Об изменениях в составе Совета Безопасности Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2000 года N 393. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2019 года № 838

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.02.2019 № 838.

      1. Назначить членами Совета Безопасности Республики Казахстан:

     

      Абдыкаримова Оралбая - Председателя Сената Парламента

      Абдыкаримовича Республики Казахстан

      (по согласованию)


      Туякбая Жармахана - Председателя Мажилиса Парламента

      Айтбайулы Республики Казахстан

      (по согласованию)

      . Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 15 мамыр N 393. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 12 ақпандағы № 838 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 12.02.2019 № 838 Жарлығымен.

      1. Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелері болып:

     

      Әбдікәрімов Оралбай - Қазақстан Республикасы

      Әбдікәрімұлы Парламенті Сенатының Төрағасы

      (келісім бойынша)


      Тұяқбай Жармахан - Қазақстан Республикасы

      Айтбайұлы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы

      (келісім бойынша)

      тағайындалсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Президенті

      Оқығандар:

      Қасымбеков Б.А.

      Икебаева Ә.Ж.