О дальнейшем сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Межгосударственной телерадиокомпанией "Мир"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1998 года N 306.

      Сноска. В тексте:
      слова "культуры, информации и спорта" заменены словами "культуры и информации" постановлением Правительства РК от 13.06.2007 N 491;
      слово "культуры" заменено словом "связи" постановлением Правительства РК от 26.10.2010 № 1112.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Определить уполномоченным органом от имени Правительства Республики Казахстан по координации работы Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 04.10.2023 № 866.

      2. В соответствии с уставом Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" от 5 сентября 1997 года ввести в состав Межгосударственного координационного совета Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" председателя Комитета информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правительства РК от 04.10.2023 № 866.

      3. Утвердить вице-министра культуры и информации Республики Казахстан полномочным представителем Республики Казахстан в общем собрании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 04.10.2023 № 866.

      4. Исключен постановлением Правительства РК от 20.03.2004 № 364.

      5. Исключен постановлением Правительства РК от 17.06.2011 № 663.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правительства РК от 04.10.2023 № 866.

      7. Признать утратившими силу пункты 4, 5, 6, 7 постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 23 июня 1993 г. N 533 "Вопросы Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 24, ст. 298).

Премьер-Министр
Республики КазахстанҚазақстан Республикасының Үкiметi мен Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының арасындағы бұдан арғы ынтымақтастық туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 9 сәуiрдегі N 306 Қаулысы.

      Ескерту. Мәтінге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.06.13. N 491 қаулысымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "Мәдениет" деген сөз "Байланыс" деген сөзбен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2010.10.26 № 1112 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

      1. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан Мемлекетаралық "Мир" телерадиокорпорациясының жұмысын үйлестіру жөніндегі уәкілетті орган болып белгіленсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

      2. Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының 1997 жылғы 5 қыркүйектегі жарғысына сәйкес Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының Мемлекетаралық үйлестiру кеңесiнiң құрамына Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат комитетінің төрағасы енгiзiлсiн.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі Қазақстан Республикасының Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының жалпы жиналысындағы өкілетті өкілі болып бекітілсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

      4. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.03.20 N 364 Қаулысымен.

      5. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.06.17 N 663 Қаулысымен.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

      7. "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 23 маусымдағы N 533 қаулысының 4, 5, 6 және 7-тармақтарының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1993 ж., N 24, 298-құжат) күшi жойылған деп танылсын.

      Ескерту. Қаулыға өзгерту енгізілді - Қазақстан Респеубликасы Үкіметінің 2002.06.29. N 710 қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi