О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1538 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 455. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1538 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 79, ст. 1049) следующие дополнения:
      в Положении об Агентстве Республики Казахстан по защите прав потребителей, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 16 дополнить подпунктами 71), 72), 73), 74) следующего содержания:
      «71) организация разъяснительной работы среди населения по вопросам в регулируемой сфере;
      72) разработка системы государственного планирования в регулируемой сфере;
      73) организация функционирования подразделения по защите государственных секретов во взаимодействии с органами по защите государственных секретов;
      74) внесение предложений по совершенствованию системы защиты государственных секретов во взаимодействии с органами по защите государственных секретов.»;
      часть первую пункта 21 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) осуществление руководства деятельностью подведомственных организаций, в том числе назначение и освобождение руководителей и их заместителей;».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

"Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1538 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 мамырдағы № 455 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1538 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 79, 1049-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі туралы ережеде:
      16-тармақ мынадай мазмұндағы 71), 72), 73), 74) тармақшалармен толықтырылсын:
      «71) реттелетін саладағы мәселелер бойынша халық арасында түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
      72) реттелетін салада мемлекеттік жоспарлау жүйесін әзірлеу;
      73) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшелердің мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі органдармен өзара байланыста жұмыс істеуін ұйымдастыру;
      74) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі органдармен өзара байланыста мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.»;
      21-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметіне басшылықты жүзеге асыру, оның ішінде басшыларды және олардың орынбасарларын тағайындау және босату;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов