О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 287.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2002 года N 931 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 21 марта 2003 года N 287

      Изменения, которые вносятся в некоторые решения

      Правительства Республики Казахстан

      1. В постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2000 года N 389 "Об утверждении Правил разработки ведомственных (отраслевых) перечней сведений, подлежащих засекречиванию" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 15, ст. 151):

      в Правилах разработки ведомственных (отраслевых) перечней сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденных указанным постановлением:

      в пунктах 20, 26 слова "Агентство Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченный государственный орган".

      2.<*>
      Сноска. Утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2007 года N 505 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)
      3. (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 31.05.2006 N 484дсп ).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 13.05.2024 № 368 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. В постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2001 года N 743 "Об утверждении Правил передачи сведений, составляющих государственные секреты, в связи с выполнением совместных и других работ" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 19, ст. 250):

      в Правилах передачи сведений, составляющих государственные секреты, в связи с выполнением совместных и других работ, утвержденных указанным постановлением:

      в пункте 9 слова "Агентстве Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченном государственном органе".

Қазақстан Pecпубликасы Yкiметiнiң кейбiр шешімдеріне өзгерiстер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 наурыздағы N 287 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Жарлығына және "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Pecпубликасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
2003 жылғы 21 наурыздағы
N 287 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Yкіметінің кейбiр

      шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер

      1. "Құпияландыруға жататын мәлiметтердiң ведомстволық (салалық) тiзбелерiн әзiрлеудің тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 14 наурыздағы N 389 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 15, 151-құжат):

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Құпияландыруға жататын мәлiметтердің ведомстволық (салалық) тiзбелерiн әзiрлеу тәртiбiнде:

      20, 26-тармақтардағы "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi агенттігіне" деген сөздер "мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. (Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.18. N 505 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. (Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.05.31. N 484 қбү Қаулысымен).
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 13.05.2024 № 368 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. "Бiрлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 31 мамырдағы N 743 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 19, 250-құжат):

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Бiрлескен және басқа да жұмыстарды орындауға байланысты мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi беру ережесiнде:

      9-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi агенттігінің" деген сөздер "мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздермен ауыстырылсын.