О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года № 1994 "О мерах по обеспечению выполнения Республикой Казахстан обязательств, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 37.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года № 1994 "О мерах по обеспечению выполнения Республикой Казахстан обязательств, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 58, ст. 569) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Назначить Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан административным органом по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее - Конвенция), в Республике Казахстан.";

      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "2) товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" – по вопросам рыбы и других водных животных.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

"Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенциядан туындайтын Қазақстан Республикасының міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 1994 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 5 ақпандағы № 37 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенциядан туындайтын Қазақстан Республикасының міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 1994 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 58, 569-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда түрлері туралы конвенция (бұдан әрі – Конвенция) бойынша Қазақстан Республикасындағы әкімшілік орган болып тағайындалсын.";

      3-тармағының 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) балық және басқа да су жануарлары мәселелері бойынша – "Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғылыми ұйымдар болып бекітілсін.".

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин