О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 645 "О некоторых вопросах поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организаций" и от 23 декабря 2006 года № 1247 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2021 года № 747.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 645 "О некоторых вопросах поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организаций":

      в Правилах поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организаций, утвержденных указанным постановлением:

      подпункты 4) и 5) пункта 1 исключить;

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220":

      в перечне акционерных обществ, государственные пакеты акций которых передаются в оплату размещаемых акций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", утвержденном указанным постановлением:

      строки, порядковые номера 5, 6 и 7, исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Агроөнеркәсiптiк кешендi мамандандырылған ұйымдардың қатысуымен қолдаудың кейбiр мәселелерi туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі № 645 және "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 Жарлығын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 18 қазандағы № 747 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Агроөнеркәсiптiк кешендi мамандандырылған ұйымдардың қатысуымен қолдаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 шілдедегі № 645 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешенді мамандандырылған ұйымдардың қатысуымен қолдау қағидаларында:

      1-тармақтың 4) және 5) тармақшалары алып тасталсын;

      2) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 Жарлығын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Акцияларының мемлекеттік пакеттері "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның орналастырылатын акцияларын төлеуге берілетін акционерлік қоғамдардың тізбесінде:

      реттік нөмірлері 5, 6 және 7-жолдар алып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин