О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395 "Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации" и от 16 июня 2016 года № 353 "Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 724.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего постановления см. п.2.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395 "Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 32, ст. 202):

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Определить:

      1) Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов;

      2) Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации, согласно приложению к настоящему постановлению.";

      в приложении к настоящему постановлению:

      строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:

      "

3.

Постановка на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий

Свидетельство о постановке на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий


      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 4, следующего содержания:

      "

4.

Постановка на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан

Справка о постановке на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан


      ";

      2) Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.03.2019 № 142.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 16 июня 2016 года, за исключением абзацев третьего и четвертого подпункта 2) пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года, и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

Б. Сагинтаев


Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыру бойынша лицензиарды және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органды айқындау туралы" 2015 жылғы 1 маусымдағы № 395 және "Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің кейбір мәселелері" туралы 2016 жылғы 16 маусымдағы № 353 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 24 қарашадағы № 724 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыру бойынша лицензиарды және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 395 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 32, 202-құжат):

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыру бойынша лицензиар;

      2) Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті осы қаулыға қосымшаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті орган болып айқындалсын.";

      осы қаулыға қосымшада:

      реттік нөмірі 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3.

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке, қайта есепке қою

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке, қайта есепке қою туралы куәлік


      ";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 4-жолмен толықтырылсын:

      "

4.

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке, қайта есепке қою

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке, қайта есепке қою туралы анықтама


      ";

      2) Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 26.03.2019 № 142 қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.03.2019 № 142 қаулысымен.

      2. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың 2) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарын қоспағанда, 2016 жылғы 16 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

Б.Сағынтаев