О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2013 года № 548 "О создании Попечительского совета специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий"

Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 705. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 973

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.12.2014 № 973.

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2013 года № 548 «О создании Попечительского совета специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» следующие изменения:
      ввести в состав Попечительского совета специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», утвержденный вышеназванным Указом:

Джаксалиева                 - вице-министра индустрии и новых
Бахытжана Мухамбеткалиевича   технологий Республики Казахстан,
                              секретарем,
Бишимбаева                  - председателя правления акционерного
Куандыка Валихановича         общества «Национальный управляющий
                              холдинг «Байтерек» (по согласованию),

Орынбаева                   - помощника Президента Республики
Ербола Турмахановича          Казахстан;

Саринжипова                 - Министра образования и науки
Аслана Бакеновича             Республики Казахстан,

      строку:
«Тулеушин                   - вице-министр индустрии и новых
Каныш Аманбаевич              технологий Республики Казахстан,
                              секретарь»

      изложить в следующей редакции:
«Тулеушин                   - управляющий директор - член правления
Каныш Аманбаевич              акционерного общества «Национальный
                              управляющий холдинг «Байтерек»
                              (по согласованию)»;

      вывести из указанного состава Жумагулова Б.Т.
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                         Н.Назарбаев

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының қамқоршылық кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 548 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 705 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 973 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2014.12.05 № 973 Жарлығымен.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының қамқоршылық кеңесін құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 548 Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының қамқоршылық кеңесінің құрамына енгізілсін:

Жақсалиев                  - Қазақстан Республикасының Индустрия және
Бақытжан Мұхамбетқалиұлы     жаңа технологиялар вице-министрі, хатшы,

Бишімбаев                  - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
Қуандық Уәлиханұлы           акционерлік қоғамы басқармасының
                             төрағасы (келісім бойынша),

Орынбаев                   - Қазақстан Республикасы Президентінің
Ербол Тұрмаханұлы            көмекшісі;

Сәрінжіпов                 - Қазақстан Республикасының Білім және
Аслан Бәкенұлы               ғылым министрі,

      мына:

«Төлеушин                  - Қазақстан Республикасының Индустрия және
Қаныш Аманбайұлы            жаңа технологиялар вице-министрі, хатшы,

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Төлеушин                  - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
Қаныш Аманбайұлы             акционерлік қоғамының басқарушы
                             директоры - басқарма мүшесі (келісім
                             бойынша)»;

      көрсетілген құрамнан Б.Т. Жұмағұлов шығарылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев