О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2010 года № 931.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 13 сентября 2010 года № 931

Дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 546 "Об утверждении Типовых регламентов акиматов области (города республиканского значения, столицы) и района (города областного значения)" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 15, ст. 192):

      в Типовом регламенте акимата области (города республиканского значения, столицы), утвержденном указанным постановлением:

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Исходящая корреспонденция в государственные органы (в том числе в формате электронного документа) оформляется на гербовом бланке на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском языке).";

      часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "Решения, принятые на заседании акимата, оформляются протоколом на гербовом бланке на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском языке) в трехдневный срок со дня завершения заседания соответствующим отделом аппарата, который визируется руководителем аппарата и подписывается председательствовавшим на заседании";

      в Типовом регламенте акимата района (города областного значения), утвержденном указанным постановлением:

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Исходящая корреспонденция в государственные органы (в том числе в формате электронного документа) оформляется на гербовом бланке на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском языке).";

      часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "Решения, принятые на заседании акимата, оформляются протоколом на гербовом бланке на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском языке) в трехдневный срок со дня завершения заседания соответствующим отделом аппарата, который визируется руководителем аппарата и подписывается председательствовавшим на заседании.";

      2) Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.06.2022 № 355 (вводится в действие с 01.07.2022).
      3) Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.06.2022 № 355.
      4) утратил силу постановлением Правительства РК от 14.03.2019 № 108.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 қыркүйектегі № 931 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 931 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін толықтырулар

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1) "Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) және аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің үлгі регламенттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 сәуірдегі № 546 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 15, 192-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімдігінің үлгі регламентінде:

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Мемлекеттік органдарға жіберілетін шығыс хат-хабарлар (оның ішінде электрондық құжат форматында) елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде ресімделеді (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі).";

      15-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкімдік мәжілісінде қабылданған шешімдерді аппараттың тиісті бөлімі мәжіліс аяқталған күннен бастап үш күн мерзімде хаттамамен елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде ресімдейді (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі), оған аппарат басшысы бұрыштама қояды және мәжілісте төрағалық етуші қол қояды.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігінің үлгі регламентінде:

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Мемлекеттік органдарға жіберілетін шығыс хат-хабарлар (оның ішінде электрондық құжат форматында) елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде ресімделеді (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі).";

      15-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкімдік мәжілісінде қабылданған шешімдерді аппараттың тиісті бөлімі мәжіліс аяқталған күннен бастап үш күн мерзімде хаттамамен елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде ресімдейді (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі), оған аппарат басшысы бұрыштама қояды және мәжілісте төрағалық етуші қол қояды.";

      2) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.06.2022 № 355 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.06.2022 № 355 қаулысымен.
      4) күші жойылды – ҚР Үкіметінің 14.03.2019 № 108 қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 14.03.2019 № 108; 02.06.2022 № 355 қаулыларымен.