О внесении изменения и дополнения в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 марта 1996 г. N 118

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 ноября 1996 г. N 523-р. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

 

    Внести в распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан от 15 марта 1996 г. N 118  R960118_   следующие изменения и дополнения:
     в абзаце четвертом пункта 1 слова "два раза в месяц (на третий рабочий день после 16 и 1 числа)" заменить словами "один раз в месяц (на третий рабочий день после 1 числа)";

     в приложении 1 к указанному распоряжению:

     исключить строки:

     "АО "Капчагайский фарфор"   Минстрой    Посуда фарфоровая

      АО "Ремстройтехника"       То же       Металлоконструкции,

                                             железобетонные

                                             конструкции

      АО "Мантра"                Минстрой    Кирпич строительный

      ТОО "Улы тас"              Минстрой    Блоки и облицовка из

                                             ракушечника

      МК ДСМ                     То же       Щебень, бетон, битум

      Завод ЖБИ                  Минстрой    Изделия железобетонные

      АО "Тургайалюминстрой"     Минстрой   Объем строительства";

     дополнить строками:

     а) раздел Акмолинская область:

     "11. АО "Састюбецемент"     Минстрой    Цемент";

     б) раздел Павлодарская область:

     "13. АО "Павлодардревпром"  Минпромторг Столярные изделия,

                                             ДСП

      14. АО "Павлодарский КРЗ"  Минстрой    Мягкие кровельные

                                             материалы

      15. АО "Машиностроительный

          завод"                 Минпромторг Краны";

     в) раздел Карагандинская область:

     "11. АК "Казстройполимер"   Минпромторг Линолеум".

      Премьер-Министр

1996 жылғы 15 наурыздағы N 118 өкiмiне өзгерiс пен толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1996 жылғы 21 қараша N 523-ө өкiмi. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен (P050124)

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1996 жылғы 15 наурыздағы N 118  өкiмiне  мынадай өзгерiс пен толықтыру енгiзiлсiн:
      1-тармақтың төртiншi абзацындағы "айына екi рет (16 және 1 күнiнен кейiнгi үшiншi жұмыс күнi" деген сөздер "айына бiр рет (1 күнiнен кейiнгi үшiншi жұмыс күнi)"; деген сөздермен ауыстырылсын;
      аталған өкiмнiң 1-қосымшасында:
      "Қапшағай фарфор" АҚ       Құрылысминi     Фарфор ыдысы
      "Құрылысжөндеутехника" АҚ  Бұл да сол      Металл
                                                 конструкциялары,
                                                 темiрбетон
                                                 конструкциялары
      "Мантра" АҚ                Құрылысминi     Құрылыс кiрпiшi
      "Улы тас" ЖШС              Құрылысминi     Қабыршақ тастан
                                                 жасалған блоктар
                                                 мен беттеу
      "МК ДСМ                    Бұл да сол      Қиыршық тас, бетон,
                                                 битум
      ТББ зауыты                 Құрылысминi     Темiрбетон
                                                 бұйымдары
      "Тургайалюминстрой"        Құрылысминi     Құрылыс көлемi";
      АҚ

      деген жолдар алынып тасталсын;
      мынадай жолдармен толықтырылсын:

      а) Ақмола облысы тарауы:
      "11. "Састөбецемент" АҚ    Құрылысминi     Цементi";

      б) Павлодар облысы тарауы:
      "13. "Павлодардревпром" АҚ Өнеркәсiпсау-   Ағаш бұйымдары,
                                 даминi          ДСП
      14. "Павлодар КРЗ" АҚ      Құрылысминi     Жұмсақ жебiн
                                                 материалдары
      15. "Машина жасау зауыты"  Өнеркәсiпсау-   Крандар";
          АҚ                     даминi

      в) Қарағанды облысы тарауы:
      "11. "Казстройполимер" АҚ  Өнеркәсiпсау-   Линолеум"
                                 даминi

       Премьер-Министр