Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 16 шілде N 426

      1-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 1995 жылғы 20 шілдедегі N 2368 Z952368_ заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 13, N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 18, 367-құжат; 1997 ж., N 11, 144-құжат; N 12, 189-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 46-құжат; 1998 жылғы 26 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы Қазақстан Республикасының Заңы".
      2. Кіріспе алып тасталсын.
      3. Бүкіл мәтін бойынша:
      "Жарлық", "Жарлықтың", "Жарлықпен", "Жарлықта", "Жарлыққа", "Жарлықты", деген сөздер тиісінше "Заң", "Заңның", "Заңмен", "Заңда", "Заңға", "Заңды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Министрлер Кабинеті", "Министрлер Кабинетінің", "Министрлер Кабинетімен" деген сөздер тиісінше "Үкіметі", "Үкіметінің", "Үкіметімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы орталық кеден органының актілерімен" деген сөздер "кеден ісі жөніндегі нормативтік құқықтық актілерімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "экономикалық саясат шаралары", "экономикалық саясат шараларын", "экономикалық саясат шараларының", "экономикалық саясат шаралары" деген сөздер тиісінше "тарифтік емес реттеу шарасы", "тарифтік емес реттеу шараларын", "тарифтiк емес реттеу шараларының", "тарифтiк емес реттеу шаралары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ең төменгi жалақы", "ең төменгi жалақыға", "ең төменгi жалақыдан" деген сөздер тиiсiнше "айлық есептiк көрсеткiш", "айлық есептiк көрсеткiшке", "айлық есептiк көрсеткiштен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "сот органдары", "сот органдарына", "сот органының", "сот органдарының" деген сөздер тиiсiнше "соттар", "соттарға", "соттың", "соттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қазақстандық тұлға", "қазақстандық тұлғалар", "қазақстандық тұлғаға", "қазақстандық тұлғаларға" деген сөздер тиiсiнше "отандық тұлға", "отандық тұлғалар", "отандық тұлғаға", "отандық тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қазақстандық тауар", "қазақстандық тауарлар, "қазақстандық тауарларды" деген сөздер тиiсiнше "отандық тауар", "отандық тауарлар", "отандық тауарларды" деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. 3-бапта:
      1) үшiншi бөлiк алып тасталсын;
      2) төртiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының кеден аумағында периметр бойынша шектелген еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалардың орналасуы мүмкiн. Қазақстан Республикасы кеден аумағының шектерi, сондай-ақ еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалардың периметрi кеден шекарасы болып табылады.".
      5. 5, 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5-бап. Кеден заңдары
      Қазақстан Республикасындағы кеден iсi осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актерлерiмен және кеден iсi бойынша нормативтiк құқықтық актiлермен реттеледi.
      Кеден iсi мәселелерiне қатысты Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнің ережелерi осы Заңның ережелерiне қайшы келмеуi керек және кеден iсiнде осы Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлгеннен кейiн қолданылады.
      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының кеден заңдарында бар ережелерден өзге қағидалар белгiленген болса, аталған шарттың ережелерi қолданылады.
      6-бап. Кеден заңдарының қолданылатын уақытындағы күшi
      Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, кеден iсiнде Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясын және кедендiк мақсаттар үшiн қажеттi құжаттарды қабылдаған күнi күшiнде болған Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерi қолданылады.
      Осы Заңда белгiленген талаптарды бұза отырып, Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзуге:
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын iс жүзiнде өткiзген күнi;
      егер iс жүзiнде өткiзген күндi белгiлеу мүмкiн болмаса, кедендiк құқық бұзушылық анықталған күнi қолданылып жүрген кеден заңдары қолданылады.".
      6. 7-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген

сөздерден кейiн "және кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк
орган" деген сөздермен толықтырылсын;
   2) бесiншi бөлiк алып тасталсын;
   3) алтыншы бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "Қазақстан Республикасының орталық кеден органының басшысын
кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның ұсынысы
бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайды.".
   7. 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "8-бап. Қазақстан Республикасының кеден органдары "Құқық қорғау 
органдары болып табылатын Қазақстан Республикасының кеден органдары 
бiртұтас жүйенi құрайды, оған мыналар кiредi:
   Қазақстан Республикасының орталық кеден органы;
   кеден басқармалары;
   кедендер;
   кеден күзеттерi.


      Кеден басқармалары мен кедендер Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылады, қайта ұйымдастырылады және таратылады, Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiткен Ережелер негiзiнде жұмыс iстейдi.
      Кеден күзеттерi Қазақстан Республикасы орталық кеден органының ұсынысы бойынша кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiмiмен құрылады, қайта ұйымдастырылады және таратылады да кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiткен Ережелер негiзiнде жұмыс iстейдi.".
      8. 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-бап. Кеден органдарының мiндеттерiн шешуге ықпал ететiн ұйымдар

      Кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасы орталық кеден органының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасы кеден органдарының мiндеттерiн шешуге ықпал ететiн ұйымдар, оның iшiнде ғылыми-зерттеу мекемелерiн, кәсiби бiлiм беретiн оқу орындарын және кеден лабораторияларын құру туралы ұсыныс енгiзедi.
      Қазақстан Республикасының кеден органдарының, Қазақстан Республикасының орталық кеден органына ведомстволық бағыныстағы кеден лабораторияларының, ғылыми-зерттеу мекемелерi мен оқу орындарының және өзге де ұйымдарының мүлкi мемлекет меншiгi болып табылады.
      Мемлекеттiк меншiк объектiлерiн, оның iшiнде осы баптың бiрiншi бөлiгiнде аталған ұйымдарды жекешелендiру кезiнде тек қана кеден мақсаттары үшiн пайдаланылатын мүлiк Қазақстан Республикасының заң актiлерi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде белгiленген тәртiппен оқшауландырылады және Қазақстан Республикасы кеден органдарының балансына берiледi.".
      9. 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "10-бап. Кеден iсi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлер
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы өз құзыретi шегiнде кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiлген кеден iсi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды.
      Аталған актiлер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк тiркеуге және жариялануға жатады.".
      10. 11-бапта:
      1) бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы кеден органдарының негiзгi мiндеттерi мынадай:";
      2) 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) атқарылуына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыруға мiндеттi Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңдарының сақталуын; кеден iсiн жүзеге асыру кезiнде азаматтар мен ұйымдардың заңды құқықтары мен мүдделерiнiң қорғалуын қамтамасыз ету;";
      3) 19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "19) бiрыңғай қаржы-шаруашылық саясатын iске асыруға, кеден органдарының материалдық-техникалық және әлеуметтiк базасын дамытуға қатысу.".
      11. 16-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "осы Жарлыққа және кеден iсi жөнiндегi өзге де

актiлерге" деген сөздер "Қазақстан Республикасының кеден заңдарына"
деген сөздермен ауыстырылсын;
   2) екiншi бөлiктегi "заңдарында" деген сөз "заң актiлерiнде" деген
сөздермен ауыстырылсын.
   12. 18-бапта:
   1) 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "1) "декларант" - тауарлар мен көлiк құралдарын өз атынан
мәлiмдеушi, көрсетушi және ұсынушы тұлға;";
   2) 2) тармақшада "қазақстандық" деген сөз "отандық" деген сөзбен
ауыстырылсын;
   3) 6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:


      "6) "тарифтiк емес реттеу шаралары" - Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн және өзiне жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге мемлекеттiк монополияны қамтитын шаралар; тауарларды әкетудi және /немесе/ әкелудi сандық шектеулер.";
      4) 10), 11), 14) және 16) тармақшалар алып тасталсын; 5) 17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "17) "тауардың кедендiк құны" - Қазақстан Республикасының кеден

шекарасы арқылы өтетiн тауардың осы Заңға байланысты анықталатын
және мынадай мақсаттарда:
   тауарға кеден төлемдерi мен салықтарын салу;
   кеден статистикасын жүргізу;
   Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саясатын мемлекеттiк
реттеудiң өзге де шараларын қолдану үшiн пайдаланылатын құны;";
   6) мынадай мазмұндағы 25), 26) тармақшалармен толықтырылсын:
   "25) "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган" -
өзiне табысталған құқықтардың шегiнде кеден iсiне жалпы басшылықты 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн мемлекеттiк 
орган;
   26) "орталық кеден органы" - осы Заңға сәйкес Қазақстан 
Республикасындағы кеден iсiне тiкелей басшылықты жүзеге асыратын
орган.".
   13. 19-баптың екiншi бөлiгiнде "және Қазақстан Республикасының
заңдарымен" деген сөздер алып тасталсын.
   14. Мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:
   "22-1-бап. Кеден режимдерiнiң түрлерi 
   Кеден заңдарын қолдану мақсатында кеден режимдерiнiң мынадай түрлерi 
белгiленедi:
   1) тауарларды еркiн айналыс үшiн шығару; 
   2) тауарлардың керi импорты;
   3) тауарлар транзитi;
   4) кеден қоймасы;
   5) бажсыз сауда жасайтын дүкен;
   6) кеден аумағында тауарларды өңдеу;
   7) кедендiк бақылаумен тауарларды өңдеу
   8) тауарларды уақытша әкелу және уақытша әкету;
   9) еркiн кеден аймағы;
   10) еркiн қойма;
   11) тауарларды кеден аумағынан тысқары жерлерде өңдеу;
   12) тауарлар экспорты;
   13) тауарлардың керi экспорты;
   14) тауарларды жою;
   15) мемлекеттiң пайдасы үшiн тауардан бас тарту.".
   15. 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "23-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарының кеден режимiн таңдау және
       өзгерту 
   Тұлға, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, тауар мен көлiк құралының
сипатына, мөлшерiне, шығарылған, келген немесе арналған елiне 
қарамастан, кез-келген уақытта кез-келген кеден режимiн таңдауға немесе
оны басқасына өзгертуге құқылы.".
   
   16. 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "24-бап. Кедендiк ресiмдеу және кеден бақылауы 


      Тауарлар мен көлiк құралдары осы Заңда көзделген тәртiппен және шарттармен кедендiк ресiмдеуге және кедендiк бақылауға жатады.".
      17. 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "27-бап. Кеден төлемдерi мен салығы бөлiгiнде кеден жеңiлдiктерi
               берiлетiн, шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк
               құралдарын пайдалану және (немесе) иелiк ету
      Кеден төлемдерi мен салығы бойынша жеңiлдiктер белгіленген шектеулердi, талаптарды немесе шарттарды сақтаған кезде берiлетiн тауарлар мен көлiк құралдары шартты түрде шығарылады және осындай жеңiлдiктер берiлуге байланысты мақсаттарда ғана пайдаланылады. Осы тауарлар мен көлік құралдары оларды осындай мақсаттарда қолданған секілді өзге мақсаттарда пайдалануға кеден төлемдерi мен салығы төленіп, бұл жайында кеден органдарына хабарланған және осы заңда көзделген басқа да талаптар орындалған жағдайда жол берiледi.

   Осы бапта белгiленген талаптарды сақтауға жауапкершiлiк кедендiк
ресiмдеу кезiнде шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдары
пайдалануына және (немесе) иелiк етуiне берiлген тұлғаға жүктеледi.
Декларант шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдары
пайдалануына және (немесе) иелiк етуiне берiлген тұлғамен бiрге ортақтаса
жауап бередi.".
   18. 29, 31-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
   "29-бап. Тауарларды еркiн айналысқа шығаруға қойылатын талаптар
   Тауарларды еркiн айналысқа шығару:
   осы Заңда көзделген кеден төлемдерi мен салығы төленген;
   тарифтiк емес реттеу шаралары мен валюталық реттеу саласындағы
талаптар сақталған;
   осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде
көзделген басқа да талаптар орындалған;
   кедендiк ресiмдеу аяқталған жағдайларда жүзеге асырылады.
   31-бап. Тауарлардың керi импортына қойылатын талаптар 
   Тауарлардың керi импортының кеден режимiне:
   Қазақстан Республикасының аумағынан одан тыс жерлерге экспорттың 
кеден режимiне сәйкес бұдан бұрын әкетiлген; 
   әкетілген сәттен бастап үш жыл iшiнде Қазақстан Республикасының 
кеден аумағына әкелiнген;


      табиғи тозудың не тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында кемудiң салдарынан болған өзгерiстердi, апаттық немесе тежеусiз күштiң әсер етуi, сондай-ақ тауарлармен олардың сақталуын, ұсақ жөндеудi қамтамасыз ету жөнiндегi операцияларды жүзеге асыру салдарынан тауарлардың бүлiнуi мен өзге де нашарлауы, нәтижесiнде әкету сәтiнде айқындалатын құны ұлғаймаған жағдайларын қоспағанда, тауарларды орналастыруға рұқсат етiледi. Тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында тауарлардың табиғи тозуы немесе кемуi осы тауарларға қатысты стандарттармен айқындалады. Апаттың немесе тежеусiз күштiң әсер өтуi салдарынан жай-күйiнiң өзгеру фактiсi Қазақстан Республикасының шет елдегi консулдық мекемелерiнiң растамасымен құжаттай қуатталуға тиiс.
      Бұл ретте әкету күнi кеден декларациясы қабылданған күн болып саналады.".
      19. 32-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ресми проценттiк ставка" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      20. 34-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "қандай да бiр коммерциялық" деген сөздер "кәсiпкерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салынған тауарларды транзиттiң кедендiк режимiмен орналастыруға рұқсат етiлмейдi.";
      3) үшiншi бөлiк алып тасталсын.
      21. 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "35-бап. Тауарлар транзитiне бүрiлетiн рұқсат
      Тауарлар транзитi Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатымен жүргiзiледi.
      Қазақстан Республикасының заңдарымен Қазақстан Республикасының кеден аумағында еркiн айналысқа шығарған кезде тарифтiк емес реттеу шараларын және (немесе) кеден бажын және (немесе) салық алуды қолдану белгiленген тауарларға:
      көлiк құралының тиiсiнше жабдықталуына қойылатын Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген талаптар сақталған;
      кеден бажы мен салықтарын төлеудi қамтамасыз ету уәкiлеттi банктің кепiлдiгi түрiнде берiлген немесе тиесiлi сомалар Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзiлген жағдайда;
      тауарлар кедендік алып жүрілген жағдайда транзитке рұқсат етіледi.
      Бұл ретте, егер транзитке қойылатын талаптарды сақтау осының алдындағы шараны қолдану арқылы қамтамасыз етiлмейтiн болса атап өтiлген шаралардың әрбiр кейiнгiсi қолданылады. Тасымалдаушы кедендiк алып жүрудi қолдануды таңдауға құқығы бар.
      Көлiк құралын тиiсiнше жабдықтауды қамтамасыз етуге байланысты тасымалдаушыда пайда болған шығыстарды Қазақстан Республикасының кеден органы өтемейдi.
      Қазақстан Республикасының Yкiметi транзитке кеден бажы мен салықтарын төлеген жағдайда ғана рұқсат етiлетiн тауарлардың тiзбесiн белгiлейдi.".
      22. 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "42-бап. Кеден қоймасын құруға арналған лицензия
      Кеден қоймасы Қазақстан Республикасы орталық кеден органының лицензиясын алғаннан кейiн құрылуы мүмкiн. Егер кеден қоймасын Қазақстан Республикасының кеден органдары құрса, аталған лицензияны алудың қажетi жоқ.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Кеден қоймасын құруға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа оны қайтарып алу туралы хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияның күшi тоқтатылған кезде шетел тауарларын қоймаға орналастыру кеден бажын, салығын төлеп және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданып жүзеге асырылады, ал орналастырылатын отандық тауарлар жөнiнде кеден бажынан босату не кеден бажын қайтару жүргiзiлмейдi.
      Кеден органы құрған және жұмыс iстеп тұрған кеден қоймалары ақпараттың мерзiмдi жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.".
      23. 43-бапта:
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "43-бап. Кеден қоймалары иелерiнiң мiндеттерi";
      2) бiрiншi бөлiк алып тасталсын;
      3) екiншi бөлiк мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген кедендiк қойманың мекемесiне арналған үй-жайдың немесе орынның жабдықталуына қойылатын талаптарды сақтауға.".
      24. 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "44-бап. Кеден қоймасы арқылы айналысқа түсетiн тауарларға
               қатысты кеден төлемдерi мен салығын төлеу жауапкершілiгi

      Кеден қоймасы арқылы айналысқа түсетiн тауарларға қатысты кеден төлемдерi мен салығын төлеу жөнiнде декларант жауап бередi. Тауарларды кеден қоймасына сақтауға қойған тұлға декларантпен бiрге ортақ жауап бередi.
      Осы Заңның 43-бабында белгiленген талаптар сақталмаған жағдайда кеден төлемдерi мен салығын төлеу жөнiнде жауапкершiлiк кеден қоймасының иесiне жүктеледi.".
      25. 45-баптың бiрiншi бөлiгiнде "орталық кеден органы" деген сөздер "Үкiметi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      26. 46-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауарлар кеден қоймасында үш жыл бойы сақталуы мүмкiн, тауарлардың жекелеген санаттары және кеден заңдарының талаптарын сақтамайтын тұлғалар үшiн аталған мерзiм Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен шектеледi.";
      2) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Кеден режимi өзгертiлместен тауарларды бiр кеден қоймасынан екiншiсiне ауыстырған кезде сақтау мерзiмi тауарларды кеден қоймасына бастапқы орналастырған күннен бастап есептеледi.".
      27. 47-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      1) бiрiншi абзацта "мынадай" деген сөз алып тасталсын;
      2) үшiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатымен" деген сөздер алып тасталсын.
      28. 48-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Белгiленген мерзiмнен кешiктiрiлмей тауарлар iс жүзiнде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары әкетiлуi немесе өзге кеден режимiне мәлiмделiнуi тиiс.".
      29. 49-баптағы "орталық кеден органы белгілей алады" деген сөздер "Үкiметi белгiлейдi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      30. 50-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "50-бап. Бажсыз сауда жасайтын дүкен режимiнiң мақсаты
      Бажсыз сауда жасайтын дүкен - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінген тауарлар, кейіннен мұндай тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiн жағдайда, кеден бажы, салықтар алынбастан, тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмастан бөлшектеп сатылатын кеден режимi.
      Тауарларды сату кедендiк бақылаумен Қазақстан Республикасының кеден аумағында халықаралық қатынастар үшiн ашық әуежайларда, порттарда және шекаралық өткелдерде, сондай-ақ халықаралық тасымалдар жасайтын әуе және теңiз кемелерiнiң бортында жүргiзiледi.".
      31. 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "51-бап. Бажсыз сауда дүкенiн ашуға арналған лицензия
      Бажсыз сауда дүкенiн отандық тұлға оның иесi Қазақстан Республикасы орталық кеден органының лицензиясын алғаннан кейiн Қазақстан Республикасының кеден органдары анықтайтын жерлерде аша алады.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Бажсыз сауда дүкенiн ашуға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.".
      32. Мынадай мазмұндағы 51-1-баппен толықтырылсын:
      "51-1-бап. Бажсыз сауда дүкенiне қойылуға тиiс тауарлар
      Бажсыз сауда дүкенiне тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тауарлардан басқа кез-келген тауар қойылуы мүмкiн.".
      33. 52-бап мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген, бажсыз сауда жасайтын дүкен мекемесiне арналған үй-жайдың жабдықталуына қойылатын талаптарды сақтауға.".
      34. 55-59-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "55-бап. Тауарларды ұқсату жөнiндегi операциялар
      Тауарларды ұқсату жөнiңдегi операцияларға:
      сәйкестендiру ұқсатудың мiндеттi шарты болып табылатын жағдайда, ұқсату өнiмдерiнде әкелiнген тауарларды сәйкестендiруге мүмкiндiк беретiн сипаттамаларды ұқсату өнiмдерiнде сақтай отырып, шетелдiк тауарлар өзiндiк сипатын жоғалтатын тауардың өзiн ұқсату;
      әкелiнген тауарлардың негiзгi сипаттамалары сақталатын монтажды, құрастыруды және үйлестiре лайықтауды қоса алғанда, басқа тауар жасау (өңдеу);
      тауарды қалпына келтiрудi қоса алғанда оны жөндеу;
      ұқсату өнiмдерiнiң өндiрiсiн жеңiлдетуге арналған кейбiр тауарларды ұқсату процесi кезiнде оларды толық немесе iшiнара тұтына отырып пайдалану енедi. Бұл операция осы баптың екiншi-төртiншi абзацтарында аталғандар мен бір мезгілде орындалуы керек.

      56-бап. Кеден аумағында тауарларды ұқсату режимiн қолдануға
              қойылатын талаптар

      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсатудың кедендiк режимiн пайдалануға, егер:
      тауарларды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша ұқсату режимiне орналастыруға тыйым салынса;
      ұқсату үшiн өндiрiстiң үздiксiз циклiне жататын немесе Қазақстан Республикасының аумағында бiрдей ұқсату өнiмдерiн өндiрудi болдырмайтын, бiрегей саналатын технологиялық процесс ұқсату үшiн пайдаланылған жағдайларды қоспағанда, әкелiнген тауарлар ұқсату өнiмдерiнде бiрдейлендiрiлуi мүмкiн болмаса жол берiлмейдi. Аталған технологиялық процестердiң тiзбесiн белгiленген тәртiппен тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi;
      тауарлардың ұқсатылуын жүзеге асыратын тұлға:
      1) жүргiзудiң белгiленген тәртiбi бұзылып, жүзеге асырылып жатқан бұрын әкелiнген тауарларды ұқсату режимiн аяқтамаса;
      2) көрсетiлген тәртiптi бұрын әлденеше рет (екi рет және одан көп) бұзса;
      3) контрабанда белгiлерiмен кеден ережелерiн бұзғаны байқалса, ол Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен дәлелденсе, жол берiлмейдi.
      Тауарларды кеден аумағында ұқсату үшiн:
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен ресiмделетiн ұқсату шарттары туралы мiндеттеменi отандық тұлғаның көрсетуi;
      декларанттың таңдауы бойынша кедендiк әкелу бажы мен салығын төлеу не оларды уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi түрiнде төленуiн қамтамасыз ету немесе тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзу осы Заңда көзделген өзге де талаптарды орындау қажет.
      Шетелдiк тауарларды ұқсату жөнiндегi операцияларды жүзеге асырған кезде отандық тауарлар пайдаланылуы мүмкiн. Әкетуге тарифтiк емес реттеу шаралары және (немесе) кеден бажы қолданылатын отандық тауарларды пайдалануға уәкiлеттi мемлекеттiк органның рұқсаты болған кезде жол берiледi.

      57-бап. Кеден аумағында тауарларды ұқсату мерзiмi

      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсату мерзiмiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен, декларант айқындайды.
      Көрсетiлген мерзiм тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлген күннен бастап екi жылдан асып кетпеуi керек.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсату мерзiмiн өткiзген күннен бастап екi жылға дейiн ұзартуды декларант осылай ұзартудың қажеттiгiн негiздеп, кеден органына хабарлау арқылы жүзеге асырады.
      Ұқсату мерзiмiн екi жылдан артық ұзарту уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен жүргiзiледі.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша

жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсату мерзiмiн
уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
   
   58-бап. Кедендiк мақсаттарда ұқсату өнiмдерi шығымының мөлшерi
   
  Ұқсату өнiмдерi шығымының мөлшерiн әкелiнетiн тауарларды
ұқсатуды және тауарларды ұқсату шарттарын жүзеге асыратын кәсіпорынның 
қолданылып жүрген технологиялық құжаттамасының негiзiнде декларант 
айқындайды.
   Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша
жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсату жөнiндегi
операциялардың нәтижесiнде пайда болатын ұқсату өнiмдерi шығымының
мiндеттi мөлшерiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
   
   59-бап. Кедендiк әкелу бажы мен салығын қайтару
   
   Осы Заңның ережелерi сақталған:


      тауарлар немесе ұқсату өнімдерi Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткен күннен бастап екi жылдан кешiктiрмей экспортталған;
      әкелiнген тауарлар немесе ұқсату өнiмдерiн Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге iс жүзiнде әкету расталған жағдайда төленген кеден бажы мен салығы немесе Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзiлген тиесiлi сомалар қайтарылады не уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi өзiнiң күшiн тоқтатады.
      Қайтарылатын сомаларға проценттер есептелiнбейдi.
      Кеден бажы мен салығының сомалары, егер тауарларды ұқсатуға әкелген кезде төленбесе, әкелiнген тауарлар немесе ұқсату өнiмдерi Қазақстан Республикасының кеден аумағында еркiн айналысқа шығарылған кезде төленедi. Аталған сомалардан басқа, олардан кеден бажы мен салығын төлеу күнi қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы бойынша проценттер алынады. Аталған проценттер кедендiк әкелу бажы мен салығы төленген күндi қоса алғанда, тауарларды ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақыты үшiн есептеледi.".
      35. 60-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "60-бап. Шетел тауарларын ұқсату өнiмдерiн кедендiк әкету
               бажынан және тарифтiк емес реттеу шараларын
               қолданудан босату
      Шетел тауарларын ұқсату өнiмдерi кедендiк әкету бажынан босатылады. Аталған өнiмдерге тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды.".
      36. 62-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "62-бап. Кедендік бақылаумен тауарларды ұқсатудың кеден режимiн
               қолдануға қойылатын талаптар
      Кедендік бақылаумен тауарларды ұқсату тарифтік емес реттеу шараларын қолданудан жалтару және тауарлардың шыққан елiн анықтау ережелерiн аттап өту үшiн пайдаланылмайды.
      Кедендiк бақылаумен тауарларды ұқсатудың кеден режимiн пайдалануға, егер:
      Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тiзбе бойынша ұқсатудың режимiне тауарларды орналастыруға тыйым салынса;
      Қазақстан Республикасына тауарларды ұқсатуға ұқсату жөнiндегi операцияларды тiкелей жүзеге асырмайтын тұлға әкелсе ұқсату мерзiмi алты айдан асса;
      ұқсату жөнiндегi операциялар кәсiпорынның ұқсату жүзеге асырылуы тиiс әдеттегi технологиялық процестерiне сәйкес келмесе;
      тауарлардың ұқсатылуын жүзеге асыратын тұлға:
      1) кедендiк бақылаудан басқа тауарлар мен ұқсату өнiмдерiн алу мүмкiн еместiгін қамтамасыз етудi, кедендiк бақылауды жүзеге асыру үшiн жағдай жасауды, тауарларға кеден органдарының қол жеткiзуiн қамтамасыз етудi, тауарлардың есебiн және олармен операцияларды жүргізудi, сондай-ақ есептiлiктi көрсетудi қоса алғанда, кеден заңдарының талаптарын орындауды қамтамасыз ете алмайтын болса;
      2) жүргiзудiң белгiленген тәртiбi бұзылып, жүзеге асырылып жатқан бұрын әкелiнген тауарларды ұқсату режимiн аяқтамаса;
      3) көрсетiлген тәртiптi бұрын әлденеше рет (екi және одан да көп) бұзса;
      4) контрабанданың белгiлерiмен кеден ережелерiн бұзса бұл Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен дәлелденсе, рұқсат етiлмейдi.
      Тауарларды ұқсату үшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен ресiмделген ұқсату шарттары туралы мiндеттеме ұсыну қажет.".
      37. 63-баптағы "55-58 және 60" деген сандар "55, 58, 63-1" деген сандармен ауыстырылсын.
      38. Мынадай мазмұндағы 63-1-баппен толықтырылсын:
      "63-1-бап. Кеден бажы мен салығын қолдану
      Шетелдiк тауарларды ұқсату өнiмдерi кедендiк әкету бажынан босатылады. Аталған өнiмдерге тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағына еркiн айналысқа шетелдiк тауарларды немесе оларды ұқсату өнiмдерiн шығару кезiнде ақы төлеген күндi қоса алғанда, тауарларды ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақытта осы сомаларды төлеген күнi қолданылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасының 1,5 есе мөлшерiнде өсiм есептелiне отырып кеден бажы мен салығының сомасы төленедi. Аталған өсiм кедендiк әкелу бажы мен салығы төленген күндi қоса алғанда, тауарлар ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақыт үшiн есептеледi.".
      39. 65-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "және сақтаудың" деген сөздер "сақтау мен пайдаланудың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауарларды уақытша әкелуге және уақытша әкетуге:
      1) тауарларды әкелу (әкету) туралы мiндеттемелер берiлген;
      2) тауарларды бiрдейлендiру қамтамасыз етiлген;
      3) осы Заңның 68-бабына сәйкес кеден төлемдерi мен салығы төленген;
      4) уақытша әкелiнген немесе уақытша әкетiлген тауарларды кәсiпкерлiк мақсатта пайдаланбаған жағдайларда рұқсат етiледi. Осы тармақшамен белгiленген талаптың кеден бажы мен салығынан толығымен босатылған уақытша әкелiнген және уақытша әкетiлген тауарларға, сондай-ақ жабдықтарға қатысы жоқ.".
      40. 66-бап алып тасталсын.
      41. 67-бапта:
      1) бiріншi бөлік мынадаЙ редакцияда жазылсын:
      "Тауарды уақытша әкелудiң және уақытша әкетудiң мерзiмiн тауарды әкелген және әкеткен тұлға анықтайды және осындай әкелу мен әкету мақсаты мен басқа жағдайларға қарай Қазақстан Республикасының кеден органы бекiтедi, бiрақ тиiсiнше тауарларды әкелу немесе әкету уақытынан бастап екi жылдан аспауы тиiс.";
      2) мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауарларды уақытша әкелу және уақытша әкету мерзiмдерi ұзартылған жағдайда кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдары алынбайды.".
      42. 68-бапта:
      1) бiрiншi және екiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Yкiметi кеден бажы мен салығын сатудан толық босатылған уақытша әкелiнетiн және уақытша әкетiлетiн тауарлардың тiзбесiн бекiтедi.
      Аталған тiзбеге енгiзiлмеген тауарлар кеден бажы мен салығын салудан iшiнара босатылады. Бұл ретте әрбiр толық және толық емес ай үшiн, егер тауарлар еркiн айналысқа шығарылғандай немесе экспортталғандай болса, төленуге тиiс соманың үш процентi төленедi.";
      2) үшiншi бөлiктегi "кеден бажының деген сөздерден кейiн "және салықтың" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) төртiншi бөлiктегi "салық төленiп," деген сөздер алып тасталсын;
      4) бесiншi бөлiк алып тасталсын.
      43. 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "70-бап. Уақытша әкетiлген және әкелiнген тауарлардың қайтарылмауы

      Уақытша әкетiлген немесе әкелiнген тауарлардың белгiленген мерзімдерде қайтарылмауы, егер тауарлардың апат немесе тежеусіз күштің әсер етуі салдарынан жойылуы немесе бiржола жоғалуы, не тауарлар болған мемлекет органдарының немесе лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттері салдарынан иелiктен шығып кету жәйттерi: уақытша әкетілу кезiнде - Қазақстан Республикасының шетелдегi консулдық мекемелерiмен, уақытша әкеліну кезінде - уәкілеті мемлекеттік органдармен расталған жағдайда ғана мүмкiн.".
      44. 71-баптың тақырыбындағы және мәтiнiндегi "Еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалар кеден режимiн", "Еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалардың кеден режимi" деген сөздер "Еркiн кеден аймағы мен еркiн қойманың кеден режимдерiн", "Еркiн кеден аймағы мен еркiн қойманың кеден режимдерi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      45. 72-баптың бiрiншi бөлiгiндегi:
      "орталық кеден органының" деген сөздер "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Өнеркәсiп және сауда министрлiгiмен, Экономика министрлiгiмен, Қаржы министрлiгiмен және Ұлттық Банкiмен келiсiп алып" деген сөздер алып тасталсын.

      46. 73-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "73-бап. Еркiн қойманы құру және тарату
      Еркiн қоймалар Қазақстан Республикасының орталық кеден органының лицензиясын алғаннан кейiн құрылуы мүмкiн.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Еркiн қойма тағайындауға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата тұру оны тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияның күшi тоқтатылған кезде шетел тауарларын қоймаға орналастыру кеден бажын, салығын төлеп және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданып жүзеге асырылады, ал орналастырылатын отандық тауарлар жөнiнде кеден бажынан босату не кеден бажын қайтару жүргiзiлмейдi.
      Кеден органы құрылған және жұмыс iстеп тұрған кеден қоймалары

туралы ақпараттың мерзiмдi жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.".
   
   47. Мынадай мазмұндағы 73-1-баппен толықтырылсын:
   "73-1 бап. Еркiн кеден аймағына және еркiн қоймаға орналастыруға
        жiберiлетiн тауарлар
   Еркiн кеден аймақтарына ұқсатуға арналған тауарларды, сондай-ақ
жабдықтарды орналастыруға рұқсат етiледi.
   Еркiн қоймаға орналастыруға ұқсатуға арналған тауарлар (спирттен
басқа) және жабдықтар жiберiледi.
   Еркiн кеден аймағының кеден режимiндегi арнайы экономикалық
аймақ аумағына орналастыруға тауарларды жеткiлiктi дәрежеде ұқсату
өлшемдерiне сәйкес ұқсатуға арналған тауарлар, сондай-ақ жабдықтар
жiберіледi.
   Қазақстан Республикасының Yкiметi еркiн кеден аймақтарына
орналастыруға тыйым салынған тауарлар тізбесін айқындауы мүмкін.
   
   48. 74-бапта:
   1) бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймаларда:
   осы тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi;


      тауарларды сатуға және тасымалдауға дайындау жөнiндегi: тауарлар топтарын бөлшектеу, жөнелтiлiмдердi жинақтау сұрыптау, орау, қайта орау, таңбалау, тиеу, түсiру, қайта тиеу және басқа осы тәрiздес операцияларды;
      ұқсату жөнiндегi операцияларды жүргiзуге рұқсат етiледi.";
      2) мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

   "Операциялардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының орталық
кеден органы белгiлейдi.";
   3) үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "Қазақстан Республикасының кеден органдары Қазақстан Республикасы 
кеден заңдарының талаптарын сақтамайтын тұлғаларға еркiн кеден 
аймақтары мен еркiн қоймалардағы тауарлармен операциялар жүргiзуге 
тыйым сала алады, не мұндай тұлғалардың еркiн кеден аймақтары мен 
еркiн қоймалар аумағына кiруiне рұқсат етпейдi.".
   49. 77-баптағы "өндiрiстiк және өзге коммерциялық" деген сөздер
"кәсiпкерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын.
   
   50. 78-бапта:
   1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
   "78-бап. Еркiн қоймалардың иелерiне қойылатын қосымша талаптар";
   2) бiрiншi бөлiк алып тасталсын;
   3) үшiншi бөлiк бiрiншi абзацтан кейiн мынадай мазмұндағы абзацпен
толықтырылсын:


      "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген еркiн қойманы құруға арналған үй-жайды немесе орынды жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтауға;".
      51. 79-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "79-бап. Кеден бажын, салығын алу және тарифтiк емес реттеу
               шараларын қолдану
      Шетелдiк тауарларды еркiн кеден аймағының аумағына әкелген, сондай-ақ шетелдiк және отандық тауарларды еркiн қоймаларға орналастырған кезде кеден бажы мен салығы алынбайды және тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды. Шетелдiк тауарларды еркiн кеден аймақтарының аумағынан және еркiн қоймалардан Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлiгiне әкелген кезде мәлiмделген кеден режимiнiң шарттарына сәйкес кеден бажы мен салығы алынады және тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылады.
      Отандық тауарларды Қазақстан Республикасы кеден аумағының өзге бөлiгiнен еркiн кеден аймақтарының аумағына әкелген және отандық тауарларды еркiн кеден аймақтары аумағынан Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлігіне әкеткен кезде кеден төлемдерi мен салығы алынбайды және тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды.
      Тауарларды еркін кеден аймақтарының аумағынан және еркін қоймалардан Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге әкеткен кезде кеден бажы мен тарифтiк емес реттеу шаралары:
      шетелдiк;
      еркiн кеден аймақтарының аумағында және еркiн қоймаларда өндiрiлген;
      еркiн кеден аймақтарының аумағында және еркiн қоймаларда ұқсатуға ұшыраған тауарларға қолданылмайды.
      Тауарлардың еркiн кеден аймақтарының аумағынан және еркiн қоймалардан шыққаны шығу сертификатымен расталады. Сертификат болмаған кезде, тауар:
      Қазақстан Республикасынан тысқары әкетілген кезде - кедендiк әкету бажын алу мен тарифтiк емес реттеу шараларын қолдану мақсатында отандық тауар ретiнде;
      Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлiгiне әкелiнген кезде - кедендiк әкелу бажы мен салығын алу және тарифтiк емес реттеу шараларын қолдану мақсатында шетелдiк тауар ретiнде қарастырылады.".
      52. 80-баптың үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Белгiленген мерзiмнен кешiктiрiлмей тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге iс жүзiнде әкетiлуi немесе өзге кеден режимiне мәлiмделiнуi тиiс.".
      53. 82-баптағы "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      54. 84-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметi тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату жөнiндегi жекелеген операцияларға шектеулер белгiлеуi мүмкiн.".
      55. 85-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "85-бап. Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату режимiн
               қолдануға қойылатын талаптар
      Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсатудың кеден режимi мынадай жағдайларда:
      белгiленген шектеулердi, талаптарды немесе шарттарды мiндеттi түрде сақтау мiндеттемесiмен ұштасқан, кеден бажы мен салығынан босатыла отырып бұрын еркiн айналысқа шығарылған тауарлар үшiн - мұндай шектеулердiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн;
      егер тауарларды әкету:
      1) кедендiк әкелу бажы мен салығын қайтарып берудi;
      2) әкету кезiнде берiлетiн төлемдердi алуды талап етуге негiз берсе;
      егер тауарлар сатып алу-сату келісім-шарты бойынша ұқсатуға әкетiлсе;
      егер ұқсату өнiмдерiн ауыстыруға рұқсат ететiн тауарларды жөндеудi қоспағанда, ұқсату өнiмдерi әкетiлген тауарларды ұқсатудың нәтижесiнде пайда болғандығын анықтау мүмкiн болмаса;
      егер тауарларды кеден аумағынан тысқары жерлерде ұқсату Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң ұқсату саласының мүдделерiне елеулi зиян келтiрсе, пайдаланылмайды. Бұл ереже Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн жағдайларда ғана қолданылады;
      тауарларды ұқсатуды жүзеге асыратын (тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату режимiне орналастырған) тұлға:
      1) жүргiзудiң белгiленген тәртiбiн бұзып, жүзеге асырылып жатқан бұрын әкелiнген және (немесе) әкетiлген тауарларды ұқсату режимiн аяқтамаса;
      2) аталған тәртiптi бұрын әлденеше рет (екi және одан көп) бұзса;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен дәлелденген контрабанданың белгілерiмен кеден ережелерiн бұзса, пайдаланыла алмайды.
      Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату үшiн:
      отандық тұлғаның Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен ресiмделетiн ұқсату шарттары туралы мiндеттеменi беруі;
      декларанттың таңдауы бойынша кедендiк әкету бажын төлеу не олардың төленуiн уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi түрiнде қамтамасыз ету немесе тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитіне енгiзу;
      осы Жарлықта көзделген өзге де талаптарды орындау мiндеттеледi.".
      56. 86-бап алып тасталсын.
      57. 87-89-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "87-бап. Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату мерзiмдерi
      Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсату мерзiмiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен декларант анықтайды.
      Көрсетiлген мерзiм тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзген күннен бастап екi жылдан аспауы керек.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсату мерзiмiн өткiзу күнiнен бастап екi жылға дейiн ұзартуды декларант осылай ұзарту қажеттiгiн негiздеп, кеден органына хабарлау арқылы жүзеге асырады.
      Ұқсату мерзiмiн екi жылдан артық мерзiмге ұзарту уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып, орталық кеден органы белгілейтiн тәртiппен жүргiзiледi.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсатудың мерзiмiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.

      88-бап. Кеден мақсатында ұқсатылатын өнiмдер шығымының
              мөлшерi

      Ұқсату өнiмдерi шығымының мөлшерiн декларант белгілейдi.
      Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсату жөнiндегi операциялардың нәтижесiнде пайда болатын ұқсату өнiмдерi шығымының мiндеттi мөлшерiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.

      89-бап. Кедендiк әкету бажын қайтару

      Осы Заң ережелерi сақталған жағдайда, ұқсату өнiмдерiн Қазақстан Республикасының кеден аумағына еркiн айналысқа шығару кезiнде төленген кедендiк әкету бажы немесе Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзiлген тиесiлi сомалар қайтарылады не уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi өзiнiң күшiн тоқтатады. Қайтарылған сомаларға проценттер есептелмейдi.
      Ұқсату өнiмдерiн Қазақстан Республикасының кеден аумағына қайтармаған кезде, егер олар Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен тауарларды ұқсатуға әкеткен кезде төленбеген болса, кедендiк әкету бажының сомалары төленедi. Аталған сомалардан басқа кедендiк әкету бажын төлеген күнi қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы бойынша олардан проценттер алынады. Аталған проценттер кедендiк әкету бажын төлеу күнiн қоса алғанда, тауарларды ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақыт үшiн есептеледi.".
      58. 91-бап "бұған ұқсатудың мақсаты тауарларды жөндеу болып табылатын жағдайлар қосылмайды. Тауарларды жөндеу кезiнде ұқсатылатын өнiмдердi алмастырудың тәртiбiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi." деген сөздермен толықтырылсын.

      59. 92-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "92-бап. Ұқсатуға әкетiлген тауарлардың не ұқсату өнiмдерiнің
               жойылуы, жоғалуы, табиғи жетiспеуi немесе шет мемлекет
               органдарының немесе лауазымды адамдарының заңсыз
               iс-әрекеттерiнiң себебiнен қайтарылмауы
      Ұқсатуға әкетiлген тауарларды не ұқсату өнiмдерiн белгiленген мерзiмде қайтармау егер тауарлардың не ұқсату өнiмдерiнiң апат немесе тежеусiз күштiң әсерi салдарынан жойылуы немесе қайтарусыз жоғалуы, олардың табиғи тозуы себебiнен жетiспеуi немесе тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайлары кезiнде кемуi яки Қазақстан Республикасының заңдары бойынша шет мемлекет органдарының не лауазымды адамдарының заңсыз әрекетiнiң салдарынан иелiктен шығып кетуi фактiлерiн Қазақстан Республикасының шетелдегi консулдық мекемелерi растаған жағдайда, сондай-ақ кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсатудың кеден режимi өзгерген жағдайда ғана мүмкiн.".
      60. 93-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "93-бап. Кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсатудың кеден
               режимiнiң өзгеру ерекшелiктерi
      Кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсатудың кеден режимi экспорт режимiне өзгерген кезде кеден төлемдерi мен салықтары, сондай-ақ тарифтiк емес реттеу шаралары ұқсату өнiмдерiне не, егер олар ұқсатуға ұшырамаса, тауарларға қолданылады. Мұндай өзгерiстi кедендiк ресiмдеудiң шарты мен тәртібін Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      61. 95-бапта "экономикалық саясат шараларын сақтаған және осы Жарлық пен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да талаптарды орындаған" деген сөздер "тарифтік емес реттеу шараларын сақтаған, валюталық бақылау саласындағы талаптарды және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген басқа да талаптарды орындаған" деген сөздермен ауыстырылсын.

      62. 96-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "96-бап. Экспорт үшiн шығару
      Экспорт үшін шығарылған тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге іс жүзінде әкетілуі тиіс. Бұл ретте тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында табиғи тозу мен кемудiң салдарынан болған өзгерiстердi қоспағанда, кеден декларациясы қабылданған күнгi күйiнде болуы керек.
      Экспорт үшiн шығарылған тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге iс жүзiнде әкетiлуi үшiн тауарларды өткiзетiн тұлға жауап бередi.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларға меншік құқығы ауысқан жағдайда Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауарларды нақты әкеткенi үшiн тасымалдаушы - отандық тұлға жауап бередi. Тауарларды тасымалдаушы - шетелдiк тұлға тасыған жағдайда тауарлар экспортына тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге әкетпеген не тауарларды кедендiк алып жүру кезiнде төленуге тиiс болатын салық сомасын төлеу қамтамасыз етiлген жағдайда жол беріледi.".

      63. 98-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "98-бап. Тауарлардың керi экспортының шарттары
      Егер тауарлар тiкелей және тек қана керi экспортқа арналған тауарлар ретiнде Қазақстан Республикасының кеден органына мәлiмделген болса, Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнген кезде кедендiк әкелу бажы мен салықтары алынбайды, ал тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды. Мұндай тауарлардың iс жүзiндегi керi экспорты кеден декларациясы қабылданған күннен бастап екi айдан кешiктiрiлмей жүзеге асырылуы тиiс. Тауарлардың iс жүзiндегi керi экспорты белгiленген мерзiм iшiнде жүзеге асырылмай қалған жағдайда не оларды Қазақстан Республикасының кеден аумағында еркiн айналысқа шығару кезiнде осы сомалар төленген күнi қолданылып жүрген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасының 1,5 есе мөлшерiнде өсiм есептей отырып кеден бажы мен салығының сомалары төленедi. Аталған өсiм төлеу күнiн қоса алғанда, тауарлар керi экспорттаудың кеден режимiнде тұрған уақыты үшiн есептеледі.
      Тауарларды еркiн айналысқа шығаруға байланысты төленгендердi қоспағанда, осы баптың бiрiншi бөлiгiне сәйкес төленген кедендiк әкелу бажы мен салығы, егер:
      әкету кезiнде керi экспортталатын тауарлар табиғи тозуы немесе тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайлары кезiнде кемуi салдарынан болған өзгерiстерден басқа, әкелу сәтiндегi күйде болса;
      тауарлардың керi экспорты әкелiнген сәттен бастап екi жыл iшiнде жасалса;
      кері экспортталған тауарлар кіріс алу мақсатында пайдаланылмаса Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауарларды iс жүзiнде әкету расталғаннан кейiн қайтарылуға тиiс.
      Керi экспортталатын тауарлар әкетілген кезде кедендiк әкету бажы алынбайды, әкету кезінде қолданылатын тарифтік емес реттеу шаралары қолданылмайды.".
      64. 99-бапта:
      "орталық кеден органының рұқсатымен" деген сөздер "және Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртіппен жүзеге асырылады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Акцизделетiн тауарларды керi экспорттау кедендiк әкету бажы мен салығын уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi түрiнде төлеудi қамтамасыз еткен не тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзген немесе кедендiк алып жүру жағдайында жүзеге асырылады. Кедендiк әкету бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз етудi қайтару тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге iс жүзiнде әкетiлгендiгi расталғаннан кейiн жүзеге асырылады.".
      65. 100-бапта:
      1) екiншi бөлiк алып тасталсын;
      2) үшiншi және төртiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мыналар:
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес жекелеген тауарларды қоспағанда, бұйымдар немесе материалдар ретiнде пайдаланылуы мүмкiн тауарлар;
      Қазақстан Республикасы халықтары мен шет мемлекеттердiң көркемөнер, тарихи және археологиялық игiлiк заттары;
      жұқпалы аурулар мен iндеттерге жол бермеу мақсатында дереу жоюды талап ететiн жағдайларды қоспағанда, құрып кету қаупі төнген жануарлар мен өсiмдiктердiң түрлерi, олардың бөлiктерi мен туындылары;
      кеден органдары кепiлдiк зат ретiнде қабылдаған тауарлар мен көлiк құралдары - кепiлдiк қатынасы тоқтатылғанға дейiн;
      қылмыстар және кеден ережелерiн бұзу туралы iстер бойынша алынған тауарлар мен көлiк құралдары;
      тыйым салынған тауарлар мен көлiк құралдары;
      сот тәркiлеу туралы шешiм қабылдаған тауарлар мен көлiк құралдары жойылуға жатпайды.
      Тауарларды жоюға уәкiлеттi мемлекеттiк орган беретiн мұндай жоюдың мүмкiндiгi туралы қорытынды болған жағдайда рұқсат етiледi.".

      66. 104-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "104-бап. Тауардан бас тартуға қойылатын талаптар
      Тауардан мемлекет пайдасына бас тарту орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен жүзеге асырылады.
      Мемлекет пайдасына бас тартудың кеден режиміне орналастыруға рұқсат етiлмейтiн тауарлар тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Мемлекет пайдасына бас тартудың кеден режимiн таңдап алған тұлғаның кедендiк ресiмдеу аяқталғаннан кейiн аталған режимдi басқасына өзгертуге құқығы жоқ.".
      67. 108-бап мынадаЙ редакцияда жазылсын:
      "108-бап. Жеке тұлғалардың тауарларды өткiзуi
      Қазақстан Республикасының Yкiметi белгілейтiн нормалар шегiнде тауарларды жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы оңайлатылған, жеңiлдетiлген тәртiппен өткiзе алады.
      Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн жеңiлдiк тәртiбi кеден бажынан толық немесе iшiнара босатуды, кеден бажының бiрыңғай ставкаларын белгiлеудi және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданбауды қамтуы мүмкiн.
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тiркелген, жеке кәсiпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар керi импорттың, транзиттiң, кеден қоймасының, бажсыз сауда жасайтын дүкеннiң, кеден аумағында ұқсатудың, кедендiк бақылаумен ұқсатудың, еркiн кеден аймағының, еркiн қойманың, кеден аумағынан тысқары жерлерде ұқсатудың, керi экспорттың, жоюдың кеден режимінде ресiмдей отырып, осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген нормалардан тыс тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкеле және осы аумақтан әкете алмайды.".
      68. 109-бапта:
      1) 2), 3), 4), 5), 11), 13) тармақшалар алып тасталсын;
      2) екiншi бөлiктегi "салық заңдарында" деген сөздер "заң актілерiнде"

деген сөздермен ауыстырылсын;
   3) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
   "Қазақстан Республикасының кеден органдары Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен және шарттармен
демпингке қарсы, қорғау және өтемақы бажын алады.".
   69. 110-баптың бесiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Әкелiнетiн және әкетiлетiн тауарларға салынатын кеден бажының
ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi және олар
ресми жарияланғаннан кейiн отыз күн өткен соң күшiне енедi.".
   70. 111-бап алып тасталсын.
   71. 113-117-баптар алып тасталсын.
   72. 118-баптың екiншi бөлiгiндегi "екi есе мөлшерде" деген сөздер
"Қазақстан Республикасы Yкiметi белгiлеген мөлшерлерде" деген сөздермен
ауыстырылсын;
   73. 119-бапта:
   баптың тақырыбындағы "кеден алымдары" деген сөздер "алымдар" деген
сөзбен ауыстырылсын;
   мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
   "Иелерi отандық тұлғалар болып табылатын кеден қоймалары мен
уақытша сақтау қоймаларында тауарларды сақтау үшiн кеден ісі мәселелері
жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiлген мөлшерде алым 
алынады.".
   74. 122-бапта:
   1) Қажеті жоқ. Заңның қазақша мәтінінде дұрыс жазылған;
   2) үшiншi бөлiктегi "Министрлер Кабинетi" деген сөздер "орталық
кеден органы" деген сөздермен ауыстырылсын.
   
   75. 123-баптың үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:


      "Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауарлардың кедендiк құнын осы Заңмен белгiленген кеден құнын анықтау әдiсiне сәйкес декларант анықтайды.".
      76. 125-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      1) үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мәлiмделген кеден құнын нақтылау қажеттiгi туған жағдайда, уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi ретiнде кеден бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз етудi берген не Қазақстан Республикасының кеден органы жүзеге асырған тауардың кедендiк бағасына сәйкес тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзген кезде мәлiмделген тауарды алуға құқығы бар. Кеден төлемдерi мен салығы салынбайтын тауарлардың мәлiмделген кеден құнын анықтау қажет болған жағдайда кеден органы белгiлеген мерзiмде қажеттi құжаттарды беру жөнiнде мiндеттемелердi тапсырса, мәлiмделген тауарды алуға құқығы бар";
      2) төртiншi абзацтағы "осы Жарлықта" деген сөздер "осы Заңның

388-395-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын.
   77. 126-баптың екiншi бөлiгiндегi "кеден төлемiн есептеу үшiн негiз"
деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ әкелiнген тауардың кеден құнын
анықтаудың әдiстемесi" деген сөздермен толықтырылсын.
   78. 127-бапта:
   1) бiрiншi бөлiктiң бесiншi, алтыншы, жетiншi абзацтары мынадай
редакцияда жазылсын:
   "құнды шегеру;
   құнды қосу;
   резерв";
   2) үшiншi бөлiктiң соңғы сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Декларанттың өтiнiшi бойынша құнды шегеру және қосу әдiстерi
керiсiнше ретпен қолданылады.".
   
   79. 128-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "128-бап. Әкелiнетiн тауарлармен жасалатын мәмiленiң бағасы
        бойынша кеден құнын белгiлеу әдiсi 


      Қазақстан Республикасына экспортқа сатқан кезде оған нақты төленген немесе төленуге тиiстi баға Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауардың кеден құны болып табылады.
      Кеден құнын белгiлеу кезiнде мәмiле бағасына, егер бұрын қосылмаған болса, мынадай шығыстар енгізіледі:
      1) тауарды әуежайға, кемежайға жеткiзу жөніндегі немесе тауарды Қазақстан Республикасының кеден аумағындағы басқа жерге әкелу шығыстары;
      тасымалдау құны;
      тауарларды тиеу, түсіру, қайта тиеу және басқа көлікке ауыстыру шығыстары;
      сақтандыру сомасы.
      Осы тармақшада көрсетiлген шығыстар Қазақстан Республикасының кеден аумағына тауарларды әкелгеннен кейiн бұл шығыстар жасалған және алып тасталатын сома құжатпен расталған жағдайда мәмiле бағасынан алып тасталуы мүмкін;
      2) сатып алушы шеккен шығыстар;
      тауарларды сатып алу жөнiндегi комиссиялық төлемдi қоспағанда комиссиялық және делдалдық сыйақылар;
      егер олар Сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасына сәйкес бағаланатын тауарлармен бiртұтас ретiнде қаралатын болса, контейнерлердiң немесе кеп айналымға түсетiн ыдыстардың құны;
      орама материалдары мен орап-қаттау жөнiндегi жұмыстардың құнын қосқандағы орап-қаттау құны;
      3) әкетiлуге арналып бағаланатын тауарларды өндiруге және сатуға байланысты пайдалану үшiн тегiн немесе арзандатылған баға бойынша сатып алушыға тiкелей немесе жанама түрде берiлсе, мынадай тауарлар мен қызметтер құнының тиiстi бөлiгi;
      бағаланатын тауарлардың құрамдас бөлiгi болып табылатын шикiзаттар, материалдар, бөлшектер, жартылай өнiмдер және басқа да жинақтаушы бұйымдар;
      бағаланатын тауарларды өндiру кезiнде пайдаланылған құрал- саймандар, штамптар, қалыптар мен басқа да осы тәрiздес заттар бағаланатын тауарларды өндiру кезiнде жұмсалған материалдар (жағар материалдар, отын және басқалары);
      Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде жасалған және бағаланатын тауарлар өндiрген кезде тiкелей қажеттi инженерлiк талдамалар, тәжiрибе-конструкторлық, дизайн, көркем безендiру, нобайлар мен сызбалар құнының тиiстi бөлiгi;
      4) бағаланатын тауарларды сату шарттары ретiнде сатып алушы тiкелей немесе жанама түрде жүзеге асыруға тиiстi интеллектуалдық меншiк объектiлерiн пайдаланғаны үшiн лицензиялық және өзге де төлемдер;
      5) бағаланатын тауарларды кейiннен кез келген қайта сату, беру немесе пайдаланудан сатушының тiкелей немесе жанама түрде тапқан кiрiсiнiң бiр бөлiгiнiң шамасы.
      Әр түрлi атаудағы тауарларды бiр топтамамен жеткiзген кезде әрбiр әкелiнген тауарлардың және тауарлардың барлық топтамасы үшiн айқындалған кеден құнына кiруге жататын шығыстарды айқындау тиiстi шығыстардың құны есептелген мөлшерге барабар жүзеге асырылады.
      Iс жүзiнде төленген және төлеуге жататын мәмiленiң бағасына осы бапта көрсетiлмеген шығыстар енгiзілмейдi.
      Әкелiнетiн тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша әдiс тауардың кедендiк құнын анықтау үшiн мынадай жағдайларда пайдаланылмайды, егер:
      1) бағаланатын тауарларға сатып алушының иелік ету немесе пайдалану құқықтарына қатысты шектеулер болса, оларға мыналар жатпайды:
      Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген шектеулер;
      тауарлар қайта сатылуы мүмкiн географиялық аймақтың шектеулерi;
      тауар құнына елеулi түрде әсер етпейтiн шектеулер;
      2) сату немесе мәміленiң бағасы ықпалын есептеп шығару мүмкiн емес шарттарды сақтауға байланысты болса;
      3) кеден құны мәлiмденген кезде декларант пайдаланған деректер құжатпен дәлелденбесе не сандық жағынан айқындалмаса және дұрыс болмаса;
      4) мәмiлеге қатысушылар өзара тәуелді тұлғалар болып табылса және мәмiле бойынша құн осы баптың талаптарына сәйкес кеден құнын анықтау үшiн негiз ретiнде қолайлы болып табылмаса. Бұл ретте өзара тәуелдi адамдар деп мынадай белгiлердiң бiрiне сәйкес келетiн тұлғалар ұғынылады:
      мәмілеге қатысушылардың бiрi немесе мәмiлеге қатысушылардың бiреуiнiң лауазымды адамы, сонымен бiрге мәмiлеге басқа бiр қатысушының лауазымды адамы болса;
      мәмiлеге қатысушылар кәсiпорынды бiрлесiп иеленушiлер болса;
      мәмiлеге қатысушылар еңбек қатынастарымен байланысты болса;
      қандай да бiр тұлға: мәмiлеге қатысушылардың әрқайсысының айналымында жүрген дауыс беретiн акцияларды немесе мәмiлеге қатысушылардың әрқайсысының жарғылық капиталындағы салымдарды (пайларды) тiкелей немесе жанама иеленсе не бес немесе одан да көп проценттерi бақылауында болса;
      мәмiлеге қатысушының екеуi де үшiншi адамның тiкелей не жанама бақылауында болса;
      мәмiлеге қатысушылар үшiншi адамды бiрлесiп тiкелей немесе жанама түрде бақылайтын болса;
      мәмiлеге қатысушылардың бiрi мәмілеге екінші қатысушының тiкелей немесе жанама бақылауында болса;
      мәмілеге қатысушылар немесе олардың лауазымды адамдары жақын туысқандар болса.
      Мәмiлеге қатысушылардың өзара тәуелдiлiк фактiсiнiң өзi мәмiле бағасын жарамсыз деп есептеуге жеткiлiктi негiз болып табылмайды. Мұндай жағдайда кеден органының лауазымды адамы мәмiлеге септiгiн тигiзетiн жағдаятты зерделеуi керек және егер өзара тәуелдiлiк бағаға ықпал етпеген болса, оның бағасы тауардың кедендiк құнын анықтау үшiн пайдаланылуы мүмкiн.
      Егер Қазақстан Республикасының кеден органы мәмiлеге қатысушылардың өзара тәуелдiлiгi тауар бағасына ықпал еттi деп топшылауға негiзi болған жағдайда, осы себеп бойынша декларантқа ұсыныс (импорттаушының өтiнiшi бойынша жазбаша түрде) берiлудi. Бұл ретте декларантқа мәмiлеге қатысушылардың өзара тәуелдiлiгi тауардың бағасына әсер етпегенін растайтын қосымша қажеттi ақпарат беру үшiн мүмкiндiк берiледi.
      Декларанттың бастамасы бойынша тауардың кеден құнын белгiлеу негiзiне, егер декларант шамамен сол уақытта белгiленген мыналардың:
      Қазақстан Республикасына экспорттау кезiнде өзара тәуелдi болып табылмайтын қатысушылар арасындағы ұқсас немесе біртектес тауарлармен мәмiле жөнiндегi құнның;
      құнды шегеру әдiсi бойынша белгiленген ұқсас немесе бiртектес тауарлардың кеден құнының;
      құнды қосу әдiсi бойынша белгiленген ұқсас немесе бiртектес тауарлардың кеден құнының бiреуiне жақын екендiгiн дәлелдесе, мәмiле құны қабылдануы мүмкiн.
      Салыстыру үшiн декларант ұсынған бағалар мыналардағы:
      1) коммерциялық деңгейдегi (көтерме, бөлшек саудадағы);
      2) санындағы;
      3) осы баптың екiншi бөлiгiнде санамаланған элементтердегi (шығыстардағы);
      4) егер сатушы өзара тәуелдi тұлғамен жасасқан мәмiле кезiнде мұндай шығыстар жасамаса, өзара тәуелдi емес тұлғалар арасындағы мәмiле кезiнде туындайтын сатушының өзге де шығыстарындағы айырмашылықтар ескерiле отырып түзетiледi.
      Жоғарыда айтылған жағдайда тауардың кеден құнын анықтау үшiн мәмiле бойынша баға орнына салыстыру үшiн декларант ұсынған ұқсас немесе бiртектес тауарлар бағасы пайдаланылмайды.".

      80. 129-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "129-бап. Ұқсас тауарлармен жасалатын мәмле бағасы бойынша
                кеден құнын белгiлеу әдiсi
      Ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша бағалау әдiсiн пайдаланған кезде тауардың кеден құнын белгiлеу үшiн негiз ретiнде, осы бапта көрсетiлген шарттар сақтала отырып, ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы алынады.
      Бұл орайда бағаланатын тауарлармен барлық жағдайларда да бiрдей ұқсас тауарлар, соның iшiнде мына төмендегi белгiлер бойынша ұқсас тауарлар деп ұғынылады:
      табиғи сипаттамалары;
      рыноктағы сапасы мен танымдылығы;
      шығарылған елi.
      Кедендiк бағалау әдiсiн пайдаланған кезде осы баптың негізiнде:
      1) егер олар тауарлар бағаланатын елде шығарылмаған болса, тауарлар бағаланатын тауарлармен ұқсас деп есептелмейдi;
      2) бағаланатын тауарларды өндiрушi емес, басқа тұлға өндiрген тауарлар, бағаланатын тауарларды өндiрушi-тұлға өндiрген ұқсас тауарлар болмаған жағдайда ғана назарға алынады;
      3) тауарлар, егер олардың жобалануы, оларға арналған тәжiрибелiк- конструкторлық жұмыстар, олардың көркемдiк безендiрiлуi, дизайны, нобайлары немесе сызбалары:
      сатып алушыға сатушы өндiрумен және Қазақстан Республикасына экспортқа сатуға байланысты пайдалану үшін тегін немесе төмендетілген құны бойынша берген болса;
      Қазақстан Республикасында шығарылған болса, соған байланысты олардың құны осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiгiнiң 3) тармақшасының бесінші абзацы негізінде бағаланатын тауарлардың кедендік құнына енгiзілмеген болса ұқсас деп саналмайды.
      Сыртқы түрi бойынша азын-аулақ өзгешелiктер, егер негiзiнен мұндай тауарлар осы баптың талаптарына сай келсе, тауарларды ұқсас деп қараудан бас тарту үшiн негiз бола алмайды.
      Кеден құнын айқындау үшiн ұқсас тауарлармен жасалатын мәміле бағасы негiзге алынады, егер бұл тауарлар:
      1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшiн сатылса;
      2) бағаланатын тауарлар шығарылғанға дейiн тоқсан күннен бұрын және кейiн тоқсан күннен кешiктiрiлмей шығарылса;
      3) шамамен сол мөлшерде немесе сол коммерциялық деңгейде әкелiнсе (көтерме, бөлшек саудада).
      Егер тауарларды сол мөлшерде және сол коммерциялық деңгейде әкелу жағдайы орын алмаса, бұл айырмашылықтарды ескере отырып, бағаларды түзетiп басқа мөлшерде және басқа коммерциялық деңгейде әкелiнген ұқсас тауарлардың құны пайдаланылуы мүмкiн.
      Осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiмiнiң 1) тармақшасында көрсетiлген шығыстардың құны ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша белгiленетiн кеден құны арақашықтық және көлiк түрлерiнiң айырмашылығынан бағаланатын тауарлардың мұндай шығыстарының құнынан айтарлықтай ерекшеленеді.
      Осы бапта көзделген түзетулер дұрыс және құжаттармен расталған мәлiметтер негiзiнде енгiзiлуге тиiс.
      Егер осы әдiстi қолданған кезде ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiленiң бiр бағасынан артық баға анықталса, онда әкелетiн тауарлардың кеден құнын анықтау үшiн осы бағалардың ең төменi қолданылады.".
      81. 130-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "130-бап. Бiртектес тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша
                кеден құнын белгiлеу әдiсi
      Бiртектес тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша бағалау әдiсiн пайдаланған кезде тауардың кеден құнын белгiлеу үшiн негiз ретiнде осы бапта көзделген шарттарды сақтаған жағдайда әкелiнетiн тауарлармен жасалатын бiртектес тауарлар жөнiндегi мәмiле бағасы қабылданады.
      Бұл орайда олар барлық жағынан бiрдей болмаса да, сипаттамасы ұқсас және құрамы ұқсас болғандықтан бiртектес тауарлар деп ұғынылады, бұл оларға бағаланатын тауарлар функциясын атқаруға және коммерциялық тұрғыда бiр-бiрiн алмастыруға мүмкiндiк бередi.
      Тауарлардың бiртектестiлiгiн анықтаған кезде олардың мына төмендегi белгiлерi ескерiледi:
      сапасы, тауар белгiсiнiң болуы және нарықтағы танымдылығы;
      шығарылған елi.
      Бiртектес тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша кеден құнын белгiлеу әдiсiн пайдаланған кезде осы Заңның 129-бабының төртiншi-жетiншi бөлiктерiнiң ережелерi қолданылады.
      Кедендiк бағалаудың осы әдiсiн пайдаланған кезде:
      1) егер тауарлар бағаланатын тауарлар өндiрiлген елде өндірілмесе, бағаланатын тауарлармен бiртектi болып саналмайды;
      2) бағаланатын тауарларды өндiрушi емес, басқа тұлға өндiрген тауарлар, егер бағаланатын тауарларды өндіруші-тұлға өндірген біртекті тауарлар болмаған жағдайда ғана назарға алынады;
      3) тауарлар, егер оларды жобалау, оларға арналған тәжiрибелiк- конструкторлық жұмыстар, олардың көркемдiк безендiрiлуi, дизайны, нобайлары мен сызбалары:
      сатушыға сатып алушы өндiруге және Қазақстан Республикасына экспортқа сатуға байланысты пайдалану үшiн тегiн немесе төмендетiлген құны бойынша берiлген болса;
      Қазақстан Республикасында орындалған болса, соған байланысты олардың құны осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiгiнiң 3) тармақшасының бесiншi абзацы негiзiнде бағаланатын тауарлардың кедендiк құнына енгізілмеген болса, біртекті деп саналмайды.".
      82. 131-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "кеден құнын" деген сөздердiң алдынан "тауардың" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) екiншi бөлiктегi "бағаланатын тауарлар әкелiнетiн күннен бастап тоқсан күннен кешiктiрмей" деген сөздер алып тасталсын;
      3) үшiншi және төртiншi бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл орайда сату бағаланатын тауарларды әкелумен бiр мезгiлде, ал мұндай мерзімде сату болмаған кезде бағаланатын тауарлар әкелінген күннен кейiнгi неғұрлым жақын мерзiмде, бiрақ тоқсан күннен кешiктiрмей жүзеге асырылуы тиiс.
      Тауардың бiрлiк бағасынан мынадай құрамдас бөлiктерi шегерiп тасталады:
      1) әдетте төленетiн немесе төлеуге келiсiлген өтемдiк сыйақылар немесе сол сыныптағы немесе сол түрдегi әкелiнетiн тауарларды Қазақстан Республикасында сатуға байланысты пайда табу мен жалпы шығыстарды жабу мақсатында әдетте есептелетiн үстеме ақылар;
      2) тауарларды әкелуге немесе сатуға байланысты Қазақстан Республикасында төленуге тиiс әкелу бажы, салық, алымдар және өзге де төлемдер сомасы;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтандыруға, тиеу және түсiру жұмыстарына Қазақстан Республикасында төленетiн әдеттегi шығыстар.
      Сол сыныптағы немесе түрдегi тауарлар өнеркәсiптiң белгiлi бiр саласында өндiрiлген тауарлардың тобына немесе разрядына жататын тауарларды бiлдiредi және ұқсас немесе бiртектес тауарларды қамтиды, бiрақ олармен шектелмейдi.
      Әкелiнген кездегi күйiнде бағаланатын ұқсас немесе бiртектес тауарларды сату реттерi болмаған кезде декларанттың өтiнiшi бойынша қосылған құнды шегере отырып, ұқсатудан өткiзiлген және осы баптың екiншi және төртiншi бөлiктерiнiң ережелерiн сақтаған жағдайда тауар бiрлiгiнiң бағасы пайдаланылуы мүмкiн.".
      83. 132-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасына жеткiзу кезiнде экспорт елiнде өндірілген бағаланатын тауарлар сияқты, сол сыныптағы немесе түрдегі тауарларды сатқан кезде әдетте, бағаға енгiзiлетiн кiрiс пен жалпы шығыстар сомасы;
      3) осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасында санамаланған шығыстар құны".
      84. 133-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "133-бап. Кеден құнын айқындаудың резервтiк әдiсi
      Тауардың кеден құны резервтiк әдiс негiзiнде тауарларды кедендiк бағалаудың халықаралық принциптерiне сәйкес Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен, осы Заңның 128-132- баптарында сипатталған әдістерді пайдалану жолымен белгіленеді.
      Тауардың кеден құнын айқындау үшiн резервтiк әдiстi қолданған кезде

Қазақстан Республикасының кеден органдарында бар ақпарат пайдаланылады.
   Резервтiк әдiс бойынша тауардың кеден құнын айқындау үшiн негiз
ретiнде:
   1) экспорт елінің ішкі рыногындағы тауардың бағасын;
   2) ол әкетiлетiн елден үшiншi елге жеткiзiлетiн тауардың бағасын;
   3) Қазақстанда шығарылған тауарлардың Қазақстан Республикасының
iшкi рыногындағы бағасын;
   4) тауардың еркiн белгiленген немесе сенiмдi түрде расталмаған құнын;
   5) осы Заңның 132-бабында көзделмеген шығындарды есептеу
негiзiнде айқындалатын ұқсас немесе бiртектес тауарлардың құнын;
   6) ең төменгi кеден құнын пайдалануға болмайды.
   Тауарлардың кеден құнын резервтiк әдiс бойынша айқындаған кезде екi
баламалы құнның неғұрлым жоғарысын кедендiк мақсатта пайдалануды
көздейтiн жүйенi негiзге қабылдауға болмайды.".
   85. 134-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "134-бап. Кеден төлемдерi мен салығын төлеушiлер
   Кеден төлемдерiн төлеушi тауар өткiзетiн тұлға болып табылады.
   Салық төлеушiлер Қазақстан Республикасының салық заңдарымен
айқындалатын тұлғалар болып табылады.".
   
   86. 136-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "136-бап. Кеден төлемдерi мен салығын төлеу тәртiбi


      Кеден төлемдерi мен салығы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен бiрлесе отырып, кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайтын тәртiппен мемлекеттiк бюджетке төленедi.
      Кеден төлемдерi мен салығын төлеудi төлеушi не төлеушiнiң тапсыруы бойынша үшiншi бiр тұлға жүзеге асыруы мүмкiн.".
      87. 137-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайтын тәртіппен кеден органдары өндірістік ұқсатуға арналған импортталатын шикiзаттар мен материалдарға кеден бажын төлеудi кейiнге қалдыру немесе бөлiп төлеу мерзiмiне рұқсат бередi.";
      2) үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден органы кеден бажын төлеудi кейiнге қалдыру немесе бөліп төлеу мерзімін берген кезде кеден бажын төлеу күні қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы бойынша проценттер алынады.";
      3) бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеудi кейiнге қалдыру мерзімi Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес берiледi.".

      88. 138-бапта:
      1) атауындағы "төлемдерi" деген сөз "бажы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз ету тауарлар мен көлiк құралдарын кепілге берумен және уәкілеттi банктiң кепiлдiгiмен немесе тиесiлi соманы Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзумен жүзеге асырылуы мүмкiн.";
      3) бесiншi бөлiк алып тасталсын;
      4) алтыншы бөлiктегi "мұндай кепiлдiктердi" деген сөздер "уәкiлеттi банк кепiлдiктерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) жетiншi бөлiкте:
      "төлемдерi" деген сөз "бажы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асырушы немесе ұйымдардың" деген сөздер алып тасталсын;
      6) сегiзiншi бөлiктегi "төлемдерi" деген сөз "бажы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) оныншы бөлiктегi "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң келiсiмi бойынша кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын.
      89. 140-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "140-бап. Кеден төлемдерiн өндiрiп алу және жауапкершiлiк шаралары
      Кеден төлемдерiн төлеу мерзiмiнiң аяқталуына байланысты пайда болған берешектi Қазақстан Республикасының кеден органдары төлеушiлер шоттарынан даусыз тәртiппен алады.
      Берешек кезiнде берешек сомасын төлеу күнi қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландырудың 1,5 есе ресми ставкасы мөлшерiнде өсiм алынады.
      Қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсiмдi төлеушi осы Заңның 388-395-баптарында белгiленген тәртiппен төлеушi хабардар етiлген күннен бастап бес банк күнi iшiнде төлейдi не оған шағым беруi мүмкiн. Егер осы шешiмге төлеушi аталған тәртiппен шағым бермеген жағдайда қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсімді кеден органдары төлеушілер шоттарынан даусыз тәртіппен өндіріп алады.
      Кеден төлемдерi, олар бойынша есептелген айыппұлдар, сондай-ақ айыппұл санкциялары жөнiндегi берешектi жабу Қазақстан Республикасының салық заңдарында салықтар бойынша берешекті өтеу үшiн белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен жүзеге асырылады.
      Төлеушiнiң ақшасы болмаған жағдайда, өндiрiп алу төлеушiнiң келiсiмiмен, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушiнiң мүлкiне аударылады. Мүлiктi өндiрiп алу туралы шешiмге осы Заңның 388-395-баптарында белгiленген тәртiппен осындай шешiм туралы хабарланған күннен бастап бес банктiк күн iшiнде төлеушiнiң шағым жасамауы осы бөлiк бойынша келiскендiк деп саналады.
      Кеден төлемдерiн төлеуден жалтару жағдайында банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын өзге де ұйымдар үшiн мiндеттi, iс жүзiндегi төлеу сәтiне дейiн төлеушiнiң шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешім қабылданады. Өндiрiп алу туралы шешiмдердi орындамағаны үшiн осы Заңның 296-бабына сәйкес жауапкершiлiк көзделген.
      Кеден төлемдерi мен өсiмi бойынша берешектiң төленуiн қамтамасыз ету үшiн төлеушiнiң шоттарында қаражаты болмаған жағдайда төлеушінiң мүлкiне иелiк етуін шектеу туралы шешiм шығарылады.
      Төленбеген кеден төлемдерi мен өсiмдерiн төлеушiнiң шоттарынан өндiрiп алу, төлеушiнiң шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдау, сондай-ақ мүлiктi иеленудi шектеу туралы шешiм шығару Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
      Кеден төлемдерi мен салығын төлеуден жалтарған тұлғаларға кеден төлемдерiн төлеудi кейiнге қалдыру және бөлiп төлеу мерзiмi берiлмейдi.".
      90. 141-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "Министрлер Кабинетi" деген сөздер "орталық кеден органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) төртiншi бөлiкте:
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) осы елде жүзеге асырылатын өндiрiстiк және өзге де операциялардың нәтижесi болып табылатын және оның аумағында жиналған, кейіннен қайталама шикізат ретінде ғана пайдаланылуы мүмкін қалдық заттар;";
      9) тармақшадағы "тармақтарында" деген сөз "тармақшаларында" деген сөзбен ауыстырылсын.
      91. 142-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы баптың 2) және 3) тармақшаларында көрсетiлген тауарларды жеткiлiктi дәрежеде ұқсату өлшемдерiн нақты тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.".

      92. 144-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "144-бап. Тауардың шыққан жерiн растау
      Тауар шыққан елдiң құжатпен расталуы тауардың шыққан жерi туралы сертификат не Қазақстан Республикасының орталық кеден органы анықтайтын тәртiппен берiлетiн өзге де құжаттар болып табылады.
      Қазақстан Республикасы кеден аумағынан тауарларды әкеткен кезде тауардың шыққан жерi туралы уәкiлеттi орган беретiн сертификат бұл тиiстi келісім-шарттарда тіркелген немесе Қазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiнде көзделген жағдайларда тапсырылады.
      Тауарды Қазақстан Республикасының кеден аймағына әкелген кезде тауардың шыққан жерi туралы сертификат тек:
      1) Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларға қатысты кеден тарифi бойынша артықшылықтар берілген;
      2) егер Қазақстан Республикасы кеден органының тауар тауарлардың сол елден әкелiнуi тарифтiк емес реттеу шараларымен реттелетiн елдерден шығарылады деп топшылауға негiзi болған;
      3) егер бұл Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық келісімдермен, сондай-ақ қоршаған табиғи ортаны, халықтың денсаулығын қорғау, қазақстандық тұтынушылардың құқықтарын, қоғамдық тәртiптi, мемлекеттiк қауiпсiздiктi және Қазақстан Республикасының басқа да өмiрлiк маңызы бар мүдделерiн қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдаЙларда ғана берiледi.
      Өзге жағдайларда тауардың шыққан жері туралы сертификат талап етiлмейдi.".
      93. 145-баптың екiншi бөлiгiндегi "ресми куәландырылған көшiрмесi" деген сөздер "сертификаттың түпнұсқасын берген орган ресми куәландырған көшiрмесi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      94. 146-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Аталған негiздер декларантқа жазбаша түрде тапсырылады.";
      2) екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауардың шыққан жерi туралы тиiстi дәрежеде ресiмделген сертификаты немесе мәліметтерді тапсырмау тауарды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзуден бас тартуға негiз болып табылмайды.".
      95. 147-бапта:
      1) "Министрлер Кабинетi" деген сөздер "орталық кеден органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мыналар импортталатын тауарлармен бiр елден шыққан деп саналады:
      егер олар осындай тауармен бiрге импортталса және сатылса және арналуы және саны бойынша әдеттегi осындай тауарлардың жарақталуына сәйкес келсе, импортталатын тауармен пайдалануға арналған қосалқы бөлшектер, аспаптар мен керек-жарақтар;
      егер олар импортталатын тауармен бiр тауарлық позицияда сыныпталса, импортталатын тауар салынған бума материалдар мен контейнерлер.".
      96. 148-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "148-бап. Кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктер
      Тауарларға қатысты кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктер осы Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбiмен берiледi және осы Заңның 149 және 150-баптарында көзделгеннен басқа жағдайларда жеке сипат ала алмайды.
      Кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктердi Қазақстан Республикасының басқа нормативтiк құқықтық актiлерiмен беруге тыйым салынады.
      Бұл орайда кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктер ретiнде Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарға қатысты кеден төлемдерiн алудан босату және кеден бажының ставкасын төмендету түрiндегi жеңiлдiктер ұғынылады.".
      97. 149-бапта:
      1) бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацтағы "төлемдерін" деген сөз "бажын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1) тармақша "немесе" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалардың шегiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшада:
      "Қазақстан кәсiпорындарының" деген сөздер алып тасталсын;
      "теңiз кәсiпшiлiгiн жүргiзетiн" деген сөздердiң алдынан "Қазақстан

Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалардың шегiнде" деген
сөздермен толықтырылсын;
   ", бұған кедендік ресімдеу үшін алынатын кеден алымдары жатпайды"
деген сөздер алып тасталсын;
   3) тармақшадағы "шетел валютасы (ескi ақшаны зерттеуге пайдалану
мақсатынан басқа)," деген сөздер алып тасталсын;
   4) тармақша алып тасталсын;
   5), 6) тармақшалардағы "тауарлар" деген сөздің алдынан
"акцизделетiндерден басқа" деген сөздермен толықтырылсын;
   7) тармақшада:
   "төлемдерiн" деген сөз "бажын" деген сөзбен ауыстырылсын;
   "бұған кеден құжаттарын ресiмдеу үшiн алынатын кеден алымдары
жатпайды" деген сөздер алып тасталсын;
   8) тармақша алып тасталсын;
   9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "9) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өзiнiң мұқтаждары үшiн
әкелiнетiн тауарлар;";
   11) тармақшадағы "осы Жарлықтың 108-бабына сәйкес өндiрiстiк
немесе өзге коммерциялық қызметке арналған" деген сөздер "Қазақстан
Республикасының Үкiметi белгiлейтiн бажсыз өткiзу нормалары шегiндегi"
деген сөздермен ауыстырылсын;
   12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:


      "12) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң, сондай-ақ мемлекеттiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен сатып алынатын технологиялық жабдықтар;";
      13) тармақша алып тасталсын;
      15) тармақшадағы "бұған кеден алымдары қосылмайды" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) шетелдiк дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкiлдiктердiң ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкiмшiлiк-техникалық қызметшiлерiнiң, оның iшiнде олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерiнiң жеке пайдалануы үшiн әкелiнетiн және Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес босатылатын тауарлар.";
      2) екiншi бөлiктегi "мемлекеттiк комитетi" деген сөздер "агенттiгi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы баптың 1), 3), 5), 6), 9), 12) тармақшаларында санамаланған тауарлар кедендік ресімделгені үшін кеден алымдарын салудан босатылады".
      98. 150-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк "белгiлеу" деген сөздiң алдынан "квота" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) екiншi бөлiктегi "Қазақстан Республикасы Кеден-тарифтiк кеңесiнiң ұсыныстары негiзiнде" деген сөздер алып тасталсын;
      3) үшiншi бөлiк алып тасталсын.
      99. 151-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "151-бап. Төленген кеден төлемдерi мен салығын қайтару
      Егер төленген кеден төлемдерiнiң сомасы есептелген сомадан асып кетсе, Қазақстан Республикасының кеден органы:
      1) төлеуші келіскен жағдайда артық (қалдық) соманы осы төлемдер бойынша мiндеттемелердiң есебiне жатқызады;
      2) төлеушiнiң жазбаша өтiнiшi бойынша оған қалдықты өтiнiш берiлген күннен бастап жиырма күн мерзiмде қайтарады.
      Артық төленген салықты қайтару Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес жүргiзiледi.
      Осы Заңмен белгiленген кеден режимдерiнiң талаптарына сәйкес кеден бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз ету ретiнде төленген кеден бажы мен салығын қайтару төлеушiнiң жазбаша өтiнiшiн және аталған сомалар соларға сәйкес есептелген және кеден органының депозиттiк шотына төленген құжаттардың көшiрмелерiн Қазақстан Республикасының кеден органы алғаннан кейiн келесi банктiк күн аяқталмай жүзеге асырылады.
      Кеден төлемдерi мен салығын қайтарған кезде проценттер төленбейдi.
      Төленген кеден төлемдерiн, сондай-ақ салығын төлеудi қамтамасыз ету ретiнде енгiзiлген салықты қайтару тәртiбiн кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Соттың шешiмiмен орынсыз өндiрiп алынған сомаларды төлеушiге қайтару осы сомаларды төлеу күнi қолданылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының 1,5 есе ресми ставкасы мөлшерiнде оларды Қазақстан Республикасының кеден органы өндiрiп алған күннен бастап әрбiр күн үшiн өсiм есептеп, үш күн iшiнде

жүргiзiледi."
   100. Мынадай мазмұндағы 151-1-баппен толықтырылсын:
   "151-1-бап. Талап арыздың ескіру мерзiмi
   Қазақстан Республикасы кеден органдарының кеден төлемдерiнiң
төленбеген сомаларын төлеу не кеден төлемдерiнiң төленбеген сомаларын
өндiрiп алу туралы талаптарының, сондай-ақ төлеушiлердiң кеден
төлемдерінің артық төленген сомаларын қайтару немесе есепке алу туралы
талаптарына талап арыздың ескiру мерзiмi бес жыл болып белгiленедi.".
   
   101. 158-бапта екiншi сөйлем алып тасталсын.
   102. 159-бап алып тасталсын.
   103. 165-бапта:
   1) бiрiншi бөлiкте:
   "коммерциялық" деген сөз "кәсiпкерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;


      2) үшiншi және төртiншi бөлiктердегi "не; тауарлар мен олардың құжаттарының тасымалын кеден тасымалдаушысының", "не тауарлар мен олардың құжаттарын кеден тасымалдаушысы арқылы тасымалдауға" деген сөздер алып тасталсын;
      3) бесiншi бөлiктегi "төлемдерiнiң" деген сөз "бажы мен салықтарының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      104. 167-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      1) "Жеткiзілген жерiнде тауарлар мен көлiк құралдары Қазақстан Республикасының кеден органына ұсынылады, ал олардың құжаттары соған табыс етiледi. Ұсыну тауарлар мен көлiк құралдарының келгенi туралы олар келгеннен кейiн бiр тәулiктен кешiктiрмей хабарлама беруден көрiнедi.";
      2) екiншi бөлiктегi қазақша мәтiнi дұрыс.
      105. 169-баптағы "...осы Жарлықтың 164-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген тауарларға қатысты жағдайлардан басқа реттерде, тасымалдаушыға жүктеледi." деген сөздер "...осы Заңның 164-бабының екiншi бөлiгiнде көрсетiлген тауарларды уақытша сақтау қоймаларына орналастыруға қатысты жағдайды, сондай-ақ осы Заңда көзделген басқа да жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен ауыстырылсын.
      106. 171-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "171-бап. Уақытша сақтау орындары
      Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтау кедендiк бақылау аймағында арнайы бөлiнген және жабдықталған үй-жайларда, ашық алаңдарда, көлiк құралдарында немесе өзге де орындарда (уақытша сақтау қоймаларында, кеден қоймаларында, еркiн қоймаларда) жүзеге асырылады. Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтаудың орны мен рәсiмi тауарлардың мақсатына және кедендiк ресiмдеу мерзiмiне байланысты кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкілетті мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен айқындалады.
      Уақытша сақтау қоймаларын - тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтауға әдейi арналған қоймаларды Қазақстан Республикасының кеден органдары не отандық тұлғалар құруы мүмкiн.
      Уақытша сақтау қоймаларының құрылымына жабдықталуына және тұрған орнына қойылатын міндетті талаптарды Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      107. 172-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "172-бап. Уақытша сақтау қоймасын құруға арналған лицензия
       Уақытша сақтау қоймалары Қазақстан Республикасы кеден органдарының лицензиясын алғаннан кейiн құрылуы мүмкiн. Егер уақытша сақтау қоймасын Қазақстан Республикасының кеден органы құрса, аталған лицензияны алудың қажетi жоқ.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Уақытша сақтау қоймасын құруға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата түру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияның күшi тоқтатылған кезде шетел тауарларын қоймаға орналастыру кеден бажын, салығын төлеп және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданып жүзеге асырылады.
      Кеден органы құрылған және жұмыс iстеп тұрған кеден қоймалары туралы ақпараттың мерзімді жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.".
      108. 176-баптың бесiншi абзацтағы "сақтаулы" деген сөз "уақытша сақтау қоймасына түскен, сақтаулы және әкетілген" деген сөздермен ауыстырылсын.

      109. Мынадай мазмұндағы 176-1-баппен толықтырылсын:
      "176-1-бап. Уақытша сақтау орындарына қойылатын талаптар
      Уақытша сақтау орындарына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Егер уақытша сақтау орны кеден немесе еркiн қойманың бөлiгi болып табылса, тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтау үшiн пайдаланылатын мұндай қойманың бiр бөлiгi оқшаулануы, ал Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген жағдайларда - жеке кiрме жолдармен жабдықталуы керек.".
      110. 177-баптағы "орталық кеден органы" деген сөздерден кейiн "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның келiсiмi бойынша" деген сөздермен толықтырылсын.
      111. 179-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Белгiленген мерзiмдердi ұзартуды кеден декларациясының тапсырылмауына немесе кедендiк ресiмдеудi жүргiзу үшiн қажет басқа да құжаттардың болмауына байланысты Қазақстан Республикасының кеден органы жүзеге асыруы мүмкiн.".
      2) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден немесе еркiн қоймада уақытша сақтау мерзiмi осы баптың екiншi бөлiгiне сәйкес белгiленедi.".

      112. 180-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "180-бап. Уақытша сақтауда тұрған тауарлармен жүргiзiлетiн
                операциялар
      Уақытша сақтау қоймасының иесi, тауарларға қатысты өкiлеттiгi бар өзге тұлға және олардың өкiлдерi кеден органының рұқсатымен уақытша сақтау қоймасында тұрған тауарларды қарап көруi және өлшеуі, тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiн iрiктеуi мүмкiн.
      Уақытша сақтауда тұрған тауарлар олардың зақымданған құндақтарын түзетудi қоса алғанда, сол күйiнде сақталуын қамтамасыз ету үшiн қажеттi операцияларға ұшырауы мүмкiн.".

      113. 182-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "182-бап. Кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру
                құқығына арналған лицензия
      Заңды тұлға Қазақстан Республикасы орталық кеден органының осындай қызметтi жүзеге асыру құқығына арналған лицензиясын алғаннан кейін кеден делдалы ретiнде қызметiн бастай алады.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Кеден делдалы ретінде қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензияның

күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
   Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында 
хабарланған күннен бастап қолданылады.
   Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған
күннен бастап қолданылады.
   Кеден органы кеден делдалдары тiзбесiнiң мерзiмдi жарияланып
тұруын қамтамасыз етедi.".
   
   114. 183-бапта
   1) бiрiншi бөлiгiнде:
   "құқылы" деген соз алып тасталсын;
   "жасауға" және "атқаруға" деген сөз "жасайды" және "атқарады" деген
сөздермен ауыстырылсын;
   2) мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:


      "Кеден делдалының құқықтары мен мiндеттерi барлық кеден делдалдары үшiн ортақ болып табылады. Жекелеген кеден делдалдары үшiн жеке сипаттағы жеңiлдiктер, айрықша (ерекше) құқықтар мен өзге артықшылықтар беруге, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, тыйым салынады.".
      115. 185-бапта:
      1) төртiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өтiнiштердi қарау және бiлiктiлiк аттестатын беру тәртiбiн, сондай-ақ кедендiк ресiмдеу жөнiнде мамандарға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi. Қазақстан Республикасының орталық кеден органы кедендiк ресiмдеу жөнiнде мамандардың тiзiлiмiн жүргiзедi.";
      2) бесiншi бөлiктiң 3) тармақшасындағы "кеден iсi жөнiндегi заңдардың және өзге де құжаттардың" деген сөздер "кеден заңдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) алтыншы бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қайтарып алу, біліктілік аттестаты берілген күннен бастап күшіне енетін өтiнiш берушi тапсырған толық емес немесе күмәндi мәлiметтердiң негiзiнде берiлген білiктiлiк аттестатын қайтарып алуды қоспағанда, қайтарып алу туралы бiлiктiлiк аттестатын ұстаушы ресми хабарлаған күннен бастап күшiне енедi.";
      4) сегiзiншi бөлiктегi "кеден құжаттарын ресiмдеу жөнiндегi маманның өз мiндеттерiн орындауға адал қарағандығына күдiк келтiретiн жеткiлiктi негiздер болған жағдайда" деген сөздер алып тасталсын;
      5) он үшiншi бөлiктегi "ХY бөлiмiмен" деген сөздер "388-395- баптарымен" деген сөздермен ауыстырылсын.
      116. 188-бап мынадай мазмұндағы төртінші - жетінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Лицензиялауға баЙланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Кеден тасымалдаушысы ретiнде қызметпен айналысуға берілген

лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы
тоқтата тұруы мүмкiн.
   Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында
хабарланған күннен бастап қолданылады.
   Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған
күннен бастап қолданылады.".
   117. 189-бап алып тасталсын.
   118. 192-бапта "Қазақстан Республикасының кеден ісі жөніндегі 
заңдармен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен"
деген сөздермен ауыстырылсын.
   119. 195-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Кеден декларациясын тапсыру мерзiмi тауарлар мен көлiк 
құралдарын Қазақстан Республикасының кеден органына тапсырған күннен
бастап он бес күннен аспауға тиiс.".
   120. 196-бапта:
   1) бiрiншi бөлiктегi бiрiншi сөйлем алып тасталсын;
   2) екiншi бөлiк алып тасталсын.
   
   121. 197-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:


      "Декларант тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзушi, оларды тасымалдаушы тұлға не тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзетiн тұлғамен шарт бойынша оларды мәлімдейтін тұлға болып табылатынына қарамастан, осы Заңда көзделген барлық мiндеттердi орындайды және толық көлемде жауап бередi, соның iшiнде тауарлар мен көлiк құралдарын мәлiмдеу кезiнде декларант:".

   122. 198-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "198-бап. Кеден мақсаттары үшiн қажет құжаттар мен
        қосымша мәлiметтер
   
   Кеден декларациясын беру Қазақстан Республикасының кеден органына 
кеден декларациясын толтыруға негiз болатын және:
   кеден ресімдеуіне жататын тауарлар мен көлік құралдарына меншік
құқығын (иелену немесе пайдалану құқығын);
   декларанттың өз атынан кеден декларациясын беру өкiлеттiгiн
тауарларды өткiзу фактiсiн;
   тауарлардың кеден құны мен шығу тегiн;


      кеден төлемдерi мен салығының төленгенiн және (немесе) тарифтiк жеңiлдiктер немесе тарифтiк артықшылықтар, салық төлеу жөнiнде жеңiлдiктер беруге негiздеменi;
      стандарттардың міндетті талаптарына сәйкестігін;
      сондай-ақ уәкілеттi мемлекеттік органдардың тиісті рұқсаттарын растайтын құжаттарды және Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда өзге де құжаттарды тапсырумен қоса жүргiзiлуге тиiс.
      Қажет құжаттар тiзбесiн осы Заңмен белгiленген кеден режимдерiнiң талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының орталық кеден органы айқындайды және ол мiндеттi түрде жариялануға тиiс.
      Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясында, кеден мақсаттары үшiн тапсырылған құжаттарда келтiрiлген ақпаратты тексеру мақсатында Қазақстан Республикасы кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен қосымша мәлiметтер сұратуға құқылы.
      Қазақстан Республикасының кеден органы жетiспейтiн құжаттар мен мәлiметтердi беру үшiн мерзiм белгiлеуге құқылы. Қосымша құжаттар беру талабы декларация қабылдауда және тауарлар шығаруда бас тартуға негiз бола алмайды.
      Қазақстан Республикасының кеден органдарына кеден декларациясын және кедендiк мақсаттар үшiн қажеттi құжаттарды тапсыру күнi Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен ресiмделетiн тапсырылған құжаттар тiзбесiнде көрсетiледi және Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды адамының дербес мөрiмен куәландырылады.
      Куәландырылған соң тiзбе декларантқа қайтарылады.
      Құжаттардың ресiмделуi жөнiнде ескертпелер және/немесе қосымша құжаттар беру қажет болған жағдайда, декларантқа қайтарылатын тiзбеде Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды тұлғасы куәландыратын тиiстi жазба жүргiзiледi.".
      123. 199-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы орталық кеден органы белгiлеген тәртiп бұзылып ресiмделген кеден декларациялары бойынша тауарлар мен көлiк құралдарын шығару жөнiндегi жауапкершiлiк Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды адамына жүктеледi.".
      124. 200-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "200-бап. Кеден декларациясын өзгерту және толықтыру
      Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатымен кеден декларациясында көрсетілген мәліметтерді декларант өзгертуі немесе толықтыруы, ал берiлген кеден декларациясын ол керi қайтарып алуы мүмкiн.
      ОсылаЙ өзгерту, толықтыру немесе керi қайтарып алу кеден декларациясын тексеру аяқталғанға немесе тауарлар мен көлік құралдарын қарап шығу басталғанға немесе Қазақстан Республикасының кеден органы декларацияда көрсетiлген мәлiметтердiң дұрыс еместiгiн анықтағанға дейiн жүргiзiлуi мүмкiн.
      Кеден декларациясын өзгерту немесе толықтыру оның қолданылу аясын кеңейте немесе тарылта алмайды.
      Қазақстан Республикасы кеден органдары лауазымды адамдарының өз бастамашылығымен, тұлғаның тапсыруы немесе өтiнiшi бойынша жазбаша кеден декларациясын толтыруға, кеден декларациясында көрсетілген мәліметтерді өзгертуге немесе толықтыруға құқығы жоқ, бұған Қазақстан Республикасы кеден органдарының құзыретiне жатқызылған мәліметтерді кеден декларациясына енгізу, сондай-ақ машинамен өңдеу үшін пайдаланылатын кодталған мәліметтерді, егер осындай мәліметтер кодталмаған күйiнде декларацияда бар болса, өзгерту немесе толықтыру қосылмайды.
      Кеден декларациясын қайтарып алу кезiнде жаңа кеден декларациясын тапсыру жалпы белгіленген тәртiппен жүргiзiледi.
      Кеден декларациясына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, сондай-ақ оны қайтарып алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      125. 202-бапта:
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "202-бап. Мерзiмдi және алдын ала декларациялау";
      2) екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Декларант тауарлар келерден бұрын отыз күннен аспайтын мерзiмде Қазақстан Республикасының кеден органына жүгiнген жағдайда тауарларды алдын ала декларациялау рәсiмi қолданылады.";
      3) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауарларды мерзімді және алдын ала декларациялау тәртібін Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      126. 203-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Кеден бақылауын жүргiзу ережелерiн" деген сөздерден кейiн "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның келiсiмi бойынша" деген сөздермен толықтырылсын.
      127. 205-баптың төртiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден бақылауы үшiн қажет құжаттарды кеден органдары, тауарлар өткiзетiн тұлғалар, кеден делдалдары және Қазақстан Республикасының кеден органдарына бақылау жүктелген қызметпен кемiнде бес жыл айналысатын өзге де тұлғалар сақтайды.".
      128. 206-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк "сарапшыларды" деген сөзден кейiн "шарттық негiзде" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) "егер ол жұмыс" деген сөздерден кейiн "осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.
      129. 207-бап "қызмет куәлiгi негiзiнде" деген сөздерден кейiн "тиiстi тәртiппен ресiмделген ұйғарым болған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын.
      130. 211-бапта:
      1) бiрiншi бөлiкте:
      "Вице-Президентiнiң" деген сөздер "Мемлекеттiк хатшысының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Жоғарғы Кеңесі Төрағасының" деген сөздер "Парламенті Сенаты Төрағасының, Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжілiсi Төрағасының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiкте:
      "Жоғарғы Кеңесi" деген сөздер "Парламент Сенаты мен Мәжiлiсi" деген сөздермен, "Конституциялық Соты" деген сөздер "Конституциялық Кеңесi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Төрелiк Соты Төрағасының" деген сөздер алып тасталсын;
      3) үшiншi бөлiктегi "заңдарында" деген сөз "заң актiлерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын.
      131. 216-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "216-бап. Кеден декларациясын, құжаттарды тексеру және тауарлар мен
                көлiк құралдарын қарап шығудың мерзiмдерi
      Кеден декларациясын, құжаттарды тексерудi және тауарлар мен көлiк құралдарын қарап шығуды, оның iшiнде шұғыл жеткiзiлiмдер жөнiнде тексеру мен қарап шығуды, ал тауарлардан алдын-ала мәлiмдеген жағдайда - кеден декларациясы мен құжаттарды тексерудi Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясын қабылдап алған және кеден мақсаттары үшiн қажет барлық құжаттар тапсырылған күннен бастап үш күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының кеден органы жүзеге асырады.
      Шұғыл жеткiзiлiмдер жөнiнде қолданылатын мерзiмдi қоспағанда, аталған мерзiмдi кеден декларациясын қабылдап алған күннен бастап он күнге дейiн ұзартуға Қазақстан Республикасы кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен жол беріледі.".
      132. 30-тарау мынадай мазмұндағы 218-1 - 218-5-баптармен толықтырылсын:
      "218-1-бап. Интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды
                  Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан

                  Республикасынан әкетуге шектеулер
      Қазақстан Республикасы орталық кеден органының интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарлар тiзілiмiне енгiзiлген интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу не Қазақстан Республикасының аумағынан әкету Қазақстан Республикасының заңдарына не Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес осы Заңмен белгiленген тәртiппен және интеллектуалдық меншiк объектiлерi жөнiндегi Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiмен жүзеге асырылады.
      218-2-бап. Интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды
                 тiркеу туралы өтiнiш
      Интеллектуалдық меншік объектілерін қамтитын тауарларды Қазақстан Республикасы орталық кеден органының тiзiлiмiне енгiзу интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқық иеленушiнiң өтiнiшi бойынша жүзеге асырылады. Өтiнiш беру, қарау және тiзiлiмге енгiзу тәртiбiн құзыретiне интеллектуалдық және өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн қорғау мәселелерi жатқызылған, мемлекет уәкiлеттiк берген органның келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы интеллектуалдық меншік объектілерi бар тауарлардың тiзiлiмiн жүргiзедi және оны мерзiмдi жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.
      Интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарлар:
      1) интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқық иеленушiнiң өтiнiшi бойынша;
      2) интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды тiзiлiмге енгiзген кезде терiс мәлiметтер берілген жағдайда;
      3) өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердiң өзгергенi жайында белгiленген мерзiмде хабарламағанда;
      4) интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқығы күшiн тоқтатқанда тiзiлiмнен алып тасталуы мүмкiн.
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы құқық иеленушiнi интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарлардың тiзiлiмнен алып тасталғандығы туралы дереу хабардар етедi.
      Құқық иеленушi Қазақстан Республикасының орталық кеден органына оның интеллектуалдық меншiк объектiсiне құқығы жарамсыз болып қалғандығы туралы хабарлауға мiндеттi.

      218-3-бап. Интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды
                 шығаруды тоқтата тұру

      Қазақстан Республикасының кеден органы, егер Қазақстан Республикасының кеден органы тауарлар арыз берушiнiң интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқығын бұзады деген белгiлердi анықтаса, Қазақстан Республикасының орталық кеден органының тiзiлiмiне енгiзiлген интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтата тұрады.
      Қазақстан Республикасының кеден органы интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен кейiнгi келесi жұмыс күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде құқық иеленушi мен декларантты тоқтата тұру және оның себептерi туралы хабардар етедi, сондай-ақ декларантқа құқық иеленушiнiң атауы мен мекен-жайын, ал құқық иеленушiге - декларанттың атауы мен мекен-жайын хабарлайды.
      Интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтатқан жағдайда, құқық иеленушi осындай тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде тауарларды шығаруды тоқтата тұруға байланысты декларанттың залалдарын өтеуге жеткілікті мөлшерде енгізілетін соманы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті. Аталған мөлшердi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының кеден органы белгiлейдi.

      218-4-бап. Интеллектуалдық меншік құқығын қорғау мақсатында
                 кедендік ресімдеуді тоқтата тұру мерзімі

      Қазақстан Республикасының кеден органдары интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды он жұмыс күнiне дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы.
      Қазақстан Республикасының заңдарында не Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының кеден органдары бұл мерзiмдi қосымша он жұмыс күнiне ұзартуы мүмкiн.
      Егер өтiнiш берушi ұсталған тауарлардың әкелiнуi немесе әкетiлуi фактiсiне байланысты интеллектуалдық меншiкке құқықтың бұзылуы туралы сот iсiн қозғау туралы дәлелдемелердi тапсырмаса, құқық иеленушiге алдын ала хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының кеден органдары аталған мерзiм өткеннен кейiн Қазақстан Республикасының кеден заңдарында белгіленген өзге талаптар орындалған жағдайда тауарларды шығаруға шектеудi тоқтатады.
      Интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтата тұру мерзімі ішінде сот ісі қозғалған жағдайда Қазақстан Республикасының кеден органдарының талап арыз талаптарын қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы сот шешiм қабылдағанға дейiн тауарлар шығарулы жүзеге асыруға құқығы жоқ.
      Өнеркәсiптiк үлгiлердi, патенттердi, интегралдық схемалардың топологияларын немесе жасырын ақпаратты қамтитын тауарларды шығару декларант құқық иеленушiнiң мүдделерiн қорғау үшiн қажет қамтамасыз етудi кемiнде бiр ай мерзiмге берген жағдайда жүзеге асырылады.
      218-5-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқықты қорғау
                 жөнiнде шаралар қолданбағаны немесе талаптарды
                 бұзғаны үшiн жауапкершілiк

      Қазақстан Республикасының кеден органы осы Заңның 218-2-218-4- баптарында көзделген шараларды қолданбағаны не осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарды бұза отырып, тауарлар шығаруды тоқтатқаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.".
      133. 222-бапта:
      "Қазақстан Республикасы заңдарына" деген сөздер "осы Заңға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Өзге жағдайларда Қазақстан Республикасының кеден органдары анықтаған Қазақстан Республикасының валюта заңдарын бұзғаны үшiн жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес туындайды.".
      134. 232-баптағы "Қазақстан Республикасының" деген сөздер "Қазақстан Республикасы бекiткен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      135. 240 және 241-баптар алып тасталсын.

      136. 252-бап мынадай мазмұндағы бiрiншi бөлікпен толықтырылсын:
      "Тұлға кеден декларациясына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудiң осы Заңда белгіленген мерзімі аяқталғаннан кейін тауарлар мен көлік құралдарын дұрыс мәлiмдемеу фактiсi - кеден төлемдерiн және (немесе) салығын қайтаруға апарып соқпайтын факт туралы мәлімдеме жасағанда, осы Заңның 254-бабының 2)-6) тармақшаларында көзделген жаза түрлерi қолданылмайды. Ықпал етудiң аталған шараларын қолданбау тұлғаны кеден төлемдері мен салығын төлеу міндетінен, осы Заңда көзделген басқа да талаптарды орындаудан, сондай-ақ осы Заңның 140-бабына сәйкес есептелетiн өсiмдi төлеуден босатпайды.".

      137. Қазақша мәтiнде дұрыс.

      138. 258-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Заңның 254-бабының 4)-6) тармақшаларында көзделген жаза түрлерi олардың негізгі немесе қосымша жаза екеніне қарамастан кеден ережелерiн бұзғаны үшiн ол жасалған күннен бастап бес жылдан кешiктiрмей қолданылады. Кеден ережелерiн бұзу нақты болған күндi

анықтау мүмкiн болмаған жағдайда жаза кеден ережелерiн бұзу нақты
болған күндi анықтау мүмкiн болмаған жағдайда жаза кеден ережелерiн
бұзғаны үшiн ол анықталған күннен 5 жылдан ерте қолданылмайды.".
   
   139. 260-баптың екiншi абзацындағы "ескертуге не" деген сөздерден
кейiн "бестен" деген сөзбен толықтырылсын.
   140. 261-баптың екiншi абзацтағы "үш" деген сөз "бестен он" деген
сөздермен ауыстырылсын.
   
   141. 262-бапта:
   1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "үш" деген сөз "бестен он"
деген сөздермен ауыстырылсын;
   2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "екi жалақыдан он жалақыға
дейiн" деген сөздер "он жалақыдан жиырма жалақыға дейiн" деген
сөздермен ауыстырылсын.
   142. 263-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
   143. 264-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он"деген сөздер
"он жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
   144. 265-баптың екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "жиырма" деген
деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын.
   145. 266-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
   146. 267-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
   147. 268-баптың екiншi абзацындағы "он" деген сөздiң алуынан
"бестен" деген сөздермен толықтырылсын.
   148. 269-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер
"бес жалақыдан он" деген сөздермен ауыстырылсын.
   149. 270-баптың екiншi абзацындағы "жиырма" деген соз "елу" деген
сөзбен ауыстырылсын.
   150. 271-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
   151. 272-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.


      152. 273-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      153. 274-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      154. 275-баптың екiншi абзацындағы "жиырма" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын.
      155. 276-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      156. 278-бапта:
      1) бiрiншi абзацтағы "уақытша сақтау қоймалары мен еркiн қоймалардағы" деген сөздер "еркiн қоймалардағы, уақытша сақтау орындарындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi абзацтағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.

      157. 279-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан жиырма" деген сөздер "он жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын, "лицензияның күшiн кiдiрте отырып" деген сөздер алып тасталсын;
      2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "тауарларды ұқсатуға берiлген лицензияның күшiн кiдiрте отырып және" деген сөздер алынып тасталсын.
      153. 280-бапта:
      1) тақырыбындағы "өндiрiстiк және өзге де коммерциялық" деген сөздер "кәсiпкерлiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) бiрiншi абзацтағы "өндiрiстiк және өзге де коммерциялық" деген сөздер "кәсiпкерлiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) екiншi абзацтағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      159. 281-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      160. 283-баптың екiншi абзацындағы "бес" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын.
      161. 295-баптың тақырыбы мен мәтiнiндегi "Кеден төлемдерiн" деген сөздер "Кеден төлемдерi мен салығын" деген сөздермен ауыстырылсын.
      162. 296-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "296-бап. Банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлiгi";
      мәтiндегi "Қазақстан Республикасы кеден органдарының" деген сөздер алып тасталсын.
      163. 297-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "жиырмадан елу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "он", "жиырма" деген сөздер "жиырма жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
      164. 298-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "жиырма жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
      165. 301-баптың бiрiншi бөлiгi "277" деген саннан кейiн "279" деген санмен толықтырылсын.
      166. мынандай мазмұндағы 314-1-баппен толықтырылсын:
      "314-1-бап. Кеден ережелерiн бұзу туралы iстердi бiрiктiру және бөлу
      Бiр iсте жасатуына сол бiр адам жауапқа тартылатын немесе бiрлесiп қатысқан бiрнеше адам жауапқа тартылатын кеден ережелерiн бұзу туралы iстер бiрiктiрілуi мүмкiн.
      Кеден ережелерiн бұзу туралы iстердi бөлу, егер iстiң жан-жақты, толық және объективтi шешiлуiне әсер етпесе, қажеттiлiктен туындаған жағдайларда рұқсат етiледi.
      Iстердi бiрiктiру және бөлу iсте немесе қаралуында кеден ережелерiн бұзу туралы iстер жатқан Қазақстан Республикасы кеден органы лауазымды тұлғасының немесе осы немесе жоғары тұрған Қазақстан Республикасы кеден органы бастығының не оның орынбасарларының қаулысы бойынша жүргiзiледi.".
      167. 330-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғаның басшысы немесе басшысының орынбасары уақытша болмаған жағдайда, шақыру қағазы осы заңды тұлғаның қандай да бір қызметкерлерiне қолхатпен тапсырылады.".
      168. 332-баптың екiншi бөлiгiнде "қазақстандық" деген соз "отандық" деген сөзбен ауыстырылсын.
      169. 373-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "373-бап. Кеден iсi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi жариялау
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден iсi жөнiндегi өзi қабылдаған нормативтiк құқықтық актiлердi жариялауды қамтамасыз етедi."

      170. 53-тарауда:
      1) 376-379-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "376-бап. Алдын ала шешiм қабылдау
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы, кеден басқармалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген, Қазақстан Республикасының жекелеген кедендерi мүдделi тұлғаның сұрау салуы бойынша нақты тауарға немесе нақты шаруашылық операциясына қатысты тауардың сыныптамасына кедендiк құнына шыққан елiне қатысты алдын ала шешiм қабылдайды.
      Алдын ала шешiм қабылдағаны үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн мөлшерде ақы алынады.
      377-бап. Алдын ала шешiм қабылдау туралы сұрау салу
      Алдын ала шешiмнiң қабылдануына мүдделi тұлға осы Заңның 376-бабында көрсетiлген Қазақстан Республикасының кеден органдарына жазбаша сұрау салады.
      Алдын ала шешiм қабылдау үшiн талап етілетiн мәлiметтердiң көлемiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Қараудың тәртiбi, сондай-ақ өтiнiш берген тарапқа алдын ала шешiм берудiң мерзiмi Қазақстан Республикасының заң актiлерiне және осы Заңға сәйкес белгiленедi.
      Берiлген өтiнiш-сұрау салу белгiленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда алдын ала шешiм қабылданбайды.
      Алдын ала шешiм заңдарға қайшы келетiн мәмілеге не мәселелерге қатысты берiлмейдi және белгiсiз сипатта болады.
      Алдын ала шешiмге не алдын ала шешiмдi қабылдаудан бас тартуға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шағым жасалуы мүмкiн.
      378-бап. Алдын ала шешiмнiң заңдық мәнi
      Алдын ала шешiм Қазақстан Республикасының кеден органдары үшiн мiндеттi болып табылады.
      Егер алдын ала шешім қабылдауға негіз болған фактілер мен жағдайлар өзгермеген күйiнде қалса, Қазақстан Республикасы кеден органдарының алдын ала шешiмi келесi мерзiмдердiң iшiнде:
      үш жыл - тауарлардың шыққан орнына қатысты;
      бiр жыл - өзге мәселелерге қатысты заңдық күшi бар.
      379-бап. Алдын ала қабылданған шешiмнiң күшiнiң жойылуы, оны қайтарып алу, өзгерту немесе кiдiрту
      Қазақстан Республикасының жоғары тұрған кеден органдарының Қазақстан Республикасының төмен тұрған кеден органдарда қабылдаған алдын ала шешімді қайтарып алуға, өзгертуге немесе кiдiртуге органдарда құқығы бар.
      Жоғарыда аталған жағдайларда алдын ала қабылданған шешімді алушыға қайтарып алудың, өзгертудiң, кiдiртудiң, күшi жойылды деп танудың не бұрын қабылданған шешiмдердiң заңсыздығын мойындаудың себептерi көрсетiлген жазбаша хабарлама жiберiледi.
      Алдын ала қабылданған шешiмдi қайтарып алу, өзгерту немесе кідірту туралы шешiм Қазақстан Республикасы кеден органдарының мұндай шешiм туралы жазбаша хабарламасы өтініш берушiге ресми түрде тапсырылғаннан кейiн күшiне енедi.
      Қазақстан Республикасы заңдарының өзгертiлуiнiң нәтижесiнде алдын ала қабылданған шешiм қолданылып жүрген заңдарға қайшы болатын жағдайда Қазақстан Республикасының жаңа заң актiсi күшiне енген сәттен бастап Қазақстан Республикасы кеден органдары шешiмiнiң күшi жойылды деп танылады.
      Алдын ала қабылданған шешiмнiң, егер ол өтiнiш берушi тапсырған жалған ақпараттың негізінде қабылданған жағдайда, жарамсыз деп танылуы мүмкiн.".
      2) мынадай мазмұндағы 379-1-баппен толықтырылсын:
      "379-1-бап. Алдын ала қабылданған шешiмдердiң жариялылығы
      Құпия болып табылатын ақпараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден органдары қабылдаған алдын ала қабылданған шешiңдер жариялануға және азаматтардың немесе заңды тұлғалардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты бөлiгiнде кез келген мүдделi тұлғаға беруге жатады.".
      171. 381-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiң меншiгiне айналдырылған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де заттар, егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерінде өзгеше көзделмесе, жүргiзiлуiнiң тәртiбi мен шарттарын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн аукционда сатылуға жатады.".
      172. 390-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "390-бап. Шағымды қарау мерзiмi
      Қазақстан Республикасының кеден органына айтылған шағым бiр айлық мерзiм iшiнде, ал қосымша зерделеу мен тексеруді қажет етпейтiн шағым он бес күннен кешiктiрмей қаралуға тиiс. Қазақстан Республикасының жоғары тұрған кеден органының не Қазақстан Республикасының орталық кеден органының шағымды қарау мерзiмiн ұзартуы бірақ, осы Заңда белгiленген жағдайларды қоспағанда, екi айдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.".

      173. 392-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "392-бап. Шағым берудiң салдары
      Шағым жасалған шешiм немесе әрекет Қазақстан Республикасының заңдары бұзылып қабылданған жағдайларда ол толық немесе ішінара кідіртілуі мүмкін.
      Қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсiмдерiн

өндiрiп алу жөнiндегi шешiмдi қоспағанда, шағым жасалып отырған
шешiмдi орындау сот шешiмiне дейiн кiдiртiледi.
   Қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсiмдерiн
өндiрiп алу жөнiндегi кеден органының шешiмiн орындау оған осы Заңның 
140-бабына сәйкес:
   кеден органына шағым жасалған жағдайда - төлеушiге қабылданған
шешiм жайында хабарланған күннен бастап отыз банк күнiне;
   сотқа шағым жасалған жағдайда сот шешімін дейін кідіртіледі.
   
   174. 394-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
   "Шешiмде шағым жасаудың мерзiмдерi көрсетiле отырып, сотта шешiмге
одан әрi шағымданудың құқығы түсiндiрiлуi тиiс.".
   175. 397-бапта:
   1) бесiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды тұлғаларына
төмендегiдей арнайы атақтар берiледi:
   кiшi басшы құрам:
   кеден қызметiнiң прапорщигi;
   кеден қызметiнiң аға прапорщигi;
   орта басшы құрам:
   кеден қызметiнiң кiшi лейтенанты;
   кеден қызметiнiң лейтенанты;
   кеден қызметiнiң аға лейтенанты;
   кеден қызметiнiң капитаны;
   аға басшы құрам:
   кеден қызметiнiң майоры;
   кеден қызметiнiң подполковнигi;
   кеден қызметiнiң полковнигi;
   жоғары басшы құрам:
   кеден қызметiнiң генерал-майоры;
   кеден қызметiнiң генерал-лейтенанты.",
   2) мынадай мазмұндағы алтыншы және жетiншi бөлiктермен толықтырылсын:
   "Жоғары басшы құрамның арнайы атақтарын Қазақстан Республикасының
Президентi бередi.


      Кiшi, орта, аға басшы құрамның арнайы атақтарын Қазақстан Республикасының Кеден органдары лауазымды тұлғаларының қызмет өткеруi туралы ережеге сәйкес Қазақстан Республикасы орталық кеден органының басшысы бередi.
      3) алтыншы бөлiкте "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы" деген сөздер "кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын.".
      176. 402-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "сауытты машиналар мен", "және көлiк" деген сөздер алып тасталсын.
      2) үшiншi бөлiктегi "Арнайы" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдары қолданатын" деген сөздерiмен толықтырылсын.
      қолданатын
      177. 403-бапта:
      1) үшiншi бөлiкте "санаттары Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi бекiткен Қазақстан Республикасы орталық кеден органының актiсiмен анықталады" деген сөздер "санаттарын Қазақстан Республикасының Yкiметi анықтайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы орталық кеден органының және Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды тұлғалары қарулар мен оқ- дәрiлердi жоғалтқаны, салақ сақтағаны, оларды күзету жөнiндегi мiндеттерiн лайықты орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.".
      178. 413-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер "бес жалақыдан он" деген сөздермен ауыстырылсын.
      179. 414-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер "бес жалақыдан он" деген сөздермен ауыстырылсын.
      180. 415-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      181. 417-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке кәсiпкерлерге жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде және заңды тұлғаның лауазымды адамдарына - елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әдеп соғады.".
      182. 418-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "үш" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын.
      183. 420-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "екі жалақыдан бес" деген сөздер "бес жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      184. 421-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "үш" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын.
      2-бап. "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы заңының "Кеден ережелерін бұзу және осы жолсыздықтар үшін жауапкершілік. Кеден ережелерін бұзу бойынша іс жүргізу және оларды қарау" атты ХІІ және "Қазақстан Республикасының кеден органдары мен олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне немесе

әрекетсіздігіне шағым жасау және оларды қарау" атты ХҮ бөлімдері 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының жаңа 
кодексі күшіне енгеннен дейін қолданылады.
   3-бап. Осы Заң жарияланған күнінен бастап күшіне енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
    Президенті
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "O таможенном деле в Республике Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 426-I

      Статья 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 20 июля 1995 г. № 2368 Z952368_ "O таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 13, 23, ст. 152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 18, ст.367; 1997 г., № 11, ст.144; № 12, ст.189; № 22, ст.333;

1998 г., № 4, ст.46; Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 г. "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам финансирования государственных учреждений" 

Z980327_

 , 
опубликованный в газетах "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда" 26 
декабря 1998 г.) следующие изменения и дополнения: 
   
   1. Заголовок изложить в следующей редакции:
   "Закон Республики Казахстан 
   О таможенном деле в Республике Казахстан".
   
   2. Преамбулу исключить.

   3. По всему тексту:
   слова "Указ", "Указа", "Указом", "Указе" заменить соответственно   
словами "Закон", "Закона", "Законом", "Законе";


      слова "Кабинет Министров", "Кабинета Министров", "Кабинетом Министров" заменить соответственно словами "Правительство", "Правительства", "Правительством";
      слова "актами центрального таможенного органа Республики Казахстан" заменить словами "нормативными правовыми актами по таможенному делу";
      слова "мер экономической политики", "меры экономической политики" заменить соответственно словами "мер нетарифного регулирования", "меры нетарифного регулирования";
      слова "минимальной заработной платы", "минимальных заработных плат", "минимальная заработная плата" заменить соответственно словами "месячного расчетного показателя", "месячных расчетных показателей", "месячный расчетный показатель";
      слова "судебными органами", "судебные органы", "судебного органа", "судебных органов" заменить соответственно словами "судами", "суды", "суда", "судов";
      слова "казахстанское лицо", "казахстанские лица", "казахстанским лицом", "казахстанским лицам", "казахстанскими лицами" заменить соответственно словами "отечественное лицо", "отечественные лица", "отечественным лицом", "отечественным лицам", "отечественными лицами";
      слова "казахстанский товар", "казахстанские товары", "казахстанских товаров" заменить соответственно словами "отечественный товар", "отечественные товары", "отечественных товаров".

      4. В статье 3:
      1) часть третью исключить;
      2) часть четвертую изложить в следующей редакции:
      "На таможенной территории Республики Казахстан могут находиться ограниченные по периметру свободные таможенные зоны и свободные склады. Пределы таможенной территории Республики Казахстан, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов являются таможенной границей.".

      5. Статьи 5, 6 изложить в следующей редакции:
      "Статья 5. Таможенное законодательство
      Таможенное дело в Республике Казахстан регулируется настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами по таможенному делу.
      Положения иных законодательных актов Республики Казахстан, касающиеся вопросов таможенного дела, не должны противоречить положениям настоящего Закона и применяются в таможенном деле после внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.
      Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в таможенном законодательстве Республики Казахстан, применяются правила указанного договора.

      Статья 6. Действие таможенного законодательства во времени

      За исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, в таможенном деле применяются нормативные правовые акты Республики Казахстан, действующие на день принятия таможенным органом Республики Казахстан таможенной декларации и документов, необходимых для таможенных целей.
      К перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан с нарушением требований, установленных настоящим Законом, применяется таможенное законодательство, действующее на:
      день фактического перемещения товаров и транспортных средств через

таможенную границу Республики Казахстан;
   дату обнаружения таможенного правонарушения, если день фактического 
перемещения установить невозможно.".

   6. В статье 7: 
   1) часть первую дополнить словами "и уполномоченный государственный 
орган по вопросам таможенного дела"; 
   2) часть пятую исключить; 
   3) часть шестую изложить в следующей редакции: 
   "Руководитель центрального таможенного органа Республики Казахстан 
назначается Правительством Республики Казахстан по представлению 
уполномоченного государственного органа по вопросам таможенного дела.".

   7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
   "Статья 8. Таможенные органы Республики Казахстан


      Таможенные органы Республики Казахстан, являющиеся правоохранительными органами, составляют единую систему, в которую входят:
      центральный таможенный орган Республики Казахстан;
      таможенные управления;
      таможни;
      таможенные посты.
      Таможенные управления и таможни создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению Правительства Республики Казахстан и действуют на основании Положений, утверждаемых Правительством Республики Казахстан.
      Таможенные посты создаются, реорганизуются и ликвидируются решением уполномоченного государственного органа по вопросам таможенного дела по представлению центрального таможенного органа Республики Казахстан и действуют на основании Положений, утверждаемых уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела.".

      8. Статью 9 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9. Организации, способствующие решению задач
                 таможенных органов
      Уполномоченный государственный орган по вопросам таможенного дела по представлению центрального таможенного органа Республики Казахстан вносит предложения в Правительство Республики Казахстан о создании организаций, способствующих решению задач таможенных органов Республики Казахстан, в том числе научно-исследовательских учреждений, учебных заведений профессионального образования и таможенных лабораторий.
      Имущество таможенных органов Республики Казахстан, таможенных лабораторий, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, подведомственных центральному таможенному органу Республики Казахстан, является государственной собственностью.
      При приватизации объектов государственной собственности, в том числе организаций, указанных в части первой настоящей статьи, имущество, используемое исключительно для таможенных целей, обособляется и передается на баланс таможенных органов Республики Казахстан в порядке, установленном законодательными актами и актами Правительства Республики Казахстан.".

      9. Статью 10 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10. Нормативные правовые акты по таможенному делу
      Центральный таможенный орган Республики Казахстан в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по таможенному делу, согласованные с уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела.
      Указанные акты подлежат государственной регистрации и опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      10. В статье 11:
      1) абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Основными задачами таможенных органов Республики Казахстан являются:";
      2) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) обеспечение соблюдения таможенного и иного законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением которого обязаны осуществлять таможенные органы Республики Казахстан, защиты законных прав и интересов граждан и организаций при осуществлении таможенного дела;";
      3) подпункт 19) изложить в следующей редакции:
      "19) участие в реализации единой финансово-хозяйственной политики, развитии материально-технической и социальной базы таможенных органов.".

      11. В статье 16:
      1) в части первой слова "настоящим Указом и иными актами по таможенному делу" заменить словами "таможенным законодательством Республики Казахстан";
      2) в части второй слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами".

      12. В статье 18:
      1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) "декларант" - лицо, декларирующее, представляющее и предъявляющее товары и транспортные средства от собственного имени;";
      2) в подпункте 2) слово "казахстанское" заменить словом "отечественное";
      3) подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) "меры нетарифного регулирования" - меры, устанавливаемые Правительством Республики Казахстан и включающие в себя государственную монополию на вывоз и (или) ввоз отдельных товаров; количественные ограничения вывоза и (или) ввоза товаров;";
      4) подпункты 10), 11), 14) и 16) исключить;
      5) подпункт 17) изложить в следующей редакции:
      "17) "таможенная стоимость товара" - стоимость товара, перемещаемого

через таможенную границу Республики Казахстан, определяемая в соответствии 
с настоящим Законом и используемая в целях: 
   обложения товара таможенными платежами и налогами; 
   ведения таможенной статистики; 
   применения иных мер государственного регулирования внешнеторговой 
политики Республики Казахстан;";
   6) дополнить подпунктами 25), 26) следующего содержания:
   "25) "уполномоченный государственный орган по вопросам таможенного 
дела" - государственный орган, определяемый Правительством Республики 
Казахстан, который в пределах делегированных ему прав осуществляет общее 
руководство таможенным делом;
   26) "центральный таможенный орган" - орган, осуществляющий в 
соответствии с настоящим Законом непосредственное руководство таможенным 
делом в Республике Казахстан.".

   13. В части второй статьи 19 слова "и законодательством Республики 
Казахстан" исключить.

   14. Дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
   "Статья 22-1. Виды таможенных режимов 
   В целях применения таможенного законодательства устанавливаются 
следующие виды таможенных режимов:
   1) выпуск товаров для свободного обращения; 
   2) реимпорт товаров; 
   3) транзит товаров; 
   4) таможенный склад; 
   5) магазин беспошлинной торговли;
   6) переработка товаров на таможенной территории; 
   7) переработка товаров под таможенным контролем;
   8) временный ввоз и временный вывоз товаров;
   9) свободная таможенная зона;
   10) свободный склад;
   11) переработка товаров вне таможенной территории;
   12) экспорт товаров;
   13) реэкспорт товаров;
   14) уничтожение товаров;
   15) отказ от товара в пользу государства.".

   15. Статью 23 изложить в следующей редакции:
   "Статья 23. Выбор и изменение таможенного режима 
         товаров и транспортных средств
   Лицо вправе в любое время выбрать любой таможенный режим или изменить 
его на другой, независимо от характера, количества, страны происхождения, 
прибытия или назначения товара и транспортного средства, если иное не 
предусмотрено настоящим Законом.".

   16. Статью 24 изложить в следующей редакции:
   "Статья 24. Таможенное оформление и таможенный контроль
   Товары и транспортные средства подлежат таможенному оформлению и 
таможенному контролю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Законом.".

   17. Статью 27 изложить в следующей редакции:
   "Статья 27. Пользование и (или) распоряжение условно
         выпущенными товарами и транспортными
         средствами, в отношении которых предоставлены 
         таможенные льготы в части таможенных платежей 
         и налогов 


      Товары и транспортные средства, в отношении которых льготы по таможенным платежам и налогам предоставлены при условии соблюдения установленных ограничений, требований или условий, выпускаются условно и могут использоваться только в тех целях, в связи с которыми предоставлены такие льготы. Использование указанных товаров и транспортных средств в иных целях, как и распоряжение ими в таких целях, допускается при условии уплаты таможенных платежей и налогов с уведомлением об этом таможенных органов и выполнения других требований, предусмотренных настоящим Законом.
      Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящей статьей, несет лицо, которому при таможенном оформлении условно выпущенные товары и транспортные средства предоставлены в пользование и (или) распоряжение. Декларант несет солидарную ответственность с лицом, которому предоставлены в пользование и (или) распоряжение условно выпущенные товары и транспортные средства.".

      18. Статьи 29, 31 изложить в следующей редакции:
      "Статья 29. Требования к выпуску товаров для свободного
                  обращения
      Выпуск товаров для свободного обращения осуществляется при условии:
      уплаты таможенных платежей и налогов, предусмотренных настоящим Законом;
      соблюдения мер нетарифного регулирования и требований в области валютного контроля;
      выполнения других требований, предусмотренных настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан;
      завершения таможенного оформления.

      Статья 31. Требования к реимпорту товаров
      Под таможенный режим реимпорта товаров допускается помещение товаров:
      ранее вывезенных с территории Республики Казахстан за ее пределы в соответствии с таможенным режимом экспорта;
      ввезенных на таможенную территорию Республики Казахстан в течение трех лет с момента вывоза;
      находящихся в том же состоянии, в котором они были на момент вывоза, за исключением изменения вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, случаев повреждения или иного ухудшения товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы, а также осуществления с товарами операций по обеспечению сохранности, мелкого ремонта, в результате которых не увеличилась стоимость товаров, определяемая на момент вывоза. Естественность износа или убыли товаров при нормальных условиях транспортировки и хранения определяется стандартами, относящимися к таким товарам. Факт изменения состояния вследствие аварии или действия непреодолимой силы должен быть документально подтвержден с заверением консульскими учреждениями Республики Казахстан за границей.
      Датой вывоза считается день принятия таможенной декларации.".

      19. В части третьей статьи 32 слова "официальной процентной ставке рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком" заменить словами "официальной ставке рефинансирования Национального Банка".

      20. В статье 34:
      1) в абзаце втором части первой слова "каких-либо коммерческих" заменить словами "предпринимательских";
      2) часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Под таможенный режим транзита не допускается помещение товаров, запрещенных к ввозу в Республику Казахстан и вывозу из Республики Казахстан.";
      3) часть третью исключить.

      21. Статью 35 изложить в следующей редакции:
      "Статья 35. Разрешение на транзит товаров
      Транзит товаров производится с разрешения таможенного органа Республики Казахстан.
      Товары, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлено применение мер нетарифного регулирования и (или) взимание таможенных пошлин и (или) налогов при выпуске для свободного обращения на таможенной территории Республики Казахстан, разрешаются к транзиту при условии:
      соблюдения требований к надлежащему оборудованию транспортного средства, установленных центральным таможенным органом Республики Казахстан;
      предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов в виде гарантии уполномоченного банка или внесения на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм;
      таможенного сопровождения товаров.
      При этом каждая последующая из перечисленных мер применяется, если соблюдение требований к транзиту не может быть обеспечено путем применения предыдущей меры. Перевозчик вправе выбрать применение таможенного сопровождения.
      Расходы, возникшие у перевозчика в связи с обеспечением надлежащего оборудования транспортного средства, таможенными органами Республики Казахстан не возмещаются.
      Правительство Республики Казахстан устанавливает перечень товаров, транзит которых разрешается только при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.".

      22. Статью 42 изложить в следующей редакции:
      "Статья 42. Лицензия на учреждение таможенного склада
      Таможенный склад может учреждаться после получения лицензии центрального таможенного органа Республики Казахстан. Получение указанной лицензии не требуется, если таможенный склад учреждается таможенными органами Республики Казахстан.
      Отношения, связанные с лицензированием, регулируются законодательством о лицензировании.
      Действие лицензии на учреждение таможенного склада может быть

приостановлено центральным таможенным органом Республики Казахстан. 
   Отзыв лицензии действует со дня уведомления лицензиата об отзыве. 
   Приостановление лицензии действует с даты принятия решения о 
приостановлении. 
   При приостановлении действия лицензии помещение иностранных товаров 
на склад осуществляется с уплатой таможенных пошлин, налогов и с 
применением мер нетарифного регулирования, а освобождение от таможенных 
пошлин либо возврат таможенных пошлин в отношении помещаемых отечественных 
товаров не производится.
   Таможенный орган обеспечивает периодическое опубликование информации 
об учрежденных и действующих таможенных складах.". 

   23. В статье 43:
   1) заголовок изложить в следующей редакции:
   "Статья 43. Обязанности владельцев таможенных складов";
   2) часть первую исключить;
   3) часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:
   "соблюдать требования к обустройству помещения или места, 
предназначенного для учреждения таможенного склада, установленные 
центральным таможенным органом Республики Казахстан.".

   24. Статью 44 изложить в следующей редакции:
   "Статья 44. Ответственность по уплате таможенных платежей 
         и налогов в отношении товаров, обращаемых         
 
         через таможенный склад 


      Ответственность по уплате таможенных платежей и налогов в отношении

товаров, обращаемых через таможенный склад, несет декларант. Лицо, 
поместившее товары на хранение на таможенный склад, несет солидарную 
ответственность с декларантом. 
   При несоблюдении требований, установленных статьей 43 настоящего 
Закона, ответственность по уплате таможенных платежей и налогов несет 
владелец таможенного склада.".

   25. В части первой статьи 45 слова "центральным таможенным органом" 
заменить словом "Правительством".

   26. В статье 46:
   1) часть первую изложить в следующей редакции:


      "Товары могут храниться на таможенном складе в течение трех лет, за исключением случаев, когда для отдельных категорий товаров и лиц, не соблюдающих требования таможенного законодательства, указанный срок ограничивается в порядке, определяемом центральным таможенным органом Республики Казахстан.";
      2) дополнить частью третьей следующего содержания:
      "При перемещении товаров с одного таможенного склада на другой, осуществляемом без изменения таможенного режима, срок хранения исчисляется с даты первоначального помещения товаров на таможенный склад.".

      27. В части первой статьи 47:
      1) в абзаце первом слово "следующие" исключить;
      2) в абзаце третьем слова "с разрешения таможенного органа Республики Казахстан" исключить.

      28. Часть вторую статьи 48 изложить в следующей редакции:
      "Не позднее установленного срока товары должны быть фактически вывезены за пределы таможенной территории Республики Казахстан или заявлены к иному таможенному режиму.".

      29. В статье 49 слова "могут определяться центральным таможенным органом" заменить словами "определяются Правительством".

      30. Статью 50 изложить в следующей редакции:
      "Статья 50. Назначение режима магазина беспошлинной торговли
      Магазин беспошлинной торговли - таможенный режим, при котором товары, ввезенные на таможенную территорию Республики Казахстан, реализуются в розницу без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования при условии последующего вывоза таких товаров с таможенной территории Республики Казахстан.
      Реализация товаров производится под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения, а также на борту воздушных и морских судов, выполняющих международные перевозки.".

      31. Статью 51 изложить в следующей редакции:
      "Статья 51. Лицензия на учреждение магазина беспошлинной
                  торговли
      Магазин беспошлинной торговли может учреждаться отечественным лицом в местах, определяемых таможенными органами Республики Казахстан, после получения его владельцем лицензии центрального таможенного органа Республики Казахстан.

   Отношения, связанные с лицензированием, регулируются 
законодательством о лицензировании.
   Действие лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли может 
быть приостановлено центральным таможенным органом Республики Казахстан.  
   Отзыв лицензии действует со дня уведомления лицензиата об отзыве. 
   Приостановление лицензии действует с даты принятия решения о 
приостановлении.".

   32. Дополнить статьей 51-1 следующего содержания:
   "Статья 51-1. Товары, подлежащие помещению в магазин 
          беспошлинной торговли
   В магазин беспошлинной торговли могут помещаться любые товары, за 
исключением товаров, перечень которых определяется Правительством 
Республики Казахстан.".

   33. Статью 52 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
   "соблюдать требования к обустройству помещений, предназначенных для 
учреждения магазина беспошлинной торговли, установленные центральным 
таможенным органом Республики Казахстан.".
   
   34. Статьи 55-59 изложить в следующей редакции:
   "Статья 55. Операции по переработке товаров 
   Операции по переработке товаров включают:


      собственно переработку товара, при которой иностранные товары теряют индивидуальный характер с сохранением в продуктах переработки характеристик, позволяющих идентифицировать ввезенные товары в продуктах переработки, когда идентификация является обязательным условием переработки;
      изготовление (обработку) другого товара, включая монтаж, сборку и подгонку, при которой сохраняются основные характеристики ввезенных товаров;
      ремонт товара, включая его восстановление;
      использование некоторых товаров, предназначенных для облегчения производства продуктов переработки, с их полным или частичным потреблением в ходе процесса переработки. Данная операция должна быть выполнена одновременно с одной из указанных в абзацах втором - четвертом настоящей статьи.

      Статья 56. Требования к применению режима переработки
                 товаров на таможенной территории
      Не допускается использование таможенного режима переработки товаров на таможенной территории Республики Казахстан, если:
      товары запрещены к помещению под режим переработки по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;
      ввезенные товары не могут быть идентифицированы в продуктах переработки, за исключением случаев, когда для переработки используется технологический процесс, относящийся к непрерывным циклам производства или являющийся уникальным, исключающим производство идентичных продуктов переработки на территории Республики Казахстан. Перечень указанных технологических процессов определяется в установленном порядке соответствующим уполномоченным государственным органом;
      лицом, осуществляющим переработку товаров:
      1) не завершен осуществляемый с нарушением установленного порядка проведения режим переработки ранее ввезенных товаров;
      2) ранее неоднократно (два и более раза) нарушался указанный порядок;
      3) совершено нарушение таможенных правил с признаками контрабанды, что доказано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Для переработки товаров на таможенной территории требуется:
      предоставление отечественным лицом обязательства об условиях переработки, оформляемого в порядке, устанавливаемом центральным таможенным органом Республики Казахстан;
      по выбору декларанта уплата ввозных таможенных пошлин и налогов либо обеспечение их уплаты в виде гарантии уполномоченного банка или внесения на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм;
      выполнение иных требований, предусмотренных настоящим Законом.
      При осуществлении операций по переработке иностранных товаров могут использоваться отечественные товары. Использование отечественных товаров, к вывозу которых применяются меры нетарифного регулирования и (или) таможенные пошлины, допускается при наличии разрешения уполномоченного государственного органа.

      Статья 57. Сроки переработки товаров на таможенной территории
      Срок переработки товаров на таможенной территории Республики Казахстан определяется декларантом в порядке, установленном центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      Указанный срок не может превышать двух лет со дня перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан.
      Продление срока переработки товаров на таможенной территории Республики Казахстан в пределах двух лет со дня перемещения осуществляется декларантом с уведомлением таможенного органа, в котором обосновывается необходимость такого продления.
      Увеличение срока переработки более двух лет производится в порядке, определяемом центральным таможенным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом.
      В отношении переработки отдельных товаров по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, срок переработки товаров устанавливается уполномоченным государственным органом.

      Статья 58. Количество выхода продуктов переработки в
                 таможенных целях
      Количество выхода продуктов переработки определяется декларантом на основании действующей технологической документации предприятия, на котором осуществляется переработка ввезенных товаров, и условий переработки товаров.
      В отношении переработки отдельных товаров по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, обязательное количество выхода продуктов переработки, образующихся в результате операций по переработке товаров, устанавливается уполномоченным государственным органом.

      Статья 59. Возврат ввозных таможенных пошлин и налогов
      Возврат уплаченных таможенных пошлин и налогов или внесенных на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм производится либо гарантия уполномоченного банка прекращает свое действие при условии:
      соблюдения положений настоящего Закона;
      экспорта товаров или продуктов переработки не позднее двух лет со дня перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан;
      подтверждения фактического вывоза ввезенных товаров или продуктов переработки за пределы Республики Казахстан.
      Проценты на возвращаемые суммы не начисляются.
      При выпуске для свободного обращения на таможенной территории Республики Казахстан ввезенных товаров или продуктов переработки суммы таможенных пошлин и налогов уплачиваются, если не были уплачены при ввозе товаров на переработку. Помимо указанных сумм, взимаются проценты с них по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты таможенных пошлин и налогов. Указанные проценты начисляются за время нахождения товаров под таможенным режимом переработки, включая день уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.".

      35. Статью 60 изложить в следующей редакции:
      "Статья 60. Освобождение продуктов переработки иностранных
                  товаров от вывозных таможенных пошлин и
                  применения мер нетарифного регулирования
      Продукты переработки иностранных товаров освобождаются от вывозных таможенных пошлин. К указанным продуктам не применяются меры нетарифного регулирования.".

      36. Статью 62 изложить в следующей редакции:
      "Статья 62. Требования к применению таможенного режима
                  переработки товаров под таможенным контролем
      Переработка товаров под таможенным контролем не может использоваться для уклонения от применения мер нетарифного регулирования и обхода правил определения страны происхождения товаров.
      Использование таможенного режима переработки товаров под таможенным контролем не допускается, если:
      товары запрещены к помещению под режим переработки по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;
      товары для переработки ввозятся в Республику Казахстан лицом, не осуществляющим непосредственно операции по переработке;
      срок переработки превышает шесть месяцев;
      операции по переработке не соответствуют обычным технологическим процессам предприятия, на котором должна осуществляться переработка;
      лицом, осуществляющим переработку товаров:
      1) не может быть обеспечено выполнение требований таможенного законодательства, включая обеспечение невозможности изъятия товаров и продуктов переработки, помимо таможенного контроля, создание условий для осуществления таможенного контроля, обеспечение доступа таможенных органов к товарам, учет товаров и проведение операций с ними, а также предоставление отчетности;
      2) не завершен осуществляемый с нарушением установленного порядка проведения режим переработки ранее ввезенных товаров;
      3) ранее неоднократно (два и более раза) нарушался указанный порядок;
      4) совершено нарушение таможенных правил с признаками контрабанды, что доказано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Для переработки товаров необходимо предоставление обязательства об условиях переработки, оформляемого в порядке, устанавливаемом центральным таможенным органом Республики Казахстан.".

      37. В статье 63 цифры "55-58 и 60" заменить цифрами "55, 58, 63-1".

      38. Дополнить статьей 63-1 следующего содержания:
      "Статья 63-1. Применение таможенных пошлин и налогов
      Продукты переработки иностранных товаров освобождаются от вывозных таможенных пошлин. К указанным продуктам не применяются меры нетарифного регулирования.
      При выпуске для свободного обращения на таможенной территории

Республики Казахстан иностранных товаров или продуктов их переработки 
уплачиваются суммы таможенных пошлин и налогов с начислением пени в 
размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты этих сумм. Указанная 
пеня начисляется за время нахождения товаров под таможенным режимом 
переработки, включая день оплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.".
   
   39. В статье 65:
   1) в части первой слова "и хранения" заменить словами "хранения и 
использования"; 
   2) часть третью изложить в следующей редакции:
   "Временный ввоз и временный вывоз товаров допускается при условии:
   1) предоставления обязательства о вывозе (ввозе) товаров;
   2) обеспечения идентификации товаров;
   3) уплаты таможенных платежей и налогов в соответствии со статьей 68 
настоящего Закона;
   4) неиспользования временно ввезенных или временно вывезенных товаров 
в предпринимательских целях. Требование, установленное настоящим 
подпунктом, не относится к товарам, временно ввозимым и временно вывозимым 
с полным освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также к 
оборудованию.".

   40. Статью 66 исключить.

   41. В статье 67:
   1) часть первую изложить в следующей редакции:


      "Срок временного ввоза и временного вывоза товаров определяется лицом, временно ввезшим или вывезшим товар, и утверждается таможенным органом Республики Казахстан, исходя из цели и других обстоятельств такого ввоза и вывоза, но не может превышать два года с даты ввоза или вывоза товаров соответственно.";
      2) дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "При продлении сроков временного ввоза и временного вывоза товаров таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются.".

      42. В статье 68:
      1) части первую и вторую изложить в следующей редакции:
      "Правительством Республики Казахстан утверждается перечень временно

ввозимых и временно вывозимых товаров, полностью освобождаемых от 
обложения таможенными пошлинами и налогами.
   Товары, не включенные в указанный перечень, частично освобождаются от 
обложения таможенными пошлинами и налогами. При этом за каждый полный и 
неполный месяц уплачивается три процента от суммы, которая подлежала бы 
уплате, если бы товары были выпущены для свободного обращения или 
экспортированы."; 
   2) часть третью после слов "таможенных пошлин" дополнить словами "и 
налогов";
   3) в части четвертой слова "уплачены налоги и" исключить; 
   4) часть пятую исключить.

   43. Статью 70 изложить в следующей редакции:
   "Статья 70. Невозвращение временно вывезенных и ввезенных
         товаров 


      Невозвращение временно вывезенных или ввезенных товаров в установленные сроки возможно лишь в случае, если факт уничтожения или безвозвратной утраты товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо выбытия из владения вследствие неправомерных действий органов или должностных лиц государства, в котором находились товары, подтвержден: при временном вывозе - консульскими учреждениями Республики Казахстан за границей, при временном ввозе - уполномоченными государственными органами.".

      44. В заголовке и в тексте статьи 71 слова "таможенного режима свободных таможенных зон и свободных складов", "Таможенный режим свободных таможенных зон и свободных складов" заменить словами "таможенных режимов свободной таможенной зоны и свободного склада", "Таможенные режимы свободной таможенной зоны и свободного склада".

      45. В части первой статьи 72:
      слова "центрального таможенного органа" заменить словами "уполномоченного государственного органа по вопросам таможенного дела";
      слова "по согласованию с Министерством промышленности и торговли, Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным Банком Республики Казахстан" исключить.

      46. Статью 73 изложить в следующей редакции:
      "Статья 73. Учреждение и ликвидация свободного склада
      Свободные склады могут учреждаться после получения лицензии центрального таможенного органа Республики Казахстан.
      Отношения, связанные с лицензированием, регулируются законодательством о лицензировании.
      Действие лицензии на учреждение свободного склада может быть приостановлено центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      Отзыв лицензии действует со дня уведомления лицензиата об отзыве.
      Приостановление лицензии действует с даты принятия решения о приостановлении.
      При приостановлении действия лицензии помещение иностранных товаров на склад осуществляется с уплатой таможенных пошлин, налогов и с применением мер нетарифного регулирования, а освобождение от таможенных пошлин либо возврат таможенных пошлин в отношении помещаемых отечественных товаров не производится.
      Таможенный орган обеспечивает периодическое опубликование информации об учрежденных и действующих свободных складах.".

      47. Дополнить статьей 73-1 следующего содержания:
      "Статья 73-1. Товары, допускаемые к помещению в свободную
                    таможенную зону и на свободный склад
      В свободные таможенные зоны допускается помещение товаров, предназначенных для переработки, а также оборудования.
      На свободные склады допускается помещение товаров, предназначенных для переработки (за исключением спирта), и оборудования.
      На территорию специальной экономической зоны под таможенный режим свободной таможенной зоны допускается помещение товаров, предназначенных для переработки (за исключением спирта) в соответствии с критериями достаточной переработки товаров, а также оборудования.
      Правительством Республики Казахстан может определяться перечень товаров, запрещенных к помещению в свободные таможенные зоны.".

      48. В статье 74:
      1) часть первую изложить в следующей редакции:
      "В свободных таможенных зонах и на свободных складах допускается совершение следующих операций:
      по обеспечению сохранности этих товаров;
      по подготовке товаров к продаже и транспортировке: дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и другие подобные операции;
      операции по переработке.";
      2) дополнить частью второй следующего содержания:

   "Перечень операций определяется центральным таможенным органом 
Республики Казахстан."; 
   3) часть третью изложить в следующей редакции: 
   "Таможенные органы Республики Казахстан могут запрещать лицам, не 
соблюдающим требования таможенного законодательства Республики Казахстан, 
осуществление операций с товарами в свободных таможенных зонах и на 
свободных складах либо отказывать таким лицам в доступе на территорию 
свободных таможенных зон и свободных складов.".

   49. В статье 77 слова "производственную и иную коммерческую" заменить 
словом "предпринимательскую".

   50. В статье 78:
   1) заголовок изложить в следующей редакции:
   "Статья 78. Дополнительные требования к владельцам свободных складов";
   2) часть первую исключить;
   3) часть третью после первого абзаца дополнить абзацем следующего 
содержания:


      "соблюдать требования к обустройству помещения или места, предназначенного для учреждения свободного склада, установленные центральным таможенным органом Республики Казахстан;".

      51. Статью 79 изложить в следующей редакции:
      "Статья 79. Взимание таможенных пошлин, налогов и применение
                  мер нетарифного регулирования
      При ввозе иностранных товаров на территорию свободной таможенной зоны, а также помещении иностранных и отечественных товаров на свободные склады таможенные пошлины и налоги не взимаются и меры нетарифного регулирования не применяются. При ввозе иностранных товаров с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории Республики Казахстан таможенные пошлины и налоги взимаются и меры нетарифного регулирования применяются в соответствии с условиями заявленного таможенного режима.
      При ввозе отечественных товаров на территорию свободных таможенных зон с остальной части таможенной территории Республики Казахстан и вывозе отечественных товаров с территории свободных таможенных зон на остальную часть таможенной территории Республики Казахстан таможенные платежи и налоги не взимаются и меры нетарифного регулирования не применяются.
      При вывозе товаров с территории свободных таможенных зон и со свободных складов за пределы Республики Казахстан таможенные пошлины и меры нетарифного регулирования не применяются к товарам:
      иностранным;
      произведенным на территории свободных таможенных зон и на свободных складах;
      подвергшимся переработке на территории свободных таможенных зон и на свободных складах.
      Происхождение товаров с территории свободных таможенных зон и со свободных складов подтверждается сертификатом происхождения. При отсутствии сертификата товар рассматривается:
      в целях взимания вывозных таможенных пошлин и применения мер нетарифного регулирования как отечественный - при вывозе за пределы Республики Казахстан;
      в целях взимания ввозных таможенных пошлин и налогов, а также применения мер нетарифного регулирования как иностранный - при ввозе на остальную часть таможенной территории Республики Казахстан.".

      52. Часть третью статьи 80 изложить в следующей редакции:
      "Не позднее установленного срока товары должны быть фактически вывезены за пределы таможенной территории Республики Казахстан или заявлены к иному таможенному режиму.".

      53. В статье 82 слова "центральным таможенным органом Республики Казахстан" заменить словами "Правительством Республики Казахстан".

      54. Часть вторую статьи 84 изложить в следующей редакции:
      "Правительством Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на отдельные операции по переработке товаров вне таможенной территории Республики Казахстан.".

      55. Статью 85 изложить в следующей редакции:
      "Статья 85. Требования к применению режима переработки
                  товаров вне таможенной территории
      Таможенный режим переработки товаров вне таможенной территории не может быть использован в следующих случаях:
      для товаров, ранее выпущенных в свободное обращение с освобождением от таможенных пошлин или налогов, сопряженным с обязательством соблюдения установленных ограничений, требований или условий, - до окончания срока действия таких ограничений;
      если вывоз товаров дает основание требовать:
      1) возврата ввозных таможенных пошлин или налогов;
      2) получения выплат, предоставляемых при вывозе;
      если товары вывозятся на переработку по контракту купли-продажи;
      если невозможно установить, что продукты переработки образовались в результате переработки вывезенных товаров, за исключением ремонта товаров, по которому разрешается замена продуктов переработки;
      если переработка товаров вне таможенной территории наносит серьезный ущерб интересам перерабатывающих отраслей промышленности Республики Казахстан. Данное положение применяется в случаях, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан;
      если лицом, осуществляющим (поместившим товар под режим переработки товаров вне таможенной территории) переработку товаров:
      1) не завершен осуществляемый с нарушением установленного порядка проведения режим переработки ранее ввезенных и (или) вывезенных товаров;
      2) ранее неоднократно (два и более раза) нарушался указанный порядок;
      3) совершено нарушение таможенных правил с признаками контрабанды, что доказано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Для переработки товаров вне таможенной территории требуется:
      предоставление отечественным лицом обязательства об условиях переработки, оформляемого в порядке, устанавливаемом центральным таможенным органом Республики Казахстан;
      по выбору декларанта уплата вывозных таможенных пошлин либо обеспечение их уплаты в виде гарантии уполномоченного банка или внесения на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм;
      выполнение иных требований, предусмотренных настоящим Законом.".

      56. Статью 86 исключить.

      57. Статьи 87-89 изложить в следующей редакции:
      "Статья 87. Сроки переработки товаров вне таможенной территории
      Срок переработки товаров вне таможенной территории Республики Казахстан определяется декларантом в порядке, установленном центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      Указанный срок не может превышать двух лет со дня перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан.
      Продление срока переработки товаров вне таможенной территории Республики Казахстан в пределах двух лет со дня перемещения осуществляется декларантом с уведомлением таможенного органа, в котором обосновывается необходимость такого продления.
      Увеличение срока переработки на срок более двух лет производится в порядке, определяемом центральным таможенным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом.
      В отношении переработки отдельных товаров по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, срок переработки товаров устанавливается уполномоченным государственным органом.

      Статья 88. Количество выхода продуктов переработки в
                 таможенных целях
      Количество выхода продуктов переработки определяется декларантом.
      В отношении переработки отдельных товаров по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, обязательное количество выхода продуктов переработки, образующихся в результате операций по переработке товаров, устанавливается уполномоченным государственным органом.

      Статья 89. Возврат вывозных таможенных пошлин
      Возврат уплаченных вывозных таможенных пошлин или внесенных на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм производится либо гарантия уполномоченного банка прекращает свое действие при выпуске продуктов переработки для свободного обращения на таможенной территории Республики Казахстан при условии соблюдения положений настоящего Закона. Проценты на возвращаемые суммы не начисляются.
      При невозвращении продуктов переработки на таможенную территорию Республики Казахстан суммы вывозных таможенных пошлин уплачиваются, если они не были уплачены при вывозе товаров на переработку, в порядке, устанавливаемом центральным таможенным органом Республики Казахстан. Помимо указанных сумм, взимаются проценты с них по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты вывозных таможенных пошлин. Указанные проценты начисляются за время нахождения товаров под таможенным режимом переработки, включая день уплаты вывозных таможенных пошлин.".

      58. Статью 91 дополнить словами ", за исключением случаев, когда целью переработки является ремонт товаров. Порядок замены продуктов переработки при ремонте товаров определяется центральным таможенным органом Республики Казахстан.".

      59. Статью 92 изложить в следующей редакции:
      "Статья 92. Невозвращение вывезенных для переработки товаров
                  либо продуктов переработки по причине их
                  уничтожения, утраты, естественной недостачи или
                  неправомерных действий органов или должностных лиц
                  иностранного государства
      Невозвращение вывезенных для переработки товаров либо продуктов переработки в установленные сроки возможно лишь в случае, если факт уничтожения или безвозвратной утраты товаров либо продуктов переработки вследствие аварии или действия непреодолимой силы, их недостачи в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, либо выбытия из владения вследствие неправомерных по законодательству Республики Казахстан действий органов или должностных лиц иностранного государства подтвержден консульскими учреждениями Республики Казахстан за границей, а также в случае изменения таможенного режима переработки товаров вне таможенной территории на режим экспорта.".

      60. Статью 93 изложить в следующей редакции:
      "Статья 93. Особенности изменения таможенного режима
                  переработки товаров вне таможенной территории
      При изменении таможенного режима переработки товаров вне таможенной территории на режим экспорта таможенные платежи и налоги, а также меры нетарифного регулирования применяются к продуктам переработки либо к товарам, если они не были подвергнуты переработке. Условия и порядок таможенного оформления такого изменения определяются центральным таможенным органом Республики Казахстан.".

      61. В статье 95 слова "экономической политики и выполнения других требований, предусмотренных настоящим Указом и законодательством Республики Казахстан" заменить словами "нетарифного регулирования, требований в области валютного контроля и выполнения других требований, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан".

      62. Статью 96 изложить в следующей редакции:
      "Статья 96. Выпуск для экспорта
      Товары, выпущенные для экспорта, должны быть фактически вывезены за пределы таможенной территории Республики Казахстан. При этом они должны находиться в том же состоянии, в котором они были на день принятия таможенной декларации, кроме изменений вследствие естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения.
      Ответственность за фактический вывоз за пределы таможенной территории Республики Казахстан товаров, выпущенных для экспорта, несет лицо, перемещающее товары.
      В случае перехода права собственности на товары на таможенной территории Республики Казахстан, ответственность за фактический вывоз товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан несет перевозчик - отечественное лицо. При перевозке товаров перевозчиком - иностранным лицом экспорт товаров допускается при условии обеспечения уплаты суммы налогов, которые подлежали бы уплате при невывозе товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан либо таможенного сопровождения товаров.".

      63. Статью 98 изложить в следующей редакции:
      "Статья 98. Условия реэкспорта товаров
      При ввозе на таможенную территорию Республики Казахстан ввозные таможенные пошлины и налоги не взимаются, а меры нетарифного регулирования не применяются, если товары заявляются таможенному органу Республики Казахстан в качестве предназначенных непосредственно и исключительно для реэкспорта. Фактический реэкспорт таких товаров должен быть осуществлен не позднее двух месяцев со дня принятия таможенной декларации. При неосуществлении фактического реэкспорта товаров в течение установленных сроков либо при их выпуске для свободного обращения на таможенной территории Республики Казахстан уплачиваются суммы таможенных пошлин и налогов с начислением пени в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты этих сумм. Указанная пеня начисляется за время нахождения товаров под таможенным режимом реэкспорта, включая день оплаты.
      Ввозные таможенные пошлины и налоги, уплаченные в соответствии с частью первой настоящей статьи, за исключением уплаченных в связи с выпуском товаров для свободного обращения, подлежат возврату после подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан, если:
      при вывозе реэкспортируемые товары находились в том же состоянии, в котором они были на момент ввоза, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения;
      реэкспорт товаров произведен в течение двух лет с момента ввоза;
      реэкспортированные товары не использовались в целях извлечения дохода.
      При вывозе реэкспортируемых товаров вывозные таможенные пошлины не взимаются, а меры нетарифного регулирования, действующие при вывозе, не применяются.".

      64. В статье 99:
      слова "с разрешения центрального таможенного органа" заменить словами "и осуществляется в порядке, устанавливаемом центральным таможенным органом Республики Казахстан";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Реэкспорт подакцизных товаров осуществляется при условии обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов в виде гарантии уполномоченного банка или внесения на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм либо таможенного сопровождения. Возврат обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов осуществляется после подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан.".

      65. В статье 100:
      1) часть вторую исключить;
      2) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
      "Уничтожению не подлежат:
      товары, которые могут быть использованы в качестве изделий или материалов, за исключением отдельных товаров в соответствии с решением Правительства Республики Казахстан;
      предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Республики Казахстан и иностранных государств;
      виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их части и дериваты, за исключением случаев, когда требуется немедленное уничтожение в целях пресечения эпидемий и эпизоотий;
      товары и транспортные средства, принятые таможенными органами в качестве предмета залога, - до прекращения отношений залога;
      товары и транспортные средства, изъятые по делам о преступлениях и нарушениях таможенных правил;
      товары и транспортные средства, на которые наложен арест;
      товары и транспортные средства, в отношении которых судом принято решение о конфискации.
      Уничтожение товаров допускается при наличии заключения о возможности такого уничтожения, выдаваемого уполномоченным государственным органом.".

      66. Статью 104 изложить в следующей редакции:
      "Статья 104. Требования к отказу от товара
      Отказ от товара в пользу государства осуществляется в порядке, определяемом центральным таможенным органом.
      Перечень товаров, которые не допускаются к помещению под таможенный режим отказа в пользу государства, определяется Правительством Республики Казахстан.
      Лицо, избравшее таможенный режим отказа в пользу государства, после завершения таможенного оформления не вправе изменить указанный режим на другой.".

      67. Статью 108 изложить в следующей редакции:
      "Статья 108. Перемещение товаров физическими лицами
      Товары в пределах норм, определяемых Правительством Республики Казахстан, могут перемещаться физическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан в упрощенном, льготном порядке.
      Льготный порядок, определяемый Правительством Республики Казахстан, может включать полное или частичное освобождение от таможенных пошлин, установление единых ставок таможенных пошлин и неприменение мер нетарифного регулирования.
      Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не могут ввозить на таможенную территорию Республики Казахстан и вывозить с этой территории товары сверх норм, предусмотренных частью первой настоящей статьи, с оформлением в таможенных режимах реимпорта, таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, свободной таможенной зоны, свободного склада, переработки вне таможенной территории, реэкспорта, уничтожения.".

      68. В статье 109:
      1) подпункты 2), 3), 4), 5), 11), 13) исключить;
      2) в части второй слова "налоговым законодательством" заменить

словами "законодательным актом";
   3) дополнить частью третьей следующего содержания:
   "Таможенные органы Республики Казахстан в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Республики Казахстан, взимают 
антидемпинговые, защитные и компенсационные пошлины.".

   69. Часть пятую статьи 110 изложить в следующей редакции:
   "Ставки таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары 
устанавливаются Правительством Республики Казахстан и вступают в силу по 
истечении тридцати дней после их официального опубликования.".

   70. Статью 111 исключить.

   71. Статьи 113 - 117 исключить.

   72. В части второй статьи 118 слова "двойном размере" заменить 
словами "размерах, определяемых Правительством Республики Казахстан".

   73. В статье 119:
   в заголовке статьи слово "Таможенные" исключить;
   дополнить частью второй следующего содержания:
   "За хранение товаров на таможенных складах и складах временного 
хранения, владельцами которых являются отечественные лица, взимаются сборы 
в размерах, согласованных с уполномоченным государственным органом по 
вопросам таможенного дела.".

   74. В статье 122:
   1) в подпункте 1) части первой слово "авиапорта" заменить словом 
"аэропорта";
   2) в части третьей слова "Кабинетом Министров" заменить словами 
"центральным таможенным органом".

   75. Часть третью статьи 123 изложить в следующей редакции:


      "Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Казахстан, определяется декларантом согласно методам определения таможенной стоимости, установленным настоящим Законом.".

      76. В части первой статьи 125:
      1) абзац третий изложить в следующей редакции:
      "при возникновении необходимости в уточнении заявленной таможенной стоимости получить декларируемый товар при условии предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов в виде гарантии уполномоченного банка или внесения на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм в соответствии с таможенной оценкой товара, осуществленной таможенным органом Республики Казахстан. При необходимости уточнения заявленной таможенной стоимости товаров, не облагаемых таможенными платежами и налогами, получить декларируемый товар при условии предоставления обязательства по предоставлению необходимых

документов в срок, установленный таможенным органом;";
   2) в абзаце четвертом слова "настоящим Указом" заменить словами 
"статьями 388-395 настоящего Закона".

   77. Часть вторую статьи 126 дополнить словами ", а также методики 
определения таможенной стоимости ввозимого товара".

   78. В статье 127:
   1) абзацы пятый, шестой, седьмой части первой изложить в следующей 
редакции:
   "вычитания стоимости;
   сложения стоимости;
   резервного.";
   2) в части третьей последнее предложение изложить в следующей 
редакции: 
   "По заявлению декларанта методы вычитания и сложения стоимости 
применяются в обратной последовательности.".

   79. Статью 128 изложить в следующей редакции: 
   "Статья 128. Метод определения таможенной стоимости по цене
         сделки с ввозимыми товарами 


      Таможенной стоимостью товара, ввозимого на таможенную территорию Республики Казахстан, является цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за него при продаже на экспорт в Республику Казахстан.
      При определении таможенной стоимости в цену сделки включаются следующие расходы, если они не были ранее включены:
      1) расходы по доставке товара до аэропорта, порта или иного места ввоза товара на таможенную территорию Республики Казахстан:
      стоимость транспортировки;
      расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров;
      страховая сумма.
      Расходы, указанные в настоящем подпункте, могут быть исключены из цены сделки, при условии, что эти расходы произведены после ввоза товаров на таможенную территорию Республики Казахстан и сумма, подлежащая исключению, подтверждена документально;
      2) расходы, понесенные покупателем:
      комиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением комиссионных по закупке товаров;
      стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми товарами;
      стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке;
      3) соответствующая часть стоимости следующих товаров и услуг, которые прямо или косвенно были предоставлены продавцу покупателем бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с производством и продажей на вывоз оцениваемых товаров:
      сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и других комплектующих изделий, являющихся составной частью оцениваемых товаров;
      инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных при производстве оцениваемых товаров;
      материалов, израсходованных при производстве оцениваемых товаров (смазочных материалов, топлива и других);
      инженерной проработки, опытно-конструкторской работы, дизайна, художественного оформления, эскизов и чертежей, выполненных вне территории Республики Казахстан и непосредственно необходимых для производства оцениваемых товаров;
      4) лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, которые покупатель должен прямо или косвенно осуществить в качестве условий продажи оцениваемых товаров;
      5) величина части прямого или косвенного дохода продавца от любых последующих перепродаж, передачи или использования оцениваемых товаров.
      При поставке одной партией товаров различных наименований определение расходов, подлежащих включению в таможенную стоимость каждого из ввезенных товаров и определенных для всей партии товаров, осуществляется пропорционально величине, от которой исчислена стоимость соответствующих расходов.
      В цену сделки, фактически уплаченной или подлежащей уплате, не могут быть включены расходы, не указанные в настоящей статье.
      Метод по цене сделки с ввозимыми товарами не используется для определения таможенной стоимости товара, если:
      1) существуют ограничения в отношении права на распоряжение или использование покупателем оцениваемых товаров, за исключением:
      ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан;
      ограничений географического региона, в котором товары могут быть перепроданы;
      ограничений, существенно не влияющих на стоимость товара;
      2) продажа или цена сделки зависят от соблюдения условий, влияние которых невозможно исчислить;
      3) данные, использованные декларантом при заявлении таможенной стоимости, не подтверждены документально либо не являются количественно определимыми и достоверными;
      4) участники сделки являются взаимозависимыми лицами и стоимость по сделке не является приемлемой в качестве основы для определения таможенной стоимости в соответствии с требованиями настоящей статьи. При этом под взаимозависимыми лицами понимаются лица, удовлетворяющие одному из следующих признаков:
      один из участников сделки или должностное лицо одного из участников сделки является одновременно должностным лицом другого участника сделки;
      участники сделки являются совладельцами предприятия;
      участники сделки связаны трудовыми отношениями;
      какое-либо лицо прямо или косвенно владеет либо контролирует пять или более процентов голосующих акций, находящихся в обращении каждого из участников сделки, или вкладов (паев) в уставном капитале каждого из участников сделки;
      оба участника сделки находятся под непосредственным либо косвенным контролем третьего лица;
      участники сделки совместно контролируют непосредственно или косвенно третье лицо;
      один из участников сделки находится под непосредственным или косвенным контролем другого участника сделки;
      участники сделки или их должностные лица являются близкими родственниками.
      Факт взаимозависимости участников сделки не является достаточным основанием для того, чтобы считать цену сделки неприемлемой. В этом случае должностное лицо таможенного органа должно изучить обстоятельства, сопутствующие сделке, и ее цена может быть использована для определения таможенной стоимости товара, если взаимозависимость не повлияла на цену.
      В случае, если таможенный орган Республики Казахстан имеет основания предположить, что взаимозависимость участников сделки повлияла на цену товара, по этому поводу декларанту дается рекомендация (в письменной форме по просьбе импортера). При этом декларанту предоставляется возможность для представления дополнительной необходимой информации, подтверждающей, что взаимозависимость участников сделки не повлияла на цену товара.
      По инициативе декларанта за основу определения таможенной стоимости товара может быть принята стоимость сделки, если декларант докажет, что она близка к одной из следующих, установленных приблизительно в то же время:
      стоимости по сделке с идентичными или однородными товарами при

экспорте в Республику Казахстан между участниками, не являющимися 
взаимозависимыми;
   таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, определенной 
по методу вычитания стоимости;
   таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, определенной 
по методу сложения стоимости.
   Цены, представленные декларантом для сравнения, корректируются с 
учетом различий в: 
   1) коммерческом уровне (оптом, в розницу);
   2) количестве; 
   3) элементах (расходах), перечисленных в части второй настоящей 
статьи; 


      4) иных затратах продавца, возникающих при сделке между невзаимозависимыми лицами, если такие затраты не производятся продавцом при сделке с взаимозависимым лицом.
      В указанном выше случае для определения таможенной стоимости товара вместо цены по сделке не может использоваться цена идентичных или однородных товаров, представленная декларантом для сравнения.".

      80. Статью 129 изложить в следующей редакции:
      "Статья 129. Метод определения таможенной стоимости по цене
                   сделки с идентичными товарами
      При использовании метода оценки по цене сделки с идентичными товарами в качестве основы для определения таможенной стоимости товара принимается цена сделки с идентичными товарами при соблюдении условий, указанных в настоящей статье.
      При этом под идентичными понимаются товары, одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми товарами, в том числе по следующим признакам:
      физические характеристики;
      качество и репутация на рынке;
      страна происхождения.
      При использовании метода таможенной оценки на основании настоящей статьи:
      1) товары не считаются идентичными с оцениваемыми товарами, если они не были произведены в той же стране, что и оцениваемые товары;
      2) товары, произведенные не производителем оцениваемых товаров, а другим лицом, принимаются во внимание только в том случае, если не имеется идентичных товаров, произведенных лицом-производителем оцениваемых товаров;
      3) товары не считаются идентичными, если их проектирование, опытно- конструкторские работы над ними, их художественное оформление, дизайн, эскизы или чертежи были:
      предоставлены продавцу покупателем бесплатно или по сниженной стоимости для использования в связи с производством и продажей на экспорт в Республику Казахстан;
      выполнены в Республике Казахстан, в связи с чем их стоимость не включена в таможенную стоимость товаров на основании абзаца пятого подпункта 3) части второй статьи 128 настоящего Закона.
      Незначительные различия во внешнем виде не могут служить основанием для отказа в рассмотрении товаров как идентичных, если в основном такие товары соответствуют требованиям настоящей статьи.
      Цена сделки с идентичными товарами принимается в качестве основы для определения таможенной стоимости, если эти товары:
      1) проданы для ввоза на территорию Республики Казахстан;
      2) вывезены не ранее чем за девяносто дней до и не позднее чем девяносто дней после вывоза оцениваемых товаров;
      3) ввезены примерно в том же количестве и на том же коммерческом уровне (оптом, в розницу).
      Если не имеется случаев ввоза товаров в том же количестве и на том же коммерческом уровне, может быть использована стоимость идентичных товаров, ввезенных в ином количестве и на ином коммерческом уровне с корректировкой цены с учетом этих различий.
      Если стоимость расходов, указанных в подпункте 1) части второй статьи 128 настоящего Закона, для идентичных товаров значительно отличается от стоимости таких расходов для оцениваемых товаров из-за разницы в расстоянии и видах транспорта, таможенная стоимость, определяемая по цене сделки с идентичными товарами, должна быть скорректирована соответствующим образом.
      Корректировки, предусмотренные настоящей статьей, должны производиться на основании достоверных и документально подтвержденных сведений.
      Если при применении настоящего метода выявляется более одной цены сделки по идентичным товарам, то для определения таможенной стоимости ввозимых товаров применяется самая низкая из них.".

      81. Статью 130 изложить в следующей редакции:
      "Статья 130. Метод определения таможенной стоимости по цене

                   сделки с однородными товарами
      При использовании метода оценки по цене сделки с однородными товарами в качестве основы для определения таможенной стоимости товара принимается цена сделки по товарам, однородным с ввозимыми, при соблюдении условий, указанных в настоящей статье.
      При этом под однородными понимаются товары, которые, хотя и не являются одинаковыми во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть коммерчески взаимозаменяемыми.
      При определении однородности товаров учитываются следующие их признаки:
      качество, наличие товарного знака и репутация на рынке;
      страна происхождения.
      При использовании метода определения таможенной стоимости по цене сделки с однородными товарами применяются положения частей четвертой - седьмой статьи 129 настоящего Закона.
      При использовании настоящего метода таможенной оценки:
      1) товары не считаются однородными с оцениваемыми, если они не были произведены в той же стране, что и оцениваемые товары;
      2) товары, произведенные не производителем оцениваемых товаров, а другим лицом, принимаются во внимание только в том случае, если не имеется однородных товаров, произведенных лицом-производителем оцениваемых товаров;
      3) товары не считаются однородными, если их проектирование, опытно- конструкторские работы над ними, их художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи были:
      предоставлены продавцу покупателем бесплатно или по сниженной стоимости для использования в связи с производством и продажей на экспорт в Республику Казахстан;
      выполнены в Республике Казахстан, в связи с чем их стоимость не включена в таможенную стоимость товаров на основании абзаца пятого подпункта 3) части второй статьи 128 настоящего Закона.".

      82. В статье 131:
      1) часть первую после слов "таможенной стоимости" дополнить словом "товара";
      2) в части второй слова "не позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых товаров" исключить;
      3) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
      "При этом продажа должна быть осуществлена одновременно с ввозом оцениваемых товаров, а при отсутствии продажи в такие сроки - на наиболее близкую после ввоза оцениваемых товаров дату, но не позднее девяноста дней.
      Из цены единицы товара вычитаются следующие компоненты:
    1) комиссионные вознаграждения, обычно выплачиваемые или согласованные к оплате, или надбавки, обычно начисляемые в целях извлечения прибыли и покрытия общих расходов в связи с продажей в Республике Казахстан ввозимых товаров того же класса или вида;
      2) сумма ввозных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащих уплате в Республике Казахстан в связи с ввозом или продажей товаров;
      3) обычные расходы, выплачиваемые в Республике Казахстан на транспортировку, страхование, погрузочные и разгрузочные работы, осуществляемые на территории Республики Казахстан.
      Товары того же класса или вида означают товары, которые относятся к группе или разряду товаров, произведенных определенной отраслью промышленности, и включают идентичные или однородные товары, но не исчерпываются ими.
      При отсутствии случаев продажи оцениваемых, идентичных или однородных товаров в таком же состоянии, в котором они находились на момент ввоза, по просьбе декларанта может использоваться цена единицы товара, прошедшего переработку, с вычетом добавленной стоимости и при соблюдении положений частей второй и четвертой настоящей статьи.".

      83. Подпункты 2) и 3) части первой статьи 132 изложить в следующей редакции:
      "2) суммы прибыли и общих расходов, обычно включаемых в цену при продаже товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, произведенных в стране экспорта при поставке в Республику Казахстан;
      3) стоимости расходов, перечисленных в подпункте 1) части второй статьи 128 настоящего Закона.".

      84. Статью 133 изложить в следующей редакции:
      "Статья 133. Резервный метод определения таможенной стоимости
      Таможенная стоимость товара на основе резервного метода определяется путем использования методов, описанных в статьях 128-132 настоящего Закона, в порядке, устанавливаемом центральным таможенным органом Республики Казахстан в соответствии с международными принципами таможенной оценки товаров.
      При применении резервного метода для определения таможенной стоимости

товара используется информация, имеющаяся в таможенных органах Республики 
Казахстан.
   В качестве основы для определения таможенной стоимости товара по 
резервному методу не могут быть использованы: 
   1) цена товара на внутреннем рынке страны экспорта;
   2) цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны;
   3) цена товара на внутреннем рынке Республики Казахстан на товары 
казахстанского происхождения; 
   4) произвольно установленная или достоверно неподтвержденная 
стоимость товара;
   5) стоимость идентичных или однородных товаров, определяемая на 
основе исчисления затрат, не предусмотренных статьей 132 настоящего Закона;
   6) минимальная таможенная стоимость.
   При определении таможенной стоимости товара по резервному методу за 
основу не может быть принята система, предусматривающая использование для 
таможенных целей более высокой из двух альтернативных стоимостей.".
   
   85. Статью 134 изложить в следующей редакции: 
   "Статья 134. Плательщики таможенных платежей и налогов 
   Плательщиком таможенных платежей является лицо, перемещающее товар.
   Плательщиками налогов являются лица, определяемые налоговым 
законодательством Республики Казахстан.". 

   86. Статью 136 изложить в следующей редакции:
   "Статья 136. Порядок уплаты таможенных платежей и налогов


      Таможенные платежи и налоги уплачиваются в государственный бюджет в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела совместно с Министерством финансов Республики Казахстан.
      Уплата таможенных платежей и налогов может осуществляться плательщиком либо третьим лицом по поручению плательщика.".

      87. В статье 137:
      1) часть первую изложить в следующей редакции:
      "В порядке, определяемом уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела, таможенные органы предоставляют отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин на импортируемые сырье и материалы, предназначенные для промышленной переработки.";
      2) часть третью изложить в следующей редакции:
      "При предоставлении таможенным органом отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин взимаются проценты по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты таможенных пошлин.";
      3) часть пятую изложить в следующей редакции:
      "Отсрочка уплаты налогов предоставляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.".

      88. В статье 138:
      1) в заголовке слово "платежей" заменить словом "пошлин";
      2) часть первую изложить в следующей редакции:
      "Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов может осуществляться залогом товаров и транспортных средств, гарантией уполномоченного банка или внесением на депозит таможенного органа Республики Казахстан причитающихся сумм.";
      3) часть пятую исключить;
      4) в части шестой слова "таких гарантий" заменить словами "гарантий уполномоченного банка";
      5) в части седьмой:
      слово "платежей" заменить словом "пошлин";
      слова "или организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" исключить;
      6) в части восьмой слово "платежей" заменить словом "пошлин";
      7) в части десятой слова "центральным таможенным органом" заменить словами "уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела по согласованию с Министерством финансов".

      89. Статью 140 изложить в следующей редакции:
      "Статья 140. Взыскание таможенных платежей и меры
                   ответственности
      Задолженность, образовавшаяся в связи с истечением сроков уплаты таможенных платежей, взимается таможенными органами Республики Казахстан со счетов плательщиков в бесспорном порядке.
      За время задолженности взимается пеня в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты суммы задолженности.
      Доначисленные таможенные платежи, штрафы и пени уплачиваются плательщиком либо могут быть обжалованы в течение пяти банковских дней с даты уведомления плательщика в порядке, установленном статьями 388-395 настоящего Закона. В случае если данное решение не обжаловано плательщиком в указанном порядке, доначисленные таможенные платежи, штрафы и пени взыскиваются таможенными органами со счетов плательщиков в бесспорном порядке.
      Погашение задолженности по таможенным платежам, начисленным по ним пени, а также штрафным санкциям осуществляется в порядке очередности, установленной налоговым законодательством Республики Казахстан для погашения задолженности по налогам.
      При отсутствии у плательщика денег взыскание, с согласия плательщика, обращается в соответствии с законодательством Республики Казахстан на имущество плательщика. Согласием по настоящей части считается необжалование плательщиком решения об обращении взыскания на имущество в течение пяти банковских дней с даты уведомления о таком решении в порядке, установленном статьями 388-395 настоящего Закона.
      При уклонении от уплаты таможенных платежей принимается обязательное для банков и иных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, решение о приостановлении расходных операций по счетам плательщика до момента фактической уплаты. За неисполнение решений о взыскании предусматривается ответственность в соответствии со статьей 296 настоящего Закона.
      В случае отсутствия средств на счетах плательщика для обеспечения уплаты задолженности по таможенным платежам и пени выносится решение об ограничении распоряжения имуществом плательщика.
      Взыскание неуплаченных таможенных платежей и пени со счетов плательщиков, принятие решения о приостановлении расходных операций по счетам плательщика, а также вынесение решения об ограничении распоряжения имуществом осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      Лицам, уклоняющимся от уплаты таможенных платежей и налогов, отсрочка и рассрочка уплаты таможенных пошлин не предоставляется.".

      90. В статье 141:
      1) в части первой слова "Кабинетом Министров" заменить словами "центральным таможенным органом";
      2) в части четвертой:
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) утиль, являющийся результатом производственных и иных операций, осуществляемых в данной стране, и собранный на ее территории, который впоследствии может быть использован только как вторичное сырье;";
      в подпункте 9) слово "пунктах" заменить словом "подпунктах".

      91. Статью 142 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Критерии достаточной переработки товаров, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящей статьи, в отношении конкретных товаров устанавливаются Правительством Республики Казахстан.".

      92. Статью 144 изложить в следующей редакции:
      "Статья 144. Подтверждение происхождения товара
      Документальным подтверждением страны происхождения товара является сертификат о происхождении товара либо иные документы, предоставляемые в порядке, определяемом центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      При вывозе товаров с таможенной территории Республики Казахстан сертификат происхождения товара, выдаваемый уполномоченным органом, представляется в тех случаях, когда это зафиксировано в соответствующих контрактах или предусмотрено международными обязательствами Республики Казахстан.
      При ввозе товара на таможенную территорию Республики Казахстан сертификат о происхождении товара представляется только в случаях:
      1) предоставления преференций по таможенному тарифу в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан;
      2) если у таможенного органа Республики Казахстан имеются обоснованные предположения о том, что товар происходит из стран, ввоз товаров из которых регулируется мерами нетарифного регулирования;
      3) если это предусмотрено международными соглашениями, участницей которых является Республика Казахстан, а также законодательством Республики Казахстан в области охраны окружающей природной среды, здоровья населения, защиты прав казахстанских потребителей, общественного порядка, государственной безопасности и других жизненно важных интересов Республики Казахстан.
      В иных случаях сертификат о происхождении товара не требуется.".

      93. В части второй статьи 145 слова "официально заверенный дубликат" заменить словами "дубликат, официально заверенный органом, выдавшим оригинал сертификата".

      94. В статье 146:
      1) часть первую дополнить предложением следующего содержания:
      "Указанные основания представляются декларанту в письменном виде.";
      2) часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Непредставление надлежащим образом оформленного сертификата или сведений о происхождении товара не является основанием для отказа в выпуске товара через таможенную границу Республики Казахстан.".

      95. В статье 147:
      1) слова "Кабинетом Министров" заменить словами "центральным таможенным органом";
      2) дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Принимаются происходящими из одной страны с импортируемым товаром:
      запасные части, инструменты и принадлежности, предназначенные для использования с импортируемым товаром, если они импортируются и продаются вместе с таким товаром и соответствуют по назначению и количеству обычному оснащению таких товаров;
      упаковочные материалы и контейнеры, в которые упакован импортируемый товар, если они классифицируются в одной товарной позиции с импортируемым товаром.".

      96. Статью 148 изложить в следующей редакции:
      "Статья 148. Льготы по таможенным платежам
      Льготы по таможенным платежам в отношении товаров предоставляются в порядке внесения изменений и дополнений в настоящий Закон и не могут носить индивидуального характера, за исключением случаев, предусмотренных статьями 149 и 150 настоящего Закона.
      Запрещается предоставление льгот по таможенным платежам другими

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
   При этом под льготами по таможенным платежам понимаются льготы в 
отношении товара, перемещаемого через таможенную границу Республики 
Казахстан, в виде освобождения от обложения таможенными платежами и 
снижения ставок таможенных пошлин.". 
   
   97. В статье 149:
   1) в части первой:
   в абзаце первом слово "платежами" заменить словом "пошлинами";
   подпункт 1) дополнить словами "в пределах норм, устанавливаемых 
Правительством Республики Казахстан";
   в подпункте 2):
   слова "казахстанских предприятий" исключить; 
   после слов "ведущих морской промысел" дополнить словами "в пределах 
норм, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан";
   слова "кроме таможенных сборов за таможенное оформление" исключить;
   в подпункте 3) слова "иностранная валюта (кроме используемой для 
нумизматических целей)" исключить;
   подпункт 4) исключить;
   подпункты 5), 6) после слов "товары" дополнить словами ", кроме 
подакцизных";
   в подпункте 7):
   слово "платежами" заменить словом "пошлинами";
   слова "кроме таможенных сборов за таможенное оформление" исключить;
   подпункт 8) исключить;
   подпункт 9) изложить в следующей редакции:
   "9) товары, ввозимые для собственных нужд Национальным Банком
Республики Казахстан;";
   в подпункте 11) слова "и не предназначенные для производственной или 
иной коммерческой деятельности в соответствии со статьей 108 настоящего 
Указа" заменить словами "в пределах норм беспошлинного провоза, 
определяемых Правительством Республики Казахстан";
   подпункт 12) изложить в следующей редакции:


      "12) технологическое оборудование, приобретаемое за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также государственных внешних займов;";
      подпункт 13) исключить;
      в подпункте 15) слова ", за исключением таможенных сборов" исключить;
      дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
      "16) товары, ввозимые для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами, а также для личного пользования дипломатического и административно-технического персонала этих представительств, включая членов их семей, проживающих

вместе с ними, и освобождаемые в соответствии с международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан.";
   2) в части второй слова "Государственным комитетом" заменить словом 
"Агентством";
   3) дополнить частью третьей следующего содержания:
   "От обложения таможенными сборами за таможенное оформление 
освобождаются товары, перечисленные в подпунктах 1), 3), 5), 6), 9), 12) 
настоящей статьи.".

   98. В статье 150:
   1) часть первую после слова "установления" дополнить словом "квот";
   2) в части второй слова "на основании предложений Таможенно-тарифного 
совета Республики Казахстан" исключить;
   3) часть третью исключить. 

   99. Статью 151 изложить в следующей редакции:
   "Статья 151. Возврат уплаченных таможенных платежей и налогов
   Если уплаченная сумма таможенных платежей превышает начисленную 
сумму, таможенный орган Республики Казахстан:
   1) при наличии согласия плательщика зачитывает превышение (остаток) в 
счет обязательств по предстоящим платежам;
   2) по письменному заявлению плательщика возвращает ему остаток в 
двадцатидневный срок с даты подачи заявления.
   Возврат излишне уплаченных налогов производится в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Казахстан. 


      Возврат таможенных пошлин и налогов, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с требованиями таможенных режимов, установленными настоящим Законом, осуществляется не позднее окончания следующего банковского дня после получения таможенным органом Республики Казахстан письменного заявления плательщика и копий документов, в соответствии с которыми исчислялись и уплачивались на депозитный счет таможенного органа указанные суммы.
      При возврате таможенных платежей и налогов проценты не выплачиваются.
      Порядок возврата уплаченных таможенных платежей, а также налогов, внесенных в качестве обеспечения уплаты налогов, определяется центральным таможенным органом Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела и Министерством финансов Республики Казахстан.
      По решению суда возврат плательщику необоснованно взысканных сумм производится в течение трех дней с начислением пени в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в день уплаты этих сумм, за каждый день с момента взыскания их таможенным органом Республики Казахстан.".

   100. Дополнить статьей 151-1 следующего содержания:
   "Статья 151-1. Срок исковой давности
   Срок исковой давности на требования таможенных органов Республики 
Казахстан об уплате пересмотренных сумм таможенных платежей либо взыскании 
неуплаченных сумм таможенных платежей, а также на требования плательщиков 
о возврате или зачете излишне уплаченных сумм таможенных платежей 
устанавливается в пять лет.".

   101. В статье 158 исключить второе предложение.

   102. Статью 159 исключить.

   103. В статье 165:
   1) в части первой слово "коммерческих" заменить словом 
"предпринимательских";


      2) в частях третьей и четвертой слова "либо перевозки товаров и документов на них таможенным перевозчиком", "либо перевозкой товаров и документов на них таможенным перевозчиком" исключить;
      3) в части пятой слово "платежей" заменить словами "пошлин и налогов".

      104. В статье 167:
      1) часть первую изложить в следующей редакции:
      "В месте доставки товары и транспортные средства представляются, а документы на них вручаются таможенному органу Республики Казахстан. Представление выражается в подаче уведомления о прибытии товаров и транспортных средств не позднее одних суток после их прибытия.";
      2) в части второй слово "предъявления" заменить словом "представления".

      105. В статье 169 слова "предусмотренных настоящим Указом" заменить словами "указанного в части второй статьи 164 настоящего Закона, помещения товаров на склад временного хранения, а также других случаев, предусмотренных настоящим Законом.".

      106. Статью 171 изложить в следующей редакции:
      "Статья 171. Места временного хранения
      Временное хранение товаров и транспортных средств осуществляется в специально выделенных и обустроенных помещениях, на открытых площадках, на транспортных средствах или иных местах (на складах временного хранения, таможенных складах, свободных складах) в зоне таможенного контроля. Место и процедура временного хранения товаров и транспортных средств определяются в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела в зависимости от назначения товаров и срока таможенного оформления.
      Склады временного хранения - склады, специально предназначенные для временного хранения товаров и транспортных средств, могут учреждаться таможенными органами Республики Казахстан либо отечественными лицами.
      Обязательные требования к конструкции, обустройству и месту расположения складов временного хранения устанавливаются центральным таможенным органом Республики Казахстан.".

      107. Статью 172 изложить в следующей редакции:
      "Статья 172. Лицензия на учреждение склада временного хранения
      Склады временного хранения могут учреждаться после получения лицензии таможенных органов Республики Казахстан. Получение указанной лицензии не требуется, если склад временного хранения учреждается таможенным органом Республики Казахстан.
      Отношения, связанные с лицензированием, регулируются законодательством о лицензировании.
      Действие лицензии на учреждение склада временного хранения может быть приостановлено центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      Отзыв лицензии действует со дня уведомления лицензиата об отзыве.
      Приостановление лицензии действует с даты принятия решения о приостановлении.
      При приостановлении действия лицензии помещение иностранных товаров на склад осуществляется с уплатой таможенных пошлин, налогов и с применением мер нетарифного регулирования.
      Таможенный орган обеспечивает периодическое опубликование информации об учрежденных и действующих складах временного хранения.".

      108. В абзаце пятом статьи 176 слово "хранящихся" заменить словами "поступающих, хранящихся и вывозимых со склада временного хранения".

      109. Дополнить статьей 176-1 следующего содержания:
      "Статья 176-1. Требования к местам временного хранения
      Требования к местам временного хранения устанавливаются центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      В случае, если местом временного хранения является часть таможенного или свободного склада, часть такого склада, используемая для временного хранения товаров и транспортных средств, должна быть изолирована, а в случаях, установленных центральным таможенным органом Республики Казахстан, оборудована отдельными подъездными путями.".

      110. Статью 177 после слов "орган Республики Казахстан" дополнить словами "по согласованию с уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела".

      111. В статье 179:
      1) второе предложение части первой изложить в следующей редакции:
      "Продление установленных сроков может осуществляться таможенным органом Республики Казахстан в связи с непредставлением таможенной декларации или отсутствием документов, необходимых для производства таможенного оформления.";
      2) дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Срок временного хранения товаров и транспортных средств на таможенном или свободном складе определяется в соответствии с частью второй настоящей статьи.".

      112. Статью 180 изложить в следующей редакции:
      "Статья 180. Операции с товарами, находящимися на временном
                   хранении
      Владелец склада временного хранения, иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, и их представители могут осматривать и измерять товары, находящиеся на складе временного хранения, с разрешения таможенного органа отбирать пробы и образцы товаров.
      Товары, находящиеся на временном хранении, могут быть подвергнуты операциям, необходимым для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, включая исправление поврежденной упаковки.".

      113. Статью 182 изложить в следующей редакции:
      "Статья 182. Лицензия на право осуществления деятельности в
                   качестве таможенного брокера
      Юридическое лицо может начать деятельность в качестве таможенного брокера после получения лицензии центрального таможенного органа Республики Казахстан на право осуществления такой деятельности.
      Отношения, связанные с лицензированием, регулируются

законодательством о лицензировании.
   Действие лицензии на осуществление деятельности в качестве 
таможенного брокера может быть приостановлено центральным таможенным 
органом Республики Казахстан.
   Отзыв лицензии действует со дня уведомления лицензиата об отзыве.
   Приостановление лицензии действует с даты принятия решения о 
приостановлении. 
   Таможенный орган обеспечивает периодическое опубликование перечня 
таможенных брокеров.".

   114. В статье 183:
   1) в части первой:
   слово "вправе" исключить;
   слова "совершать" и "выполнять" заменить словами "совершает" и 
"выполняет";
   2) дополнить частью второй следующего содержания:


      "Права и обязанности таможенного брокера являются едиными для всех таможенных брокеров. Запрещается предоставление льгот, исключительных (эксклюзивных) прав и иных преимуществ, носящих индивидуальный характер, для отдельных таможенных брокеров, если иное не предусмотрено настоящим Законом.".

      115. В статье 185:
      1) часть четвертую изложить в следующей редакции:
      "Порядок рассмотрения заявлений и выдачи квалификационного аттестата, а также требования к специалистам по таможенному оформлению определяются центральным таможенным органом Республики Казахстан. Центральный таможенный орган Республики Казахстан ведет реестр специалистов по таможенному оформлению.";
      2) в подпункте 3) части пятой слова "законодательных и иных актов по таможенному делу" заменить словами "таможенного законодательства";
      3) часть шестую изложить в следующей редакции:
      "Отзыв действует с даты официального уведомления держателя квалификационного аттестата об отзыве, за исключением отзыва квалификационного аттестата, выданного на основе неполных или недостоверных сведений, предъявленных заявителем, отзыв которого действует с даты выдачи квалификационного аттестата.";
      4) в части восьмой слова "при наличии достаточных оснований для

сомнения в добросовестности осуществления специалистом по таможенному 
оформлению своих обязанностей" исключить;
   5) в части тринадцатой слова "с разделом XV" заменить словами "со 
статьями 388-395".

   116. Статью 188 дополнить частями четвертой - седьмой следующего 
содержания:
   "Отношения, связанные с лицензированием, регулируются 
законодательством о лицензировании.
   Действие лицензии на осуществление деятельности в качестве 
таможенного перевозчика может быть приостановлено центральным таможенным 
органом Республики Казахстан.
   Отзыв лицензии действует со дня уведомления лицензиата об отзыве.
   Приостановление лицензии действует с даты принятия решения о 
приостановлении.".

   117. Статью 189 исключить.

   118. В статье 192 слова "законодательством Республики Казахстан по 
таможенному делу" заменить словами "таможенным законодательством 
Республики Казахстан".

   119. Часть первую статьи 195 изложить в следующей редакции:
   "Срок подачи таможенной декларации не может превышать пятнадцать дней 
с даты представления товаров и транспортных средств таможенному органу 
Республики Казахстан.".

   120. В статье 196:
   1) в части первой первое предложение исключить;
   2) часть вторую исключить.

   121. Абзац первый части второй статьи 197 изложить в следующей 
редакции: 


      "Декларант вне зависимости от того, является ли он лицом, перемещающим товары и транспортные средства, их перевозчиком либо лицом, декларирующим товары и транспортные средства по договору с лицом, перемещающим их, выполняет все обязанности и несет в полном объеме ответственность, предусмотренную настоящим Законом, в том числе при декларировании товаров и транспортных средств декларант обязан:".

      122. Статью 198 изложить в следующей редакции:
      "Статья 198. Документы и дополнительные сведения, необходимые
                   для таможенных целей
      Подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу Республики Казахстан документов, на основании которых заполняется таможенная декларация и подтверждающих:
      право собственности на подлежащие таможенному оформлению товары и транспортные средства (право распоряжения или пользования);
      полномочия декларанта на подачу таможенной декларации от собственного имени;
      факт перемещения товаров;
      таможенную стоимость и происхождение товаров;
      уплату таможенных платежей и налогов и (или) основание для предоставления тарифных льгот или тарифных преференций, льгот по уплате налогов;
      соответствие обязательным требованиям стандартов;
      а также соответствующие разрешения уполномоченных государственных органов и иные документы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами Республики Казахстан.
      Перечень необходимых документов определяется центральным таможенным органом Республики Казахстан в соответствии с требованиями таможенных режимов, установленных настоящим Законом, и подлежит обязательному опубликованию.
      Таможенный орган Республики Казахстан вправе запросить дополнительные сведения с целью проверки информации, содержащейся в таможенной декларации, представленных документах для таможенных целей, по письменному разрешению руководителя таможенного органа Республики Казахстан.
      Таможенный орган Республики Казахстан вправе устанавливать сроки для представления недостающих документов и сведений. Требование предоставления дополнительных документов не может служить основанием для отказа в приеме декларации и выпуске товаров.
      Дата подачи таможенным органам Республики Казахстан таможенной декларации и документов, необходимых для таможенных целей, указывается и заверяется личной печатью должностного лица таможенного органа Республики Казахстан в описи сданных документов, оформляемой в порядке, определяемом центральным таможенным органом Республики Казахстан. После заверения опись возвращается декларанту.
      В случае наличия замечаний по оформлению документов и (или) необходимости представления дополнительных документов, на описи, возвращаемой декларанту, производится соответствующая запись, заверяемая должностным лицом таможенного органа Республики Казахстан.".

      123. Статью 199 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Ответственность за выпуск товаров и транспортных средств по таможенным декларациям, оформленным в нарушение порядка, установленного центральным таможенным органом Республики Казахстан, несет должностное лицо таможенного органа Республики Казахстан.".

      124. Статью 200 изложить в следующей редакции:
      "Статья 200. Изменение и дополнение таможенной декларации
      С разрешения таможенного органа Республики Казахстан сведения, указанные в таможенной декларации, могут быть изменены или дополнены декларантом, а поданная таможенная декларация может быть им отозвана.
      Такое изменение, дополнение или отзыв может производиться до завершения проверки таможенной декларации или начала досмотра товаров и транспортных средств или установления таможенным органом Республики Казахстан недостоверности указанных в декларации сведений.
      Изменение или дополнение таможенной декларации не может расширять или сужать сферу ее действия.
      Должностные лица таможенных органов Республики Казахстан не вправе по собственной инициативе, поручению или просьбе лица заполнять письменную таможенную декларацию, изменять или дополнять сведения, указанные в таможенной декларации, за исключением внесения в таможенную декларацию тех сведений, которые отнесены к компетенции таможенных органов Республики Казахстан, а также изменения или дополнения кодированных сведений, используемых для машинной обработки, если такие сведения в некодированном

виде имеются в декларации.
   При отзыве таможенной декларации подача новой таможенной декларации 
производится в общеустановленном порядке.
   Порядок внесения изменений и дополнений в таможенную декларацию, а 
также ее отзыва определяется центральным таможенным органом Республики 
Казахстан.".

   125. В статье 202:
   1) заголовок изложить в следующей редакции:
   "Статья 202. Периодическое и предварительное декларирование";
   2) часть вторую изложить в следующей редакции:
   "При обращении декларанта в таможенный орган Республики Казахстан в 
срок не ранее тридцати дней до прибытия товаров применяется процедура 
предварительного декларирования товаров.";
   3) дополнить частью третьей следующего содержания: 
   "Порядок периодического и предварительного декларирования товаров 
определяется центральным таможенным органом Республики Казахстан.".

   126. Часть третью статьи 203 дополнить словами "по согласованию с 
уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела".

   127. Часть четвертую статьи 205 изложить в следующей редакции:
   "Документы, необходимые для таможенного контроля, хранятся 
таможенными органами, лицами, перемещающими товары, таможенными брокерами 
и иными лицами, осуществляющими деятельность, контроль за которой возложен 
на таможенные органы Республики Казахстан, не менее пяти лет.". 

   128. В статье 206:
   1) часть первую после слов "государственных и" дополнить словами "на 
договорной основе";
   2) второе предложение части второй после слов "юридических лицах" 
дополнить словами ", за исключением случаев, установленных настоящим 
Законом".

   129. В статье 207 слова "на основании служебного удостоверения" 
заменить словами ", при наличии предписания, оформленного в надлежащем 
порядке,".

   130. В статье 211:
   1) в части первой:
   слова "Вице-Президента" заменить словами "Государственного секретаря";


      слова "Верховного Совета" заменить словами "Сената Парламента Республики Казахстан, Председателя Мажилиса Парламента";
      2) в части второй:
      слова "Верховного Совета" заменить словами "Сената и Мажилиса Парламента", слова "Конституционного Суда" заменить словами "Конституционного Совета";
      слова "Председатель Высшего Арбитражного Суда Республики Казахстан" исключить;
      3) в части третьей слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами".

      131. Статью 216 изложить в следующей редакции:
      "Статья 216. Сроки проверки таможенной декларации, документов
                   и досмотра товаров и транспортных средств
      Проверка таможенной декларации, документов и досмотр товаров и транспортных средств, в том числе в отношении срочных поставок, а при предварительном декларировании товаров - проверка таможенной декларации и документов, осуществляется таможенным органом Республики Казахстан не позднее трех дней с даты принятия таможенным органом Республики Казахстан таможенной декларации и представления всех необходимых для таможенных целей документов.
      Продление указанного срока, кроме применяемого в отношении срочных поставок, до десяти дней с момента принятия таможенной декларации допускается с письменного разрешения руководителя таможенного органа Республики Казахстан.".

      132. Главу 30 дополнить статьями 218-1 - 218-5 следующего содержания:

      "Статья 218-1. Ограничения на ввоз в Республику Казахстан и
                     вывоз из Республики Казахстан товаров,
                     содержащих объекты интеллектуальной
                     собственности
      Ввоз на территорию Республики Казахстан либо вывоз с территории Республики Казахстан товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, центрального таможенного органа Республики Казахстан осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан по объектам интеллектуальной собственности.

      Статья 218-2. Заявление о регистрации товаров, содержащих
                    объекты интеллектуальной собственности
      Включение в реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, центрального таможенного органа Республики Казахстан осуществляется по заявлению обладателя права на объекты интеллектуальной собственности. Порядок подачи, рассмотрения заявления и включения в реестр определяется центральным таможенным органом Республики Казахстан по согласованию с уполномоченными государством органами, к компетенции которых отнесены вопросы охраны объектов интеллектуальной и промышленной собственности.
      Центральный таможенный орган Республики Казахстан ведет реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и обеспечивает его периодическую публикацию.
      Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, могут быть исключены из реестра:
      1) по заявлению обладателя права на объекты интеллектуальной собственности;
      2) при предоставлении недостоверных сведений при включении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в реестр;
      3) при несообщении в установленный срок об изменении сведений, указанных в заявлении;
      4) при прекращении действия права на объекты интеллектуальной собственности.
      Центральный таможенный орган Республики Казахстан незамедлительно уведомляет правообладателя об исключении из реестра товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
      Правообладатель обязан уведомить центральный таможенный орган Республики Казахстан о том, что его права на объект интеллектуальной собственности стали недействительными.

      Статья 218-3. Приостановление выпуска товаров, содержащих
                    объекты интеллектуальной собственности
      Таможенный орган Республики Казахстан приостанавливает выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в реестр центрального таможенного органа Республики Казахстан, если таможенный орган Республики Казахстан обнаруживает признаки того, что эти товары нарушают права на объекты интеллектуальной собственности заявителя.
      Таможенный орган Республики Казахстан в срок не позднее следующего рабочего дня после дня, когда было принято решение о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, уведомляет правообладателя и декларанта о приостановлении и его причинах, а также сообщает декларанту наименование и адрес правообладателя, а правообладателю - наименование и адрес декларанта.
      При приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, правообладатель в течение трех рабочих дней после получения уведомления о таком приостановлении обязан внести обеспечение уплаты суммы в размере, достаточном для компенсации убытков декларанта в связи с приостановлением выпуска товаров. Указанный размер определяется таможенным органом Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

       Статья 218-4. Сроки приостановления таможенного оформления в
                     целях защиты прав на интеллектуальную
                     собственность
      Таможенные органы Республики Казахстан вправе приостановить выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, на срок до десяти рабочих дней.
      В порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан либо международными договорами Республики Казахстан, этот срок может быть продлен таможенными органами Республики Казахстан дополнительно на десять рабочих дней.
      По истечении указанного срока таможенные органы Республики Казахстан, предварительно уведомив правообладателя, при условии выполнения иных требований, установленных таможенным законодательством Республики Казахстан, снимают ограничения на выпуск товаров, если заявителем не представлено доказательств о возбуждении судебного производства о нарушении прав на интеллектуальную собственность, связанного с фактом ввоза или вывоза задержанных товаров.
      В случае возбуждения судебного производства в течение срока приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, таможенные органы Республики Казахстан не вправе осуществлять выпуск товаров до решения судом вопроса о мерах по обеспечению исковых требований.
      Выпуск товаров, включающих промышленные образцы, патенты, топологии интегральных микросхем или нераскрытую информацию, осуществляется при предоставлении декларантом обеспечения, необходимого для защиты интересов правообладателя, на срок не менее одного месяца. Вид и размер обеспечения определяются таможенным органом Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Статья 218-5. Ответственность за непринятие мер или нарушение
                    требований по защите прав на объекты
                    интеллектуальной собственности
      Таможенный орган Республики Казахстан несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за непринятие мер, предусмотренных статьями 218-2 - 218-4 настоящего Закона, либо приостановление выпуска товаров с нарушением требований, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.".

   133. В статье 222:
   слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами 
"настоящим Законом";
   дополнить частью второй следующего содержания:
   "В иных случаях ответственность за нарушения валютного 
законодательства Республики Казахстан, выявленные таможенными органами 
Республики Казахстан, наступает в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.".

   134. В статье 232 слова "Республики Казахстан" заменить словами 
"ратифицированными Республикой Казахстан".

   135. Статьи 240 и 241 исключить.

   136. Статью 252 дополнить частью первой следующего содержания:


      "При заявлении лица об обнаружении факта недостоверного декларирования товаров и транспортных средств после истечения установленных настоящим Законом сроков внесения изменений и дополнений в таможенную декларацию, не влекущего за собой возврат таможенных платежей и

(или) налогов, виды взысканий, предусмотренных подпунктами 2) - 6) статьи 
254 настоящего Закона, не применяются. Неприменение указанных мер 
воздействия не освобождает лицо от обязанности уплаты таможенных платежей 
и налогов, выполнения других требований, предусмотренных настоящим 
Законом, а также уплаты пени, исчисляемой в соответствии со статьей 140 
настоящего Закона.".

   137. В части первой статьи 257 слово "установленная" заменить словом 
"установленный".

   138. Часть вторую статьи 258 изложить в следующей редакции:
   "Взыскания, предусмотренные подпунктами 4) - 6) статьи 254 настоящего 
Закона, налагаются за нарушения таможенных правил не позднее пяти лет с 
даты их совершения, независимо от того, являются они основными или 
дополнительными взысканиями. При невозможности установить дату 
фактического совершения нарушения таможенных правил взыскания налагаются 
за нарушения таможенных правил, совершенные не ранее пяти лет с даты их 
обнаружения.".

   139. Статью 260 после слова "в размере" дополнить словами "от пяти".

   140. В абзаце втором статьи 261 слова "до трех" заменить словами "от 
пяти до десяти".

   141. В статье 262:
   1) в абзаце втором части первой слова "до трех" заменить словами
"от пяти до десяти";
   2) в абзаце втором части второй слова "двух до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   142. В абзаце втором статьи 263 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   143. В абзаце втором статьи 264 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до пятидесяти".

   144. В абзаце втором части второй статьи 265 слово "двадцати" 
заменить словом "пятидесяти".

   145. В абзаце втором статьи 266 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   146. В абзаце втором статьи 267 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   147. Абзац второй статьи 268 после слов "в размере" дополнить словами 
"от пяти".

   148. В абзаце втором статьи 269 слова "двух до пяти" заменить словами 
"пяти до десяти".

   149. В абзаце втором статьи 270 слово "двадцати" заменить словом 
"пятидесяти".

   150. В абзаце втором статьи 271 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до пятидесяти".

   151. В абзаце втором статьи 272 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   152. В абзаце втором статьи 273 слова "двух до пяти" заменить словами 
"десяти до двадцати".

   153. В абзаце втором статьи 274 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   154. В абзаце втором статьи 275 слово "двадцати" заменить словом 
"пятидесяти".

   155. В абзаце втором статьи 276 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   156. В статье 278:


      1) в абзаце первом слова "складах временного хранения и свободных складах" заменить словами "свободных складах, в местах временного хранения";
      2) в абзаце втором слова "пяти до десяти" заменить словами "десяти до двадцати".

      157. В статье 279:
      1) в абзаце втором части первой слова "пяти до двадцати" заменить

словами "десяти до пятидесяти", слова "с приостановлением действия 
лицензии" исключить;
   2) в абзаце втором части второй слова "приостановлением действия 
лицензии на переработку товаров и" исключить.

   158. В статье 280:
   1) в заголовке слова "производственной и иной коммерческой" заменить 
словом "предпринимательской";
   2) в абзаце первом слова "производственной или коммерческой" заменить 
словом "предпринимательской";
   3) в абзаце втором слова "пяти до десяти" заменить словами "десяти до 
двадцати".

   159. В абзаце втором статьи 281 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   160. В абзаце втором статьи 283 слово "пяти" заменить словом "десяти".

   161. Заголовок и текст статьи 295 после слова "платежей" дополнить 
словами "и налогов".

   162. В статье 296:
   заголовок изложить в следующей редакции:
   "Статья 296. Ответственность банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций";
   в тексте слова "таможенных органов Республики Казахстан" исключить.

   163. В статье 297:
   1) в абзаце втором части первой слова "пяти до десяти" заменить 
словами "двадцати до пятидесяти";
   2) в абзаце втором части второй слова "десяти до двадцати" заменить 
словами "двадцати до пятидесяти".

   164. В статье 298:
   1) в абзаце втором части первой слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати";
   2) в абзаце втором части второй слова "пяти до десяти" заменить 
словами "двадцати до пятидесяти".

   165. Часть первую статьи 301 после цифры "277" дополнить цифрой "279".

   166. Дополнить статьей 314-1 следующего содержания:
   "Статья 314-1. Соединение и выделение дела о нарушении
          таможенных правил


      В одном производстве могут быть соединены дела о нарушении таможенных правил, за совершение которых привлекается к ответственности одно и то же лицо или привлекаются к ответственности несколько лиц в соучастии.
      Выделение дела о нарушении таможенных правил допускается в случаях, вызываемых необходимостью, если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности разрешения дела.
      Соединение и выделение дел производится по постановлению должностного

лица таможенного органа Республики Казахстан, в производстве или на 
рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, или 
начальника этого или вышестоящего таможенного органа Республики Казахстан 
либо его заместителей.".

   167. Статью 330 дополнить частью третьей следующего содержания:
   "В случае временного отсутствия руководителя или заместителя 
руководителя юридического лица повестка вручается под расписку кому-либо 
из работников этого юридического лица.".

   168. В части второй статьи 332 слово "казахстанского" заменить словом 
"отечественного".

   169. Статью 373 изложить в следующей редакции: 
   "Статья 373. Опубликование нормативных правовых актов по
         таможенному делу


      Центральный таможенный орган Республики Казахстан обеспечивает опубликование принятых им нормативных правовых актов по таможенному делу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      170. В главе 53:
      1) статьи 376-379 изложить в следующей редакции:
      "Статья 376. Принятие предварительного решения
      Центральный таможенный орган Республики Казахстан, таможенные управления, а также отдельные таможни Республики Казахстан, определяемые центральным таможенным органом Республики Казахстан, по запросу заинтересованного лица принимают предварительное решение относительно классификации, таможенной стоимости, страны происхождения товаров в отношении конкретного товара или конкретной хозяйственной операции.
      За принятие предварительного решения взимается плата в размерах, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      Статья 377. Запрос о принятии предварительного решения
      Лицо, заинтересованное в принятии предварительного решения, направляет в таможенные органы Республики Казахстан, указанные в статье 376 настоящего Закона, письменный запрос.
      Объем сведений, требующихся для принятия предварительного решения, устанавливается центральным таможенным органом Республики Казахстан.
      Порядок рассмотрения, а также сроки выдачи предварительного решения обратившейся стороне устанавливаются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Законом.
      Предварительное решение не принимается в случае несоответствия поданного заявления-запроса установленным требованиям.
      Предварительное решение не выдается в отношении сделок либо вопросов, которые противоречат законодательству и носят неопределенный характер.
      Предварительное решение либо отказ принять предварительное решение могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Статья 378. Юридическое значение предварительного решения
      Предварительное решение является обязательным для таможенных органов Республики Казахстан.
      Если факты и условия, на основании которых принято предварительное решение, остаются неизменными, предварительное решение таможенных органов Республики Казахстан обладает юридической силой в течение следующих сроков:
      три года - в отношении происхождения товаров;
      один год - относительно иных вопросов.

      Статья 379. Утрата силы, отзыв, изменение или приостановление
                  предварительного решения
      Вышестоящие таможенные органы Республики Казахстан вправе отозвать, изменить или приостановить предварительное решение, принятое нижестоящими таможенными органами Республики Казахстан.
      Получателю предварительного решения в указанных выше случаях направляется письменное извещение, в котором указываются мотивы отзыва, изменения, приостановления, признания утратившим силу либо признания недействительным ранее вынесенного решения.
      Решение об отзыве, изменении или приостановлении предварительного решения вступает в силу после официального вручения заявителю уведомления таможенных органов Республики Казахстан о таком решении.
      В случае изменения законодательства Республики Казахстан, в результате которого предварительное решение будет противоречить действующему законодательству, решение таможенных органов Республики Казахстан признается утратившим силу с момента вступления в действие нового законодательного акта Республики Казахстан.
      Предварительное решение может быть признано недействительным в случае, если оно принято на основе недостоверной информации, предоставленной заявителем.";
      2) дополнить статьей 379-1 следующего содержания:
      "Статья 379-1. Гласность предварительных решений
      Предварительные решения, принятые таможенными органами Республики Казахстан, за исключением информации, являющейся конфиденциальной, подлежат опубликованию и предоставлению любому заинтересованному лицу в части, касающейся прав, свобод и обязанностей граждан или юридических лиц.".

      171. Статью 381 изложить в следующей редакции:
      "Товары, транспортные средства и иные предметы, обращенные в собственность государства, подлежат реализации, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан на аукционе, порядок и условия проведения которого определяются Правительством Республики Казахстан.".

      172. Статью 390 изложить в следующей редакции:
      "Статья 390. Сроки рассмотрения жалобы
      Жалоба в таможенный орган Республики Казахстан должна быть рассмотрена в течение месячного срока, а не требующая дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней. Вышестоящий таможенный орган Республики Казахстан либо центральный таможенный орган Республики Казахстан может продлить сроки рассмотрения жалобы, но не более чем на два месяца, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.".

      173. Статью 392 изложить в следующей редакции:
      "Статья 392. Последствия подачи жалобы
      В случаях, когда обжалуемое решение или действие принято в нарушение законодательства Республики Казахстан, оно может быть полностью или частично приостановлено.
      Исполнение обжалуемого решения, кроме решения по взысканию доначисленных таможенных платежей, штрафов и пени, приостанавливается до решения суда.
      Исполнение решения таможенного органа по взысканию доначисленных

таможенных платежей, штрафов и пени, приостанавливается, в случае 
обжалования его в соответствии со статьей 140 настоящего Закона: 
   в таможенный орган, на тридцать банковских дней с даты уведомления 
плательщика о принятом решении;
   в суд, до вынесения решения суда.".

   174. Статью 394 дополнить частью второй следующего содержания:
   "В решении должно быть разъяснено право на дальнейшее обжалование 
решения в суде с указанием сроков обжалования.".

   175. В статье 397:
   1) часть пятую изложить в следующей редакции:
   "Должностным лицам таможенных органов Республики Казахстан
присваиваются следующие специальные звания:
   младший начальствующий состав:
   прапорщик таможенной службы;
   старший прапорщик таможенной службы; 
   средний начальствующий состав:
   младший лейтенант таможенной службы;
   лейтенант таможенной службы;
   старший лейтенант таможенной службы;
   капитан таможенной службы;
   старший начальствующий состав:
   майор таможенной службы;
   подполковник таможенной службы;
   полковник таможенной службы;
   высший начальствующий состав:
   генерал-майор таможенной службы;
   генерал-лейтенант таможенной службы.";
   2) дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:
   "Специальные звания высшего начальствующего состава присваиваются 
Президентом Республики Казахстан.


      Специальные звания младшего, среднего, старшего начальствующего состава присваиваются руководителем центрального таможенного органа Республики Казахстан в соответствии с Положением о прохождении службы должностными лицами таможенных органов Республики Казахстан.";
      3) в части шестой слова "центральным таможенным органом Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченным государственным органом по вопросам таможенного дела".

      176. В статье 402:
      1) в части первой слова "а также бронемашины и", "и транспортные" исключить;
      2) часть третью после слова "средств" дополнить словами ",

применяемых должностными лицами таможенных органов Республики Казахстан,".

   177. В статье 403:
   1) в части третьей слова "актом центрального таможенного органа 
Республики Казахстан, утвержденным" исключить; 
   2) дополнить частью пятой следующего содержания:
   "Должностные лица центрального таможенного органа Республики 
Казахстан и таможенных органов Республики Казахстан несут ответственность 
за утрату, небрежное хранение, ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия и боеприпасов в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.".

   178. В абзаце втором статьи 413 слова "двух до пяти" заменить словами 
"пяти до десяти".

   179. В абзаце втором статьи 414 слова "двух до пяти" заменить словами 
"пяти до десяти".

   180. В абзаце втором статьи 415 слова "пяти до десяти" заменить 
словами "десяти до двадцати".

   181. Абзац второй части первой статьи 417 изложить в следующей 
редакции:
   "влекут штраф на индивидуальных предпринимателей в сумме двадцати 
размеров месячных расчетных показателей и на должностных лиц юридического 
лица - пятидесяти размеров месячных расчетных показателей.". 

   182. В абзаце втором статьи 418 слово "трех" заменить словом "десяти".

   183. В абзаце втором части первой статьи 420 слова "двух до пяти" 
заменить словами "пяти до двадцати".

   184. В абзаце втором части первой статьи 421 слово "трех" заменить 
словом "десяти".      Статья 2. Разделы ХII "Нарушение таможенных правил и ответственность за эти нарушения. Производство по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрение" и ХV "Обжалование и рассмотрение решений, действий или

бездействия таможенных органов Республики Казахстан и их должностных лиц" 
Закона Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" 
действуют до введения в действие нового Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях.

   Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.    Президент
 Республики Казахстан