О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2008 года № 297 и признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года № 2 и от 13 ноября 2004 года № 1191

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2008 года № 1056. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2010 года № 37

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2010 N 37.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2008 года № 297 "Об утверждении Плана статистических работ на 2008 год" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 17, ст. 158) следующие дополнения и изменения:
      в Плане статистических работ на 2008 год, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе I. "Статистические наблюдения":
      в подразделе 1 "Общегосударственные статистические наблюдения":
      в главе 1.2. "Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства":
      в строке, порядковый номер 2:
      в графе 3 после слова "годовая" дополнить словом ", месячная";
      графу 5 изложить в следующей редакции:
      "4 января, 2 ноября, 2 декабря";
      графу 6 изложить в следующей редакции:
      "25 января, 10 ноября, 10 декабря";
      в подразделе 2 "Ведомственные статистические наблюдения":
      в главе 2.5. "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан":
      в строке, порядковый номер 1:
      в графе 5 слова "7, 17, 27 ноября, 7, 17, 27 декабря" исключить;
      в графе 6 слова "5 ноября, 5 декабря" исключить;
      в разделе II. "Статистические работы":
      в подразделе 1 "Общегосударственные статистические работы":
      в главе 1.2. "Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства":
      в строке, порядковый номер 12:
      в графе 2 после слова "бобовых" дополнить словами "(на зерно)";
      в графе 3 после слова "годовая" дополнить словом ", месячная";
      графу 4 изложить в следующей редакции:
      "25 января, 10 ноября, 10 декабря";
      графу 6 изложить в следующей редакции:
      "2-сх (зерно)".
      2. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года № 2 "Об утверждении перечней форм общегосударственной и ведомственной статистической отчетности Республики Казахстан";
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2004 года № 1191 "О внесении дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года № 1 и № 2".
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 наурыздағы N 297 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 2 және 2004 жылғы 24 қарашадағы N 1191 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 14 қарашадағы N 1056 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Статистикалық жұмыстардың 2008 жылға арналған жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 наурыздағы N 297 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., N 17, 158-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Статистикалық жұмыстардың 2008 жылға арналған жоспарында:
      "Статистикалық байқаулар" деген І-бөлімде:
      "Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар" деген 1-бөлімшеде:
      "Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы" деген 1.2-тарауда:
      реттік нөмірі 2-жолда:
      3-бағанда "жылдық" деген сөзден кейін ", айлық" деген сөзбен толықтырылсын;
      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "4 қаңтар, 2 қараша, 2 желтоқсан";
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "25 қаңтар, 10 қараша, 10 желтоқсан";
      "Ведомстволық статистикалық байқаулар" деген 2-бөлімшеде:
      "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі" деген 2.5-тарауда:
      реттік нөмірі 1-жолда:
      5-бағанда "7, 17, 27 қараша, 7, 17, 27 желтоқсан" деген сөздер алынып тасталсын;
      6-бағанда "5 қараша, 5 желтоқсан" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Статистикалық жұмыстар" деген ІІ-бөлімде:
      "Жалпымемлекеттік статистикалық жұмыстар" деген 1-бөлімшеде:
      "Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы" деген 1.2-тарауда:
      реттік нөмірі 12-жолда:
      2-бағанда "бұршақты" деген сөзден кейін "(дәнге арналған)" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-бағанда "жылдық" деген сөзден кейін ", айлық" деген сөзбен толықтырылсын;
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "25 қаңтар, 10 қараша, 10 желтоқсан";
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-аш (астық)".
      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) "Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттік және ведомстволық статистикалық есептілігі нысандарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 2 қаулысы ;
      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 1 және N 2 қаулыларына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қарашадағы N 1191 қаулысы .
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов