шараларын сақтау негізі ретінде 2015 жылға арналған тұтыну мен өндірудің орташа жылдық есептік деңгейлерін пайдаланады;».
      М. 6-бап
      Хаттаманың 6-бабындағы «2А-2Н баптарда» деген сөздер
      «2А-2І баптарда» деген сөздермен ауыстырылсын.
      N. 7-бап, 2-тармақ
      Хаттаманың 7-бабының 2-тармағындағы «В және С қосымшалары» деген сөздер
      «В қосымшасы және С қосымшасындағы I және II топтар» деген сөздермен ауыстырылсын.
      О. 7-бап, 3-тармақ
      Хаттаманың 7-бабының 3-тармағындағы бірінші сөйлемнен кейін мынадай сөйлем қосылсын:
      «Әрбір Тарап карантиндік өңдеу және тасымалдау алдында өндеу үшін Е қосымшасында көрсетілген реттелетін заттардың жыл сайынғы пайдалану көлемі туралы статистикалық деректерді Хатшылыққа ұсынады».
      Р. 10-бап
      Хаттаманың 10-бабының 1-тармағындағы «2А-2Е баптарында» деген сөздер «2А-2Е баптарында және 2І-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын.
      Q. 17-бап
      Хаттаманың 17-бабындағы «2А-2Н баптарында» деген сөздер
      «2А-2І баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын.
      R. С Қосымшасы
      Хаттаманың С қосымшасына мынадай топ енгізілсін:
      «

Топ

Зат

Изомерлер саны

Озонбұзғыштық қабілеті

III топ
CH2BrCl

бромхлорметан

1

0,12

»

      2-бап: 1997 жылғы түзетумен байланыс
      Бірде-бір мемлекет немесе экономикалық интеграция жөніндегі өңірлік ұйым 1997 жылғы 17 қыркүйекте Монреальда Тараптардың тоғызыншы Кеңесінде қабылданған Түзетуге қатысты осы тектес құжатты алдын ала немесе бір мезгілде сақтауға тапсырмаса, осы Түзетуді ратификациялау, қабылдау немесе мақұлдау немесе оған қосылу туралы құжатты сақтауға тапсыра алмайды.
      3-бап: Күшіне енуі
      1. Осы Түзету 2001 жылғы 1 қаңтарда Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль Хаттамасының Тараптары болып табылатын мемлекеттер немесе экономикалық интеграция жөніндегі өңірлік ұйымдар Түзетуді ратификациялау, қабылдау немесе мақұлдау туралы кемінде жиырма құжатты сақтауға тапсырған кезде күшіне енеді. Егер осы күнге көрсетілген шарттар сақталмаса, Түзету осы шарттарды сақтаған күннен кейін тоқсаныншы күні күшіне енеді.
      2. 1-тармақтың мақсатына орай қандай да бір экономикалық интеграция жөніндегі өңірлік ұйым сақтауға тапсырған кез келген осындай құжат мұндай ұйымға мүше мемлекеттер сақтауға тапсырған құжаттарға қатысты қосымша деп саналмайды.
      3. 1-тармаққа сәйкес осы Түзету күшіне енгеннен кейін Түзету Хаттаманың кез келген басқа да Тарапына қатысты ратификациялау, қабылдау немесе мақұлдау туралы құжат сақтауға тапсырылған күннен кейінгі тоқсаныншы күні күшіне енеді.
      Бұл мәтін 1999 жылдың 3 қарашасы мен 3 желтоқсаны аралығында Қытайда, Пекинде өткен Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасы Тараптарының 11-конференциясында 1999 жылғы 3 желтоқсанда қабылданған Түзетудің нақты көшірмесі болып табылатындығын растаймын.

      Бас Хатшының атынан
      Заңгер-консультант
      (Бас Хатшының құқық мәселелері бойынша орынбасары)

      Ганс Корелл

      Біріккен Ұлттар Ұйымы,
      Нью-Йорк,
      2000 жылғы 28 қаңтар

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады