О переводе земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года № 54.

      В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и статьей 7 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Предоставить республиканскому государственному учреждению "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – учреждение) в постоянное землепользование земельные участки на территории Медеуского района города Алматы общей площадью 1002,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Перевести земельные участки учреждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнести к категории государственного лесного фонда "леса государственных национальных парков".

      3. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения" следующее изменение:

      в перечне особо охраняемых природных территорий республиканского значения, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Город Алматы":

      строку:

      "


37

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк

12219

Медеуский, Бостандыкский районы

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан


      "

      изложить в следующей редакции:

      "


37

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк

13221

Медеуский, Бостандыкский районы

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан


      ".

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 февраля 2022 года
№ 54

Экспликация земельных участков, предоставляемых республиканскому государственному учреждению "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Наименование

Общая площадь, гектар

В том числе:

лесные угодья

итого лесных угодий

нелесные угодья

итого нелесных угодий

покрытые лесом, всего

не покрытые лесом, всего

дороги

прочие угодья

Земли запаса Медеуского района города Алматы

1002,0

310,0

0

310,0

1,2

690,8

692,0

Всего: 1002,0 310,0 0 310,0 1,2 690,8 692,0

      ___________________________________ в гектарах

Босалқы жерлерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлеріне ауыстыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 7 ақпандағы № 54 қаулысы.

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 13-бабына және "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі – мекеме) Алматы қаласы Медеу ауданының аумағындағы жалпы алаңы 1002,0 гектар жер учаскелері тұрақты жер пайдалануға берілсін.

      2. Осы қаулының 1-тармағында көрсетілген мекеменің жер учаскелері босалқы жер санатынан ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлері санатына ауыстырылсын, ал осы аумақтағы ормандар "мемлекеттік ұлттық парктердің ормандары" мемлекеттік орман қоры санатына жатқызылсын.

      3. "Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 593 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесінде:

      "Алматы қаласы" деген бөлімде:

      мына:

      "

37

Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

12219

Медеу, Бостандық аудандары

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

37

Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

13221

Медеу, Бостандық аудандары

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

      ".

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 7 ақпандағы
№ 54 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесіне берілетін жер учаскелерінің экспликациясы

Атауы

Жалпы алаңы, гектармен

Оның ішінде:

орманды алқаптар

орманды алқаптардың жиыны

ормансыз алқаптар

ормансыз алқаптар жиыны

орман көмкерген, барлығы

орман көмкермеген, барлығы

жолдар

өзге алқаптар

Алматы қаласы Медеу ауданының босалқы жерлері

1002,0

310,0

0

310,0

1,2

690,8

692,0

Барлығы:

1002,0

310,0

0

310,0

1,2

690,8

692,0