О внесении изменения в постановление акимата Шардаринского района от 5 февраля 2020 года № 28 "Об установлении публичного сервитута"

Постановление акимата Шардаринского района Туркестанской области от 8 июля 2022 года № 187

      Акимат Шардаринского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. В постановлении акимата Шардаринского района от 5 февраля 2020 года № 28 "Об установлении публичного сервитута" пункт 2 и подпункты 1) и 2) исключить.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района А.Таженова.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района К. Жолдыбай

Шардара ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 5 ақпандағы № 28 "Қауымдық сервитут белгілеу туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Түркістан облысы Шардара ауданы әкiмдiгiнiң 2022 жылғы 8 шілдедегі № 187 қаулысы

      Шардара ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Шардара ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 5 ақпандағы № 28 "Қауымдық сервитут белгілеу туралы" қаулысындағы 2 тармағы мен 1) және 2) тармақшалары алынып тасталсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.Таженовке жүктелсін.

      3. Осы қаулы оның алғашы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі К. Жолдыбай