Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 16 шілде N 426

      1-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 1995 жылғы 20 шілдедегі N 2368 Z952368_ заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 13, N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 18, 367-құжат; 1997 ж., N 11, 144-құжат; N 12, 189-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 46-құжат; 1998 жылғы 26 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы Қазақстан Республикасының Заңы".
      2. Кіріспе алып тасталсын.
      3. Бүкіл мәтін бойынша:
      "Жарлық", "Жарлықтың", "Жарлықпен", "Жарлықта", "Жарлыққа", "Жарлықты", деген сөздер тиісінше "Заң", "Заңның", "Заңмен", "Заңда", "Заңға", "Заңды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Министрлер Кабинеті", "Министрлер Кабинетінің", "Министрлер Кабинетімен" деген сөздер тиісінше "Үкіметі", "Үкіметінің", "Үкіметімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы орталық кеден органының актілерімен" деген сөздер "кеден ісі жөніндегі нормативтік құқықтық актілерімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "экономикалық саясат шаралары", "экономикалық саясат шараларын", "экономикалық саясат шараларының", "экономикалық саясат шаралары" деген сөздер тиісінше "тарифтік емес реттеу шарасы", "тарифтік емес реттеу шараларын", "тарифтiк емес реттеу шараларының", "тарифтiк емес реттеу шаралары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ең төменгi жалақы", "ең төменгi жалақыға", "ең төменгi жалақыдан" деген сөздер тиiсiнше "айлық есептiк көрсеткiш", "айлық есептiк көрсеткiшке", "айлық есептiк көрсеткiштен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "сот органдары", "сот органдарына", "сот органының", "сот органдарының" деген сөздер тиiсiнше "соттар", "соттарға", "соттың", "соттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қазақстандық тұлға", "қазақстандық тұлғалар", "қазақстандық тұлғаға", "қазақстандық тұлғаларға" деген сөздер тиiсiнше "отандық тұлға", "отандық тұлғалар", "отандық тұлғаға", "отандық тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қазақстандық тауар", "қазақстандық тауарлар, "қазақстандық тауарларды" деген сөздер тиiсiнше "отандық тауар", "отандық тауарлар", "отандық тауарларды" деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. 3-бапта:
      1) үшiншi бөлiк алып тасталсын;
      2) төртiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының кеден аумағында периметр бойынша шектелген еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалардың орналасуы мүмкiн. Қазақстан Республикасы кеден аумағының шектерi, сондай-ақ еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалардың периметрi кеден шекарасы болып табылады.".
      5. 5, 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5-бап. Кеден заңдары
      Қазақстан Республикасындағы кеден iсi осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актерлерiмен және кеден iсi бойынша нормативтiк құқықтық актiлермен реттеледi.
      Кеден iсi мәселелерiне қатысты Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнің ережелерi осы Заңның ережелерiне қайшы келмеуi керек және кеден iсiнде осы Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлгеннен кейiн қолданылады.
      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының кеден заңдарында бар ережелерден өзге қағидалар белгiленген болса, аталған шарттың ережелерi қолданылады.
      6-бап. Кеден заңдарының қолданылатын уақытындағы күшi
      Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, кеден iсiнде Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясын және кедендiк мақсаттар үшiн қажеттi құжаттарды қабылдаған күнi күшiнде болған Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерi қолданылады.
      Осы Заңда белгiленген талаптарды бұза отырып, Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзуге:
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын iс жүзiнде өткiзген күнi;
      егер iс жүзiнде өткiзген күндi белгiлеу мүмкiн болмаса, кедендiк құқық бұзушылық анықталған күнi қолданылып жүрген кеден заңдары қолданылады.".
      6. 7-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген

сөздерден кейiн "және кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк
орган" деген сөздермен толықтырылсын;
   2) бесiншi бөлiк алып тасталсын;
   3) алтыншы бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "Қазақстан Республикасының орталық кеден органының басшысын
кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның ұсынысы
бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайды.".
   7. 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "8-бап. Қазақстан Республикасының кеден органдары "Құқық қорғау 
органдары болып табылатын Қазақстан Республикасының кеден органдары 
бiртұтас жүйенi құрайды, оған мыналар кiредi:
   Қазақстан Республикасының орталық кеден органы;
   кеден басқармалары;
   кедендер;
   кеден күзеттерi.


      Кеден басқармалары мен кедендер Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылады, қайта ұйымдастырылады және таратылады, Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiткен Ережелер негiзiнде жұмыс iстейдi.
      Кеден күзеттерi Қазақстан Республикасы орталық кеден органының ұсынысы бойынша кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiмiмен құрылады, қайта ұйымдастырылады және таратылады да кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiткен Ережелер негiзiнде жұмыс iстейдi.".
      8. 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-бап. Кеден органдарының мiндеттерiн шешуге ықпал ететiн ұйымдар

      Кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасы орталық кеден органының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасы кеден органдарының мiндеттерiн шешуге ықпал ететiн ұйымдар, оның iшiнде ғылыми-зерттеу мекемелерiн, кәсiби бiлiм беретiн оқу орындарын және кеден лабораторияларын құру туралы ұсыныс енгiзедi.
      Қазақстан Республикасының кеден органдарының, Қазақстан Республикасының орталық кеден органына ведомстволық бағыныстағы кеден лабораторияларының, ғылыми-зерттеу мекемелерi мен оқу орындарының және өзге де ұйымдарының мүлкi мемлекет меншiгi болып табылады.
      Мемлекеттiк меншiк объектiлерiн, оның iшiнде осы баптың бiрiншi бөлiгiнде аталған ұйымдарды жекешелендiру кезiнде тек қана кеден мақсаттары үшiн пайдаланылатын мүлiк Қазақстан Республикасының заң актiлерi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде белгiленген тәртiппен оқшауландырылады және Қазақстан Республикасы кеден органдарының балансына берiледi.".
      9. 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "10-бап. Кеден iсi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлер
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы өз құзыретi шегiнде кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiлген кеден iсi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды.
      Аталған актiлер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк тiркеуге және жариялануға жатады.".
      10. 11-бапта:
      1) бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы кеден органдарының негiзгi мiндеттерi мынадай:";
      2) 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) атқарылуына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыруға мiндеттi Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңдарының сақталуын; кеден iсiн жүзеге асыру кезiнде азаматтар мен ұйымдардың заңды құқықтары мен мүдделерiнiң қорғалуын қамтамасыз ету;";
      3) 19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "19) бiрыңғай қаржы-шаруашылық саясатын iске асыруға, кеден органдарының материалдық-техникалық және әлеуметтiк базасын дамытуға қатысу.".
      11. 16-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "осы Жарлыққа және кеден iсi жөнiндегi өзге де

актiлерге" деген сөздер "Қазақстан Республикасының кеден заңдарына"
деген сөздермен ауыстырылсын;
   2) екiншi бөлiктегi "заңдарында" деген сөз "заң актiлерiнде" деген
сөздермен ауыстырылсын.
   12. 18-бапта:
   1) 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "1) "декларант" - тауарлар мен көлiк құралдарын өз атынан
мәлiмдеушi, көрсетушi және ұсынушы тұлға;";
   2) 2) тармақшада "қазақстандық" деген сөз "отандық" деген сөзбен
ауыстырылсын;
   3) 6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:


      "6) "тарифтiк емес реттеу шаралары" - Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн және өзiне жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге мемлекеттiк монополияны қамтитын шаралар; тауарларды әкетудi және /немесе/ әкелудi сандық шектеулер.";
      4) 10), 11), 14) және 16) тармақшалар алып тасталсын; 5) 17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "17) "тауардың кедендiк құны" - Қазақстан Республикасының кеден

шекарасы арқылы өтетiн тауардың осы Заңға байланысты анықталатын
және мынадай мақсаттарда:
   тауарға кеден төлемдерi мен салықтарын салу;
   кеден статистикасын жүргізу;
   Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саясатын мемлекеттiк
реттеудiң өзге де шараларын қолдану үшiн пайдаланылатын құны;";
   6) мынадай мазмұндағы 25), 26) тармақшалармен толықтырылсын:
   "25) "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган" -
өзiне табысталған құқықтардың шегiнде кеден iсiне жалпы басшылықты 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн мемлекеттiк 
орган;
   26) "орталық кеден органы" - осы Заңға сәйкес Қазақстан 
Республикасындағы кеден iсiне тiкелей басшылықты жүзеге асыратын
орган.".
   13. 19-баптың екiншi бөлiгiнде "және Қазақстан Республикасының
заңдарымен" деген сөздер алып тасталсын.
   14. Мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:
   "22-1-бап. Кеден режимдерiнiң түрлерi 
   Кеден заңдарын қолдану мақсатында кеден режимдерiнiң мынадай түрлерi 
белгiленедi:
   1) тауарларды еркiн айналыс үшiн шығару; 
   2) тауарлардың керi импорты;
   3) тауарлар транзитi;
   4) кеден қоймасы;
   5) бажсыз сауда жасайтын дүкен;
   6) кеден аумағында тауарларды өңдеу;
   7) кедендiк бақылаумен тауарларды өңдеу
   8) тауарларды уақытша әкелу және уақытша әкету;
   9) еркiн кеден аймағы;
   10) еркiн қойма;
   11) тауарларды кеден аумағынан тысқары жерлерде өңдеу;
   12) тауарлар экспорты;
   13) тауарлардың керi экспорты;
   14) тауарларды жою;
   15) мемлекеттiң пайдасы үшiн тауардан бас тарту.".
   15. 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "23-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарының кеден режимiн таңдау және
       өзгерту 
   Тұлға, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, тауар мен көлiк құралының
сипатына, мөлшерiне, шығарылған, келген немесе арналған елiне 
қарамастан, кез-келген уақытта кез-келген кеден режимiн таңдауға немесе
оны басқасына өзгертуге құқылы.".
   
   16. 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "24-бап. Кедендiк ресiмдеу және кеден бақылауы 


      Тауарлар мен көлiк құралдары осы Заңда көзделген тәртiппен және шарттармен кедендiк ресiмдеуге және кедендiк бақылауға жатады.".
      17. 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "27-бап. Кеден төлемдерi мен салығы бөлiгiнде кеден жеңiлдiктерi
               берiлетiн, шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк
               құралдарын пайдалану және (немесе) иелiк ету
      Кеден төлемдерi мен салығы бойынша жеңiлдiктер белгіленген шектеулердi, талаптарды немесе шарттарды сақтаған кезде берiлетiн тауарлар мен көлiк құралдары шартты түрде шығарылады және осындай жеңiлдiктер берiлуге байланысты мақсаттарда ғана пайдаланылады. Осы тауарлар мен көлік құралдары оларды осындай мақсаттарда қолданған секілді өзге мақсаттарда пайдалануға кеден төлемдерi мен салығы төленіп, бұл жайында кеден органдарына хабарланған және осы заңда көзделген басқа да талаптар орындалған жағдайда жол берiледi.

   Осы бапта белгiленген талаптарды сақтауға жауапкершiлiк кедендiк
ресiмдеу кезiнде шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдары
пайдалануына және (немесе) иелiк етуiне берiлген тұлғаға жүктеледi.
Декларант шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлiк құралдары
пайдалануына және (немесе) иелiк етуiне берiлген тұлғамен бiрге ортақтаса
жауап бередi.".
   18. 29, 31-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
   "29-бап. Тауарларды еркiн айналысқа шығаруға қойылатын талаптар
   Тауарларды еркiн айналысқа шығару:
   осы Заңда көзделген кеден төлемдерi мен салығы төленген;
   тарифтiк емес реттеу шаралары мен валюталық реттеу саласындағы
талаптар сақталған;
   осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде
көзделген басқа да талаптар орындалған;
   кедендiк ресiмдеу аяқталған жағдайларда жүзеге асырылады.
   31-бап. Тауарлардың керi импортына қойылатын талаптар 
   Тауарлардың керi импортының кеден режимiне:
   Қазақстан Республикасының аумағынан одан тыс жерлерге экспорттың 
кеден режимiне сәйкес бұдан бұрын әкетiлген; 
   әкетілген сәттен бастап үш жыл iшiнде Қазақстан Республикасының 
кеден аумағына әкелiнген;


      табиғи тозудың не тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында кемудiң салдарынан болған өзгерiстердi, апаттық немесе тежеусiз күштiң әсер етуi, сондай-ақ тауарлармен олардың сақталуын, ұсақ жөндеудi қамтамасыз ету жөнiндегi операцияларды жүзеге асыру салдарынан тауарлардың бүлiнуi мен өзге де нашарлауы, нәтижесiнде әкету сәтiнде айқындалатын құны ұлғаймаған жағдайларын қоспағанда, тауарларды орналастыруға рұқсат етiледi. Тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында тауарлардың табиғи тозуы немесе кемуi осы тауарларға қатысты стандарттармен айқындалады. Апаттың немесе тежеусiз күштiң әсер өтуi салдарынан жай-күйiнiң өзгеру фактiсi Қазақстан Республикасының шет елдегi консулдық мекемелерiнiң растамасымен құжаттай қуатталуға тиiс.
      Бұл ретте әкету күнi кеден декларациясы қабылданған күн болып саналады.".
      19. 32-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ресми проценттiк ставка" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      20. 34-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "қандай да бiр коммерциялық" деген сөздер "кәсiпкерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салынған тауарларды транзиттiң кедендiк режимiмен орналастыруға рұқсат етiлмейдi.";
      3) үшiншi бөлiк алып тасталсын.
      21. 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "35-бап. Тауарлар транзитiне бүрiлетiн рұқсат
      Тауарлар транзитi Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатымен жүргiзiледi.
      Қазақстан Республикасының заңдарымен Қазақстан Республикасының кеден аумағында еркiн айналысқа шығарған кезде тарифтiк емес реттеу шараларын және (немесе) кеден бажын және (немесе) салық алуды қолдану белгiленген тауарларға:
      көлiк құралының тиiсiнше жабдықталуына қойылатын Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген талаптар сақталған;
      кеден бажы мен салықтарын төлеудi қамтамасыз ету уәкiлеттi банктің кепiлдiгi түрiнде берiлген немесе тиесiлi сомалар Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзiлген жағдайда;
      тауарлар кедендік алып жүрілген жағдайда транзитке рұқсат етіледi.
      Бұл ретте, егер транзитке қойылатын талаптарды сақтау осының алдындағы шараны қолдану арқылы қамтамасыз етiлмейтiн болса атап өтiлген шаралардың әрбiр кейiнгiсi қолданылады. Тасымалдаушы кедендiк алып жүрудi қолдануды таңдауға құқығы бар.
      Көлiк құралын тиiсiнше жабдықтауды қамтамасыз етуге байланысты тасымалдаушыда пайда болған шығыстарды Қазақстан Республикасының кеден органы өтемейдi.
      Қазақстан Республикасының Yкiметi транзитке кеден бажы мен салықтарын төлеген жағдайда ғана рұқсат етiлетiн тауарлардың тiзбесiн белгiлейдi.".
      22. 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "42-бап. Кеден қоймасын құруға арналған лицензия
      Кеден қоймасы Қазақстан Республикасы орталық кеден органының лицензиясын алғаннан кейiн құрылуы мүмкiн. Егер кеден қоймасын Қазақстан Республикасының кеден органдары құрса, аталған лицензияны алудың қажетi жоқ.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Кеден қоймасын құруға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа оны қайтарып алу туралы хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияның күшi тоқтатылған кезде шетел тауарларын қоймаға орналастыру кеден бажын, салығын төлеп және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданып жүзеге асырылады, ал орналастырылатын отандық тауарлар жөнiнде кеден бажынан босату не кеден бажын қайтару жүргiзiлмейдi.
      Кеден органы құрған және жұмыс iстеп тұрған кеден қоймалары ақпараттың мерзiмдi жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.".
      23. 43-бапта:
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "43-бап. Кеден қоймалары иелерiнiң мiндеттерi";
      2) бiрiншi бөлiк алып тасталсын;
      3) екiншi бөлiк мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген кедендiк қойманың мекемесiне арналған үй-жайдың немесе орынның жабдықталуына қойылатын талаптарды сақтауға.".
      24. 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "44-бап. Кеден қоймасы арқылы айналысқа түсетiн тауарларға
               қатысты кеден төлемдерi мен салығын төлеу жауапкершілiгi

      Кеден қоймасы арқылы айналысқа түсетiн тауарларға қатысты кеден төлемдерi мен салығын төлеу жөнiнде декларант жауап бередi. Тауарларды кеден қоймасына сақтауға қойған тұлға декларантпен бiрге ортақ жауап бередi.
      Осы Заңның 43-бабында белгiленген талаптар сақталмаған жағдайда кеден төлемдерi мен салығын төлеу жөнiнде жауапкершiлiк кеден қоймасының иесiне жүктеледi.".
      25. 45-баптың бiрiншi бөлiгiнде "орталық кеден органы" деген сөздер "Үкiметi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      26. 46-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауарлар кеден қоймасында үш жыл бойы сақталуы мүмкiн, тауарлардың жекелеген санаттары және кеден заңдарының талаптарын сақтамайтын тұлғалар үшiн аталған мерзiм Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен шектеледi.";
      2) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Кеден режимi өзгертiлместен тауарларды бiр кеден қоймасынан екiншiсiне ауыстырған кезде сақтау мерзiмi тауарларды кеден қоймасына бастапқы орналастырған күннен бастап есептеледi.".
      27. 47-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      1) бiрiншi абзацта "мынадай" деген сөз алып тасталсын;
      2) үшiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатымен" деген сөздер алып тасталсын.
      28. 48-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Белгiленген мерзiмнен кешiктiрiлмей тауарлар iс жүзiнде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары әкетiлуi немесе өзге кеден режимiне мәлiмделiнуi тиiс.".
      29. 49-баптағы "орталық кеден органы белгілей алады" деген сөздер "Үкiметi белгiлейдi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      30. 50-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "50-бап. Бажсыз сауда жасайтын дүкен режимiнiң мақсаты
      Бажсыз сауда жасайтын дүкен - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінген тауарлар, кейіннен мұндай тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiн жағдайда, кеден бажы, салықтар алынбастан, тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмастан бөлшектеп сатылатын кеден режимi.
      Тауарларды сату кедендiк бақылаумен Қазақстан Республикасының кеден аумағында халықаралық қатынастар үшiн ашық әуежайларда, порттарда және шекаралық өткелдерде, сондай-ақ халықаралық тасымалдар жасайтын әуе және теңiз кемелерiнiң бортында жүргiзiледi.".
      31. 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "51-бап. Бажсыз сауда дүкенiн ашуға арналған лицензия
      Бажсыз сауда дүкенiн отандық тұлға оның иесi Қазақстан Республикасы орталық кеден органының лицензиясын алғаннан кейiн Қазақстан Республикасының кеден органдары анықтайтын жерлерде аша алады.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Бажсыз сауда дүкенiн ашуға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.".
      32. Мынадай мазмұндағы 51-1-баппен толықтырылсын:
      "51-1-бап. Бажсыз сауда дүкенiне қойылуға тиiс тауарлар
      Бажсыз сауда дүкенiне тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тауарлардан басқа кез-келген тауар қойылуы мүмкiн.".
      33. 52-бап мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген, бажсыз сауда жасайтын дүкен мекемесiне арналған үй-жайдың жабдықталуына қойылатын талаптарды сақтауға.".
      34. 55-59-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "55-бап. Тауарларды ұқсату жөнiндегi операциялар
      Тауарларды ұқсату жөнiңдегi операцияларға:
      сәйкестендiру ұқсатудың мiндеттi шарты болып табылатын жағдайда, ұқсату өнiмдерiнде әкелiнген тауарларды сәйкестендiруге мүмкiндiк беретiн сипаттамаларды ұқсату өнiмдерiнде сақтай отырып, шетелдiк тауарлар өзiндiк сипатын жоғалтатын тауардың өзiн ұқсату;
      әкелiнген тауарлардың негiзгi сипаттамалары сақталатын монтажды, құрастыруды және үйлестiре лайықтауды қоса алғанда, басқа тауар жасау (өңдеу);
      тауарды қалпына келтiрудi қоса алғанда оны жөндеу;
      ұқсату өнiмдерiнiң өндiрiсiн жеңiлдетуге арналған кейбiр тауарларды ұқсату процесi кезiнде оларды толық немесе iшiнара тұтына отырып пайдалану енедi. Бұл операция осы баптың екiншi-төртiншi абзацтарында аталғандар мен бір мезгілде орындалуы керек.

      56-бап. Кеден аумағында тауарларды ұқсату режимiн қолдануға
              қойылатын талаптар

      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсатудың кедендiк режимiн пайдалануға, егер:
      тауарларды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша ұқсату режимiне орналастыруға тыйым салынса;
      ұқсату үшiн өндiрiстiң үздiксiз циклiне жататын немесе Қазақстан Республикасының аумағында бiрдей ұқсату өнiмдерiн өндiрудi болдырмайтын, бiрегей саналатын технологиялық процесс ұқсату үшiн пайдаланылған жағдайларды қоспағанда, әкелiнген тауарлар ұқсату өнiмдерiнде бiрдейлендiрiлуi мүмкiн болмаса жол берiлмейдi. Аталған технологиялық процестердiң тiзбесiн белгiленген тәртiппен тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi;
      тауарлардың ұқсатылуын жүзеге асыратын тұлға:
      1) жүргiзудiң белгiленген тәртiбi бұзылып, жүзеге асырылып жатқан бұрын әкелiнген тауарларды ұқсату режимiн аяқтамаса;
      2) көрсетiлген тәртiптi бұрын әлденеше рет (екi рет және одан көп) бұзса;
      3) контрабанда белгiлерiмен кеден ережелерiн бұзғаны байқалса, ол Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен дәлелденсе, жол берiлмейдi.
      Тауарларды кеден аумағында ұқсату үшiн:
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен ресiмделетiн ұқсату шарттары туралы мiндеттеменi отандық тұлғаның көрсетуi;
      декларанттың таңдауы бойынша кедендiк әкелу бажы мен салығын төлеу не оларды уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi түрiнде төленуiн қамтамасыз ету немесе тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзу осы Заңда көзделген өзге де талаптарды орындау қажет.
      Шетелдiк тауарларды ұқсату жөнiндегi операцияларды жүзеге асырған кезде отандық тауарлар пайдаланылуы мүмкiн. Әкетуге тарифтiк емес реттеу шаралары және (немесе) кеден бажы қолданылатын отандық тауарларды пайдалануға уәкiлеттi мемлекеттiк органның рұқсаты болған кезде жол берiледi.

      57-бап. Кеден аумағында тауарларды ұқсату мерзiмi

      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсату мерзiмiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен, декларант айқындайды.
      Көрсетiлген мерзiм тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлген күннен бастап екi жылдан асып кетпеуi керек.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсату мерзiмiн өткiзген күннен бастап екi жылға дейiн ұзартуды декларант осылай ұзартудың қажеттiгiн негiздеп, кеден органына хабарлау арқылы жүзеге асырады.
      Ұқсату мерзiмiн екi жылдан артық ұзарту уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен жүргiзiледі.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша

жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсату мерзiмiн
уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
   
   58-бап. Кедендiк мақсаттарда ұқсату өнiмдерi шығымының мөлшерi
   
  Ұқсату өнiмдерi шығымының мөлшерiн әкелiнетiн тауарларды
ұқсатуды және тауарларды ұқсату шарттарын жүзеге асыратын кәсіпорынның 
қолданылып жүрген технологиялық құжаттамасының негiзiнде декларант 
айқындайды.
   Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша
жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсату жөнiндегi
операциялардың нәтижесiнде пайда болатын ұқсату өнiмдерi шығымының
мiндеттi мөлшерiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
   
   59-бап. Кедендiк әкелу бажы мен салығын қайтару
   
   Осы Заңның ережелерi сақталған:


      тауарлар немесе ұқсату өнімдерi Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткен күннен бастап екi жылдан кешiктiрмей экспортталған;
      әкелiнген тауарлар немесе ұқсату өнiмдерiн Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге iс жүзiнде әкету расталған жағдайда төленген кеден бажы мен салығы немесе Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзiлген тиесiлi сомалар қайтарылады не уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi өзiнiң күшiн тоқтатады.
      Қайтарылатын сомаларға проценттер есептелiнбейдi.
      Кеден бажы мен салығының сомалары, егер тауарларды ұқсатуға әкелген кезде төленбесе, әкелiнген тауарлар немесе ұқсату өнiмдерi Қазақстан Республикасының кеден аумағында еркiн айналысқа шығарылған кезде төленедi. Аталған сомалардан басқа, олардан кеден бажы мен салығын төлеу күнi қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы бойынша проценттер алынады. Аталған проценттер кедендiк әкелу бажы мен салығы төленген күндi қоса алғанда, тауарларды ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақыты үшiн есептеледi.".
      35. 60-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "60-бап. Шетел тауарларын ұқсату өнiмдерiн кедендiк әкету
               бажынан және тарифтiк емес реттеу шараларын
               қолданудан босату
      Шетел тауарларын ұқсату өнiмдерi кедендiк әкету бажынан босатылады. Аталған өнiмдерге тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды.".
      36. 62-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "62-бап. Кедендік бақылаумен тауарларды ұқсатудың кеден режимiн
               қолдануға қойылатын талаптар
      Кедендік бақылаумен тауарларды ұқсату тарифтік емес реттеу шараларын қолданудан жалтару және тауарлардың шыққан елiн анықтау ережелерiн аттап өту үшiн пайдаланылмайды.
      Кедендiк бақылаумен тауарларды ұқсатудың кеден режимiн пайдалануға, егер:
      Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тiзбе бойынша ұқсатудың режимiне тауарларды орналастыруға тыйым салынса;
      Қазақстан Республикасына тауарларды ұқсатуға ұқсату жөнiндегi операцияларды тiкелей жүзеге асырмайтын тұлға әкелсе ұқсату мерзiмi алты айдан асса;
      ұқсату жөнiндегi операциялар кәсiпорынның ұқсату жүзеге асырылуы тиiс әдеттегi технологиялық процестерiне сәйкес келмесе;
      тауарлардың ұқсатылуын жүзеге асыратын тұлға:
      1) кедендiк бақылаудан басқа тауарлар мен ұқсату өнiмдерiн алу мүмкiн еместiгін қамтамасыз етудi, кедендiк бақылауды жүзеге асыру үшiн жағдай жасауды, тауарларға кеден органдарының қол жеткiзуiн қамтамасыз етудi, тауарлардың есебiн және олармен операцияларды жүргізудi, сондай-ақ есептiлiктi көрсетудi қоса алғанда, кеден заңдарының талаптарын орындауды қамтамасыз ете алмайтын болса;
      2) жүргiзудiң белгiленген тәртiбi бұзылып, жүзеге асырылып жатқан бұрын әкелiнген тауарларды ұқсату режимiн аяқтамаса;
      3) көрсетiлген тәртiптi бұрын әлденеше рет (екi және одан да көп) бұзса;
      4) контрабанданың белгiлерiмен кеден ережелерiн бұзса бұл Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен дәлелденсе, рұқсат етiлмейдi.
      Тауарларды ұқсату үшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен ресiмделген ұқсату шарттары туралы мiндеттеме ұсыну қажет.".
      37. 63-баптағы "55-58 және 60" деген сандар "55, 58, 63-1" деген сандармен ауыстырылсын.
      38. Мынадай мазмұндағы 63-1-баппен толықтырылсын:
      "63-1-бап. Кеден бажы мен салығын қолдану
      Шетелдiк тауарларды ұқсату өнiмдерi кедендiк әкету бажынан босатылады. Аталған өнiмдерге тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағына еркiн айналысқа шетелдiк тауарларды немесе оларды ұқсату өнiмдерiн шығару кезiнде ақы төлеген күндi қоса алғанда, тауарларды ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақытта осы сомаларды төлеген күнi қолданылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасының 1,5 есе мөлшерiнде өсiм есептелiне отырып кеден бажы мен салығының сомасы төленедi. Аталған өсiм кедендiк әкелу бажы мен салығы төленген күндi қоса алғанда, тауарлар ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақыт үшiн есептеледi.".
      39. 65-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "және сақтаудың" деген сөздер "сақтау мен пайдаланудың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауарларды уақытша әкелуге және уақытша әкетуге:
      1) тауарларды әкелу (әкету) туралы мiндеттемелер берiлген;
      2) тауарларды бiрдейлендiру қамтамасыз етiлген;
      3) осы Заңның 68-бабына сәйкес кеден төлемдерi мен салығы төленген;
      4) уақытша әкелiнген немесе уақытша әкетiлген тауарларды кәсiпкерлiк мақсатта пайдаланбаған жағдайларда рұқсат етiледi. Осы тармақшамен белгiленген талаптың кеден бажы мен салығынан толығымен босатылған уақытша әкелiнген және уақытша әкетiлген тауарларға, сондай-ақ жабдықтарға қатысы жоқ.".
      40. 66-бап алып тасталсын.
      41. 67-бапта:
      1) бiріншi бөлік мынадаЙ редакцияда жазылсын:
      "Тауарды уақытша әкелудiң және уақытша әкетудiң мерзiмiн тауарды әкелген және әкеткен тұлға анықтайды және осындай әкелу мен әкету мақсаты мен басқа жағдайларға қарай Қазақстан Республикасының кеден органы бекiтедi, бiрақ тиiсiнше тауарларды әкелу немесе әкету уақытынан бастап екi жылдан аспауы тиiс.";
      2) мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауарларды уақытша әкелу және уақытша әкету мерзiмдерi ұзартылған жағдайда кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдары алынбайды.".
      42. 68-бапта:
      1) бiрiншi және екiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Yкiметi кеден бажы мен салығын сатудан толық босатылған уақытша әкелiнетiн және уақытша әкетiлетiн тауарлардың тiзбесiн бекiтедi.
      Аталған тiзбеге енгiзiлмеген тауарлар кеден бажы мен салығын салудан iшiнара босатылады. Бұл ретте әрбiр толық және толық емес ай үшiн, егер тауарлар еркiн айналысқа шығарылғандай немесе экспортталғандай болса, төленуге тиiс соманың үш процентi төленедi.";
      2) үшiншi бөлiктегi "кеден бажының деген сөздерден кейiн "және салықтың" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) төртiншi бөлiктегi "салық төленiп," деген сөздер алып тасталсын;
      4) бесiншi бөлiк алып тасталсын.
      43. 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "70-бап. Уақытша әкетiлген және әкелiнген тауарлардың қайтарылмауы

      Уақытша әкетiлген немесе әкелiнген тауарлардың белгiленген мерзімдерде қайтарылмауы, егер тауарлардың апат немесе тежеусіз күштің әсер етуі салдарынан жойылуы немесе бiржола жоғалуы, не тауарлар болған мемлекет органдарының немесе лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттері салдарынан иелiктен шығып кету жәйттерi: уақытша әкетілу кезiнде - Қазақстан Республикасының шетелдегi консулдық мекемелерiмен, уақытша әкеліну кезінде - уәкілеті мемлекеттік органдармен расталған жағдайда ғана мүмкiн.".
      44. 71-баптың тақырыбындағы және мәтiнiндегi "Еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалар кеден режимiн", "Еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймалардың кеден режимi" деген сөздер "Еркiн кеден аймағы мен еркiн қойманың кеден режимдерiн", "Еркiн кеден аймағы мен еркiн қойманың кеден режимдерi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      45. 72-баптың бiрiншi бөлiгiндегi:
      "орталық кеден органының" деген сөздер "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Өнеркәсiп және сауда министрлiгiмен, Экономика министрлiгiмен, Қаржы министрлiгiмен және Ұлттық Банкiмен келiсiп алып" деген сөздер алып тасталсын.

      46. 73-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "73-бап. Еркiн қойманы құру және тарату
      Еркiн қоймалар Қазақстан Республикасының орталық кеден органының лицензиясын алғаннан кейiн құрылуы мүмкiн.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Еркiн қойма тағайындауға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата тұру оны тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияның күшi тоқтатылған кезде шетел тауарларын қоймаға орналастыру кеден бажын, салығын төлеп және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданып жүзеге асырылады, ал орналастырылатын отандық тауарлар жөнiнде кеден бажынан босату не кеден бажын қайтару жүргiзiлмейдi.
      Кеден органы құрылған және жұмыс iстеп тұрған кеден қоймалары

туралы ақпараттың мерзiмдi жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.".
   
   47. Мынадай мазмұндағы 73-1-баппен толықтырылсын:
   "73-1 бап. Еркiн кеден аймағына және еркiн қоймаға орналастыруға
        жiберiлетiн тауарлар
   Еркiн кеден аймақтарына ұқсатуға арналған тауарларды, сондай-ақ
жабдықтарды орналастыруға рұқсат етiледi.
   Еркiн қоймаға орналастыруға ұқсатуға арналған тауарлар (спирттен
басқа) және жабдықтар жiберiледi.
   Еркiн кеден аймағының кеден режимiндегi арнайы экономикалық
аймақ аумағына орналастыруға тауарларды жеткiлiктi дәрежеде ұқсату
өлшемдерiне сәйкес ұқсатуға арналған тауарлар, сондай-ақ жабдықтар
жiберіледi.
   Қазақстан Республикасының Yкiметi еркiн кеден аймақтарына
орналастыруға тыйым салынған тауарлар тізбесін айқындауы мүмкін.
   
   48. 74-бапта:
   1) бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Еркiн кеден аймақтары мен еркiн қоймаларда:
   осы тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi;


      тауарларды сатуға және тасымалдауға дайындау жөнiндегi: тауарлар топтарын бөлшектеу, жөнелтiлiмдердi жинақтау сұрыптау, орау, қайта орау, таңбалау, тиеу, түсiру, қайта тиеу және басқа осы тәрiздес операцияларды;
      ұқсату жөнiндегi операцияларды жүргiзуге рұқсат етiледi.";
      2) мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

   "Операциялардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының орталық
кеден органы белгiлейдi.";
   3) үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "Қазақстан Республикасының кеден органдары Қазақстан Республикасы 
кеден заңдарының талаптарын сақтамайтын тұлғаларға еркiн кеден 
аймақтары мен еркiн қоймалардағы тауарлармен операциялар жүргiзуге 
тыйым сала алады, не мұндай тұлғалардың еркiн кеден аймақтары мен 
еркiн қоймалар аумағына кiруiне рұқсат етпейдi.".
   49. 77-баптағы "өндiрiстiк және өзге коммерциялық" деген сөздер
"кәсiпкерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын.
   
   50. 78-бапта:
   1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
   "78-бап. Еркiн қоймалардың иелерiне қойылатын қосымша талаптар";
   2) бiрiншi бөлiк алып тасталсын;
   3) үшiншi бөлiк бiрiншi абзацтан кейiн мынадай мазмұндағы абзацпен
толықтырылсын:


      "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген еркiн қойманы құруға арналған үй-жайды немесе орынды жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтауға;".
      51. 79-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "79-бап. Кеден бажын, салығын алу және тарифтiк емес реттеу
               шараларын қолдану
      Шетелдiк тауарларды еркiн кеден аймағының аумағына әкелген, сондай-ақ шетелдiк және отандық тауарларды еркiн қоймаларға орналастырған кезде кеден бажы мен салығы алынбайды және тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды. Шетелдiк тауарларды еркiн кеден аймақтарының аумағынан және еркiн қоймалардан Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлiгiне әкелген кезде мәлiмделген кеден режимiнiң шарттарына сәйкес кеден бажы мен салығы алынады және тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылады.
      Отандық тауарларды Қазақстан Республикасы кеден аумағының өзге бөлiгiнен еркiн кеден аймақтарының аумағына әкелген және отандық тауарларды еркiн кеден аймақтары аумағынан Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлігіне әкеткен кезде кеден төлемдерi мен салығы алынбайды және тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды.
      Тауарларды еркін кеден аймақтарының аумағынан және еркін қоймалардан Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге әкеткен кезде кеден бажы мен тарифтiк емес реттеу шаралары:
      шетелдiк;
      еркiн кеден аймақтарының аумағында және еркiн қоймаларда өндiрiлген;
      еркiн кеден аймақтарының аумағында және еркiн қоймаларда ұқсатуға ұшыраған тауарларға қолданылмайды.
      Тауарлардың еркiн кеден аймақтарының аумағынан және еркiн қоймалардан шыққаны шығу сертификатымен расталады. Сертификат болмаған кезде, тауар:
      Қазақстан Республикасынан тысқары әкетілген кезде - кедендiк әкету бажын алу мен тарифтiк емес реттеу шараларын қолдану мақсатында отандық тауар ретiнде;
      Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлiгiне әкелiнген кезде - кедендiк әкелу бажы мен салығын алу және тарифтiк емес реттеу шараларын қолдану мақсатында шетелдiк тауар ретiнде қарастырылады.".
      52. 80-баптың үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Белгiленген мерзiмнен кешiктiрiлмей тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге iс жүзiнде әкетiлуi немесе өзге кеден режимiне мәлiмделiнуi тиiс.".
      53. 82-баптағы "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      54. 84-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметi тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату жөнiндегi жекелеген операцияларға шектеулер белгiлеуi мүмкiн.".
      55. 85-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "85-бап. Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату режимiн
               қолдануға қойылатын талаптар
      Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсатудың кеден режимi мынадай жағдайларда:
      белгiленген шектеулердi, талаптарды немесе шарттарды мiндеттi түрде сақтау мiндеттемесiмен ұштасқан, кеден бажы мен салығынан босатыла отырып бұрын еркiн айналысқа шығарылған тауарлар үшiн - мұндай шектеулердiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн;
      егер тауарларды әкету:
      1) кедендiк әкелу бажы мен салығын қайтарып берудi;
      2) әкету кезiнде берiлетiн төлемдердi алуды талап етуге негiз берсе;
      егер тауарлар сатып алу-сату келісім-шарты бойынша ұқсатуға әкетiлсе;
      егер ұқсату өнiмдерiн ауыстыруға рұқсат ететiн тауарларды жөндеудi қоспағанда, ұқсату өнiмдерi әкетiлген тауарларды ұқсатудың нәтижесiнде пайда болғандығын анықтау мүмкiн болмаса;
      егер тауарларды кеден аумағынан тысқары жерлерде ұқсату Қазақстан Республикасы өнеркәсiбiнiң ұқсату саласының мүдделерiне елеулi зиян келтiрсе, пайдаланылмайды. Бұл ереже Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн жағдайларда ғана қолданылады;
      тауарларды ұқсатуды жүзеге асыратын (тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату режимiне орналастырған) тұлға:
      1) жүргiзудiң белгiленген тәртiбiн бұзып, жүзеге асырылып жатқан бұрын әкелiнген және (немесе) әкетiлген тауарларды ұқсату режимiн аяқтамаса;
      2) аталған тәртiптi бұрын әлденеше рет (екi және одан көп) бұзса;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен дәлелденген контрабанданың белгілерiмен кеден ережелерiн бұзса, пайдаланыла алмайды.
      Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату үшiн:
      отандық тұлғаның Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен ресiмделетiн ұқсату шарттары туралы мiндеттеменi беруі;
      декларанттың таңдауы бойынша кедендiк әкету бажын төлеу не олардың төленуiн уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi түрiнде қамтамасыз ету немесе тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитіне енгiзу;
      осы Жарлықта көзделген өзге де талаптарды орындау мiндеттеледi.".
      56. 86-бап алып тасталсын.
      57. 87-89-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "87-бап. Тауарларды кеден аумағынан тыс жерлерде ұқсату мерзiмдерi
      Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсату мерзiмiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен декларант анықтайды.
      Көрсетiлген мерзiм тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзген күннен бастап екi жылдан аспауы керек.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсату мерзiмiн өткiзу күнiнен бастап екi жылға дейiн ұзартуды декларант осылай ұзарту қажеттiгiн негiздеп, кеден органына хабарлау арқылы жүзеге асырады.
      Ұқсату мерзiмiн екi жылдан артық мерзiмге ұзарту уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып, орталық кеден органы белгілейтiн тәртiппен жүргiзiледi.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсатудың мерзiмiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.

      88-бап. Кеден мақсатында ұқсатылатын өнiмдер шығымының
              мөлшерi

      Ұқсату өнiмдерi шығымының мөлшерiн декларант белгілейдi.
      Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша жекелеген тауарларды ұқсатуға қатысты тауарларды ұқсату жөнiндегi операциялардың нәтижесiнде пайда болатын ұқсату өнiмдерi шығымының мiндеттi мөлшерiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.

      89-бап. Кедендiк әкету бажын қайтару

      Осы Заң ережелерi сақталған жағдайда, ұқсату өнiмдерiн Қазақстан Республикасының кеден аумағына еркiн айналысқа шығару кезiнде төленген кедендiк әкету бажы немесе Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзiлген тиесiлi сомалар қайтарылады не уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi өзiнiң күшiн тоқтатады. Қайтарылған сомаларға проценттер есептелмейдi.
      Ұқсату өнiмдерiн Қазақстан Республикасының кеден аумағына қайтармаған кезде, егер олар Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртiппен тауарларды ұқсатуға әкеткен кезде төленбеген болса, кедендiк әкету бажының сомалары төленедi. Аталған сомалардан басқа кедендiк әкету бажын төлеген күнi қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы бойынша олардан проценттер алынады. Аталған проценттер кедендiк әкету бажын төлеу күнiн қоса алғанда, тауарларды ұқсатудың кеден режимiнде тұрған уақыт үшiн есептеледi.".
      58. 91-бап "бұған ұқсатудың мақсаты тауарларды жөндеу болып табылатын жағдайлар қосылмайды. Тауарларды жөндеу кезiнде ұқсатылатын өнiмдердi алмастырудың тәртiбiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi." деген сөздермен толықтырылсын.

      59. 92-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "92-бап. Ұқсатуға әкетiлген тауарлардың не ұқсату өнiмдерiнің
               жойылуы, жоғалуы, табиғи жетiспеуi немесе шет мемлекет
               органдарының немесе лауазымды адамдарының заңсыз
               iс-әрекеттерiнiң себебiнен қайтарылмауы
      Ұқсатуға әкетiлген тауарларды не ұқсату өнiмдерiн белгiленген мерзiмде қайтармау егер тауарлардың не ұқсату өнiмдерiнiң апат немесе тежеусiз күштiң әсерi салдарынан жойылуы немесе қайтарусыз жоғалуы, олардың табиғи тозуы себебiнен жетiспеуi немесе тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайлары кезiнде кемуi яки Қазақстан Республикасының заңдары бойынша шет мемлекет органдарының не лауазымды адамдарының заңсыз әрекетiнiң салдарынан иелiктен шығып кетуi фактiлерiн Қазақстан Республикасының шетелдегi консулдық мекемелерi растаған жағдайда, сондай-ақ кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсатудың кеден режимi өзгерген жағдайда ғана мүмкiн.".
      60. 93-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "93-бап. Кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсатудың кеден
               режимiнiң өзгеру ерекшелiктерi
      Кеден аумағынан тыс жерлерде тауарларды ұқсатудың кеден режимi экспорт режимiне өзгерген кезде кеден төлемдерi мен салықтары, сондай-ақ тарифтiк емес реттеу шаралары ұқсату өнiмдерiне не, егер олар ұқсатуға ұшырамаса, тауарларға қолданылады. Мұндай өзгерiстi кедендiк ресiмдеудiң шарты мен тәртібін Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      61. 95-бапта "экономикалық саясат шараларын сақтаған және осы Жарлық пен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да талаптарды орындаған" деген сөздер "тарифтік емес реттеу шараларын сақтаған, валюталық бақылау саласындағы талаптарды және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген басқа да талаптарды орындаған" деген сөздермен ауыстырылсын.

      62. 96-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "96-бап. Экспорт үшiн шығару
      Экспорт үшін шығарылған тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге іс жүзінде әкетілуі тиіс. Бұл ретте тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында табиғи тозу мен кемудiң салдарынан болған өзгерiстердi қоспағанда, кеден декларациясы қабылданған күнгi күйiнде болуы керек.
      Экспорт үшiн шығарылған тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге iс жүзiнде әкетiлуi үшiн тауарларды өткiзетiн тұлға жауап бередi.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларға меншік құқығы ауысқан жағдайда Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауарларды нақты әкеткенi үшiн тасымалдаушы - отандық тұлға жауап бередi. Тауарларды тасымалдаушы - шетелдiк тұлға тасыған жағдайда тауарлар экспортына тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге әкетпеген не тауарларды кедендiк алып жүру кезiнде төленуге тиiс болатын салық сомасын төлеу қамтамасыз етiлген жағдайда жол беріледi.".

      63. 98-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "98-бап. Тауарлардың керi экспортының шарттары
      Егер тауарлар тiкелей және тек қана керi экспортқа арналған тауарлар ретiнде Қазақстан Республикасының кеден органына мәлiмделген болса, Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнген кезде кедендiк әкелу бажы мен салықтары алынбайды, ал тарифтiк емес реттеу шаралары қолданылмайды. Мұндай тауарлардың iс жүзiндегi керi экспорты кеден декларациясы қабылданған күннен бастап екi айдан кешiктiрiлмей жүзеге асырылуы тиiс. Тауарлардың iс жүзiндегi керi экспорты белгiленген мерзiм iшiнде жүзеге асырылмай қалған жағдайда не оларды Қазақстан Республикасының кеден аумағында еркiн айналысқа шығару кезiнде осы сомалар төленген күнi қолданылып жүрген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасының 1,5 есе мөлшерiнде өсiм есептей отырып кеден бажы мен салығының сомалары төленедi. Аталған өсiм төлеу күнiн қоса алғанда, тауарлар керi экспорттаудың кеден режимiнде тұрған уақыты үшiн есептеледі.
      Тауарларды еркiн айналысқа шығаруға байланысты төленгендердi қоспағанда, осы баптың бiрiншi бөлiгiне сәйкес төленген кедендiк әкелу бажы мен салығы, егер:
      әкету кезiнде керi экспортталатын тауарлар табиғи тозуы немесе тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайлары кезiнде кемуi салдарынан болған өзгерiстерден басқа, әкелу сәтiндегi күйде болса;
      тауарлардың керi экспорты әкелiнген сәттен бастап екi жыл iшiнде жасалса;
      кері экспортталған тауарлар кіріс алу мақсатында пайдаланылмаса Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге тауарларды iс жүзiнде әкету расталғаннан кейiн қайтарылуға тиiс.
      Керi экспортталатын тауарлар әкетілген кезде кедендiк әкету бажы алынбайды, әкету кезінде қолданылатын тарифтік емес реттеу шаралары қолданылмайды.".
      64. 99-бапта:
      "орталық кеден органының рұқсатымен" деген сөздер "және Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген тәртіппен жүзеге асырылады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Акцизделетiн тауарларды керi экспорттау кедендiк әкету бажы мен салығын уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi түрiнде төлеудi қамтамасыз еткен не тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзген немесе кедендiк алып жүру жағдайында жүзеге асырылады. Кедендiк әкету бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз етудi қайтару тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерге iс жүзiнде әкетiлгендiгi расталғаннан кейiн жүзеге асырылады.".
      65. 100-бапта:
      1) екiншi бөлiк алып тасталсын;
      2) үшiншi және төртiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мыналар:
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес жекелеген тауарларды қоспағанда, бұйымдар немесе материалдар ретiнде пайдаланылуы мүмкiн тауарлар;
      Қазақстан Республикасы халықтары мен шет мемлекеттердiң көркемөнер, тарихи және археологиялық игiлiк заттары;
      жұқпалы аурулар мен iндеттерге жол бермеу мақсатында дереу жоюды талап ететiн жағдайларды қоспағанда, құрып кету қаупі төнген жануарлар мен өсiмдiктердiң түрлерi, олардың бөлiктерi мен туындылары;
      кеден органдары кепiлдiк зат ретiнде қабылдаған тауарлар мен көлiк құралдары - кепiлдiк қатынасы тоқтатылғанға дейiн;
      қылмыстар және кеден ережелерiн бұзу туралы iстер бойынша алынған тауарлар мен көлiк құралдары;
      тыйым салынған тауарлар мен көлiк құралдары;
      сот тәркiлеу туралы шешiм қабылдаған тауарлар мен көлiк құралдары жойылуға жатпайды.
      Тауарларды жоюға уәкiлеттi мемлекеттiк орган беретiн мұндай жоюдың мүмкiндiгi туралы қорытынды болған жағдайда рұқсат етiледi.".

      66. 104-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "104-бап. Тауардан бас тартуға қойылатын талаптар
      Тауардан мемлекет пайдасына бас тарту орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен жүзеге асырылады.
      Мемлекет пайдасына бас тартудың кеден режиміне орналастыруға рұқсат етiлмейтiн тауарлар тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Мемлекет пайдасына бас тартудың кеден режимiн таңдап алған тұлғаның кедендiк ресiмдеу аяқталғаннан кейiн аталған режимдi басқасына өзгертуге құқығы жоқ.".
      67. 108-бап мынадаЙ редакцияда жазылсын:
      "108-бап. Жеке тұлғалардың тауарларды өткiзуi
      Қазақстан Республикасының Yкiметi белгілейтiн нормалар шегiнде тауарларды жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы оңайлатылған, жеңiлдетiлген тәртiппен өткiзе алады.
      Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн жеңiлдiк тәртiбi кеден бажынан толық немесе iшiнара босатуды, кеден бажының бiрыңғай ставкаларын белгiлеудi және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданбауды қамтуы мүмкiн.
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тiркелген, жеке кәсiпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар керi импорттың, транзиттiң, кеден қоймасының, бажсыз сауда жасайтын дүкеннiң, кеден аумағында ұқсатудың, кедендiк бақылаумен ұқсатудың, еркiн кеден аймағының, еркiн қойманың, кеден аумағынан тысқары жерлерде ұқсатудың, керi экспорттың, жоюдың кеден режимінде ресiмдей отырып, осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген нормалардан тыс тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкеле және осы аумақтан әкете алмайды.".
      68. 109-бапта:
      1) 2), 3), 4), 5), 11), 13) тармақшалар алып тасталсын;
      2) екiншi бөлiктегi "салық заңдарында" деген сөздер "заң актілерiнде"

деген сөздермен ауыстырылсын;
   3) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
   "Қазақстан Республикасының кеден органдары Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен және шарттармен
демпингке қарсы, қорғау және өтемақы бажын алады.".
   69. 110-баптың бесiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Әкелiнетiн және әкетiлетiн тауарларға салынатын кеден бажының
ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi және олар
ресми жарияланғаннан кейiн отыз күн өткен соң күшiне енедi.".
   70. 111-бап алып тасталсын.
   71. 113-117-баптар алып тасталсын.
   72. 118-баптың екiншi бөлiгiндегi "екi есе мөлшерде" деген сөздер
"Қазақстан Республикасы Yкiметi белгiлеген мөлшерлерде" деген сөздермен
ауыстырылсын;
   73. 119-бапта:
   баптың тақырыбындағы "кеден алымдары" деген сөздер "алымдар" деген
сөзбен ауыстырылсын;
   мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
   "Иелерi отандық тұлғалар болып табылатын кеден қоймалары мен
уақытша сақтау қоймаларында тауарларды сақтау үшiн кеден ісі мәселелері
жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiлген мөлшерде алым 
алынады.".
   74. 122-бапта:
   1) Қажеті жоқ. Заңның қазақша мәтінінде дұрыс жазылған;
   2) үшiншi бөлiктегi "Министрлер Кабинетi" деген сөздер "орталық
кеден органы" деген сөздермен ауыстырылсын.
   
   75. 123-баптың үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:


      "Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауарлардың кедендiк құнын осы Заңмен белгiленген кеден құнын анықтау әдiсiне сәйкес декларант анықтайды.".
      76. 125-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      1) үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мәлiмделген кеден құнын нақтылау қажеттiгi туған жағдайда, уәкiлеттi банктiң кепiлдiгi ретiнде кеден бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз етудi берген не Қазақстан Республикасының кеден органы жүзеге асырған тауардың кедендiк бағасына сәйкес тиесiлi сомаларды Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзген кезде мәлiмделген тауарды алуға құқығы бар. Кеден төлемдерi мен салығы салынбайтын тауарлардың мәлiмделген кеден құнын анықтау қажет болған жағдайда кеден органы белгiлеген мерзiмде қажеттi құжаттарды беру жөнiнде мiндеттемелердi тапсырса, мәлiмделген тауарды алуға құқығы бар";
      2) төртiншi абзацтағы "осы Жарлықта" деген сөздер "осы Заңның

388-395-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын.
   77. 126-баптың екiншi бөлiгiндегi "кеден төлемiн есептеу үшiн негiз"
деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ әкелiнген тауардың кеден құнын
анықтаудың әдiстемесi" деген сөздермен толықтырылсын.
   78. 127-бапта:
   1) бiрiншi бөлiктiң бесiншi, алтыншы, жетiншi абзацтары мынадай
редакцияда жазылсын:
   "құнды шегеру;
   құнды қосу;
   резерв";
   2) үшiншi бөлiктiң соңғы сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Декларанттың өтiнiшi бойынша құнды шегеру және қосу әдiстерi
керiсiнше ретпен қолданылады.".
   
   79. 128-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "128-бап. Әкелiнетiн тауарлармен жасалатын мәмiленiң бағасы
        бойынша кеден құнын белгiлеу әдiсi 


      Қазақстан Республикасына экспортқа сатқан кезде оған нақты төленген немесе төленуге тиiстi баға Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауардың кеден құны болып табылады.
      Кеден құнын белгiлеу кезiнде мәмiле бағасына, егер бұрын қосылмаған болса, мынадай шығыстар енгізіледі:
      1) тауарды әуежайға, кемежайға жеткiзу жөніндегі немесе тауарды Қазақстан Республикасының кеден аумағындағы басқа жерге әкелу шығыстары;
      тасымалдау құны;
      тауарларды тиеу, түсіру, қайта тиеу және басқа көлікке ауыстыру шығыстары;
      сақтандыру сомасы.
      Осы тармақшада көрсетiлген шығыстар Қазақстан Республикасының кеден аумағына тауарларды әкелгеннен кейiн бұл шығыстар жасалған және алып тасталатын сома құжатпен расталған жағдайда мәмiле бағасынан алып тасталуы мүмкін;
      2) сатып алушы шеккен шығыстар;
      тауарларды сатып алу жөнiндегi комиссиялық төлемдi қоспағанда комиссиялық және делдалдық сыйақылар;
      егер олар Сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасына сәйкес бағаланатын тауарлармен бiртұтас ретiнде қаралатын болса, контейнерлердiң немесе кеп айналымға түсетiн ыдыстардың құны;
      орама материалдары мен орап-қаттау жөнiндегi жұмыстардың құнын қосқандағы орап-қаттау құны;
      3) әкетiлуге арналып бағаланатын тауарларды өндiруге және сатуға байланысты пайдалану үшiн тегiн немесе арзандатылған баға бойынша сатып алушыға тiкелей немесе жанама түрде берiлсе, мынадай тауарлар мен қызметтер құнының тиiстi бөлiгi;
      бағаланатын тауарлардың құрамдас бөлiгi болып табылатын шикiзаттар, материалдар, бөлшектер, жартылай өнiмдер және басқа да жинақтаушы бұйымдар;
      бағаланатын тауарларды өндiру кезiнде пайдаланылған құрал- саймандар, штамптар, қалыптар мен басқа да осы тәрiздес заттар бағаланатын тауарларды өндiру кезiнде жұмсалған материалдар (жағар материалдар, отын және басқалары);
      Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде жасалған және бағаланатын тауарлар өндiрген кезде тiкелей қажеттi инженерлiк талдамалар, тәжiрибе-конструкторлық, дизайн, көркем безендiру, нобайлар мен сызбалар құнының тиiстi бөлiгi;
      4) бағаланатын тауарларды сату шарттары ретiнде сатып алушы тiкелей немесе жанама түрде жүзеге асыруға тиiстi интеллектуалдық меншiк объектiлерiн пайдаланғаны үшiн лицензиялық және өзге де төлемдер;
      5) бағаланатын тауарларды кейiннен кез келген қайта сату, беру немесе пайдаланудан сатушының тiкелей немесе жанама түрде тапқан кiрiсiнiң бiр бөлiгiнiң шамасы.
      Әр түрлi атаудағы тауарларды бiр топтамамен жеткiзген кезде әрбiр әкелiнген тауарлардың және тауарлардың барлық топтамасы үшiн айқындалған кеден құнына кiруге жататын шығыстарды айқындау тиiстi шығыстардың құны есептелген мөлшерге барабар жүзеге асырылады.
      Iс жүзiнде төленген және төлеуге жататын мәмiленiң бағасына осы бапта көрсетiлмеген шығыстар енгiзілмейдi.
      Әкелiнетiн тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша әдiс тауардың кедендiк құнын анықтау үшiн мынадай жағдайларда пайдаланылмайды, егер:
      1) бағаланатын тауарларға сатып алушының иелік ету немесе пайдалану құқықтарына қатысты шектеулер болса, оларға мыналар жатпайды:
      Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген шектеулер;
      тауарлар қайта сатылуы мүмкiн географиялық аймақтың шектеулерi;
      тауар құнына елеулi түрде әсер етпейтiн шектеулер;
      2) сату немесе мәміленiң бағасы ықпалын есептеп шығару мүмкiн емес шарттарды сақтауға байланысты болса;
      3) кеден құны мәлiмденген кезде декларант пайдаланған деректер құжатпен дәлелденбесе не сандық жағынан айқындалмаса және дұрыс болмаса;
      4) мәмiлеге қатысушылар өзара тәуелді тұлғалар болып табылса және мәмiле бойынша құн осы баптың талаптарына сәйкес кеден құнын анықтау үшiн негiз ретiнде қолайлы болып табылмаса. Бұл ретте өзара тәуелдi адамдар деп мынадай белгiлердiң бiрiне сәйкес келетiн тұлғалар ұғынылады:
      мәмілеге қатысушылардың бiрi немесе мәмiлеге қатысушылардың бiреуiнiң лауазымды адамы, сонымен бiрге мәмiлеге басқа бiр қатысушының лауазымды адамы болса;
      мәмiлеге қатысушылар кәсiпорынды бiрлесiп иеленушiлер болса;
      мәмiлеге қатысушылар еңбек қатынастарымен байланысты болса;
      қандай да бiр тұлға: мәмiлеге қатысушылардың әрқайсысының айналымында жүрген дауыс беретiн акцияларды немесе мәмiлеге қатысушылардың әрқайсысының жарғылық капиталындағы салымдарды (пайларды) тiкелей немесе жанама иеленсе не бес немесе одан да көп проценттерi бақылауында болса;
      мәмiлеге қатысушының екеуi де үшiншi адамның тiкелей не жанама бақылауында болса;
      мәмiлеге қатысушылар үшiншi адамды бiрлесiп тiкелей немесе жанама түрде бақылайтын болса;
      мәмiлеге қатысушылардың бiрi мәмілеге екінші қатысушының тiкелей немесе жанама бақылауында болса;
      мәмілеге қатысушылар немесе олардың лауазымды адамдары жақын туысқандар болса.
      Мәмiлеге қатысушылардың өзара тәуелдiлiк фактiсiнiң өзi мәмiле бағасын жарамсыз деп есептеуге жеткiлiктi негiз болып табылмайды. Мұндай жағдайда кеден органының лауазымды адамы мәмiлеге септiгiн тигiзетiн жағдаятты зерделеуi керек және егер өзара тәуелдiлiк бағаға ықпал етпеген болса, оның бағасы тауардың кедендiк құнын анықтау үшiн пайдаланылуы мүмкiн.
      Егер Қазақстан Республикасының кеден органы мәмiлеге қатысушылардың өзара тәуелдiлiгi тауар бағасына ықпал еттi деп топшылауға негiзi болған жағдайда, осы себеп бойынша декларантқа ұсыныс (импорттаушының өтiнiшi бойынша жазбаша түрде) берiлудi. Бұл ретте декларантқа мәмiлеге қатысушылардың өзара тәуелдiлiгi тауардың бағасына әсер етпегенін растайтын қосымша қажеттi ақпарат беру үшiн мүмкiндiк берiледi.
      Декларанттың бастамасы бойынша тауардың кеден құнын белгiлеу негiзiне, егер декларант шамамен сол уақытта белгiленген мыналардың:
      Қазақстан Республикасына экспорттау кезiнде өзара тәуелдi болып табылмайтын қатысушылар арасындағы ұқсас немесе біртектес тауарлармен мәмiле жөнiндегi құнның;
      құнды шегеру әдiсi бойынша белгiленген ұқсас немесе бiртектес тауарлардың кеден құнының;
      құнды қосу әдiсi бойынша белгiленген ұқсас немесе бiртектес тауарлардың кеден құнының бiреуiне жақын екендiгiн дәлелдесе, мәмiле құны қабылдануы мүмкiн.
      Салыстыру үшiн декларант ұсынған бағалар мыналардағы:
      1) коммерциялық деңгейдегi (көтерме, бөлшек саудадағы);
      2) санындағы;
      3) осы баптың екiншi бөлiгiнде санамаланған элементтердегi (шығыстардағы);
      4) егер сатушы өзара тәуелдi тұлғамен жасасқан мәмiле кезiнде мұндай шығыстар жасамаса, өзара тәуелдi емес тұлғалар арасындағы мәмiле кезiнде туындайтын сатушының өзге де шығыстарындағы айырмашылықтар ескерiле отырып түзетiледi.
      Жоғарыда айтылған жағдайда тауардың кеден құнын анықтау үшiн мәмiле бойынша баға орнына салыстыру үшiн декларант ұсынған ұқсас немесе бiртектес тауарлар бағасы пайдаланылмайды.".

      80. 129-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "129-бап. Ұқсас тауарлармен жасалатын мәмле бағасы бойынша
                кеден құнын белгiлеу әдiсi
      Ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша бағалау әдiсiн пайдаланған кезде тауардың кеден құнын белгiлеу үшiн негiз ретiнде, осы бапта көрсетiлген шарттар сақтала отырып, ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы алынады.
      Бұл орайда бағаланатын тауарлармен барлық жағдайларда да бiрдей ұқсас тауарлар, соның iшiнде мына төмендегi белгiлер бойынша ұқсас тауарлар деп ұғынылады:
      табиғи сипаттамалары;
      рыноктағы сапасы мен танымдылығы;
      шығарылған елi.
      Кедендiк бағалау әдiсiн пайдаланған кезде осы баптың негізiнде:
      1) егер олар тауарлар бағаланатын елде шығарылмаған болса, тауарлар бағаланатын тауарлармен ұқсас деп есептелмейдi;
      2) бағаланатын тауарларды өндiрушi емес, басқа тұлға өндiрген тауарлар, бағаланатын тауарларды өндiрушi-тұлға өндiрген ұқсас тауарлар болмаған жағдайда ғана назарға алынады;
      3) тауарлар, егер олардың жобалануы, оларға арналған тәжiрибелiк- конструкторлық жұмыстар, олардың көркемдiк безендiрiлуi, дизайны, нобайлары немесе сызбалары:
      сатып алушыға сатушы өндiрумен және Қазақстан Республикасына экспортқа сатуға байланысты пайдалану үшін тегін немесе төмендетілген құны бойынша берген болса;
      Қазақстан Республикасында шығарылған болса, соған байланысты олардың құны осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiгiнiң 3) тармақшасының бесінші абзацы негізінде бағаланатын тауарлардың кедендік құнына енгiзілмеген болса ұқсас деп саналмайды.
      Сыртқы түрi бойынша азын-аулақ өзгешелiктер, егер негiзiнен мұндай тауарлар осы баптың талаптарына сай келсе, тауарларды ұқсас деп қараудан бас тарту үшiн негiз бола алмайды.
      Кеден құнын айқындау үшiн ұқсас тауарлармен жасалатын мәміле бағасы негiзге алынады, егер бұл тауарлар:
      1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшiн сатылса;
      2) бағаланатын тауарлар шығарылғанға дейiн тоқсан күннен бұрын және кейiн тоқсан күннен кешiктiрiлмей шығарылса;
      3) шамамен сол мөлшерде немесе сол коммерциялық деңгейде әкелiнсе (көтерме, бөлшек саудада).
      Егер тауарларды сол мөлшерде және сол коммерциялық деңгейде әкелу жағдайы орын алмаса, бұл айырмашылықтарды ескере отырып, бағаларды түзетiп басқа мөлшерде және басқа коммерциялық деңгейде әкелiнген ұқсас тауарлардың құны пайдаланылуы мүмкiн.
      Осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiмiнiң 1) тармақшасында көрсетiлген шығыстардың құны ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша белгiленетiн кеден құны арақашықтық және көлiк түрлерiнiң айырмашылығынан бағаланатын тауарлардың мұндай шығыстарының құнынан айтарлықтай ерекшеленеді.
      Осы бапта көзделген түзетулер дұрыс және құжаттармен расталған мәлiметтер негiзiнде енгiзiлуге тиiс.
      Егер осы әдiстi қолданған кезде ұқсас тауарлармен жасалатын мәмiленiң бiр бағасынан артық баға анықталса, онда әкелетiн тауарлардың кеден құнын анықтау үшiн осы бағалардың ең төменi қолданылады.".
      81. 130-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "130-бап. Бiртектес тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша
                кеден құнын белгiлеу әдiсi
      Бiртектес тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша бағалау әдiсiн пайдаланған кезде тауардың кеден құнын белгiлеу үшiн негiз ретiнде осы бапта көзделген шарттарды сақтаған жағдайда әкелiнетiн тауарлармен жасалатын бiртектес тауарлар жөнiндегi мәмiле бағасы қабылданады.
      Бұл орайда олар барлық жағынан бiрдей болмаса да, сипаттамасы ұқсас және құрамы ұқсас болғандықтан бiртектес тауарлар деп ұғынылады, бұл оларға бағаланатын тауарлар функциясын атқаруға және коммерциялық тұрғыда бiр-бiрiн алмастыруға мүмкiндiк бередi.
      Тауарлардың бiртектестiлiгiн анықтаған кезде олардың мына төмендегi белгiлерi ескерiледi:
      сапасы, тауар белгiсiнiң болуы және нарықтағы танымдылығы;
      шығарылған елi.
      Бiртектес тауарлармен жасалатын мәмiле бағасы бойынша кеден құнын белгiлеу әдiсiн пайдаланған кезде осы Заңның 129-бабының төртiншi-жетiншi бөлiктерiнiң ережелерi қолданылады.
      Кедендiк бағалаудың осы әдiсiн пайдаланған кезде:
      1) егер тауарлар бағаланатын тауарлар өндiрiлген елде өндірілмесе, бағаланатын тауарлармен бiртектi болып саналмайды;
      2) бағаланатын тауарларды өндiрушi емес, басқа тұлға өндiрген тауарлар, егер бағаланатын тауарларды өндіруші-тұлға өндірген біртекті тауарлар болмаған жағдайда ғана назарға алынады;
      3) тауарлар, егер оларды жобалау, оларға арналған тәжiрибелiк- конструкторлық жұмыстар, олардың көркемдiк безендiрiлуi, дизайны, нобайлары мен сызбалары:
      сатушыға сатып алушы өндiруге және Қазақстан Республикасына экспортқа сатуға байланысты пайдалану үшiн тегiн немесе төмендетiлген құны бойынша берiлген болса;
      Қазақстан Республикасында орындалған болса, соған байланысты олардың құны осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiгiнiң 3) тармақшасының бесiншi абзацы негiзiнде бағаланатын тауарлардың кедендiк құнына енгізілмеген болса, біртекті деп саналмайды.".
      82. 131-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "кеден құнын" деген сөздердiң алдынан "тауардың" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) екiншi бөлiктегi "бағаланатын тауарлар әкелiнетiн күннен бастап тоқсан күннен кешiктiрмей" деген сөздер алып тасталсын;
      3) үшiншi және төртiншi бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл орайда сату бағаланатын тауарларды әкелумен бiр мезгiлде, ал мұндай мерзімде сату болмаған кезде бағаланатын тауарлар әкелінген күннен кейiнгi неғұрлым жақын мерзiмде, бiрақ тоқсан күннен кешiктiрмей жүзеге асырылуы тиiс.
      Тауардың бiрлiк бағасынан мынадай құрамдас бөлiктерi шегерiп тасталады:
      1) әдетте төленетiн немесе төлеуге келiсiлген өтемдiк сыйақылар немесе сол сыныптағы немесе сол түрдегi әкелiнетiн тауарларды Қазақстан Республикасында сатуға байланысты пайда табу мен жалпы шығыстарды жабу мақсатында әдетте есептелетiн үстеме ақылар;
      2) тауарларды әкелуге немесе сатуға байланысты Қазақстан Республикасында төленуге тиiс әкелу бажы, салық, алымдар және өзге де төлемдер сомасы;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтандыруға, тиеу және түсiру жұмыстарына Қазақстан Республикасында төленетiн әдеттегi шығыстар.
      Сол сыныптағы немесе түрдегi тауарлар өнеркәсiптiң белгiлi бiр саласында өндiрiлген тауарлардың тобына немесе разрядына жататын тауарларды бiлдiредi және ұқсас немесе бiртектес тауарларды қамтиды, бiрақ олармен шектелмейдi.
      Әкелiнген кездегi күйiнде бағаланатын ұқсас немесе бiртектес тауарларды сату реттерi болмаған кезде декларанттың өтiнiшi бойынша қосылған құнды шегере отырып, ұқсатудан өткiзiлген және осы баптың екiншi және төртiншi бөлiктерiнiң ережелерiн сақтаған жағдайда тауар бiрлiгiнiң бағасы пайдаланылуы мүмкiн.".
      83. 132-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасына жеткiзу кезiнде экспорт елiнде өндірілген бағаланатын тауарлар сияқты, сол сыныптағы немесе түрдегі тауарларды сатқан кезде әдетте, бағаға енгiзiлетiн кiрiс пен жалпы шығыстар сомасы;
      3) осы Заңның 128-бабының екiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасында санамаланған шығыстар құны".
      84. 133-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "133-бап. Кеден құнын айқындаудың резервтiк әдiсi
      Тауардың кеден құны резервтiк әдiс негiзiнде тауарларды кедендiк бағалаудың халықаралық принциптерiне сәйкес Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен, осы Заңның 128-132- баптарында сипатталған әдістерді пайдалану жолымен белгіленеді.
      Тауардың кеден құнын айқындау үшiн резервтiк әдiстi қолданған кезде

Қазақстан Республикасының кеден органдарында бар ақпарат пайдаланылады.
   Резервтiк әдiс бойынша тауардың кеден құнын айқындау үшiн негiз
ретiнде:
   1) экспорт елінің ішкі рыногындағы тауардың бағасын;
   2) ол әкетiлетiн елден үшiншi елге жеткiзiлетiн тауардың бағасын;
   3) Қазақстанда шығарылған тауарлардың Қазақстан Республикасының
iшкi рыногындағы бағасын;
   4) тауардың еркiн белгiленген немесе сенiмдi түрде расталмаған құнын;
   5) осы Заңның 132-бабында көзделмеген шығындарды есептеу
негiзiнде айқындалатын ұқсас немесе бiртектес тауарлардың құнын;
   6) ең төменгi кеден құнын пайдалануға болмайды.
   Тауарлардың кеден құнын резервтiк әдiс бойынша айқындаған кезде екi
баламалы құнның неғұрлым жоғарысын кедендiк мақсатта пайдалануды
көздейтiн жүйенi негiзге қабылдауға болмайды.".
   85. 134-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "134-бап. Кеден төлемдерi мен салығын төлеушiлер
   Кеден төлемдерiн төлеушi тауар өткiзетiн тұлға болып табылады.
   Салық төлеушiлер Қазақстан Республикасының салық заңдарымен
айқындалатын тұлғалар болып табылады.".
   
   86. 136-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "136-бап. Кеден төлемдерi мен салығын төлеу тәртiбi


      Кеден төлемдерi мен салығы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен бiрлесе отырып, кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайтын тәртiппен мемлекеттiк бюджетке төленедi.
      Кеден төлемдерi мен салығын төлеудi төлеушi не төлеушiнiң тапсыруы бойынша үшiншi бiр тұлға жүзеге асыруы мүмкiн.".
      87. 137-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайтын тәртіппен кеден органдары өндірістік ұқсатуға арналған импортталатын шикiзаттар мен материалдарға кеден бажын төлеудi кейiнге қалдыру немесе бөлiп төлеу мерзiмiне рұқсат бередi.";
      2) үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден органы кеден бажын төлеудi кейiнге қалдыру немесе бөліп төлеу мерзімін берген кезде кеден бажын төлеу күні қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми ставкасы бойынша проценттер алынады.";
      3) бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеудi кейiнге қалдыру мерзімi Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес берiледi.".

      88. 138-бапта:
      1) атауындағы "төлемдерi" деген сөз "бажы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз ету тауарлар мен көлiк құралдарын кепілге берумен және уәкілеттi банктiң кепiлдiгiмен немесе тиесiлi соманы Қазақстан Республикасы кеден органының депозитiне енгiзумен жүзеге асырылуы мүмкiн.";
      3) бесiншi бөлiк алып тасталсын;
      4) алтыншы бөлiктегi "мұндай кепiлдiктердi" деген сөздер "уәкiлеттi банк кепiлдiктерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) жетiншi бөлiкте:
      "төлемдерi" деген сөз "бажы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асырушы немесе ұйымдардың" деген сөздер алып тасталсын;
      6) сегiзiншi бөлiктегi "төлемдерi" деген сөз "бажы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) оныншы бөлiктегi "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң келiсiмi бойынша кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын.
      89. 140-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "140-бап. Кеден төлемдерiн өндiрiп алу және жауапкершiлiк шаралары
      Кеден төлемдерiн төлеу мерзiмiнiң аяқталуына байланысты пайда болған берешектi Қазақстан Республикасының кеден органдары төлеушiлер шоттарынан даусыз тәртiппен алады.
      Берешек кезiнде берешек сомасын төлеу күнi қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландырудың 1,5 есе ресми ставкасы мөлшерiнде өсiм алынады.
      Қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсiмдi төлеушi осы Заңның 388-395-баптарында белгiленген тәртiппен төлеушi хабардар етiлген күннен бастап бес банк күнi iшiнде төлейдi не оған шағым беруi мүмкiн. Егер осы шешiмге төлеушi аталған тәртiппен шағым бермеген жағдайда қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсімді кеден органдары төлеушілер шоттарынан даусыз тәртіппен өндіріп алады.
      Кеден төлемдерi, олар бойынша есептелген айыппұлдар, сондай-ақ айыппұл санкциялары жөнiндегi берешектi жабу Қазақстан Республикасының салық заңдарында салықтар бойынша берешекті өтеу үшiн белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен жүзеге асырылады.
      Төлеушiнiң ақшасы болмаған жағдайда, өндiрiп алу төлеушiнiң келiсiмiмен, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлеушiнiң мүлкiне аударылады. Мүлiктi өндiрiп алу туралы шешiмге осы Заңның 388-395-баптарында белгiленген тәртiппен осындай шешiм туралы хабарланған күннен бастап бес банктiк күн iшiнде төлеушiнiң шағым жасамауы осы бөлiк бойынша келiскендiк деп саналады.
      Кеден төлемдерiн төлеуден жалтару жағдайында банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын өзге де ұйымдар үшiн мiндеттi, iс жүзiндегi төлеу сәтiне дейiн төлеушiнiң шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешім қабылданады. Өндiрiп алу туралы шешiмдердi орындамағаны үшiн осы Заңның 296-бабына сәйкес жауапкершiлiк көзделген.
      Кеден төлемдерi мен өсiмi бойынша берешектiң төленуiн қамтамасыз ету үшiн төлеушiнiң шоттарында қаражаты болмаған жағдайда төлеушінiң мүлкiне иелiк етуін шектеу туралы шешiм шығарылады.
      Төленбеген кеден төлемдерi мен өсiмдерiн төлеушiнiң шоттарынан өндiрiп алу, төлеушiнiң шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдау, сондай-ақ мүлiктi иеленудi шектеу туралы шешiм шығару Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
      Кеден төлемдерi мен салығын төлеуден жалтарған тұлғаларға кеден төлемдерiн төлеудi кейiнге қалдыру және бөлiп төлеу мерзiмi берiлмейдi.".
      90. 141-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "Министрлер Кабинетi" деген сөздер "орталық кеден органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) төртiншi бөлiкте:
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) осы елде жүзеге асырылатын өндiрiстiк және өзге де операциялардың нәтижесi болып табылатын және оның аумағында жиналған, кейіннен қайталама шикізат ретінде ғана пайдаланылуы мүмкін қалдық заттар;";
      9) тармақшадағы "тармақтарында" деген сөз "тармақшаларында" деген сөзбен ауыстырылсын.
      91. 142-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы баптың 2) және 3) тармақшаларында көрсетiлген тауарларды жеткiлiктi дәрежеде ұқсату өлшемдерiн нақты тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.".

      92. 144-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "144-бап. Тауардың шыққан жерiн растау
      Тауар шыққан елдiң құжатпен расталуы тауардың шыққан жерi туралы сертификат не Қазақстан Республикасының орталық кеден органы анықтайтын тәртiппен берiлетiн өзге де құжаттар болып табылады.
      Қазақстан Республикасы кеден аумағынан тауарларды әкеткен кезде тауардың шыққан жерi туралы уәкiлеттi орган беретiн сертификат бұл тиiстi келісім-шарттарда тіркелген немесе Қазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiнде көзделген жағдайларда тапсырылады.
      Тауарды Қазақстан Республикасының кеден аймағына әкелген кезде тауардың шыққан жерi туралы сертификат тек:
      1) Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларға қатысты кеден тарифi бойынша артықшылықтар берілген;
      2) егер Қазақстан Республикасы кеден органының тауар тауарлардың сол елден әкелiнуi тарифтiк емес реттеу шараларымен реттелетiн елдерден шығарылады деп топшылауға негiзi болған;
      3) егер бұл Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық келісімдермен, сондай-ақ қоршаған табиғи ортаны, халықтың денсаулығын қорғау, қазақстандық тұтынушылардың құқықтарын, қоғамдық тәртiптi, мемлекеттiк қауiпсiздiктi және Қазақстан Республикасының басқа да өмiрлiк маңызы бар мүдделерiн қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдаЙларда ғана берiледi.
      Өзге жағдайларда тауардың шыққан жері туралы сертификат талап етiлмейдi.".
      93. 145-баптың екiншi бөлiгiндегi "ресми куәландырылған көшiрмесi" деген сөздер "сертификаттың түпнұсқасын берген орган ресми куәландырған көшiрмесi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      94. 146-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Аталған негiздер декларантқа жазбаша түрде тапсырылады.";
      2) екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауардың шыққан жерi туралы тиiстi дәрежеде ресiмделген сертификаты немесе мәліметтерді тапсырмау тауарды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзуден бас тартуға негiз болып табылмайды.".
      95. 147-бапта:
      1) "Министрлер Кабинетi" деген сөздер "орталық кеден органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мыналар импортталатын тауарлармен бiр елден шыққан деп саналады:
      егер олар осындай тауармен бiрге импортталса және сатылса және арналуы және саны бойынша әдеттегi осындай тауарлардың жарақталуына сәйкес келсе, импортталатын тауармен пайдалануға арналған қосалқы бөлшектер, аспаптар мен керек-жарақтар;
      егер олар импортталатын тауармен бiр тауарлық позицияда сыныпталса, импортталатын тауар салынған бума материалдар мен контейнерлер.".
      96. 148-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "148-бап. Кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктер
      Тауарларға қатысты кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктер осы Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбiмен берiледi және осы Заңның 149 және 150-баптарында көзделгеннен басқа жағдайларда жеке сипат ала алмайды.
      Кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктердi Қазақстан Республикасының басқа нормативтiк құқықтық актiлерiмен беруге тыйым салынады.
      Бұл орайда кеден төлемдерi бойынша жеңiлдiктер ретiнде Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарға қатысты кеден төлемдерiн алудан босату және кеден бажының ставкасын төмендету түрiндегi жеңiлдiктер ұғынылады.".
      97. 149-бапта:
      1) бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацтағы "төлемдерін" деген сөз "бажын" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1) тармақша "немесе" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалардың шегiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшада:
      "Қазақстан кәсiпорындарының" деген сөздер алып тасталсын;
      "теңiз кәсiпшiлiгiн жүргiзетiн" деген сөздердiң алдынан "Қазақстан

Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалардың шегiнде" деген
сөздермен толықтырылсын;
   ", бұған кедендік ресімдеу үшін алынатын кеден алымдары жатпайды"
деген сөздер алып тасталсын;
   3) тармақшадағы "шетел валютасы (ескi ақшаны зерттеуге пайдалану
мақсатынан басқа)," деген сөздер алып тасталсын;
   4) тармақша алып тасталсын;
   5), 6) тармақшалардағы "тауарлар" деген сөздің алдынан
"акцизделетiндерден басқа" деген сөздермен толықтырылсын;
   7) тармақшада:
   "төлемдерiн" деген сөз "бажын" деген сөзбен ауыстырылсын;
   "бұған кеден құжаттарын ресiмдеу үшiн алынатын кеден алымдары
жатпайды" деген сөздер алып тасталсын;
   8) тармақша алып тасталсын;
   9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "9) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өзiнiң мұқтаждары үшiн
әкелiнетiн тауарлар;";
   11) тармақшадағы "осы Жарлықтың 108-бабына сәйкес өндiрiстiк
немесе өзге коммерциялық қызметке арналған" деген сөздер "Қазақстан
Республикасының Үкiметi белгiлейтiн бажсыз өткiзу нормалары шегiндегi"
деген сөздермен ауыстырылсын;
   12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:


      "12) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң, сондай-ақ мемлекеттiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен сатып алынатын технологиялық жабдықтар;";
      13) тармақша алып тасталсын;
      15) тармақшадағы "бұған кеден алымдары қосылмайды" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) шетелдiк дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкiлдiктердiң ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкiмшiлiк-техникалық қызметшiлерiнiң, оның iшiнде олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерiнiң жеке пайдалануы үшiн әкелiнетiн және Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес босатылатын тауарлар.";
      2) екiншi бөлiктегi "мемлекеттiк комитетi" деген сөздер "агенттiгi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы баптың 1), 3), 5), 6), 9), 12) тармақшаларында санамаланған тауарлар кедендік ресімделгені үшін кеден алымдарын салудан босатылады".
      98. 150-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк "белгiлеу" деген сөздiң алдынан "квота" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) екiншi бөлiктегi "Қазақстан Республикасы Кеден-тарифтiк кеңесiнiң ұсыныстары негiзiнде" деген сөздер алып тасталсын;
      3) үшiншi бөлiк алып тасталсын.
      99. 151-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "151-бап. Төленген кеден төлемдерi мен салығын қайтару
      Егер төленген кеден төлемдерiнiң сомасы есептелген сомадан асып кетсе, Қазақстан Республикасының кеден органы:
      1) төлеуші келіскен жағдайда артық (қалдық) соманы осы төлемдер бойынша мiндеттемелердiң есебiне жатқызады;
      2) төлеушiнiң жазбаша өтiнiшi бойынша оған қалдықты өтiнiш берiлген күннен бастап жиырма күн мерзiмде қайтарады.
      Артық төленген салықты қайтару Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес жүргiзiледi.
      Осы Заңмен белгiленген кеден режимдерiнiң талаптарына сәйкес кеден бажы мен салығын төлеудi қамтамасыз ету ретiнде төленген кеден бажы мен салығын қайтару төлеушiнiң жазбаша өтiнiшiн және аталған сомалар соларға сәйкес есептелген және кеден органының депозиттiк шотына төленген құжаттардың көшiрмелерiн Қазақстан Республикасының кеден органы алғаннан кейiн келесi банктiк күн аяқталмай жүзеге асырылады.
      Кеден төлемдерi мен салығын қайтарған кезде проценттер төленбейдi.
      Төленген кеден төлемдерiн, сондай-ақ салығын төлеудi қамтамасыз ету ретiнде енгiзiлген салықты қайтару тәртiбiн кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Соттың шешiмiмен орынсыз өндiрiп алынған сомаларды төлеушiге қайтару осы сомаларды төлеу күнi қолданылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының 1,5 есе ресми ставкасы мөлшерiнде оларды Қазақстан Республикасының кеден органы өндiрiп алған күннен бастап әрбiр күн үшiн өсiм есептеп, үш күн iшiнде

жүргiзiледi."
   100. Мынадай мазмұндағы 151-1-баппен толықтырылсын:
   "151-1-бап. Талап арыздың ескіру мерзiмi
   Қазақстан Республикасы кеден органдарының кеден төлемдерiнiң
төленбеген сомаларын төлеу не кеден төлемдерiнiң төленбеген сомаларын
өндiрiп алу туралы талаптарының, сондай-ақ төлеушiлердiң кеден
төлемдерінің артық төленген сомаларын қайтару немесе есепке алу туралы
талаптарына талап арыздың ескiру мерзiмi бес жыл болып белгiленедi.".
   
   101. 158-бапта екiншi сөйлем алып тасталсын.
   102. 159-бап алып тасталсын.
   103. 165-бапта:
   1) бiрiншi бөлiкте:
   "коммерциялық" деген сөз "кәсiпкерлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;


      2) үшiншi және төртiншi бөлiктердегi "не; тауарлар мен олардың құжаттарының тасымалын кеден тасымалдаушысының", "не тауарлар мен олардың құжаттарын кеден тасымалдаушысы арқылы тасымалдауға" деген сөздер алып тасталсын;
      3) бесiншi бөлiктегi "төлемдерiнiң" деген сөз "бажы мен салықтарының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      104. 167-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      1) "Жеткiзілген жерiнде тауарлар мен көлiк құралдары Қазақстан Республикасының кеден органына ұсынылады, ал олардың құжаттары соған табыс етiледi. Ұсыну тауарлар мен көлiк құралдарының келгенi туралы олар келгеннен кейiн бiр тәулiктен кешiктiрмей хабарлама беруден көрiнедi.";
      2) екiншi бөлiктегi қазақша мәтiнi дұрыс.
      105. 169-баптағы "...осы Жарлықтың 164-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген тауарларға қатысты жағдайлардан басқа реттерде, тасымалдаушыға жүктеледi." деген сөздер "...осы Заңның 164-бабының екiншi бөлiгiнде көрсетiлген тауарларды уақытша сақтау қоймаларына орналастыруға қатысты жағдайды, сондай-ақ осы Заңда көзделген басқа да жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен ауыстырылсын.
      106. 171-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "171-бап. Уақытша сақтау орындары
      Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтау кедендiк бақылау аймағында арнайы бөлiнген және жабдықталған үй-жайларда, ашық алаңдарда, көлiк құралдарында немесе өзге де орындарда (уақытша сақтау қоймаларында, кеден қоймаларында, еркiн қоймаларда) жүзеге асырылады. Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтаудың орны мен рәсiмi тауарлардың мақсатына және кедендiк ресiмдеу мерзiмiне байланысты кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкілетті мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен айқындалады.
      Уақытша сақтау қоймаларын - тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтауға әдейi арналған қоймаларды Қазақстан Республикасының кеден органдары не отандық тұлғалар құруы мүмкiн.
      Уақытша сақтау қоймаларының құрылымына жабдықталуына және тұрған орнына қойылатын міндетті талаптарды Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      107. 172-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "172-бап. Уақытша сақтау қоймасын құруға арналған лицензия
       Уақытша сақтау қоймалары Қазақстан Республикасы кеден органдарының лицензиясын алғаннан кейiн құрылуы мүмкiн. Егер уақытша сақтау қоймасын Қазақстан Республикасының кеден органы құрса, аталған лицензияны алудың қажетi жоқ.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Уақытша сақтау қоймасын құруға берiлген лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
      Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында хабарланған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияны тоқтата түру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен бастап қолданылады.
      Лицензияның күшi тоқтатылған кезде шетел тауарларын қоймаға орналастыру кеден бажын, салығын төлеп және тарифтiк емес реттеу шараларын қолданып жүзеге асырылады.
      Кеден органы құрылған және жұмыс iстеп тұрған кеден қоймалары туралы ақпараттың мерзімді жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.".
      108. 176-баптың бесiншi абзацтағы "сақтаулы" деген сөз "уақытша сақтау қоймасына түскен, сақтаулы және әкетілген" деген сөздермен ауыстырылсын.

      109. Мынадай мазмұндағы 176-1-баппен толықтырылсын:
      "176-1-бап. Уақытша сақтау орындарына қойылатын талаптар
      Уақытша сақтау орындарына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Егер уақытша сақтау орны кеден немесе еркiн қойманың бөлiгi болып табылса, тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтау үшiн пайдаланылатын мұндай қойманың бiр бөлiгi оқшаулануы, ал Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген жағдайларда - жеке кiрме жолдармен жабдықталуы керек.".
      110. 177-баптағы "орталық кеден органы" деген сөздерден кейiн "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның келiсiмi бойынша" деген сөздермен толықтырылсын.
      111. 179-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Белгiленген мерзiмдердi ұзартуды кеден декларациясының тапсырылмауына немесе кедендiк ресiмдеудi жүргiзу үшiн қажет басқа да құжаттардың болмауына байланысты Қазақстан Республикасының кеден органы жүзеге асыруы мүмкiн.".
      2) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауарлар мен көлiк құралдарын кеден немесе еркiн қоймада уақытша сақтау мерзiмi осы баптың екiншi бөлiгiне сәйкес белгiленедi.".

      112. 180-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "180-бап. Уақытша сақтауда тұрған тауарлармен жүргiзiлетiн
                операциялар
      Уақытша сақтау қоймасының иесi, тауарларға қатысты өкiлеттiгi бар өзге тұлға және олардың өкiлдерi кеден органының рұқсатымен уақытша сақтау қоймасында тұрған тауарларды қарап көруi және өлшеуі, тауарлардың сынамалары мен үлгiлерiн iрiктеуi мүмкiн.
      Уақытша сақтауда тұрған тауарлар олардың зақымданған құндақтарын түзетудi қоса алғанда, сол күйiнде сақталуын қамтамасыз ету үшiн қажеттi операцияларға ұшырауы мүмкiн.".

      113. 182-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "182-бап. Кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру
                құқығына арналған лицензия
      Заңды тұлға Қазақстан Республикасы орталық кеден органының осындай қызметтi жүзеге асыру құқығына арналған лицензиясын алғаннан кейін кеден делдалы ретiнде қызметiн бастай алады.
      Лицензиялауға байланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Кеден делдалы ретінде қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензияның

күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы тоқтата тұруы мүмкiн.
   Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында 
хабарланған күннен бастап қолданылады.
   Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған
күннен бастап қолданылады.
   Кеден органы кеден делдалдары тiзбесiнiң мерзiмдi жарияланып
тұруын қамтамасыз етедi.".
   
   114. 183-бапта
   1) бiрiншi бөлiгiнде:
   "құқылы" деген соз алып тасталсын;
   "жасауға" және "атқаруға" деген сөз "жасайды" және "атқарады" деген
сөздермен ауыстырылсын;
   2) мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:


      "Кеден делдалының құқықтары мен мiндеттерi барлық кеден делдалдары үшiн ортақ болып табылады. Жекелеген кеден делдалдары үшiн жеке сипаттағы жеңiлдiктер, айрықша (ерекше) құқықтар мен өзге артықшылықтар беруге, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, тыйым салынады.".
      115. 185-бапта:
      1) төртiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өтiнiштердi қарау және бiлiктiлiк аттестатын беру тәртiбiн, сондай-ақ кедендiк ресiмдеу жөнiнде мамандарға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi. Қазақстан Республикасының орталық кеден органы кедендiк ресiмдеу жөнiнде мамандардың тiзiлiмiн жүргiзедi.";
      2) бесiншi бөлiктiң 3) тармақшасындағы "кеден iсi жөнiндегi заңдардың және өзге де құжаттардың" деген сөздер "кеден заңдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) алтыншы бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қайтарып алу, біліктілік аттестаты берілген күннен бастап күшіне енетін өтiнiш берушi тапсырған толық емес немесе күмәндi мәлiметтердiң негiзiнде берiлген білiктiлiк аттестатын қайтарып алуды қоспағанда, қайтарып алу туралы бiлiктiлiк аттестатын ұстаушы ресми хабарлаған күннен бастап күшiне енедi.";
      4) сегiзiншi бөлiктегi "кеден құжаттарын ресiмдеу жөнiндегi маманның өз мiндеттерiн орындауға адал қарағандығына күдiк келтiретiн жеткiлiктi негiздер болған жағдайда" деген сөздер алып тасталсын;
      5) он үшiншi бөлiктегi "ХY бөлiмiмен" деген сөздер "388-395- баптарымен" деген сөздермен ауыстырылсын.
      116. 188-бап мынадай мазмұндағы төртінші - жетінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Лицензиялауға баЙланысты қатынастар лицензиялау туралы заңдармен реттеледi.
      Кеден тасымалдаушысы ретiнде қызметпен айналысуға берілген

лицензияның күшiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы
тоқтата тұруы мүмкiн.
   Лицензияны қайтарып алу лицензиатқа қайтарып алу жайында
хабарланған күннен бастап қолданылады.
   Лицензияны тоқтата тұру тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған
күннен бастап қолданылады.".
   117. 189-бап алып тасталсын.
   118. 192-бапта "Қазақстан Республикасының кеден ісі жөніндегі 
заңдармен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен"
деген сөздермен ауыстырылсын.
   119. 195-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Кеден декларациясын тапсыру мерзiмi тауарлар мен көлiк 
құралдарын Қазақстан Республикасының кеден органына тапсырған күннен
бастап он бес күннен аспауға тиiс.".
   120. 196-бапта:
   1) бiрiншi бөлiктегi бiрiншi сөйлем алып тасталсын;
   2) екiншi бөлiк алып тасталсын.
   
   121. 197-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:


      "Декларант тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзушi, оларды тасымалдаушы тұлға не тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзетiн тұлғамен шарт бойынша оларды мәлімдейтін тұлға болып табылатынына қарамастан, осы Заңда көзделген барлық мiндеттердi орындайды және толық көлемде жауап бередi, соның iшiнде тауарлар мен көлiк құралдарын мәлiмдеу кезiнде декларант:".

   122. 198-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "198-бап. Кеден мақсаттары үшiн қажет құжаттар мен
        қосымша мәлiметтер
   
   Кеден декларациясын беру Қазақстан Республикасының кеден органына 
кеден декларациясын толтыруға негiз болатын және:
   кеден ресімдеуіне жататын тауарлар мен көлік құралдарына меншік
құқығын (иелену немесе пайдалану құқығын);
   декларанттың өз атынан кеден декларациясын беру өкiлеттiгiн
тауарларды өткiзу фактiсiн;
   тауарлардың кеден құны мен шығу тегiн;


      кеден төлемдерi мен салығының төленгенiн және (немесе) тарифтiк жеңiлдiктер немесе тарифтiк артықшылықтар, салық төлеу жөнiнде жеңiлдiктер беруге негiздеменi;
      стандарттардың міндетті талаптарына сәйкестігін;
      сондай-ақ уәкілеттi мемлекеттік органдардың тиісті рұқсаттарын растайтын құжаттарды және Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда өзге де құжаттарды тапсырумен қоса жүргiзiлуге тиiс.
      Қажет құжаттар тiзбесiн осы Заңмен белгiленген кеден режимдерiнiң талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының орталық кеден органы айқындайды және ол мiндеттi түрде жариялануға тиiс.
      Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясында, кеден мақсаттары үшiн тапсырылған құжаттарда келтiрiлген ақпаратты тексеру мақсатында Қазақстан Республикасы кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен қосымша мәлiметтер сұратуға құқылы.
      Қазақстан Республикасының кеден органы жетiспейтiн құжаттар мен мәлiметтердi беру үшiн мерзiм белгiлеуге құқылы. Қосымша құжаттар беру талабы декларация қабылдауда және тауарлар шығаруда бас тартуға негiз бола алмайды.
      Қазақстан Республикасының кеден органдарына кеден декларациясын және кедендiк мақсаттар үшiн қажеттi құжаттарды тапсыру күнi Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейтiн тәртiппен ресiмделетiн тапсырылған құжаттар тiзбесiнде көрсетiледi және Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды адамының дербес мөрiмен куәландырылады.
      Куәландырылған соң тiзбе декларантқа қайтарылады.
      Құжаттардың ресiмделуi жөнiнде ескертпелер және/немесе қосымша құжаттар беру қажет болған жағдайда, декларантқа қайтарылатын тiзбеде Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды тұлғасы куәландыратын тиiстi жазба жүргiзiледi.".
      123. 199-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы орталық кеден органы белгiлеген тәртiп бұзылып ресiмделген кеден декларациялары бойынша тауарлар мен көлiк құралдарын шығару жөнiндегi жауапкершiлiк Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды адамына жүктеледi.".
      124. 200-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "200-бап. Кеден декларациясын өзгерту және толықтыру
      Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатымен кеден декларациясында көрсетілген мәліметтерді декларант өзгертуі немесе толықтыруы, ал берiлген кеден декларациясын ол керi қайтарып алуы мүмкiн.
      ОсылаЙ өзгерту, толықтыру немесе керi қайтарып алу кеден декларациясын тексеру аяқталғанға немесе тауарлар мен көлік құралдарын қарап шығу басталғанға немесе Қазақстан Республикасының кеден органы декларацияда көрсетiлген мәлiметтердiң дұрыс еместiгiн анықтағанға дейiн жүргiзiлуi мүмкiн.
      Кеден декларациясын өзгерту немесе толықтыру оның қолданылу аясын кеңейте немесе тарылта алмайды.
      Қазақстан Республикасы кеден органдары лауазымды адамдарының өз бастамашылығымен, тұлғаның тапсыруы немесе өтiнiшi бойынша жазбаша кеден декларациясын толтыруға, кеден декларациясында көрсетілген мәліметтерді өзгертуге немесе толықтыруға құқығы жоқ, бұған Қазақстан Республикасы кеден органдарының құзыретiне жатқызылған мәліметтерді кеден декларациясына енгізу, сондай-ақ машинамен өңдеу үшін пайдаланылатын кодталған мәліметтерді, егер осындай мәліметтер кодталмаған күйiнде декларацияда бар болса, өзгерту немесе толықтыру қосылмайды.
      Кеден декларациясын қайтарып алу кезiнде жаңа кеден декларациясын тапсыру жалпы белгіленген тәртiппен жүргiзiледi.
      Кеден декларациясына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, сондай-ақ оны қайтарып алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      125. 202-бапта:
      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "202-бап. Мерзiмдi және алдын ала декларациялау";
      2) екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Декларант тауарлар келерден бұрын отыз күннен аспайтын мерзiмде Қазақстан Республикасының кеден органына жүгiнген жағдайда тауарларды алдын ала декларациялау рәсiмi қолданылады.";
      3) мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауарларды мерзімді және алдын ала декларациялау тәртібін Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.".
      126. 203-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Кеден бақылауын жүргiзу ережелерiн" деген сөздерден кейiн "кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның келiсiмi бойынша" деген сөздермен толықтырылсын.
      127. 205-баптың төртiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден бақылауы үшiн қажет құжаттарды кеден органдары, тауарлар өткiзетiн тұлғалар, кеден делдалдары және Қазақстан Республикасының кеден органдарына бақылау жүктелген қызметпен кемiнде бес жыл айналысатын өзге де тұлғалар сақтайды.".
      128. 206-бапта:
      1) бiрiншi бөлiк "сарапшыларды" деген сөзден кейiн "шарттық негiзде" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) "егер ол жұмыс" деген сөздерден кейiн "осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.
      129. 207-бап "қызмет куәлiгi негiзiнде" деген сөздерден кейiн "тиiстi тәртiппен ресiмделген ұйғарым болған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын.
      130. 211-бапта:
      1) бiрiншi бөлiкте:
      "Вице-Президентiнiң" деген сөздер "Мемлекеттiк хатшысының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Жоғарғы Кеңесі Төрағасының" деген сөздер "Парламенті Сенаты Төрағасының, Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжілiсi Төрағасының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiкте:
      "Жоғарғы Кеңесi" деген сөздер "Парламент Сенаты мен Мәжiлiсi" деген сөздермен, "Конституциялық Соты" деген сөздер "Конституциялық Кеңесi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Төрелiк Соты Төрағасының" деген сөздер алып тасталсын;
      3) үшiншi бөлiктегi "заңдарында" деген сөз "заң актiлерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын.
      131. 216-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "216-бап. Кеден декларациясын, құжаттарды тексеру және тауарлар мен
                көлiк құралдарын қарап шығудың мерзiмдерi
      Кеден декларациясын, құжаттарды тексерудi және тауарлар мен көлiк құралдарын қарап шығуды, оның iшiнде шұғыл жеткiзiлiмдер жөнiнде тексеру мен қарап шығуды, ал тауарлардан алдын-ала мәлiмдеген жағдайда - кеден декларациясы мен құжаттарды тексерудi Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясын қабылдап алған және кеден мақсаттары үшiн қажет барлық құжаттар тапсырылған күннен бастап үш күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының кеден органы жүзеге асырады.
      Шұғыл жеткiзiлiмдер жөнiнде қолданылатын мерзiмдi қоспағанда, аталған мерзiмдi кеден декларациясын қабылдап алған күннен бастап он күнге дейiн ұзартуға Қазақстан Республикасы кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен жол беріледі.".
      132. 30-тарау мынадай мазмұндағы 218-1 - 218-5-баптармен толықтырылсын:
      "218-1-бап. Интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды
                  Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан

                  Республикасынан әкетуге шектеулер
      Қазақстан Республикасы орталық кеден органының интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарлар тiзілiмiне енгiзiлген интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу не Қазақстан Республикасының аумағынан әкету Қазақстан Республикасының заңдарына не Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес осы Заңмен белгiленген тәртiппен және интеллектуалдық меншiк объектiлерi жөнiндегi Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiмен жүзеге асырылады.
      218-2-бап. Интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды
                 тiркеу туралы өтiнiш
      Интеллектуалдық меншік объектілерін қамтитын тауарларды Қазақстан Республикасы орталық кеден органының тiзiлiмiне енгiзу интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқық иеленушiнiң өтiнiшi бойынша жүзеге асырылады. Өтiнiш беру, қарау және тiзiлiмге енгiзу тәртiбiн құзыретiне интеллектуалдық және өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн қорғау мәселелерi жатқызылған, мемлекет уәкiлеттiк берген органның келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы интеллектуалдық меншік объектілерi бар тауарлардың тiзiлiмiн жүргiзедi және оны мерзiмдi жарияланып тұруын қамтамасыз етедi.
      Интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарлар:
      1) интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқық иеленушiнiң өтiнiшi бойынша;
      2) интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды тiзiлiмге енгiзген кезде терiс мәлiметтер берілген жағдайда;
      3) өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердiң өзгергенi жайында белгiленген мерзiмде хабарламағанда;
      4) интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқығы күшiн тоқтатқанда тiзiлiмнен алып тасталуы мүмкiн.
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы құқық иеленушiнi интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарлардың тiзiлiмнен алып тасталғандығы туралы дереу хабардар етедi.
      Құқық иеленушi Қазақстан Республикасының орталық кеден органына оның интеллектуалдық меншiк объектiсiне құқығы жарамсыз болып қалғандығы туралы хабарлауға мiндеттi.

      218-3-бап. Интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды
                 шығаруды тоқтата тұру

      Қазақстан Республикасының кеден органы, егер Қазақстан Республикасының кеден органы тауарлар арыз берушiнiң интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқығын бұзады деген белгiлердi анықтаса, Қазақстан Республикасының орталық кеден органының тiзiлiмiне енгiзiлген интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтата тұрады.
      Қазақстан Республикасының кеден органы интеллектуалдық меншiк объектілерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған күннен кейiнгi келесi жұмыс күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде құқық иеленушi мен декларантты тоқтата тұру және оның себептерi туралы хабардар етедi, сондай-ақ декларантқа құқық иеленушiнiң атауы мен мекен-жайын, ал құқық иеленушiге - декларанттың атауы мен мекен-жайын хабарлайды.
      Интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтатқан жағдайда, құқық иеленушi осындай тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде тауарларды шығаруды тоқтата тұруға байланысты декларанттың залалдарын өтеуге жеткілікті мөлшерде енгізілетін соманы төлеуді қамтамасыз етуге міндетті. Аталған мөлшердi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының кеден органы белгiлейдi.

      218-4-бап. Интеллектуалдық меншік құқығын қорғау мақсатында
                 кедендік ресімдеуді тоқтата тұру мерзімі

      Қазақстан Республикасының кеден органдары интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды он жұмыс күнiне дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы.
      Қазақстан Республикасының заңдарында не Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының кеден органдары бұл мерзiмдi қосымша он жұмыс күнiне ұзартуы мүмкiн.
      Егер өтiнiш берушi ұсталған тауарлардың әкелiнуi немесе әкетiлуi фактiсiне байланысты интеллектуалдық меншiкке құқықтың бұзылуы туралы сот iсiн қозғау туралы дәлелдемелердi тапсырмаса, құқық иеленушiге алдын ала хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының кеден органдары аталған мерзiм өткеннен кейiн Қазақстан Республикасының кеден заңдарында белгіленген өзге талаптар орындалған жағдайда тауарларды шығаруға шектеудi тоқтатады.
      Интеллектуалдық меншiк объектiлерiн қамтитын тауарларды шығаруды тоқтата тұру мерзімі ішінде сот ісі қозғалған жағдайда Қазақстан Республикасының кеден органдарының талап арыз талаптарын қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы сот шешiм қабылдағанға дейiн тауарлар шығарулы жүзеге асыруға құқығы жоқ.
      Өнеркәсiптiк үлгiлердi, патенттердi, интегралдық схемалардың топологияларын немесе жасырын ақпаратты қамтитын тауарларды шығару декларант құқық иеленушiнiң мүдделерiн қорғау үшiн қажет қамтамасыз етудi кемiнде бiр ай мерзiмге берген жағдайда жүзеге асырылады.
      218-5-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқықты қорғау
                 жөнiнде шаралар қолданбағаны немесе талаптарды
                 бұзғаны үшiн жауапкершілiк

      Қазақстан Республикасының кеден органы осы Заңның 218-2-218-4- баптарында көзделген шараларды қолданбағаны не осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарды бұза отырып, тауарлар шығаруды тоқтатқаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.".
      133. 222-бапта:
      "Қазақстан Республикасы заңдарына" деген сөздер "осы Заңға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Өзге жағдайларда Қазақстан Республикасының кеден органдары анықтаған Қазақстан Республикасының валюта заңдарын бұзғаны үшiн жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес туындайды.".
      134. 232-баптағы "Қазақстан Республикасының" деген сөздер "Қазақстан Республикасы бекiткен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      135. 240 және 241-баптар алып тасталсын.

      136. 252-бап мынадай мазмұндағы бiрiншi бөлікпен толықтырылсын:
      "Тұлға кеден декларациясына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудiң осы Заңда белгіленген мерзімі аяқталғаннан кейін тауарлар мен көлік құралдарын дұрыс мәлiмдемеу фактiсi - кеден төлемдерiн және (немесе) салығын қайтаруға апарып соқпайтын факт туралы мәлімдеме жасағанда, осы Заңның 254-бабының 2)-6) тармақшаларында көзделген жаза түрлерi қолданылмайды. Ықпал етудiң аталған шараларын қолданбау тұлғаны кеден төлемдері мен салығын төлеу міндетінен, осы Заңда көзделген басқа да талаптарды орындаудан, сондай-ақ осы Заңның 140-бабына сәйкес есептелетiн өсiмдi төлеуден босатпайды.".

      137. Қазақша мәтiнде дұрыс.

      138. 258-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Заңның 254-бабының 4)-6) тармақшаларында көзделген жаза түрлерi олардың негізгі немесе қосымша жаза екеніне қарамастан кеден ережелерiн бұзғаны үшiн ол жасалған күннен бастап бес жылдан кешiктiрмей қолданылады. Кеден ережелерiн бұзу нақты болған күндi

анықтау мүмкiн болмаған жағдайда жаза кеден ережелерiн бұзу нақты
болған күндi анықтау мүмкiн болмаған жағдайда жаза кеден ережелерiн
бұзғаны үшiн ол анықталған күннен 5 жылдан ерте қолданылмайды.".
   
   139. 260-баптың екiншi абзацындағы "ескертуге не" деген сөздерден
кейiн "бестен" деген сөзбен толықтырылсын.
   140. 261-баптың екiншi абзацтағы "үш" деген сөз "бестен он" деген
сөздермен ауыстырылсын.
   
   141. 262-бапта:
   1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "үш" деген сөз "бестен он"
деген сөздермен ауыстырылсын;
   2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "екi жалақыдан он жалақыға
дейiн" деген сөздер "он жалақыдан жиырма жалақыға дейiн" деген
сөздермен ауыстырылсын.
   142. 263-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
   143. 264-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он"деген сөздер
"он жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
   144. 265-баптың екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "жиырма" деген
деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын.
   145. 266-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
   146. 267-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
   147. 268-баптың екiншi абзацындағы "он" деген сөздiң алуынан
"бестен" деген сөздермен толықтырылсын.
   148. 269-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер
"бес жалақыдан он" деген сөздермен ауыстырылсын.
   149. 270-баптың екiншi абзацындағы "жиырма" деген соз "елу" деген
сөзбен ауыстырылсын.
   150. 271-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
   151. 272-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер
"он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.


      152. 273-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      153. 274-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      154. 275-баптың екiншi абзацындағы "жиырма" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын.
      155. 276-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      156. 278-бапта:
      1) бiрiншi абзацтағы "уақытша сақтау қоймалары мен еркiн қоймалардағы" деген сөздер "еркiн қоймалардағы, уақытша сақтау орындарындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi абзацтағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.

      157. 279-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан жиырма" деген сөздер "он жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын, "лицензияның күшiн кiдiрте отырып" деген сөздер алып тасталсын;
      2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "тауарларды ұқсатуға берiлген лицензияның күшiн кiдiрте отырып және" деген сөздер алынып тасталсын.
      153. 280-бапта:
      1) тақырыбындағы "өндiрiстiк және өзге де коммерциялық" деген сөздер "кәсiпкерлiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) бiрiншi абзацтағы "өндiрiстiк және өзге де коммерциялық" деген сөздер "кәсiпкерлiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) екiншi абзацтағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      159. 281-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      160. 283-баптың екiншi абзацындағы "бес" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын.
      161. 295-баптың тақырыбы мен мәтiнiндегi "Кеден төлемдерiн" деген сөздер "Кеден төлемдерi мен салығын" деген сөздермен ауыстырылсын.
      162. 296-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "296-бап. Банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлiгi";
      мәтiндегi "Қазақстан Республикасы кеден органдарының" деген сөздер алып тасталсын.
      163. 297-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "жиырмадан елу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "он", "жиырма" деген сөздер "жиырма жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
      164. 298-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "жиырма жалақыдан елу" деген сөздермен ауыстырылсын.
      165. 301-баптың бiрiншi бөлiгi "277" деген саннан кейiн "279" деген санмен толықтырылсын.
      166. мынандай мазмұндағы 314-1-баппен толықтырылсын:
      "314-1-бап. Кеден ережелерiн бұзу туралы iстердi бiрiктiру және бөлу
      Бiр iсте жасатуына сол бiр адам жауапқа тартылатын немесе бiрлесiп қатысқан бiрнеше адам жауапқа тартылатын кеден ережелерiн бұзу туралы iстер бiрiктiрілуi мүмкiн.
      Кеден ережелерiн бұзу туралы iстердi бөлу, егер iстiң жан-жақты, толық және объективтi шешiлуiне әсер етпесе, қажеттiлiктен туындаған жағдайларда рұқсат етiледi.
      Iстердi бiрiктiру және бөлу iсте немесе қаралуында кеден ережелерiн бұзу туралы iстер жатқан Қазақстан Республикасы кеден органы лауазымды тұлғасының немесе осы немесе жоғары тұрған Қазақстан Республикасы кеден органы бастығының не оның орынбасарларының қаулысы бойынша жүргiзiледi.".
      167. 330-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғаның басшысы немесе басшысының орынбасары уақытша болмаған жағдайда, шақыру қағазы осы заңды тұлғаның қандай да бір қызметкерлерiне қолхатпен тапсырылады.".
      168. 332-баптың екiншi бөлiгiнде "қазақстандық" деген соз "отандық" деген сөзбен ауыстырылсын.
      169. 373-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "373-бап. Кеден iсi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi жариялау
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден iсi жөнiндегi өзi қабылдаған нормативтiк құқықтық актiлердi жариялауды қамтамасыз етедi."

      170. 53-тарауда:
      1) 376-379-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "376-бап. Алдын ала шешiм қабылдау
      Қазақстан Республикасының орталық кеден органы, кеден басқармалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлеген, Қазақстан Республикасының жекелеген кедендерi мүдделi тұлғаның сұрау салуы бойынша нақты тауарға немесе нақты шаруашылық операциясына қатысты тауардың сыныптамасына кедендiк құнына шыққан елiне қатысты алдын ала шешiм қабылдайды.
      Алдын ала шешiм қабылдағаны үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн мөлшерде ақы алынады.
      377-бап. Алдын ала шешiм қабылдау туралы сұрау салу
      Алдын ала шешiмнiң қабылдануына мүдделi тұлға осы Заңның 376-бабында көрсетiлген Қазақстан Республикасының кеден органдарына жазбаша сұрау салады.
      Алдын ала шешiм қабылдау үшiн талап етілетiн мәлiметтердiң көлемiн Қазақстан Республикасының орталық кеден органы белгiлейдi.
      Қараудың тәртiбi, сондай-ақ өтiнiш берген тарапқа алдын ала шешiм берудiң мерзiмi Қазақстан Республикасының заң актiлерiне және осы Заңға сәйкес белгiленедi.
      Берiлген өтiнiш-сұрау салу белгiленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда алдын ала шешiм қабылданбайды.
      Алдын ала шешiм заңдарға қайшы келетiн мәмілеге не мәселелерге қатысты берiлмейдi және белгiсiз сипатта болады.
      Алдын ала шешiмге не алдын ала шешiмдi қабылдаудан бас тартуға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шағым жасалуы мүмкiн.
      378-бап. Алдын ала шешiмнiң заңдық мәнi
      Алдын ала шешiм Қазақстан Республикасының кеден органдары үшiн мiндеттi болып табылады.
      Егер алдын ала шешім қабылдауға негіз болған фактілер мен жағдайлар өзгермеген күйiнде қалса, Қазақстан Республикасы кеден органдарының алдын ала шешiмi келесi мерзiмдердiң iшiнде:
      үш жыл - тауарлардың шыққан орнына қатысты;
      бiр жыл - өзге мәселелерге қатысты заңдық күшi бар.
      379-бап. Алдын ала қабылданған шешiмнiң күшiнiң жойылуы, оны қайтарып алу, өзгерту немесе кiдiрту
      Қазақстан Республикасының жоғары тұрған кеден органдарының Қазақстан Республикасының төмен тұрған кеден органдарда қабылдаған алдын ала шешімді қайтарып алуға, өзгертуге немесе кiдiртуге органдарда құқығы бар.
      Жоғарыда аталған жағдайларда алдын ала қабылданған шешімді алушыға қайтарып алудың, өзгертудiң, кiдiртудiң, күшi жойылды деп танудың не бұрын қабылданған шешiмдердiң заңсыздығын мойындаудың себептерi көрсетiлген жазбаша хабарлама жiберiледi.
      Алдын ала қабылданған шешiмдi қайтарып алу, өзгерту немесе кідірту туралы шешiм Қазақстан Республикасы кеден органдарының мұндай шешiм туралы жазбаша хабарламасы өтініш берушiге ресми түрде тапсырылғаннан кейiн күшiне енедi.
      Қазақстан Республикасы заңдарының өзгертiлуiнiң нәтижесiнде алдын ала қабылданған шешiм қолданылып жүрген заңдарға қайшы болатын жағдайда Қазақстан Республикасының жаңа заң актiсi күшiне енген сәттен бастап Қазақстан Республикасы кеден органдары шешiмiнiң күшi жойылды деп танылады.
      Алдын ала қабылданған шешiмнiң, егер ол өтiнiш берушi тапсырған жалған ақпараттың негізінде қабылданған жағдайда, жарамсыз деп танылуы мүмкiн.".
      2) мынадай мазмұндағы 379-1-баппен толықтырылсын:
      "379-1-бап. Алдын ала қабылданған шешiмдердiң жариялылығы
      Құпия болып табылатын ақпараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден органдары қабылдаған алдын ала қабылданған шешiңдер жариялануға және азаматтардың немесе заңды тұлғалардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты бөлiгiнде кез келген мүдделi тұлғаға беруге жатады.".
      171. 381-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiң меншiгiне айналдырылған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де заттар, егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерінде өзгеше көзделмесе, жүргiзiлуiнiң тәртiбi мен шарттарын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн аукционда сатылуға жатады.".
      172. 390-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "390-бап. Шағымды қарау мерзiмi
      Қазақстан Республикасының кеден органына айтылған шағым бiр айлық мерзiм iшiнде, ал қосымша зерделеу мен тексеруді қажет етпейтiн шағым он бес күннен кешiктiрмей қаралуға тиiс. Қазақстан Республикасының жоғары тұрған кеден органының не Қазақстан Республикасының орталық кеден органының шағымды қарау мерзiмiн ұзартуы бірақ, осы Заңда белгiленген жағдайларды қоспағанда, екi айдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.".

      173. 392-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "392-бап. Шағым берудiң салдары
      Шағым жасалған шешiм немесе әрекет Қазақстан Республикасының заңдары бұзылып қабылданған жағдайларда ол толық немесе ішінара кідіртілуі мүмкін.
      Қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсiмдерiн

өндiрiп алу жөнiндегi шешiмдi қоспағанда, шағым жасалып отырған
шешiмдi орындау сот шешiмiне дейiн кiдiртiледi.
   Қосымша есептелген кеден төлемдерiн, айыппұлдарын және өсiмдерiн
өндiрiп алу жөнiндегi кеден органының шешiмiн орындау оған осы Заңның 
140-бабына сәйкес:
   кеден органына шағым жасалған жағдайда - төлеушiге қабылданған
шешiм жайында хабарланған күннен бастап отыз банк күнiне;
   сотқа шағым жасалған жағдайда сот шешімін дейін кідіртіледі.
   
   174. 394-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
   "Шешiмде шағым жасаудың мерзiмдерi көрсетiле отырып, сотта шешiмге
одан әрi шағымданудың құқығы түсiндiрiлуi тиiс.".
   175. 397-бапта:
   1) бесiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды тұлғаларына
төмендегiдей арнайы атақтар берiледi:
   кiшi басшы құрам:
   кеден қызметiнiң прапорщигi;
   кеден қызметiнiң аға прапорщигi;
   орта басшы құрам:
   кеден қызметiнiң кiшi лейтенанты;
   кеден қызметiнiң лейтенанты;
   кеден қызметiнiң аға лейтенанты;
   кеден қызметiнiң капитаны;
   аға басшы құрам:
   кеден қызметiнiң майоры;
   кеден қызметiнiң подполковнигi;
   кеден қызметiнiң полковнигi;
   жоғары басшы құрам:
   кеден қызметiнiң генерал-майоры;
   кеден қызметiнiң генерал-лейтенанты.",
   2) мынадай мазмұндағы алтыншы және жетiншi бөлiктермен толықтырылсын:
   "Жоғары басшы құрамның арнайы атақтарын Қазақстан Республикасының
Президентi бередi.


      Кiшi, орта, аға басшы құрамның арнайы атақтарын Қазақстан Республикасының Кеден органдары лауазымды тұлғаларының қызмет өткеруi туралы ережеге сәйкес Қазақстан Республикасы орталық кеден органының басшысы бередi.
      3) алтыншы бөлiкте "Қазақстан Республикасының орталық кеден органы" деген сөздер "кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын.".
      176. 402-бапта:
      1) бiрiншi бөлiктегi "сауытты машиналар мен", "және көлiк" деген сөздер алып тасталсын.
      2) үшiншi бөлiктегi "Арнайы" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдары қолданатын" деген сөздерiмен толықтырылсын.
      қолданатын
      177. 403-бапта:
      1) үшiншi бөлiкте "санаттары Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi бекiткен Қазақстан Республикасы орталық кеден органының актiсiмен анықталады" деген сөздер "санаттарын Қазақстан Республикасының Yкiметi анықтайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы орталық кеден органының және Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды тұлғалары қарулар мен оқ- дәрiлердi жоғалтқаны, салақ сақтағаны, оларды күзету жөнiндегi мiндеттерiн лайықты орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.".
      178. 413-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер "бес жалақыдан он" деген сөздермен ауыстырылсын.
      179. 414-баптың екiншi абзацындағы "екi жалақыдан бес" деген сөздер "бес жалақыдан он" деген сөздермен ауыстырылсын.
      180. 415-баптың екiншi абзацындағы "бес жалақыдан он" деген сөздер "он жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      181. 417-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке кәсiпкерлерге жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде және заңды тұлғаның лауазымды адамдарына - елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әдеп соғады.".
      182. 418-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "үш" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын.
      183. 420-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "екі жалақыдан бес" деген сөздер "бес жалақыдан жиырма" деген сөздермен ауыстырылсын.
      184. 421-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "үш" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын.
      2-бап. "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы заңының "Кеден ережелерін бұзу және осы жолсыздықтар үшін жауапкершілік. Кеден ережелерін бұзу бойынша іс жүргізу және оларды қарау" атты ХІІ және "Қазақстан Республикасының кеден органдары мен олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне немесе

әрекетсіздігіне шағым жасау және оларды қарау" атты ХҮ бөлімдері 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының жаңа 
кодексі күшіне енгеннен дейін қолданылады.
   3-бап. Осы Заң жарияланған күнінен бастап күшіне енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
    Президенті
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады