Об определении оператора лотереи и срока предоставления ему права проведения лотереи

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 48.

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года "О лотереях и лотерейной деятельности" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Определить оператором лотереи акционерное общество "Сәтті Жұлдыз" с предоставлением ему права проведения лотереи сроком на 15 лет.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

Лотерея операторын және оған лотерея өткізу құқығын беру мерзімін айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 10 ақпандағы № 48 қаулысы.

       "Лотереялар және лотерея қызметі туралы" 2016 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Сәтті Жұлдыз" акционерлік қоғамына 15 жыл мерзімге лотерея өткізу құқығын бере отырып, ол лотерея операторы болып айқындалсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев