О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2009 года № 292 "Об утверждении Перечня официально признанных источников информации о рыночных ценах" и от 6 мая 2009 года № 638 "Об утверждении Перечня биржевых товаров"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2021 года № 842

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2009 года № 292 "Об утверждении Перечня официально признанных источников информации о рыночных ценах":

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О трансфертном ценообразовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Перечне официально признанных источников информации о рыночных ценах, утвержденном указанным постановлением:

      наименование графы 5 изложить в следующей редакции:

      "Код ЕТН ВЭД ЕАЭС";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2009 года № 638 "Об утверждении Перечня биржевых товаров":

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О трансфертном ценообразовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Перечне биржевых товаров, утвержденном указанным постановлением:

      наименование графы 4 изложить в следующей редакции:

      "Код ЕТН ВЭД ЕАЭС".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесін бекіту туралы" 2009 жылғы 12 наурыздағы № 292 және "Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы" 2009 жылғы 6 мамырдағы № 638 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 25 қарашадағы № 842 қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесін бекіту туралы" 2009 жылғы 12 наурыздағы № 292 және "Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы" 2009 жылғы 6 мамырдағы № 638 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 наурыздағы № 292 қаулысында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Трансферттік баға белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 18-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесінде:

      5-бағанның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "ЕАЭО СЭҚ БТН коды";

      2) "Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы № 638 қаулысында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Трансферттік баға белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Биржалық тауарлардың тізбесінде:

      4-бағанның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "ЕАЭО СЭҚ БТН коды".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин