О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 685

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2003 года N 1031. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.07.2011 № 830 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 685 "О премиях в области науки" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 243) следующие изменение и дополнения:
      в пункте 2:
      в абзаце третьем слово "шестом" исключить;
      дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан - премий, перечисленных в абзаце шестом с 2003 года;";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "Бюджетные средства, предусмотренные Министерству образования и науки Республики Казахстан на выплату премий имени А.И. Бараева, начиная с 2004 года, передать Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан.".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министра
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2003 жылғы 6 қазандағы N 1031 қаулысы. Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі № 830 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі № 830 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 243-құжат) мынадай өзгерiс пен толықтырулар енгiзiлсiн:
      2-тармақта:
      үшiншi абзацтағы "алтыншы" деген сөз алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне -  2003 жылдан бастап алтыншы абзацта көрсетiлген сыйлықтар;";
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiне А.И.Бараев атындағы сыйлықтарды төлеуге көзделген бюджет қаражаты 2004 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне берiлсiн.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі