О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 1023. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2012 № 453 дсп

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 25.12.2012 № 453 дсп.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О воинской обязанности и воинской службе" и Указом Президента Республики Казахстан от 7 мая 2003 года № 1085 "О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ :
      1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2000 года № 392 "О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и начальствующего состава" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 20, ст. 201):
      в перечне должностей Министерства обороны Республики Казахстан, подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава, утвержденном вышеназванным Указом:
      в строке "Первый заместитель председателя Комитета начальников штабов - начальник департамента оперативного планирования - генерал-майор" слова "- начальник департамента оперативного планирования" исключить;
      строку "Начальник департамента организационно-мобилизационной работы - генерал-майор" изложить в следующей редакции:
      "Начальник департамента (за исключением ведающего вопросами международного сотрудничества, защиты государственных секретов, юридической службы, работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью, обеспечения деятельности Министерства обороны) - генерал-майор";
      в строке "Командующий родом войск Вооруженных Сил - генерал-майор, генерал-лейтенант" слова "Вооруженных Сил" исключить;
      строку "Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил (за исключением ведающего вопросами воспитательной работы, тыла) - генерал-майор" изложить в следующей редакции:
      "Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил - генерал-майор, контр-адмирал";
       в строке "Первый заместитель командующего родом войск Вооруженных Сил" слова "Вооруженных Сил" исключить;
      строку "Командир дивизии - генерал-майор" исключить;
      2) (секретно).
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев
 

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 15 шілдедегі № 1023 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 453қбп Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2012.12.25 № 453 қбп Жарлығымен.

      «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңы 8-бабының 2-тармағына және «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрылымын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 7 мамырдағы № 1085 Жарлығына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) «Жоғары офицерлік және басшы құрамның адамдары атқаратын лауазымдар тізбесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 мамырдағы № 392 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 20, 201-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғары офицерлік құрамының адамдары атқаруға тиіс лауазымдар тізбесінде:
      «Штабтар, бастықтары комитеті төрағасының бірінші орынбасары - жедел жоспарлау департаментінің бастығы - генерал-майор» деген жолдағы «- жедел жоспарлау департаментінің бастығы» деген сөздер алып тасталсын;
      «Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмысы департаментінің бастығы - генерал-майор» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «Департамент бастығы (халықаралық ынтымақтастық, мемлекеттік құпияларды қорғау, заң қызметі, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс және жұртшылықпен байланыс жөніндегі, Қорғаныс министрлігінің қызметін қамтамасыз ету мәселелерімен айналысатынды қоспағанда) - генерал-майор»;
      «Қарулы Күштердің Әскер тегі қолбасшысы - генерал-майор, генерал-лейтенант» деген жолдағы «Қарулы Күштердің» деген сөздер алып тасталсын;
      «Қарулы Күштер түрлерінің Бас қолбасшысының орынбасары (тәрбие жұмысы, тыл мәселелерімен айналысатынды қоспағанда) - генерал-майор» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қарулы Күштер түрлерінің Бас қолбасшысының орынбасары - генерал-майор, контр-адмирал»;
      «Қарулы Күштердің Әскер тегі қолбасшысының бірінші орынбасары - генерал-майор» деген жолдағы «Қарулы Күштердің» деген сөздер алып тасталсын;
      «Дивизия командирі - генерал-майор» деген жол алып тасталсын;
      2) (құпия).
      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                          Н.Назарбаев