О создании Государственного учреждения "Центр технической защиты информации" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2000 года N 557

      Сноска. В заголовок внесены изменения - постановлением Правительства РК от 20 сентября 2002 г. N 1036 .

      В целях совершенствования системы защиты государственных секретов Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Создать Государственное учреждение "Центр технической защиты информации" (далее - Учреждение) Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 20 сентября 2002 г. N 1036 .
      2-3 (Пункты 2-3 исключены - постановлением Правительства РК от 20 сентября 2002 г. N 1036 )
      4. -Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   Премьер-Министр
   Республики Казахстан


   (Специалисты: Мартина Н.А.
          Каберник О.И.)


Қазақстан Pecпубликасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң "Ақпараттарды техникалық қорғау орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 12 сәуір N 557.


   Мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесін жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
   1. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Ақпараттарды 
техникалық қорғау орталығы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Мекеме) 
құрылсын. 
<*>

   Ескерту. Тақырыбы және 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.20. N 
       1036 қаулысымен. 

P021036_

 
   2. 
<*>

   Ескерту. 2-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.09.20. N     
       1036 қаулысымен. 

P021036_

 
   3. 
<*>

   Ескерту. 3-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.09.20. N     
       1036 қаулысымен. 

P021036_

 
   4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі
   
   
   Оқығандар:
  Қобдалиева Н.М.
  Орынбекова Д.К.