О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 1102 "Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)" и от 6 сентября 2010 года № 899 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 1102"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 398.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 1102 "Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 33, ст. 318);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2010 года № 899 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 1102" (опубликовано 30 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 257 (26318).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік білім беру мекемелерінің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет түрлерін көрсету және олардың тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны жұмсау ережесін бекіту туралы" 2009 жылғы 20 шілдедегі № 1102 және "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 шілдедегі № 1102 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 6 қыркүйектегі № 899 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 маусымдағы № 398 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Мемлекеттік білім беру мекемелерінің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет түрлерін көрсету және олардың тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны жұмсау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 шілдедегі № 1102 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 33, 318-құжат);

      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 шілдедегі № 1102 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 қыркүйектегі № 899 қаулысы (2010 жылғы 30 қыркүйекте "Казахстанская правда" газетінде № 257 (26318) жарияланған).

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин