О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2008 года N 369

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2008 год" следующие изменение и дополнение:

      в подпункте 10) пункта 1 слово "информатизации" заменить словом "информации";

      по Министерству культуры и информации Республики Казахстан:
      в  приложении 84 к указанному постановлению:

      в графе 5 таблицы пункта 6. "План мероприятий по реализации бюджетной программы" после слова "KazSat" дополнить словами "и Intelsat".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 сәуірдегі N 369 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224  қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
 

      1-тармақтың 10) тармақшасының мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылсын;
      Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  84-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 6-тармақ кестесінің 5-бағанындағы "KazSat" деген сөзден кейін "және "Intelsat" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов