О признании утратившим силу некоторых решений Астраханского районного маслихата

Решение Астраханского районного маслихата Акмолинской области от 18 мая 2016 года № 6С-4-6

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", постановления Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", Астраханский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Признать утратившим силу решения Астраханского районного маслихата:
      1) Решение Астраханского районного маслихата от 10 сентября 2013 года № 5С-22-2 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Астраханском районе" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3828, опубликованного в районной газете "Маяк" 18 октября 2013 года);
      2) Решение Астраханского районного маслихата от 8 июля 2014 года № 5С-32-3 "О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 10 сентября 2013 года № 5С-22-2 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Астраханском районе" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4296, опубликованного в районной газете "Маяк" 2 августа 2014 года);
      3) Решение Астраханского районного маслихата от 16 июля 2015 года № 5С-44-4 "О внесении изменения в решение Астраханского районного маслихата от 10 сентября 2013 года № 5С-22-2 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Астраханском районе" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4920, опубликованного в районной газете "Маяк" 21 августа 2015 года);
      4) Решение Астраханского районного маслихата от 11 марта 2014 года № 5С-27-1 "Об утверждении Регламента Астраханского районного маслихата" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4097, опубликованного в районной газете "Маяк" 24 апреля 2014 года).
      2. Настоящее решение вступает в силу и вводится в действие со дня подписания.
      Председатель сессии Астраханского
районного маслихата
Ж.Дюсекеева
      Секретарь Астраханского
районного маслихата
М.Қожахмет

Астрахан ауданындық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылуы туралы

Ақмола облысы Астрахан аудандық мәслихатының 2016 жылғы 18 мамырдағы № 6С-4-6 шешімі

      Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" № 504 қаулысына сәйкес, Астрахан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Астрахан аудандық мәслихатының шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:
      1) Астрахан аудандық мәслихатының 2013 жылғы 10 қыркүйектегі № 5С-22-2 "Астрахан ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3828 тіркелген, 2013 жылғы 18 қазандағы аудандық "Маяк" газетінде жарияланған) шешімі;
      2) Астрахан аудандық мәслихатының 2014 жылғы 8 шілдедегі "Астрахан аудандық мәслихатының 2013 жылғы 10 қыркүйектегі № 5С-22-2 "Астрахан ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" № 5С-32-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4296 тіркелген, 2014 жылғы 2 тамыздағы аудандық "Маяк" газетінде жарияланған) шешімі;
      3) Астрахан аудандық мәслихатының 2015 жылғы 16 шілдедегі "Астрахан аудандық мәслихатының 2013 жылғы 10 қыркүйектегі № 5С-22-2 "Астрахан ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" № 5С-44-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4920 тіркелген, 2015 жылғы 21 тамыздағы аудандық "Маяк" газетінде жарияланған) шешімі;
      4) Астрахан аудандық мәслихатының 2014 жылғы 11 наурыздағы "Астрахан аудандық мәслихатының регламентін бекіту туралы" № 5С-27-1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4097 тіркелген, 2014 жылғы 14 сәуірдегі аудандық "Маяк" газетінде жарияланған) шешімі.
      2. Осы шешім қол қойған күннен бастап күшіне енеді және ықпал етеді.
      Астрахан аудандық мәслихатының
сессия төрайымы
Ж.Дүйсекеева
      Астрахан аудандық
мәслихатының хатшысы
М.Қожахмет