О ликвидации акционерного общества "Фонд духовного развития народа Казахстана"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 90.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Ликвидировать акционерное общество "Фонд духовного развития народа Казахстана".

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке передать имущество акционерного общества "Фонд духовного развития народа Казахстана", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс акционерного общества "Қазақ әуендері".

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из пунктов 1 и 2 настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1226 "О создании акционерного общества "Фонд духовного развития народа Казахстана".

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 90

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и государственные доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "г. Астана" строку, порядковый номер 21-95, исключить.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

      в разделе "Министерству культуры и спорта Республики Казахстан" строку, порядковый номер 224-33, исключить.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 04.10.2023 № 865.

"Қазақстан халқының рухани даму қоры" акционерлік қоғамын тарату туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 ақпандағы № 90 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан халқының рухани даму қоры" акционерлік қоғамы таратылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған "Қазақстан халқының рухани даму қоры" акционерлік қоғамының мүлкін "Қазақ әуендері" акционерлік қоғамының теңгеріміне берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулының 1 және 2-тармақтарынан туындайтын шараларды қабылдасын.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      5. "Қазақстан халқының рухани даму қоры" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1226 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
  Үкiметiнiң
  2017 жылғы 24 ақпандағы
  № 90 қаулысымен
  бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне

енгiзiлетiн өзгерістер

      1. "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi және ұйымдарға қатысудың мемлекеттiк үлестерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысудың мемлекеттік үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктерінің тізбесінде:

      "Астана қаласы" деген бөлімдегі реттік нөмірі 21-95-жол алып тасталсын.

      2. "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестерiне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне" деген бөлімдегі реттік нөмірі 224-33-жол алып тасталсын.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 865 қаулысымен.