О внесении изменения и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 685 и от 22 мая 2002 года N 550

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 1344. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 27 ноября 2003 г. N 1191 (P031191)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменение и дополнение:
      1) в постановление  Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 685 "О премиях в области науки" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 243):
      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "Присуждение премий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на:
      Национальную академию наук Республики Казахстан - премий, перечисленных в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом;
      Министерство образования и науки Республики Казахстан - премий, перечисленных в абзацах шестом, седьмом, девятом.";
      2) в постановление  Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2002 года N 550 "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан":
      в Уставе республиканского государственного учреждения "Национальная академия наук Республики Казахстан", утвержденном указанным постановлением:
      пункт 14 дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:
      "18-1) присуждение премий имени выдающихся ученых, определяемых Правительством Республики Казахстан;".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 және 2002 жылғы 22 мамырдағы N 550 қаулыларына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 23 желтоқсан N 1344. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.11.27. N 1191 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
      1) "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 243-құжат):
      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы қаулының 1-тармағында көрсетілген сыйлықтарды тағайындау:
      Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясына - екінші, үшінші, төртінші, бесінші абзацтарда көрсетілген сыйлықтар;
      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне - алтыншы, жетінші, тоғызыншы абзацтарда көрсетілген сыйлықтар жүктелсін.";
      2) "Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 22  мамырдағы N 550 қаулысына :
      көрсетілген қаулымен бекітілген "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесінің жарғысында:
      14-тармақ мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "18-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін аса көрнекті ғалымдардың атындағы сыйлықтарды тағайындау;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі