О численности Верховного Суда Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 1997 г. N 3315

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Указом Президента РК от 04.02.2012 № 266.

      В соответствии со статьями 2974 Указа Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1995 года N 2694, имеющего силу Конституционного закона, "О судах и статусе судей в Республике Казахстан" постановляю: Z000132
      1. Установить, что Верховный Суд Республики Казахстан состоит из 65 судей, включая:
      Председателя Верховного Суда Республики Казахстан;
      председателей судебных коллегий Верховного Суда.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 29.09.1999 N 221; от 04.02.2012 № 266; от 16.11.2015 № 112 (вводится в действие с 01.01.2016).
      1-1. Штатная численность Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан составляет 55 единиц.
      Сноска. Указ дополнен пунктом 1-1 в соответствии с Указом Президента РК от 18.02.2016 № 198.
      2. (Пункт 2 утратил силу - Указом Президента РК от 29 сентября 1999 г. N 221)
      3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 1996 г. N 2909 "О численности Верховного Суда Республики Казахстан, структуре и штатах аппарата Верховного Суда Республики Казахстан".
      4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан

Приложение          
к Указу Президента     
Республики Казахстан    
от 8 января 1997 г. N 3315

                     Структура и штаты аппарата
                Верховного Суда Республики Казахстан

      Сноска. Приложение утратило силу Указом Президента РК от 29.09.1999 N 221.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының саны туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 8 қаңтардағы N 3315 Жарлығы

      Ескерту. Жарлықтың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2012.02.04 № 266 Жарлығымен.

      "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 20 желтоқсандағы N 2694 Конституциялық заң күшi бар Жарлығының 29, 74-баптарына сәйкес қаулы етемiн: Z000132
      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мыналарды қоса алғанда 65 судьядан тұрады деп белгіленсін:
      Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасынан;
      Жоғарғы Сотының сот алқаларының төрағалары.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 1999.09.29 N 221, 2012.02.04 № 266; 16.11.2015 № 112 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.
      1-1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясы 55 бірлікті құрайды.
      Ескерту. Жарлық 1-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Президентінің 18.02.2016 № 198 Жарлығымен.
      2. Алынып тасталды - ҚР Президентінің 29.09.1999 N 221 Жарлығымен.
      3. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының саны, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының құрылымы мен штаты туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 18 наурыздағы N 2909 Жарлығының күшi жойылған деп танылсын.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң     
1997 жылғы 8 қаңтардағы 
N 3315 Жарлығына    
Қосымша         

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының
құрылымы мен штаты

      Ескерту. Қосымша алынып тасталды - ҚР Президентінің 29.09.1999 N 221 Жарлығымен.