О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2001 года N 418

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 529

      В целях дополнительного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Акмолинской области семенным материалом на весенний сев 2001 года Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30

 

марта 2001 года N 418 


P010418_


  "О мерах по оказанию помощи в проведении

весенне-полевых работ 2001 года сельскохозяйственным товаропроизводителям

Акмолинской области" следующее изменение:

     в пункте 2 слова "15000 (пятнадцать тысяч)" заменить словами "20000

(двадцать тысяч)".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.     Премьер-Министр

  Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Умбетова А.М.)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 30 наурыздағы N 418 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 20 сәуір N 529

      Ақмола облысының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерін 2001 жылғы көктемгі егіске тұқымдық материалмен қосымша қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Ақмола облысының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне 2001

 

жылғы көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету жөніндегі шаралар

туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 30 наурыздағы N 418P010418_
 

  қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

     2-тармақта: "15 000 (он бес мың)" деген сөздер "20 000 (жиырма мың)"

деген сөздермен ауыстырылсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.